Sjefredaktør Åshild Mathisen

Ap-kulturen under lupen

I går fikk regjeringen ett problem mindre da Øystein Mæland valgte å fratre sin stilling som politidirektør. Samtidig forsterker denne saken bildet av kameraderi under rødgrønt styre.

Publisert: 17. aug 2012 / 2548 visninger.

Etter at Gjørv-kommisjonens rapport ble lagt frem, fikk justisminister Grete Faremo vurdert sin habilitet i saker som omhandler Mæland. Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det hadde oppstått en "situasjon nær inhabilitet", noe som fikk henne til å erklære seg innhabil.
Poenget er at dette kommer for sent. Selv om Faremo ikke var den som ansatte Mæland, det var det tidligere justisminister Knut Storberget som gjorde. Hun burde imidlertid fått sin habilitet vurdert da hun tiltrådte som justisminister - og skulle ha en politidirektør under seg som har vært hennes egen tidligere statssekretær. 
Øystein Mæland er ikke skyld i de alvorlige problemene som avdekkes i politiet av 22.juli-kommisjonen. Han har derimot opptrådt klønete og arrogant i tiden etterpå. Han har ikke vist tilstrekkelig ydmykhet rundt problemene som ble avdekket i rapporten, forsøkt å tildekke de store sprikene mellom politiets egen vurdering og kommisjonens rapport - samt at han har måttet beklage alvorlige faktafeil i sin omtale av politiets egen rapport.
Det er likevel ingen grunn til å bli behandlet av sin egen statsråd slik Mæland i går ble. Han ble ikke orientert om at statsråden kom til å annonsere hans avgang på direktesendt TV. Slik kom hun både ham og politidirektoratet i forkjøpet med orienteringen. Det man var vitne til på NRK i går, var en temmelig brutal prosess. 
Likevel er det Ap selv som sitter med svarteper. I et klima der folks tillit til partiets styringsevne, aktualiseres også bildet av en maktelite som deler ut maktposisjoner til hverandre. Og til sist: Et parti som kaster sine egne til ulvene når det kreves.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Ronny Johansen

69 innlegg  231 kommentarer

Fint du peker på det her

Publisert over 5 år siden

Ja, det er viktig at noen påpeker disse forholdene her og løfter dette frem i den offentlige debatt. Den kulturen som har fått uvikle seg har skapt tydelige eliter i samfunnet. Eliter som sitter med ekstrem makt.  Dette er eliter som pleaser og støtter hverandre i tykt og tynt, så lenge det tjener den kulturen de selv har skapt gjennom meningsmakten og enighetsdiktaturet i det offentlige rom.

Jeg har imidlertid liten tro på at det vil skje store forandringer, før langt mer alvorlige elitepregede overtramp, feil og mangler kommer frem i lyset. Stort sett tror jeg den menige normann gir en god dag i det alt sammen, så lenge ingen forstyrrer ham i hans lille lukkede verden av velstand. Noe som den alvorlige saken om dommerforsikringer viser: http://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/

De multikulturelle sosialistenes mål, er å ødelegge den norske kristne kulturen som vokste frem etter Hans Nielsens Hauge sitt virke. Når vi leser hvordan AP-ledere og andre sosialister uttaler seg om kristendommen, forstår vi hva vi har i vente, hvis disse ikke kastes fra makten. 

Jeg for min del arbeider for at den norske mann i hus og hytte skal våkne opp til den virkeligheten som utvikler seg rett foran våre øyne. Der sosialistene og de multikulturelle, bevisst og med stor presisjon, aggresjon og iver, arbeider for å rive ned de tradisjoner, etikk og ikke minst den tro mange av oss har arvet fra våre kjære landsfedre. Nemlig den viktige troen på Allmaktens Gud og at vi alle skal stilles til ansvar for våre motiver og gjerninger.  

Sosialdarvinismen og den grunnleggende tonen i de rødes program, er at vi ikke skal stilles til ansvar for våre gjerninger og dømmes etter Skriftens Ord når vårt liv er endt her på jorden. 

Denne tro og politikk, vil derfor, nødvendigvis utivkle seg til å bli en brutal og hensynsløs politikk, når ressursene blir for få. For hvordan reagerer mennesket, som ikke trenger å ta hensyn til en dommer etter døden, når mangelen på mat, vann og de nødvendigste ting brer om seg?

Da vil vi se løsningene til Stalin, Hitler og Pol Pot atter oppstå på jorden. Og alt vil være basert på den sosialdarvinistiske tanke: Det finnes ingen Gud, og det er tross alt den sterkestes rett til overlevelse som er den sikreste vei å gå, for å unngå utslettelse og kaos. 

Tenk etter selv, hvem DU ville utviklet deg til, om du ikke trodde det fantes en Gud som alltid så deg, og som skulle dømme deg for alle dine motiver og gjerninger en dag! Tenk etter hvor annerledes du hadde valgt i mange situasjoner!

Du ville utviklet det til å bli et ufornuftig dyr som kun snuste etter det som jorden og de andre menneskene kunne bringe deg av kortvarig vellyst. 

Ser vi etter, og ikke minst hører etter det politiske program og den idologi, og ikke minst moral, sosialistene fremmer, så ser vi at de kun er dyr. Uten ansvar for en Gud som har satt sine lover på jorden, turer de frem i sitt overmot. 

At folket velger slike politikere som sine herrer, viser hvor langt folket har kommet bort fra det sanne og sunne. Det er først og fremst vekkelseskristendommen som oppsto i Norge etter Hans Nielsens Hauges virke som har gjort Norge til et godt, trygt og stabilt land å bo i, og ikke sosialistenes ødeleggende ideologi, moral og etikk. 

Ta en titt på hva disse to AP-lederne har klart å skrive. Den ene i skrev på 1920-tallet og den andre på 2000-tallet. Det er tydelig at disse to står hverandre nær i ideologi og virkelighetsforståelse:   

http://www.verdidebatt.no/debatt/post268552.zrm

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=13258

Svar
Kommentar #2

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Kameraderi er et samfunnproblem, ikke bare et eliteproblem !

Publisert over 5 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.

I et klima der folks tillit til partiets styringsevne, aktualiseres også bildet av en maktelite som deler ut maktposisjoner til hverandre. Og til sist: Et parti som kaster sine egne til ulvene når det kreves.

Joda, men dette har jo befolkningen visst i årtier, sakene eller skal vi si skandalene har vært mange, vi husker alle Osmundesensaken. Men det ser ut til at det norske folk aksepterer kameraderi, for faktisk så er kameraderi og nettverkshegemoni noe som gjennomsyrer det norske samfunn fra topp til bunn. Kritikken er forståelig, men den blir hyklersk når media pluteselig skriker opp en en samfunnstilstand alle er klar over, men som pressen knapt gidder å sette fokus på før i situasjoner av denne typen. Du ser det er mye kameraderi rundt omkring. Samfunnet fungerer i mangt og mye etter kamarederiprinsippet, det er den ubehagelige sannheten. Derfor så fremstår også media med liten troverdighet når de nå trekke kameraderikortet. Jeg er redd for at de politikerne som nå kritiserer "kaster den første stenen mens de allikevel har skyld", for de vet om dette, at dette er både et samfunns og et eliteproblem, men de har lite gjort.De har kansje selv i maktposisjoner anvedt det samme prinsippet ? Det er hva den franske kultursosiologen Bordiau kalt den sosiale og kulturelle kapitalens hegemoni. Kameraderiet har blitt en samfunnstilstand, vår form for korrupsjon, for lite skiller oss fra sør-europerne annet enn at der dereier det seg om penger mens det her i landet dreier seg om nettverk eller posisjoner. Derfor bør også pressen holde godt kjeft, eller se på problemet som hva det vitterlig er, nemlig et samfunnspeoblem fra bunn til topp!

Svar
Kommentar #3

Ronny Johansen

69 innlegg  231 kommentarer

Enig med deg Kjell Aarsund

Publisert over 5 år siden

Som lederne, så folket. Lederne er forbildene og folket følger etter. Det er først og fremst elitene som fremelsker og påskyder dette kameraderiet. For ved dette får de makt, fra toppen til bunnen i samfunnet. Uten dette kameraderi, mister elitene sin makt i samfunnet. 

Svar
Kommentar #4

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

"De danser alle den samme dansen"

Publisert over 5 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

Som lederne, så folket. Lederne er forbildene og folket følger etter. Det er først og fremst elitene som fremelsker og påskyder dette kameraderiet. For ved dette får de makt, fra toppen til bunnen i samfunnet. Uten dette kameraderi, mister elitene sin makt i samfunnet.

Ja Gudmund Hernes lovpriste jo i sin tid i full offentlighet nettverksbygging, nå skulle folket begynne å bygge nettverk. Substansiellt sett så var det korrupasjonen, i form av relasjoner, som ble lovprist. Slik sett så har vi fått et godt gammeldags romesk kilentelasamfunn, relasjone patron - klient, der organisasjoner av ymse slag fremstår i patronens rolle. Men jeg kan nok ikke fri meg fra at også Høyre, Krf, Venstre, Sp og muligens også Frp er bærer skyld, da man nok må anta at de i praksis "deltar i den samme dansen". For her snakker vi om samfunnet fra topp til bunn. Flere burde faktisk lese Bourdiau, da får man faktisk et godt innblikk i maktrelasjonene også i det norske samfunnet !

Svar
Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg har nå mine tvil om Johansen og Aarsund skriver om det samme fenomen? :-)

Vi kan sikkert diskutere hvorvidt reisen bort fra det samfunn som Johansen ønsker er toppstyrt eller bunnstyrt, men jeg vil våge påstanden om at 99% av oss ikke vil tilbake til Johansens ønskesamfunn. Den båten er gått?

Svar
Kommentar #6

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Nei jeg deler vel knapt Johansens samfunnssyn

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Jeg har nå mine tvil om Johansen og Aarsund skriver om det samme fenomen? :-)

Vi kan sikkert diskutere hvorvidt reisen bort fra det samfunn som Johansen ønsker er toppstyrt eller bunnstyrt, men jeg vil våge påstanden om at 99% av oss ikke vil tilbake til Johansens ønskesamfunn. Den båten er gått?

Jeg vet ikke hva hans ønskesamfunn er. Hva jeg sier er at den skandalen som nå avdekkes hva angår ansettelser av tjenestemenn er hyklersk. Den er hyklersk for de presse og politikere gjør en korrupt samfunnstilsatnd til noe som kun hefter med et enket parti, mens den i realiteten gjennomsyrer organisasjons Norge, ja selve samfunnet fra topp til bunn. Vi har fått et" vennskaps og kjenennskapsamfunn", folk ansettes ikke lenger på bakgrunn av kvalifikasjoner , men på bakgrunn av relasjoner av ymse art. Denne utviklingen har et samlet politisk establishment akseptert i taushet, med god assistanse av pressen. For dette er svineri som knapt bare finnes på samfunnets toppnivå. Jeg deltar gjerne i diskusjon om det, men da som et samfunnsproblem, ikke isolert som et Ap problem. Jeg stemmer ikke på partiet, tiden er nok inne for en ny regjering neste høst, men jeg betakker meg for å delta i hykleri!

Svar
Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg vil bare ile til og fortelle at jeg er helt enig med deg Aarsund! :-)

Svar
Kommentar #8

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

De fleste ser vel oppoisjonen og pressens hykleri

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil bare ile til og fortelle at jeg er helt enig med deg Aarsund! :-)

Jeg tror nok de fleste er enig. Og vil den politiske opposisjonen og pressen diskutere problemet så bør det skje i konteksten "samfunnsproblem". Hva som i lenden skjer når slike rekrutteringsholdninger får råde. Og menatlieten som har lagt til grunn for den generelle praksisen har nok vært av tverrpolitisk karakter, ja på mange måter de siste tyve års generelle rekrutteringsideal her i landet, og knapt bare knyttet til et parti. Slik sett bærer både opposisjon, LO og NHO skyld for den rådende tilstand i forvaltningsnivåene, og det er vel muligens ikke bedre i privat sektor om rekrutteringsprossene er de samme ?

Svar
Kommentar #9

Ronny Johansen

69 innlegg  231 kommentarer

Jeg visste ikke at jeg hadde et ønskesamfunn

Publisert over 5 år siden

Utvilsomt, for meg selv i alle fall, så skriver Kjell Aarsund og jeg om det samme fenomen. 

Hvilket ønskesamfunn er det jeg har da? Det kunne være interessant å få utlagt av  H3rm0d H3rstad, som ser ut til å ha mer oversikt over dette enn jeg selv. Hvilket gir meg en god grunn til å gratulere ham. Han er tydeligvis klarsynt denne fyren, som har slik oversikt. 
Eller jeg får vel vente med å gratulere deg, til jeg får hørt din utlegning av ønskesamfunnet mitt. Det som til og med er skjult for meg selv.  

Svar
Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

"Vi er alle kamerader"

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Samfunnet fungerer i mangt og mye etter kamarederiprinsippet, det er den ubehagelige sannheten.

Men også Aarsund bør kunne forstå at når det gjennom mange årtier statsbærende parti preges av slik ukultur, så har, ja, ikke bare partiet, men hele Norge et problem --- og et temmelig stort sådant?

Svar
Kommentar #11

Geir Wigdel

14 innlegg  1884 kommentarer

Eliten bør

Publisert over 5 år siden

sitte i styringsposisjoner. Det er vi alle tjent med. Problemet oppstår når kameraderi og partilojalitet plasserer delvis kompetente personer i ledende posisjoner og deretter fortier eller tildekker de uheldige beslutningene. En slik kultur er nok til stede i de fleste politiske grupperinger, i fagbevegelsen og deler av næringslivet, men jeg er redd Arbeiderpartiet har gitt denne kulturen spesielt gode vekstvilkår. Ap har siden krigen opptrådt som et "statsbærende parti" med betydelig maktarroganse. Det underlige er at partiet har beholdt dette preget på tross av flere valgnederlag. Men enda underligere er det at partiet synes å ha beholdt sin maktposisjon uavhengig av politisk flertall i kraft av et sterkt organisasjonsapparat og lojale medløpere i en rekke sentrale posisjoner i samfunnet. La oss håpe at de rystelser vårt statsapparat nå opplever, makter å løse opp disse strukturene som har overlevd altfor lenge.

Svar
Kommentar #12

Dag Myhre

5 innlegg  43 kommentarer

AP kultur

Publisert over 5 år siden

APs kultur.

En tankevekkende artikkel fra Bohman Larsen i AP 21.08.

Det er kanskje ikke en tilfeldighet at AP legger Norge like åpent og forsvarsløst i dag som de gjorde 9.april 1940?

Kan det være noe som følger med kulturen, den historiske arv som arbeiderbevegelsen og sosialismen bærer med seg som gjør at de følger det samme mønsteret i dag som for en mannsalder siden?

Den ambivalente, ofte negative holdningen til Forsvaret og politimakten har etter min mening alltid vært tilstede.

Menstadslaget der militære ble satt inn mot streikende arbeidere, kommer selv den dag i dag opp som argument mot f.eks. en yrkeshær i stedet for en vernepliktig hær.

Motviljen mot at politiet skal bære våpen er et annet eksempel på at vi vegrer oss mot å gi ordensmakt og militærmakt de forutsetninger som er nødvendige for at de skal kunne fylle sine roller i krisesituasjoner.

Den holdningen at vi ikke bør ha et forsvar som er sterkt nok til å møte en eventuell fiende for det vil virke provoserende, eller at politiet ikke bør ha våpen for da vil forbrytere også væpne seg, har alltid vært typisk for venstresiden.

Jeg er overbevist om at beredskapen den 22 juli, på samme måte som 9.april, ikke var tilfredsstillende fordi kulturen i AP og på venstresiden har og hadde en sterk emosjonell motvilje mot å ruste opp både militæret og ordensmakten.

Arbeiderpartiet ble født i en tid med sterke sosial spenninger. Det var den internasjonale arbeiderklassens kamp mot kapitalmakten og overklassens maktstrukturer.

Dette skapte et veldig sterkt «vi mot makta» samfunnssyn og arbeiderbevegelsen bygget opp et sterkt fellesskap gjennom partimøter med allsang og spill og kulturelle aktiviteter ikke ulikt frikirkebevegelsene. Andre partier har ikke hatt denne sekteriske tendensen.

Sommerleirene på Utøya som har blitt beskrevet fra partilederhold det siste året med gode minner om ungdomsforelskelse, svermeri, allsang av gamle sosialistiske kampsanger og alt om nettverksbygging og kameraderi og alt dette andre som kjennetegner Arbeiderpartiet men er omtrent ikke eksisterende i andre partier.

Vi har utallige historier og eksempler fra etterkrigstiden som har demonstrert dette sterke fellesskapet, denne klassekampånden der alle midler kan brukes dersom målet er idealistisk nok. 

Ungdommene i AUF virker beruset av alt det gode de skal bruke makten til når bare det er deres tur. For ikke noe annet parti har vært en så sikker stige mot makt og posisjoner som AP. Ungdommen vet at den innsatsen de gjør nå og det vennenettverket de kan bygge opp nå, vil kunne gi fet uttelling senere i livet ikke bare i politikken men også i de best betalte jobbene i næringslivet. Du trenger ikke lenger gå gradene i fabrikken eller firmaet for å nå toppen. De best betalte lederjobbene er i foretak som er så store at staten har kontroll og eierskap og utnevner ledere fra den politiske elite.

Men også mindre foretak på den private siden vet betydningen av å ansette ledere med politiske kontakter og en «trynefaktor» som er kjent fra debatter på TV eller annet.

Derfor er det nok ikke bare ungdommelig entusiasme og idealisme som beveger de unge mot en karriere i AP, litt god gammeldags meling av egen kake spiller nok også en rolle.

Men moralismen, den har sin fane hevet like høyt som den gang klassekampen begynte.

Hjertet sitter på venstre side må vite. 

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
1 minutt siden / 390 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
19 minutter siden / 344 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
43 minutter siden / 344 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 344 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1618 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Robin Tande kommenterte på
Straff som fortjent
rundt 2 timer siden / 987 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 390 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 3 timer siden / 2065 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 344 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 390 visninger
Les flere