Rune Staven

401    12014

En synder, heller en frafallen vender om.

Publisert: 13. aug 2012 / 455 visninger.

Hei

 

Overskriften er ment som for både en som ikke er troende og en som er frafallen gjerne uten at man selv vet dette.

Jeg finner denne historien svært inntrisant, der Jesus oppsøker mennesker som er på søken etter hjelp. men et bilde av sakkeus en liten men en stor mann med stor makt i samfunnet, en som er en kjeltring der de fleste vet det, men alikavel er det inge som turde å gjøre noe. Men Sakkeus måtte ha hørt om Jesus, så Det var tydelig vis noe som tirret Hans nyskjerighet.  Og jeg synes denne historien Jeg fant på nettET var godt fortalt

 

Sitat under nåden

Sakkeus blir ofte trukket fram i andakter for barn.. Sakkeus

var nemlig så liten, og så hadde han det samme problemet som barn har 17-mai - det er så vanskelig å se det som foregår når det er så mange store som står i veien og skygger for. Og det er det vi husker Sakkeus for - han var så liten at han måtte klatre opp i et tre for å se. Men Sakkeus var ikke liten. Han var stor. Liten av vekst var han nok. Men ellers var han kanskje den største i hele Jeriko. Han var ligningssjef (overtoller). Det må bety at han i utgangspunktet hadde vært ganske rik, for en måtte kjøpe seg til en slik stilling. Og rikere ble han, for ved å kreve opp skatt skulle han også kreve opp sin egen lønn, og kanskje også et romslig pensjonsfond. Og som tollere flest tok han nok inn en god del mer enn han egentlig hadde rett til. Sakkeus var en skurk. Eller skal vi kalle ham en hvitsnippforbryter Sakkeus var neppe populær. Men de fleste var nok samtidig såpass redd for ham at de tok seg vel i vare for å irritere ham. Det var ikke spøk når han kom for å kreve opp skatt. Og dersom en lo av han eller hadde en uærbødig holdning, kunne en risikere å bli skjønnslignet på stedet. Vi blir kanskje ikke så imponert over at en liten mann klatrer opp i et tre for å få et glimt av en omreisende predikant. Men vi blir imponert over at en stor mann oppfører seg slik. Ligningssjefen oppe i et tre!? Var kjeltringen begynt å bli from? Gjett om en fikk noe å snakke om ved middagsbordene i Jeriko den dagen! Det å få et glimt av Jesus må altså ha vært så viktig for Sakkeus at han gav avkall på verdighet og prestisje og gjorde noe mange ville si ikke sømmet seg for en ligningssjef. Han satte ryktet sitt på spill, og det er noe en kvier seg for selv når ryktet er heller dårlig. Så skjer det enda en gang noe oppsiktsvekkende. Jesus kommer forbi, stopper opp, ser opp på Sakkeus i morbærtreet og snakker til ham. Plutselig var Sakkeus enda mer i sentrum av folks oppmerksomhet. Og Sakkeus tiltales på en helt annen måte enn den en vanligvis tiltaler embetsmenn med. Skynd deg!” sier Jesus. Og når byråkrater og embetsmenn blir bedt om å skynde seg, markerer de ofte sin makt ved å bli enda tregere og virkelig insistere på at det er de selv som bestemmer tempoet. Og det er ikke bare de som reagerer sånn. Tenåringer gjør det også når foreldre ber dem gjøre noe. Fotgjengere gjør det når de ser utålmodige bilister som bare venter på at fotgjengerfeltet skal tømmes så de kan komme videre. Og vi reagerer sånn alle sammen. “Skynd deg ned! For i dag vil jeg ta inn hos deg”. Og Sakkeus skyndte seg ned. Nok en gang tok han dårlig vare på sin prestisje og verdighet. Vi kan forstå dem som var misfornøyde og knurret. Hva slags predikant var Jesus som heller ville ha fellesskap med en samfunnets fiende enn med bra mennesker? Hvorfor satte Jesus sitt eget navn og rykte på spill? Folk mumlet og murret - selv om det nok bare var de modigste som våget å murre så høyt at Sakkeus hørte det. Nok en gang skjer det noe merkelig.

Etter at Jesus var kommet inn i Sakkeus hus, ble Sakkeus en forvandlet mann. Han skjønte at han måtte betale tilbake og gjøre godt igjen alt det han hadde påført andre av smerte og vanskeligheter. Det ble en dyr kveld for ham. Men han visste at det var verdt det. Der Jesus kommer inn, der må uretten ut. Hadde vi ut fra vår naturlige religiøsitet ønsket å lage en fortelling av dette slaget, ville vi sikkert ha stokket om på rekkefølgen i denne historien. Det første som skulle ha skjedd da var at Sakkeus skulle ha falt ned for Jesu føtter, angret og vært villig til å gjøre godt igjen. Først deretter skulle Jesus ha sagt: “Fint Sakkeus. Nå ser jeg at du angrer og er villig til å forbedre deg, så nå tror jeg at jeg vil komme og ta inn hos deg”. Men det er viktig å holde fast på den opprinnelige rekkefølgen. Det er nettopp for å oppsøke den som er fortapt Jesus kom til jord. Jesus må inn i livet vårt dersom livet vårt skal bli annerledes. Det er ikke vi som må forandre oss for at Jesus skal komme inn. Tegneserien Blondie har i mange år skildret livet i en hageby der kjønnsroller og normer er ganske fastlagte - slik de var i “gamle dager”. En dag kommer Dagobert hjem og ser at hans kone er utslitt etter en storrengjøring. Hans naturlige spørsmål er: “Hvorfor strever du slik akkurat i dag?” Blondies svar viser at hun er en husmor som vil ha æren sin i behold: “Hushjelpen kommer i morgen, og jeg vil ikke at hun skal se hvor skittent vi har det”.Og vi må gjerne le av Blondie. Men når vi har ledd fra oss, kan vi godt spørre oss selv om det ikke er slik vi ofte tenker når det er snakk om å slippe Jesus inn. Da vil vi gjerne ha vår egen ære i behold og rydde opp og vaske selv. Først deretter kan vi kanskje slippe ham inn. Det er bare det at vi aldri kommer så langt, for vi blir aldri ordentlig ferdig med ryddingen og vaskingen. Men det er jo nettopp ryddingen og vaskingen Jesus vil ta seg av. Det er nettopp derfor han vil inn til oss - fordi han vet at vi ikke får det til selv! Sakkeus er et forbilde for oss, ikke fordi han er så liten, men fordi han er så stor. Han er et forbilde fordi han gav avkall på verdighet og prestisje og var villig til å stikke seg fram for å få kontakt med Jesus. Han er et forbilde fordi han skyndte seg. Han er et forbilde fordi han tok imot Jesus før han hadde prøvd å rydde opp i livet sitt selv. Og Jesus viser nok en gang at han kan forvandle et hardt, syndig, materialistisk og grådig menneske. Jesus har greid det mange ganger. Han gjorde hissigproppen Johannes om til kjærlighetens apostel. Han forvandlet Paulus som hatet de kristne til en som elsket dem med Kristi egen kjærlighet (Fil 1,8). Da er det Kanskje håp for degog meg også? Historien om Sakkeus finner vi i Luk 19.

NOEN SLUTT ORD

 

FRA NOE SOM PASSET INN

”…så tok han ham med inn i et rom som var veldig støvete. Når de hadde sett seg rundt et øyeblikk, ropte Oversetter på en mann som skulle feie. Da han begynte å feie, steg støvet opp og fylte hele rommet så Kristen holdt på å bli kvalt. Da sa Oversetter til en tjener som sto der:

Kom med vann og stenk i rommet.

Det gjorde han. Da la støvet seg, og tjeneren feide gulvet rent.

Kristen: -Hva betyr dette?

Oversetter: -Dette rommet er menneskets hjerte som aldri har blitt renset eller helliggjort av Guds nådes evangelium. Støvet er menneskets synd og korrupsjon som har besmittet hele mennesket. Mannen som først begynte å feie, er loven. Tjeneren som kom med vannet og fullførte jobben, er evangeliet. Selv om mannen arbeidet alt han orket, klarte han ikke å gjøre rommet rent; Han bare virvlet opp støvet og gjorde det enda verre. Dette viser at loven i stedet for å rense hjertet fra synd, oppvekker og forsterker synden, og øker dens aktivitet i sjelen. Selv om den oppdager og forbyr synd, gir den ikke liv og makt til å undertrykke den. Så mennesket kan ikke selv gi opp sin synd, uten først å ha mottatt guddommelig liv og hjelp ovenfra. Det var derfor tjeneren kom, stenket rommet med vann, og gjorde det rent, for å vise deg at når Kristi evangelium kommer inn i hjertet, kommer nytt liv inn, synden blir undertrykket og beseiret og sjelen blir ren ved enkel tro på Kristus. Slik blir mennesket en verdig innbygger av Kongens rike

 

Er det mange sakeuser blant oss som trenger at Jesus kommer inn i vårt liv og forandrer oss slik Jesus gjorde med sakkeus,? Han kom inn i sakkeus sitt hus Åndeligt og fysisk. Jesus forandret sakkeus for alltid den dagen Han entret Hans bolig både åndeligt og fysisk. for en dag set var for sakkeus. Det er slik Jesus arbeider i blant oss i dag også. er man villige til å la Jesus få plass i vårt liv slik at vi kan forandres i Hans bilde. Heller er vi ikke villige til å forandre vårt gamle jeg. mange  kristne i Dag trenger et besøk av Jesus slik som sakkeus fikk, en berøring av nådens kraft til omvendelse fra det gamle livet til det nye. For mange vandrer som lunkne og lever i to verdener en som kristen og en i verden. men la oss forstå at det er Jesus som forandrer oss i det indre slik at det vil skinne igjennom. ta et steg i fornyelsens drakt og man vil aldri angre. For dette er viktig omvendelsen kommer først så beskjenneslen på sin synd og så troen på Sønnen. da blir man en nyskapning. Fruktene får man i det Jesus begynner innenfra med oss. Ingen ting vil skje uten at man selv tar det første steget. Sakkeus klatret opp i et tre. hva kan vi gjøre ? Er du lunken Heller en frafallen heller en som ikke tror så er denne historien egnet for deg også.  for mange har hat en falsk omvendelse heller en falsk lære, Man trenger å fa besøk av den sanne Jesus som kom med Nåde og sannhet

 

 

MVH

Rune

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Det eneste

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Er du lunken Heller en frafallen heller en som ikke tror så er denne historien egnet for deg også.

som ser ut til å stemme her er siste strofe; man trenger å få besøk av Jesus (frelseren) som kom (mer) med nåde og sannhet.

Hvorfor tror du Jesus forutså Peters fornektelse? - Vi ber til Gud i Fader vår, skje din vilje ... og hva vil han?

Mark.14.26: Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget.27 Jesus sa til dem: «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet:
           Jeg skal slå gjeteren,
           og sauene skal bli spredt.

"I natt" er snakk om en spesiell natt - Jesus taler i lignelser: Joh.16.25:Dette har jeg sagt dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett fram fortelle dere om Far.26 Den dagen skal dere be i mitt navn, jeg trenger ikke spørre Far for dere da.27 For Far selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud.28 Jeg er utgått fra Far og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Far.»

Og videre om frafallet og fremtiden

 29 Disiplene hans sier: «Nå taler du rett fram og ikke i bilder.30 Nå forstår vi at du vet alt og ikke trenger at noen spør deg. Derfor tror vi at du er kommet fra Gud.»31 Jesus svarte: «Tror dere nå?32 Det kommer en time, ja, den er nå, da dere skal bli spredt og gå hver til sitt og la meg bli igjen alene. Likevel er jeg ikke alene, for Far er med meg. 33 Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!»

Så kommer kilden som renser (i Sak.13.)

Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og for dem som bor i Jerusalem, til å rense bort synd og urenhet.
     2 Den dagen, sier Herren over hærskarene, utsletter jeg avgudenes navn fra landet, så de ikke blir husket mer. Også profetene og den urene ånden vil jeg få bort fra landet.  3 Om noen fremdeles taler profetisk, skal hans far og mor, som satte ham til verden, si: «Du får ikke leve, for du har talt løgn i Herrens navn.» Og hans far og mor, som satte ham til verden, skal stikke ham ned fordi han har talt profetisk.
     4 Den dagen skal hver profet skamme seg over synene sine når han taler profetisk. Han skal ikke kle seg i lodden kappe og lyve.  5 Han skal si: «Jeg er ikke profet, jeg er en jorddyrker, fra ungdommen av har jeg dyrket jorden.»  6 Om noen spør ham: «Hva er det for sår du har på kroppen?» skal han svare: «Jeg er blitt skadet i mine venners hus.»

 

 

Svar
Kommentar #2

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Kjell

 

 

Dette handler som du sier om å møte seg selv litt i døren, der man selv kommer til seg selv og ønsker forandring i sitt liv.der alt kommer for dagen for hver enkelt, Der man selv oppdager at man må ta det første steget før det eventuelt vil skje noe som helst med VÅRT LIV. Sakkeus tok det første steget da han klatret opp i treet slik at Jesus skulle få øye på sakkeus. vi også må ta det føste steget når vi man selv ser at man lever i lunkenhet heller i vranglære så må man ta det steget i tro på forandring i sitt liv.  for da vil sannheten bli åpenbart slik som de versene du kom med i sitatet.  Nå forstår vi alt  og vet alt. Når man tar et steg i tro i den sannhet Jesus kom med vil man fortå det Ånden har innblåst i ordet . Det finnes fremdeles mange sakkeuser der ute. men også mange lunkne som trenger at Jesus får fylle livet deres på nytt en ny start  med blanke ark og med n framtid med håp og lengsel etter rettferdighet og glede.

 

 

MVH

Rune

 

 

 

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
15 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 211 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 2 timer siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1080 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1217 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1080 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 516 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere