Olav Nisi

145    4830

Når, hvor og hvorfor kommer neste krig i Europa ?

Ser en tilbake i europeeisk historie er det er langt mareritt av kriger. Det er naivt å tro at vi har sett den siste.

Publisert: 4. sep 2012 / 1112 visninger.

Alle som er interessert i historie og politikk har sannsynligvis tenkt tanken: Når kommer neste krig på europeisk jord ?  Ansvarlige politikere bør jevnlig tenke i de baner, for å kunne fremme tiltak for å forhindre en utvikling som kan trigge fram voldelige konflikter som kan ende i kriger.  I dag synes urolighetene å være lokalisert til et belte fra Midt-Østen og tvers over det nordlige Afrika.  Gjerne kamuflert som "frihetskamper".  Putin ruster opp Russland. Men jeg tror ikke Russland er farlig for freden i overskuelig framtid. Med et Kina i ryggen som vel gjerne skulle hatt både Lebensraum og ressurser i Sibir, med mange småstater i sør som har en annen religiøs opfatning enn landet i nord, Russland har nok med seg sjøl. Krigene i sør gjør at folkevandringene går  nordover for å finne  fred og trygghet, uten at de samme folk nødvendigvis legger av den kultur og religion som er årsak til krigene. På sikt tror jeg at en mulig ny krig i Europa vil bli en kultur/religionskrig.  Flere meningsmålinger viser at annen generasjons innvandrere blir mere konservative enn sine foreldre.  Jeg snakker ikke om Norge, der vi inntil videre har penger nok til å kjøpe velstand til alle, men de land som fra før ligger nede, og har knapt råd til sosial hjelp for eget folk. 

Som nevnt over, det er en forbrytelse av styresmaktene ikke å  se bakover, lære av historien og bruke denne kunnskapen til  å forhindre nye kriger. Det brenner ikke enda, men det ulmer.  Mange vil sikker si at det er tøvete av en vanlig mann å fable om et fremtidig scenario.   Men når en ser hvilke idiotvedtak stormaktene kan gjøre bør vi neppe skamme oss for å ha meninger om fremtiden.  Hva mener DU har hendt  i Europa om hundre år ?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6329 kommentarer

Ingen flere

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Alle som er interessert i historie og politikk har sannsynligvis tenkt tanken: Når kommer neste krig på europeisk jord ?

Det kommer ingen flere kriger på europeisk jord, Nilsi. De siste krigene vi så var i Bosnia og på Kypros. Verden på vårt kontinent har gått kvantesprang videre. Ser vi bort fra disse to nevnte "småkrigene" har vi ikke hatt konflikt i Europa på 70 år. Til og med trussel nr. en fra øst er borte. Istedet blir vi enige med dem om en fornuftig deling av havområder. Og Israels problemer i Palestina har lært oss at det er ikke lenger attraktivt å begjære sin nestes eiendom.

Det meste er blitt bedre i Europa, og det på en svært kort tid. Vi slipper til og med - slik jeg var med på som barn - å tra taxi i milevis til Sverige for å få tak i sukker..

Svar
Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

På same viset som svenskekongen i 1905

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Det kommer ingen flere kriger på europeisk jord, Nilsi.

innsåg at Skandinavia hadde vorte "for lite" til at Sverige hadde noko å tene på å okkupere Norge. Heldigvis!

Etter siste verdskrig innsåg ein at europeiske statar har lite å tene, men alt å tape, på å føre krig mot kvarandre. Religiøse konfliktar av typen Nord-Irland er vel meir turleg, men la oss inderleg vone at ein har klokskap nok til å forebygge dt.

Svar
Kommentar #3

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Det kommer ingen flere kriger på europeisk jord

Er ikke sikker på om du har rett i dette. Men det kommer helt an på hva man legger i begrepet krig. Om en tenker større kriger nasjoner i mellom, så vil det nok ikke være mye av det i Europa kommende 100 år, om noen.

Mindre væpnede konflikter internt i et land, evt over landegrenser mellom befolkningsgrupper vil vi nok kunne oppleve det. Uppsalaindeksen opererer med 25 drepte per år for at det skal regnes som en konflikt, og om en følger den, vil det være sannsynlig at slike hendelser vil kunne oppstå.

Alt avhenger egentlig av hvordan den økonomiske utviklingen i Europa blir de neste hundre. Kommer vi i en sterk økonomisk nedgangsperiode som vedvarer, så er det ikke utenkelig med ressurskonflikter knyttet til verdifulle mineralråstoff eller energikilder. I motgangstider øker også nasjonalismen (den negative), hvilket kan føre til interne konflikter med over 25 drepte. Baskerland, tidligere Jugoslavia, Hellas, Nord vs Sør-Italia er noen områder som kan oppleve konflikt. Eksterne faktorer kan også bidra i ulik retning. Om USA feks går i oppløsning, vil Europas sikkerhetssituasjon endres drastisk. 

Holder derimot Europas økonomi seg relativt stabil, og den utviklingen vi har i dag vedvarer, så vil det nok holde seg relativt rolig i 100 år, men all empiri viser at intet varer evig. En hypotese som forutsier konflikt er derfor ikke mindre sannsynlig enn en som ikke gjør det, og det bør vel være utgangspunktet for de som sitter i posisjon til å opprettholde status quo..

Svar
Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6329 kommentarer

Ja, den semantikken

Publisert over 5 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Er ikke sikker på om du har rett i dette. Men det kommer helt an på hva man legger i begrepet krig. Om en tenker større kriger nasjoner i mellom, så vil det nok ikke være mye av det i Europa kommende 100 år, om noen.

Min skråsikre kommentar var nok knyttet til hva jeg oppfattet som Nilsis definisjon av krig. Ellers kriges det jo forøvrig i de tusen hjem hver kveld over hvem som skal betjene fjernkontrollen.

Men 70 år - for ikke å snakke om 170 slik du antyder - med fred i Europa er i historisk sammenheng usedvanlig lenge.

Svar
Kommentar #5

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Min skråsikre kommentar var nok knyttet til hva jeg oppfattet som Nilsis definisjon av krig.

Regnet med det. Derav setningen om hvordan man definerer.

Et interessant spørsmål (kanskje ikke overførbar til fjernkontrollkrigen av 2012, men dog), er jo om vi har tilstrekkelige samfunnsmekanismer til å forhindre oppblomstringen av slike konflikter hvis det skulle begynne å ulme.

Svar
Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Vi kan stadig få konflikter i Kaukasus og disse nye nasjonene regnes til Europa. (Noen av dem)

Svar
Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Jeg stoler ikke på de ansvarlige

Publisert over 5 år siden

Kriger føres etter oppskriften fra forrige krig sies det.  Vaktsomheten ovenfor nye konfliktmuligheter følger samme det samme mønster.  Så er det gjerne helt andre og for mange unevnelige årsaker som gjør at freden kan trues.  Ofte er det lederne selv som er de siste til å (ville)  innse faren. Naturlig nok siden de er delvis ansvarlige for utviklingen. Det skulle være nok å nevne Chamberlain, Nygårdsvold og Koht, den siste vel bokstavelig talt tatt på senga natten til 9 april.  Med mobilisering pr. post etter at tyskerne sto  i landet.  Statsminister Gunnar Knudsen  så en skyfri himmel og var på regatta med Krupp og keiser Wilhelm  i slutten av juli 1914.  Nei, jeg stoler ikke helt på de ansvarlige.

Svar
Kommentar #8

Arnt Thyve

17 innlegg  1330 kommentarer

Religiøs konflikt?

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Religiøse konfliktar av typen Nord-Irland er vel meir turleg, men la oss inderleg vone at ein har klokskap nok til å forebygge dt.

Det kunne ha vært interessant å vite hvorfor det er konflikt i Nord-Irland. Er det synet på Maria, krangel om antall sakramenter eller kanskje synet på relikvier som er roten til konflikten i Nord-Irland? 

En langt mer rasjonell forklaring er vel heller at Nord-Irland ble kolonisert av englendere og skotter på 1600-tallet, og at konflikten skriver seg fra dette. At kolonistene er protestanter og irene katolikker er mer en tilfeldighet. 

Svar
Kommentar #9

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Ikke helt enig

Publisert over 5 år siden

Jeg er enig i det med okkupasjon,  men våger å bruke ordet "katalysatoren" eller faktoren som har holdt spenningen vedlike, det er religionen.  Som i Bosnia.  Og i andre regioner der religionene konkurrerer om oppmerksomheten, eller for  fremtiden der blåøyde myndigheter strever med å legge til rette for det.  

Svar
Kommentar #10

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det har du for så vidt rett i

Publisert over 5 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

At kolonistene er protestanter og irene katolikker er mer en tilfeldighet.

men den religiøse kløfta og gamle synder, held liv i konflikta. Og Orangeordenen provoserar. Etter å ha sett Ian Paisley på BBC der han kalla Paven for Satans utsending på jorda og alle katolikkar djevelens yngel. har eg sjølvsagt synpatisert med katolikkane. Og på 70-talet hadde katolikkar framleis ikkje fått fulle borgarrettar i Nord-Irland.

Og i vår tid marsjerer også Orangeordene rundt om i Kanada og held skilje mellom irarar oppe også der. At det var Cromwell som representant for det protestantiske England som okkuperte Iraland, det var vel ikkje heilt tilfeldig. I Republikken Irland der protestantane er i mindretal, der er det fred og ro. Men i Nord-Irland der protestantane var i fleirtal, der var helvete laus.

Svar
Kommentar #11

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg er bekymret for krig i nordområdene. Innenfor 30 år. Energi er altavgjørende, og all den stund europeiske land --- og andre mektige land --- ikke makter å etablere alternative energikilder vil krig komme der hvor energien og resursene er. Slik krig vil sitte langt inne, men den vil komme (i den grad man altså ikke finner alternative kilder for energi).

Nordisens avsmeltning betyr også mye --- når området blir travel trafikkåre, hvor stormaktenes interesser, og ferdsel, vil bli stadig mer synlige. Nordområdet vil få stadig sterkere geopolitisk betydning. (Stoltenbergs "handel" med Russland kan og bør ses i slikt lys. ) I Norge bør vi snarest satse milliarder på alternative og bærekraftige energikilder. Det er slikt Oljefondet bør brukes til: fra én energiform til en annen, selvsagt. Vi har pengene, og det er galskap å spille de vekk på kasinokapitalismens bord.

Svar
Kommentar #12

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Jeg er redd du har rett her Robin

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg er bekymret for krig i nordområdene. Innenfor 30 år

Verden er på jakt etter olje. Jeg vil anbefale å se programmet på NRK 2 Kl. 23.40 "Oljens Mørke Historie" i kveld. Det var skremmende historie. Neste episode kommer på mandag. Den skal jeg se.

Jeg tror det blir en krig i Midt-Østen først. Da blir mye ødelagt. Da er Norge det neste offer med sine oljeforekomster.

Oljen betyr mer enn de fleste tror og påvirker langt flere. Jeg vil anbefale å se programmet i kveld. Det er reprise. Jeg så det i går.

Mvh Petter

Svar
Kommentar #13

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Jeg tror Hellas kommer til å invadere Tyrkia.

Publisert over 5 år siden

Hellas blir kastet ut av EU.

Hellas klarer ikke lenger sine økonomiske forpliktelser ovenfor NATO. Hellas blir sparket ut av NATO.

Hva søren gjør vi nå - tenker Hellas?

Er det noen som husker "Musa som brølte" med Peter Sellers?

Hellas angriper Tyrkia.

Å tape en krig mot NATO er ikke det dummeste man kan gjøre - rent økonomisk.

Svar

Siste innlegg

Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 13 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 14 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 1759 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 105 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
2 dager siden / 711 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Stefan Hallman kommenterte på
Hit, men ikke lengre
rundt 6 timer siden / 868 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 7 timer siden / 3351 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 7 timer siden / 1583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 7 timer siden / 2135 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Les flere