Anders Møller-Stray

16

Edruelighet rundt 22/7

Ville en avstengt Grubbegate forhindret terroraksjonen?

Publisert: 28. aug 2012

Gjørv-rapporten har vist svikt på flere nivå i etterkant av terroraksjonen 22/7 i fjor. Dette har vakt en viktig debatt, og beredskapsnivået går nå igjennom endringer som forhåpentligvis vil gjøre landet bedre rustet som det utenkelige skulle skje igjen. Debatten har også dreid seg om hvorvidt regjeringskontorene var godt nok sikret, og statsministeren har særlig måttet høste kritikk for at Grubbegata ikke var stengt for bilister innen sommeren 2011 (en stengning som for lengst var foreslått). Debatten er viktig og naturlig; den må være skarp, og den må ha ansvarsfordeling som et viktig moment.

Samtidig har denne debatten med tiden innebåret flere implisitte beskyldninger som gir inntrykk av at terroraksjonen aldri hadde funnet sted, dersom sikringsarbeidet i forkant hadde gått fortere. Denne tankegangen er skummel. På den ene side står den i fare på å frata gjerningsmannen det fulle ansvar for sine motbydelige handlinger. På den annen side er tankegangen høyst tvilsom. Vi skal ikke se bort fra at en åpen Grubbegate faktisk reduserte antall drepte 22/7. 

Terroraksjonen ble gjennomført av en person som var fast bestemt på å gjennomføre et angrep på det han så på som ledd i arbeiderpartiets statsforvaltning. Aksjonen ble gjennomført slik den ble, fordi ABB anså det som mulig. Hadde disse mulighetene blitt forhindret ved en sperring av Grubbegata, ville gjerningsmannen formodentlig gjennomført aksjonen på en annen måte. Enten ved å plassere en større sprengladning lenger unne Høyblokka, eller ved å angripe et annet mål han, i sin skrudde logikk, kunne knyttes opp mot Arbeiderpartiet og den offentlige forvaltning. Begge alternativene ville kunne gitt et langt større antall drepte i bombeaksjonen. Og turen videre til Utøya ville meget mulig fortsatt ha funnet sted, med sine grufulle konsekvenser.

Det er klart at landet må ha et godt sikret regjeringskvartal, og også andre viktige offentlige bygninger må sikres mot terroranslag. Samtidig kan et samfunn aldri bli helt sikkert mot slike hendelser. Nettopp derfor er det så viktig at vi arbeider mot farlige holdninger i samfunnet, og at vi samtidig har en beredskap som er klar dersom terroren igjen rammer oss.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.

Det er klart at landet må ha et godt sikret regjeringskvartal

Det er også viktig til enhver tid å ha en godt sikret politiske opposisjon.

Kommentar #2

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Så,det var like greit at det smalt i Grubbegata?

Publisert nesten 8 år siden

Huttemeitu. Det var da noe til resonnmenet. Skal vi så komme fram til den konklusjon at det var like greit at det smalt i Grubbegata og ingen andre steder, som kunne blitt valgt? Hadde det så blitt jaktet på ungdommer på Langøya, eksempelvis, ville jo det vært et greit alternativ?

Antiterror-beredskap handler om fokus, ledelse, ansvar, myndighet og kontinuitet over tid. Samfunnskontrakten om kollektivt vern av land og folk ligger i bunnen. Den er brutt, og det bør får politiske konsekvenser. Om ikke annet, så gjennom en solid valg i 2013.

Roy V

Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Huttemeitu. Det var da noe til resonnmenet. Skal vi så komme fram til den konklusjon at det var like greit at det smalt i Grubbegata og ingen andre steder, som kunne blitt valgt? Hadde det så blitt jaktet på ungdommer på Langøya, eksempelvis, ville jo det vært et greit alternativ?

Dette ligner på en typisk og velkjent Vega-kortslutning? Snart kan vi lese på hans blogg eller innlegg at Anders Møller-Stray som kjent anbefaler jakt på ungdommer på Langøya? :-)

Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Huttemeitu. Det var da noe til resonnmenet. Skal vi så komme fram til den konklusjon at det var like greit at det smalt i Grubbegata og ingen andre steder, som kunne blitt valgt? Hadde det så blitt jaktet på ungdommer på Langøya, eksempelvis, ville jo det vært et greit alternativ?

Når terroranslag i andre land gjerne rammer jernbanestasjoner er det fordi de kan ha sikret sine vitale bygninger som regjeringskontorer og parlament. De er utilgjengelige for bombemenn på samme måte som vårt regjeringskvartal. Siden Grubbegata var åpen er det antagelig en slags logikk i at et primærmål ble rammet.

Kommentar #5

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Nei, terror i sin alminnelighet kan man ikke forsvare seg mot.

Publisert nesten 8 år siden

Altså er sentralhensynet å beskytte de fasiliteter som er viktigst for samfunnsmessig kontinuitet, og evne til å slå tilbake.

Derfor er det viktigere å beskytte særlig sterkt eksempelvis parlament,regjeringsbygg, politi-og-forsvarshovedkvarterer, snarere enn en tilfeldig jernbanestasjon eller varemesse.

Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Ja, for statsmakten blir det det viktigste. Vi kan ikke leve med å bli slått ut på denne måten at vi virkelig ikke hadde en oppegående statsadministrasjon igjen. Naturligvis KAN det skje igjen uansett sikringstiltak, men det må gjøres det som trengs for å forsøke å forhindre det.

Det betyr ikke at man kan overlate alle andre offentlige steder til å seile sin egen sjø. Også der må det bygges inn både aktiv og passiv sikkerhet. Folket, passasjerene eller tilfeldige tilstedeværende, kan ikke bare skyves ut i en udefinert ildlinje. Slik det ser ut i dag har vi antagelig ikke tenkt nok sikkerhet på noe område og vi er nødt til å revidere denne politikken. Etter min vurdering er det ingen instans som har sett seg interessert i å tenke "worst case" eller valgt å ta høyde for hendelser utenfor den daglige horisont. Nå må vi hente opp det forsømte.

Kommentar #7

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Terror kan ramme en messe om kjøkkenutstyr, også

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det betyr ikke at man kan overlate alle andre offentlige steder til å seile sin egen sjø.

Utover at man på messer har normalt fungerende kommunikasjonsutstyr personalet imellom, samt slik som tilgang på nødutganger ser jeg få andre tiltak som er rasjonelt begrunnbare å iverksette.

Kort og godt kan jeg ikke se at terror-fare er noe som berettiger ytterligere sikringstiltak enn dem som alt er på plass for brannfare og andre typer ulykker.

(Og, det er sikkert endel som kan gjøres i den forbindelse, også!)

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 798 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 642 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 599 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere