Bjørn Erik Fjerdingen

102    6164

Debatten om den kristne mystikk

Martin Luther og den kristne mystikk

Publisert: 13. aug 2012 / 1050 visninger.

Vårt Land har i dag en artikkel om Martin Luther og mystikk. 

Da forstår jeg Luthers store begeistring over Mesterboken som jeg skrev om i tråden Kristen mystikk som Mons Henrik Slagsvold startet.  Artikkelen er skrevet av journalist Astrid Dåstøl.

Noen smakebiter:

Danske teologer: Luther mediterte

Luther dyrket bønn og meditasjon, men det har kirken fortrengt, mener danske teologer.

Hvis man i dag tenner et lys eller mediterer, så får man ofte høre at det er katolsk eller «uluthersk». Men skal vi være lutherske, skal vi faktisk søke tilbake til en åndelig praksis og åndelige erfaringer, sier teolog og retreatleder Lene Skovmark til Kristeligt Dagblad

Hun understreker at Luther tok et oppgjør med Den katolske kirkens maktmisbruk og teologi, ikke dens åndelige praksis

I følge Lene Skovmark var Luther selv del av en klassisk spirituell tradisjon.  Hun mener det var del av hans teologi.

Ifølge lektor i teologi Hans Raun Iversen er den den danske folkekirken blitt mer åpen for åndelige erfaringer.

Prest og retreatleder Peter Ruge mener Luthers spirituelle side bør innlemmes i folkekirken og presteutdannelsen.  Han trekker fram selverkjennelse, meditasjon og bønn som eksempler.

 Luther er opptatt av å erkjenne både syndens makt og Guds moralske kraft i sitt eget liv.  Gjennom meditativ praksis, sier Ruge.  Luther mediterte gjerne over ord, følelser eller bilder. Men det er også en lang tradisjon for å oppfatte stillheten som Guds tale. 

Men ordet står sterkest.

For Luther er det avgjørende at Gud møter mennesket gjennom Bibelen og i gudstjenestens preken og salmesang.

Luther hadde ingen sans for buddhisme og jungiansk dybdepsykologi, som spiller inn når vi snakker om moderne spiritualitet.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hvis man i dag tenner et lys eller mediterer, så får man ofte høre at det er katolsk eller «uluthersk». Men skal vi være lutherske, skal vi faktisk søke tilbake til en åndelig praksis og åndelige erfaringer, sier teolog og retreatleder Lene Skovmark til Kristeligt Dagblad

ja, meditere er farlig farlig det, også soaking, kontemlaptiv bønn. Vi har jo hatt flere av dem her inne som har advart mot dette, selv om dette har vært kjent blant kristne opp gjennom århundrene.

Svar
Kommentar #2

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg vet ikke hva Luther drev med. Men det er forskjell på å meditere i den forstand at man bruker tankene og grunner på Guds Ord og på det å gjøre alt for å få tankene bort for dermed å åpne opp for åndeverdenen. Det at det finnes både gode åndsmakter (fra Gud) og onde åndsmakter (fra Satan) er en realitet. Det er ikke noe å leke eller spøke med!

Den forrige tråden om kristen mystikk beviser bare at dette ikke leder nærmere Kristus, men heller mer og mer bort på ville veier hvor man får smake litt på diverse åndelig tankegods på veien....

Det at kristen mystikk er noe som stammer fra gammel tid, beviser ingenting om at dette er rett! Guds Ord  må være vår rettesnor! Det er når folk beveger seg bort ifra Guds ord at de beveger seg inn i mystikken.Bibelen taler ingenting om å tømme seg for tanker. Tvert imot, sier den at vi skal være VÅKNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hvis det hadde vært viktig for oss å drive med kontemplativ bønn, hadde nok Jesus gitt oss massevis av undervisning om det. Men hva gjør Jesus? Jo, han ber oss om å våke og å be.

Det er Satan som er opptatt av å få oss i søvn................................................................................

Det er bare å sette på merkelappen"kristen", kristen mystikk, kristen yoga.... og vips, så har han fanget de som biter på dette.

Det er ikke noe problem for Satan å skape gode følelser for mennesker. Han er god til å forføre. Men det er mange som har fått seg en vond oppvåkning etter å bli dradd ned i myra etter ei stund.... Noen kom seg ut før det ble for sent, mens andre fikk han dradd enda lenger ned i myra...

Så mitt råd er; Våkn opp! Ikke la Satan forføre dere! Hold dere nær til Herren, så vil Satan fly unna.

  

Svar
Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6164 kommentarer

Nåde - barmhjertighet - kjærlighet - det evige liv

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Den forrige tråden om kristen mystikk beviser bare at dette ikke leder nærmere Kristus, men heller mer og mer bort på ville veier hvor man får smake litt på diverse åndelig tankegods på veien....

Jeg tror du misforstår helt Hildegunn.  Tråden handlet akkurat om å være nær Jesus.  Uforståelig for meg at du oppfattet den annerledes.  Det er greit at noen kom med diverse åndelig tankegods, men også de har vel lov å uttale seg.

Du så nok spøkelser på høylys dag.

Troen på Kristus og kjærligheten til Kristus er da ikke så svak, at en automatisk kaster den over bord.

Selv tåler jeg godt å høre om andres åndelige tankegods uten å ta skade på troen for det.  Sikkert slik også med andre Kristus troende som leste debatten.

Du la kanskje i din forståelse inn noen uheldige opplevelser med mystikk du har hatt, som ikke jeg eller andre har hatt.

Jeg ser på kristen mystikk som å være nær Gud, den treene.  I bønn og kontemplasjon.  Og jeg mediterer over de gode og store lovnadene, kjærlighet - nåde - barmhjertighet - det evige liv.  Gode håp og gode lovnader å hvile i.

For meg styrket debatten meg i troen på Jesus Kristus og den treene Gud.  På den solide grunnmuren som Jesus har lagt for våre liv.

En kan da ikke være redd for debatt.

Ha en fin dag!

Svar
Kommentar #4

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Innesnødd norsk tankegang

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror du misforstår helt Hildegunn.

Mange troende i dette landet er så redd for å bli lurt, at de lurer seg selv.

Svar
Kommentar #5

Randi TunIi

10 innlegg  3759 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Tråden handlet akkurat om å være nær Jesus.

Ja, jeg vil si meg enig. Tråden "Kristen mystikk" fikk meg til å lengte etter å komme nærmere Jesus. At det fantes mange kristne som var motstandere av det var for meg ubegripelig og de prøvde alt for å få det til å bli noe negativt. Det var en trist opplevelse. Men jeg elsket også mye av tråden når den handlet om Jesus og det å komme nærmere Han.

Det er godt å kunne meditere over Guds ord. Det er så mye godt som står i skriften til oppbyggelse. Det står så bra her om meditasjon syns jeg Hentet fra http://katarinahjemmet.katolsk.no/ny/?q=node/62 :

Meditasjon

Det er gjennom meditasjonen at vi gradvis blir i stand til å tilegne oss Guds åpenbaring. Vi reflekterer bevisst over det Gud sier oss: hans ord i skaperverket, i Skriften, eller tolket av kristne mystikere og andre. Gradvis gjør vi Guds ord til vårt eget. Om profeten Esekiel heter det at Gud gav ham en bokrull med sitt budskap. "Menneske", sa Gud, "mett din mage og fyll dine innvoller med denne bokrullen som jeg gir deg". Da åt jeg den, og den smakte søtt som honning" (Esek 3,1-3). Dersom vi bruker dette bildet, kan vi si at vi gjennom meditasjonen "tygger", "fordøyer" og opptar i oss Guds ord, så vi med tiden tenker, reagerer og ber spontant ut fra det. Tilegnelsesprosessen er langsom, fordi Guds åpenbaring er så rik og vår mottagelighet begrenset. Aldri kan vi uttømme Guds-mysteriet, aldri kan vi trenge til bunns i frelsens under, aldri kan vi fullt ut forstå dybden av Guds kjærlighet. Derfor lar Kirken oss gjenoppleve de store frelsesbegivenheter fra år til år i liturgien, og på ny meditere over dem i Skriftens ord. Slik skapes det gradvis i oss et minne, en form for erindring om begivenheter vi aldri selv har opplevd, men som har bestemt vår skjebne.

Det er på denne bakgrunn vi blir i stand til å be til Gud. Vi tilber ham for det han er: Evig og allmektig, og samtidig mild; hellig og opphøyet og samtidig nær og kjærlig. Vi lovpriser ham for hans storhet, vi ærer ham for hans skaperverk. Men vår hyldest går over itakksigelse når vi tenker over det han har gjort for oss, sine skapninger. Vi takker ham for vårt liv og vår frelse. Vi takker ham for alle hans velgjerninger gjennom alle tider og frem til i dag.

Svar
Kommentar #6

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

er du så avhengig

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke noe problem for Satan å skape gode følelser for mennesker. Han er god til å forføre. Men det er mange som har fått seg en vond oppvåkning etter å bli dradd ned i myra etter ei stund.... Noen kom seg ut før det ble for sent, mens andre fikk han dradd enda lenger ned i myra...

av denne satan at du må ha ham hele tiden?

Svar
Kommentar #7

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Herved innviteres du til å meditere.

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

VÅKNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gen 3:8  And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day:

Gen 18:1  And the LORD appeared unto him in the plains of Mamre: and he sat in the tent door in the heat of the day;

Psa 4:4  Stand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still.

Ovenfor er tre Ord Hildegunn som du kan meditere på, den som bruker tid (dager og uker) på ettertenking vi høre (Adam hørte -), se (Abraham så -) og kjenne (David ble kjent med -) Herren (den satan du er så redd vil miste sitt grep om ditt sinn), men det krever at vi ydmyker oss for muligheten av at Ordet inneholder dypere sannheter enn vi pt kjenner.

Svar
Kommentar #8

Randi TunIi

10 innlegg  3759 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Herren (den satan du er så redd vil miste sitt grep om ditt sinn),

Hei Svein.

hva mener du med det? Mener du at Herren som Adam hørte og Abraham så og David kjente er Satan?

Svar
Kommentar #9

Randi TunIi

10 innlegg  3759 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Hvis det hadde vært viktig for oss å drive med kontemplativ bønn, hadde nok Jesus gitt oss massevis av undervisning om det

Det er bare gjennom bibelen jeg har lært meg kontemplativ bønn, og fra Jesus selv da. Det står en hel masse om det spesielt i Johannes evangelium.

Skjønner ikke hva det har med søvn å gjøre. Selv om jeg tenker litt på at det hadde vært godt med litt søvn nå... Men jeg får vel våke å be, søvn er fra satan.

Svar
Kommentar #10

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

alt

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Men jeg får vel våke å be, søvn er fra satan.

er satan for noen.

Svar
Kommentar #11

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

:-))

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

hva mener du med det? Mener du at Herren som Adam hørte og Abraham så og David kjente er Satan?

Ja kanskje det :-), en Herre er den som leder vårt sinn. Vår oppfatning, erfaring og teologi av og om den virkelige verden vil dominere vår tanke, de signal vi mottar vil danne vår forståelse, er signalene mottatt kun via våre fem sanser er det selvsagt satan (egoet vårt) som styrer oss.

Om vi mediterer, blir stille, knuser ordet og lytter til den tause stemmen vil "dypere" forståelse komme til oss, denne dypere (spirituelle) forståelsen kalles med mange navn, bla Herren. Ordet "Herren" i de siterte vers er det hebraiske Jehovah som betyr; Den selveksisterende. Det er da guddommelig intelligens som påvirker oss og vi kan benytte fri vilje til å velge et høyere liv, et liv der vi vil lære å kjenne en eksistens som eksisterer over vår, eksistere ut av ekistens. Slik som vi i verden eksisterer er vi forgjengelig, vi forsvinner stadig vekk, mottar vi Den Selveksisterende vil vi bli "Jeg Er" lik og da er vi evig eksisterende.

David kommuniserte med sitt "hjerte"; ikke sin fysiske blodpumpe, men sitt innerste indre punkt hvor Lysets kilde åpenbarer seg når verden med sin altoppslukende påvirkningskraft stenges av. Satan er vårt vesen når vårt fokus er i verden, Jehovah blir vårt vesen når fokus skifter til den øvre verden -vi er den vi lar oss påvirke av.

Kanskje setningen blir bedre slik: Ovenfor er tre Ord Hildegunn som du kan meditere på, den som bruker tid (dager og uker) på ettertenking vi høre (Adam hørte -), se (Abraham så -) og kjenne (David ble kjent med -) Herren. Den satan du er så redd vil miste sitt grep om ditt sinn gjennom å meditere (tenke etter), men det krever at vi ydmyker oss for muligheten av at Ordet inneholder dypere sannheter enn vi pt kjenner.

Svar
Kommentar #12

Randi TunIi

10 innlegg  3759 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

er signalene mottatt kun via våre fem sanser er det selvsagt satan (egoet vårt) som styrer oss

Så satan er egoet vårt. Mener du at alt det materalistiske er av Satan? Og at vi skal prøve å komme ut av materien?

Tror du at når vi får kontakt med Gud og blir ett med hans åndelige natur, at Gud også er oss akkurat som satan er oss?

Svar
Kommentar #13

Knut Nygaard

487 innlegg  6959 kommentarer

Hvorfor ikke ha samfunn med Han ( og da ikke med Satan)?

Publisert over 5 år siden

Et samfunn med Han fører med seg åndelige konsekvenser - legger inn en snutt der Jonathan David Helser sammmen med kona med en innlevelse og åndelig salvelse - kraft - som burde gi mennesker som søker motivasjon til å legge fra seg ervervede tilnærmelser/streben og søke samfunn med Han der Han er å finne ..

Legger inn en snutt der vi og møter en far og en sønn - her begge med etternavn Helser - vi skal bli med til et innspillingstudio der sønnen Jonathan David sammen med sin kone fremfører : "You're never giving up" med en innlevelse og liv som kommer fra hjertet som har funnet sin hjertets erkjennelse og bekjennelse..

http://www.youtube.com/watch?v=_D__FhynL7k

Denne må sees - og høres - det er en bekjennelse - en bekjennesle som former oss - skaper retning og mening med vår daglige vandring ... det er hvor vi legger vårt fokus for vår bekjennelse vi får svar på undringer som skaper noe i en ....og gjennom kommunikasjon med Ham - et liv ikledd Den Hellige Ånd og kraft skapes en enhet med det guddommelige som er til stede og former vår vandring i hverdagen....og vi igjenkjenner hva som er ekte og har samme kilde og henter gjerne kunnskap og sannheter fra denne/de....

Svar
Kommentar #14

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6164 kommentarer

Hva er forskjellen?

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Et samfunn med Han fører med seg åndelige konsekvenser - legger inn en snutt der Jonathan David Helser sammmen med kona med en innlevelse og åndelig salvelse - kraft

Hei Knut!

Hva mener du er forskjellen på innlevelse - åndelig salvelse - kraft og kristen meditasjon i bønn?

Svar
Kommentar #15

Knut Nygaard

487 innlegg  6959 kommentarer

Innpodet i vår vandring gjennom hverdagen

Publisert over 5 år siden

For meg er Jesu ord:  "Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg" retningsgivende for hvor jeg i min daglige ferd forsøker å legge alle mine valg og prioriteringer.

Når jeg har samtaler med mennesker om tro, så er det i dette ord mye av grunnlaget for den daglige vandring - og det er i lydighet til dette ord at det formes en tilhørighet til den Ene - og ingen andre - det er ikke behov for søken rundt forbi - en formes og lever med det som er innpodet - uten ismett av grums som har en annen kilde.

For meg kan dagen bl.a. være slik:

 en travel hverdag har jeg noen små "oaser".  En av de er til og fra jobb.  Dessverre for miljøet har jeg ennå ikke hoppet på det kollektive...to busser ...og dobbelt så lang tid...minst...jeg kjører egen bil.  Til og fra jobb tar drøye 20 minutter.

Som kristen... med ånd, sjel og legeme...er disse minuttene i bilen blitt en fortsettelse av "påkledningen".  Jeg istandsetter meg selv som helt menneske.

Hva møter meg ute?  Kø.  Vanvittig kjøring.  Glatt føre o.s.v....og...jeg er ikke den samme hver dag...noen ganger trøtt, noen ganger stresset og presset, noen ganger usikker, noen ganger ikke helt frisk o.s.v. ...men...

når jeg setter meg i bilen og ruller ned bakken så finner jeg først noe som ...uansett...får meg igang... f.eks. helovergitte sanger som "You won't relent"

http://www.youtube.com/watch?v=gEJnePjJZaM

eller "Obsession"

http://www.youtube.com/watch?v=blrufyeCjNk

Noe vekkes og bygger seg opp på innsida, slik at de siste minuttene på vei til jobb blir en helovergitt bønn..også i tunger.... om at jeg denne dagen er Hans representant i møte med kolleger, samarbeidspartner og klienter...alle mennesker..ikke være likegyldig...være til stede ...og stråle ut noe av Han.

NB!  Dette går ikke ut over kjøringa...snarere tvert imot.

Videre- åpne seg for den ene kanalen og dra ned den visdom - den innsikt - den åpenbaring som kan virke med meg i møte med .... den .... og den .... gjennom en travel dag .... som stort sett består i ... møter med mennesker.  Hva de opplever i møte med meg kan nok være ymse, men jeg har fått tilbakemeldinger som - å bli tatt på alvor - med forståelse - dette var annerledes o.l.

Derfor blir behovet for - og bruken av et ord som "meditasjon" både unødvendig og fremmedgjørende ......

 

Svar
Kommentar #16

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Satan = Mottaker.

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Så satan er egoet vårt. Mener du at alt det materalistiske er av Satan? Og at vi skal prøve å komme ut av materien?

Satan er "stjernen" som må opplyses, den har ikke lys i seg selv, men har mottatt genetisk intelligens og kan gi uttrykk av å ha lys, dvs kunnskap.

En "stjerne" er materie slått løs fra helheten og falt ned fra sitt sted, her nede er denne stjernen i mørke og er prisgitt den innformasjon den mottar gjennom kroppens "nåløyer" -våre fem sanser.

Egoet er vår stjerne som leder oss fra mørke til mørke, vise menn og kvinner ser etter høyere stjerner som kan lede en til høyere steder, steder hvor Lyset åpenbarer seg og korrigerer oppfattelsen i mørket til å bli en forståelse av lyset.

Poenget er at Lyset kan vi ikke forstå uten å gå gjennom "nåløyet"; alt en tror på må skrelles av til fordel for en høyere innsikt, en forstand over vår egoistiske, en (over)naturlig bevissthet identisk Guds.

Ved denne kunnskapen kan mennesket omvende seg fra satanist til messias, samme person men nå opplyst av lys mottatt og absorbert på innsiden heller enn lys mottatt i det ytre.

Svar
Kommentar #17

Randi TunIi

10 innlegg  3759 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg"

Det er et fint vers verdt å meditere over. Det står at vi skal søke Guds rike. Jesus sier at Guds rike ikke er et sted man kan peke på, ikke her eller der, men inni oss. For å gjøre hva Jesus ber oss om så skal vi søke Guds rike. Guds rike som er inni oss. For å søke Guds rike så gjør vi det gjennom kontemplasjon. Vi søker Gud inni oss. Vi er åpne for at Han skal tale til oss. Vi er åpne for Hans Ord. Vi søker hans rettferdighet. Hva betyr det? Kanskje at vi gjennom å være ett med Han, ved å gi våre liv til Han får del av Hans rettferdighet. Vi blir ett med Han. Vi får oppleve det Jesus sa vi skulle få oppleve av å søke Han. Vi får oppleve det levende vann som gjør at vi aldri skal tørste mer. Vi får oppleve Hans fred av å være nære Han. En fred som overgår all forstand. Vi får oppleve Guds nåde av å være i Guds rike som er inni oss.

Søk først Guds rike sa Jesus. Før alt andre ytre ting. Så skal vi få det andre i tillegg. Det å være nære Jesus og være ett med Han er det viktigste. Det kommer først. Det å få være rettferdig i Guds rettferdighet. Få være på rett sted. Få vasket oss rene.

Det her er noe å meditere over hvor lengre til man bruker på å meditere hvor dypere kommer vi inn i Guds mysterium, Guds rike er inni dere. Og Søk først Guds rike og hans rettferdighet.

Om man aldri mediterer så mister man mye av Guds mysterier og man lengter ikke etter å komme nærmere Gud så man ser Guds rike og hans rettferdighet. Da blir man bare Guds hører og ikke gjører. Man mister Guds hemmiligheter som Han så gjerne vil åpenbare for oss.

Svar
Kommentar #18

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6164 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Vi får oppleve det Jesus sa vi skulle få oppleve av å søke Han

Takk for en meget god kommentar Randi.  Det varmet i hjerterota.

Du beskriver meget godt det jeg selv ikke greide å få ned på papiret.

Svar
Kommentar #19

Randi TunIi

10 innlegg  3759 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Takk for en meget god kommentar Randi.

Så hyggelig å høre at det jeg skrev varmet! Og at vi tenker likt i den saken. Men jeg er sikker på at du hadde fått dine tanker ned på papiret, du skriver så bra. :-)

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
6 minutter siden / 1891 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
10 minutter siden / 2313 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
10 minutter siden / 1891 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
17 minutter siden / 1807 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
18 minutter siden / 2313 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
19 minutter siden / 1891 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
21 minutter siden / 1891 visninger
Ellen Lykke Trier kommenterte på
Eutanasi krever kloke avveininger
rundt 1 time siden / 778 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1891 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1807 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1891 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 305 visninger
Les flere