Leif Veøy

3    1

Gravferd der avdøde ikke er medlem av noe tros- eller livssynssamfunn

I løpet av sommeren kom et hjelpeopplegg fra kulturminsister Anikken Huitfeldt til alle som ut fra hennes vurdering hadde problemer med å hjelp ved gravferd. Selv om jeg er litt sent ute, så kommer jeg med noen tanker og spørsmål til kulturministeren

Publisert: 5. sep 2012 / 1259 visninger.

Hjelp til en halv million nordmenn

Kulturministeren ble intervjuet av Vårt Land, og ut fra det jeg husker sa hun at det var viktig å gi hjelp til den halve milionen i Norge som ikke var medlem av noe tros- eller livssynssamfunn. Derfor hadde kulturministeren nå lansert et opplegg som burde kunne brukes ved gravferd av den som ønsker det. Som flere andre skulle jeg gjerne visst hvorfor dette var nødvendig, og hvorfor hun da ikke lot det følge penger med forslagene.

500 000 som ikke er medlemmer i noe tros- eller livssynssamfunn (T/L)?

Som res.kap. i Ringsaker for flere tiår siden var det en del dødsfall der avdøde enten var medlem av humanetisk forbund eller ikke var medlem noe sted. Jeg stod da i en vanskelig situasjon: Som prest kunne jeg ikke "bare endre litt her og der" for å kunne gjennomføre noe i avdødes ånd. Jeg tok i denne tiden kontakt med humanetisk forbund som ikke hadde noen hjelp å stille opp med. Fra statistisk sentralbyrå ble jeg dengang kjent med at humanetisk forbund hadde 150 000 medlemmer, mens tilsarende 150 000 ikke var medlem i noe T/L.

Når kulturministeren sier 500 000 uten medlemsskap i T/L skulle jeg gjerne visst hvordan denne gruppen kan ha vokst så kolosalt uten at medlemsskapet i den norske kirke hadde sunket vesentlig mer enn tilfelle er. Innvandrere er trofaste til sine trossamfunn. Humanetisk forbund har vel heller ikke økt så sterkt.

Hjelp uten økonomisk støtte.

Når et medlem i T/L dør får pårørende hjelp ved gravferden. Dette er betalt gjennom skatt som avdøde har betalt. Støtten til T/L lokalt er styrt av hodestøtten medlemmer fra den norske kirke har fått. Slik får Den katolske kirke, moskeer og humanetisk forbund støtte.

Men til i dag har ikke medlemsløse nordmenn fått noen hjelp av det offentlige selv om de har betalt skatt.

I Ringsaker fikk jeg spørsmål om å lede en sermoni utenfor kirken, fordi folk kjente presten og var trygg på det jeg gjorde. Nettopp derfor, sa jeg, måtte jeg takke nei til å være seremonileder. Og derfor prøvde jeg å finne en seremonleder gjennom humanetisk forbund og gjennom forsiktige spørsmål i området. Ingen var den gang villig til å ta på seg oppgaven. Familien og jeg endte opp med en avtale om  at jeg skulle gjennomføre en kirkelig begravelse ut fra de pårørendes tro. Alternativet opplevde jeg ville vært veldig tungt for familien, de hadde ingen å spørre.

Det å lede en gravferd er noe som kan bli veldig psykisk vanskelig for en som er nær familien. Det er et hav av avstand mellom å være toastmaster i bryllup eller seremonimester ved gravverd. Seremonimester ved gravferd krever også at vedkommende bør kunne opparbeide kompetanse på hvem som kan kontaktes til kulturelle innslag.

Den som blir bedt om å lede en seremoni uten religiøse symboler vil antakelig ikke få mange spørsmål i løpet av et år, men bør likevel holde kontakt med mulige samarbedspersoner, og ha en løpende avtale med jobben om å kunne ta seg fri for å forberede seg grundig og til selve seremonien.

Dette krever økonomi!

Har kulturministeren tenkt på at hun i utgangspunktet har gitt et signal til en halv million nordmenn: Dere har store problemer ved gravferd, her er en "gjør det selv" resept. Alle M/L får både hjelp, støtte og omsorg fra sine medlemsorganisasjoner. Basert på skatt. Dere får ingen uten å betale fra egen lomme.

Hva er grunnet til at 1/2 mill. ikke får noen help? Det er nemlig mye mer hjelp medlemmer i T/L får enn en seremonihjelp. Pårørende får omsorg og hjelp i sorgprosessen, seremonihjelp og tilbud om hjelp videre. 1/2 million får ikke det. Jeg utfordrer kulturministeren til å vurdere hvordan disse menneskene skal få sin rettmessige hjelp, og ikke bare "gjør det selv" resept.

Jeg ser at mange begravelsesbyråer kommer til å se muligheter i disse tankene. Men siden dette er en liten gruppe ser jeg posetivt til at pårørende kan finne noen med erfaring fra gravferd. Men de bør kunne spørre med bakgrunn i en stønadsordning der de kan regne med økonomi til "gjør det selv" resepten / eller en fiolett resept: De bør kunne regne med omsorg, seremoni og hjelp i ettertid. Dette koster i alle medlemsorganisasjoner. Gi dem derfor et tillegg: "gjør det selv" stønad. 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Terje Johs. Johansen

25 innlegg  1905 kommentarer

Ang. begravelser

Publisert over 5 år siden

Nå var det vel kulturministren du skulle snakke med, men jeg tar meg den frihet å svare på noe.

En begravelse må man påkoste selv hvis du ikke eier noe eller dør uten formue av noe slag. En vanlig mann i gata som tjener sine kroner får ikke noe støtte lenger av samfunnet. Det er bare de som ikke har formue og som blir behovprøvet som får hjelp inntil en viss sum. Det beror ikke på om du vil gjøre seremonien selv eller ikke. Det ligger ikke noe form for "gjør det selv" midler. Du belønnes ikke for å stå på selv, men du får som sagt støtte, den billigste måte til å få vedkommende i jorden fordi de ikke eier noe eller har noe inntekt hvor de skulle klare oppdraget.

Svar
Kommentar #2

Leif Veøy

3 innlegg  1 kommentarer

Betaling for gravferd

Publisert over 5 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

En begravelse må man påkoste selv hvis du ikke eier noe eller dør uten formue av noe slag. En vanlig mann i gata som tjener sine kroner får ikke noe støtte lenger av samfunnet.

Terje Johansen har helt rett, alle begravelser må den enkelte betale selv. Det er slik vi ser det, alle vi som får besøk av omsorgspersoner, bruker gratis kirkerom, får prest og organist som hjelper oss gjennom seremonien. Når det gjelder medlemmer av humanetisk forbund, muslimer, siker, katolikker etc. etc. så kan medlemmene henvende seg til sitt tros- og livssamfunn og få hjelp. Organisasjonen har da fått overført betalt skatt for sitt medlem, og har allerede fått betalt for slike tjenester.

Mitt anliggende er de som IKKE har en slik mulighet.

Når kulturministeren kommer ut med et opplegg for å hjelpe dem, så viser det meg at hun ser at også disse har behov for en seremoni ved livets utgang. Disse har som oss andre betalt sin skatt - men får ikke den hjelpen medlemmer får til seremoni og egnet rom for denne. Her kunne kulturministeren gått ut og sagt: Selvsagt skal disse få mulighet til å få støtte på lik linje med alle andre. En støtteordening opplever jeg at de har rett til.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
5 minutter siden / 1891 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
9 minutter siden / 2313 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
10 minutter siden / 1891 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
16 minutter siden / 1807 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
18 minutter siden / 2313 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
18 minutter siden / 1891 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
21 minutter siden / 1891 visninger
Ellen Lykke Trier kommenterte på
Eutanasi krever kloke avveininger
rundt 1 time siden / 778 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1891 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1807 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1891 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 305 visninger
Les flere