T D

10    91

Hvor mye bør en pastor, evangelist eller menighetsarbeider tjene?

Penger er ofte et følsomt tema i tjenesten. De fleste pastorer i Norge i dag er vel neppe overbetalte, men det finnes eksempler på pastorer som har tatt ut millionlønn fra sine menigheter.

Publisert: 19. aug 2012 / 1283 visninger.

Dette står i grell kontrast til det store flertallet av pastorer, evangelister og menighetsarbeidere, disse ”sliterne” i kristen-Norge som ofte tjener mye mindre enn en lærer eller industriarbeider.

 Men hvorfor kan man ikke velge en gylden middelvei? En pastor, evangelist eller menighetsarbeider bør tjene like mye som en lærer, adjunkt eller en lektor. Selvfølgelig er størrelsen på menigheten avgjørende, men en pastor for en stor eller middels stor menighet bør tjene like mye som en industriarbeider. Jeg har selv arbeidet både som pastor og som lærer i videregående skole. Jeg kan forsikre om at det førstnevnte er minst like krevende og belastende som det andre, selv om man kanskje har færre ”undervisningstimer” i uka.

Om man skal opprettholde rekruttertingen til yrkene må lønningene opp og det må bli mulig å leve normalt på lønna man får fra menigheten.

 Om ikke det skjer en holdningsendring, er jeg redd for at det om få år vil finnes svært få pastorer og forkynnere igjen i Norge – ikke fordi mange ikke har kallet, men fordi det blir praktisk umulig å brødfø seg selv og familien på den lønna man får utbetalt. Som pastor, evangelist eller menighetsarbeider kan man ikke bare leve på ”luft og kjærlighet” – det må penger inn på kontoen også.

 1 TIM 5,18 For Skriften sier: Du skal ikke sette muleband på en okse som tresker! – Og: Arbeideren er sin lønn verd!

 En normal, god lønn – det er en pastor, evangelist eller menighetsarbeider verd!

 Når det er sagt, så finnes det muligens forkynnere som har utviklet et begjær etter penger – pengekjærhet, eller kjærlighet til penger som Bibelen også kaller det. Det er en kjent sak at de tre klassiske områdene som kan føre predikanter til fall er penger, sex og makt, og dette viser seg gang på gang å stemme.

 Nå er det slik med pengekjærhet at det ikke er avhengig av hvor mye man har på kontoen, Man kan ha mye og ha kjærlighet til penger eller man kan ha lite og ha kjærlighet til penger. Man kan være rik og ha kjærlighet til penger, eller man kan være fattig og ha kjærlighet til penger. Spørsmålet er hva som finnes i ens indre, hva ens hjerte er fylt av.

 1 TIM 6,10 For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner.

 Det er aldri pengene i seg selv som er problemet. Penger er nøytrale. De kan enten brukes til å finansiere narkotikahandel eller til å hjelpe fattige barn i Sudan.

 Derfor er det ikke pengene som er problemet, men hjertet.

Det står ikke i Bibelen at ”penger er en rot til alt ondt”, men at pengekjærhet er en rot til alt ondt. Alt handler derfor om hvordan vi relaterer til og forvalter pengene våre. Det er det som er det vesentlige, ikke pengene i seg selv.

 1930 – tallet, med sine omreisende evangelister som levde fra ”hånd til munn” og bodde på loftene i menighetslokalene de besøkte er for lengst historie!

 Moderne pastorer og evangelister må forholde seg til boligmarkedet, rentenivået, lønnsutviklingen i samfunnet, bensinprisen, bompengeavgifter og konsumprisindeksen – på samme måte som alle andre i Norge.

 Å forvente at disse menneskene skal stå med lua i hånda og ta til takke med en minimumslønn og et liv på eksistensminimum er både ubibelsk og uansvarlig.

 I 2011 var gjennomsnittslønnen for en arbeidstaker i Norge 470 000 kroner før skatt, noe som mange vil si er et høyt snitt.

Mange pastorer, evangelister og menighetsarbeidere, ikke minst i Pinsebevegelsen og DFEF lever på litt over halvparten av dette! Er dette en riktig måte å behandle de som er i tjenesten på?

 Nå må menighetene og kirkesamfunnene komme på banen i dette spørsmålet, ellers er jeg redd for at dette blir den siste generasjonen med pastorer, evangelister og menighetsarbeidere i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
T D. Gå til den siterte teksten.

Om man skal opprettholde rekruttertingen til yrkene må lønningene opp og det må bli mulig å leve normalt på lønna man får fra menigheten.

Kallet fra Gud har aldri vært et yrke. Da har man missforstått.

En Pastor eller en Guds mann kan tjene millioner av kroner eller om han tjener 10 000 i året spiller ingen rolle. Herren sier i sitt ord at det er Han som er forsørgeren, ikke menneskene. Og de pengene som Pastoren tjener de tilhører ikke Pastoren eller evangelisten, han er bare forvalter av de pengene som han har, de er Guds penger.

Når du har skjønt at den som forsørger deg er Herren og ikke staten, da har du forstått hva pengene er, de er kun et verktøy – ikke et maktmiddel. (for verden er de maktmiddel) Den dagen du lar dine valg bli styrt av Penger og Ikke DHÅ – da har du i realiteten snudd ryggen til Herren. Da er det mammon som styrer deg og ikke DHÅ.

Så de som hevder de vil slutte i sin stilling pga dårlig lønn, eller pga dårlig arbeidsforhold – de går ikke etter sitt kall, de går etter penger, deres valg er basert på penger og ikke på å få ut evangeliet.

De er rkitig at det er menigheten som skal sørge for at pastoren har det som trengs.

Clue er, hva er drivkraften bak det du gjør, er det inntekten eller er det at du er i ilden for Herren okke som. Du kan bare bli en god forvalter, når du inser at alt det du har, ikke er ditt. 

Når apostelene fulgte Jesus, så spurte de ikke hva vi tjenerpå det. Når de så hvem Jesus var så trengte de ikke spørre om penger, de så hvem som var forsørgeren, det var Gud.

Svar
Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Lønn

Publisert over 5 år siden

Her spiller vel også økonomien i menighetene også inn.

Mange menigheten er små, og det kan da ikke være sånn at mesteparten som kommer inn i kollekt skal gå til å lønne pastoren?

For middelstore og store menigheter som har bra økonomi så burde pastoren ha en normal lønn, tenker da på en vanlig arbeiderlønn ute i samfunnet.

Svar
Kommentar #3

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

forutsigbarhet

Publisert over 5 år siden

Det er ingen ulempe å ha forutsigbarhet  i det økonomiske. Tidene har forandret seg, generelt er Norge (m de kristne) et rikt land.  Samtidig har kravene til betalingsfrist m.m. økt i efektivitet. En betalt tjener i en menighet er også avhengig i så måte å betale sine regninger innen tidsfrist. En forutsigbar lønn er med å legge til rette et vel ordnet liv, det er ikke særlig bra og stadig måtte be om betalingsutsettelse, eller at faktura går til inkaso, p.g.a at vedkommende ikke gjør opp for seg.......

I en større kristen bevegelse med mange menigheter i hele landet,burde det være mulig å kompensere og hjelpe små menigheter slik at de også kan ta i mot forkynnere og de som reiser omkring med sang og andre tjenester. Jeg mener å ha vært bort i dette i en større landsomfattende bevegelse, at man hjalp de mindre menigheter slik at det ovennevnte ble gjenomførbart....

Svar
Kommentar #4

T D

10 innlegg  91 kommentarer

Religiøst pølsevev!

Publisert over 5 år siden

Rudi Wara:

De tankene og holdngene som kommer fram i kommentaren din er nok hovedårsaken til at yrkesgruppene pastor, evangelist og menighetsarbeider er i ferd med å dø ut i Norge.

Og forresten: De pengene en pastor tjener er hans egne - det er derfor han må betale skatt av dem!

Salige Åge Samuelsen mente også at pengene tilhørte Gud, og strevde med å betale skatt. Det er slike pussige holdninger som har gjort mange predikanter til latter når det er snakk om penger.

Innlegget mitt fokserer på den praktiske siden av saken, ikke den åndelige/ teologiske siden. Å åndeliggjøre det praktiske / konkrete fører som regel ikke til noe annet enn religiøst pølsevev.

I over hundre år har holdnigene til norske kristne vært: "Gud, - hold predikanten ydmyk, så skal vi holde ham fattig!" og " Du får din lønn i himmelen".

Hovedansvaret for at pastor, evangelist og menighetsarbeideryrkene holder på å forsvinne hviler nok for det meste på gjerrige eldstebrødre og kjipe menighetsråd som har fattet vedtak som gjør det praktisk umulig å leve som pastor, evangelist eller menighetsrabeider i Norge i 2012.

Mange menigheter ansetter personer i 20, 30 eller 40% stilling - og overlater til NAV å betale resten! Dette er en ukultur som må bort. Statusen til pastor, evangelist og menighetsarbeideryrket må gjennreises før det er for sent.

Svar
Kommentar #5

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Lønn - og - penger

Publisert over 5 år siden

kan jeg se for meg er et vanskelig tema - på "bakrommet".  Min kunnskap om hva som foregår "bak forhenget" er liten, men jeg aner....

Eksempelvis så får en menighet i Stavanger til uke besøk av Todd Bentley og Heather Clarke.  Jeg gjetter jo på at de ikke gjør dette gratis, men hvordan dette med penger/lønn foregår vet jeg som sagt lite om.

På en måte har både Wara og Danielsen rett.  Jeg er glad for at Danielsen ser bredere enn kun å forholde seg til at det er en på menighetens lønningsliste - pastoren. 

I en tid som denne er det å organisere og stå for innhøstningsarbeidet svært viktig - og slik jeg ser det, så er det her den største forsømmelsen i menighetshverdagen skjer.  Jeg tror det er svært få menigheter som har det i seg at nye skal legges til menigheten hver uke - og da ikke fisk fra annen menighet.

Gateevangelisering - organisere seg inn i treffpunkter med ungdom - først og fremst formidle en vei til frelse - dernest invitere de til menighet eller oppmuntre de til å søke dit de selv aner veien skal gå....

Administrasjon - og det økonomiske krever og sin kunnskap og krefter.

Jo, vi skal stole på at Gud virker med - samtidig mener jeg at når mennesker har utdannet seg i "faget" - brukt av sitt for å skaffe seg en utdannelse som istandsetter de til å virkeliggjøre sin tjeneste, så skulle det bare mangle at det fulgte med noe som ga de en forutsigbarhet i form av lønn - i tillegg kommer det som Gud åpner opp av velsignelser...

Men, Danielsen, jeg vil heller ikke ha det slik at menigheter kan ende opp med å inneha lønnede personer i låste posisjoner.  Jeg blir rimelig skremt når jeg hører ordet "grunder" knyttet til oppstart av menighetsdannelse.  En menighet skal være en kanal for Gud - intet mindre - derfor er det etter min mening en hårfin balansegang knyttet til det at det raskt er mulig å adiministrere bort kanalvirke for Gud til å bli en koseklubb for oss som har betalt medlemskort i menigheten X.

Svar
Kommentar #6

T D

10 innlegg  91 kommentarer

Fortsatt ingen som har svart på sørsmålet

Publisert over 5 år siden

Fortsatt er det ingen som har forsøkt å gi noe svar på spørsmålet i overskriften: Hvor mye bør en pastor, evangelist eller menighetsarbeider tjene?

Svar
Kommentar #7

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert over 5 år siden

kan jo nevne at i enkelte andre land er det ikke en jobb men et kall. De får ikke penger, men selvfølgelig goder som mat og tak over hodet. Minner mer om munker og nonner.

Merkelig å få milionlønn for noe som burde vært frivillig arbeid.

Svar
Kommentar #8

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

For å bli konkret, Danielsen

Publisert over 5 år siden

så må du - ihvertfall hjelpe meg - hvor skal lønna/pengene bli tatt fra?  Vi snakker om frimenigheter i svært ulike størrelser uten tilsig fra det offentlige - da å bli konkret på lønn - en lønn som så skal antas å være retningsgivende lik all annen sammenlignbar lønn - blir ikke helt enkelt.

Men - sett at de menigheter som har en størrelse som tilsier at de kan bære noen stabsansattes lønnsutgifter så vil vel dette i våre dager bli styrebehandlet og mer håndtert som en for denne menigheten lønn enn at det blir retningsgivende Norge rundt.  Hadde jeg sittet i en slik styreposisjon, så ville jeg ha tenkt følgende:

En pastor - mellom 400 - 500.00.  Jeg er ikke for å sette pastorlønnen langt over andre.  En evangelist gjerne kombinert med pastoransvar for ungdoms- og/eller barnearbeid - ca 30.000 under pastoren - likeså en fagutdannet administrativ stilling, men kanskje ikke i full stillingsbrøk.

Hvor mange menighetsmedlemmer det krever å bære lønnsutgifter - her på ca. 1.375.000 - ja, det er og en sak for seg, men for å ta et tall - kr. 25.000 inn fra hvert voksent menighetsmedlem på et år, så gir det et antall på 55 - i tillegg er det jo en bråte andre utgifter - husleie, strøm og diverse annet anslagsvis i nærheten av samme størrelse om lønnsutgiftene - vi kan da trygt fordoble antall menighetsmedlemmer til 110 - sånn sett så var det en fryd i sin tid å være medlem av Levende Ord med 2600 medlemmer - det er tungt å bære utgifter på de trofaste i små menigheter...

Svar
Kommentar #9

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Med all Repsekt, det er feil

Publisert over 5 år siden
T D. Gå til den siterte teksten.

De tankene og holdngene som kommer fram i kommentaren din er nok hovedårsaken til at yrkesgruppene pastor, evangelist og menighetsarbeider er i ferd med å dø ut i Norge.

Vi lurer ofte på hvorfor ikke vi ser så få tegn og under i Norge. Kansje er det fordi en bekymerer seg om de penga. 

Det er ikke et yrke å følge Jesus, du følger Herren med helle ditt sinn og hjerte. Hvem server enn? Tror en bare bibelen så langt som pengeboka rekker? For poenget er, du tjener Herren ikke menneskene. 

Hva gjør enn når det ikke er mere penger da?

En som følger Herren 100% bør etter min menig tjene mint 10 millioner kroner. Det er fordi alt det som er av verdier tilhører skaperen, ikke djevelen.

Svar
Kommentar #10

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

"Søk FØRST Guds rike...

Publisert over 5 år siden

Her igjen har Wara et godt svar - den som gir av seg selv 100% uten å sette tanker om penger og lønn i høysetet - eller for den del ha det som bekymring eller tema - den burde himmelens sluser åpnes rikelig over ....

Svar
Kommentar #11

T D

10 innlegg  91 kommentarer

Vanskelig å ta seriøst

Publisert over 5 år siden

"En som følger Herren 100% bør etter min menig tjene mint 10 millioner kroner. Det er fordi alt det som er av verdier tilhører skaperen, ikke djevelen"

Denne uttalelsen blir vanskelig å ta seriøst - du bruker vel ironi?

Svar
Kommentar #12

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Publisert over 5 år siden
T D. Gå til den siterte teksten.

Fortsatt er det ingen som har forsøkt å gi noe svar på spørsmålet i overskriften: Hvor mye bør en pastor, evangelist eller menighetsarbeider tjene?

Jeg vil ikke gå ut med noen konkrete tall, da jeg mener lønnen må tilpasses menighetens økonomi.

Svar
Kommentar #13

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

vet ikke...

Publisert over 5 år siden

Ser Danielsen søker konkrete svar, men har ikke sett noen kommentar til Nygaards spørsmål og tanker i det han skriver

 " så må du - ihvertfall hjelpe meg - hvor skal lønna/pengene bli tatt fra? Vi snakker om frimenigheter i svært ulike størrelser uten tilsig fra det offentlige - da å bli konkret på lønn - en lønn som så skal antas å være retningsgivende lik all annen sammenlignbar lønn - blir ikke helt enkelt"

Vet ikke Danielsen, virker som du har en del tanker om emnet og kanskje noen av dem vil være i svaret du eventuelt kunne gi Nygaard?

Svar
Kommentar #14

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
T D. Gå til den siterte teksten.

"En som følger Herren 100% bør etter min menig tjene mint 10 millioner kroner. Det er fordi alt det som er av verdier tilhører skaperen, ikke djevelen"

Denne uttalelsen blir vanskelig å ta seriøst - du bruker vel ironi?

Nei det er ikke inori, jeg mener det. Poenget er ikke hva han tjener, ponget er hvordan han forvlater pengene. En som har en slik inntket vill følge rådene fra herren på hvordan han skal forvalte disse pengene. Når du inser at det er ikke ditt, da vil du bruke midelene til å ekspandere Guds rike. Da invester du pengene i det som er viktigst for Herren - det er i sjeler, hvordan få ut evangeliet på en mest effektiv måte.

Fordi når du følger Herren 100 % da betyr ikke penge noe for deg, annet at de er et redskap til å utføre Guds vilje - ikke din egen vilje.

Svar
Kommentar #15

T D

10 innlegg  91 kommentarer

Virkelighetsflukt

Publisert over 5 år siden

Å komme opp med et tall på 10 millioner, blir ikke noe annet enn virkelighetsflukt. Det er ikke realistisk eller praktisk gjennomførbart. Hvem i all verden vil gi en pastor, evangelist eller menighetsarbeider en slik årslønn?

Å slenge et slikt tall på bordet blir en slags forsvarsmekanisme, nettopp fordi det er komplett urealistisk og absurd - derfor koker hele problemstillingen " bort i kålen" og man slipper å forholde seg til virkeligheten.

"Forhold deg til virkeligheten så går det bra for deg".

Svar
Kommentar #16

T D

10 innlegg  91 kommentarer

Svar til Ny gaard

Publisert over 5 år siden

Ny gaard:

Små menigheter må kanskje klare seg uten en pastor. Det kan fungere selv om det ikke er det optimale. Om de ikke har anledning til å lønne noen, kan de kanskje bruke en student, uføretrygdet eller pensjonist som har mulighet og lov til å jobbe dugnad. ALLE må menilig ha en inntekt i "bunn" som man kan leve av.

Middels og store menigheter derimot bør kunne gi de ansatte en anstendig lønn og gode arbeidsforhold.

Hvor skal pengene komme fra?

Menigheten må fostres i givertjenesten og få undervisning om å bli glade givere. Mange gir også tiende, selv om jeg ikke lenger tror dette er et krav i NT.

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 953 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 953 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
38 minutter siden / 139 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
40 minutter siden / 1275 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1275 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1275 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1275 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1275 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1275 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1275 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1275 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1275 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 91 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1275 visninger
Les flere