Daniel Hisdal

51    2110

Adventister og dyrets merke

Det finnes mange ulike teorier om hva dyrets merke egentlig er. Jeg har sett svært mye av hva sentrale adventister (Mark Finley, Doug Batchelor osv) mener, og de mener alle det samme. Jeg får det imidlertid ikke helt til å stemme.

Publisert: 13. aug 2012 / 5928 visninger.

Det disse adventistene sier er at de som har Guds segl/merke, er de som holder sabbaten (lørdag), mens de som holder søndag som helligdag, har dyrets merke. 

Det som ikke stemmer her er ut fra Åpenbaringen 13.17:

17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

Er det noe jeg ikke har fått med meg, eller er det slik at adventister som holder lørdag som helligdag, ikke får kjøpe eller selge...?! Hmm, dette må dere adventister her (eller noen andre) inne forklare.
   

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Det er vel et heller vanlig fenomen at når man går tom for argumenter går man over til sarkasmer og idiotantydninger, og jeg registerer at dette gjelder også adventister.

Det var du som dro det ned på dette lavmålet du kaller sarkasmer og idiotiantydninger da du sier: #Men slike fantasier er faktisk påkrevet dersom læren om sabbaten ha mening.# http://www.verdidebatt.no/debatt/post297927.zrm

Da er det helt rett av deg å la ballen ligge, for her scoret du selvmål

 

Men svare på spørsmålet om når Sabbaten ble innstiftet se det klarer du ikke…

Svar
Kommentar #102

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Greier du ikke å lese Leif.

Leif greier sikkert å svare for seg selv, så det skal jeg ikke gjøre på hans vegne. Men jeg kan jo saktens spørre deg hvordan er det med lesekunnskapene dine? Om du gidder å umake deg til å lese hele kapitlet så ser du at dette møtet i Jerusalem slo fast at det ikke var nødvendig for hedningekristne å omskjære seg og å holde hele Moseloven.

Svar
Kommentar #103

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6140 kommentarer

Blir en frelst ved å holde sabbatten?

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Om du gidder å umake deg til å lese hele kapitlet så ser du at dette møtet i Jerusalem slo fast at det ikke var nødvendig for hedningekristne å omskjære seg og å holde hele Moseloven.

Da forstår vi det annerledes.  Dere mener dere er hedningekristne.  Etter mitt syn tar dere dessverre skammelig feil.  Men dere om det.  Det er loviske.  Det er en stor synd.

Slik jeg forstår det må en være omskjært for så å følge Moseloven for å bli frelst ved loven.  Men det er en vei som ingen klarer eller har klart å følge sier Peter og apostlene. 

Veien er Jesus som kom med nåde - barmhjertighet - kjærlighet - godhet, sier Paulus.  Ikke lovviskhet. 

Apgj 15, 10-11

10 Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære

 11 Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de.»

Fariseerne mente som dere at en må holde sabatten for unngå helvete.  Gjør det dere til fariseere?

I tillegg må en da dere mener at alle absolutt skal følge loven, må en inngå en pakt med Gud, den første pakt som er omskjærelse for å bli frelst.  Uten pakt - ingen frelse.

Jesus har gjort det lett for mennesker å bli frelst.  F.eks. for røveren på korset.  Der ser en hvor lite av tro som skal til, eller den romerske offiseren.  Dere gjør det vanskelig og helt umulig.

Etter min mening trosser de som forkynner og binder mennesker til å følge loven, et elaktant brudd på nåden.  Er det grunnkreftene som Paulus prater om som råder?

Gal 4, 1-11

La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt. 2 Han står under formyndere og forvaltere helt til den tiden hans far har fastsatt. 3 Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden.  4 Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven.  5 Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.  6 Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!»  7 Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. 

Den gang dere ikke kjente Gud, var dere slaver under guder som ikke er virkelige guder.  9 Men nå når dere kjenner Gud – ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud – hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene? Vil dere slave under dem igjen? 10 Dere holder nøye regnskap med dager, måneder, høytider og år! 11 Jeg er redd at jeg har strevd forgjeves med dere.

Dere tror ikke på Jesu ord om frelse ved nåde og tro alene.  Dere forfekter at en må holde sabbatten, ellers ingen frelse.   Da de som forkynner dette og fører andre på ville og feil veier meget utsatt.  For de er straffen ekstra hard.  F.eks. Jesus utskjelling av fariseerne.  Et av de få utbrudd Jesus kom med.

Er det et alvorlig signal til de som klasmrer seg til loven, og forkynner at alle andre er anti-krist?  Før Jesu komme var vi slaver under guder som ikke er guder, sier Paulus.  Men nå kjenner vi Gud.

 

 

Svar
Kommentar #104

Daniel Hisdal

51 innlegg  2110 kommentarer

Som sagt

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Om du ikke vil lete etter informasjonen som allerede ligger der kan jeg ikke hjelpe deg med. Er du genuint opptatt av dette hadde du søkt den informasjonen ut fra de henvisninger du får...

Jeg HAR lest innlegget ditt, men ser ikke hva det er der som forklarer noe som helst.

Uten dyrets merke kan man ikke kjøpe eller selge. Altså kan en chip/id-kort være et slikt merke. Det at man holder en dag hellig er en funksjon man kan styre med dette id-kortet som du sier, men helligholdelse av en bestemt dag kan ikke styre dette med kjøpe og selge!

Videre forklarer det ingenting om hvordan i all verden denne verden skal begynne å snakke om helligholdelse av noen dag i det hele tatt. Det verdslige samfunnet har avhelliget søndagen også (søndagsåpne butikker, færre går i kirken, ulike arrangement som før ikke ble holdt på søndager blir nå osv). 

En liten ting til, som faktisk er ganske viktig: Når det gjelder pavedømmet som antikrist eller dyret, så er det jo faktisk slik at mesteparten (protestanter, humanister, muslimer, buddhister, hinduer, zoroastrere, sikher osv) av verdens befolkning ikke har videre respekt for denne institusjonen. For at teorien om at pavedømmet er antikrist eller dyret, må dette jo forklares. Hvordan man skal få muslimer, sikher osv osv til å gå med på dette osv...

Opheim skriver: Nei, her misforstår du enten uvitende eler med vilje. Erfaringsmessig misforstås det 90% av tilfellende  med vilje her i VD. 

Her viser du en retorikk som er rett og slett er av verste slag. Du antyder svært sterkt at jeg med vilje misforstår. For det første misforstår jeg ikke. For det andre, hadde jeg misforstått, hadde jeg ikke gjort det med vilje. Finnes det egentlig noe som heter å misforstå med vilje...?!   Hvis du ser i mitt første avsnitt i denne kommentaren, ser du hvorfor id-kort/chip er mer troverdig som dyrets merke enn helligholdelse av en spesiell dag. For å gjøre din sak mer troverdig, må dere klare å connecte helligholdelse av en bestemt dag DIREKTE til kjøpe/selgnekt!                                                                                                                                                                         

Svar
Kommentar #105

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12627 kommentarer

Du er

Publisert over 5 år siden

virkelig virkelighetsfjern altså, her viser jeg til at den lovløse i 2.Tess.2.3, i Salm.37.35 viser til at den lovløse er sedertreet. Vet du hvem sedertreet er?  Vel da kan du lese hele Esek.17. - når du har gjort det kan du fortelle meg det nøyaktige årstallet for denne hendelsen?

Svar
Kommentar #106

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Da forstår vi det annerledes.

Det verset vi diskuterer her er Apg 15,5: #Men noen fra fariseernes parti, som hadde kommet til tro, stod fram og sa: "Det er nødvendig at de blir omskåret, og de må pålegges å holde Moseloven.#

Det første du må legge merke til er at det er ”noen fra fariseernes parti” som hevder at hedningene må omskjære seg. Det er meget viktig å ta med seg videre, for fariseerne selv om de var kommet til tro så var de godt rotfestet i sine egne lover og regler som de hadde pådyttet folket gjennom hundrevis av år. Det er verken Peter, Johannes, Paulus eller noen av de andre apostlene som uttaler dette, men fariseerne som hadde kommet til tro. Fariseerne hadde jo utviklet en gjerningsreligion som Jesus kritiserte hver gang han hadde anledning til å gjøre det. Det er Peter som sier til de fra fariseerpartiet det du henviser til i Apg. 15,10 #Hvorfor setter dere da Gud på prøve ved å legge et åk på disiplenes nakke, et åk som verken våre fedre eller vi har vært i stand til å bære?# Omskjæring på kjødet har hele tiden vært et bilde på det som skulle komme etter Jesus ved at vi i tro på Ham blir omskåret på hjertet. Første gang å omskjære hjertet nevnes er i 5. Mos 30,6: #Da skal Herren din Gud omskjære deg og dine etterkommere på hjertet, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og du skal få leve.# Paulus nevner det i Rom. 2,29: #Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.# Det uomskårne hjertet er imidlertid nevnt allerede i 3. Mos 26,41: #Derfor vil også jeg sette meg opp mot dem og føre dem til fiendeland. Da skal deres uomskårne hjerte bøye seg, og da skal de få bøte for sin misgjerning.#

Moseloven innholder de seremonielle lovene som alle var et bilde på den kommende Kristus. Når Kristus døde så møtte disse bildene det virkelige og opphørte å fungere slik det gjorde før Jesu død. Presteskap og tempeltjeneste opphørte og derigjennom det daglige offer av dyr for ”å oppnå frelse”, slik Israels folk gjorde i hundrevis av år. Dette er de ting Peter drar frem i dette avsnittet om møtet i Jerusalem. Det er ikke snakk om Tibudsloven – De ti bud.

Du spør om vi holder Sabbaten for å unngå helvete. Nei, vi gjør ikke det. Jeg, for min egen del, holder Sabbaten for å ære min Skaper… #2. Mos 20,8-11: #Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. 10 Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. 11 For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.#

... og fordi jeg ønsker å gjøre som Jesus Kristus gjorde fordi jeg er kristen, som betyr Kristusetterfølger, og det som var bra nok for Jesus er bra nok for meg. Jeg har ingen ønsker om å følge menneskelagde falske bud som har forandret Guds bud.

Ja, takk og pris har Jesus gjort det lett å bli frelst, kun et oppriktig hjertesukk det siste sekund man lever er nok. Men å leve som frelst gjennom uker, måneder og år det forplikter. Frelsen er gratis men det koster allikevel at vi oppgir vårt eget liv og lever som Jesus Kristus. Og er man virkelig frelst da elsker man Jesus: Joh. 14,21: #Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.#

Joh. 14,23-24: #Jesus svarte: "Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, som har sendt meg.#

Du gjør et stort vesen ut av at vi holder den bibelske sabbaten, lørdagen, og kaller oss loviske. Men hva da med dere som holder søndagen som sabbat. Hvorfor gjør dere det? Er ikke dere ogso loviske da dere holde sabbatsbudet på deres måte? Er det ikke samme prinsippet som gjelder for dere? Det er mange som sier det er likegyldig hvilken dag man helligholder/har som sabbat. Blir det ikke det samme for dere som du beskylder oss for å gjøre? Selvfølgelig vil du svare at det er en stor forskjell, men det er i så fall ikke annet en et vikarierende argument.

Adventistene har alltid forkynt #frelst av bare nåde#. Dette har vi forklart her inne så mange ganger at dette burde du vite, så jeg tar din uttalelse som en direkte løgn og forsøk på å sverte når du sier følgende: #Dere tror ikke på Jesu ord om frelse ved nåde og tro alene. Dere forfekter at en må holde sabbatten, ellers ingen frelse# Sabbaten er og blir en del av de ti bud, enten du liker det eller ikke. Derfor vil jeg stille deg et par spørsmål: Du må ikke svare dersom det blir ekkelt for deg…

1) Blir man frelst dersom man hele livet lever i hor og ikke angrer seg og omvender seg?

2) Dersom en er kleptoman, tror du at vedkommende blir frelst dersom h*n ikke får hjelp til å slutte med å stjele?

3) Hva så med en lystmorder? Vil denne bli frelst dersom vedkommende ikke omvender seg og slutter med å drepe?

Eller er det så enkelt at fordi Sabbaten viser oss hvem som er Gud og at det er ham vi skal ære i ett og alt at det er så vanskelig å holde dette budet. Før Jesus ble født så belemret fariseerne og de skriftlærde sabbatsbudet med over 600 forskjellige tåpelige regler (forbud og påbud) om hva som var lov og ikke lov å gjøre på sabbaten og de gjorde Sabbaten til en byrde for folket. I våre dager så er det noen som ønsker at vi skal glemme det eneste budet som begynner med HUSK!!! Et stort paradoks.

Å holde Herrens Sabbat fordi man ønsker det av hele hjertet og i kjærlighet til Gud og Jesus er verken tvang eller legalisme.

Svar
Kommentar #107

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12627 kommentarer

Sabbaten

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Er ikke dere ogso loviske da dere holde sabbatsbudet på deres måte? Er det ikke samme prinsippet som gjelder for dere?

ble innført for Israels befolkning. ikke for den øvrige verden. (2.Mos.16.2, 29, 2.Mos.31.13, Amos 8.5 - gjør du som disse også? Og det er menneskesønnen som er herre over sabbaten (Matt.12.8) Har du sett noe til ham? (Matt.24.27)

Svar
Kommentar #108

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6140 kommentarer

Det er om å gjøre det mest mulig innviklet og vanskelig

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det verset vi diskuterer her er Apg 15,5: #Mennoen fra fariseernes parti, som hadde kommet til tro, stod fram og sa

Ja, vi er uenige.  Det har jeg registrert.  Mener du parti som et poltisk parti, eller hva legger du i parti?  Det er uansett det samme.  De er fariseere og ønsker at alle skal å gjøre akkurat som deg å forkynne loven som eneste veien til frelse.  Og får klart svar at den veien er helt umulig. 

Jeg har på denne tråden ikke registrert noe annet enn det du ga uttrykk for 6.2.2010:

"En dyp og bredt spekter av frafall har tatt plass i den kristne kirke, det hele startet med Menighet og har blitt adoptert inn til en hedensk kirke. Menigheten har delvis overlevd/ bestått men skjult for verden i den grad den har klart det. Frafallet har produsert hedensk-kristen form og det ut ifra den Romerske Kirke. Den Romerske kirke igjen er kuliminert til Pavedømmet og denne halvkristendom leder igjen all verdens menigheter, protestantiske som katolske."

Det er ikke bare paven og DRKK katolske du dømmer et visst sted.  Protestanter og alle medlemmer uansett kirkesamfunn bortsett fra adventistene.  Du er rene bøddelen.  Hvor er kjærligheten og hvor finnes gjenskinnet av Guds kjærlighet i deg.  Jeg oppdager det ikke i kommentarene dine.  Den som dømmer andre, dømmer seg selv.  Slik er det.  Du får bare fortsette med sprøytet å holde sabbatten og dømme alle andre av verdens Kristus troende som nå teller 2 milliarder som dyret i Åpenbaringen.  Alle disse er ifølge deg anti-krist så det er ikke småtteri.

Ønsker du virkelig å gjøre det vanskelig for mennesker å få frelse, enda Paulus klart sier i Gal 4, 8-9:

Den gang dere ikke kjente Gud, var dere slaver under guder som ikke er virkelige guder.  9 Men nå når dere kjenner Gud – ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud – hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene?

Og Jesus svar til røveren vender du jo bare ryggen.  Jesus gjør det lett, men lovviskhet som du kommer med gjør frelse komplett umulig.  Nåde fra Jesus er eneste frelsesvei.

 

Svar
Kommentar #109

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Jeg HAR lest innlegget ditt, men ser ikke hva det er der som forklarer noe som helst.

Uten dyrets merke kan man ikke kjøpe eller selge. Altså kan en chip/id-kort være et slikt merke. Det at man holder en dag hellig er en funksjon man kan styre med dette id-kortet som du sier, men helligholdelse av en bestemt dag kan ikke styre dette med kjøpe og selge!

Hva skal man med id/ chip for å nekte noen å kjøpe og selge? Det er bare å stenge bankontoen det? Og når den er stengt kommer man til slutt å tar ditt hus og ditt hjem. Slik gjør man jo det  dag, hvorfor annerledes senere? Hvorfor ha en id/ chip til å gjøre det?

Se på verden, har man kontroll? Hvordan oppnås kontroll i en verden som mister kontroll? Hvordan gjorde Romerriket det? Hvordan gjør USA med de som står dem imot? Hva skjedde med deres bankkontoer, land og presidenter/ herskere? Osama? Hussein? Hva truer man med i dag? Trenger denne verden en chip til å stenge kontoer til de som ikke underlegger seg makta?

Søndagsloven kommer den og en har kommet men er ikke effektuert, eller satt i kraft enda. Jeg har egenhednig sett den norske. Du er uanset velkomen inn når du ser det. :-)

Sitat:

"Opheim skriver: Nei, her misforstår du enten uvitende eler med vilje. Erfaringsmessig misforstås det 90% av tilfellende med vilje her i VD.

Her viser du en retorikk som er rett og slett er av verste slag. Du antyder svært sterkt at jeg med vilje misforstår. For det første misforstår jeg ikke. For det andre, hadde jeg misforstått, hadde jeg ikke gjort det med vilje. Finnes det egentlig noe som heter å misforstå med vilje...?"

Jeg sier ikke at du gjør det men peker på hvilken erfaring jeg har generelt. jeg håper jo at du ikke kommer inn under de 90.

 

Svar
Kommentar #110

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Se på verden, har man kontroll? Hvordan oppnås kontroll i en verden som mister kontroll? Hvordan gjorde Romerriket det? Hvordan gjør USA med de som står dem imot?

Hei Leif GUNNAR

 

 

Dette handler ikke bare om penger, men hele livet ditt blir på den chippen. Hundene har en slik chipp i dag, der man vet alt om hunden. Dette handler også om tryggghet for teorister, alt blir registrert slik at man har kontroll til enhver tid vi er. En chip som myndigheten kan kontrolere oss med. de argumentere at det blir mindre kriminalitet, det blir som en gps en trygghet for våre bar. lettere å spore opp hvis de forsvinner. så menneskene vil la seg lure av slike argumenter. hvorfor hellers sprer man all den frykt i media, jo for å skape et behov. og det er slik chippen vil få innpass i samfunnet. gradevis vil man markedsføre dette inn i samfunnet. og til slutt så blir dette innført som det nye betalings systemet helse trygghet sikkerhet ja alt som er på chippen kan brukes til fordel for myndighetene. så det er ikke bare en chipp som innholder en konto. DU ser først var det magnet stripen på kortet som ble brukt, og så måtte de gjøre det enda sikrere, med chippen på bankortet. myndigheten manipulerer oss til å tro at alt gjør de til beste for oss, men sannheten er en annen. vem står bak denne gigantiske forførelsen jo satans medhjelpere. dette er ikke sien fiction. venn deg til denne tanken. for den vil bli virkelig. for chippen vil bli innført som et felles trekk for verden. når man går ombord på flyet så ser man med en gang om man er ettersøkt osv. så klart alt høres veldig positivt ut. men mange vil få byller og verk. av denne chippen, for den innholder et stoff, når den går i stykker så vil det etse inn i kroppen som slår ut som verk og byller. det er slik jeg forstår dette.

 

 

MVH

Rune

 

 

 

Svar
Kommentar #111

Daniel Hisdal

51 innlegg  2110 kommentarer

Fortsatt

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Søndagsloven kommer den og en har kommet men er ikke effektuert, eller satt i kraft enda. Jeg har egenhednig sett den norske. Du er uanset velkomen inn når du ser det. :-)

Er det slik at du ikke har presentert hvordan "søndagsloven" har noe direkte med kjøpe/selgenekt å gjøre. Kanskje chip/ id er far fetched, men så lenge det ikke foreligger noe link mellom "søndagslov" og kjøpe/selgenekt, så virker chip/ id kort mer sannsynlig. Så i din neste kommentar vil jeg at du skriver hva som er linken, snarere enn hvorfor chip/ id kort IKKE er dyrets merke.

Svar
Kommentar #112

Are Karlsen

9 innlegg  3891 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Du gjør et stort vesen ut av at vi holder den bibelske sabbaten, lørdagen, og kaller oss loviske. Men hva da med dere som holder søndagen som sabbat. Hvorfor gjør dere det? Er ikke dere ogso loviske da dere holde sabbatsbudet på deres måte? Er det ikke samme prinsippet som gjelder for dere? Det er mange som sier det er likegyldig hvilken dag man helligholder/har som sabbat. Blir det ikke det samme for dere som du beskylder oss for å gjøre? Selvfølgelig vil du svare at det er en stor forskjell, men det er i så fall ikke annet en et vikarierende argument.

Her har Martinsen et godt poeng. Mange kristne har et uavklart forhold til loven. Derfor blir de også lett satt ut av loviske argumenter.

Den kristne søndagen har ingenting med loven å gjøre. Den er en "spontan" feiring av Kristi oppstandelse, og ingen ting annet.

Mange kristne forstår ikke radikaliteten i Den nye pakt i Kristi blod i forhold til Den gamle pakt basert på loven og dyreofringer.

Kristus erstatter loven i sin helhet for oss. Vi følger Kristus, ikke loven. Vi holder Kristi lov, ikke den gamle pakts lov. I Kristus lever vi i sabbaten, vi holder den ikke én gang i uken.

Svar
Kommentar #113

Njål Kristiansen

141 innlegg  19017 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Den kristne søndagen har ingenting med loven å gjøre. Den er en "spontan" feiring av Kristi oppstandelse, og ingen ting annet.

skrev Are Karlsen.

Dette virker helt skrudd. Kalenderen som henger borti et hjørne her forteller at hver uke kommer det en søndag. Går jeg tilbake har det vært slik i hele min levetid og det ser ut til at det kommer til å forbli slik en stund til. Sånn går no' dagan. Når jeg ser hen til kalenderen er det ikke spontanitet jeg tenker på først. Om det skulle skje noe spontant her har jeg besørget det selv.

Først definerer 1Mos at Herren hvilte på den syvende dag. Dernest kom DKK og definerte søndagen som dagens da oppstandelsen skulle markeres ukentlig i menneskenes liv. Etter stedets skikk kan man velge en annen dag om det passer bedre.

Det er ikke rart det er splid og diaspora knyttet til religion når man ikke klarer å rydde bort sin forvirring om selv de enkleste tema. Enn si ha en eller annen interesse av å skape forvirring.

Svar
Kommentar #114

Are Karlsen

9 innlegg  3891 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Dernest kom DKK og definerte søndagen som dagens da oppstandelsen skulle markeres ukentlig i menneskenes liv. Etter stedets skikk kan man velge en annen dag om det passer bedre.

Også jeg vet at søndagen forlengst er institusjonalisert av Kirken, - i etterapostolisk tid som du antyder.

Men tradisjonen oppsto altså spontant som en feiring, og ikke som et apostolisk pålegg med begrunnelse i Det gamle testamentes bud.

Jeg tror faktisk at jeg har Luther med meg i min tolkning av den kristnes forhold til budene generelt og sabbatsbudet spesielt, men han sa jo litt av hvert om samme tema. Men jeg har i alle fall lutherske teologer med meg.

Beklager forvirringen jeg forårsaker, men jeg oppfatter mine synspunkter å være nokså mainstream blant teologer, også konservative.

Svar
Kommentar #115

Njål Kristiansen

141 innlegg  19017 kommentarer

Publisert over 5 år siden

"........... på den syvende dag hvilte Herren" står det i min mosebok, fritt etter hukommelsen. Kan du henvise til det spontane i dette? Eller har du en bedre en?

Svar
Kommentar #116

Are Karlsen

9 innlegg  3891 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hva budet sier, er det ingen tvil om. Og at jødene overholdt dette budet med sin sabbat.

Jødekristne fortsatte med jødiske skikker en tid, men de falt etterhvert bort. "Hedningekristne" feiret aldri sabbaten, og forholdt seg i prinsippet ikke til den gammeltestamentlige loven, selv om enkelte jødekristne forsøkte å overtale dem til det, hvilket Galaterbrevet handler om.

Den kristne etikken er ikke forankret i den gammeltestamentlige loven (budene), men i Kristus. Derfor ble heller ikke søndagsfeiringen begrunnet med budene, men med feiring av Kristi oppstandelse. Siden har enkelte sklidd over i en lovisk begrunnelse, men det blir dårlig teologi ut av det, etter manges mening.

Svar
Kommentar #117

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Dette handler ikke bare om penger, men hele livet ditt blir på den chippen.

 For den som tror på Guds ord så handler det om hvem man tilber og tilber man Gud istedet for dyrets merke så blir man fratatt pengene og eiendom. Hvem Dyret er defineres av Guds ord og da vet vi hvem Dyret er, lar vi så Dyret selv få definere hva dets merke på tilhørlighet er så vet vi at det er søndagen som Hellig Hviledagdag. Holder du den så tilhører du DRKK og du viser det med dine gjerninger.   

Åp 13,15c-17

.. ,og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.

 

Lar vi Guds ord definere pannen og høyre hånd ser vi at det er henholdsvis hva du tenker og hva du da gjør. Vi vet alle at tegnet på om man tilhører Gud er Sabbaten helligholdelse.

Så hvem tilber man med sit hele liv da? 

 

 

Svar
Kommentar #118

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Er det slik at du ikke har presentert hvordan "søndagsloven" har noe direkte med kjøpe/selgenekt å gjøre. Kanskje chip/ id er far fetched, men så lenge det ikke foreligger noe link mellom "søndagslov" og kjøpe/selgenekt, så virker chip/ id kort mer sannsynlig. Så i din neste kommentar vil jeg at du skriver hva som er linken, snarere enn hvorfor chip/ id kort IKKE er dyrets merke.

Se kommentar #118.

Du vil det, vel alt handler om tro Daniel og hva tror du på? Rettferd eller urettferdighet.. .

Hva er rett i forhold til å få avklart hvem man tilber? Åpne kort?

 

Leser man Daniels bok ser vi at Daniel og vennene hans forsøkes 2 ganger å lokkes ved knallhard lovsetting og dødsdom til å falle fra sin praktiske tilbedelse av den ene sanne Gud. De vil at de IKKE skal tilbe Gud og om de gjør det så vil de drepe dem, selv om de vet det egentlig er urettmessig. Og Daniels bok peker kraftig på hva som skal skje ved enden når Jesus kommer igjen. Leser vi historien i Egypt peker den på Frelsen og tiden rett før Jesu andre komme. Ved lov ble de nektet å tilbe en sabbatshøytid og deretter kom plagene, det samme vil gjentas og er åpenbart skal skje men denne gang er det ikke noe kjæære mor. Man må omvende seg FØR plage 1 faller, det er rett etter at verden blir stilt på valg angående dette: Tilbe Gud i forent fellesskap på søndag eller Dø. Det er verd å merke seg forige links bibelvers, der står det at om man holder søndagen men ikke er enig i det så er det godt nok for Dyret. For da bøyer du deg.

Hvordan dette skal skje vil åpenbare seg Daniel, vær du rede. I Jesu navn.

 

Leif Gunnar

Svar
Kommentar #119

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12627 kommentarer

Dette ble

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Hvem Dyret er defineres av Guds ord og da vet vi hvem Dyret er, lar vi så Dyret selv få definere hva dets merke på tilhørlighet er så vet vi at det er søndagen som Hellig Hviledagdag. Holder du den så tilhører du DRKK og du viser det med dine gjerninger.

litt mye definering etter hva 2.Pet.1.20-21 forklarer profetordet som, og således innlemmer dine meninger så vel som menneskenes vilje til å bringe profetordet frem i stedet for all synsing og definering. Dersom dyret skal tale ord mot den høyeste Hellige slik det står i skriften at han skal gjøre Han skal forandre de helliges tider og lover - og det skal gis i hans hånd i en tid tider og en halv tid. (Dan.7.25) Eller som det står i Åp.13.5:Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder.  6 Det åpnet munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig og dem som bor i himmelen.7Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner.

Tror du det blir gitt de hellige noen tid for helligholdelse av hviledager, herr Opheim?

Svar
Kommentar #120

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke bare paven og DRKK katolske du dømmer et visst sted.

Det er i så fall du som gjør dette vanskelig som vil at budene skal forståes på forskjellige måter. Jeg registrerer at du ikke svare på spørsmålene om de kan regne seg som frelst de som lever i hor, stjele og dreper. Jeg regner med at du mener de må be om tilgivelse for sine synder og omvende seg og overgi sine liv til Jesus, noe annet ville være rart. Så jeg går derfor ut fra at du ikke vil svare på disse enkle spørsmålene for da må du nemlig svare det samme på spørsmålet om Sabbaten for de står i samme kontekst, og det er jo litt pinlig siden du flagger så sterkt at Sabbatsbudet ikke gjelder.

Du sier jeg fordømmer hele verden bortsett fra adventistene. Det er en usannhet for å si det pent. Etter Bibelen så dømmer de seg selv alle de som kjenner Guds ord men som allikevel velger å gjøre noe annet enn det Gud sier de skal gjøre.

Svar
Kommentar #121

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Først definerer 1Mos at Herren hvilte på den syvende dag. Dernest kom DKK og definerte søndagen som dagens da oppstandelsen skulle markeres ukentlig i menneskenes liv. Etter stedets skikk kan man velge en annen dag om det passer bedre.

Takk for at du klargjør at det er pavemakten som har endret på sabbaten. Har du kommet på bedre tanker, så du er i ferd med å konvertere? Det hadde i så fall vært veldig gledelig:-)

Svar
Kommentar #122

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

"........... på den syvende dag hvilte Herren" står det i min mosebok, fritt etter hukommelsen. Kan du henvise til det spontane i dette? Eller har du en bedre en?

Helt riktig Njål. Det er på den syvende dagen vi skal hvile, ikke på den første. Det er også riktig at det ikke er noe spontanitet over det at Gud selv valgte den syvende dag som hviledag. Nok en gang takk for at du hjelper til å klargjøre dette:-)

Svar
Kommentar #123

Daniel Hisdal

51 innlegg  2110 kommentarer

Synd at...

Publisert over 5 år siden

...jeg etter gjentatte oppfordring (og etter 123 kommentarer) ennå ikke har fått opplyst den direkte linken mellom kjøpe/selgenekt og søndag som helligdag. 

Svar
Kommentar #124

Randi TunIi

10 innlegg  3750 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

...jeg etter gjentatte oppfordring (og etter 123 kommentarer) ennå ikke har fått opplyst den direkte linken mellom kjøpe/selgenekt og søndag som helligdag.

Det virker ikke som adventistene har noe svar å gi deg. Da får jeg gi deg det svaret som noen katolikker har gitt meg. På førsten av 1900-tallet så hadde ikke adentistnene det så lett. De ville ikke jobbe på lørdag på grunn av sabbat og det førte til at de hadde problemer med å få seg jobber da det var vanlig å jobbe på lørdag. 

Katolikker har jo vært en stor gruppe og da er det lett å ville påvirke samfunnet til det de tror på. Som nå også da det gjelder abort, mot prevensjon osv. Og for katolikker var det viktigere å feire Jesu oppstandelsedag enn sabbat da det var det de første kristne begynte med.

Det er vel så at de fleste kirkesamfunn eller andre religioner eller for å ikke snakke om ateister gjerne vil forme det samfunn man er i. Og jeg tror at om adventister hadde vært største kirkesamfunn og hadde hatt en påvirkningskraft så ville alle måtte holde sabbaten som helligdag.

Kirken har kanskje gjort noen overtramp på de som har trodd annerledes enn dem. Men det betyr ikke at de er fra djevelen av den grunn. Det er vel bare så fristende å ville påvirke samfunnet til å ville gjøre det deres kirkesamfunn mener er rett.

Svar
Kommentar #125

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Teskje? Eller skal du spise selv, med kniv og gaffel?

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

...jeg etter gjentatte oppfordring (og etter 123 kommentarer) ennå ikke har fått opplyst den direkte linken mellom kjøpe/selgenekt og søndag som helligdag.

Du har fått det du trenger til å tro det men det duleter etter er bevis så du slipper å tenke selv og med det slipper å ta ansvar.


Ef 2,8 For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,

Og hva er tro? Jo tillitt til det skrevne. Jeg kan ikke finne noe som sier at slik er det ikke i Guds ord og jeg kan ikke finne noe i denne verden som sier at slik blir det ikke. Det fordi om man ser på historien og hvordan verden i dag stenger ute de som ikke vil være med de så er det økonomiske sanksjoner og det er uten microchipper, før man eventuelt putter de i fengsel eller dreper de. Det er jo slik man i dag opererer, hvorfor skal det bli annerledes med en microchip? Må dyret har en microchip å tvinge på folk for at Gud skal avslutte dyret disse 6000 år med djevelens styre? Hvor er logikken med tro og frelse?

Tilber man Gud om man har og er frelst med den ondes natur men står ham imot fordi han kom med en microchip? Eller tilber man Gud om man frelses fra den ondes natur og ikke bøyer seg for den ondes lover og bud for å temme deg og motta tilbedelse fra deg? Bibelen sier rett ut den siste setning her. Se derfor forskjellen, med microhip slipper du å frelses fra din onde natur, du kan bare gjøre men i tro frelses du fra den onde natur.

 

Tekst:

Åp 13,4 og de tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride mot det?
Åp 13,8 Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet.
Åp 13,15-17 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. 16 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, 17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.
Åp 14,7 og han sa med høi røst: Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!
Åp 14,9 Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd,
Åp 14,11-12 og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke. 12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

 

Tenk over dette, bibelen forteller at hva du gjør med din høyre hånd er merkbart, man ser hva du er. Hva du har bak pannen avgjør hva du gjør i ditt liv fordi du tenker det. Dyrets merke på tilhørlighet vet vi hva er men skriften sier at du ikke trenger å gjøre det bare du enes/ tenker i ett med det, altså sier deg enig. Men dyret aksepterer også om du gjør det selv om du ikke er enig, i ett med merket. Under dette er du en slave.

Ef 6,12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.   

Gud vil at vi, hele oss skal være i ett med Han, i gjerning (høyre hånd) og i tanke (pannen). For Han vi ha sann omvendelse til rettferdighet og kjærlighet, bare slik vil all sorg og død forsvinne i ditt liv.

Svar
Kommentar #126

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

:-)

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Og jeg tror at om adventister hadde vært største kirkesamfunn og hadde hatt en påvirkningskraft så ville alle måtte holde sabbaten som helligdag.

Å tro på Gud gjør man fordi man ser at man ikke tlhører denne verden. Tvang tilhører verden og ikke Gud. Bibelen forteller at i Egypt begynte Israel å bli så store at Egypt (ateisme og hedenskap) følte seg truet. Da innførte man restriksjoner mot de som tilbad Israels Gud, man tok deres barn og ja til slutt ble de nektet å holde sabbatshøytid. Gud vil aldri si at noen må holde Sabbat, det er frivillig å tro på Ham og verden må eventuelt selv velge Ham.  

Svar

Siste innlegg

Mangfoldets mulighet
av
Mirjam Syltebø Endalew
rundt 3 timer siden / 68 visninger
0 kommentarer
Noen må gå!
av
Olav Egil Aune
rundt 5 timer siden / 93 visninger
2 kommentarer
Den eneste vi skal frykte
av
Espen Ottosen
rundt 5 timer siden / 358 visninger
8 kommentarer
Prinsippløst av de blågrønne
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
av
Terje Tvedt
rundt 16 timer siden / 285 visninger
1 kommentarer
TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 23 timer siden / 145 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
1 dag siden / 129 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
"Rett" til å dø?
34 minutter siden / 603 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
40 minutter siden / 357 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 358 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 358 visninger
Audun Aase kommenterte på
Guds Lam
rundt 2 timer siden / 386 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1362 visninger
Espen Ottosen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 358 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 358 visninger
Les flere