Sigrun Langtind Vestbøstad

1    0

Tidlig barnehagestart- er det så farlig,da?

«Det er et økonomisk spørsmål om man har mulighet til å være heime et år ekstra», er en vanlig kommentar når vi snakker om å vente med barnehagestarten. Helt enig!

Publisert: 19. aug 2012 / 2889 visninger.

«Det er et økonomisk spørsmål om man har mulighet til å være heime et år ekstra», er en vanlig kommentar når vi snakker om å vente med barnehagestarten. Helt enig! På samme måte som at det er en prioritering om man velger å pusse opp kjøkkenet, legge nytt gulv, kjøpe hytte og bil eller reise utenlands. Mange som kommer med økonomiargumentet velger å ta seg råd til slikt, og det er selvsagt en ærlig sak. Vi- en lærer og en ingeniør i ordinære stillinger- velger å prioritere at en av oss får være heime et år ekstra med vårt forløbig ene barn. Og vi fryder oss over rolige morgener, god tid til lek og besøk, turer og masse undretid sammen! Det anbefales på det varmeste!

Barnehage er bra for de litt større barna. Jeg syns imidlertid det er for tidlig å overlate barna til andre før de kan snakke, gå og ta vare på seg selv i en viss grad. Noen reagerer på at jeg beskriver det jeg har sett og hørt på mine turer i og ved barnehagene nå i oppstarten/tilvenningen; barn som gråter og roper etter mamma og pappa. Klart jeg må fortelle om det jeg har sett og hørt, det er jo med og viser hvordan de små barna kan ha det i oppstarten på barnehagen. Ubehagelig å høre, javisst- men desto viktigere å fortelle. De små kan jo ikke fortelle om dette selv. Det er ikke det samme hvem som tar seg av barna når de ikke kan snakke, gå eller ta vare på seg selv i en viss grad. Foreldrene kjenner barnet best og er de trygge omsorgspersonene barnet trenger mest fram til det er to år.

Psykologspesialist Joachim Haarklou er en av flere eksperter som mener at barn under to år ikke bør gå i barnehage. Han snakker her om barn fra normalfungerende familier, ikke barn under spesielle kår. «Tilknytningserfaring» er et begrep han bruker- og det vil si at barnet først må bli følelsesmessig trygg, før andre har det daglige tilsynet med barnet. Dette skjer vanligvis når barnet er mellom 18-24 måneder. Ved spesielle ting, for eksempel adopsjon eller andre adskillelser som barnet er utsatt for, vil det trenge mer tid på å bli trygg. For det er når barnet er følelsesmessig trygg at barnet er klar for å utforske verden. Haarklou etterlyser et mer kritisk syn på hva som skjer med småbarn i barnehage, og tror det er mange utrygge barn i norske barnehager. (VG 31.07.12)  (Kilde: »Elsk meg først, så kan jeg leke med de andre», www.haarklou.no)

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitet i Oslo, Christian Beck, tror mange foreldre syns det er vanskelig å gjøre noe annet enn det som samfunnet forventer når det gjelder barnehagestart. Han sier at det er et stort sosialt eksperiment at 80 % av ettåringene går i barnehage, og sier videre i en kommentar i VG følgende: « Jeg tror mange foreldre har dårlig samvittighet fordi de aner at det ikke er bra, men hele samfunnet er rettet inn mot at ettåringer skal begynne i barnehage». (31.07.12)

Hva er det konkret som ikke er bra med at ettåringer begynner i barnehage?Viktigst er altså at tilknytningen til en omsorgsperson- mor eller far- må være på plass. Det skjer vanligvis i 18-24 måneders-alderen. Utrygge barn kan få psykososiale vansker som ungdom/voksen.  Forskning viser at stresshormonet kortison forhøyes hos barn i barnehage sammenlignet med barn som er heime til de er 2 år. Barn med mest tid i barnehage i løpet av førskolealder hadde generelt et høyere nivå av problem-adferd enn andre barn. Det var mengde tid i barnehagen som hadde betydning. (Kilde: «Liten i barnehagen» av førsteamanuensis May Britt Drugli og professor Lars Smith. Forlag: Cappelen Damm Akademisk 2011)

Så litt personlig til slutt: For meg bråvåknet mors-instinktet mitt da jeg ble mamma. Det er ikke et målbart argument, kanskje, men likevel: Jeg har valgt å ta et skritt til siden sammen med mann og barn, la karriere være karriere for et par år, leve enkelt og nøkternt og droppe alle unødvendige kjøp og investeringer. Mannen min og jeg tror det beste for oss som familie er at vi får tid til å være sammen, mye tid. Og at vi venter med barnehagestart til etter at barnet/barna våre har fylt 2 år. Vi ønsker å fortelle om dette fordi det gir oss så mye godt, ikke målbart i penger, men en visshet om at vi fikk vært mye sammen som familie da barnet/barna var små. Det anbefales!     

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sigrun Langtind Vestbøstad. Gå til den siterte teksten.

Vi ønsker å fortelle om dette fordi det gir oss så mye godt, ikke målbart i penger, men en visshet om at vi fikk vært mye sammen som familie da barnet/barna var små. Det anbefales!

Det er jeg helt enig i, en riktig beslutning.

Barna er bare barn engang, dette er en tid som aldri kommer tilbake.

Alt for mange barn blir offret på karrierens og mammons alter i dag.

Svar
Kommentar #2

turid bondevik

1 innlegg  1 kommentarer

Ettbarnspolitikk?

Publisert over 5 år siden

Bare et par tanker.

Hva skal vi med tre barn gjøre? Vi lever også meget nøkternt og unner oss intet annet enn det man må ha for å leve. Men nå har ikke Norge ett-barns-politikk (HELDIGVIS). Slik at det du skisserer er ikke mulig for alle.

Og hva er det som tilsier at barnehagestart når barnet er 3 år skal gå så bra? Hvorfor er det en magisk grense der?

Jeg tror hver familie er i stand til å finne best mulig løsning for seg og sine. Veldig mange får til å la ungen få litt kortere dager i starten, gå litt ned i stilling eller finne andre løsninger i en oppstartsperiode.

Jeg tror det er viktig å respektere andres valg og stå for sine egen valg, men uten å være fordømmende.

Mine tre barn er åpne, elsker å være sammen med andre og fungerer flott i de fleste sammenhenger. Ikke skadet av barnehage mao. Men jeg ser flere barn som begynte seint i barnehage. Noen kan virke sære, redde og utilpasset i skolesituasjon. De har vært vant til full oppmerksomhet av en voksen hele tiden, ikke skjønt turtaking eller erfart at man må ta hensyn til andre.

Vi har gode barnehager med flotte førskolelærere her i Norge. De fleste barn elsker å gå i barnehage. Jeg tar av meg hatten for alle de voksne som er med på å gi mine, og veldig mange andres barn, gode dager sammen i barnehagen. 

Svar
Kommentar #3

Kari Sand

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg lar meg sjelden provosere av innlegg som argumenterer mot tidlig barnehagestart, men når det står at vi som har barna i barnehage ofte velger å bruke penger på å: "pusse opp kjøkkenet, legge nytt gulv, kjøpe hytte og bil eller reise utenlands" må jeg bare si i fra! Det er virkelig ikke slik det er for mange andre!! Studenter? Alenemødre? Arbeidssøkende på dagpenger? Deltidsstillinger? I min familie, med 2 barn i barnehage, faller vi inn i et par av disse nevnte kategoriene, og det er virkelig ikke en mulighet å fjerne en inntekt i fem år (som ville vært tilfelle dersom begge barna skulle være hjemme til de var 3 år).  

Svar
Kommentar #4

Torry Unsgaard

3 innlegg  390 kommentarer

Forskjellsbehandling

Publisert over 5 år siden

Det som er politisk interessant i denne saken er at kontantstøtten som foreldrene får for selv å passe sitt ettårige barn nå bare utgjør ca fjerdeparten at den offentlige subsidie som via barnehagen ytes til ettåringer i heldags kommunal barnehage. Dette er en forskjellsbehandling som gir liten valgfrihet for foreldrene. Jeg mener at den offentlige prioritering av barnehagen, framfor egenpass, vanskelig kan forsvares all den tid det faglig synes dokumentert at mange ettåringer vil ha det bedre når de passes av foreldrene. Det synes også klart at det er foreldrene som best kan se hva som er best for barnet. - For toåringer gis det nå ingen kontantstøtte. Så her er valgfriheten enda mindre.

Svar
Kommentar #5

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kari Sand. Gå til den siterte teksten.

Jeg lar meg sjelden provosere av innlegg som argumenterer mot tidlig barnehagestart, men når det står at vi som har barna i barnehage ofte velger å bruke penger på å: "pusse opp kjøkkenet, legge nytt gulv, kjøpe hytte og bil eller reise utenlands" må jeg bare si i fra!

Nå er det vel ikke det som står. Les avsnittet en gang til.

Det som står er i prinsippet at å velge å ta et friår fra jobb er en økonomisk prioritering på lik linje med feks oppussing av kjøkken, ikke at mange "velger bort" barnas beste for oppussing slik man kan lese din forståelse av det.

Poenget er at barnas beste bør være utgangspunktet for alle, og hva man så har mulighet til, velger å prioritere etc vil være en individuell avgjørelse foreldrene tar sammen. Men det er nok også en kjensgjerning at i enkelte tilfeller ender barna opp som en kasteball på bakgrunn av karrierevalg, ønske om bedre økonomi etc. Når forskningen viser at dette kan være skadelig for barna, burde det med andre ord vært en vurdering flere gjorde før de velger å få barn.

Svar

Siste innlegg

Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 13 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 14 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 1759 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 105 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
2 dager siden / 711 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Stefan Hallman kommenterte på
Hit, men ikke lengre
rundt 6 timer siden / 868 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 7 timer siden / 3351 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 7 timer siden / 1583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 7 timer siden / 2135 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Les flere