Svein Nyborg

86

Et Bilde.

Publisert: 27. aug 2012

Det sies at Gud en gang sa; "La oss produsere et Menneske lik oss, helt lik med oss som modell".

Hva brukes et bilde til?

Liker barn å se på bilder -av seg selv?

Hva synes du om det du ser i speilet?

Skal vi si oss fornøyd med resultatet?

Det er verdt å merke seg at ingen kan vite hvem man er uten over tid å danne seg et bilde av seg -og, det bildet du har av deg er den gud du har :-)

Er vi istand til å oppløse oss selv, bildet, for å kunne analysere i alle deler hvem er vi egentlig?

Du vet vel at et bilde har mange pixsler, at et broderi har mange punkt på framsiden med sammenhengende tråder på baksiden, du er et av punktene.

Vi er vel ikke blitt en annen enn den som sto modell??

Har du plassert deg korrekt i broderiet slik at bildet er sant?

Du ser vel tegningen?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Det er gåten.

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Er vi istand til å oppløse oss selv, bildet, for å kunne analysere i alle deler hvem er vi egentlig?

Det speilet viser bildet av Gud.

Når vi ser i det speilet, ser vi det bildet vi er skapt etter,  Guds bilde.

Vi skuer derfor inn i "frihetens fullkomne lov" hvor vi forvandles etter dette bilde som vi alt er skapt til å være.

Vi skaper ikke vår forvandling, vi ser! og denne gjerningen: å se! er vår gjerning.

Det vi ser er en aktiv skapende kraft som vi lar virke ved å se...

Som man sier at spebarnets menneskelige utvikling skjer ved den aktive dialogen med foreldrenes ansikt. Slik spebarnet intenst ser på sine foreldre, skapes det i deres bilde.

Apropo punktene:

Gud sa: La oss ..

El, Gud, er her et flertallsord, flere i en enhet som en klase, en drueklase.

Kommentar #2

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Har du plassert deg korrekt i broderiet slik at bildet er sant?

Godt sagt. Det er først når bildet blir korrekt hvor man finner hele seg. Det er vel bare å studere og kontemplere, så blir man vel likere og likere får en håpe. En dag skal vi alle bli lik Han. Den førstefødte av de døde.

Kommentar #3

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Som Ibsens gåte

Publisert rundt 8 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Det er først når bildet blir korrekt hvor man finner hele seg

Han lar Peer Gynt spørre Solveig:

"Hvor var jeg, som meg selv, som den hele, den sanne?

Hvor var jeg med Guds stempel på min panne?"

Solveig:

"I min tro, i mitt håp og i min kjærlighet."

Det er i "den annen" man finner seg selv, heter det, og det er slik Guds bilde virker.

Det bildet har alle elementene, punktene, som gir vår helhet.

Kommentar #4

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

En dag?

Publisert rundt 8 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

En dag skal vi alle bli lik Han.

Når kommer den dagen tror du?

Tror du du har mulighet til å fremskynde den?

Visste du at dagen er 3 -5 års studie unna dersom mennesket mottar kunnskapen om Gud heller enn å tro på Gud?

Ser du forskjellen;

a. Tro på Gud er å vente på Dagen, håpe og tro, først at Gud finnes og dernest at han kommer ned for å hente sine, i dette tilfellet vet du ikke dagen.
b. Å motta Kunnskap er å utvikle seg fram mot Dagen ved å likedannes med den Kunnskapen som mottas, man mottar Gud ved å spise "Livets brød" (Kunnskap) og næringen i "brødet" gjør deg lik Han. (Han vet jo dagen og alle som er lik Han vet det også -selvsagt?)

Har du lagt merke til at Jesu disipler brukte bare 3,5 år på å bli lik sin Mester, de satt ikke i tro og ventet, men fulgte lærerens Lære, mottok villig Ny kunnskap og oppnådde Dagen uten å "smake døden".

Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Enda en gåte ;-)

Publisert rundt 8 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

El, Gud, er her et flertallsord, flere i en enhet som en klase, en drueklase.

Visste du at det ikke finnes andre enn du, at du er knust og spredd utover som ut fra en eksplosjon el. ut av en såmanns hånd, at det du ser utenfor deg er verden inni deg, at det du ser i andre er del av deg.

Man blir stor og en smule ydmyk når et slikt Bilde avdekker seg, da gjelder det å samle trådene og kjempe for å holde bildet helt og klart :-)

Kommentar #6

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Speil

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Du ser vel tegningen?

Tegninger, og speil er ikke min sterke side.

Speilet brukes kunn til barbering, og tegninger er barnebarnas greie.

Men at jeg er lik Gud, har jeg vist en stund. At det dermed står skralt te med Gud, ble da for meg en konklusjon.

Å jobbe for å tilfredstille bildene jeg ser i mitt indre, er kan hende feil, om jeg allerede er god nokk, men jobbe skal jeg.

For meg står jobben i å sjelne, mellom det indre bildet, og ytre stafasje.

I den prosessen, må jeg bruke dette kjødelige meg.

Kommentar #7

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Når kommer den dagen tror du?

Tror du du har mulighet til å fremskynde den?

Jeg vet alle mennesker er kalt til å bli helgen, allikevel så har jeg problemer med å se at noen blir så fullkomne at de ikke trenger å møte skjærsilden. Men jeg vet ikke, for jeg har ikke truffet noe helgen (hva jeg vet) .

Jeg tror det er mulig å framskynde den dagen. Ved å leve nære Jesus. Da gjennom å meditere på Guds ord, enten gjennom bibelen eller gjennom annen kristen literatur. Og når man mediterer så bør man se og lengte etter kontemplasjon. Og søke å være ett med Gud. Samtale med Gud. Se Guds ansikte. Om man gjør det stendig så tror jeg man kan fremskynde å bli hellig.

For meg er tro noe mer enn bare å tro. Det er å stole på hva Gud sier er sannt. Den kunnskapen man tar imot at man tror på den. I bibelen så står det at alt som man ikke gjør i tro er synd. Det er et viktig ord Gud har vist meg, spesielt når det handler om kontemplasjon. Man kan ikke ta imot mere enn det man har tro for, derfor må man alltid være innenfor den tro man har. Men troen får man gjennom å høre Guds ord.

Du skriver: Visste du at dagen er 3 -5 års studie unna dersom mennesket mottar kunnskapen om Gud heller enn å tro på Gud?

Nei det visste jeg ikke. Ikke at det var et studie på 3-5 år for å bli et helgen. Om det er det du mener. Men hva mener du med kunnskapen om Gud?

Du skriver: Har du lagt merke til at Jesu disipler brukte bare 3,5 år på å bli lik sin Mester, de satt ikke i tro og ventet, men fulgte lærerens Lære, mottok villig Ny kunnskap og oppnådde Dagen uten å "smake døden".

Det er sant at de ikke bare satt og ventet, men fulgte Jesus i alt. Det må ha vært en herlig læresituasjon. Men om de ble helt lik Jesus lurer jeg litt på, for det virker ikke som de hadde lik hans tro senere. De viste ihvertfall ikke til like mange tegn og under som det Jesus gjorde.

 

Kommentar #8

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Ja, Gud er såmannen

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Visste du at det ikke finnes andre enn du, at du er knust og spredd utover som ut fra en eksplosjon el. ut av en såmanns hånd, at det du ser utenfor deg er verden inni deg, at det du ser i andre er del av deg.

Gud er det knuste kornet

Gud er alt som fyller alt i alle

I ham er jeg.

I ham er vi.

Kommentar #9

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det virkelig faste som er å stole på.

Publisert rundt 8 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Nei det visste jeg ikke. Ikke at det var et studie på 3-5 år for å bli et helgen. Om det er det du mener. Men hva mener du med kunnskapen om Gud?

Hva legger du i ordet "helgen", hva er ditt bilde av en helgen?
Ser du på en helgen utfra det du har sett, hørt og lest, el har du erfaring, kjennskap til hva en helgen føler, hvordan han opplever seg sett fra sin side?
Kanskje en helgen ikke opplever seg så veldig helgenaktig sett i forhold til hva vi legger i begrepet.

Kunnskap: Det hebraiske Da’at er oversatt boklig som "kunnskap"/ “viten”, men det står mere for “bevissthet” og "oppfattelsesevne", spesielt i  meningen “forbindelse” el. evne til  "å berøre" el. "kjenne" noen på innsiden. "Å kunne kontakte" er også en forklarende oversettelse.
"Kunnskap" er ikke det samme som intelligens, som boklig lærdom, men en oppnådd evne til å intimt på innsiden kjenne Gud, vite hva Han tenker inni seg, hva Han føler og hva Han ønsker å gjøre med det og når Han gjør det.

Kunnskapen om Gud får man ikke ved å tro på Ham, selv om det også er et pluss, men ved å studere i dybden Ord som sier noe om den Åndelige verden, den vi ikke fra naturen av evner å kjenne. Ord, også norske, innholder mer enn vi oppfatter bare ved å lese de, og spesielt bibelske Ord, de er forfattet på hebraisk og på underfullt vis fylt til randen av informasjon som overføres til studenten når han følger ordet innover i dybdene. (Følg meg)

-derfor tar det litt tid, 3 - 5 år med målrettet fokus så har kraften, egenskapen og kvaliteten i ordet blitt overført, du er da identisk lik det du mottok. Det er som å spise brød, næringsinnholdet overføres, man lærer ikke hvordan de ulike brødskivene ser ut ved å "lese" de, men spiser og mottar den usynlige "materien" i brødet som i neste omgang er blitt til en del av deg.

Mange les bibel og kristne bøker men forstår ikke hvordan motta innholdet i ordet, er man ikke i Himmelen etter 5 år kan man trygt gi opp, en kommer ikke inn uten å oppfatte Himmelen. Det er liksom ikke en dør et el. annet sted noen går inn i gjennom og så er man en helgen, det er snakk om en økning i kvalitet og styrke av bevisstheten -oppfattelsesevne av bedre kvalitet enn ved begynnelsen av studiet.

Hva tegn og under går i kan vi ta i en annen tråd :-), kjekt å prate med deg.

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Man tager hva man haver.

Publisert rundt 8 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

I den prosessen, må jeg bruke dette kjødelige meg.

Det smarte er at et sverd som er trent til å konkludere og kappe hodet av ord (misforstå) kan omsmeltes og bli plog til å pløye dypt i ord (forstå).

Kommentar #11

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Klippe Klippe

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Det smarte er at et sverd som er trent til å konkludere og kappe hodet av ord

Skarpt må det være, skal det føles smertefritt, i kutt øyeblikket.

Om en er flink til å kvesse, slipe sverdet, "føles" det ikke så geufult når hodene flyr.

Tankebygninger har den egenskapen at ordene får større makt, en de egentlig har. Og når du da har rette utstyret, verktøyet, kan det være enkelt og rive ned, selv store fuglereder, selv om de er i en sennepsbusk.

En kan sjekker om sverdet er skarpt, noe en jo  kan prøve ordene på, om de skjærer gjennom marg og ben, antar det var det som mentes vedrørende "hva" som er Guds ord. Skjærer det ikke, splitter ånd og kropp, må fekteren nokk enten kvesse, eller trene.

Kommentar #12

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Gud et flertallsord

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Du vet vel at et bilde har mange pixsler, at et broderi har mange punkt på framsiden med sammenhengende tråder på baksiden, du er et av punktene.

Du uttrykker din kunnskap så bra, Svein.  Alltid noe å reflektere over.

Ja Gud er et flertallsord, har jeg nå lært. Og jeg må ydmykt erkjenne, at jeg nok ikke er noe annet enn et lite sting i det store bildet ;-)

Men jeg har "personlig" dannet meg "et bilde" av denne helheten, som er fyllt av: Fred, enhet og harmoni :-) Dette "bildet" hjelper meg når jeg skal våge meg på et nytt skritt. -Det fyller livet med mening / en visjon/ et mål, og gir veiledning både individuelt, globalt  og politisk vil jeg tro? - (Selv om jeg ikke har ambisjoner om å gå inn i politikken.)

Men erkjenner, at bildets helhet nok vil være synlig om noen sting er litt ufullkomne. - Vi liker jo bedre et ekte håndarbeid enn et maskinfremstilt broderi

:-)  mette

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Gud er En og Hans Navn er Ett.

Publisert rundt 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Ja Gud er et flertallsord, har jeg nå lært. Og jeg må ydmykt erkjenne, at jeg nok ikke er noe annet enn et lite sting i det store bildet ;-)

Kjekt å høre fra deg Mette, det oppleves som vi kjenner hverandre -litt ;-)

At Gud (El-o-hiym: El er Skaperen/ Naturen og o-hiym er antallet) er et flertallsord og at samme Gud også er En kan gi oss grå hår -om vi ikke har det fra før, det viktigste når man skal "knuse" et slikt ord for å motta inforamsjon fra det, er at man må legge til side sine oppfatninger.

Hele Bildet er Ett og består av mange sting, et sting har begrenset oppfattelsesevne av Helheten, det sitter liksom fast på sitt sted. Det er veldig viktig å avsøre sitt stings utseende, funksjon og plassering i Helheten, vi må ha en oppfatning av "Hvem Jeg Er", men som lite sting er vi som sagt begrenset og uten evne til å se, evt. korrigere og styre Bildets utvikling.

Husk at vi snakker om et levenede bilde som er i stadig utvikling, liker vi ikke utviklingen må vi komme til et "sted" der vi kan snu på saker og ting. Liker vi det vi ser og nyter vår tilstand er det ikke noe å stresse med.

Om vi så ønsker en smule korreksjon av verdens gang må vi ut av flertalls-oppfatningen, det enkelte sting har, og så oppnå oversikt, bli Hel (igjen -vi var det før vi ble sydd utover i Bildet). Stinget ser kun noen får nabosting, det oppfatter stykkevis og delt gjennom forbindelsene mellom sine nærmeste naboer -på baksiden av broderiet, skal vi skaffe oss oversikt og den råderett omtalt i Gen.1:26, må vi følge de usynlige forbindelser på andre siden og skaffe oss egenskaper lik Skaperen.

Det er dèt Bibelen handler om; "Læren om hvordan motta informasjon" ved å lære å følge alle Bildets skjulte forbindelser, en slik evne gir oss det verktøyet vi behøver når vi skal følge "trådene" mellom alle oss 7 milliarder -og foreta de korrigereinger vi ser er hensiktsmessig. Kjenner vi 4 sting har vi via dem forbindelse med alle 7 milliarder i hele verden (om vi oppøver denne evnen), det gir oss en oversikt El Den Ene har og vi Hans Navn er da Ett.

Du er nok ikke så liten som du har trodd Mette ;-), kanskje det kreves en større ydmykhet å bli Stor :-))

Kommentar #14

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hvorfor rive ned?

Publisert rundt 8 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Og når du da har rette utstyret, verktøyet, kan det være enkelt og rive ned, selv store fuglereder, selv om de er i en sennepsbusk.

Sennepsføet er lik Himlenes rike og i Himlenes rike rives ikke fuglereder ned. Fugler er tanker og lar du redet være vil Skaperens tanker komme og sitte i ditt tre, de vil legge egg og du vil få tanker som er helt nye og uskyldige, dine tanker vil da være Guds og Guds tanker dine -det er vel et godt bilde??

Skarpe sverd er bra, minuset er sølet av blod, sting som må syes, tiden det tar å leges og et skjemmende arr, med plog vil alt komme til overflaten, intet søl og arret blir usynlig el rett og slett en vakker hage.

Kommentar #15

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Gudsfrykt = Årvåkenhet

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Det er dèt Bibelen handler om;

Ja, dine ord berører meg med sin nærhet til min forståelse. - Og nettopp dette opplever jeg at bygger livene våre sammen i en ny enhet, over tidligere forståelsesrammer / religioner.

Din billedlige tale tiltrekker meg, og tar meg med også til en mer filosofisk / logisk tankemodell av det samme innholdet. Dette ser jeg som religionenes virkelig sterke side! - "Bildet" trenger ikke så mange ord, men gir oss sin mening - når vi våger å dvele ved det.

---

Jeg sto en gang overfor et virkelig "holistisk bilde" som hang på en vegg, og det ga en underlig opplevelse, som jeg nesten ikke skjønte var mulig. - For i hver liten del av bildet, var helheten av bildet tydelig, skjønt sterkt forminsket :-)

Da blir det forståelig for meg, at "den religiøse lære", må handle mer om hvordan å skaffe seg stadig mer informasjon om den "helheten" vi er en del av, slik at vi selv evner å speile dette guddommelige hele. -Troen er så langt fra fundamentalistisk og fastspikret som det er mulig å komme, - men hele tiden i utvikling i forhold til både menneskets selvinnsikt og kunnskap, tenker jeg. - Men nettopp det at vi deler våre tanker og innsikter med hverandre i en frihet, - har gitt meg håp...

---

I denne forståelse kan en ikke annet enn å bli ydmyk :-) - For det handler jo om, at alt det jeg ikke har kunnskap og bevissthet om innenfor denne helheten, - rett og slett kan manifestere seg som min egen ondskap og uforstand?

Jeg kan i allefall ikke gjøre annet enn virkelig å lytte til hva andre "ser" i dette store bildet, og prøve å utvide meg selv med det de ser at er sant og rettferdig. 

Dette forklarer på en god måte min forståelse av at "ekte Gudsfrykt" er oversatt til årvåkenhet. - Så da må vi følge den veien og ledelsen (bibelen) som er gitt oss, for å utvikle nettopp mest mulig årvåkenhet! - Det er gjennom den jeg lærer "hele bildet" (Guds enhet) bedre å kjenne.- "Læren om hvordan å motta informasjon", som du skriver

;-)  mette

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere