Rune Staven

401    12014

En kristen klarer aldri å leve syndefritt.

Publisert: 14. aug 2012 / 1984 visninger.

Hei

 

Johannes 11,5

 

Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet.6Han kommer til Simon Peter. Peter sier: «Herre, vasker du mine føtter?»7Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.»8«Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus.9Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!»10 Jesus sier til ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene – men ikke alle.»11 For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: «Dere er ikke alle rene.»
12 Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere?13 Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det.14 Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter.15 Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.16 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham.17 Nå vet dere dette. Og salige er dere så sant dere også gjør det.

Peter ble forfjamset ja nermere overasket på at Jesus skulle vaske Hans føtter, uten at jeg ikke vasker dine føtter har du ingen del i meg, klart peter ble litt redd da Han sa dette, og måte gjøre en kuvending. helomvending slik at han dageligt fortsod at han måtte være ydmyk tjener som dageligt tok opp sitt kors, og forstod hvor viktig nåden var i denne handlingen Jesus gjorde med sine disipler, forstår vi betydningen i dette bildet ? Vi trenger dageligt å vaske oss å beskjenne ting hvis det er noe som har heftet seg på oss.  Selv om vi er 100% rettferdig så trenger man alikavel blodets kraft DAGELIGT SLIK SOM VI TRENGER NÅDEN.

En kristen som lever i syndenes forlatelse, kan regne seg selv som helt ren, 100% tilgitt og rettferdiggjort. Men en kristen klarer aldri å leve syndfritt. Det er mange små og store synder som er begått i løpet av dagen. En kristen trenger derfor daglig fotvask, daglig tilgivelse og daglig renselse

Det er her mange kristne tar feil man tror at man ikke ikke kan synde fordi man er erklert 100% rettferdigjort. Skylden er betalt  med blodet, men alikavel sier Jesus vask deres føtter, for Jesus sier hvis jeg ikke vasker deg har du ingen del i meg, så det å dageligt vaske seg i blodets rensende kraft selv om man er 100 % rettferdigt er svert viktig for man er fremdeles ikke fullkommen, man skal fremdeles løpe distansen ut. man skal fremdeles jobbe med frelsen vei. det er hardt arbeid for på veien så dreper man gjerningene som man hater det vil si synden, og man blir mer og mer lik Jesus. men man kan aldri bli helt lik for da måtte man ha vert syndefri, og det blir man jo ikke før basunen vil lyde.

Men hvorfor er det fremdeles mange som tror at man kan synde på nåden ? og alikavel komme til Himmelen ? er det fordi man tror at Jesus døde for min synd en gang for alle da er det ordnet opp i alt er betalt og da slipper jeg å gjøre noe mer. joda riktig i utgangs punktet, men hvem har sagt at man er fritat for arbeid Bibelen forteller noe helt annet man skal arbeide på sin frelses vei. man skal stride på den godes vei. hvis noen har overbevist dere om noe annet en at man fremdeles   ikke synder så må dere begynne å lese Guds ord  Å komme tilbake til baciken. for man er frelst, man har blitt nys skapninger i Kristus, og man har fått en sann omvendelse og da begynner å vandre i ånden , og i Ånden kan man ikke synde det er riktig men kjødet er man fremdeles ikke kvitt så det må man slite med til livet ebber ut desverre. og da er det viktig at man begynner å hate det kjødet er opptatt av nemelig synd. Den evige kampen mot synden forsetter etter vår frelse . men ikke på samme måte slik som før, man er frie i blodets kraft man trenger en dagelig dusj av blodet. Ikke fordi man synder med viten og vilje, men fordi man kan ha sagt dumme ord tenkt dumt om andre,blitt hissige i traffiken eller lignende det trenger ikke vere noe stor synd. men synd er synd liten heller stor, derfor er det å vaske føttene så viktig. Det vil si biledligt., for går man barbeint så vil skiten hefte seg på oss ubevist. heller vis noen ignonere synden man lever i fordi man fremdeles lever i sitt gamle spor så blir det anderledes, da lever man fremdeles i synden, og ikke i det nye livet vi er i vår nyskaning vi er blitt gitt ved omvendelsen. SÅ DET Å VANDRE SOM NYSKAPNING I ÅNDEN KONTRA OG VANDRE I KJØDET SLIK SOM FØR SELV OM MAN ER FRELST ER STOR FORSKJELL DA TRENGER MAN FREMDELES OMVENDELSE FRA SYNDEN.

Da hjelper ikke det å vaske føttene da trenger man først en sann omvendelse, i dag er det mange som støtter synden, fordi man tror det er helt ok  Da spør jeg meg selv hvor er hjertet , Har man ikke blitt fornyet i sinnet, og i hjertet ? Jo bibelen sier at man dageligt blir fornyet i sinnet  hva skjer med fornyelsen jo man begynner å hate synden sky den som pesten. man har ikke lyst til å være med på syndens lek og dans lengere. men hvorfor støtter man alikavel synden. Hvorfor vil man ikke ta avstand i fra synden slik Jesus sier vi skal gjøre  man kan ikke både elske Gud og verden.  Det sier seg selv. Da blir man en lunken kristen. som Jesus vil spy ut av sin munn, Nei man må ta nye standpunkter i sitt liv reise seg opp for sannheten  man støtter ikke kristen samboerskap hvis man vandrer i Ånden i det nye livet, man støtter ikke homofilt legning, man støtter ikke abort der man tar livet av uskydige barn uansett hvor mange undskyldinger man har Det er bare en som tar liv og gir liv. Vår Far i Himmelen. Greier vi å fortså hva løgneren har stelt i stand, når vi begynner å bli lunkne og ignonere synden så begynner vårt hellige tempel å forfalle og oljen begynner å sive ut slik at det ikke blir nok olje til Basunen lyder.  Men derfor sier JESUS STADIG VÆR VÅKNE VÅKNE OPP DU SOM SOVER I DEN ÅNDELIGE SØVNEN.

MAN HAR LETT Å BLI ET UGRESS, MAN HAR LETT  FOR Å LA LITT SURDEIG FORSYRNE HELE DEIGEN. VÅRT TEMPEL BLIR FORT ØDLAGT AV LØGNEREN.

Mange flørter med å skape seg opplevelser basert på føleser, de vil jage etter følesene sine istede for Jesus stor forskjell men det ser man heller ikke for man har blitt blindet for den sannhet Jesus kom med i sin lære kristi sanne og sunne lære . Hvem FØLGER  KRISTI lære i dag jeg bare spør meg . HVORFOR STØTTER MAN SYNDEN ? OG ALIKAVEL TROR AT NÅDEN ER NOK?

Hvorfor lever man fremdeles i sitt gamle spor og tror at nåden er nok.? Den er stor nok hvis man vender om i fra synden ja.

Derfor er blodet betydning i dag like viktig for oss slik som Nådens kraft er man vil forstå nådenes kraft på en annen måte hvis man forstår sin svakhet slik paulus gjorde, nåden fikk en helt annen betyding i Hans liv.

Ta et steg ut av synden hvis du støtter synden heller leve i den for Jesus vil frigjøre deg i fra løgnerens grep.

 

 

MVH

Rune

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Når du er der behøver du ikke bevis.

Publisert over 5 år siden
Fredrik W. H. Steensen. Gå til den siterte teksten.

Så derfor ber jeg deg, vennligst fortell meg, hvor finner du hva Jesus skrev i sanden på tempelplassen? Hvor står det at Jesus tok bolig i oss? Jeg kan ikke finne opplysninger om dette noe sted.

Hva Ordet er og hvor Han bor kan du ikke vite ved bruk av din fornuft, den er begrenset av denne verdens sanseapparat.

Ønsker du sannheten må Sannheten flytte inn, ta bolig i deg og bare slik vil du lære den å kjenne, når du kjenner den vil da ha alle svar.

Opplysningene står Lyset for, vi må lytte, se og føle med et annet sanseapparat enn våre fysiske fem, de mottar kun en del av Virkeligheten og forvrenger det lille som kommer inn. Våre sanser mottar bølger som omdannes til elektrokjemiske signaler som i neste omgang vendes opp ned og tolkes av hjernens program, en programvare lagt inn i oppvekst, skolegang og erfaring i fysisk tilværelse.

Ønsker du virkelig opplysning er du plent nødt til å ydmyke deg for at kanskje kjenner du ikke all Sannhet, ordet må knuses, hudflettes, bankes til en deig, eltes og brennes i ild, da vil det komme ut som brød vi kan nyttiggjøre oss, Ordets innhold -sæden fra Giveren- overføres til oss og vi lærer Han å kjenne ved å anta likhet i form med den mat vi nærer oss av.

Spis kunnskap, Ordets ytre skall og Loven tar livet av deg, spis Lyset i Ordet og Livet utvikler seg i deg -du blir opplyst :-))

Husk at dette er en smule strevsomt, slik at du må ha et Ønske om det, ellers gidder du ikke, da er det en lettere vei å tilbe en kristen Gud, han godtar hva det skal være i sitt hus -også synden.

Enok "vandret" med Gud, her er Ordet igjen på ferde, men kun i den hebraiske teksten. "Å vandre med" er å være identisk, vi kan ikke vandre med Gud uten å være som, Han er Lys og der kan vi ikke være uten å være Lys. Skygge el. mørke er ikke i Gud, derfor var Enok Lyset da han forsvant opp i Lyset -en tilstand der synd ikke er.

Svar
Kommentar #52

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Om du vil redde deg selv vil du ..

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Dette er ikke en farbar vei for de som vil redde sin sjel for evigheten.

Derimot om du vil dø bort fra deg selv (og den synd som plager deg), da vil du finne et Liv der du selvsagt er deg bevisst hvem du Er :-), men for all del gå på den vei du føler deg trygg. Trygghet er også et biprodukt av evigheten, en tilstand vi kan bo og trives i.

Jeg vantrivdes i synden, den graven kristentroen hold meg fanget i bak en stor stein, ble uutholdelig, derfor knuste jeg ordet og steinen rullet til sides slik at jeg kunne se det som er skravet i Klippen -på den andre siden ;-)

Svar
Kommentar #53

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1937 kommentarer

Ja, Veien, Sannheten og Livet :-)

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Men sannheten setter fri! Jesus er veien, sannheten og livet!

Kol 3
1 Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 2 La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. 3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

12 Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, 13 så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.

Likesom Kristus tilgir skal vi tilgi. Dette blir selvfølgelig skrevet fordi det stadig vil være noe å be om tilgivelse for, og noe å tilgi.
Jeg har levd i ekteskap med samme mann i over 40 år. Vi er begge kristne. Vi leser Guds ord og ber sammen.
Men hvis jeg skulle begynne å regne på hvor mange ganger vi har måttet tilgi hverandre ville listen bli lang :-)

 
Der det ikke finnes urett trengs det ikke tilgivelse. All form for urett er synd, men det ser vi bare hvis vi lever i lyset av Ordet. Sammen med Jesus får vi også kraft til å seire over synden. Men så lenge vi lever i en syndig verden merker vi stadig følgene av syndefallet.

Når Jesus sa at vi skulle tilgi 7x70 ganger var det ikke for spøk. Han ville med dette vise oss at kjærlighetens vei er tilgivelsens vei. Slik kjærlighet Han har til oss skal vi ha til hverandre.

Den som er tilgitt mye elsker mye. Ser vi hvor mye vi er tilgitt? Ser vi tydelig hva loven krevde?
Jesus er ikke bare veien og sannheten. Han er livet! Han er ikke bare et forbilde til etterfølgelse, men Han tok straffen! Straffen som vi var dømt til!
Derfor er han ikke bare veien og sannheten, men også livet! Det evige!

 

Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. la det vann og blod som går fra din sides åpne sår, bli for meg en helseflod - som gjør sjelen ren og god!

Mvh til dere alle fra Ragnhild

Svar
Kommentar #54

Fredrik W. H. Steensen

99 innlegg  844 kommentarer

Hebraisk NT? Takk for meg

Publisert over 5 år siden

Svein, du kan skrive alt du vil, og jeg regner med, siden du hele tiden henviser til hebraisk at du behersker hebraisk til fulle. Det kan jeg overhode ikke si jeg gjør, men litt kan jeg og litt har jeg lest. Noe av den lærdommen jeg har fått sitter igjen.

Nå er ikke, i alle tilfelle etter min kunnskap, hebraisk grunnspråket i NT, derimot gresk eller latin. De hebraiske utgavene jeg har sett er oversatt fra disse språkene.

Jeg har lest og leser den greske grunnteksten av NT, feirer deler av Den Gudommelige Liturgi ved anledning på gresk eller kirkeslavisk. Normalt er riktig nok norsk og sammen venner også latin, da flere kan Liturgien på latin. Jeg har lest og gått igjennom deler av Mosebøkene ved hjelp av lijæroversettelser fra hebraisk til engelsk eller latin. Det tok skrekkelig lang tid.

Jeg har i det lengste forsøkt å ettergå, finne ut av om dine mange bibelord stemmer, men alt for ofte har jeg ikke kunnet finne hold for dem i grunntekstene. Jeg har spurt mine assyrisk kristne brødre om de hadde en annen fortolkning av teksten, noe de hadde noen steder, men ikke der du nevnte. Derfor finner jeg en samtale med deg ganske så nytteløs når alle dine utspill ikke er tilgjengelige i mange tilfelle.  

Jeg er i høyeste klar over de mange begreper som brukes om Herren vår Gud, og selv bruker vi opp til 12 - 15 av dem under Liturgien. Men her var spørsmålet om vi er eller kan bli og leve som syndfrie, noe jeg ikke kan se finner rot i Skriften. Hele veien dreier det seg om tro og at troen regnes oss til rettferdighet og vi derfor frikjennes i dommen.

Når Jesus sier, som Ragnhild kommenterer og sagt av Hildegunn, i Evangeliet etter St. Johannes 14,6: Jeg er Veien, Sannheten og Livet, så er det fordi det nettopp er Jesus og ikke jeg som er veien. Guds Ord leder meg frem, slik vi lærer fra Salme 119,105. Guds Ord er ledetråden.

Jeg er frikjøpt, jeg er satt fri, noe Herren selv understreker i St. Johannes 8, og særlig sterkt i vers 36: "Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri."  Dette er en oppsummering av hva Herren sier litt tidligere i samme avsnitt: "Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri."

Det er vi som skal være i Herren Jesus, det er vi som skal, som Leif Gunnar, så riktig oppi det Ihele så rett påpeker: Ha blikket festet på Ham. Ikke fordi vi blir syndfrie, men fordi vi blir regnet rettferdige i Ham.

Her vil vi aldri komme til enighet, det er greit, og derfor lar jeg det være med dette for denne debatten. Jeg vil derfor fortsette min vandring med Herren, hvor Ordet er min ledetråd, mitt lys og min lykt or vandringen. Jeg ber om at jeg blir fylt av Den Hellige Ånd som viser meg til rette på min vandring og i Den Guddommelige Liturgi oppleve det utrolige at i det evige NU, kyskker himmel og jord hverandre. Eller for å si det med salme 85,11ff:

"Miskunn og sannhet skal møte hverandre,
rettferd og fred skal kysse hverandre.
Sannhet skal spire opp av jorden
og rettferd se ned fra himmelen.
Herren skal gi det som godt er,
og landet vårt skal bære sin grøde.
Rettferd går foran
når han drar fram."

Broderlig hilsen

Fredrik+

en uverdig prest og tilgitt synder... 

Svar
Kommentar #55

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Nyt livet ditt :-)

Publisert over 5 år siden
Fredrik W. H. Steensen. Gå til den siterte teksten.

Nå er ikke, i alle tilfelle etter min kunnskap, hebraisk grunnspråket i NT, derimot gresk eller latin.

hebraisk er et himmelsk språk, dvs. det er konstruert for å overføre Lyset inn i studenten, bokstavene inneholder bilder, tegn, gematria, ord, betydning (visdommen) og noter, bygd slik at uansett dysfunksjon av sanseapparatet har personen mulighet til å motta veiledning fra språket. Innformasjonen ligger på et høyere plan enn det bokstavelige.

Hebreere skriv og snakker hebraisk. Gresk og evet. latinske tekster er et forsøk på å formidle læren til andre nasjoner, noe som har vist seg å ende opp i filosofi el. religion.

En Jøde er en som søker å krysse grensen, en persom som uansett etnisk, geografisk el fysisk tilstand, har et drivende ønske om å komme seg over fra denne verden og opp i den øvre.
En hebreer er en som har unnsluppet denne verden, han er opplyst, dvs. oppnådd himmelriket, han befinner seg bevisst på den andre siden og lever der, kroppen er fortsatt i denne verden, men livet leves på et høyere plan.
Israel er mennesker som søker seg rett på (isra) Skaperen (El), deres fokus er i det himmelske og ikke i denne verden som er synd.

Hebraiske bokstaver ble oppdaget/ avdekket av Adam HaRishon (the First Man) etter at han gikk inn i den spirituelle verden. Derfor, fra da av og framover, Kabbalistisk arbeid og tekster bruker disse bokstavene, enten på Hebraisk el. Arameisk (bokstavene er identisk). Språket ble valgt i hht. uttrykksformen avSkaperens handlinger: Hvis Lysets handling er uttrykt, er det dokumenter på Hebaisk, mens en handling uttrykt av en skapning er dokumentert på Arameisk.

Når vi studerer Bibelen på andre språk enn hebraisk/ arameisk vil vi ikke kunne motta Den Ene, men en redusert utgave, dvs. en avgud, som i neste omgang hensetter oss i falskhet -religion. Religion vil ha Loven, Lyset vil den ikke ha, det er ikke rom for den som har sitt ansikt vendt mot Jersusalem (de blir ikke forstått og derfor korsfestet), den som har sitt fokus på Sinai derimot, vil bli omfavnet og dansen omkring gullkalven har en ny tilhenger.

Dette er spirituelle sannheter kjære Fredrik, Jesus var en av mange som undeviste i hvordan Motta (Kabbala) Lyset, derfor ble slike mistrodd, forfulgt og drept :-), det er mye lettere å tilbe i det synlige og henfalle til en fantasi om det usynlige.

Når det gjelder enighet så sier Bibelen at vi er Ett, uenighet reduseres da til graden avoppfattelse av denne Enheten, en ser litt og en annen ser noe annet.

Som sagt; Takk for din tid :-), mvh en verdig drittsekk som har sluttet å synde :-))

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
2 minutter siden / 1824 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
8 minutter siden / 1710 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
16 minutter siden / 1824 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
27 minutter siden / 1259 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
Giske Rev vs Grandis - "Shetoo"
rundt 1 time siden / 67 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1824 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1259 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1259 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1259 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1259 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1334 visninger
Les flere