Rune Staven

401    12014

Forkynn sannheten om den evige fortapelse

Publisert: 24. aug 2012 / 4618 visninger.

Hei

 

 

Det er mange meninger om hva fortapelsen er, blant troende så e det stor uenighet, blant de ikke troende så er det enighet. men hva er sannhet. Det er svært viktig at vi holder oss til den sunne lære slik den Jesus kom med. for vi må fokynne hele budskapet ikke bare det som passer så godt inn i vår egen comford sone. for det som ikke høres så bra ut det ønsker man å ta bort, slik at det vil bli lettere å gå på den smale vei, men i realiteten så går man man på den brede veien.  En selvransakelse er på sin plass når det gjelder å få åpenbart hva som er sant i Guds ord, for dette er alvårligt om man skulle lære andre feil heller begynne å leve etter løgnen. For vi alle har et ansvar for det vi ønsker å lære bort. Man må selv be over Guds ord slik at man får den visdom som er sann, for mange tar til seg lære fra andre tolkninger som er usann. Da blir man skyldig selv for man sjekker ikke om dette samstemmer med Guds ord. selvransakelse er viktig det gjør jeg ofte selv, jeg ber Gud bevare mitt hjerte og fornye mitt sinn, slik at mine øyne kan se og mine ører kan høre. for mitt største ønske er at alle skal se sannhetene i Guds ord, Det er enkelt å tro å ta i mot frelsen.

Men så begynner alvåret med det å være frelst.  Man er da lovet en evighet med Herren .Da er man reddet fra fortapelsen. Men det å vandre med Herren har sin pris. For den hellige Ånd begynner å LUKE bort ting i våre liv syndige handlinger som vi levde i før. Han pirker i vårt hjerte gir oss dårlig samvitighet over våre dårlige handlinger slik at vi kan komme til erkjenelse på synd, slik voksser vi i Helligjørelsen, men begynner vi å ignonere det den Hellige Ånd hjelper oss med, så begynner hjertet å forherde litt etter litt gradevis visner vi bort fra kilden med det levende vann. og uten selv å vite det så er vi på vei til fortapelsen. selv om vi var frelst så kan man miste frelsen på veien, fordi man ikke var lydør, så det å ransake seg selv og be Gud om å ransake oss titt og ofte er viktig. Men evig fortapelse klinger ikke godt i noens øre, men fullt og helt en sannhet som aldri må bli borte, For det er en grunn til at Helvete får en såpas stor plass i bibelen. Dette med fortapelsen , evig mørke. helvete. står det skrevet om 153 ganger i bibelen. bare i mateus og lukas ser man hvordan Jesus gang på gang kommer med advarsler om fortapelsen. Når Han taler om dette så er det i myndighet og kraft, sik at Guds ord kan treffe menneske som et sverd som går igjennom marg og bein. Guds ord virker slik . De som er villige til å vende om i fra den vranglære der man sier at ikke helvete finnes. Det gjør det selv om det finnes mange motstandere som ikke vil erkjenne at det finnes så vil de ta grundig feil og da er det for sent. for løgnen er allerede et faktum.

 

Oddvar tengnander har underviisning om Helvete og fortapelsen som jeg har lyst til å dele med dere, En enkel og lett forståligt forkynnelse.

Jesus kom ikke først og fremst for å gi oss «det gode liv» i denne verden. Han kom for å gi oss det evige liv her, og i evigheten»

For noen år siden var jeg med i en debatt i NRKs program «Sånn er livet». Emnet var «himmel og helvete», og blant deltakerne var bl.a. en ateist, en biskop og en professor i teologi. Rammen omkring debatten var litt spesiell da biskopen satt i et fly på vei til Island. Jeg sto i en telefonboks i Stavern, mens de andre var i et studio på Marienlyst. Biskopens innlegg ble naturlig nok en monolog.

Et godt stykke ut i debatten sier ateisten at han på tross av sitt fritenkeri måtte si seg enig i den framstillingen som undertegnede ga, nemlig troen på Bibelens lære om en evig fortapelse. «For», sa ateisten, «dersom det finnes en himmel, må det nødvendigvis også finnes et helvete.»

Hvor er evighetsperspektivet?

En global undersøkelse har brakt for dagen at undervisningen om helvete – den evige fortapelsen – er så å si borte fra undervisningen og forkynnelsen i menighetene.

I stedet legges det ensidig vekt på det nærværende – hva kristendommen gir løfter om – «det gode liv» her på jorden. Dermed er evighetsperspektivet radert ut.

Dette er en skjebnesvanger utvikling både for oss kristne og ikke minst for de ufrelste.

Det rokker ved hele hensikten med inkarnasjonen, hvorfor Jesus ble sendt til denne verden for å dø på et kors. Jesus kom ikke først og fremst for å gi oss «det gode liv» i denne verden. Han kom for å gi oss det evige liv her, og i evigheten.

Bibelen er utvetydig.

Bibelen, både GT og NT, er veldig klar på dette område. Det finnes to utganger fra dette livet, ikke tre. Den ugudelige går fortapt og den rettferdige går til Abrahams skjød. Den ugudelige «pines storlig» i dette sted, og ber om noen dråper vann for å svale sin tunge. Den rettferdige har det evig godt i de rettferdiges boliger. Slik fremstilte Jesus de evige tilstandene før han inviterte til paradiset. Det skjedde i forbindelse med hans død og oppstandelse.

Jesus som dommedagspredikant.

Det er Jesus som gir den klareste og mest drastiske undervisning om helvete. Han sier bl.a. at «dersom ditt øye eller din hånd frister deg, (til ugudelige handlinger) da riv øyet ut og hogg armen av. Hvorfor? Jo, fordi det er bedre å gå enøyet eller vanfør inn til livet, enn å havne i et helvete hvor ormer ikke dør og ilden aldri slokkes.

Johannes 3,16 gir klare perspektiver for hvorfor Jesus kom: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.»

Den store,hvitetrone.

I Bibelens siste bok leser vi at små og store står for Gud på den store dommens dag – innfor den store hvite trone. Der avsies den avgjørende og siste dom. De som ikke har sine navn oppskrevet i livets bok, blir kastet i ildsjøen.

Videre leser vi at dødsriket, dvs. de som har oppholdt seg i helvete fra tidenes morgen, også blir kastet i ildsjøen. Det betyr at de som av en eller annen årsak ikke tok imot Jesus som sin Frelser ved å tro på ham her i livet, de gikk evig fortapt i dødsriket eller helvete.

Dødsriket, eller helvete, er et foreløpig oppholdssted for de fortapte før de får sin endelige dom og blir kastet i ildsjøen – et sted med uslokkelig ild.

Dette er evighetens realiteter: Det er enten himmel eller helvete. Ingen gyllen middelvei, intet rom for kompromiss. Bibelen lærer ikke om de ugudeliges tilintetgjørelse eller om noe som kalles skjærsild. Det er enten evig samfunn med Gud i himmelen og på den nye jord og i den nye himmel, eller evig adskillelse fra en kjærlig og rettferdig Gud.

Forkynn sannheten!

Vi har et ansvar! Vi må forkynne om både himmel og helvete. Hvis ikke er jeg redd for at denne generasjonens blod skal kreves av våre hender. GT sier at vi må advare den ugudelige. La oss for all del være sannheten tro i kjærlighet og advare med tårer! Det er nemlig sannheten som frigjør. Tilsløring av sannheten hjelper ingen til himmelen, men fører våre tilhørere til den evige fortapelsen. La oss si til alle som vil høre: Det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly.

 

Noen slutt ord

 

Det å holde seg til den sunne lære Kristi lære er ikke lett i dag for mange, for de svinser fra det til det andre og vaier slik en flaggstang gjør. tar til seg egen visdom og tilært lære setter seg som sin egen Herre over Guds ord. Hvor har det blitt av Guds fryktn for Gudsfrykten driver oss til Sann visdom og sann omvendelse. Må dere som ikke har denne lære vende om i fra ugudeligt lære for er det no jeg har skrevet som ikke samstemmer med GUDS ORD så tal ut.  Men enda er det tid for omvendelse men tiden er svært knapp. ikke vent ikke sitt på gjerde. Ta det steget som er nødvendigt for sannheten gå inn i sannheten i kristi lære la Guds visdom åpenbare sannheten for oss. LA IKKE LØGNENS fAR FÅ LURE DERE MED SLIKE ORD SOM DET STÅR SKREVET. SLIK LURTE HAN EVA MED SITT BEDRAG. For løgnens far er rådvill og går rundt som en brølende løve og vet at slaget er tapt.han river med seg og pløyer med seg mennesker på sin vei INN TIL FORTAPELSEN. Men vit at Jesus er nåde og sannhet. Han er redningen vår i en mørk tid.

No er det på tide at dette budskapet får plass på taler stolene igjen vekk opp de late, vekk opp synderne. vekk opp dem opp i sannheten. slik at mørke blir lyst igjen.

 

MVH

Rune

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #151

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Så lenge den gamle pakt står, er vi fortsatt jordisk, når den nye pakt kommer går vi over i den åndelige og himmelske tilværelsen. (1.Kor.15.42-52)

Heb.8.10: Men dette er pakten jeg vil slutte

Hei Kjell

 

 

Det er ikke rart du er forvirret, den gamle pakt var den fariseerne og sadukerne og skriflærde holdt fast på. de levde fremdeles i loven og syndens forbannelese. Jesus tilbudde de en annen løsning en frihet fra syndens forbannelse, men de godtok ikke denne enkle løsningen. Adam kom med synden i den gamle pakten. men Jesus de andre Adam kom i den nye pakt døde på korset sto opp igjen slik ble den nye pakt fullbragt. seiret over dødens makt. i den nye pakt blir vi tilbudt frelse og omvendelse fra synden. og slik blir vi nyskapninger som begynner å vandre i Ånden. Da vil ikke Gud lengere se synden i vårt liv, vi er rene i hjertet. rettferdige ved tro på sønnen. er ikke det herligt KJELL:)

 

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #152

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12634 kommentarer

Seieren over døden, dyrets merke og førstegrøden

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Adam kom med synden i den gamle pakten. men Jesus de andre Adam kom i den nye pakt døde på korset sto opp igjen slik ble den nye pakt fullbragt. seiret over dødens makt.

Du får hele tiden et forklaringsproblem som du aldri kommer ut av, hvordan kan den nye pakt, altså det evige liv ha kommet da seieren over døden er den siste fiende som blir nedkjempet?

Kan du ikke sette deg ned å lese 1.Kor.15.k. i ro og mak og tenk over hva du leser, der står det bl.a. at (jeg hopper over dette med de dødes oppstandelse og Kristus oppstandelse v14-21 ) 22: For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter.25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden.

Jesus har i følge denne teksten ikke ikke levd enda - førstegrøden er de som står opp igjen og som ikke har tatt dyrets merke (Åp.20.4:Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år.)

Det med fete bokstaver har da ikke hendt, Rune? Disse som blir levende igjen før de tusen år, er førstegrøden (som er Jesus i 1.Kor.15.20: Nå er Kristus stått opp som en førstegrøde...

Problemet med forklaringen til at Jesus allerde er stått opp får vi når vi leser at det er de samme som ikke har tatt dyrets merke, for det er de samme som nevnes i Åp.14.3-5, de 144 000 som følger lammet hvor det går. Det finnes ingen andre som får stå opp før det tusenårige riket enn "førstegrøden" de som ikke har gjort seg urene med kvinner. (Kvinnen er den store byen som har herredømme over jordens konger og er dyrets trone, Åp.17.18)

Så hvordan kan Jesus ha stått opp før dyret har vært? Ingen har blitt påtvunget et merke på høyre hånd eller pannen enda for å kunne kjøpe og selge? Er du ikke enig i dette?

Svar
Kommentar #153

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12634 kommentarer

Løftets barn

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

den gamle pakt var den fariseerne og sadukerne og skriflærde holdt fast på. de levde fremdeles i loven og syndens forbannelese

Fant du noen poenger i det siste innlegget jeg skrev Rune? For her ble det aldeles stille? Vet du ikke at loven fortsatt er intakt og forgår ikke, for før skal himmel og jord forgå, ikke en minste prikk eller tøddel forgår før alt sammen er skjedd? Og oppfyllesen var det Jesus skulle bistå med. Matt 5,17-18 - Men det skulle komme et tillegg til loven, som skulle gis pga våre (de som i skriften blir kalt for søsken, fam. Adam, 1.Kor.15.22) lovbrudd.

Gal.3-19: Hva så med loven? Den ble gitt som et tillegg på grunn av våre lovbrudd, helt til den ætten kom som løftet gjaldt.*Loven ble gitt ved engler, gjennom en mellommann.

* Gal.3.15-16, 29: Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et gyldig testamente, enda det bare er en menneskelig pakt. Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus. -  Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Svar
Kommentar #154

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

* Gal.3.15-16, 29: Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et gyldig testamente, enda det bare er en menneskelig pakt.

 

Ja det er godt å vite for en synder at det er ingen frelses veg ved loven, kom for å vise oss synden og dens følger.

Det er da bare ved løftet om den enbårne sønn Jesus at der er en adgang tilbake til paradiset.

Jeg sier igjen, der er bare en veg til det evige liv.

Alle andre veger fører til undergang og til utslettelse for de mennesker som prøver og lage seg en egen veg, til å kunne leve evig i herlighet og glede.

Jesus kom da for å oppfulle loven, ikke for å avskaffe loven.

Rom5,20 Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større.

Svar
Kommentar #155

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12634 kommentarer

En vei?

Publisert over 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Jeg sier igjen, der er bare en veg til det evige liv.

Alle andre veger fører til undergang og til utslettelse for de mennesker som prøver og lage seg en egen veg, til å kunne leve evig i herlighet og glede.

Jesus kom da for å oppfulle loven, ikke for å avskaffe loven.

Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. (Gal.6.8)

Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv.22 Mot dem som tviler, skal dere være barmhjertige.23 Andre skal dere berge ved å rive dem ut av ilden. Og mot andre igjen skal dere vise barmhjertighet med frykt, så dere til og med skyr kappen som er flekket til av kroppens begjær. ( Jud.1.21)

Svar

Siste innlegg

KRF innenfor eller utenfor ?
av
Bjørn Aakre
40 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 24 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
rundt 11 timer siden / 165 visninger
0 kommentarer
DET USIKRE VALGET
av
Ruth-Wenche Hebnes Vinje
rundt 14 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
rundt 14 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Moralisme er ikke løsningen
av
Christian Lomsdalen
rundt 23 timer siden / 403 visninger
6 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
1 dag siden / 1551 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

KRF innenfor eller utenfor ?
av
Bjørn Aakre
40 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 24 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
rundt 11 timer siden / 165 visninger
0 kommentarer
DET USIKRE VALGET
av
Ruth-Wenche Hebnes Vinje
rundt 14 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
rundt 14 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Moralisme er ikke løsningen
av
Christian Lomsdalen
rundt 23 timer siden / 403 visninger
6 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
1 dag siden / 1551 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
3 minutter siden / 1530 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
5 minutter siden / 1530 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
19 minutter siden / 403 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
32 minutter siden / 71 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
35 minutter siden / 270 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 8 timer siden / 403 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 8 timer siden / 484 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 8 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 270 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 10 timer siden / 403 visninger
Les flere