Bjarne Løvnes

16    15

Gud i Bibelen.

Publisert: 10. aug 2012 / 5897 visninger.

                  

                 Gud i Bibelen.

 

Jeg har vært i tvil om jeg skulle sende denne artikkelen til VD. Noen vil nok stemple den som ukristelig. Men faktum er at den stort sett bygger på Bibelen.

 

Aller først vil jeg si at jeg er glad i Gud. Men den Gud som beskrives i Bibelen, er det ikke sånn uten videre lett å bli glad i. Jeg har bladd litt i Bibelen og funnet mange utsagn som har forskrekket meg når det gjelder forståelsen av hvordan Gud er. Jeg kan trekke fram noen her:

 

2M 15,7.

I din høyhet og velde slår du ned på dem som reiser seg mot deg. Du slipper din vrede løs, den fortærer dem som strå.

 

2M 32,27.

Gud gir påbud om at Levis barn skal slå i hjel hver sin bror og hver sin venn og hver sin frende. Omkring 3000 mann ble drept den dagen.

 

2M 33,20

-for intet menneske kan se meg og leve.

 

4M 25,4.

Og Herren sa til Moses: Ta alle lederne i folket og la dem nagle til pælen under solen for Herren, for at Herrens brennende vrede kan vendes bort fra Israel.

 

4M 25,16-17.

Og Herren talte til Moses og sa: Angrip midianittene og slå dem!

 

Jos 8,1-29.

I byen Ai blir 12000 menn, kvinner og barn drept i et bakhold som Gud selv oppfordret til og overvåket.

 

Jos 10,40.

Slik inntok Josva hele landet, både fjellbygdene og sydlandet og lavlandet og liene, og slo alle kongene der. Han lot ingen bli i live eller slippe unna, menslo hver levende sjel med bann, slik som Herren, Israels Gud, hadde befalt.

 

2Kong 19,35.

Samme natt skjedde det at Herrens engel gikk ut og slo ett hundre og åttifem tusen mann i assyrernes leir. Da folk stod opp om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper.

 

Job 9,13.

Gud holder ikke sin vrede tilbake.

 

Sal 76,8.

Alle må frykte deg! Hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred?

 

Sal 78,31.

Da reiste Guds vrede seg mot dem. Han drepte de kraftigste blant dem, Israels utvalgte menn slo han ned.

 

 

-2-

 

Jes 13,9.

Se Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for å legge jorden øde og utrydde synderne fra den.

 

Joh 3,36.

Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.

Ef 5,6.

La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn.

 

Heb 10,31.

Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.

 

 

 

Dette er ikke hyggelig lesestoff. -Står dette virkelig i Bibelen?, vil du kanskje si. Ja, det gjør faktisk det. Det er i Det gamle testamente vi har de mest grufulle beretninger. Men til og med i Det nye testamente har vi et drap som Gud står bak, og det er drapet av Jesus. Dette drapet dannet grunnlaget for dannelsen av en ny religion som oppsto etter Jesu tid, nemlig kristendommen.

 

Det heter at Jesus ble drept for å sone menneskenes synder. Jødene hadde lang tradisjon med å slakte et lam som sonoffer. Det var vel denne tradisjonen som av kristendommen ble videreført til Jesus. Jesus ble det nye offerlammet i kristendommen..

 

Gud benyttet seg av menneskeofring for å skaffe til veie soning for synder - nemlig ofringen av Jesus.

 

Bibelens beskrivelse av Gud og Guds handlinger er vanskelig å forstå for oss som lever i en tid hvor drap fordømmes som avskyelig og er gjenstand for lovens strengeste straff.

 

Jeg greier ikke å bli fortrolig med Bibelens Gud. Han som drepte hundretusenvis av mennesker i Det gamle testamente, og han som drepte Jesus i Det nye testamente.

 

Kristendommen sier at vi må tro på at Gud drepte Jesus for å frelse oss. Videre sier kristendommen (Bibelen): Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. 

 

Dette betyr i realiteten at storparten av alle mennesker til slutt skal bli utsatt for Guds vrede. Hvor blir det av Guds kjærlighet i dette bildet? Det hele er bare fryktelig.

 

Det som er så sørgelig med Guds frelsesplan i Bibelen og med Jesu soningsdød, er at den har fått så liten betydning. De som levde før Jesu tid, er vel utelukket, likeså de som ikke har hørt om Jesus. Dessuten synes jeg det er brutalt å si at alle som ikke sier at de tror på Sønnen, de skal få smake Guds vrede.

 

Tenk på alle barna som ikke har nådd en slik modenhet at de kan ta et slikt standpunkt. De kristne trøster seg med at hvis de er døpt, vil det gå bra. Men det er slett ikke alle barn som blir døpt. Tenk på at det hvert år dør nesten 10 millioner barn her på jorda før de fyller fem år.

 

Er Gud så ubarmhjertig at han vil la sin vrede gå ut over disse og mange andre?  Nei, jeg tror ikke at den virkelige Gud er så hensynsløs, men Bibelen sier at slik er det.

-3-

 

 

Derfor må jeg spørre meg selv: Er Bibelen skrevet av mennesker som var sterkt påvirket av tidligere tiders sagn og myter når det gjaldt gudsforståelse?

 

Det er en kjent sak at før Bibelens tid eksisterte det religioner hvor Gud eller Gudene var vesener som straffet menneskene hvis de var ulydige.

 

Er Bibelens Gud også en Gud som er skapt av den menneskelige fantasi? Derfor ble han en Gud som vi skulle skjelve for, og som vi skulle frykte. En Gud som ville straffe menneskene hvis de ikke gjorde som han befalte.

Bibelen er skrevet av mennesker. Men så bestemte biskoper og kirkemøter, delvis med keiserens bifall, at Bibelen skulle kanoniseres. Det vil si at mennesker bestemte seg for å fastslå at det som opprinnelig var skrevet av mennesker, skulle betraktes som Guds ord. Dermed ble det vedtatt at Bibelen var blitt til ved guddommelig inspirasjon (ved Den       hellige ånd).  Bibelen ble Guds ufeilbarlige ord, som vi skulle adlyde og bøye oss for.

 

Den hellige Skrifts kanon, både for GT og NT, ble endelig fastslått på synoden i Roma i 382, under pave Damasus I.

 

Burde ikke kanoniseringen av Bibelen taes opp på nytt? Det må da også være vanskelig for dagens kristendom og dagens kirke å leve med det gudsbilde som Det gamle testamente (og delvis også Det nye testamente) tegner for oss, og som jeg har vist noen eksempler på først i denne artikkelen.

 

For meg ser det ut som at kristendommen har satt en strek over alle negative og brutale beskrivelser av Gud i Bibelen. Isteden konsentreres det om de positive beskrivelser av Gud. For det finnes også mange av dem i Bibelen. Men det negative svekker dessverre troverdigheten av det positive.

 

Det skaper problemer for mange bibellesere at Bibelen ofte motsier seg selv. På et blad i Bibelen finner vi en straffende og hevngjerrig Gud, for så senere å finne: Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Eller: Gud er kjærlighet.

 

Bibelens Gud vingler. Jeg blir dessverre forvirret av dette. Hva skal jeg egentlig tro på når det ene ordet slår det andre i hjel?

 

I tillegg til at Bibelens Gud vingler, har jeg også problemer med hans ubarmhjertighet. Her kan jeg sette opp tre punkter som handler om nettopp dette:

   1. Jeg kan ikke forstå at han kan være så brutal som nevnt i bibelsitatene først i denne    

       artikkelen.

   2. Jeg kan ikke forstå han drepte Jesus, og at dette drapet skulle frelse oss. -Ufattelig.           Forklaringen må antakelig ligge i offerlammet i den gamle jødedommen.

   3. Jeg kan ikke skjønne at Gud er så ubarmhjertig at han vil la sin vrede gå ut over alle           som ikke sier at de tror på Sønnen.     

 

Er det bare jeg som har problemer med dette? Jeg håper at noen kan gi meg hjelp. Men hjelpen må være ærlig og oppriktig og ikke begrunnes i gamle dogmer og læresetninger.

Jeg har søkt og søkt, og den eneste redningen for min gudstro, ble lesningen av noen bøker av Neale Donald Walsch. Der møter jeg en Gud som aldri har hatt i tankene å drepe noen i det hele tatt.  Der møter jeg en Gud med en betingelsesløs kjærlighet, en Gud  som elsker alle mennesker, en Gud jeg kan stole på , og som jeg har blitt

-4-

 

 

glad i.  En Gud som jeg har fått et vennskapsforhold til, og en Gud som ikke sender ett eneste menneske til fortapelse.

 

Det som er det beste ved disse bøkene, er at her er det ikke et menneske som beskriver hvordan Gud er. Nei, her er det Gud selv som beskriver hvordan han er. Derfor virker det hele absolutt troverdig. Et menneske ville  ikke hatt forutsetninger for å skrive noe slikt.

 

Dessverre har jeg møtt svært få kristne som har lest disse bøkene. De fleste kristne avviser bøkene uten å ha lest dem i det hele tatt. Og det synes jeg er både ulogisk og veldig trist.

 

Men på verdensbasis har bøkene blitt lest av millioner av mennesker. Og et stort antall har funnet en Gud som elsker dem, og de har selv blitt ubetinget glad i denne Gud.

 

Det vil falle for langt å komme nærmere inn på de nevnte bøkene her. Men jeg vil gjøre et forsøk på dette i en egen artikkel senere.

 

 

28. juni 2011.

Bjarne

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Til ettertanke.

 

Det faller vanskelig for meg å tro at Gud ga påbud om at Levis barn skal slå i hjel hver sin bror, hver sin venn og hver sin frende.

 

Og at dette førte til at omkring 3000 mann ble drept den dagen.

 

Jeg greier ikke å forstå at biskopene i sin tid kanoniserte Bibelen, og dermed mente at også dette sitatet fra Bibelen er blitt til ved guddommelig inspirasjon, og at det til og med er ufeilbarlig og hellig.

 

Det er umulig for meg å tro at dette og lignende bibelvers er Guds autorative ord. Men jeg tror de fleste kristne følger rådet fra en svensk pastor: "Hopp over det du ikke forstår". Men er en slik holdning holdbar i lengden?  Jeg tror ikke det.

 

Kirkefaderen Origenes går så langt som å si at Gud har lagt sin visdom i hver eneste bokstav i Bibelen.

 

Men vi skal selvfølgelig være forsiktige med å dømme de bibelske forfatterne. Vi skal huske at de var mennesker som var barn av sin tid, og skrev ut fra det som var deres bakgrunn den gangen.

 

Deres gudssyn var antakelig påvirket av sagn og myter som var mye eldre enn dem selv. Når de skrev at "Gud sa", så skal vi ikke uten videre godta at dette var noe som den virkelige Gud hadde uttalt. Selv om de gamle biskoper tilsynelatende mente det.

 

Det skulle vært interessant å høre hva andre mener om denne saken. For jeg vet jo at jeg kan ta feil.

 

 -5-

 

 

Men hvis du har lyst til å bli kjent med en annen beskrivelse av Gud enn den vi finner i Bibelen, kan du lese de bøkene jeg har nevnt ovenfor, og som jeg skal komme tilbake til senere.

 

DS

 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #151

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det du sier er selve beviset på at ikke Guds godhet har derevet deg til omvendelse

Hei Leif

 

 

Hvem var det som alte til meg da? da Herrenville hjelpe meg å slutte å spille etter 30 år avhenighet for å redde ekteskapet mitt, Jeg mistet lysten på å spille på dagen. var det satan, som ville hjelpe meg med mitt ekteskap, det e selvmotsigende. Så det var Guds godhet som drev meg til omvendeles fra å leve i synd. men du mener noe annet for du tror ikke på helvete og den sannhet som følger med, du viser bare ditt sanne ansikt med din utalelse leif. jeg skal komme tilbake ti et innlegg om helvete om ikke så lenge.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #152

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden

du må ikke glemme å ta med at grunnteksten sier døden dø dvs dø to ganger, så når slangen sier at dere slett ikke skal dø så er det selvsagt i motsatt for tegn av det Gud fader sa..

dere skal mao slett ikke døden dø, og da bør en kanskje spørre seg hva den andre død egentlig innebærer, og hva satans tilbud er rent konkret..

mystikken og gnostisk tanke sier det rett ut, oppstandelsen deres er på innsiden   av kroppen dvs.  før kroppen dør, og deres  evige liv består i å knyttes opp mot verdenssejelen/altet..

Svar
Kommentar #153

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

jeg skal komme tilbake ti et innlegg om helvete om ikke så lenge.

Skal du skrive enda flere innlegg om helvete?? ....

Skrekk og gru............. ;-)

Svar
Kommentar #154

Randi TunIi

10 innlegg  3750 kommentarer

Hvert kne skal bøye seg og bekjenne Jesus som sin Herre. Da vil vi få se Kjærligheten i fullt månn.

Publisert over 5 år siden

Jeg er så glad at Gud viser en så enorm Kjærlighet. Ja, Han selv er Kjærlighet. Det fins et helvete. Og Jesus var bestyrtet over det helvete. Ikke mange ville slippe inn til himmelen uten ved Jesus. De Jesus mest fordømte var troende, ikke synderne. De ga han kjærlighet og nåde. Men de som var mest ivrige i å dømme etter skriften de var Jesus harde imot. Fordi han ville ikke at de skulle havne i helvete. Fordi de som vil komme til himmelen av egen kraft er de som er mest utsatte. De selvrettferdige.

Men Jesus kom ikke til verden for å dømme verden men for at alle skulle bli frelst. Og veien til frelse er å tro på Jesus. Jesus gikk til og med så langt så han evangeliserte for de i dødsriket.

Jeg er så glad jeg tror på en Gud som ikke gir opp et eneste menneske. Fordi Gud elsker hvert eneste menneske. Og vanlige mennesker kan syns det er grusomt at noen skal havne i helvete. Gud syns det enda mere. For når man ikke er helt rettferdig, i samme stoff som kjærligheten selv, så vil man stå utenfor kjærligheten, det vakreste av alt. Og man vil få det veldig vondt med seg selv. Man vil da havne i helvete. Men det er ikke Guds plan for noe menneske. Hans plan er at alle skal få bli frelst.

Og hvordan jeg vet det er at Han elsker mennesker mye høyere enn noen andre. Og jeg har fått visshet i hjertet om at Gud ikke forlater noen før han finner deres hjerte. Gud haar gitt meg trygghet i det, for han er enda mer ivrig på at alle skal bli frelst som det jeg er selv. Gud leter etter den fortapte sau helt til han finner det, og da blir det fest i himmelen.

Og fordi Jesus døde på korset så har han gjort en vei for alle. Ingen er uten synd og alle trenger Guds nåde for å komme inn til himmelen. Vi vil se at all vår synd har Jesus tatt på seg, og alle vil bøye kne for Jesus og bekjenne han som Herre. Det vil bli stor fest i himmelen da alle har funnet veien dit.

For mange vil gå på veier som fører vill. Men Jesus vil alltid stå der og vente på dem, slik faren ventet på den fortapte sønn.

Ja, Jesus pekte på alt som fører til fortapelse. Spesielt menneskenes harde hjerter. For skal vi leve i Kjærligheten så må vi ikke bare tro på Jesus, men vi må også leve slik Han lærer. Og Jesus dømte ikke. Jesus viste utrolig stor kjærlighet. Og han vil at vi skal gjøre det samme.

Gud er Kjærlighet, og engang skal vi få bli ett med den Kjærligheten. Ja, vi kan begynne allerede nå. For himmelriket er inni oss.

Den franske forfatteren Charles Pe'guy (1873-1914) beskriver i sitt stykke Le mystere de la charite de Jeanne d'Arc (hemmiligheten med Jeanettes d'Arcs kjærlighet) hvordan Jeanne (1412-31) ikke kan akseptere at noen av hennes medmennesker skulle gå fortapt. Hun vet at hun i sin bønn gjør opprør mot Gud. Men uten dette opprøret, mener hun, skulle hennes messe og kommunion være " markstukne og tomme " . Hun blir oppfordret til å overlate saken i Guds hender, men det kan hun ikke. Det som redder henne ut av denne fryktelige krisen, er den indre vissheten om at hun, nettopp i og gjennom sitt opprør mot helvete og den evige fordømmelsen, rører vid det aller dypeste i Guds hjerte. På et dunkelt vis vet hun at hennes opprør mot helvete ikke skiller henne fra Gud, men at hun nettopp i dette opprøret er på linje med Gud. For Gud kan heller ikke finne seg i at mennesker skal gå fortapt. Opprøret finnes også i ham.

Svar
Kommentar #155

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6135 kommentarer

Hvem har gitt tilbakemelding fra helvete?

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du tror jo også på helvete. ikke sant?

Ingen vet Rune.  Ikke du og ikke jeg.  Jeg tror på livets 2 utganger akkurat som deg.  En for de som tror og en utgang for de som ikke tror.

Men jeg tror den evige pine for de som ikke tror, er slik jeg beskriver det i kommentaren 133. En fortsettelse av livet uten Gud for Ånden for de som ikke tror før døden og fortsatt med den ondes påvirkning. 

Og en herlighet uten like etter døden for de som tror.  Med Gud og helt uten påvirkning fra det onde.

Akkurat som ordene du skal elske din fiende og Gud vil bringe gløden kull på hans hode.  Slik jeg leser det betyr det å elske sin fiende, å tilgi din fiende for det han gjør mot deg. Og gi vann om han er tørst osv, viser nestekjærlighet.  Deretter fører Gud glødende kull over din fiendes hode.

Glødende kull i denne sammenhengen betyr at sterk anger føres over din fiende.  Din fiende blir møtt med kjærlighet.  Kjærligheten bryter hatet og fiendeskapen hans ned og angeren tar han sterkt.  Dette har jeg selv erfart etter jeg ble kraftig utskjelt av en bekjent etter jeg kom til tro.  Jeg tilga ham og fikk selv oppleve hvor utrolig plaget han ble av anger i lang , lang tid etter.  Han visste ikke hva godt han kunne gjøre for meg.

Det er ingen på denne tråden som vet noe om helvete.  det finnes heller ingen som har kommet til helvete som har berettet eller fortalt hvordan det er der.

Husk at Gud er kjærlighet og ikke en som straffer.

Svar
Kommentar #156

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Er du blitt adventist Bjørn Erik, eller det bare din sedvanlige kunnskapsløshet du fremviser?

Geir Rune, du aner ike hva SDA tror på. Bjørn Erik gjør heller ikke det.

Svar
Kommentar #157

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Ja, Jesus pekte på alt som fører til fortapelse. Spesielt menneskenes harde hjerter. For skal vi leve i Kjærligheten så må vi ikke bare tro på Jesus, men vi må også leve slik Han lærer. Og Jesus dømte ikke. Jesus viste utrolig stor kjærlighet. Og han vil at vi skal gjøre det samme.

Hei

 

 

Jeg vet at jeg ikke skulle skrive til deg men klarte ikke å la være men jeg vil at du skal se at Jesus var både streng og god.

Hva sa Jesus jeg kom med sverd, for å sette et skille. hva betyr det Randi ? Jeg er enig med mye av din siste kommentar At Gud elsker alle og at Han vill ikke slippe en eneste en. det er vi som velger å gå den andre veien. Gud vil alltid vente som den Faren som sto på jordet hver dag og ventet på sin sønn. Men de som ikke følger kristi lære Han være forbannet sier paulus hva betyr dette ? Hvorfor advare Jesus oss mot helvete hvis det ikke betydde noe. Hvorfor sier han at døren er trang og få er de som vil finne den ? hvis det ikke betydde noe. Og dette er sterke ord de som elske sin  Mor og far høyere en meg er meg ikke verd. Så du ser Jesus satte også krav til oss  men det vil du gjerne ikke HØRE PÅ. Det er mange som kun ser det som står om kjærlighet men glemmer da hele evangeliet for frykten for dens strengeht koster. Jeg elsker Jesus ikke bar Hans godhet men også Hans strenghet for det hjelper meg å holde meg  våken helt inn. jesus  fordømte ikke Han kom med Nåde og sannhet. og jeg dømmer ikke noen heller jeg siterer det som står skrevet, men da blir jeg en syndebukk på at jeg fordømmer. men en slik antagelse er feil.

 

 

Mvh

Rune

 

 

 

Svar
Kommentar #158

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvem var det som alte til meg da? da Herrenville hjelpe meg å slutte å spille etter 30 år avhenighet for å redde ekteskapet mitt, Jeg mistet lysten på å spille på dagen. var det satan, som ville hjelpe meg med mitt ekteskap, det e selvmotsigende

Om den som talt til deg ikke talte i henhold til Guds ord (som er påvist) var det ikke Gud men en ond ånd. Stod ikke Djevelen frem for Jesus som Lysets engel og Jesus avslørte ham ved å se til Gus ord.

Djevelen vet å gi sine gode gaver.

 

Istedet for å finne flere tekster om ditt djeveles brennende helvete burde du lese helvetes sannheter som du har fått link til.

Svar
Kommentar #159

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6135 kommentarer

Påvirket av den som forvirrer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Geir Rune, du aner ike hva SDA tror på. Bjørn Erik gjør heller ikke det.

Helt enig med deg for en gangs skyld Leif.  Jeg tror han misforstår med vilje eller at han er lurt av den som forvirrer.

Svar
Kommentar #160

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Geir Rune, du aner ike hva SDA tror på. Bjørn Erik gjør heller ikke det.

Jeg hører du si det, men jeg vet nå litt om SDA, men ikke mer enn jeg trenger..

Jeg bryr meg ikke om dybdene og alle borforklaringene i deres teologi, for meg holder prinsippene..

Da er det tydelig at du blottlegger mye av disse prinsippene gjennom det du sier, bla. din påstand om herlighetslegmer til de som tror nok, og ikke minst den tråden du nå fremfører hvor du hevder syndfrihet..

Svar
Kommentar #161

Randi TunIi

10 innlegg  3750 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet at jeg ikke skulle skrive til deg men klarte ikke å la være men jeg vil at du skal se at Jesus var både streng og god.

Det er forskjell på å være streng og ville torturere mennesker i all evighet. Strenghet i Kjærlighet er når man viser mennesker når de går feil vei.

Jesus forkynner at det fins et helvete og at man kan komme dit. Men han viser oss også at han er villig til å ta all vår synd som gjør at vi havner i helvete.

Jesus har en enorm kjærlighet og gjør alt for at ingen skal havne i helvete. Da gjorde han det så enkelt for oss at ved bare ved å tro på han så kan vi bli frelst. Så når vi står utenfor all herlighet i himmelen så er det kun Jesu blod som kan redde oss. For Jesus vil at alle skal bli frelst. Derfor forkynner han veien til frelse, men også til fortapelse.

Men med visshete i hjertet fordi jeg ikke klarte tanken på at noen skal komme til helvete, så viste Jesus meg at Han vil det enda mindre. Og Han har gjort ALT for at alle skal bli frelst. Også verdens mest usle menneske. Jeg har en visshet i hjertet om at Jesus vil føre alle mennesker til himmelen, fordi HAN vil det. Og det er Jesus jeg elsker, ikke din forkynnelse om Gud.

Jesus brukte sterke ord. Ikke fordi han ikke elsket, men fordi han viste mennesker hvilken vei de skulle ta. Og det gjør han helt til hver enkelt blir reddet, slik han gjør for hver enkelt som går seg vill.

Gud har en mye større kjærlighet enn det jeg tror du har anelse om, ihvertfall etter hva din forkynnelse går ut på. Og det er kun den Kjærligheten som kan sette mennesker fri.

Svar
Kommentar #162

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Helt enig med deg for en gangs skyld Leif.

tror at du og leif er enige om mye mer enn leif vil innrømme, bla. la jeg merke til den andre SDA`er på denne blogg i en annen tråd, ren mystikk var det jeg leste der...

nå nekter nok leif for det, men jeg opplever nok Tor Martinsen å være en helt annen kaliber læremessig  enn Leif,og han virker å forstå trosgrunnlaget betydelig bedre enn leif.

Når så svein nyborg bifaller det Tor Martinsen skriver så bør en ikke betvile denne observasjon.

Svar
Kommentar #163

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

du må ikke glemme å ta med at grunnteksten sier døden dø dvs dø to ganger, så når slangen sier at dere slett ikke skal dø så er det selvsagt i motsatt for tegn av det Gud fader sa..

dere skal mao slett ikke døden dø, og da bør en kanskje spørre seg hva den andre død egentlig innebærer, og hva satans tilbud er rent konkret

Grunnteksten om slangens påstand om å dø:

H4191

מוּת mûth mooth

A primitive root; to die (literally or figuratively); causatively to kill:

- X at all, X crying, (be) dead (body, man, one), (put to, worthy of) death, destroy (-er), (cause to, be like to, must) die, kill, necro [-mancer], X must needs, slay, X surely, X very suddenly, X in [no] wise.

Satans tilbud er evig liv med ham som vår konge, ett liv med lovbrudd for egen vinnings skyld. Hadde han vunnet ville han ha rett på alle som gikk for løgnen og fått de gjenreist. Det tilbudet står ved lag den dag i dag for ham. Det er det han gikk for og det er det han går for men den kampen har han tapt og det gjorde han endelig i ett vitnesbyrd på korset om hvem han er. Rett og slett ond. Desverre klarer han i dag å lokke til seg mennesker også. 

Den andre dod er endelig og med det game over. 

Svar
Kommentar #164

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Om den som talt til deg ikke talte i henhold til Guds ord (som er påvist) var det ikke Gud men en ond ånd.

Hei Leif

 

 

Hvem er du som kan si noe sånt påroper du deg myndighet til å si at det var en ond Ånd som hjalp meg til at  jeg og fruen fremdeles er gift. satan gjør alt for at ekteskapet skal brytes, viste du ikke det leif. Et ekteskap er det som er kronen på verket for satan å bryt, det som Gud har satt sammen kan man ikke skille, og er ikke dette en spott mot den Hellige Ånd slik som du framlegger dette Leif alvårlige saker du begir deg ut på no Leif Du er på tynn is.  Jesus ble også ble beskyld for å være besatt av onde ånder.   Jeg kjenner igjen Guds røst når Han kaller til hjelp. men du gjør tydeligvis ikke det. ser du ikke dine beskyldninger som er rette mot Guds Godhet ta deg i vare Leif. Dette sier jeg i kjærlighet til deg .

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #165

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Den andre dod er endelig og med det game over.

Jeg hadde ventet litt mer enn dette leif..og det minner mer om humanistisk tolkning, eller den gnostisk tanke om den store glemsel

hva betyr døden dø rent konkret, prøv å svare på det? Jeg opplever bare at du aldri kommer til poenget, din venn Tor Martinsen er betydelig bedre der.

Ellers er det rene selvfølgeligheter at satan ønsker å være konge i vårt liv, og jeg forstår  heller ikke dette utsagn fra deg..

sitat ..Hadde han vunnet ville han ha rett på alle som gikk for løgnen og fått de gjenreist...sitat slutt.

hvor henter du legitimering for en slik påstand??

Svar
Kommentar #166

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ja :-)

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Jeg har en visshet i hjertet om at Jesus vil føre alle mennesker til himmelen, fordi HAN vil det. Og det er Jesus jeg elsker, ikke din forkynnelse om Gud.

Nettopp slik er det også for meg. Jesus vil aldri gi opp før han har ført hvert eneste menneske frem til Guds rike.

At han måtte gi opp, og la noen gå evig fortapt, ville være en så tung byrde, at han ikke kunne tenkes å resignere på et visst tidspunkt.

Jesus leder alle, troende og ikke troende, folk av alle religioner, frem til Guds rike. Glemmer vi å be, så ber han for oss, er vi iferd med å gi opp og bukke under, løfter han oss opp og leder oss videre, lider vi eller sørger, trøster han oss og viser oss håpet.

Slik er Jesus.

Mvh Sverre

 

Svar
Kommentar #167

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Gud har en mye større kjærlighet enn det jeg tror du har anelse om, ihvertfall etter hva din forkynnelse går ut på. Og det er kun den Kjærligheten som kan sette mennesker fri.

Hei Randi

 

 Jeg er enig med mye du skriver, men du velger ikke å se at det finnes en strengere side ved evangeliet du velger å vende deg bort fra Guds hele sanne ord, hva er du redd for ? hvis man skal stå for hele sannheten så kan man ikke trekke fra det som står om Jesus Jesu brukte svaiepen for å rydde Guds hus, hva hadde skjed hvis man hadde gjort dette i dag, blitt buret inne kansje. hvorfor sier Jessus at det er bare fem av de ti jomfruer som kom inn til Himmelen?  Hvem ble frelst på Nohas tid som kom inn i arken jo 8 av 3 milloner ble frelst og det er svet lite antall, og slik Jesus sier det skal være slik på Nohas dager, da de festet og drak og gjorde sitt dagelige arbeid, så kommer jeg brått. hvor mange er våkne da ? Hvorfro refaet Jesus byene og disiplene ? var de ikke fo at Han ville at de skulle stå løpet ut.? Det hadde vert fint om du hadde svart meg på mine spørsmål randi, Jeg vil bare hjelpe deg til å forstå Hans kjærlighet på den strenge siden også.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #168

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Nettopp slik er det også for meg. Jesus vil aldri gi opp før han har ført hvert eneste menneske frem til Guds rike.

At han måtte gi opp, og la noen gå evig fortapt, ville være en så tung byrde, at han ikke kunne tenkes å resignere på et visst tidspunkt.

Jesus leder alle, troende og ikke troende, folk av alle religioner, frem til Guds rike. Glemmer vi å be, så ber han for oss, er vi iferd med å gi opp og bukke under, løfter han oss opp og leder oss videre, lider vi eller sørger, trøster han oss og viser oss håpet.

Slik er Jesus.

Hei Sverre

 

Jesus elsker alle mennesker uansett religion. alle mennesker har en lik utgangs punkt Han vil at alle skal bli frelst. og Han vil vente til siste slutt på hvert menneske. men det er helt og holdent opp til menneske som man vil omvende seg. og hvis man skal forkynne hele evangeleit så er det veldig viktig å få med seg den fulle sannhet, og ikke bare det som klinger godt i øret. slik mange øsnker det skal lyde i dag. den sunne lære er det ikke mange som tåler i dag. men Jesus kom med sverd for å sette et skille hvorfor ? Jesus sier også dette den som elsker sin mor heller Far høyere en meg er meg ikke verd. Harde ord men det står alikavel like fast. ser man bort infra dette, heller ignonere man dette ?

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #169

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Rune Staven

Publisert over 5 år siden
Gud spart 8 av 3.000.000 sier du. Du indiker at forholdet vill være ganske likt sli det var på Noahs dager. Dvs at om det var dommedag i dag så ville 18.667 mennesker bli spart av 7.000.000.000 dvs ca 7000.000.000 av befolkningen som lever i dag skal pines i all evighet, mens du og 18.666 andre skal til himmelen. Du snakker om en god gud? Skjerp deg rune, og innse bedraget.
Svar
Kommentar #170

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Asbjørn

 

 

Dette var et bilde på frelsen arken var frelsen for de menneske som hørte På GudS RØST. Jesus kom for å frelse verden. og det er flere i dag som har hørt om den frelsen som er gitt oss så det vil nok bli mange flere en 18600. som kommer til Himmelen.  så men det bilde som er gitt på Nohas tid er slik som skal være den tid da Jesus kommer tilbake den andre gangen. så smal er den vei sier Jesus og få er de som finner den.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #171

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6135 kommentarer

Dømmer seg seklv

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

tror at du og leif er enige om mye mer enn leif vil innrømme, bla. la jeg merke til den andre SDA`er på denne blogg i en annen tråd, ren mystikk var det jeg leste der

Jeg forstår deg ikke, men jeg dømmer deg ikke.  Men det er tydelig at du er tom for argumenter og tom for forståelse.

Men du dømmer i øst og vest som om du mener du selv er Gud.  Det sier i alle fall mye mer om deg, enn om meg.  Forstår du virkelig ikke at når du dømmer andre eller tillegger andre meninger de ikke har, så er det deg selv du dømmer.

Jeg tilgir deg og ønsker deg alt godt

Svar
Kommentar #172

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6135 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jesus sier også dette den som elsker sin mor heller Far høyere en meg er meg ikke verd.

Hvilket Bibelord?  Kan du henvise?

 

(Elsker seg selv. Beklagelig skrivefeili overskriften i forrige kommentar)

Svar
Kommentar #173

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Hvem forstår egentlig dette med døden og livet?

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

hva betyr døden dø rent konkret, prøv å svare på det? Jeg opplever bare at du aldri kommer til poenget, din venn Tor Martinsen er betydelig bedre der.

Du kan ikke forvente at noen skal forstå dette med døden, da de baserer sin tro på bare halve Bibelen?

Jeg siterer noen tydelige vers om hva som skjer,

Joh.11.25:Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.

Dette sier Jesus om de som blir med ham i det tusenårige riket (Åp.20.4, 14.3-4) Så til de som vekkes opp fra gravene av menneskesønnen, Joh.5.28: Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.  

Joh.5.24: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. 25 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.

Spør om han forstår dette?

Eller dette:

Ef.2.1:Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. 3 Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. 4 Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.

Svar
Kommentar #174

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Bjørn

 

 

 

Matt 10:37 Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. 

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #175

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Men det er tydelig at du er tom for argumenter og tom for forståelse.

ennå en tom påstand som du selvsagt ikke befester, det begynner å bli en vane dette Bjørn Erik.. Om du er så full av forståelse vis det da??

Svar
Kommentar #176

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6135 kommentarer

???

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

ennå en tom påstand som du selvsagt ikke befester, det begynner å bli en vane dette Bjørn Erik.. Om du er så full av forståelse vis det da??

Forstår du ikke en gang tilgivelse?

Svar
Kommentar #177

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tilgir deg og ønsker deg alt godt

Samme her Bjørn Erik, har forresten aldri hatt noen vonde tanker om deg , selv om det jeg skriver er direkte  så er det ikke for å ramme din person.

Jeg opplever deg som en oppriktig sjel (merk ordet sjel) som har ett oppriktig ønske å etterfølge dine opplevelser, jeg skulle bare ønsket at dit ønske å etterfølge Jesus var sterkere en dette opplevelsesønsket.

Jeg har selv vært under det samme opplevelsespress som deg over ett tiår, jeg reiste skandinavia rundt  for å oppleve, men det jeg ønsket fikk jeg ikke før jeg la av alt dette selvstrev, og hvilte i kristus.

Da først kom freden til hjertet.

Svar
Kommentar #178

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6135 kommentarer

Vers 37 gjelder de som ikke tror på Jesus

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Matt 10:37 Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd.

Matt 10, 37-39

37 Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. 38 Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. 39 Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det

Jeg synes en må lese det hele , ikke bare et vers.  I vers 39 sier Jesus at det gjelder de som ikke tror.  Den som mister sitt liv for min skyld skal finne det.  Altså den som kommer til tro på Jesus, omvendes og får nytt liv.  I tro.  Den som ikke tror, er meg ikke verdig.  Dem som tror får altså ikke del i nåden og frelsen og det evige liv i himmelen.

Det sentrale budskapet i kristendommen.  Den som tror synder ikke.

Svar
Kommentar #179

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6135 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

var sterkere en dette opplevelsesønsket

Hva slags opplevelsesønske er det du mener jeg har og som jeg ikke har?

Svar
Kommentar #180

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hva slags opplevelsesønske er det du mener jeg har og som jeg ikke har?

Det burde du vite etter kristen mystikk tråden Bjørn Erik, det var ganske opplagt hva du vektla der...det var  opplevelser og den gode følelse..

Svar
Kommentar #181

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. 38

Hei Bjørn

 

Ja det er riktig man skal ta med helheten fint du minnet meg på dette.

Dette er et bilde på hvor man må ha sitt fokus. at hvor lett det er å bli opptatt av hva verden kan gi oss. og på hvor vårt hjerte er. Jesus sier at man skal elske sin neste som seg selv. så det inneberer kjærlighet til ¨vår famile søsken i troen, men Han sier at vi skal elske våre fiender også. så da blir det vanskeligere. Men det at Jesus blir større og vi avtar er vel noe av dette budskapet vil fram til. man skal ikke ha kjærlighet til denne verden.

HVA MENER DU MED DEN SOM TROR SYNDER IKKE ?

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #182

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Dette sier jeg i kjærlighet til deg .

Jeg forholder meg til Guds ord og ser og hører ut i fra det. Av kjærlighet til deg sier jeg det rett ut, du gjør klokt i å se på Guds ord i forhold til dette.

 

Svar
Kommentar #183

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

hva betyr døden dø rent konkret, prøv å svare på det?

Nå må ikke du tenke som en greker men i ett språk Gud ga Adam og Eva.

Det betyr at du slettes ikke skal dø.

Sitert: 

"sitat ..Hadde han vunnet ville han ha rett på alle som gikk for løgnen og fått de gjenreist...sitat slutt.

hvor henter du legitimering for en slik påstand??"

Hva går Satan for? Hvem vil han være Gud for om han hadde vunnet og hva tror du han lokker sine med? Tror ikke du Satan har ett ønske/ mål til syvende og sist? Om Satan hadde fått ret, tror du ikke Gud hadde måtte gi Stan rett og gitt ham det han vile ha? Tror du ikke han har ett alternativ for de som ikke vet hvem de vil tro på? Enkel logikk Geir Rune. Sann satanisme går for tronen og de vil ha evig liv. 

Svar
Kommentar #184

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6135 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Det burde du vite etter kristen mystikk tråden Bjørn Erik, det var ganske opplagt hva du vektla der...det var

Da har du ikke lest kommentaren min hvor jeg la fram mitt eget syn:

Bjørn Erik Fjerdingen Innlegg: 24
Kommentarer: 1065 Jeg holder meg til det som er klart for megPublisert 4. august Kommentar #596

Jeg har sovet på og vurdert det som er skrevet.  Det som andre har skrevet og det jeg selv har skrevet.

Noen av mine kommentarer burde ikke vært skrevet, men det får stå sin prøve.  Kanskje jeg ikke skulle fortalt riktig så mye om litt av opplevelsene mine.

Jeg har nå fått glimrende synspunkter fra mange.  Noe som har utvidet forståelsen min og som har varmet hjertet mitt.  Jeg takker og bukker for alt det mange av dere har delt med oss som leser kommentarer og innlegg og som debatterer.  Mesteparten har vært fantastisk.

Jeg har kommet til at jeg står på den forståelsen jeg har og har hatt.  Den som jeg etter samtaler med prester og etter opplevelsen kom fram til.  Opplevelsene steg for steg stemmer med Ordene og fortellingene i Bibelen.  Det er min solide grunnmur for livet mitt.

Klippen f,eks. forstår jeg som hjørnesteien i livet som bygger en solid grunnvoll.  Et hus som ikke er bygd på sand.  Der det ble bygd der står det.  Huset flytter seg ikke og rennende vann av forskjellige typer (en annen tro) undergraver ikke den grunnmuren.

Klippen er Guds kraft som jeg i den situasjonen jeg var i desperat trengte og fikk.  Kjærlighet, medfølelse, frelse og nåde fra den treene.

Jeg står på Kirkens grunnvoll og den bibelforståelse jeg har.  Jeg tror ikke Gud som ønsker å fremme sin kjærlighet gjør det så innviklet som noen gir uttrykk for. 

Det er gjort enkelt å bli frelst  for at mange skal komme til tro.  Dåpen som gir DHÅ - nattverden - bønnen - kjærligheten - troen.  Troen, ja troen alene.  Det spiller ingen rolle hvilket mål av tro en har.  Om troen er sterk eller svak, men en må tro.  Det er som lignelsen i vingården.  Samme lønn til alle.

Noen får også oppleve bryllupet.  Festen.  Ikke fordi en har fortjent det, men fordi en trenger det.  Noen trenger det for å misjonere.  Andre for å overleve.  Slik som den hjemvendte sønn.

Det må være enkelt. Da Gud har bestemt at frelsen skal gjelde alle. Frelse for alle som tror.  Uten det gjaldt for alle som tror, ingen rettferdighet.  Frelse og evig liv.  Om det kun var frelse for alle som tror sterkt og inderlig, ingen rettferdighet.

Gjerninger gir ikke frelse.  Men tro gir frelse.  Jesus kom til jorden for å frelse:

Matt 20,28:

28 Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Rom 1, 16-17

Evangeliet, Guds kraft til frelse. 

16 For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro

 

Jeg ønsker alle en fortsatt god debatt og en fin dag!

Mvh

 

og denne;

Bjørn Erik Fjerdingen Innlegg: 24
Kommentarer: 1065 Ikke til forkleinelse for noenPublisert 4. august Kommentar #598 Svein Nyborg – gå til den siterte teksten.

(Sitat fra Svein Nyborg) Om Gud den Allemktige flyttet inn i et hus bygd på Klippen, hva var årsaken til at tempelplassen var så skitten at det var mulig å skrive i sanden?
Plassen var tross alt høysete for Gud og Israels Høyesterett, både politisk og religiøst, hvordan gikk det til at plassen var så støvete at en kunne signere kvinnens frikjennelsesdomm i støvet?

Kjære Svein

Slike tanker hadde jeg da jeg regnet med som ateist.

Men da jeg kom til tro, overga jeg meg i Guds hender.  Jeg fikk oppleve at Gud er.  Jeg ble sikker og vet at Gud er.

Da er spørsmål som du stiller deg totalt uvesentlige, i alle for meg.

Kjærligheten - nåden - barmhjertigheten - godheten - frelsen.  Herligheten i frelsen og i det evige liv.

Gud er.  Jeg tror på Ham, den treene og det evige livet.  Det er det viktige, det eneste viktige.  Troen først og kunnskapen senere. 

Jeg liker ikke å si det, men for meg kommer slike tanker fra det onde(altså Svein Nyborgs tanker).  Den som uroer og forsøker å lure oss vekk fra troen.  Troen på den ene - på den allmektige Gud.

Jeg ønsker deg alt godt Svein.

Ha en fin dag!

Mvh

Svar
Kommentar #185

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6135 kommentarer

Elske vår neste

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jesus sier at man skal elske sin neste som seg selv. så det inneberer kjærlighet til ¨vår famile søsken i troen

Kjære Rune!

Også de som ikke tror er vår neste.  Også de er selvsagt omfattet av vår nestekjærlighet.  Kanskje det er lurt å ha dette i minne da en skriver kommentarer og innlegg.

Da det gjelder å elske sin fiende?  Da vi gir nestekjærlighet til våre fiender som kan ha såret oss grovt eller lemlestet oss, må en huske på at det også er til vårt eget beste.  Da slipper vi de onde kreftenes påvirkning.  Vi slipper å hate, noe som er destruktivt og spiser opp livene våre innenfra.  Som et eksempel.

Svar
Kommentar #186

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Også de som ikke tror er vår neste.

Hei Bjørn

 

 

 

Når jeg skriver innlegg så tenker jeg og bryr meg om mine søsken i troen, alle trenger å få et dytt en oppmuntring en advarsel. ja Jesu var flink til alt dette, Jeg er ikke i nærheten, men min tjeneste vil jeg fullføre, og det er ingen takknemelig oppgave, da mange tror dette er skremsels og fordømmende propaganda, nei dette er ment i kjærlighet, fordi jeg vil at mest mulig skal nå til det evige liv, for det er lett å miste sin frelse på veien bjørn Erik, og det er det mange ikke forstår heller tror. for er man frels en gang så alltid frelst. for meg betyr det at de som lever i synd er som de uforstandige jomfruer. Jesu sier det er få som finner den smale vei, og man må kjempe for sin frelse. det er en kamp hver dag, slik må vi være bevist på Korset blodet og erkjenne vår svakhet i den grad at vi forstår hvor avhenige vi er av nåden. uten å forstå vår svakhet kan man heller ikke kjenne nådens funksjon. Fint at du delte de ord med meg Bjørn erik

 

 

Guds fred

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #187

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6135 kommentarer

Ikke skremme, men elske vår neste

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

men min tjeneste vil jeg fullføre, og det er ingen takknemelig oppgave, da mange tror dette er skremsels og fordømmende propaganda, nei dette er ment i kjærlighet

Ja jeg har forstått det Rune.  Men om du ser hva Jesus fortalte og hva disiplene evangeliserte så var det kjærligheten, nådens og herlighetens budskap.  Jesus fortalte om livets 2 utganger for troende og ikke troende.  Det er korrekt, men det vesentlige i Hans budskap var kjærligheten og frelsen.

Budskapet var frihet i troen, frihet fra slaveriet (det onde),  frelsen og det evige liv.

Jeg tror alle er klar over livets to utganger.  Men skremsel gang på gang, frastøter ateister og andre ikke troende og og dermed mørklegger Jesus budskap.

Ingen som skremmes til tro.  Mens kjærligheten leder til tro.  Det er stor forskjell på å skremme og å vise kjærlighet til vår neste.  Vær var på Jesus oppgave og kjærlighet. Vær trygg på at du bygger huset ditt på fjell, og ikke på sand. 

Svar
Kommentar #188

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Hei Bjørn Ja det er stor forskjell på å skremme og advare mot lunkenhet Som Jesus vil spy ut av sin munn. Jesus var den som advarte mest om Helvete Hvorfor? hva er forskjellen i dag? Mvh Rune

Publisert over 5 år siden
Svar
Kommentar #189

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6135 kommentarer

Hva med budskapet om frelse?

Publisert over 5 år siden

Sitat fra Rune: "Hei Bjørn Ja det er stor forskjell på å skremme og advare mot lunkenhet"

Ja du Rune du Rune.  Du advarer og advarer andre.  Men når noen "advarer" deg, da reagerer du med svære bokstaver og blir tilsynelatende fornærmeret selv.  Du har også advart meg, men reagerte jeg med svære bokstaver og å bli fornærmet?  NEI!

Får det deg til å tenke litt over deg selv og dine egne advarsler mot peti og preti?  Gode råd blir du fornærmet av.  Samtidig som du i eningen "advarer" alle andre.  Er det alle andre troende og ikke troende det er noe galt med?

Er budskapet ditt av kjærlighet?  Gud er kjærlighet.  Eller er budskapet ditt kun om straff og helvete for andre?

Hvorfor er budskapet om kjærlighet fremmed for deg? 

Jeg tror ikke det er fremmed for deg, men skrivingen din viser at du ikke akkurat flyter over av kjærlighetsbudskapet.

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
15 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 211 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 2 timer siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1080 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1217 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1080 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 516 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere