Tor-Olav Foss Baldersheim

78    1168

Demagogens fortelling

Et av hovedproblemene med fortellingen til Peder "Fjordman" Jensen er at den reduserer samtidshistorien til en giftig historie om fiender og svikere.

Publisert: 11. aug 2012 / 6095 visninger.

Et av de store stridstemaene her inne de siste dagene har vært den beryktede bloggeren Peder ”Fjordman” Jensen. Med tanke på de åpenbart ekstreme politiske posisjonene han står for, skulle man forventet at diskusjonene raskt endte med konsensus om at det var ille, men så har dessverre ikke skjedd.

Jeg har stilt meg spørsmål om hvorfor? Første bekymring som dukker opp går på hans ekstreme ideer om raser, etnisk renskning og politisk bevæpning. Kan disse ha støtte fra så mange?

Nei er svaret de fleste gir, men hva kan det da være? Jeg har måttet tenke meg nøye om og min antagelse er at det handler om fortellingene han serverer. Det siste tiåret har mye vært skrevet av mange om temaene innvandring og islam, men det som skiller Peder Naustvold Jensen fra andre er at han over tid har bygget opp en helt bestemt fortelling. Det er denne jeg tror mange har funnet forførende, deriblant Anders Behring Breivik, som tok tingene ut til en slags ytterste konsekvens.

Hva handler så fortellingen om?

Først og fremst handler fortellingen om at innvandring fra den muslimske verden i intensjon og i konsekvens er en form for tredje muslimske invasjon av Europa, etter arabernes erobring av Spania og tyrkernes erobring av Balkan og det sydlige Ukraina. Muslimene blir i denne fortellingen sett på som aggressive okkupanter og alt fra terrorhandlinger til kriminalitet sees på som uttrykk for jihad og en slags lavintensitets borgerkrigstilstand, som ikke vil ende før en ny Karl Martell eller Jan Sobieski jager dem ut.

For Fjordman og hans nærmeste er det at så ikke har skjedd, et uttrykk for et svik fra en amerikansk-europeisk elite som ønsker å ta makten fra nasjonalstatene og innføre et slags globalt byråkratistyre. Disse elitene anklages for å ha inngått avtaler med den arabiske verden som på sikt skal føre til et Eurabia, der europeere over tid vil ende opp med status som dhimmier, det vil si borgere med begrenset rettsvern.

Felles med deler av den amerikanske høyresiden (Buchanan m.fl.) mener de videre at Europa og Vesten er svekket og at dette skyldes kulturelle forhold, mer enn økonomiske og politiske. For dem er det etterkrigstidens ånd som er problemet, en ånd de betegner som kulturmarxisme, ettersom de ser på det som et resultat av planmessig infiltrasjon fra kommunister på universiteter, i pressen og andre steder i samfunnet.

Det samlede budskapet er så bygget på over tid, med stadig sterkere retorikk og med økende hat og forakt, men selv om dette er åpenlyst ille for de fleste, så ligger kjerneproblemet ikke her. I et nøtteskall så er historien til Fjordman en fortelling med en ytre fiende og en indre sviker, et budskap som er svært så giftig.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1168 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg melder meg også ut av denne tråden nå. 

Svar
Kommentar #102

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg melder meg også ut av denne tråden nå.

Uffda! Jeg har siden kommentar #35 og #36 sett frem til meningsutveksling. Hvor du mente at det var PANJ som var farlig demagogen, pekte jeg på helt andre forhold.

Svar
Kommentar #103

Solveig A. Wahl

20 innlegg  2667 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

så antikomministisk er feil ord å bruke om nazismen

Geir Rune Larsen, jeg glemte i kampens hete å påpeke de utall av kommunister som havnet i KZ eller på tukthus (også norske). Kan hende du synes det var greit, men  at Hitler var en antikommunist må da selv for deg være innlysende.

Svar
Kommentar #104

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Kan hende du synes det var greit, men

nei, det er ikke  akkurat det, men i hitlers  rasetenkning var slavere ett underfolk, dvs til for å slave under herrefolket som er ariene..om de ikke ville dette frivillig så skulle de tvinges til dette.

Det handler altså ikke om ett hat mot kommunisme , men jeg forstår at du trenger å bygge opp ett allibi mot nasjonalsosialismen..kontra den "internasjonale sosialisme".

selvsagt havnet kommunister i konsentrasjonsleirer, endog nordmenn som ikke hadde noen ideologi kunne havne der..grunnet motstand mot herrefolket.

Svar
Kommentar #105

Njål Kristiansen

142 innlegg  19024 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg melder meg også ut av denne tråden nå.

Det var et bra forsøk Baldersheim. Men når interne regler i NSDAP blir viktig i en debatt om demagogi i dag, samtidig som bidragene skal være provokasjon fordi debattanten bare foretrekker å leke seg kan det ikke bli høyere nivå. Synd. Vi kommer nok snart til å få en ny anledning når Dommen kommer om et par ukers tid. Da vil Fjordmanndemagogien igjen komme i høysetet når de skal faneflykte fra det de stilltiende eller indirekte har lekt seg med.

Svar
Kommentar #106

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1168 kommentarer

Publisert over 5 år siden

@Nordby

Jeg er for gammel til å gå på den type barnsligheter. Dette er forøvrig et offentlig forum og de tingene du har skrevet i denne tråden kan leses av de fleste. 

@Njål

Du sier noe...

Svar
Kommentar #107

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Det håper jeg, da!

Publisert over 5 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Dette er forøvrig et offentlig forum og de tingene du har skrevet i denne tråden kan leses av de fleste.

For øvrig er det intet "barnslig" å kalle en ond mand ond.

Det er det man trenger å gjøre, hvis man vil bevare en moralsk ryggrad.

Svar
Kommentar #108

Solveig A. Wahl

20 innlegg  2667 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

selvsagt havnet kommunister i konsentrasjonsleirer, endog nordmenn som ikke hadde noen ideologi kunne havne der..grunnet motstand mot herrefolket.

 

Der fikk jeg et merksnodig svar, særlig at du hevder å forstå at jeg trenger å bygge opp ett alibi mot nasjonalsosialismen kontra den "internasjonale sosialisme". Den eneste forklaringen jeg finner i farten, er du har plassert meg langt ut på venstresiden. Om ja, så må du gjerne gjøre det. Det hjelper ikke på historien

selvsagt havnet kommunister i konsentrasjonsleirer’ Selvsagt ? Ut fra ditt ståsted ???

Hvordan kan dette være selvsagt om Hitler etter ditt syn var betatt av kommunisme/ internasjonale sosialisme? Og hvorfor kjempet/ drev for eksempel norske kommunister sabotasje mot Hitler? (jfr Osvald gruppen – videreføring av Wollweber-gruppen). 

 

28. April1939 sa Hitler til riksdagen: ”Jeg må engang til få lov til å fastslå at jeg for det første ikke har ført noen krig, at jeg for det andre årevis har gitt uttrykk for min avsky for en krig og også avsky for krigshissing, og for det tredje ikke vet hvilket mål jeg i det hele skulle hatt for å føre krig.”

23. august 1939 ble den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten undertegnet

1. september 1939 startet Hitler felttoget mot Polen (til Stalins forundring). Og dermed startet 2. verdenskrig.

17. september 1939 angrep Sovjetunionen østfra, og de to herrene delte som avtalt landene seg imellom. Alt var fryd og gammen mellom herrene … en liten stund.

Hitlers grådigheten ble fristet da han skjønte hvor dårlig Sovjetunionens forsvarsevne var under Vinterkrigen (1939-1940). Han fikk igjen smaken på å angripe Sovjetunionen. Ikke rart at Stalin ble urolig og svett da han fikk med seg Hitlers erobringssuksess i Benelux-landene og Frankrike våren 1940, og til og med kontrollen Hitler hadde over store deler av Nord-Europa allerede juni 1940.

Selv om Stalin gjorde alt for å smøre Hitlers velvilje (han økte råvareforsyningene og ga militært hjelp), kom Hitlers tropper ruslende og rullende i juni 1941 og angrep Sovjetunionen – knappe 2 år etter at ikke–angrepspakten var undertegnet. (ikke at jeg mener at Stalin var noe bedre, altså)

Lebensraum i vest og øst var målet, og målet hellige midlene og dieEndlösung for jødene (som så mange var så redde for skulle overta Europas kultur og finanser.) Homsene, zigeunere, kommunister, psykisk og fysiske annerledesmennesker og mange andre fikk smake hans lyst til å rense Europa for uhumskheter.   

Ubegripelig for meg er at du trenger å bygge opp ett alibi for at nasjonalsosialisme er lik internasjonale sosialisme/ kommunisme. Det får så være. Jeg avslutter min samtale med deg om Hitler og Stalin 

Svar
Kommentar #109

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

For øvrig er det intet

Hvis en ateist sier at Gud er ond så blir det kalt barnslig, men jeg er enig. Hvis man ser deskriptivt på teksten i bibelen og Koranen så er det nok av ting som bare kan fremstilles som ondt. Så er det kristne og muslimer som trekker noe annet fra sine hellige bøker, være seg via selektiv utvelgelse av tekst, alternativ tolkning eller ren bevoktning.

Fordelen med f.eks humanismen er at man da diskuterer hva som er av det gode og hva som er av det gode, ikke om det man tror på er godt eller ondt hvor man allerede er forpliktet til å synes at det må være godt uansett.

Jeg leste forresten posten din om din opplevelse av posten om tråden som ble slettet. Hvordan noen tolket det dithen at det var en elite som undertrykker grasrota, som vil fremme kommunismen osv osv. Her er vi i Fjordmannland. Eurabia, marxistiske politikere som har solgt Europa til en enhetlig konspirerende muslimsk fare.

Slik som du tok avstand fra slik tenkning i den tråden, men fortsatt står fritt til å mene ditt om moderering generelt sett på VD kan du ta avstand fra Fjordmann og fortsatt stå støtt på ditt syn på innvandring.

Svar
Kommentar #110

Solveig A. Wahl

20 innlegg  2667 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det var et bra forsøk Baldersheim. Men når interne regler

Men når interne regler i NSDAP blir viktig i en debatt om demagogi i dag, ..’ (Njål)

Du sier noe. Men, siden jeg begynte å delta å diskutere på først NM og så VD ble jeg stadig  av debattanter som i mine øyne sprer dagens demagogi, konfrontert med at Hitler var sosialist (kommunist). Koplingen mellom nåtidens muslimfiendelighet og kampen om tolkning av Hitlers ideologi er påtagelig hos dem, men jeg skjønner ikke hvorfor.

Vel, da lar vi det ligge og konsentrerer oss om dagens demagogi. Jeg er enig i at Baldersheims forsøk var bra – veldig bra. 

Svar
Kommentar #111

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Enig!

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Hvis en ateist sier at Gud er ond så blir det kalt barnslig, men jeg er enig. Hvis man ser deskriptivt på teksten i bibelen og Koranen så er det nok av ting som bare kan fremstilles som ondt. Så er det kristne og muslimer som trekker noe annet fra sine hellige bøker, være seg via selektiv utvelgelse av tekst, alternativ tolkning eller ren bevoktning.

Fordelen med f.eks humanismen er at man da diskuterer hva som er av det gode og hva som er av det gode, ikke om det man tror på er godt eller ondt hvor man allerede er forpliktet til å synes at det må være godt uansett.

Moralsk metafysikk, som religiøse bedriver, innestenger dem i fastlåste, rigide tankemodeller, der de ikke tåler å høre at selve grunnstrukturen de "tror" på kunne være ond og sadistisk.

Eksempelvis helvetestro.

Dessverre er det en lang rekke ikke-religiøse etterplaprere sav religionen som tror at "respekt for religionsfrihet" betyr at man ikke må angripe trosartiklene til Den Religiøse.

Det eneste som ligger i "respekt for religionsfrihet" er at man ikke agiterer for kriminalisering av den religiøse på basis av hans tro.

Vi har, for eksempel, ingen som helst plikt til ikke å "såre" den religiøse nettopp på basis av hans religion; for enkelte religiøse oppfatninger vil det selvsagt være utidig, men for andre, eksempelvis de som idoliserer en massemorder, så er det selvfølgelig den bevisste, vedvarende moralske og åndelige smertepåførelsen som er den høyverdige måten å behandle den slags religiøse på.

Svar
Kommentar #112

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

Moralsk metafysikk, som religiøse bedriver, innestenger dem i fastlåste, rigide tankemodeller, der de ikke tåler å høre at selve grunnstrukturen de "tror" på kunne være ond og sadistisk.

Er du da også enig at mange religiøse klarer å leve som moralske mennesker både på grunn av og/eller til tross for de religiøse tekster? Jeg vet ikke hvor stor nytteverdi det har å legge vekt på deler av en tekst, når det viktige er hvilke verdier hvert menneske står for.

Jeg tror at kristendommen har en fordel av å ha Jesus, og at gode kristne har lettere for å finne en begrunnelse i bibelen som passer deres tro på gode verdier. Men det er alikevel slik at mange kristne legger vekt på andre sider ved kristendommen, mens mange muslimer legger vekt på sitater fra koranen som kan sees på som mer almengyldig av det gode.

Min holdning er at koranen er ett par snepp på den feil siden av bibelen, og at de kulturer som er preget av Islam heller enn kristendom står mange snepp til siden for de som er preget av kristendommen. Det tenker jeg til stor del har med geografi og naturressurser å gjøre, men også marginalt av en kultur som også inneholder religion. Derfra til å trekke bastante konklusjoner om at all religion er farlig og negativ, det kan jeg ikke gjøre.

Svar
Kommentar #113

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Ja, selvfølgelig!

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Er du da også enig at mange religiøse klarer å leve som moralske mennesker både på grunn av og/eller til tross for de religiøse tekster? Jeg vet ikke hvor stor nytteverdi det har å legge vekt på deler av en tekst, når det viktige er hvilke verdier hvert menneske står for.

Progressivitet inntreffer imidlertid ikke før det dukker opp en ideologisk, eksplisitt motstand mot de inneholdte forkastelighetene.

Derfor skal man hamre på disse punktene, inntil skamnivået hos Den troende blir så sterkt at han eller Hun vil føle seg uren ved fortsatt forsvar av slike passasjer.

PS:

Skamfølelse, og følelse av urenhet ved tekstpassasjer/tidligere idoler er selvsagt følelser, snarere enn ideologisk motstand. Men, innenfor Den Irrasjonelle, Religiøse Hjerne er slike følelser det beste man kan håpe på kan dukke opp, som resultat av et nådeløst, ideologisk fundert angrep.

Svar
Kommentar #114

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

Derfor skal man hamre på disse punktene, inntil skamnivået hos Den troende blir så sterkt at han eller Hun vil føle seg uren ved fortsatt forsvar av slike passasjer.

Jeg tror det skaper motstand, og at det er bedre å arbeide med å få aksept for gode verdier. Jeg har ingenting imot å si at konseptet om helvete er ondt men jeg tror at selv en kristen som deler det synet vil reagere hvis jeg bare starter tråder om hvor ond kristendommen er. Man må også gi kreditt der en kristen sier at "størst av alt er kjærligheten". Den type kristne er kvalitativt anderledes og det bør vi anerkjenne. (brukte kristne som eksempel da jeg er mindre bevandret i Koranen, ikke fordi jeg mener kristendommen er like ille eller verre en Islam).

Svar
Kommentar #115

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

En vrangforestilling fra marxismen

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror det skaper motstand, og at det er bedre å arbeide med å få aksept for gode verdier.

Dialektiske resultater er overvurdert; stort sett er det bare tull som sosial forklaringsmekanisme. (Når jeg henviser til marxisme, er det fordi det er fra denne tankeretningen dagens tøyseforskere i sosialvitenskapene har plukket opp den ideen fra)

Årsaken til at de aller, aller fleste samfunn gjennom historien er repressive, er at "undertrykkelse" fungerer, det avler IKKE signifikant motstand.

Helt tilsvarende gjelder konsekvente, systematiske fordømmelsesteknikker, noe som daglig vises i vårt samfunn rundt hetseriet ved stempling av andre som rasister og nazister.

Slike, hovedsaklig feilaktige, kategoriseringer fungerer etter sitt formål, og skremmer vekk fler mennesker fra alternative posisjoner enn de oppildner og utbrer slike alternative posisjoner.

(Sannhetsverdi er ikke nødvendig for teknikkens effektivitet)

Fordømmelse, i systematisk form, er et uhyre effektivt maktmiddel, og slettes ikke selvdestruktivt i dialektisk forstand.

Svar
Kommentar #116

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

Dialektiske resultater er overvurdert

Jeg jobber delvis dialektisk og har svært gode resultater. Jeg mener ikke at man ikke eller aldri skal kritisere religion, jeg kritiserer gjerne kjønnslemlestelse og omskjæring som religiøs praksis, men jeg opphøyer ikke KL og OS til å være kun religiøs eller dekkende for alt innen religionen.

Jeg mener religion kan være både av det gode og det negative, og jeg tror på menneskers rett til å velge. Det gjør at jeg anerkjenner det positive mennesker får av religion, mens jeg fordømmer det jeg ser som negativt. Dialektisk nok, så kan det også være negativt og positivt på samme gang ;)

Svar
Kommentar #117

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

En ideologi er som en kjetting

Publisert over 5 år siden

aldri bedre enn sitt svakeste ledd.

Det spiller ingenting om 899 av 900 ledd er av godt metall, dersom det siste er av vått papir.

Kjettingen ryker.

Det viktigst er nettopp, å ryke kjettingen, og så kan man i etterkant plukke opp de bitene som isolert sett er bra.

I selve bruddprosessen skal man selvsagt ha hovedfokus på de svake leddene, annet er ingenting mer enn elendig kvalitetskontroll.

Svar
Kommentar #118

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Men her har vi ikke en kjetting, men mange forskjellige kjettinger. Hver kjetting må ses individuelt. Noen har svake ledd her, andre svake ledd der. Vi har alle svake ledd ett sted, også vi som ikke tror. Noen kjeder er gjennomrustet fra topp til tå. Man må ikke være redd for å se virkeligheten i sin helhet eller være klar over egne begrensninger i å kunne se hele virkeligheten, og dermed utstyre seg med litt ydmykhet.

Svar
Kommentar #119

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Hmm..nei.

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Men her har vi ikke en kjetting, men mange forskjellige kjettinger. Hver kjetting må ses individuelt. Noen har svake ledd her, andre svake ledd der. Vi har alle svake ledd ett sted, også vi som ikke tror. Noen kjeder er gjennomrustet fra topp til tå. Man må ikke være redd for å se virkeligheten i sin helhet eller være klar over egne begrensninger i å kunne se hele virkeligheten, og dermed utstyre seg med litt ydmykhet.

Det er alltid legitimt å finne ett forkastelig trekk, og så hamre på det, inntil ideologitilhengerne i skam og følelse av egen urenhet oppgir det.

Dyrker de eksempelvis en ond mann, et menneske som bedrev og sanksjonerte massedrap og voldtekt en masse, ja da skal man slenge dette tilbake i fleisen på dem inntil de føler seg så skitne innvendig som de prinsipielt alt har gjort seg til

Dernest går man videre til neste svake punkt, og hamrer løs på det, også.

Ett punkt om gangen er vanskelig nok, du advokerer kun politisk og moralsk paralyse

DETTE er hva som konstituerer effektiv debatt-teknikk, og brukes daglig, gjennom umidcdelbar hitling av motstandere av representanter for PK-regimet.

Det er selvsagt ikke en teknikk slike folk har et automatisk monopol på, anvendelse av kalkulert maktspråk tilhører prinsipielt alle innen et demokrati.

Svar
Kommentar #120

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

Det er alltid legitimt å finne ett forkastelig trekk, og så hamre på det, inntil ideologitilhengerne i skam og følelse av egen urenhet oppgir det.

Har det noen gang fungert for deg? Alle har svake ledd. Hva hvis vi alle gikk og hamret på hverandres svake ledd, selv når de sterke ledd er i absolutt flertall? Du har også svake ledd Arild, hva hvis du alltid møtte kun motstand, og ingen noengang anerkjente dine sterke sider? For meg høres det ut som oppskriften på å ikke mestre relasjoner.

Svar
Kommentar #121

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

DETTE er hva som konstituerer effektiv debatt-teknikk, og brukes daglig, gjennom umidcdelbar hitling av motstandere av representanter for PK-regimet.

"PK regimet" er i seg selv orbruk som kun har som hensikt å sverte motparten. I praksis det samme som Hitling.

Svar
Kommentar #122

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Ja, og så?

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

"PK regimet" er i seg selv orbruk som kun har som hensikt å sverte motparten. I praksis det samme som Hitling.

Det er en svært så effektiv strategi, som gradvis eroderer autoriteten til dem som kan knyttes opp til det! :-)

Svar
Kommentar #123

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Irrelevant

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

selv når de sterke ledd er i absolutt flertall?

Hvis de er det, ja da vil hamring på svake punkter være raskt effektiv.

Hvis ikke, avslører det bare at de sterke sidene ikke var spesielt mangfoldige, allikevel.

Og, det vil være greit å finne ut av.

Folk har et valg om de vil dyrke en massemorder som profet og hellig mann, de står moralsk ansvarlig for den idoliseringen, og ikke minst, skal stilles til ansvar for det graverende feilvalget de selv har foretatt på det punktet.

Uansett om de også er opptatt av miljøvern, gode kollektive transportløsninger og kvalitet i helsevesenet.

Svar
Kommentar #124

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

Hvis de er det, ja da vil hamring på svake punkter være raskt effektiv.

Det eneste vi oppnår er at alle kjeder blir dømt svake, ingen kan brukes, og ingen kan repareres siden man da bare får svake ledd andre steder. Så er du dømt til å måtte forholde deg til kjeder med svake ledd, alternativet er at menneskerasen dør ut. Det beste, og uoppnåelige, blir det, godes fiende.

Dette blir på ett teoretisk nivå, i virkeligheten så er jeg fornøyd med å bedømme mennesker så god jeg kan for de individ de er. Da kan til og med en kristen eller en muslim være ett godt menneske, og en humanist ett dårlig menneske.

Svar
Kommentar #125

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Ubegripelig for meg er at du trenger å bygge opp ett alibi for at

Jeg trenger ikke å bygge opp noe alibi for å hevde at disse ideologier er så og si like, eneste forkjell er egentlig på eiendomsynet..i kommunismen eier staten produksjonmidlene, mens i nasismen  kan de private eie produksjoinsmidlene, men disse er frorpliktet å stille disse til rådighet for staten..

resultatet er nesten det samme..

Ellers kunne jeg listet opp likhetene for de er det mange av , men ser lite grunn for det,  iog med at din samtale er avsluttet..

Svar
Kommentar #126

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Les en gang til, Baldersheim

Publisert over 5 år siden

 

"Jeg ser ikke på endringen av samfunnet fra 50-tallsmodellen med en arbeidende far og en hjemmeværende mor som et resultat av en bevisst plan om å ødelegge familien, slik du fremstiller det som, men som en konsekvens av at det effektive moderne bylivet, økonomiske krav og at det å gå hjemme i tomme hus i lengden er fryktelig kjedelig."

 

Jeg klarte ikke å la være å kommentere det du skrev til Fagermo, selv om jeg så at vi da beveget oss i utkanten av trådens tema.

Men jeg håper moderator likevel tillater et par setninger som sluttkommentar.

Baldersheim, du må ikke nødvendigvis lese det jeg skriver normativt - det var mer en deskriptiv oversikt over utviklingen.

Selvsagt var det kjedelig å gå hjemme i sekstiårene, - i en brytningstid. Men det er heller ikke det jeg snakker om.

Her sitter jeg nå og irriterer meg over at min hjerne ikke er en harddisk, og/eller at jeg ikke har nedtegnet alt jeg senere kunne bruke i diverse debatter.

Selvsagt har de ivrigste hatt en målsetning med sin virksomhet - da vet jeg alvorlig talt ikke hvor du har vært om du ikke har registrert den ytterliggående venstresidens politiske VILJE til å redusere familiens betydning. Den er jo en rød (!) klut for mange, - som noe borgerlig herk som skal dekonstrueres, ja vi ser faktisk en tiltagende tendens til å betegne tilhengere av en konservativ familiepolitikk som noe brunt, noe nær nazistisk. Har du ikke lest noe av Dagbladets journalister og husskribenter, av venstreorienterte sosiologiforskere eller av representanter fr den såkalte kulturelite?

Noe som jeg burde presisert enda mer, var de samme gruppenes mer eller mindre finurlige og direkte aktivitet for å begrense enkeltmenneskers frihet. Det er vel her den røde tråden går.

Jeg tror du skulle lese mitt innlegg en gang til, jeg, Baldersheim.

 

Svar
Kommentar #127

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

Noe som jeg burde presisert enda mer, var de samme gruppenes mer eller mindre finurlige og direkte aktivitet for å begrense enkeltmenneskers frihet. Det er vel her den røde tråden går.

Dette må være en feilslutning fra Hansens side. Kvinnekampen har i hovedsak dreiet seg om å fjerne de begrensningene på enkeltmenneskets frihet som det gamle kjønnsrollemønsteret la opp til. I dag argumenteres det sterkt fra tilhengerne av det gamle kjønnsrollemønsteret at de som velger den tradisjonelle husmorrollen blir diskriminert. Disse argumentene vil vi få høre helt til husmorrollen er trygt plassert inn i det statlige lønnsregulativ.

Svar
Kommentar #128

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1168 kommentarer

Publisert over 5 år siden

@Hansen

Det jeg mente å få frem var at jeg mener at endringene i kvinnerollen først og fremst skyldtes et bredt ønske fra vanlige kvinner. Med det mener jeg ikke å si at det ikke har vært mye radikal aktivisme.

Dette første momentet forsvinner hos deler av amerikansk høyreside. I stedet snakker de som om det har skjedd en form for undergraving og at endringene aldri ville funnet sted hvis det ikke var for disse kreftene.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
1 minutt siden / 458 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
2 minutter siden / 432 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
7 minutter siden / 1663 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
24 minutter siden / 458 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1663 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 432 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 544 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 458 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1663 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 458 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 432 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 432 visninger
Les flere