Arild Holta

104

"Du er farlig for dine barn!"

Psykologi må settes inn i en antropologisk og historisk ramme, alá "Hvordan har barn vokst opp i alle tusen år?".

Publisert: 2. sep 2012

Psykolog Magne Raundalen er stadig i media og forteller hvor elendige foreldre er. For det meste er han totalt på jordet og lever av kunstig oppkostruert psykobabbel. Nylig var han i media og advarte mot at foreldres bruk av mobiltelefoner og sosiale media skader barna.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ser-pa-telefonen-i-stedet-for-barnet-6979683.html

Selvsagt kan slikt overdrives om man er helt ekstrem. Men det skal mye mer til å skade barn enn det man hittil har synset om i mote-psykologien. F.eks er det dokumentert at 80% av psykisk helse/uhelse er genetisk arv.

I naturen (antropologien) så er det ikke slik at foreldre, barnehage, skole etc driver med systematisk kunstig stimulering av barna. I motsetning til "hjernevasken" fra media og myndigheter så stimulerer barna seg i stor grad selv. De har instinkter for å kontinuerlig skaffe seg stimulans gjennom lek, nysgjerrigghet, interesse for voksne og andre barn.

Barn har vokst opp på alt fra fyrlys til i øde skoger og på ensomme fjellgårder og blitt helt normale oppegående mennesker.

Konstruerer man psykobabbel uten hverken en antropologisk og historisk ramme, eller høy grad av empiri (beviste fakta), så får man gjerne kun farlige ideologier og f.eks dagens mote-demonisering av foreldre.

Sagt på en annen måte: Dagens pop-psykologi er gjerne anti-intellektuell, nærsynt og selvsentrert.

Likevel går det milliarder av kroner til slikt, tvunget fra skattebetalerne. Skattebetalerne tvinges altså til å finansiere desinformasjon de opplæres til å TRO på, som skader deres egne familiesituasjoner og private liv.

På en måte er pop-psykologien sosialdemokratiets siamesiske tvilling. Uten dennes forbannelse av oppvekstmiljøene vil sosialdemokratiet mangle en del av liksom-legitimeringen for å blande seg inn i det meste av samfunnslivet, og slik skape samfunnspatologier.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Før jeg går til holmgang,

Publisert rundt 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

F.eks er det dokumentert at 80% av psykisk helse/uhelse er genetisk arv.

er det mulig å få en kilde på akkurat denne påstanden? Gjør diskusjonen litt enklere etterpå.

Kommentar #2

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Jeg blåser i hvem, hva eller hvor kilden er/kommer fra.

Bra-knapp er aktivert.

Kommentar #3

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Er det DOKUMENTERT at 80% av psykisk helse/uhelse er genetisk arv?????

Publisert rundt 8 år siden

Arv og miljø

Ingen gener for psykiske lidelserKommentar #4

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Øyvind Kello

Publisert rundt 8 år siden

er nok den vi i barneverntjenesten - ihvertfall i Bergen - har med oss som et av hovedverktøyene når vi skal bl.a. vurdere barnets risiko- og beskyttelsesfaktorer - legger inn en link - med det mener jeg å si at Raundalen er en erfaren stemme - Kvello en yngre og nå mer markerende..bl.a. på Grunerløkka der denne pdf'n kommer fra...

http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20gr%C3%BCnerl%C3%B8kka%20(BGA)/Internett%20(BGA)/Dokumenter/Microsoft%20Word%20-%20Risikofaktorer%20og%20beskyttelsesfaktorer%20-%20Kvello.pdf 

Tror en kikk på denne linken vil vise faktorer som er igjenkjennbare som det de beskrives som for folk flest - og ikke noe psykobabbel.

I bunnen for avgjørelsene ligger jo lov om barneverntjenester.

Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

"Lykken er medfødt"

Publisert rundt 8 år siden

Lykken er medfødt

http://www.forskning.no/artikler/2007/desember/1198052663.08

Husker jeg rett så var det denne forskeren som fikk beskjed om å begynne å forske av et fremstående Ap-medlem. ideologiske myter + arroganse = skråsikkerhet

Kommentar #6

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Jo, babbel

Publisert rundt 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

denne linken vil vise faktorer som er igjenkjennbare som det de beskrives som for folk flest - og ikke noe psykobabbel

At noe kan gjenkjennes som ikke-opptimalt eller som ikke bra, betyr ikke at dere kan spå i prognoser for fremtiden med dette.

Det betyr heller ikke at barnet tåler å plantes om som en potteplante.

Det betyr heller ikke at dere kan dokumentere at tiltakene dere TROR på virker.

Dokumenter at spådommene deres virker! Det er den som griper inn i privatlivet med maktmidler som har bevisbyrden. At dere kan lure en dommerstand som holder påstandene deres for faglige, er ikke dokumentasjon når dere ikke har faglige beviser for at påstandene holder vann. Det er derfor jeg skriver til dommere at de ikke må la dere være beviser, men kreve at dere beviser det dere TROR er faglig. For da vil dere ikke klare dere i retten lengre.

Skjønner du hva jeg skriver?

Jeg har svart deg tidligere med alskens forskning som du bare ignorerer. Er ignoranse kristen adferd, eller Åndens frukt? Eller er det en frukt av at makt korrumperer? Og av "fortell meg hvem du er sammen med, så skal jeg fortelle deg hvem du er"? Er man en del av et lukket miljø som støtter hverandre i rett til maktbruk, så gjør det noe med ens tenkning og følelsesliv. Det skaper tankebygninger som igjen hindrer naturlige følelser for de man bruker makt overfor. Utdannelsen virker også slik - gir tankebygninger. Problemet oppstår når det ikke finnes dokumentasjon for det man lærer (manglende empiri), og man likevel lærer at man skal bruke makt.

I 2011 kom forskningen på over 6000 barnevernsbarn som var tatt fra foreldrene. Forskningen viste at dere gav disse barna dårligere prognoser enn hva de påstått for dårlige familiene kunne gjøre. Fatter du at den logiske konklusjonen av dette er at dere lager en mengde unødvendig lidelse, og kaster bort mange milliarder hvert år?

Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

I bunnen for avgjørelsene ligger jo lov om barneverntjenester.

Betyr det at om loven sier at jeg kan skytes så er det etisk riktig?

Prøv å tenke prinsipielt utfra "loven sier-argumentasjonen".

Kommentar #8

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Miljødeterministene remobiliserer

Publisert rundt 8 år siden

Miljødeterministene ble tatt på sengen av forskningen på 90-tallet og etter årtusenskiftet. Nå samler de all mulig argumentasjon for for å forsvare sosiologismen sin.

Det er imidlertid så enkelt at om eneggede tvillinger vokser opp i to forskjellige miljø hvor den ene har flere belastninger enn den andre, så blir gjerne resultatet temmelig likt som voksne.

Her er litt mer:

Kranglegener

http://www.forskning.no/artikler/2007/februar/1171281578.72

Kommentar #9

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Sagt på en annen måte: Dagens pop-psykologi er gjerne anti-intellektuell, nærsynt og selvsentrert.

Veldig godt sagt, og så sant. Og denne"psykobabblinga" er dessværre manges Gud! Trøste og bære meg så folk hengir seg til slikt babbel. De som tror på sånt babbel burde i allefall ikke henge seg opp i at folk tror på Gud.

Kommentar #10

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Reposisjonerer seg

Publisert rundt 8 år siden

Jeg skrev at miljødeterministene remobiliserer. Reposisjonerer er sikkert et bedre ord.

Når mennesker ikke er opplært i - eller ivertfall ikke er trent til - å skille mellom tro (overbevisning) og bevis, så velger de å samle argumenter for sine teorier og hypoteser i motsetning til falsifisering.

Falsifisering handler om å finne de bevisene som knuser teorien, hypotesen eller overbevisningen.

Istedenfor bygger mennesker opp argumentasjon for det de tror på, uten vilje til å søke sannheten, og på den måten øker- og styrker de selvbedraget.

Kommentar #11

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Arild-babbel.

Publisert rundt 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Barn har vokst opp på alt fra fyrlys til i øde skoger og på ensomme fjellgårder og blitt helt normale oppegående mennesker.

Det siterte handler om noe helt annet en mobiltelefonbruk. Vedvarende mobiltelefonbruk med barnet på fanget, betyr at barnet sitter på fanget uten å oppleve at mor eller far bryr seg om dem.

Jeg ser du er opptatt av tvillingforskning. Spennede områder, det. Det fins etiske grenser innen forskningen, Arild. Det er uetisk å la eneggede bortadopterte tvillinger (til ulike hjem) gå gjennom et flerårig eksperiment hvor den ene tvillingen aldri sitter på en mobilbrukende forelders fang, mens den andre kun opplever at mor eller far snakker til andre og ikke til barnet selv.

Derfor vil man kun, med etisk bevissthet, kunne studere barn av foreldre med høyfrekvent mobilbruk med barnet tilstede vs foreldre som ikke prioriterte mobilen fremfor barnet i ettertid. En slik undersøkelse vil kunne bli beheftet med metodefeil, fordi foreldrene kan huske feil når de oppgir sin tidligere mobilbruk.

Det vi vet, derimot, er at barn som gjennomgår lite stimulering i barneårene kan få diverse utviklingsmangler. I en tid hvor økende grad av mobilbruk finner sted, er det kanskje på sin plass å advare foreldre mot evt fare ved å bruke mobilen for mye på bekostning av ekte kontakt med barna?

Mitt spørsmål til deg Arild er følgende: Er din psykologforakt så stor at du er villig til å ofre barna bare du får slengt fra deg ukvemsord om psykologer?

Kommentar #12

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.


På en måte er pop-psykologien sosialdemokratiets siamesiske tvilling.

PsykiaTROEN

Kommentar #13

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Etisk problem

Publisert rundt 8 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Det fins etiske grenser innen forskningen, Arild.

Det er også et etisk problem at psykologer har et dogmatisk ukritisk forhold til det som skulle vert en vitenskap (og som noen ganger er det). Uten vilje til kritiske spørsmål til sitt (mer eller mindre) fag, så er man ikke kompetent. For da skiller man ikke mellom overbevisning (det som muligens kan være subjektive fakta) og det som bevisligen er objektive fakta.

Ellers kritiserer jeg mye mer enn artikkelen jeg kun brukte som eksempel.

Spørsmålet du stiller til slutt fungerer som manipulerende stråmannsargumentasjon. Det er uredelig debatt-teknikk eller uærligt. Altså uetisk. Slikt bør du holde deg for god til.

Kommentar #14

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Det er også et etisk problem at psykologer har et dogmatisk ukritisk forhold til det som skulle vert en vitenskap (og som noen ganger er det). Uten vilje til kritiske spørsmål til sitt (mer eller mindre) fag, så er man ikke kompetent

På noen psykologer passer også godt inkompetente tullinger.

Kommentar #15

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Spørsmålet mitt er relevant!

Publisert rundt 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet du stiller til slutt fungerer som manipulerende stråmannsargumentasjon.

En psykolog har vært på TV, og i følge deg, advart mot for mye bruk av mobil- og smarttelefoner. At du bruker dette som en anledning til å rakke ned på psykologer generelt, syns jeg taler lite til din fordel (eller til fordel for den saken du kjemper for mht barn under omsorg av barnevernet).

Hadde du vært genuint interessert i barn, så ville du ha reflektert litt omkring begrepene sunt/usunt for barnet mht dets utvikling dersom flere og flere barn skal måtte oppleve at foreldre er fraværende i sin oppmerksomhet fordi mobiltelefonene er viktigere enn barnet. Du ville ikke koplet mobiltelefonsaken sammen med din evt generelle forakt for psykologer.

Du har hektet deg opp i genetisk forskning som det eneste sanne og bruker den forskningen som en brekkstang til å advare andre mot psykologer. Denne ensidigheten din generelt (samt din reaksjon i denne saken: blåser opp advarsel mot for mye mobiltelefonbruk hos foreldre, samt sauser dette sammen med barn som er oppvokst på øde steder) gjør at du kan villede foreldre i faresonen som ikke vet bedre.

Med «ikke vet bedre», så mener jeg foreldre som opplever at de har problemer i forhold til det å oppdra sine barn, som etter å ha lest dine bakvaskelser av psykologprofesjonen, ikke våger å søke hjelp for sine barn.

Det viktige er jo at de som har problemer søker hjelp tidligst mulig, slik at uheldige samspill kan heles og komme inn på et nytt og bedre spor.

Foreldre som søker hjelp, blir i de fleste tilfelle ikke meldt til barnevernet fordi det rett og slett ikke er grunn til det. Derimot vil foreldre som viser at de ikke forstår eller evner å ta til seg informasjon som skal være til barnets og familiens beste, få varsellampene til å blinke.

En person ansatt i helsevesenet er pliktig til å melde fra til barnevernet dersom vedkommende i sitt arbeid får sterk mistanke om at barnet på en eller annen måte lider overlast i hjemmet.

Videre saksgang kan eventuelt bli et samarbeid mellom foreldre, barnevern og helsepersonell. Mye går bra på dette nivået.

Der barnevernet kommer frem til at disse foreldrene våger de ikke å ha tiltro til (grunnet deres oppførsel, manglende forståelse eller mangel på mulighet for samarbeid), vil de sende saken videre til sakkyndige. Det er svært viktig å skille mellom behandler og sakkyndig. Behandleren har ingen innvirkning på den sakkyndige. Etter de funn som den sakkyndige finner, så vil det evt bli gjort endelig vedtak om omsorgsovertakelse for kortere eller mer varig tid, dersom den sakkyndige finner at premissene for dette er tilstede. I andre tilfeller finner ikke den sakkyndige noen grunn til omsorgsovertakelse, men vil evt anbefale nye og uprøvde tiltak innen familien.

Det er altså flere trinn å gå før man står med et vedtak om omsorgsovertakelse i hånden. For de aller aller fleste løser problemene seg før man kommer så langt.

I Norge har prinsippet om biologisk tilhørighet stått svært sterkt!!

At det noen ganger kan bli gjort feil er en helt annen sak. Sakkyndige er ikke ufeilbarlige. Alle forsterforeldre er antakelig ikke like egnet. Noen steder mangler det offentlig kontroll med  forsterhjemmene.

Slike mangler er det viktig å jobbe for å forbedre. Men det er ikke helt i den gaten du befinner deg.

Din ensidige opptatthet av genetisk forskning gjør at det blir viktig å sette fingeren på dette, slik at de som i dag sitter hjemme og ønsker hjelp ikke lar være å søke denne før problemene har vokst seg så store at det det nærmest blir umulig å gi adekvat hjelp.

Når vi snakker om problemer, så ser vi både genetikk, utløsende faktorer og miljø i samspill.

TAKK! Jeg har sagt det jeg hadde å si i denne omgang!

Kommentar #16

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Empirien?

Publisert rundt 8 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Jeg har sagt det jeg hadde å si i denne omgang!

Du har forkynt din overbevisning, og fullstendig ignorert å dokumentere dine påstander.

Skal komme tilbake med utfyllende kommentar.

Kommentar #17

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Avsluttende tilsvar:

Publisert rundt 8 år siden

Arild: "Du har forkynt din overbevisning, og fullstendig ignorert å dokumentere dine påstander."(Sitatfunksjonen virker ikke)

Så, der er du ute med manipuleringsstrategiene dine igjen. De virker ikke på meg! Det er en helt vanlig strategi hos deg, Arild, å beskylde andre for kun å presentere sin tro/overbevisning (uten støtte i empiri). Begrepet «Empiri» er også et av dine yndlingsuttrykk, har jeg sett på tidligere tråder. Skulle nesten tro at ingen andre enn deg kjenner til dette begrepet.

Jeg har forklart saksgangendersom et foreldrepar eller en forelder har kontaktet psykolog for problemer hos sitt barn, samt forskjellen på behandler og sakkyndig. Problemet forsøkes løst på lavest mulig nivå der dette er forsvarlig. Vi kan ikke legge ut taushetsbelagt materiale for å tilfredsstille din nysgjerrighet, Arild.

For at interesserte ikke skal bli forvirret og avsporet av dine såkalte dokumenteringer, vil jeg vise til en rapport fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse (Helseregion Øst og Sør): «Sped-og småbarn i risiko – en kunnskapsstatus» av Marit Bergum Hansen og Heidi Jacobsen. Denne inneholder opplysninger mht hvordan tilstanden på eksisterende og fremtidige hjelpetilbud er per i dag/forventes å bli, samt at den er spekkfull av referanser. (Det eneste jeg har å tilføye er at jeg er noe bekymret fordi rapporten legger vekt på at barnehagetanter skal rapportere. Det er ikke sikkert at alle barnehager er like gode og i noen tilfeller kan det nok tenkes at barnehagepersonellet sliter med egne rus-og andre psykiske problemer. Tilfeldig synsing (gjerne med rot i egne problemer) vil vi ikke ha noe av, kun bruk av anerkjente metoder på riktig måte).

http://www.r-bup.no/CMS/CMSpublish.nsf/BA82C070A47CA97EC12574F9003DCCC7/$file/Tiltak42.pdf

Rapporten viser at vi er kommet et stykke på vei, men at det fortsatt kan være bakker man må streve seg opp for å få til gode tilbud til trengende barn/trengende familier, enten dette nå skal være i hjemmet eller utenfor ...

Takk for meg!

Kommentar #18

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Sitat: Så, der er du ute med manipuleringsstrategiene dine igjen. De virker ikke på meg!

Det er ikke manipulering å kreve dokumentasjon.

Kommentaren din ser da ut som projeksering. Du svarer tilbake med samme argument som jeg brukte. Du dokumenterer imidlertid ikke at jeg tar feil. Da er det et slag i løse luften. Og det ER manipulering.

Sitat: Det er en helt vanlig strategi hos deg, Arild, å beskylde andre for kun å presentere sin tro/overbevisning (uten støtte i empiri). Begrepet «Empiri» er også et av dine yndlingsuttrykk, har jeg sett på tidligere tråder. Skulle nesten tro at ingen andre enn deg kjenner til dette begrepet.

Jeg er sannhetssøker. Empiri gir meg sannhet, og er derfor et veldig viktig begrep for meg. Du dokumenterer fremdeles ikke noe.

Sitat: Jeg har forklart saksgangendersom et foreldrepar eller en forelder har kontaktet psykolog for problemer hos sitt barn, samt forskjellen på behandler og sakkyndig. Problemet forsøkes løst på lavest mulig nivå der dette er forsvarlig. Vi kan ikke legge ut taushetsbelagt materiale for å tilfredsstille din nysgjerrighet, Arild.

Hersketeknikk igjen: Tillegging av motivet nysjerrighet. Du finner det beskrevet under tankefeil på Wikipedia.

De problemer dere mener dere å løse, løses gjerne ikke. Du har ikke dokumentasjon for at psykiatrien, den kliniske psykologien og barnevernet løser mangt og mye. Selvsagt kan man dra frem enkeltilfeller og vise at noe gikk bra. Samt noen grupper. Men generelt på GRUPPENIVÅ, derimot, kan ikke den kliniske psykologien og i hvert fall ikke barnevernet vise til særlig gode resultater!

Sitat: For at interesserte ikke skal bli forvirret og avsporet av dine såkalte dokumenteringer, vil jeg vise til en rapport fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse (Helseregion Øst og Sør): «Sped-og småbarn i risiko – en kunnskapsstatus» av Marit Bergum Hansen og Heidi Jacobsen. Denne inneholder opplysninger mht hvordan tilstanden på eksisterende og fremtidige hjelpetilbud er per i dag/forventes å bli, samt at den er spekkfull av referanser. (Det eneste jeg har å tilføye er at jeg er noe bekymret fordi rapporten legger vekt på at barnehagetanter skal rapportere. Det er ikke sikkert at alle barnehager er like gode og i noen tilfeller kan det nok tenkes at barnehagepersonellet sliter med egne rus-og andre psykiske problemer. Tilfeldig synsing (gjerne med rot i egne problemer) vil vi ikke ha noe av, kun bruk av anerkjente metoder på riktig måte).

http://www.r-bup.no/CMS/CMSpublish.nsf/BA82C070A47CA97EC12574F9003DCCC7/$file/Tiltak42.pdf

Hva med arroganse hos psykologer, deres økonomiske bindinger (barnevernet betaler de som er enige med dem), alskens skoler (retninger/overbevisninger) innen psykologien, psykiske problem hos barnefjerneren, maktsyke, rusmisbruk i bv, moralisering, manglende faglighet, prestige etc. Som kjent er det jo i hovedsak INGEN utskilling av ikke-fungerende personer i barnevernsutdanningen eller i sosionomutdannelsen.

Siden du legger ut en lenke som bygger opp under ønsketenkningen, så får du en lenke også her:

Virker barnevernet?
Vi mangler kunnskap om hvordan barnevernets tilbud virker på ulike barn. Det er et etisk problem, skriver Are Karlsen i denne kronikken.
http://www.forskning.no/artikler/2009/november/235541


Han er ikke alene om å hevde dette. En rapport fra NIBR sier:
«Barnevernet bruker i stor grad tiltak som vi har lite systematisk, forskningsbasert kunnskap om og som vi ”er usikre på” eller ”tror på” mye ut fra tradisjoner.» (NIBR-rapport 2006:7)

Sitat: Rapporten viser at vi er kommet et stykke på vei, men at det fortsatt kan være bakker man må streve seg opp for å få til gode tilbud til trengende barn/trengende familier, enten dette nå skal være i hjemmet eller utenfor ...

Foreløpig er det ingen ting som tyder på at man har hostet opp noe som revolusjonerer et fullstendig skakkjørt barnevern. Psykiatrien og den kliniske psykologien har ikke gjennomgått noen revolusjon. Dette har jeg fulgt med på siden 70-tallet.

Sitat: Takk for meg!

Vel, du har ikke tilført debatten klare bevis, god dokumentasjon, etc. Kun påstander og litt systemtro info. Og en lenke til nesten hundre sider med en relativ systemtro utredning. Så det er fint at du sier deg ferdig med debatten.

Som sannhetssøker har jeg lært noe viktig: Man trenger ikke gjennomgå alle motpartens argumenter når man sitter på bevis eller empiri. Argumenter kan nemlig aldri tilsidesette reell dokumentasjon.

Når man i 2011 undersøkte over 6000 barnevernsbarn som hadde blitt fjernet fra foreldrene, så kom (de systemtro barnevernsforsvarende) forskerne frem til at omsorgsovertakelsen hadde minsket barnas prognoser på alle målte områder. Når barnevernsforsvarerne sparker beina under seg selv med solid forskning, så har vi solide beviser på at barnevernet ikke fungerer. Nå kommer de sikkert til å bruke de neste 20 årene i forsøk på å rasjonalisere bort resultatene sine, i overenstemmelse med livsløgnene og illusjonene. Det er gjerne det som er å sitte fast i et paradigme.

Omtrent slik du holder på når du manipulerer og bruker hersketeknikker. Som psykolog vet du at slikt gjerne er forsvarsteknikker som man beskytter seg bak, f.eks når illusjonene risikerer rakne. Nøyaktig hva som er dine motiv kan jeg ikke vite.

Jeg ber IGJEN de som forsvarer det såkalte barnevernet om å komme med KLAR dokumentasjon. MEN, som jeg har sakt mange ganger: Dere har ikke forskning av empirisk verdi, som viser at barnevernet fungerer på gruppenivå. Ikke er dere spesielt villige til falsifisering av deres overbevisninger heller. Som hvilken som helst fundamentalist bare "VET" mange av dere. Kanskje er noen av dere hjelpesløst fastlåste i paradigmet til gammel sosiologisme, dens psykologiske tilsvarighet o.l.? Det er ikke enkelt å takle nye tider og ny dokumentasjon som forstyrrer tilvante tankemønster, truer posisjoner og anerkjennelse, og sier at det man trodde var godt virker ondt. Etc.

«Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme». -Ibsen

Kommentar #19

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Korreksjon.

Publisert rundt 8 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Tilfeldig synsing (gjerne med rot i egne problemer) vil vi ikke ha noe av, kun bruk av anerkjente metoder på riktig måte).

Jeg la ut link til rapporten fra  Marit Bergum Hansen og Heidi Jacobsen for å gi interesserte lesere et innblikk i hvor komplisert utvikling egentlig er og hvor mange faktorer som virker sammen. Setningen jeg har sitert fra eget input er noe misvisende. Derfor denne lille forklaring: Jeg er uenig i at vi skal ha generell kartlegging av mennesker fra vogge til grav. Slik kunnskap kan så lett bli misbrukt i uriktige hender. Dessuten utvikler ikke alle barn seg i den samme takten, så vi kan risikere å få en masse falske positiver (hjelp pådyttet barn som ikke trenger det).

Det jeg mente med at kun anerkjente metoder må taes i bruk var at barn som trenger hjelp må henvises til hjelpeapparatet som kan veilede både foreldre og barnehagepersonell dersom det trenges.

Barnehagens rolle skal ikke være å veilede foreldre eller å kartlegge deres barn. Da vil vi få et svært kunstig forhold mellom barnehagepersonell og foreldre hvor barnehagepersonellet opphøyes til eksperter og foreldrene nedgraderes til mennesker det skal holdes oppsyn med. Barnehagens rolle blir da endret og det tror jeg ikke vi som samfunn er tjent med. Barnehagene er der som et supplement til foreldrene, ikke som "foreldre" til barnas foreldre. 

Kommentar #20

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Jeg er uenig i at vi skal ha generell kartlegging av mennesker fra vogge til grav. Slik kunnskap kan så lett bli misbrukt i uriktige hender. Dessuten utvikler ikke alle barn seg i den samme takten, så vi kan risikere å få en masse falske positiver (hjelp pådyttet barn som ikke trenger det).

Jeg er enig med disse ord, men tror vi legger forskjelligt i det. Jeg tror nemlig at "uriktige hender" gjerne kan være psykologer, barnevernet, makten etc.

Det er også et svært viktig poeng at barn ikke utvikler seg i samme takt.

På samme barn utvikler forskjellige "deler" seg i forskjellig takt. Noen er sterk som en 25-åring som 15-åringer, mens de er følelsesmessig umodne. Andre øker IQen kraftig fra 15-18 års alder, men var teknisk foran sin alder som 12-åringer. Til og med vokser delene på kroppen litt i utakt. Små barn kan f.eks ha en liten blære i forhold til mengde urin. Det retter seg etter hvert. Da blir det sengevæting - og barnevernspedagoger og gjerne psykologer tolker det ofte til å være et følelsesmessig problem eller et symptom på at noe er galt i det sosiale samspillet.

Ellers så kommer jeg - som jeg skrev lengre opp - tilbake med flere kommentarer til det som er skrevet, når jeg får tid.

Kommentar #21

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

At noe kan gjenkjennes som ikke-opptimalt eller som ikke bra, betyr ikke at dere kan spå i prognoser for fremtiden med dette.

Det betyr heller ikke at barnet tåler å plantes om som en potteplante.

Det betyr heller ikke at dere kan dokumentere at tiltakene dere TROR på virker.

Dokumenter at spådommene deres virker! Det er den som griper inn i privatlivet med maktmidler som har bevisbyrden. At dere kan lure en dommerstand som holder påstandene

Denne Kvello som Nygaard viser til er en person jeg har hatt gleden av å samarbeide med en liten stund. Dvs. han var kursleder hvor jeg deltok en gang, og jeg hadde mange gode utvekslinger med ham. Han står for meg som en sjelden sterk fagmann med et vell av kunnskap.

For Holta vil det sannsynligvis fortone seg som manipulert psykobabbel, men det Kvello gjør er å forske videre, bruke sin erfaring som han skaffer seg til stadighet og som han får fra å inneha flere stillinger som medfører en arbeidsdag spredd over flere deler av landet. Han står på skuldrene til kjente personer som Bowlby og andre fra samme skole. Han foreleser om Trygghetssirkler bl.a. og kan drive som terapeut for barn eller familier. Det er vanskelig å bare avfeie en kapasitet som Kvello med at han farer med psykobabbel. Kvello er grundig og pålitelig, en ettertraktet person i fagmiljøene. Hans litteratur finnes på Google.

Det er underlig å lese Holtas avvisning av kunnskap som for den som kjenner den faller helt logisk og naturlig inn i hva man vet om barn og reaksjonsmønstre, være seg hos en selv, egne eller andres barn. Min erfaring med å delta i ulike seminarer om tematikk rundt barn er at deltagerne finner logikk i det som det snakkes om, og at det praktisk talt ALDRI påpekes feil i teoriene. I noen grad har ulike forskere stått mot hverandre, men mest bygger de på hverandres arbeider og finner fellesskap. For Holta er antagelig dette en mangel ved arbeidet, for andre en styrke.

Jeg avviser det du skriver Holta, fordi jeg vet av efaring med Barnevernet og barn i og utenfor deres omsorg at det finnes en annen hverdag. Jeg avviser det fordi du skriver ALDRI noe sett fra barnets synspunkt, men alltid ut fra din egen mulige krenkelse fra institusjoner som ikke har primærfokus på voksne men barn.

Kommentar #22

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Der barnevernet kommer frem til at disse foreldrene våger de ikke å ha tiltro til (grunnet deres oppførsel, manglende forståelse eller mangel på mulighet for samarbeid), vil de sende saken videre til sakkyndige. Det er svært viktig å skille mellom behandler og sakkyndig. Behandleren har ingen innvirkning på den sakkyndige. Etter de funn som den sakkyndige finner, så vil det evt bli gjort endelig vedtak om omsorgsovertakelse for kortere eller mer varig tid,

Takk til fru Haukås for å ha tatt fatt i dette som godt kan kalles anti-psykologibabbel fra Holtas side. Jeg ser en faglig tyngde hos deg som virker som betryggende bakgrunn for å imøtegå Holta på noen av de mest såre punktene hans.

For oss som vet at i noen tilfeller må Barnevernet ha væpnet politihjelp for å kunne få til møter i familer med trøbbel er det en underlig forestilling Holta oppviser når han legger seg på overlæret for å kritisere etatens arbeide. Det er underlig på bakgrunn av å ha fulgt barn med omsorgssvikt på utflukter i 12-15 kuldegrader i klær som skulle være tilstrekkelig men som til tross for forsikringer viser seg å ikke være det, barn som må taes hånd om fordi familien ikke bare lar være å møte barnets behov men direkte obstruerer barnets hverdag! Det er underlig at ingen har klart å bibringe Holta det vanvittige i hans korstog.

Ved et tilfelle skulle jeg undersøke noe i relasjon til MarteMeo og tilfeldigvis kom det også opp en del informasjon om grupper av foreldre som hadde organisert seg MOT i egne nettverk. Jeg ser at å komme i Barnevernets søkelys kan oppleves belastende, men det må noe sted ligge en grense for å projisere skylden fra seg selv over til Barnevernet. Med de knappe ressursene som Barnevernet husholderer med, er det rart om det skal være gitt for mye hjelp eller at man har vært for ivrige i sin tjeneste. Vi har rapporter på at det er begått feil, svært ofte ensidige rapporter fra fornærmede foreldre. Disse må vi ta med en klype salt.

Fru Haukås, jeg tror ikke vi kommer til å oppleve at Holta noen gang tar barnets side i slike debatter. Det er tankevekkende at den svakeste part aldri tilgodesees med en enste varm tanke, men bortforklares under neologismen og paraplyen "psykobabbel".

Kommentar #23

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Forkynnelse, Njål!

Publisert rundt 8 år siden

Njål Kristiansen klarer naturligvis heller ikke å komme med annet enn velformulert forkynnelse.

HVOR ER EMPIRIEN?

HVOR ER DE STERKE BEVISENE?

HVOR ER VILJEN TIL FALSIFISERING?

Siterer Sverre Kvilhaug hvor bl.a nevnte Bowlby er med:

Senere gjorde bl.a. Bowlby et banebrytende arbeid og påviste at lang atskillelse fra moren førte til psykiske problemer for barnet (eksempelvis Bowlby 1951). Forskningsrapporter fra andre har kommet gjennom årene siden, men jeg skal konsentrere meg om noen forholdsvis nye forskningsrapporter.

I 1999 kom en meget viktig forskningsrapport fra Agid og kolleger (Agid et al 1999). Det var en såkalt case-control-undersøkelse. Forskerne påviste at tap av foreldre i barndommen, inntil 17 årsalderen, økte signifikant (P=0,001) sannsynligheten for å utvikle alvorlig depresjon i løpet av voksenlivet. Jeg nevner for ordens skyld at man regner at en P-verdi på 0,05 er tilstrekkelig til at resultatet regnes som signifikant, m.a.o. at det er 5% sjanse for at resultatet er basert på tilfeldigheter. En P-verdi på 0,001 innebærer følgelig at det kun er èn promille sannsynlighet for at resultatet beror på tilfeldigheter. Den påviste sammenhengen er således svært sikker.

Agid og kolleger fant også at effekten av tap ved varig atskillelse på annen måte enn ved død var mer slående enn tap som skyldtes død (P=0,003), og det samme gjaldt tap som skjedde før 9-års alderen (P=0,003) sammenlignet med tap senere i barndom og ungdom. Som vi ser, var også dette meget signifikante resultater. (Sitat slutt)

Er det noen som gidder å forstå kvaliteten på forskningsrapporten til Agid og kolleger? Dokumentert i klare tall!

Når det gjelder Marte Meo, så er det rent søppel. Det går ut på å filme redde mennesker og få tilfeldige glimt fra barn og foreldre sammen. I grove pressituasjoner blir da usikre foreldre, som ikke vet hva BV egentlig er ute etter, filmet. Helt uten å forstå hvilken kunstig, usikker, unaturlig og pressende situasjon de setter foreldrene i, så brukes dette som bevis for hvordan ting er. Altså tankefeilen generalisering av mer eller mindre pressede tilfeldige situasjoner. Marte Meo er et redskap man har brukt til å ødelagge livet til en mengde familier. Siden det er tilfeldig hvordan barnet oppfører seg der og da, så fungerer det ikke en gang på sosialt sterke mennesker. Man trenger ikke mye empati eller mye erfaring med babyer og små barn for å skjønne at dette verktøyet er kynisk og manipulerende.

Litt mer om Marte Meo her fra professor Skånland (Det såkalte "Orion-prosjektet"):

Dr Mengele & co på ferde i norske hjem?

http://www.mhskanland.net/page2/page40/page40.html

Kommentar #24

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Men ærlig talt da

Publisert rundt 8 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Der barnevernet kommer frem til at disse foreldrene våger de ikke å ha tiltro til (grunnet deres oppførsel, manglende forståelse eller mangel på mulighet for samarbeid), vil de sende saken videre til sakkyndige. Det er svært viktig å skille mellom behandler og sakkyndig. Behandleren har ingen innvirkning på den sakkyndige. Etter de funn som den sakkyndige finner, så vil det evt bli gjort endelig vedtak om omsorgsovertakelse for kortere eller mer varig tid,

dette her er vel mer ideologi for hvordan det burde være ideelt sett. men virkeligheten er det stikk motsatte.

det er en kjennsgjerning at behandler og sakkyndig har tett samarbeide fra A til Å.

Jeg har hørt og lest en del opp igjennom årene rundt dette. men det verste var da jeg selv fikk se det med egne øyne. Det gjaldt ikke egne barn, men var tilstede der en psykolog kom inn som sa at den ikke hadde vært i kontakt med barnevernet, ei heller visste den noe om saken på forhånd. Vi trodde denne inntil den mistet en perm den hadde med seg i golvet slik at mange papirer flakset rundt omkring. Og hvilke papirer var det? Jo, de stammet fra barnevernkontoret og fra kommuneadvokaten i all hovetsak. Denne ble nokså rød i planeten da.

Og fysj for en rapport den leverte! Totalt forvrenging av realiteten hva angikk moren. Et makkverk av et arbeide! En glorifisering av fosterhjemmet, noe som ikke stemte med virkeligheten. i tillegg var rapporten svart/hvit: En demonisering av moren totalt, og en opphøyelse av forstehjem og barnevernet. En helt partisk rapport som, hvis den ble verifisert av andre fagfolk med integritet(noe jeg er usikker på finnes innen disse etatene), ville fått denne fagperson avsatt for evig og alltid!!

ikke rart at denne såkalte sakkyndige i dag kan skilte med lønn på 2 mill og fast sakkynisk for den gjeldende kommeunen!!

brød og circus er viktigere enn sannheten i disse etatene!!!

Kommentar #25

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Som nevnt, Holta. Det kunne ikke bli anderledes svar fra deg.

Kommentar #26

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Først takk til både Benthe Haukås for innsiktsfulle tanker og takk til herr Kristiansen for poenget, at herr Holta ikke er i stand til å snu perspektiv bort fra seg selv og til barnet. Interessant at her Kristiansen har hørt og snakket med Øyvind Kello og har fått et fint inntrykk av ham som fagperson. Skulle gjerne ha hørt ham selv. Jeg kjenner altså ikke til ham. Så, jeg kan ikke uttale meg om Kello, annet enn det jeg leser av skjemaet som herr Ny gaard la ut link til i #4.. 

Klipper ut flg fra første kategori

 

Medfødte/genetisk betingede trekk:

Vanskelig temperamentsstil (høyt

aggresjonsnivå, negativistisk innstilling, svak

impulskontroll, hyperaktivitet,

spenningssøkende, lite frykt der det ville være

naturlig, oppmerksomhets- og

konsentrasjonsvansker).

Lave intellektuelle evner, lese- og

skrivevansker, dårlig utviklet vokabular og

språkforståelse, lave skolefaglige prestasjoner”

 

Disse punktene for genetisk arv forbauser meg storlig. Alt det jeg har tilegnet meg av kunnskap tilsier at et menneske ikke blir født med slike egenskaper. Disse kan faktisk være typiske symptomer på omsorgssvikt. At vi mennesket er født med forskjellig temperament er det ikke tvil om, men så kommer det an på hvordan omsorgspersonene takler dette. Det igjen kan være avhengig av hvilken bagasje de selv har fått. Man kan altså snakke om sosial arv som gis videre fra generasjon til neste - om den voksne ikke tar et oppgjør.

Tema har beskjeftiget meg nå snart 30 år. Jeg klipper en snutt fra min nettside som kan belyse noen av de problemene vår (barnefiendelige) sivilisasjon har skapt for barnet:

En tradisjonell tankegang i vår "siviliserte" kultur er, at spedbarn ikke må skjemmes bort. Bak denne tradisjon ligger en angst for at barnet senere vil manipulere og tyrannisere sine omgivelser. Mange nybakte foreldre ble også trøstet med: Kraftig gråt styrker barnets lunger! Altså fikk barnet gråte til det utmattet sovnet. I dag er eksperter alvorlig bekymret for de av våre minste som skriker ekstremt mye. Disse spedbarn oppfattes som vanskelig å trøste - vanligvis lite mottakelig for stimulering fra miljøet - de vil derfor være i risiko for atypisk utvikling.

Til et typisk akustisk inntrykk i en landsby i Malaysia hører med, at man knapt hører vedvarende spedbarnsgråt eller -skrik i det hele tatt – verken om dagen eller natten. Selvsagt gråter spedbarn også her. I den lengst observerte episoden varte gråten til en 18 måneder gammel gutt i to minutter, i alle andre tilfellene varte de kortere. Også observerte gråteepisoder hos Trobriander-spedbarn i alderen 0 til 10 måneder rangerer fra få sekunder til 1 ½ minutt. * Fravær av vedvarende spedbarnsgråt/ -skrik er et gjennomgående fenomen blant tradisjonelle kulturer. Hvorfor? Og hvorfor skriker mange spedbarn i vår kultur daglig i tre timer eller mer per gang - i flere uker?
Full tekst

 

Kommentar #27

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

HVOR ER EMPIRIEN?

HVOR ER DE STERKE BEVISENE?

HVOR ER VILJEN TIL FALSIFISERING?

La meg ta det siste først. Jeg har ingen vilje til falsifisering. Dernest, jeg har ingen sterke beviser tror jeg. Hva er det jeg skal bevise?

Så til empirien. Jeg har ikke deltatt i noen empirisk forskning, men jeg har vært studert i et par cases hvor min spesialerfaring har vært til nytte for de som har laget sine hovedoppgaver. Ut over dette uttaler jeg meg etter lang tids erfaring med barnevern. Jeg uttaler meg etter møter jeg har deltatt hvor fru A sier sånn og fru B sier slik, og jeg har aldri sett de onde djevelene som ligger bak dere lett sminkede fasader. Naturligvis kan det tenkes at de går hjem og spikrer katter opp på veggene, men jeg har aldri tenkt disse tankene om dem i de sammenhenger hvor jeg har møtt dem. Menneskene inneholder nå en gang så mye underlig.

Noen ganger har jeg vært enig med fru A og B, andre ganger har vi nok ønsket hverandre dit peppern gror alle tre. Oftest har vi blitt enige om hva som er barnets beste, og om jeg skal være ubeskjeden har jeg ofte selv påvist dette og blitt trodd. Min tilnærming har vært drevet av at jeg har trengt dem, at jeg har stillet krav og spørsmål. Svært ofte, ja overraskende ofte, har jeg "fått det som jeg ville". :-)

Jeg har sett barnevernsmedarbeidere komme og gå. Jeg ba om å få faste personer å forholde meg til. Jeg har bred erfaring med etaten og dens måte å fungere på. Det er umulig for meg å overse at de gjør et nyttig arbeide under vanskelige menneskelige kår. Jeg forstår naturligvis at foreldre som sitter på venteværelset med papirpose over hodet mens vanartede barn leker bisarre leker i lekeavdelingen opplever Barnevernet stressende. Men det er altså en større helhet i dette.

For meg har ikke dette noe med forkynnelse å gjøre, Holta. Men det spørs om Evangeliet Om Barnevernet fra Holtas Bok er blitt en forkynnelse. Jeg er ikke innviet i detaljene, så jeg er avskåret fra dypere innsikt. Jeg er religiøs når det gjelder mitt forhold til Gud, og så snakker jeg med Barnevernet når det trengs. Det er to adskilte skåler.

Det er regler jeg kunne tenkt meg endret, men mest dreier det seg om å få tilført kompetanse i stedet så man kan bruke andre regler også. Folk vektlegger forskjellig.

Kommentar #28

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Disse punktene for genetisk arv forbauser meg storlig. Alt det jeg har tilegnet meg av kunnskap tilsier at et menneske ikke blir født med slike egenskaper. Disse kan faktisk være typiske symptomer på omsorgssvikt.

F.eks IQ-forskning viser at mennesker i hovedsak blir født med et visst evnenivå. At du har hoppet over en mengde moderne forskning, er symptomatisk for den ukulturen man finner innenfor miljødeterminismen o.l. Det var også det man viste i serien "Hjernevask", at man ikke leser forskning som ikke passer det paradigmet man er opplært med.

Når jeg setter meg inn i problemstillinger, så spør jeg meg om hvor sterk dokumentasjon det finnes for noe. Jeg gir blanke i hvor mange fagpersoner som hevder ditt eller datt. Kan de ikke komme med tilfredstillende bevis, så tar jeg det med en god klype salt. Eller så legger jeg det ganske enkelt ikke på minnet. For en sannhetssøker er ikke det udokumenterte interessant.

Det som kun er argumentasjon er interessant for de selvbedrageriske, de dogmatisk, de autoritetstro, de som forsvarer sine posisjoner, de som tjener penger på å tro noe, de korrupte, osv.

Kommentar #29

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er religiøs når det gjelder mitt forhold til Gud, og så snakker jeg med Barnevernet når det trengs.

Mulig du ikke skjønner at når man påstår ting man ikke har empirisk dokumentasjon for og argumenterer sterkt for det, så heter det gjerne "forkynnelse". Man trenger ikke ha en gud med i bildet for å forkynne. Når jeg bruker begrepet "forkynnelse" i dette, så illustrerer jeg at man er inne i overbevisningens "dimensjon" gjennom å skape assosiasjoner til religion.

Kanskje du ikke tok poenget? Eller kanskje du tok poenget og forsøker rasjonalisere det bort? Om det er det siste, så trenger du sannelig ikke mye argumentasjon for å beholde dine illusjoner.

Kommentar #30

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Og hvorfor skriker mange spedbarn i vår kultur daglig i tre timer eller mer per gang - i flere uker?

Kanskje bl.a fordi de syke overlever her, mens der måler man hvordan de som overlevde - de sterkeste - er? Jrf barnedødlighet i enkle og fattige samfunn kontra barnedødeligheten her.

Jeg tipper også at muligheten for avlasting er mye større for moren i slike samfunn. De støtter seg på storfamilien og har mer muligheter til å tilpasse livet etter barnet og ikke etter klokken.

Det antropoligiske perspektivet er veldig viktig. Likevel må jeg advare litt da det innenfor antropologien finnes mye dårlig forskning med ideologiske undertoner (f.eks brukt som sosialistisk propaganda).

Kommentar #31

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Kanskje du ikke tok poenget? Eller kanskje du tok poenget og forsøker rasjonalisere det bort? Om det er det siste, så trenger du sannelig ikke mye argumentasjon for å beholde dine illusjoner.

Jeg tok virkelig ikke poenget i denne. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!

Du er vel ikke så forblindet av noe at du ikke klarer å forklare deg på en sammenhengende måte?

Kommentar #32

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

tok virkelig ikke poenget

Graden av empiri eller objektiv sannhet i argumenter varierer. Desto mindre av slikt i selvoverbevisningen og desto mindre av vilje til falsifikasjon, i argumentasjonen, desto lettere bedrar man seg selv.

Jeg skulle ønske at tro fikk være tro og at der det er sterke bevis, så foretrekkes dem istedet for rasjonalisering. Å sitte fast i overbevisninger der det finnes kvalitetsforskning som beviser noe, er mildt sagt ikke ideelt.

Den klassiske historien fra filosofihistorien om dette handler om det religiøse lederskapets forkastelse av bevis i møte med Galilei. Myte eller ikke - vi ser det igjen i denne tråden at et gammelt paradigmes tenkning (sosiologisme og miljødeterminisme) holdes viktigere enn empirisk forskning og vilje til falsifikasjon.

Kommentar #33

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Min klare oppfatning er at familielivet ikke alltid er ideellt anlagt. Det virker som at i en del familier er det fritt frem for å gjøre hva man vil overfor barn. Særlig kan det se ut som at barn i familier med steforeldre og stesøsken er utsatt for ulike former for overgrep eller vanskjøtsel. Derfor ser det ut til at vi trenger et offentlig vern for barna, en instans man kan henvende seg til enten man er voksen og urolig for et barns tilstand, eller barn som føler på overgrep. Samfunnet har nettopp kommet gjennom de værste problemene rundt incestuøse forholdover de siste tiårene og det er blitt lavere terskler for å komme ut med opplevelser som kan prøves for retten. Det er bra om barn føler at de ikke er nødt til å holde inne med hva de opplever som en ugrei situasjon i sin hverdag. Erfaringen tilsier at dette ikke kan gjøres i tilstrekkelig grad i privat regi. Barneombudet er viktig for å fokusere på barns situasjon generellt, og Barnevernet har en praktisk oppgave i å verne barn i utsatte hjem. Vi kjenner antagelig alle barn som er utsatt.

Om noe ikke er som det skal være overfor barn vil man søke å rette dette til, om man er foreldre, familie eller venner. Slik vil det også være i tilnærmingen overfor barnet fra offentlige etater. Ambisjonene er store og ikke alle behov er korrekt kartlagt. Jeg tror nøkkelen til bedring ligger i å lære av erfaringer, ta med seg det som var gått, de medarbeiderne som viste seg egnet, og legge resten bak seg for å gå inn i en fremtid med forbedrede tjenester. Enten man er personlig nær eller offentlig ansatt.

Til sist må jeg bare beklage at jeg oppfatter det siste innlegget ditt som hva du selv karakteriserer som babbel. Jeg skal ikke gi ytterligere karakteristikker av det siden jeg ikke forstår dybden av hva du babler om, så jeg lar det være med dette.

Kommentar #34

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg skal ikke gi ytterligere karakteristikker

Hehe. Da er du kanskje litt undskyldt da? Litt sånn alá Jesu ord om de fattige i ånden...

Men du skrev også noe klokt her:

"Særlig kan det se ut som at barn i familier med steforeldre og stesøsken er utsatt for ulike former for overgrep eller vanskjøtsel."'

Vi har jo et gammelt norsk begrep: Stemoderlig, som i stemoderlig behandling.

Eller som det populært kalles: Askepott-effekten.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cinderella_effect

Professor Marianne Haslev Skånland har gått igjennom Daly & Wilson forskning og er den som har skrevet mest utfyllende om dette på norsk:

http://www.mhskanland.net/page64/page65/page5/page5.html

Mennesker i krise kan trenge hjelp. Barn inkludert. Barnevern kan imidlertid ikke bygges på "vår" hundreårige modell som aldri har virket på gruppenivå, og som har ført til så mye lidelse.

En dansk artikkel til ettertanke, angående "hundreårsmodellen".

http://videnskab.dk/kultur-samfund/udsatte-born-hjaelpes-efter-100-ar-gammel-tankegang

Siden barneprofesjonene utdanner mennesker til å demonisere familiene og til å tro på alskens ikke-dokumentert vås, så må disse endres til å bli mye mer forsknings- og faktabaserte, og ikke tillates å ignorere kvalitetsforskning som bryter med opplærernes idéer. Ignoranse for kvalitetsforkning er å ikke gjøre jobben sin som lærer, professor, etc. Da skal de omplasseres til noe de behersker.

Vi trenger altså ny utdannelse som ikke ligger under for ideologi og som ikke trykker ned individer og familier. Ett nøkkelord er myndiggjøring. Pr i dag er foreldre og barn objekter i andres ideologiske, moralisernde, etc lønnede "lek", eller offentlige tiltak for voksne som forvirkliger seg på andres bekostning. Altså maktmenneskenes og narsissistenes drømmearena. DET må stoppes.

Her ser dere sosiobabbelet i full flyt:

http://videnskab.dk/kultur-samfund/musikterapi-afslorer-foraeldreevner

At slikt blir tatt seriøst, forteller noe om standarden i barneprofesjonene, utviklingspsykologi, barnevern, etc.

Kommentar #35

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

. Særlig kan det se ut som at barn i familier med steforeldre og stesøsken er utsatt for ulike former for overgrep eller vanskjøtsel.

Her har du virkelig fått med deg et viktig poeng og en sannhet. For det er virkelig sant. Steforeldre er ikke det samme som mor og far. Og de har ikke med sitt eget barn å gjøre. de har ikke mamma eller pappa følelser overfor dette barnet, men er en ste foreldre. Ikke for ingenting at en finne r masse av overgrep og vanskjøtsel i fosterhjemmer værre enn værst , Det er jo ikke deres barn og som du skriver om steforedre hvor man kan se mere overgrep og vanskjøtsel. Jo just det så sant så sant og hos fosterforedrene. Synd men sant. Så du er virkelig inne på et viktig poeng her for en gangs skyld Njål !!

Kommentar #36

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Til sist må jeg bare beklage at jeg oppfatter det siste innlegget ditt som hva du selv karakteriserer som babbel. Jeg skal ikke gi ytterligere karakteristikker

Det gjør ingenting at du ikke forstår så mye.

Kommentar #37

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Her har du virkelig fått med deg et viktig poeng og en sannhet. For det er virkelig sant. Steforeldre er ikke det samme som mor og far. Og de har ikke med sitt eget barn å gjøre. de har ikke mamma eller pappa følelser overfor dette barnet, men er en ste foreldre. Ikke for ingenting at en finne r masse av overgrep og vanskjøtsel i fosterhjemmer

Jeg tror du misforstår min egentlige mening litt her. Jeg mener ikke fosterforeldre. Det er familier med mine, dine og våre barn jeg tenker på.

Kommentar #38

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Blir for dumt

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener ikke fosterforeldre.

Fosterforeldre som får penger for å ha unger er selvsagt helgener med baaare ideelle hensikter.

Erstatninger i milliardklassen til de som overlever og som var oppegående nok til å søke:

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7079907

8 ganger flere barneselvmord etter barnevernets inngripen:

http://www.nibr.no/filer/2005-12.pdf

Mishandling:

"Og tallene er rystende: 87 procent af de 404 interviewede siger, at de var ofre for forsømmelser, halvdelen af dem beretter om vold med instrument, tre fjerdedele om øvrig fysisk vold, 40 procent blev truet, halvdelen blev udsat for hårdt arbejde, godt halvdelen oplevede seksuelle overgreb og størsteparten kendte til fysisk og psykisk skadelig tvang og identitetskrænkelser. Ofte var overgrebene og forsømmelserne langt værre end den vanrøgt, der havde motiveret selve anbringelsen."

http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=3920

Men slikt er jo ikke moro å forholde seg til. Så da er det nok ikke slik... Eller?

Kommentar #39

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

F.eks IQ-forskning viser at mennesker i hovedsak blir født med et visst evnenivå. At du har hoppet over en mengde moderne forskning, er symptomatisk for den ukulturen man finner innenfor miljødeterminismen o.l. Det var også det man viste i serien "Hjernevask", at man ikke leser forskning som ikke passer det paradigmet man er opplært med.

Når jeg setter meg inn i problemstillinger, så spør jeg meg om hvor sterk dokumentasjon det finnes for noe. Jeg gir blanke i hvor mange fagpersoner som hevder ditt eller datt. Kan de ikke komme med tilfredstillende bevis, så tar jeg det med en god klype salt. Eller så legger jeg det ganske enkelt ikke på minnet. For en sannhetssøker er ikke det udokumenterte interessant.

Det som kun er argumentasjon er interessant for de selvbedrageriske, de dogmatisk, de autoritetstro, de som forsvarer sine posisjoner, de som tjener penger på å tro noe, de korrupte, osv.

Du vet, Arild Holta, at det du skriver i det siterte kan snus og rettes med samme ordvenninger mot ditt eget ståsted. Du sier rett ut at du ganske enkelt ikke legger deg annen forskning på sinnet, enn den som passer med ditt eget bilde.

Jeg kunne si at forsvaret av din posisjon er selvbedragerisk. Legemiddelindustrien tjener haugevis av kroner på at lidelser skal være genetisk betinget. Ingen ting å gjøre med. Gi dem av våre dyre medikamenter. ..... Korrupt!!!

Nå har ikke jeg tenkt å diskutere dette videre. Så hermed  avslutter jeg min involvering i denne tråden.

Kommentar #40

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hva er dette slags tull?

Publisert rundt 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Du sier rett ut at du ganske enkelt ikke legger deg annen forskning på sinnet, enn den som passer med ditt eget bilde.

Jeg har aldri sagt dette. Det kan heller ikke utledes av det jeg skrev. Jeg håper påstanden din kun er en misforståelse, for jeg vil ikke tro at du driver med bløff.

Jeg vet ikke hva som får deg til å feilkonkludere slik. Mulig at du har reflektert lite over at det er forskjell på forskning og forskning mht kvalitet? Mulig du har reflektert lite over at argumenter ikke er beviser? Mulig du ikke har grunnleggende kunnskaper innenfor filosofi? Mulig du ikke har kunnskap om at statistikk forteller noe om kvaliteten på forskning?

Det som er poenget er at det finnes forskning av forskjellig kvalitet. Forskning av dårlig kvalitet opphever ikke forskning av god kvalitet, men motsatt. Bygger man på forskning av høy kvalitet, så kan ikke det korrigeres av forskning av lav kvalitet. Årsak: Forskning av lav kvalitet beviser ikke noe i samme grad som forskning av høy kvalitet.

Jeg forsøker altså bygge på bevis.

Legemiddelindustrien tjener like mye penger på troen på at mennesker har miljøbetingede skavanker som medfødte. Når den spyr ut for mye ADHD-medisin og annet søppel, så spør den ikke om hva som gjorde at barnet har såkalt ADHD, om det skyldes arv eller miljø eller feil valg. Nei, da overdriver den kulturelle forestillinger og ønsker (eks: lærernes ønske om ro i klassen) og sykeliggjør det den kan tjene penger på. Statiner er jo et annet eksempel, for voksne. Jeg har fått beskjed om å gå på slike medisiner resten av mitt liv, som 400000 andre nordmenn. Men ikke snakk om at jeg gjør det!

Jeg er altså svært kritisk til legemiddelindustrien, uten at det har noe med opphavet (arv eller miljø) til påståtte "helseproblemer" og derav påståtte "nødvendige medisiner".

Kommentar #41
Kommentar #42

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Alkoholisme og genetisk arvelighet

Publisert nesten 8 år siden

Her er en liten interessant artikkel om alkoholisme og hvor genetisk disponibel man er bassert på gener.

70% er genetisk arv.

http://www.tjele.com/Nyheder-817.aspx?Action=1&NewsId=132&PID=11954

Kommentar #43

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Er det en ordentlig rapport eller er det psykobabbel?

Kommentar #44

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Si det du...

Publisert nesten 8 år siden

Kvaliteten på det siste kjenner jeg ikke grundig til.

Det stemmer imidlertid ganske bra overens med forskning av høy kvalitet som sier at psykisk helse og uhelse er arvelig i 80% av tilfellene. Videre stemmer overens med kvalitetsforskning i Norge og visstnok i USA som viser at barn til rusmisbrukere og alkoholikere ikke miljø-ødelegges i den grad man tidligere har synset om. At personene som skriver om dette hevder å ha blitt korigert og måttet skifte syn, indikerer til en viss grad at det har høy bevisverdi.

Summa summarum går jeg ut fra at dette er korrekt.

Sannheten er skummel. Den tar livet av så mange livsløgner at man føler man mister seg selv.

Men som Jesus sier sånn omtrentlig: Den som mister sitt liv skal finne det. Han snakket sikkert om sannheten som setter fri.

:-)

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere