Lars Randby

159

Siste reis for de gudløse

Publisert: 25. des 2009

Det diskuteres om man skal tillate avspilling av Cd-musikk i kirkene under begravelser. Det er på mange måter en forunderlig diskusjon sett fra en gudløs. Det handler tydeligvis om hva noen mener er en verdig avgang, eller kan hende en verdig inngang, sett fra et kristent synspunkt.

På mange måter blir det en fillesak i forhold til hva kirken alt tillater når det kommer til begravelser. Hvert år sluser man gjennom ganske mange gudløse i disse kirkesermoniene. Moralen kan synes som om bare man kan sende dem avgårde men kirkelig pomp og prakt så kan det være det samme om avdødes verdighet og livssyn ivaretaes eller ikke.

Det står ikke mye storhet av slikt.

Er man virkelig så "grådig" at man kjemper for å få tak i alle selv inn i døden? Jeg forventer ikke at de kristne og kirken skal endre sine ritualer eller sin tro. Men med tanke på at vi alle er med på å betale for kirken og dens bygg hadde jeg vel kan hende forventet at også kirkens folk så at det også kan være behov for gudløse å ha religiøst nyøtrale sermonirom.

For bryllup, konfirmasjon og jubeleer kan man bare man har råd til det leie seg utmerkede lokaler så her ser jeg ikke det store behovet bortsett fra de som ikke har råd da men de er det jo strengt talt ikke så mange av oss som bryr oss om.

Men for begravelsessermonier er det nok ikke like lett å finne egnet plass hvor man kan få tillatelse til å bære inne kisten med avdøde og gjennomføre en minnestund for de som måtte ønske å minnes avdøde sammen med andre. At man tar snittene og kaffen på grendehuset er normalt og vel og bra, men kan man ta med seg kisten og avdøde dit også?

Er det urimelig å forvente at kommunene som har fått ansvar for kirkelivet også setter av litt til den del av befolkningen som ikke ønsker sin siste reis gjenom kirkeporten. Eller er kirkens folk og folkeflertallet av den mening at er man ikke med i det religiøse fellesskap så har man seg selv å takke og fint kan fikse alt selv.

Det tales så mye om universell utforming, at alle skal ha mulighet. Det ser ikke ut som om de gudløse hører med i dette gode selskap.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Gode poeng

Publisert nesten 11 år siden

At man prakker kirken på mennesker, når en person dør, er mildt sagt usmakelig.

Samfunnet vårt er full av tvang og manglende respekt for andres vilje.

Jeg er imidlertid helt overbevist (ut fra kommunens rolle i argumentasjonen) at vi ikke har å gjøre med et menneske som er FOR at man fullt ut kunne velge EGNE liv selv.

Da undrer jeg litt over hvorfor det er mer viktig med frihet i begravelser enn ellers i samfunnet?

Hvorfor ikke ta konsekvensene av troen på frihet, og la det bli almengyldig?

Argumentering som går på frihet for meg og oss, men ikke generelt, "virker" dobbelmoralsk, for å si det på den fineste måten jeg kan komme på om dette. (Jfr Vårt Lands sensurholdninger.)

Kommentar #2

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Svar til Arild Holta

Publisert nesten 11 år siden

Holta:

At man prakker kirken på mennesker, når en person dør, er mildt sagt usmakelig.

Samfunnet vårt er full av tvang og manglende respekt for andres vilje.

Du er nok feil informert her, Holta! Dette er direkte feil. Ingen som dør blir prakket på kirken. Du kan avholde en seremoni hvor som helst, men du får ingen prest til å forrette i et lokale som ikke er vigslet av Dnk. Men andre kan forrette, ja til og med du kan det. Det står ingenting om at du må være en prest for å få vedkommende i jorden. Gravferdsloven gir stor frihet på dette område. Det er kanskje ikke mange som er klar over. Du kan til og med ordne alt som har med begravelse å gjøre. Det eneste som er lurt er å bruke et begravelsesbyrå til å frakte kista til seremonistedet og siden til kirkegården.

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: Svar til Arild Holta

Publisert nesten 11 år siden
25.12.09 kl. 22:20 skrev Terje Johansen:

Holta:

At man prakker kirken på mennesker, når en person dør, er mildt sagt usmakelig.

Samfunnet vårt er full av tvang og manglende respekt for andres vilje.

Du er nok feil informert her, Holta! Dette er direkte feil. Ingen som dør blir prakket på kirken. Du kan avholde en seremoni hvor som helst, men du får ingen prest til å forrette i et lokale som ikke er vigslet av Dnk. Men andre kan forrette, ja til og med du kan det. Det står ingenting om at du må være en prest for å få vedkommende i jorden. Gravferdsloven gir stor frihet på dette område. Det er kanskje ikke mange som er klar over. Du kan til og med ordne alt som har med begravelse å gjøre. Det eneste som er lurt er å bruke et begravelsesbyrå til å frakte kista til seremonistedet og siden til kirkegården.

 Du har selvfølgelig rett Terje J. Gravferdsloven http://www.lovdata.no/all/nl-19960607-032.html gir rom for ulike muligheter.

Så innenfor denne loven kan man gjøre som man vil bare man kan betale for det og sørge for at nødvendig dokumentasjon og søknader blir sendt inn og at disse blir godkjent. Det er jo til og med steder hvor kommunene er såvidt romslige at de legger til rette for noen få plasser til gudløse også. De slipper da å bli liggende i vigslet jord. Til og med muslimer har man enkelte steder gitt rom for http://dt.no/article/20091001/SANYHETER/696243355/1419/SAFORSIDE At gravplassen ligger i tilknytning til kirken får man da heller se bort fra.

For en del blir det nok litt enklere og gi faen i prinsippene og heller la seg bli velsignet av presten og lagt i graven i vigslet jord. Det spiller jo egentlig ikke noen rolle med prinsipper når man er død like vel. Det kan jo til og med hende en del religiøse sover bedre om natten når de vet at det kan hende var håp for den avdøde gudløse også for vedkommende ble jo bønnhørlig velsignet og sendt av gårde.

De pårørende sparer jo noen penger også, det sette de sikkert pris på. Det som dog undrer meg litt med tanke på kristenfolk er så opptatt av at barn som skal døpes har rettroende foreldre og da ikke av samme kjønn og at homofile som lever ut sin seksualitet ikke bør sees på som vanlige kristenfolk for de er jo syndere, at denne kirken tar i mot de gudløse med slik iver og lyst. Men som sagt det har vel noe med at man ser en sviktende rekrutering og får man ikke tak på dem som unge kan man alltids ta til takke med dem når de dør.

For egen del tror jeg jeg sier takk men nei takk. Her må jeg nok planlegge for fremtiden alt nå slik at kristenfolket ikke tar meg når min tid kommer.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere