Svein Berntsen

Pensjonist
275

Vårt frelsesforhold er aldri avhengig av menneskets daglige gode eller dårlige kristelige liv

Publisert: 15. aug 2012

Trenger vi i dag en oppvåkning for "den rene lære"; budskapet om frelse for syndere i Jesus Kristus alene?

Vi hører i dagens forkynnelse at så vel rettferdiggjørelsen som utvelgelsen "er partiell", d.v.s. av Gud bare er gitt dem Gud ser kommer til troen og blir i troen inn til enden.

Læres dette, da er hele vekten lagt på troen, og ikke på ham vi tror på. Og da er også troen gjort til en lovgjerning og evangeliet forkastet.

Er i det hele tatt noe i vårt frelsesforhold "utsatt" til vi kommer til troen, da har vi nettopp gjort troen til en lovgjerning.

Like ens kan vi se forkynt at Guds utvelgelse av det enkelte menneske skjer som Guds arbeid med den enkelte, og hvor det konkluderes med at "Utvelgelsen blir altså aldri statisk", ut fra hvordan menneskets forhold til Gud aldri er "statisk".

Men takk og lov for at vårt frelsesforhold aldri er avhengig av menneskets daglige gode eller dårlige kristelige liv, men av Guds evige miskunnhet i og ved Jesus Kristus!

Kan du se at all slik forkynnelse som knytter noe som helst av vårt frelsesforhold opp til menneskets daglige forhold til Gud, eller selv til vår tro, det er helt konkret å forkaste evangeliet om frelse for syndere av bare nåde i Jesus Kristus alene?

Guds ord er tindrende klart på at så vel rettferdiggjørelsen som utvelgelsen tilbys alle mennesker i evangeliet!

Jesus ropte på Golgata et Fullbrakt!

Guds ord sier Jesus Kristus er hele vår frelse, og er vårt evige liv.

"mine øyne har sett din frelse" , Luk 2:30.

"og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss" 1Joh 1:2.

Og Guds ord forkynner at "Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.

For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn", Ef 1:3-4.

Og i Rom 5:18 leser vi: "Altså, likesom en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdigge gjerning til livets rettferdiggjørelse for alle mennesker".

Der er bare en rettferdig!

"Dette er det navn han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet", Jer 23:6.

"Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synde, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige", 1Joh 2:1.

Der er bare en utvalgt! Se Ef 1:4 ovenfor!

"Og det kom en røst ut av skyen: Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!" Luk 9:35.

"Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett ut til hedningefolkene", Jes 42:1.

De gamle lærere forkyndte, bl.a. ut fra Rom 5:18, at hele verdens mennesker i og med Jesu Kristi fullkomne frelsesverk er rettferdige i ham.

Når det gjelder den individuelle utvelgele (Guds arbeid til frelse med det enkelte menneske), kan vi lese i Konkordieformelen: under Kapittel XI (svensk utgave Uppsala 1953): "Derfor skal denna Guds eviga utkorelse betraktas i Kristus ock icke utanfor honom eller utan honom. Ty i Kristus er vi utvalda..",

I "Kristen dogmatikk" av Pieper-Myller leser vi:

"Håller derfor en arm syndare sin tro riktad på evangelium utan nogra sidoblickar på Loven, tror hon i og med dette sin urkorelse(utvelgelse). Kort sagt, insikten om den eviga utkorelsen sammenfallar med tron på evangelium. Detta sett att komma till innsikt om den eviga utkorelsen lærer Skriften (Rom 8:32-33), ock endast deri, att insikten om den eviga utkorelsen sammenfallar med tron på evangelium, ligger forklaringen till at Skriften tilltaler dem, som tror på evangelium, så som utvalda".

Så arbeider Gud med det enkelte menneske, først til frelse og så til helliggjørelse gjennom livet, slik det bl.a. nevnes i 2pet 1:10: "Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast! For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble", som det kan vær godt å sammenholde med 2Pet 3:18: "Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen", som viser at det med hele vårt kristenliv dreier seg om å bli bevart i Kristus inntil enden!

Men like klart ut fra hele Skriften er det jo at frelsen (så vel som alt vi har i og med frelsen, bl.a. rettferdiggjørelsen og utvelgelsen) til alle tider eies i Jesus Kristus alene, og kan ikke variere for den enkelte i takt med hvordan Guds helliggjørelsesarbeid til enhver tid lykkes eller mislykkes hos mennesket!! Konf. bl.a. 1Kor 1:30-

Det er derimot vårt forhold til frelsen som varierer og aldri er "statisk", og kan selvsagt også gå så langt at vi en dag faller ut av nåden og frelsen. Men også da kan komme tilbake for Jesu Kristi skyld!

Sier vi at"Guds utvelgelse er ikke noe statisk eller automatisk" da har vi gjort hele Guds evangelium med frelsen, utvelgelsen osv. i Kristus til intet. Da er frelsen ikke lenger ved tro av bare nåde. Da har vi gjort hele vår frelse med alt den innebærer avhengig av hvorvidt Guds helliggjørelsesarbeid i oss lykkes eller mislykkes. M.a.o. noe så alvorlig som å forkaste det rene evangelium! Det er da altså blitt "et annet evangelium"!

Det er jo det samme som å si at det står godt eller dårlig til med vår frelse, alt ettersom vi er "varme eller kalde kristne". Mens sannheten jo er at frelsen i Kristus alltid er konstant, mens vi har et stadig vaklende forhold overfor frelsen, og vil falle ut av den konstante frelsen i Kristus om vi ikke grunnfestes mer i den, - men kan, på ny komme tilbake i frelsen.

Vi må altså ha vårt blikk festet på budskapet om at alt er gitt oss i og med evangeliet, men gitt oss i Kristus:

"Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Gud Sønn, har ikke livet! 1Joh 5:11-12.

Så er spørsmålet til oss alle: Er du født på ny, og har livet i Guds Sønn i dag?

"Det loven ikke kunne utrette - ikke på grunn av noen mangel med den, men på grunn av menneskenaturens udugelighet - det har Gud på alle måter fullkomment oppfylt ved sin Sønn. I seg selv har menneskene ingen som helst rettferdighet. Men Gud har tilveiebrakt er rettferdighet for dem." (C.O.Rosenius)

Dette ble i lengste laget, men det får bare være for denne gangen. Det er i første øyekast litt "vanskelig", men det løsner ved nøyere ettersyn!! Det ble for meg et velsignet budskap som er et utdrag av en mail fra en nådebror for en kort tid siden.

mvh Svein 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Svein

 

 

Det som er med Gud at Han forskjeslls behandler ingen, Han gir alle samme mulighet til å komme til Himmelen. Alle absuluttt alle er avhenige av nåden. inge er fortjent himmelen ingen kan rose seg i noen ting alle er vi kallt til tro, alle vil høre kallet på en heller annen måte i sitt liv. den stemme kjenner alle igjen en røst som er varm og kjærlig, en vind som stryker deg lett på kinnet. en underlig ting som skjer i livet heller et ord i fra en venn som minner deg på at Herren kaller. la hjerte være åpent for det kall for troen er oss gitt som en gave. ingen er bedre en andre. ingen har noe fortrinn hoss Gud. For der gjelder det om vi har motatt sønnen i vårt hjerte og vend om i fra synden. blitt født på nytt. Ja et fint innlegg svein Gud er rettfredig og god. i alle ting. Jesus kom i nåde og sannhet. Viktig at man følger den sunne lære som er kristi lære. som gir oss rett mat.

 

Guds fred Svein

 

 

MVH

Rune

Kommentar #2

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Debatten mellom fariseere, Peter og Jakob

Publisert over 7 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

Men takk og lov for at vårt frelsesforhold aldri er avhengig av menneskets daglige gode eller dårlige kristelige liv, men av Guds evige miskunnhet i og ved Jesus Kristus!

Det var godt å lese.  I samme sammenheng viser jeg til Apgj 15, 5-17:

 5 Men noen fra fariseerpartiet som hadde kommet til tro, sto fram og hevdet: «De må omskjæres og pålegges å holde Moseloven.»  6 Så kom apostlene og de eldste sammen for å drøfte saken.  7 Etter et hardt ordskifte reiste Peter seg og sa til dem: «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro.  8 Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vitnemål ved at de fikk Den hellige ånd slik som vi.  9 Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres. 10 Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære? 11 Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de.» 12 Da ble hele forsamlingen stille, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte om alle de tegn og under Gud hadde gjort blant hedningene gjennom dem.
    13 Da de var ferdige med å tale, grep Jakob ordet og sa: «Brødre, hør på meg! 14 Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. 15 Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet:
          
    16  Deretter vil jeg komme tilbake
           og gjenreise Davids falne hytte.
           Det som er revet ned, skal jeg bygge opp,
           jeg reiser det på ny,
          
    17  for at resten av menneskene skal søke Herren,
           alle folkeslag som navnet mitt er nevnt over.
           Så sier Herren, han som gjør dette

Kommentar #3

Fredrik W. H. Steensen

100 innlegg  846 kommentarer

Vi bærer hverandres tro

Publisert over 7 år siden

For meg er dette blitt essensielt, vi bærer hverandres tro i bønn og gjennom sakrament. 

Jeg er glad det er slik at jeg ikke raser inn og ut av frelsen avhengig av hvordan jeg oppfører meg og ber. For troen er ikke min alene, selv om troen også er personlig. Er det ikke slik at om jeg en dag, noe jeg for øvrig ofte er, er sliten og ikke får troen til å stemme, så er Kirkens tro den samme og bærer meg fram for Guds trone gjennom bønn? Er det ikke også da jeg kan ikle meg Kristi rettferdighet, og kanskje nettopp da fordi jeg ikke klarer det selv og får det til?

Tusen takk for et velskrevet innlegg, som var til stor trøst.

Fredrik+ 

Kommentar #4

Knut Haug

15 innlegg  140 kommentarer

I Jesus Kristus er vi evig trygge!

Publisert over 7 år siden

Ja Svein! I sin Sønn Jesus Kristus har Gud gitt oss alt til frelse og vi er evig trygge når han får bo ved troen i våre hjerter.-Det er så fint å tenke på at ved utgangen av Egypt var det blodet som Israellittene hadde strøket på huset`s øverste dørstokk og dørstolpene i husene de satt som Gud så etter, og gikk de husene forbi, mens "morderengelen" slo ned på de andre hus.-

Nå kan det vel være forskjellig hva de "følte" de som hadde fått blodet av lammet strøket på dørstolpene i de hus de satt.-Noen kunne kanskje "føle" seg utrygge likevel og tenke som så er jeg trygg med det som  her er gjort? Andre "følte" seg helt trygge og tillitsfulle.- Men det var jo ikke hva de "følte"-som var avgjørende- men BLODET AV DET SLAKTEDE LAM-det var det Gud så etter! Så får vi huske at det var i påsken  dette skjedde!- Påske betyr "forbigang". ( 2 Mosebok Kap: 12.)i

Så leser vi i N.t. 1 Kor.5,7. "For vårt påskelam er slaktet, Kristus".----

Det står så fint i en sang:" Å Lammets blod ,det dyrebare blod, som ga meg liv da jeg ved korset stod, det er min trøst i all min sorg og nød, min tilflukt og min ankergrunn i død."


Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
24 dager siden / 1680 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
4 dager siden / 1477 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
24 dager siden / 1165 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
20 dager siden / 1151 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1074 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
14 dager siden / 820 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 800 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere