Torill Born

296

Vil Israels Gud at Jerusalem deles...?

Det er betimelig å spørre om dette nå når det er tale på å dele byen Jerusalem. Avisen Idag tar dette opp på lederplass og jeg stiller meg bak dette. Klipp fra avisen "Idag"

Publisert: 13. aug 2012 / 1219 visninger.

For oss troende kristne som stoler fullt og fast på Bibelen tar til følge det som skjer i verden mot det Bibelen fremholder  - altså om det er i pakt med Israels Guds ønske og vilje eller om det er menneskers ønske og vilje. Jeg må jo nevne Israels Gud - for vi ser jo tydelig at det er forskjellige guder det er snakk om i vår mangslungne og fler-religiøse verden.

Her er klippet:

_______________________________________________________

Den norske kirkes preses har vært i Roma, sammen med presidenten for Det lutherske Verdensforbund og takket paven for flere ting, blant annet at han vil dele Jerusalem, ifølge Vårt Lands hjemmesider.

Hva er, for det første, hensikten med det? Å dele Jerusalem er å dele jødenes by.

Ikke fins det folkeslag som ikke vet at jødene er urbefolkningen.

De var i flertall i Jerusalem fra 1850 av.

De er de eneste som har gitt alle religioner likestilling og toleranse i byen.

Å dele Jerusalem er mindre rettferdig enn en deling av Oslo (der fl ertallet barn i skolen blir muslimer). Å tenke er å sammenligne. Og det har disse kirkeledere tydeligvis glemt. Med et enkelt ord: Urettferdighet. Mot det folk som har lidd under kirkelig antisemittisme i 2000 år.

For det andre: Vil man virkelig skape en stat, uten demokrati og menneskerettigheter midt i den vestlige byen Jerusalem? Det vil være resultatet med Hamas og Fatah ved rattet? Stakkers vanlige palestina-arabere som mister vanlige friheter - velsignet av kirkleledere, en gruppe som også sa det var bra i Øst-Europa den gang et annet totalitært styresett var aktuelt.

For det tredje: Det delte Jerusalem, styrt av Hamas og islamistene, vil ganske snart ruste opp med iranske atomvåpen. Kan disse kirkeledere virkelig tenke noe annet? Eller har de ikke tenkt overhodet på den nærliggende muligheten, som vi andre må ta hensyn til? Og for det fjerde: Hvis de skal blande seg i politikk: Er de da ikke interessert i hva Gud sier om dette i Sakarjaboken? Og kan kirken klare seg uten Guds ord? Saken er at biskoper og prester skal forkynne evangeliet, ikke styre verden, og dele opp Israels land. Skal de som har evangeliets embete gå inn i politiske ting, da må de blande kristendom i politikken og ikke politikk i Guds ord. For det er det siste de gjør.

Biskoper har ikke noe som helst med å dele Jerusalem. Preses i den norske kirke er ikke utenriksminister. Det er viktig!

Les historikeren Hans Bratteruds bok om «Verdens gjenfødelse og Den tredje verdenskrig». Den viser hvorfor biskopene ikke bør bli politikere som ikke tar hensyn til Guds ord.

Vi rykker fram til Sakarja 12 i profetibildet, dersom vi skal tvangsdele Jerusalem. Kringsettelsen av Jerusalem - skal den skje med kirkelig norsk støtte? Heldigvis ender det hele i Sakarja 14. Der velsignes folkeslagene som tok en annen holdning.

Israels venner jobber for at Norge blir å finne blant disse.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Fru Born; Har du tatt opp dette med de forhandlende parter? Evt. hva ble svart?

Kommentar #2

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

tror hun snakker

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Fru Born; Har du tatt opp dette med de forhandlende parter? Evt. hva ble svart?

kun med seg selv

Kommentar #3

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Det var ein gong!

Publisert over 6 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Israels Guds ønske og vilje

Det er ikkje sakleg grunnlag for å overføra det som står om Israel i GT til

det verdslege, sokalla demokratiske nye "Israel".

Israel var eit Theokrati, meir eller mindre,

Det er ei forfalsking å overføra det som står om Israel

til det sekulære , verdslege "Israel".

Eg spør oppatt: Er det til dømes i samsvar med

"Israels Guds ønske og vilje" med alle abortane I IDF?

Jfr. Amos 1.11 &&.

Er det Gud som styrer "Israel", og det dei tek seg til no??

Kvar har det vorte av profetrøystene i "Israel"?

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

GT

Publisert over 6 år siden

Skal man tenke slik de gamle profeter gjorde, så har enhver - jøde eller hedning - rett til Jerusalem så sant han eller hun er født der..

Kommentar #5

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Jerusalem skal nok ikke deles, nei!

Publisert over 6 år siden

Jeg synes generelt det er fint å lese det du skriver, Torill Born, og deler fullt ut ditt syn på Jerusalem.

Det er godt vi har Norge IDAG, selv om jeg definitivt ikke deler alt som står der, heller.

Det norske bispekollegiet er nå blitt en forvirret og patetisk hønseflokk, - uærbødig sagt, men dessverre ganske dekkende.

Om ikke de som ellers kaller seg kristne vil tro på Bibelen, så undres jeg over at de heller ikke ser ut til å se med egne øyne hva som nå entydig bygger seg opp i Midtøsten. Mørket senker seg over alle de omkringliggende landene, - og væpnet som de er, både Egypt og Syria med kjemiske og bakteriologiske våpen. Så skal Hamas, som selv Egypts muslimske brorskap knapt kan utstå, og Al-Qaida inviteres inn "innenfor Jerusalems murer". Med et ayatollah-styrt Iran med atomvåpen- inkludert raketter rettet mot Europa, sittende og trekke i trådene.

Hvor gal og blind er det egentlig lov å bli?

Om neste krig blir den siste er det ingen som vet, men at det kommer til å smelle noe aldeles i Midtøsten snart er det liten tvil om. ALT tyder på det, og jo lenger tiden går mens spenningen bygger seg opp, jo mindre gnist skal det til før det antennes.

Selv de største fredselskerne i Israel synes å være klare på at Jerusalem ikke igjen skal deles. Det Jordan gjorde med det jødiske kvarter i tiden 1948 til 1967 har satt seg som et nasjonalt traume.

Jeg vil til sist oppmuntre deg, Torill, i den grad du trenger det), til å stå på - selv om du får motbør fra verden, - en verden som tror at Gud har gått fra sine løfter.

Det har Han ikke, og det kommer Han ikke til å gjøre.

 

Kommentar #6

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

SV: Jerusalem.

Publisert over 6 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Det er ikkje sakleg grunnlag for å overføra det som står om Israel i GT til

det verdslege, sokalla demokratiske nye

Først vil jeg bare si til deg,Torill at jerusalem er kun jødisk og den er udelelig til evig tid. Jerusalem er det Gud som bygger opp i dag, og når Jesus kommer ned, kommer han til jødenes hovedstad, Jerusalem. Der skal han regjere i 1000 år under riket for Israel. Du må ikke høre på Sønnesyns bidrag for han er tilsluttet denne falske klubben som hevder og holder i hevd kirkens falske lære om ertatningsteologien. Disse herrer med Sønnesyn og Gullberg har fått gjenklistret øyne og de mener at kirken har tatt over Israels løfter som selvsagt er helt feil. Riktignok har menigheten, altså de frelste fått del i løftene med jødene, men de har aldri overtatt noen landløfter fra jødene. Nei, jødene har nå i endens tid fått israel tilbake, og dette landet er Guds land. Selv om muslimene ønsker å kaste jødene ut, får de det aldri til. All hærs Gud passer nøye på Jerusalem.

Jeg vil ta noen skriftsteder eller rettere sagt ta et avsnitt i bibelen som illustrerer dette med jødene som har gjenoppstått i endens tid, noe som herrene Sønnesyn og Gullberg ikke ser.

Avsnittet er fra Esek. 37 hvor Esekiel beskriver jødene som de tørre ben i dalen. Jødene skulle i en tid bli glemt som nasjon. De lå øde i 2000 år, og nasjonen Israel lå der som en ørken. På slutten av 1800 tallet skjedde det noe i dette landet. Gud begynte atter igjen å arbeide med sitt folk. Esekiel fikk en åpenbaring når dette ville inntreffe. Selvsagt står det ikke i bibelen om år, men fra historien begynte dette å skje rundt 1850.

 

Esekiel skriver: Herrens hånd kom over meg, og Herren førte meg i ånden ut og satte meg ned midt i dalen, og den var full av ben.

Og han førte meg meg rundt omkring dem, og jeg så at de lå der i store mengder utover dalen, og de var aldeles tørre.Og han sa til meg: Menneskesønn! Skal disse ben bli bli levende? Jeg svarte: Herre, Israels Gud, du vet det!

Da sa han til meg: Profeter om disse ben og si til dem: Tørre ben, hør herrens ord!

Så sier Herrens, Israels Gud, til disse ben: Se, jeg lar det komme livsånde i dere,og dere skal bli levende!

Jeg vil legge sener på dere og la det komme kjøtt på dere og dekke dere med hud og gi livsånde i dere, og dere skal bli levende; og dere skal kjenne at jeg er Herren.

Og jeg profeterte således som det var befalt meg, og mens jeg profeterte hørtes det en sterk lyd; det ble et bulder, og benene nærmet seg hverandre.

Og jeg så, og se, det kom sener og kjøtt på dem, og ovenpå det dro det seg hud over dem; men livsånde var ikke i dem... og i v. 10: Og jeg spådde således som han hadde befalt meg, og livsånden kom i dem, og de ble levende og sto opp på sine føtter, en meget, meget stor hær.

Og han sa til meg: Menneskesønn! Disse ben er hele israels hus. Se, de sier: Våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne, vi er fortapte.

Profeter derfor å si til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av deres graver, og jeg fører dere til israels land.

Dette er en profeti fra herren om at Gud atter skal vekke opp igjen jødene som her i fortellingen ble karaktrisert som de tørre og gravlagte ben i dalen. Legg merke til at når de fikk sener og hud så hadde de ikke fått livsånden i seg . Men da de fikk denne ble de levende. Israel er forsatt i begynnelsen i dag hvor de står der med sammenføyde knokler, og de har sener og hud. Israel er forsatt ikke fullkommen utviklet fra Gud side, men alikevel er de utvalgt og de står der oppreist. Det som mangler jødene er at de blir frelst og får livsånden i seg. Dette skal skje på en dag, den dag Jesus kommer igjen og innstifter 1000 års riket. Da skal også jødene bli innpodet på det sanne vintreet igjen. Rom.11. Men uansett hvordan Israel i dag er for verden, så har prosessen begynt hos Gud. Jødene har oppstått og fått sitt land igjen, og byen Jerusalem er nå på deres hender. Snart så kommer Betlehem, Jeriko, Hebron, osv i gjen på deres hender. Disse er gamle jødiske byer som er spekket av deres historie og kultur.

Derfor må du ikke høre på gamle oppgulp hvor enkelte forkaster jødene som det sanne folk. Jødene er i dag er en åpenbaring fra det GT profetier. Vi nærmer oss raskt enden hvor Gud arbeider med jødene og med hedningene til det endelige inferno som ender i bortrykkelsen av menigheten, hvor vi da skal møte vår brudgom og venn, Jesus Kristus.

 

Kommentar #7

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Å prøve seg på Jerusalem er ikke smart

Publisert over 6 år siden

2 Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir kringsatt, skal det også gå ut over Juda.
3 Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. (Sak 12:2-3)"Ja, men dette er gammeltestamentet," sier våre dagers fariseere og skriftlærde erstatningsteologer.

Men også Jesus profeterer om jødene og Jerusalem:

De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenens tider er til ende.(Luk 21:24)

Den som lever, får se...

 

Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Hverken eller..

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. (Sak 12:2-3)"Ja, men dette er gammeltestamentet," sier våre dagers fariseere og skriftlærde erstatningsteologer.

Jeg regner meg hverken som fariseer eller erstatningsteolog, men har etterhvert lært meg at å rive enkeltvers ut av sin sammenheng for å få et puslespill til å falle på plass er risikosport. I dette tilfellet er misbruken av bibelvers spesielt påfallende. For i neste vers - Sak. 12:4 står det følgende:

"Den dagen, sier Herren, slår jeg alle hester med forvirring og rytterne med galskap."

Man skal ha ganske store skylapper hvis man ikke innser at hesters og rytteres tid forlengst er forbi i Midt-Østens kriger. Verset henspeiler m.a.o. på en svunnen tid..

Kommentar #9

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

da er det jo godt

Publisert over 6 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

Om neste krig blir den siste er det ingen som vet, men at det kommer til å smelle noe aldeles i Midtøsten snart er det liten tvil om. ALT tyder på det, og jo lenger tiden går mens spenningen bygger seg opp, jo mindre gnist skal det til før det antennes.

at israel fikk tungtvannet av oss,det nazistene ikke fikk tak i?

Kommentar #10

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

SITATFUSK!

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Disse herrer med Sønnesyn og Gullberg har fått gjenklistret øyne og de mener at kirken har tatt over Israels løfter som selvsagt er helt feil.

Eg har aldri sagt eller skrive "at kirken har tatt over Israels løfter"!

Les kva eg skriv, og svar på det!

De nemmner aldri Guds krav til Israel gjennom Moses og profetane,

de forfalskar beint fram Guds ord!

Kommentar #11

Geir Wigdel

16 innlegg  2088 kommentarer

Det minner om

Publisert over 6 år siden

hedensk avgudsdyrking denne voldsomme nidkjærhet for land og bygninger. Sionistenes gud er nok mot en deling av Jerusalem for han står last og brast med de politiske målsettinger. Men vår gud fortalte Pilatus at: Mitt rike er ikke av denne verden. Såvidt jeg husker fra min barnelærdom da.

Kommentar #12

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Er "oppgulp" eit verdig debattord??

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Derfor må du ikke høre på gamle oppgulp hvor enkelte forkaster jødene som det sanne folk.

Først: Er "oppgulp" eit verdig debattord??

Elles har visst ikkje Terje Johansen  lese Esekiel 47.21-23!

Der står det om odel og rettar for palestinarane-.

Kvifor siterer Terje Johansen og hans meiningsfeller

aldri noko om Guds krav til Israel, og om den mørke

"Herrens Dag" -Jom Jahve- Amos forkynner &&& som forkynner dom over eit ulydig folk?

Elles er det vel jøden Paulus som forkynner den sokalla "erstatningsteologien",

og Terje Johansen og hans ligesindede som forkynner den erstatningsteologien

dei forkynner om det NYE sekulære Israel som erstattar GT-Israel!

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 263 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 8 timer siden / 447 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 12 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 13 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 13 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 13 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 13 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 15 timer siden / 288 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81344 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44432 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35421 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28729 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22818 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22448 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21349 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20346 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19393 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 13 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 13 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 13 timer siden / 35 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 20 timer siden / 120 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 81 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 147 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 352 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 304 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 93 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
2 dager siden / 219 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 263 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 8 timer siden / 447 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 12 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 13 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 13 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 13 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 13 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 15 timer siden / 288 visninger
Les flere