Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Modig dom

Oslo tingrett har vist juridisk mot ved å anse Anders Behring Breivik som tilregnelig. Og dermed er vi forhåpentligvis ferdige med ham.

Publisert: 24. aug 2012 / 2248 visninger.

Dommerne i Oslo tingrett har utvilsomt felt en dom som det store flertallet av befolkningen er enig i. Men de har vist stor selvstendighet i forhold til de sakkyndige og riksadvokaten og våget å gå opp nye juridiske veier. Derfor er det modig gjort.

Tingrettsdommerne viste sin selvstendighet allerede tidlig i prosessen, da de på tvers av riksadvokatens ønske oppnevnte nye sakkyndige. Om de ikke hadde gjort det, ville dagens dom neppe vært mulig.

Riksadvokaten har dessuten hele tiden hevdet at prinsippet om at tvilen skal komme tiltalte til gode, må føre til at han dømmes som utilregnelig, fordi den første sakkyndigrapporten har skapt tvil om hvorvidt han er tilregnelig. Dette prinsippet ble også lagt til grunn for aktoratets prosedyre.

Hvordan dommerne begrunner at de ikke har fulgt dette prinsippet, er ennå ikke kjent. Mye tyder på at de har lagt til grunn at det er et mer dramatisk  å frakjenne en person ansvaret for sine handlinger.

Men dommerne kan også ha lagt vekt på de inntrykk de selv har fått av tiltalte gjennom ukene i retten, og dermed avvist de første sakkyndiges rapport som dårlig fundert.

Det kommer derfor helt sikkert til å bli debatt om dommen, både om jussen og ikke minst om rettspsykiatrien. Men det er grunn til å håpe at dommen ikke blir anket. Breivik har varslet at han ikke vil anke en tilregnelighetsdom, og vi håper også riksadvokaten vil ta den til etterretning, slik at vi kan bli ferdige med saken.

Da kan vi også forhåpentligvis være ferdige med Breivik. Men dommen vil ikke gjøre slutt på debatten om hva som førte til terroren 22. juli. Nå kan det ikke avskrives som en gal manns verk. Det vil føre til en fornyet debatt om høyre-ekstremismen.

Breivik selv ønsket denne dommen. Den er forutsetningen for at han kan skape den rollen som forgrunnsfigur for en ny politisk bevegelse, inspirert av ham fra fengselet. Det bør myndighetene sørge for at han ikke får anledning til.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

142 innlegg  19028 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg er overrasket men tar dommen til etterretning. Overraskelsen ligger i at tvilen ikke har slått ut i utilregnelighet. Videre blir jeg tankefull over at folket og "alle" fagfolk  har fått den dom de ønsket.

Veien frem til dommen kan ikke ha vært lett. Et psykiatrisk fagfelt er blitt vurdert av amatører og det må ha vært vanskelig.

I denne uken kom de psykiatriske fagmiljøene ut med opplysninger om at de ikke ville behandle ham om de ikke fant tegn på sykdom. Dette er naturligvis en logisk slutning, men jeg har undret meg over hvordan dette skulle vurderes i praksis om retten kom til det motsatte av dagens slutning.

Svar
Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ei grei oppsummering

Publisert over 5 år siden

av ein dom, som uten omsyn til innhald, kan gjere alle til lags. Eg ser ikkje nokon dom som kan vere hard nok for denne ugjerningsmannen. Dommarane har gjort jobben sin med fatning og i tråd med norske juridiske retningsliner. Det takkar eg dei for.

Svar
Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden

I Danmark har man stor forståelse for dommen; her har man hele tiden ment tilregnelighet er det eneste riktig.

Jeg synes også dette var en riktig, og, relativ de utfordringer man spesifikt har stått overfor i Norge, modig dom.

Svar
Kommentar #4

Bjørn Blokhus

0 innlegg  642 kommentarer

Breivik er tilregnelig. Rettsvesenet er under tilfriskning

Publisert over 5 år siden

Rettsvesenet har nå vist det kan være tilregnelig.

Og dommen Breivik fikk er riktig fordi han visste at gjerningene hans ville medføre straff. Og det visste han selv om han i gjerningsøyeblikket kunne sies å være psykotisk slik soldater i kan må være.

Nå ble Breiviks egne motiveringer for ugjerningene aldri et tema i rettsaken, bare hans psyke. Noe som er en merkelig rettsparksis tatt i betraktning at han er tilregnelig.  

Men han ble dømt for gjerningene som han fra første dag tilsto og senere utdypet i retten. Og 

Dette er ingen modig dom, men en livsnødvendig dom for norsk rettsvesen og som gjenoppretter noe av tilliten til norsk rettsvesen. Et rettsvesen som alt for lenge har vært infisert av psykiatri, men som alle nå håper vil bli kurert for slike plager.

Med Treholtsaken i minne  kan vi forvente at Breivik blir løslatt etter 15 - 20 år. Treholt, Norges største landssviker etter Quisling, fikk maksimumsstraff, men ble benådet under Brundtlandregjeringen etter ti år. Og fikk massiv støtte i store dler av Norsk presse i en nærmest ustoppelig kampanje for å renvaske han.  Noen slik kampanje synes usannsynlig når Breivik slipper fri

Svar
Kommentar #5

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Dette er ingen modig dom, men en livsnødvendig dom for norsk rettsvesen og som gjenoppretter noe av tilliten til norsk rettsvesen.

Jeg er enig med deg i dette på generelt grunnlag. Men sett i spesifikt norsk kontekst tror jeg man med en viss rett kan hevde at dommen var modig.

Svar
Kommentar #6

Morten Andreas Horn

78 innlegg  2838 kommentarer

Modig?

Publisert over 5 år siden

Jeg har egentlig ingen sterke følelser i forhold til dommen. Det er åpenbart gode grunner til å dømme slik, men jeg hadde også stor forståelse for at man kunne lande på utilregnelig. Det som blir ganske rart, er om vi skal bruke ord som "modig" om dommen. Det har vært et så massivt press fra folk&presse, psykiatere og jurister, om at Breivik skulle dømmes som tilregnelig. Det som hadde vært å utvise menneskelig mot i denne saken, hadde vært om dommerne hadde ansett at her var det en tvil tilstede, og landet på en dom om utilregnelighet som ville gjort at de ville havnet i samme utskjelte kategori som Husby&Sørheim.

Det er da heller ikke noe selvstendig poeng at en dom skal være "modig". Poenget er at dommen skal være RIKTIG. Og i en så komplisert og unik sak som dette, så mener jeg den dommen vi fikk (så langt vi har fått den lest opp) framstår som riktig. Men det kunne også det motsatte resultatet vært, tenker jeg. Egentlig er spørsmålet om Breiviks tilregnelighet kunstig. Det er ikke et spørsmål om han er "frisk" eller "syk" - men om han fyller kriteriene for utilgregnelighet i lovens forstand. Det er ingen tvil om at Breivik er syk eller i det minste er bygget opp på en helt abnorm måte psykologisk, at hans evne til empati og selvforståelse som mennesket avviker fra det normale på en måte som bare kan kalles sykelig. Ikke minst fordi den fører til lidelse og funksjonstap både for personen selv, og ikke minst hans omgivelser.

Det å redusere Breiviks handlinger til en rent politisk handling er absurd. Vi vet at det finnes tusenvis som deler Breiviks politiske ståsted og konspirasjonsteorier - men heldigvis er det ingen som har en slik mangel på sperrer og innlevelse i teoriene som gjør at de går til slike handlinger.
Vi kan gjerne kjempe i mot høyreekstreme holdninger (jeg vil gjerne delta der), men vi kan ikke klandre de høyreekstreme for at Breivik gikk til slike ytterligheter (derimot kan vi klandre dem for det de mener). På samme måte som vi ikke kan klandre venstreorienterte politiske miljøer for at det tidligere har vært venstre-terrorister. Mitt syn er at de fleste som bastant har sagt "han er tilregnelig!" har ment at Breivik var psykisk frisk, at han visste hva han gjorde, at han kunne valgt annerledes. Dette er en alt for enkel forståelse av Breiviks person og bakgrunnen for 22.7.
Det blir feil når mange nå "jubler" over dommen på tilregnelighet. Dette er mest av alt et resultat av regler og vurderinger i skjæringsfeltet mellom juss og psykiatri, og forteller oss egentlig ikke så veldig mye om hvordan mennesket Anders Behring Breivik havnet på Utøya.

Svar
Kommentar #7

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Det å redusere Breiviks handlinger til en rent politisk handling er absurd.

Det har man jo ikke. Men man har funnet god nok grunn til likevel, tross alt annet også relevant, å havne på tilregnelighet.

Samtidig er det nyttig å erkjenne, også i Norge, at terrorister ikke bare er muslimer, eller noe fra fordums tid. Vi bør ikke artikulere en "terrorismerasisme."

Norge har fått sin første (dømte) terrorist. I Danmark hadde man terroristene fra Blekingegadebanden for 3 tiår tilbake, for eksempel. Således har de her ingen problemer med å anerkjenne eksistensen av terrorister også fra Norden.

Svar
Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Rett

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Vi bør ikke artikulere en "terrorismerasisme."

eller ein "terrorismereligion".

Svar
Kommentar #9

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  666 kommentarer

Modig dom?

Publisert over 5 år siden

I Bjørn Blokhus' kommentar sier han: "Dette er ingen modig dom, men en livsnødvendig dom for norsk rettsvesen og som gjenoppretter noe av tilliten til norsk rettsvesen." Robin Haug kommenterer: "Men sett i spesifikt norsk kontekst tror jeg man med en viss rett kan hevde at dommen var modig." Jeg har en mistanke om at begge utsagnene antagelig er korrekte.

I Aftenposten i dag er det en artikkel med tittel En riktig dom. Der heter det:

Uansett er rettsalens helter dommerne – særlig rettens administrator, Wenche Arntzen, og dommer Arne Lyng – men også meddommerne Anne Elisabeth Wisløff, Ernst Henning Eielfsen, Diania Patricia Fynbo. Arntzen ledet hele rettsaken på en myndig og verdig måte, og retten har utvist en forbilledlig selvstendighet i møte med påtalemyndighet, forsvarer, medier og samfunnet for øvrig.

Jeg postet følgende avsnitt som kommentar til Aftenpostens artikkel, og startet med å spørre:

Er dommerne helter? Vel har de gjort en god jobb - men de har vel også bare gjort det som er jobben deres?

Det virker imidlertid riktig at dommerne har besluttet å kategorisere Breivik som "tilregnelig". At konklusjonene til rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby ikke kunne tas seriøst, var de fleste vanlige folk inneforstått med samme dag de leste denne artikkelen i Aftenposten:

Aftenposten 02.12.2011: Breivik fikk 2 av 100 mulige poeng i psykiatrisk test

Det var ganske lett å skjønne at Sørheim og Husby tok feil, fordi en passient som matcher deres beskrivelse ikke ville klare å planlegge og/eller utføre Breiviks ganske krevende operasjoner. Siden Breivik klarte alle disse tingene, hadde han i grunn motbevist Sørheim/Husbys hypoteser før de fremsatte dem. Altså, noen ganske underlige konklusjoner.

Breiviks aksjoner viste at han forstod mekanismer som årsak/virkning, aksjon/reaksjon og handlig/konsekvens. Han viste også at han forstod forskjell på hva som er lovlig/ulovlig. Så i disse henseende er han å betrakte som "tilregnelig" - selv om han av den grunn ikke nødvendigvis må være helt og holdent "normal".

Disse problemstillingene diskuterte noen venner og jeg i en tråd på Facebook i mars, da Sørheim/Husby kom på banen. Konklusjonene dommerne nå har truffet, harmonerer med de oppfatningene som "vanlige folk" fremsatte i denne tråden...

Svar
Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ja, det var noe av tanken med nyordet mitt: i tillegg til terrorismereligioner finnes også terrorismerasismer. Som er uttalt blant mange selverklærte antirasister så vel som rasister: terrorister er, for disse, helst mørke, arabiske, og med langt skjegg.

Svar
Kommentar #11

Trond Langen

29 innlegg  190 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

Riksadvokaten har dessuten hele tiden hevdet at prinsippet om at tvilen skal komme tiltalte til gode, må føre til at han dømmes som utilregnelig, fordi den første sakkyndigrapporten har skapt tvil om hvorvidt han er tilregnelig. Dette prinsippet ble også lagt til grunn for aktoratets prosedyre.

Det er et viktig prinsipp at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.  Jeg er ikke like sikker på om det er like bra å være "utilregnelig inntil det motsatte er bevist".  Det siste ville vel vært situasjonen med et annet utfall av denne saken.

Svar
Kommentar #12

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  666 kommentarer

Den første sakkyndigrapporten

Publisert over 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

den første sakkyndigrapporten har skapt tvil om hvorvidt han er tilregnelig

Den første sakkyndigrapporten skapte vel mere tvil om hvorvidt de sakkyndige var tilregnelige: Den personligheten som beskrives av de sakkyndige i denne rapporten, virker som en helt annen person enn Breivik:

Seniorforsker Geir Pedersen ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus sa i Aftenposten 02.12.2011 at "Med en GAF S-score på to er du ikke stand til å foreta seg noe som helst. Det representerer en vegeterende tilstand." Og denne karakteristikken passer over hode ikke på Breivik, for: "Under 10 er du sterkt pleietrengende, og må mest sannsynlig serveres mat, vaskes og kles på. Du er ikke stand til å redegjøre for deg. Før terrorangrepet var det nok ingen som tenkte at vedkommende måtte tas hånd om på dette nivået."

Hvis den første sakkyndigrapporten skulle skapt tvil om Breiviks tilregnelighet, måtte beskrivelsene vært treffende for Breiviks mentale kapasitet og hans handlingsmønstre. Imidlertid var det altså nesten ingen ting som traff - som  seniorforsker Geir Pedersen påpekte...

Svar
Kommentar #13

Bjørn Blokhus

0 innlegg  642 kommentarer

Den første sakkydigrapporten kom for tidlig

Publisert over 5 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.

Den første sakkyndigrapporten skapte vel mere tvil om hvorvidt de sakkyndige var tilregnelige: Den personligheten som beskrives av de sakkyndige i denne rapporten, virker som en helt annen person enn Breivik:

Den første sakkyndigrapporten ble skrevet for tidlig. Og mens hele Norge var i en nærmest "psykotisk" tilstand etter det som hendte. Selv forsvareren Lippestad uttalte at Breivik var "gal", og tabloidpressen overgikk seg selv i fantasifulle psykiatriske analyser og paranoide historier om gammelfascister som var i ferd med å kuppe statsmakten i Norge ved hjelp av mystiske og hemmlige meldinger på internett.

Breiviks selvvalgte psykose, slik vi ser det hos soldater som skal i kamp, utløste en massepsykose i landet. Drevet av pressen og deres mange uforløste dikterspirer.

I dag er den største utfordingen i denne saken påtalemyndighetenes behov for å opprettholde sin prestisje. Noe de selvsagt ikke vil kunne klare ved en anke og ytterligere psykiatriske analyser, bevisførsel eller hva de måtte markedsføre av fantasifulle og spissfindige juridiske argumenter. 

For ikke å miste ytterligere tillit og lide et enda større prestisjenederlag, bør påtalemyndighetene holde en lav profil og bruke tiden på å svelge sine egne kameler

Svar
Kommentar #14

Morten Andreas Horn

78 innlegg  2838 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det er en grunnleggende misforståelse her og i mange andre kommentarer. Det er mange som er enig i at Breivik er "gæern". Det uenigheten går ut på er om han er psykotisk i straffelovens forstand.

Svar
Kommentar #15

Fredrik W. H. Steensen

99 innlegg  844 kommentarer

La tvilen komme tiltalte til gode

Publisert over 5 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Det er da heller ikke noe selvstendig poeng at en dom skal være "modig". Poenget er at dommen skal være RIKTIG.

Jeg har ikke fått lest alle kommentarene ennå, men jeg mener også dommen er prinsippielt riktig. For tvilen har i denne saken virkelig kommet tiltalte til gode, da tvilen var om Bering Breivik var tilregnelig eller ikke. Han ønsket jo selv å bli regnet som tilregnelig og dermed, om tvilen skulle komme tilfalte til gode måtte han regnes for tilregnelig.

Dermed gjenstår svaret på om han er tilregnelig eller ikke, men resultatet blir egentlig uinteressant. Det som gjør dommen mordig er etter min mening at retten har tatt Breiviks ønske til gode og at han får en dom etter sitt ønske...

Bare en liten strøtanke

Fredrik 

Svar
Kommentar #16

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Rimehaugs feiloppfatninger

Publisert over 5 år siden

1. Retten måtte vise stor "selvstendighet" relativt til skakkyndige, fordi det forelå intern motstrid. Det er den motstrid som Arntzen påpekte NØDVENDIGGJORDE rettens frie bevisvurdering innen tilregnelighets-"faktaene".

2. Hun viste IKKE selvstendighet relativt til "det absolutte medisinske prinsipp", men fremholdt at dette er gjeldende norsk lov, som en vilkårlig rett ikke kan tilsidesette. Det hun dermed sa var at retten MÅ være servil overfor rettspsykiaterne, dersom disse er..enige. Selvstendighet? tja..

3. Hun var IKKE selvstendig relativt til påtalemakten når det gjaldt fundamentaljussen, verken når det gjaldt gyldigheten av punkt 2. ovenfor, ei heller i beviskravsvurderingen, nemlig at det måtte være opp til retten å bevise at tilregnelighet forelå utover enhver rimelig tvil.

4. Hun vektla ikke, slik Rimehaug synes å mene, at utilregnelighetsdom er "verre" enn tilregnelighetsdom, men dette var et spark til aktoratet som på temmelig underlig vis prosederte på det motsatte som prinsipp. Hun sa egentlig at spørsmålet om "verre"/"bedre" er juridisk irrelevant, det relevante er at rett dom gis til rett gjerningsmann, helt uavhengig av gjerningsmannens subjektive opplevelse av hva som er verst.

5. Retten utførte en nødvendiggjort selvstendig bevisvurdering, og det skal den ha all ære for.

Ikke minst fordi den bevisvurderingen var god.

Svar
Kommentar #17

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Den første sakkyndigrapporten ble skrevet for tidlig.

Den kom tidlig, men den kom godt. Makten fikk nok tid til å tenke seg om. Den fant hva den ønsket finne.

Så kan man spørre hvorfor man kan si slik. For noen er det slik at de er oppdratt til å krige mot whatever makt. Så er der aldri spørsmål.

Svar
Kommentar #18

Bjørn Blokhus

0 innlegg  642 kommentarer

Tanker om rettpsykiatriens manglende ydmukhet

Publisert over 5 år siden

Sitat:

Den kom tidlig, men den kom godt. Makten fikk nok tid til å tenke seg om. Den fant hva den ønsket finne

-  - -

Psykiatrien er ingen naturvitenskap, selv om den har arvet tankemønstre og tilegnet seg naturvitenskapens tankemønstre og metodikk. Men når psykiaterene tildeles roller der de kan få avgjørende makt i spørsmål om skyld eller liv og død, må de innta rollen som vitenskapens og maktens yppersteprester og paver.

For mange synes de fleste av deres analyser å være illusoriske, de bringer oss ikke nærmere noe eller gir kjennskap til noe. Den er bare en liten bit av noe vi kan skimte. For i psykiatrien er årsak og virkning en og samme ting. Og psykiaterene omdanner det de uklart ante, men som bare er resultatet av deres egen oppdragelse og utdannelse. Og slike tankens menn og kvinner gjør den mest samvittighetsfulle innsats for å komme fram til generelle holdninger. Men de ser ikke at de selv er resultatet av arv og miljø og at tankens frihet ikke eksisterer.

Friheten har vi bare før vi er født, når det vi engang skal bli bare er et uunnfanget og uunnfangelig frø som ikke er sammenstilt, men svirrer rundt som liksom mange andre.

Svar
Kommentar #19

Tove S. J Magnussen

487 innlegg  1985 kommentarer

Sørgelig sak på alle måter

Publisert over 5 år siden

Uansett dom er sinne, frustrasjon og smerter dominerende følelser for de fleste.

Redsel og usikkerhet for fremtiden virker også inn. Hva skjer med oss?

Vi vil ha han vekk, bort fra samfunnet, ned i et mørkt hull og glemme ham for godt.

Det går ikke.

Vi må lære oss å forholde oss til den virkeligheten som psykiatere møter hver dag i sin jobb.

Ubehagelig sykdom, overmot og fall, som noen tar ut over andre. "Det er ikke noe galt med meg, bare med alle andre".

Fremmedgjøring og depersonalisering er ikke ukjente begrep i psykiatriens verden.

Kunne en kvinne ha gjennomført noe lignende? Gått så langt uten at noen reagerte? Neppe.

Psykiatriens patriarkat gjenkjenner gjerningsmannens motiver.

Humanistisk filosofi og holistisk medisin gjenkjenner den moderne verden sine utfordringer.

Dop, rus, manglende morskontakt, manglende farskontakt, skilsmisse, psykisk lidelse, dysfunksjonelle familieforhold, fantasier og grublerier. Manglende selvfølelse, svak personlighet, dårlig selskap. Sluppet unna alle instanser.

Skoletrett. Samfunnshevn.

Historiene er mange.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
2 minutter siden / 1824 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
8 minutter siden / 1709 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
16 minutter siden / 1824 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
27 minutter siden / 1259 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
Giske Rev vs Grandis - "Shetoo"
rundt 1 time siden / 66 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1824 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1259 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1259 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1259 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1259 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1334 visninger
Les flere