Lars Randby

159

Hva skal gud med meg

Publisert: 22. des 2009

Det er så mange som ønsker at jeg skal finne gud. At jeg skal ta til meg Jesus. Svært få forteller meg hva gud og Jesus skal med meg!

Jeg kan forstå at det kunne vært nyttig for en god gud om jeg hadde vært en herdet kriminell og frelsen hadde gjort meg til et bedre menneske som nyttet livet til det gode og ikke det destruktive.

Jeg kan forstå om en god gud så at jeg sultet og ønsket å gi meg mulighet til å skaffe meg mat og trygghet.

Jeg kan forstå om en god gud så at jeg kun tenkte på meg selv og ikke brydde meg om andre, at da ville det vært nyttig å gi meg korreksjon så jeg tenkte mer på andre og mindre på min egen lykke.

Nå lever jeg i den villfarelse at jeg forsøker å ikke bare være meg selv god nok, noen ganger lykkes jeg andre ganger feiler jeg. Det ser jeg selv og forsøker å gjøre noe med det. Vil tro på en gud gjøre meg til et bedre menneske for andre?

For det kan vel ikke være slik at en gudstro bare skal gi meg ekstra goder, da blir det vel litt som å kjøpe seg en forsikring mot etterliv og dårlige tider, for meg selv.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hvis

Publisert nesten 11 år siden

Er dette muligens svaret!

Av Joseph Rudyard Kipling

 

Hvis du kan bli på post når man forlot deg
og holde hodet klart når alt slår klikk,
hvis du kan tro når alles tvil slår mot deg,
men også våkent lytte til kritikk,


Hvis du kan ventetidens byrder bære,
og møte løgn – med sannhet som ditt svar
og møte hat – du ikke selv vil nære,
men tie med hvor klok og god du var.


Hvis du kan ferdes fritt i drømmesfæren
og tenke – uten tanken selv som mål,
hvis du kan ta triumfen og miséren
med samme ro og samme rygg av stål,


Hvis du kan tåle at ditt ord forvrenges
til usselt pjatt i demagogens munn,
hvis du kan se ditt livsverk søndersprenges
og atter bygge det på naken grunn.

Hvis du kan våge alt på samme terning,
– et enkelt kast på livets spillebord –
tape alt – og gjenoppta din gjerning,
men aldri nevne tapet med et ord,


Hvis du kan ta din tørn og ikke gi opp,
men sette inn hver fiber i din kropp
og holde ut når alt forstummer i deg
unntagen viljens røst: «Gi aldri opp».

Hvis du kan si til massen hva du mener
og selv blant konger åpent mene ditt,
hvis du er alles hjelper, ingens tjener,
hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt,


Hvis du kan fylle hvert minutt av tiden
med seksti solsekunder, – da som lønn
er jorden din med alt som finnes i den,
og – enda mer – du er en mann, min sønn.

Kommentar #2

heidi knutsen

5 innlegg  45 kommentarer

Hei

Publisert nesten 11 år siden

Hei Lars ;)

Jeg tror at å finne Gud/Jesus, gjør en stor forskjell i alle menneskers liv! Selv, var jeg nok mye mer egoistisk før jeg ble en troende. Trodde jeg visste svar på alt her i livet! Men, i tilfelle det fantes en Gud, så ville jeg ikke disrespektere Han, noe som førte til at jeg ikke giftet meg i kirken eller døpte mine barn.

Så ble noen i vennekretsen kristne, og da begynte jeg å lese Bibelen, for å kunne motbevise alt de snakket om. Trodde virkelig at de hadde "lost their minds", når de snakket om synd og elendighet. I mine øyne var ikke Jesus en mild person, men en som skrek og ropte om synd, død og fordervelse... Og dette kunne mine venner tro på?

En kveld, jeg leste Bibelen som vanlig, slo Jesus kjærlighet ned i meg, og for første gang viste ordene meg en kjærlig Jesus! Han var ikke fordømmende, men reddende! Den natten ble min vei til å tro på Jesus, og har ikke angret ett sekund på det:)

Jeg ble voksendøpt og barna ble velsignet. I kirken finner jeg ikke det jeg trenger, men blant mennesker så gjør jeg det!

Jødene kaller ikke synd for synd, men som feil som kan rettes opp, og for meg høres det riktig ut. Jeg er ikke imot noe, men er for alle;)

Så for meg er det en berikelse i eget liv, det å tro på Jesus, og muligens for noen andre òg;)

Kommentar #3

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Hva skal Gud med meg?

Publisert nesten 11 år siden

Lars Randby skriver:   Det er så mange som ønsker at jeg skal finne gud. At jeg skal ta til meg Jesus. Svært få forteller meg hva gud og Jesus skal med meg!

Ja, det lurte jeg på den tid jeg var ufrelst også. Hva skal Gud med meg?  Svaret er at Gud ønsker samfunn med deg sammen med sin Sønn, Jesus. Jesus har jo kjøpt deg fra synden, men det viktigste gjenstår og det er at du aksepterer hva han har gjort for deg slik at du sier ja til å følge ham. Da er du frelst, berget for evighet!

Det er ingen som tvinger deg inn i dette. Selv Gud gjør ikke det, men han som elsker deg, kaller han på ditt hjerte fra solens oppgang til dens nedgang. Hver dag, hver time og sekund kaller han på ditt hjerte.

Det som kjennetegner kristene er at de ønsker at du skal oppleve det de har opplevd. Det å bli en kristen er en opplevelse på den åndelige siden og på det menneskelige. Kristendom er ikke en religion, men en person, Jesus Kristus. Bruk julen til å tenke litt over dette, for det er nettopp derfor vi feirer julen vi kristne. God jul!

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Min plikt min jobb

Publisert nesten 11 år siden

Hei Heidi K.

Det er et argument jeg kan forstå. At en gud ønsker at jeg skal gjøre det gode. Men hva stopper meg fra å gjøre det gode helt av meg selv? Det eneste jeg kunne tenke meg en gud til var de store ting, fred på jord, ingen sultet, slutt på kriger, slutt på nød og så videre. Men dette har vel nok andre gjort før meg med eller uten hell.

Så da står jeg igjen med meg selv og det jeg selv kan gjøre. Det blir for meg feil om jeg skal se på en gud som en kraftpille som gjør meg til et bedre menneske. For den jobben mener jeg faktisk at er min og ikke noe jeg kan overlate til en gud.

For egen del har jeg ikke noe å be guden om. For tar guden bort mine plager eller tunge stunder blir jeg neppe lykkeligere av det for da vet jeg ikke lenger å sette pris på de gode dagene.

Ser jeg ikke gleden ved å gi uten å be om noe tilbake, så ser jeg heller ikke gleden ved å kunne ta imot uten å måtte yte tilbake.

Jeg rett og slett ser ikke noen grunn til at en gud skal gjøre noe for meg når det er så uendelig mange som trenger langt mere til hjelp enn det jeg gjør.

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: Hvis

Publisert nesten 11 år siden
22.12.09 kl. 20:58 skrev Lars Randby:

Er dette muligens svaret!

Av Joseph Rudyard Kipling

Hvis du kan bli på post når man forlot degog holde hodet klart når alt slår klikk,hvis du kan tro når alles tvil slår mot deg,men også våkent lytte til kritikk,

Hvis du kan ventetidens byrder bære,og møte løgn – med sannhet som ditt svarog møte hat – du ikke selv vil nære,men tie med hvor klok og god du var.

Hvis du kan ferdes fritt i drømmesfærenog tenke – uten tanken selv som mål,hvis du kan ta triumfen og misérenmed samme ro og samme rygg av stål,

Hvis du kan tåle at ditt ord forvrengestil usselt pjatt i demagogens munn,hvis du kan se ditt livsverk søndersprengesog atter bygge det på naken grunn.

Hvis du kan våge alt på samme terning,– et enkelt kast på livets spillebord –tape alt – og gjenoppta din gjerning,men aldri nevne tapet med et ord,

Hvis du kan ta din tørn og ikke gi opp,men sette inn hver fiber i din kroppog holde ut når alt forstummer i degunntagen viljens røst: «Gi aldri opp».

Hvis du kan si til massen hva du menerog selv blant konger åpent mene ditt,hvis du er alles hjelper, ingens tjener,hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt,

Hvis du kan fylle hvert minutt av tidenmed seksti solsekunder, – da som lønner jorden din med alt som finnes i den,og – enda mer – du er en mann, min sønn.

Dette var egentlig en flott tilnærming til spørsmålet Lars :) 

For det handler jo faktisk om å innse at jeg trenger en slags personlig utdannelse og opplæring selv om jeg er blitt voksen? -

Dette Kiplingdiktet var meget beskrivende for læringsmålet

mvh  Mette

Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: Hva skal Gud med meg?

Publisert nesten 11 år siden
22.12.09 kl. 21:14 skrev Terje Johansen:

Jesus har jo kjøpt deg fra synden, men det viktigste gjenstår og det er at du aksepterer hva han har gjort for deg slik at du sier ja til å følge ham. Da er du frelst, berget for evighet!

 Takk men nei takk. Har jeg syndet mener jeg det er min plikt å stå til rette for det og ikke overlate det til andre.  Jer er ikke bevaringsverdig og evig liv søker jeg ikke det får holde med det livet jeg har. Som du forstår søker jeg ikke svar på hva en gud kan gjøre for meg, jeg søker svar på hva en gud ønsker med meg. Det du forespeiler er en gud som samler på mennesker uten mål og mening med hva guden ønsker av dem.

Så hvorfor alt dette fokuset på hva man kan få når Jesu budskap var hva vi kan gi.

Kommentar #7

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Re: Hva skal Gud med meg?

Publisert nesten 11 år siden

Hei Lars!

Som jeg sa tvinger ikke Gud seg inn på deg uten at du vil. Men Gud elsker hver en synder slik at han vil at alle skal komme til syndserkjennelse for å bli frelst. Hus det om det var bare deg på jorden ville Jesus gå til Golgata for at du kunne si ja til et liv i samfunn med ham.

Dette med gjerninger for Gud er en frukt av det kristne liv som kommer etter hvert. Det er Gud selv som legger gjerningene til rette for deg slik at du kan gå rett i de ferdiggjorte gjerningene. Vi kan prestere mye bra, men de gjerningene Gud velsigner er de gjerninger han selv har lagt frem for deg. Det er ikke vi mennesker som skal sole oss i fine gjerninger og så få ros for dem, men det er Gud som skal roses. Disse gjerninger kommer ikke før du har sagt ja til å følge Jesus.

Kommentar #8

Gunnar Skeid

84 innlegg  121 kommentarer

RE: Hva skal gud med meg

Publisert nesten 11 år siden
22.12.09 kl. 20:20 skrev Lars Randby:

Det er så mange som ønsker at jeg skal finne gud. At jeg skal ta til meg Jesus. Svært få forteller meg hva gud og Jesus skal med meg!

Han elsker deg, og det lengter Han etter å vise deg. Han vil bruke tid med deg og la deg steg for steg bli bedre kjent med Ham og livet med Ham.

Han har allerede skapt alt. Så Han trenger deg ikke fordi Han vil oppnå noe spesielt. Hans agenda er helt enkelt gjensidig kjærlighet.

Kommentar #9

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

RE: RE: Hva skal Gud med meg?

Publisert nesten 11 år siden
22.12.09 kl. 21:22 skrev Lars Randby:22.12.09 kl. 21:14 skrev Terje Johansen:

Jesus har jo kjøpt deg fra synden, men det viktigste gjenstår og det er at du aksepterer hva han har gjort for deg slik at du sier ja til å følge ham. Da er du frelst, berget for evighet!

 Takk men nei takk. Har jeg syndet mener jeg det er min plikt å stå til rette for det og ikke overlate det til andre.  Jer er ikke bevaringsverdig og evig liv søker jeg ikke det får holde med det livet jeg har. Som du forstår søker jeg ikke svar på hva en gud kan gjøre for meg, jeg søker svar på hva en gud ønsker med meg. Det du forespeiler er en gud som samler på mennesker uten mål og mening med hva guden ønsker av dem.

Så hvorfor alt dette fokuset på hva man kan få når Jesu budskap var hva vi kan gi.

Hei Lars!

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1391539149; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1214560430 68419601 68419609 68419611 68419599 68419609 68419611 68419599 68419609 68419611;} @list l0:level1 {mso-level-text:"%1)"; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Jeg er ikke i tvil om at Gud ønsker noe av deg. Det er to opplagte grunner for det.

1)      Du er faktisk ”her” og det er ikke av deg selv. Dette er jo en ufravikelig betingelse for at du skal kunne innfri et guddommelig ønske i denne verden og et tegn i seg selv på at noe kan bli tydeligere for deg. For Gud var dette kjent før din tilblivelse; for deg kan det ganske sikkert bli kjent før din bortgang.

2)      Du undrer deg over hva det er Gud ønsker av deg. Du kommer til å bli bevist dette i imøtekommende- og involverende grad. Alle utilstrekkelige svar nå kommer fra deg selv eller mennesker som står i et tilsvarende utilstrekkelighetsforhold som deg; da er det bare fra Én kilde et  <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1391539149; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1214560430 68419601 68419609 68419611 68419599 68419609 68419611 68419599 68419609 68419611;} @list l0:level1 {mso-level-text:"%1)"; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> fullkomment svar kan komme.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #10

heidi knutsen

5 innlegg  45 kommentarer

Hei igjen Lars

Publisert nesten 11 år siden

At en gud ønsker at jeg skal gjøre det gode. Men hva stopper meg fra å gjøre det gode helt av meg selv? Det eneste jeg kunne tenke meg en gud til var de store ting, fred på jord, ingen sultet, slutt på kriger, slutt på nød og så videre. Men dette har vel nok andre gjort før meg med eller uten hell.

Poenget er at ingenting stopper deg! Hvorfor har vi moral og etikk? Om det ikke betyr noe at jeg stjeler, lyver eller myrder, bortsett fra menneskelige lover (som jeg kan rømme fra), hvorfor har jeg da en samvittighet?

Kan vi klandre Gud for all urettferdighet på jorda vår eller menneskers grådighet og maktsyke?

Om Gud skulle oppfylle alle våre bønner, så ville det være å overstyre oss, og vi ville bli som marionetter (dukker styrt av andre)... Vår frie vilje hindrer Gud i å gripe inn i katastrofer, men ikke i vår hverdag;)

De som tror at rikdommen deres er fra Gud, har ikke forstått Jesus, Gud deler _ikke_ ut Mercedeser eller villa`er...

Søker du Gud, får du visdom;)
Kommentar #11

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Kommentar

Publisert nesten 11 år siden

Det er eit godt, viktig og interessant spørsmål du stiller, Randby. Ein kort kommentar:

a. Som du sikkert veit, dreier mykje av det kristne evangeliet seg om at Gud er domar, og at vi ved trua på Jesus og hans død for våre synder får tilgjeving for alle våre synder. (synd=å ikkje ære og tilbe Gud som Herre+alle konsekvenser av dette). Det har til dømes vore ein styrke ved norsk bedehuskristendom at denne delen av kristendomen har blitt betona. 

b. Men ein vesentleg side ved kristendomen er også dette: At Gud ikkje berre vil tilgje oss synder, men at han vil leve med oss her på jorda, gjenopprette det som ikkje er rett i våre eigne liv, samt gje oss i oppdrag å gjenopprette det som ikkje er rett elles i verda. Og Jesus og hans apostlar har ganske mykje å seie om korleis dette konkret gjerast: Forkynne bodskapen om at Jesus er konge over skaparverket slik at menneske får han som herre og frelsar; elske våre fiendar; tilgje dei som gjer vondt mot oss; tale sanning; hjelpe dei fattige; kjempe mot undertrykking; dele av vår rikdom; kjempe mot egoisme etc. etc.  

c. Difor vil eg gjerne seie (frå mitt standpunkt som kristen): Så bra at du vil gjere det som er rett og godt! Det står det respekt av. Men kvifor ikkje bli med på heile pakka: Bli med på Guds lag,gjer det gode innanfor ramma av hans plan. Hans plan er nemleg ikkje berre å fikse og lappe på eitt og anna som er gale her og no og så la det bli med det. Hans plan er ei storskala-gjenoppretting av heile skaparverket. Gjenopprettinga byrjar her og no, der vi er. Og det er denne vi skal få bli med på. Og gjenopprettinga endar i den fullstendige fornyinga av heile skaparverket, der vi også skal få vere med med fornya kroppar. 


Kommentar #12

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Trenger jeg dere?

Publisert nesten 11 år siden

Takker for mange gode innspill. Det kan virke som om dette å ta til seg en gud og følge Jesus tanker i seg selv ikke er nok. Slik jeg tolker noe av det dere som er troende skriver er det også et viktig moment at jeg går med i et fellesskap med andre troende. Er dette riktig tolket?

Slik jeg ser den historiske Jesus så var han en mann som sådde tanker hos mennesker. Ba dem tenke selv, søke kunnskap og handle mot andre som man selv ønsket at andre skulle behandle en selv. Han bygget ikke kirker av sten eller ansatte prester til å utføre rituelle handliger eller til å tolke hva som var rett eller galt. Han ba oss se etter i våre hjerter og selv gjøre oss opp vår egen mening.

Tanken om opplysning av den enkelte ser ut til å ha blitt ofret på regelstyrets alter. Fra rebell til institusjon, fra søkende til lovfestet.

Sier ikke Jesus  "Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg."

Og videre "Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket."

Det er så enkelt å ta til seg tekster og si det mennesker ønsker å høre. Skjule seg i gruppens varme og ikke tale den imot selv når den handler urett. Prise det gode i samlet gruppe og så gå hver til sitt uten å gjøre mer.

Er kan hende noe av essensen i det hele at budskapet skal leves ut ikke predikes. Er det de uttrykte ordene som gir frelse, eller de oversett gjerningene? Vi ser jo at ofte er det den som taler høyest om egen fortreffelighet som er minst troverdig.

Kommentar #13

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

RE: Hva skal gud med meg

Publisert nesten 11 år siden
22.12.09 kl. 20:20 skrev Lars Randby:

Det er så mange som ønsker at jeg skal finne gud. At jeg skal ta til meg Jesus. Svært få forteller meg hva gud og Jesus skal med meg!

Jesus sa om seg selv at han er Veien, Sannheten og Livet. Intet mindre enn det!!

Dersom Jesus ikke snakket sant var han en forfører, en svindler.

Dersom han ikke stod opp fra de døde og lever i dag, er vi som kristne uten troverdighet i det vi tror på.

Men dersom Jesus snakket sant? Dersom han stod opp og lever i dag?

Da lever du på en løgn i din vantro. Da er du avskåret fra fellesskapet med ham som har skapt deg og holder livet oppe i deg hvert åndedrag du tar. Da står du med ryggen til ham som er alle tings opphav og mening; Gud.

Du lurer på hva Gud, Jesus skal med deg?

Jeg ville heller spurt meg selv spørsmålet: her står jeg - hvis dette med Jesus Kristus er sant - hva er min situasjon da?

Kommentar #14

Øyvind R

10 innlegg  114 kommentarer

RE: RE: Hva skal Gud med meg?

Publisert nesten 11 år siden
22.12.09 kl. 21:22 skrev Lars Randby:Som du forstår søker jeg ikke svar på hva en gud kan gjøre for meg, jeg søker svar på hva en gud ønsker med meg. 

Jeg tror han ønsker din fullstendige overgivelse og tilbedelse, at du stoler helt og fullt på ham. Samtidig ønsker han på en måte å være din likeverdige. Dette kan virke som motsetninger, så ofte ser vi på Gud som en som kun ønsker et ovenfra-ned-forhold, mens det er Jesus som er vår bror eller "bror". Dette er nok en ufullstendig beskrivelse, men alle beskrivelser av Gud er ufullstendige.

Så kan du begynne å spørre hvorfor. Men inntrykket jeg får av bibelen er at det Gud ønsker mest med oss er samvær. Samtidig som at vi aldri glemmer at Gud er Gud og at vi er heldige som har hans velvilje.

Personlig, så tror jeg at verdien av en slik overgivelse er undervurdert. Jeg tror ikke mennesket har godt av å leve med seg selv i sentrum. Men det er selvfølgelig ikke slik at Gud ønsker vår tilbedelse fordi det er godt for oss. Gud har aldri og vil aldri eksistere for vår skyld.

Gud er Gud om alle mann var døde. Gud er Gud om alle land lå øde.

Addendum: Dette er ikke nødvendigvis så relevant, og kan godt hoppes over, men i mitt hode ligger dette i samme gata:

Jeg så en video på TED.com. Det er en forfatter som snakker om kreativitet, og hvor flyktig det er. Vi tar for gitt at det er kunstnerne selv som lager disse flotte verkene, men før renessansen var det gjeldende synet at kreativitet var noe som bodde utenfor mennesket, og kunstnerne var bare heldige noen ganger som klarte å fange "ånden". Og grunnen til at så mange artister er "forstyrrede sjeler" nå for tiden er at det ligger et stort press på dem til å utnytte noe som ingen noen gang egentlig har klart å temme.

Det er også en fantastisk flott video.

Kommentar #15

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: RE: Hva skal gud med meg

Publisert nesten 11 år siden
23.12.09 kl. 11:39 skrev Nelly bjerketvedt:

Du lurer på hva Gud, Jesus skal med deg?

Jeg ville heller spurt meg selv spørsmålet: her står jeg - hvis dette med Jesus Kristus er sant - hva er min situasjon da?

 Det er en mulighet for at mye av min motstand mot den religiøse utfoldelse som kommer til uttrykk ofte viser at det er egoismen og ikke nestekjærligheten som settes i høysetet. Men det kan jo også hende at jeg lar meg forlede av de som begår ord og overser de som gjør gjerninger.

Men den norske kirke er en ordkirke, det er det medlemmene ønsker. De vil ha ordene, trøsten og gleden men ikke oppgavene og det harde arbeidet.

Julen er et paradoks, det har et budskap som vi transformerer ved at vi lukker oss inne i familieenheter, priser vår egen lykke og sender kan hende en liten tanke til de som ikke er så heldige som oss selv. Det ville vel ha vist en smule mer storhet om man heller åpnet døren for de som slet og ikke bare tenkte på dem.

Vi har slikt sett et valg, selvforherligelse eller selvoppofrelse. Hva hadde Jesus valgt?

Kommentar #16

Øyvind R

10 innlegg  114 kommentarer

RE: RE: RE: Hva skal gud med meg

Publisert nesten 11 år siden
23.12.09 kl. 11:53 skrev Lars Randby:23.12.09 kl. 11:39 skrev Nelly bjerketvedt:

Du lurer på hva Gud, Jesus skal med deg?

Jeg ville heller spurt meg selv spørsmålet: her står jeg - hvis dette med Jesus Kristus er sant - hva er min situasjon da?

 Det er en mulighet for at mye av min motstand mot den religiøse utfoldelse som kommer til uttrykk ofte viser at det er egoismen og ikke nestekjærligheten som settes i høysetet. Men det kan jo også hende at jeg lar meg forlede av de som begår ord og overser de som gjør gjerninger.

Men den norske kirke er en ordkirke, det er det medlemmene ønsker. De vil ha ordene, trøsten og gleden men ikke oppgavene og det harde arbeidet.

Julen er et paradoks, det har et budskap som vi transformerer ved at vi lukker oss inne i familieenheter, priser vår egen lykke og sender kan hende en liten tanke til de som ikke er så heldige som oss selv. Det ville vel ha vist en smule mer storhet om man heller åpnet døren for de som slet og ikke bare tenkte på dem.

Vi har slikt sett et valg, selvforherligelse eller selvoppofrelse. Hva hadde Jesus valgt?

Ikke-kristne har ofte en stor evne til å se og avdekke de ubehagelige sannhetene i kristnes liv og virke. Vi får bare håpe at du ikke dømmer vår gud ut fra det du ser i oss.

Kommentar #17

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Dømme

Publisert nesten 11 år siden
23.12.09 kl. 12:13 skrev Øyvind Rønningstad:Ikke-kristne har ofte en stor evne til å se og avdekke de ubehagelige sannhetene i kristnes liv og virke. Vi får bare håpe at du ikke dømmer vår gud ut fra det du ser i oss.

 Jeg har ikke noe behov for å dømme, jeg har behov for å undres. Sa ikke Jesus

Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.
Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?  Eller hvordan kan du si til din bror: 'La meg ta flisen ut av øyet ditt', når det er en bjelke i ditt eget øye?  Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av din brors øye.

Kommentar #18

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Glemt!

Publisert nesten 11 år siden

Vår herres klinkekule

 

Tekst Erik Bye

 

Jeg drømte at vår Herre var en pode med reven brok og skrubbsår på hver legg
Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets vegg
Han klinket han var glad og det var sommer og solen tente lyn i farget glass.
Og tusen kloder rislet fra han lommer for i vår Herres lommer er det plass.
Og klodene fikk danse, sveve, trille til glede for hans hjerte og hans syn.

 

Så ble han distrahert, og glemte spillet En sommerfugl strøk vingen mot hans bryn!
Å for en dag å fange sommerfugler! Det vakreste av alt han hadde skapt.
På marken lå Vårherres klinkekuler og følte seg alene og fortapt.
Omsider kom han trett, som alle poder når det er kveld og leken har vært sen.
Han lå på kne og samlet sine kloder. Da så han at han hadde mistet en
“Den lille blå! Den minste av dem alle! Han lette under gress og sten og hekk.
“Og den som var så blank i solefallet!” Men mørket kom, og kulen den var vekk.

Det var vår egen Jord som var blitt borte, og marken lå der nattekald og våt.
Og Gud gikk hjem og hutret i sin skjorte. Men jeg kan ikke huske om han gråt.
Og vi som av den lille jord en båren og tror at intet teller uten den,
får drømme at Han leter mer i morgen og håpe at Han finner oss igjen.

Kommentar #19

Øyvind R

10 innlegg  114 kommentarer

RE: Dømme

Publisert nesten 11 år siden
23.12.09 kl. 12:38 skrev Lars Randby:23.12.09 kl. 12:13 skrev Øyvind Rønningstad:Ikke-kristne har ofte en stor evne til å se og avdekke de ubehagelige sannhetene i kristnes liv og virke. Vi får bare håpe at du ikke dømmer vår gud ut fra det du ser i oss.

 Jeg har ikke noe behov for å dømme, jeg har behov for å undres. Sa ikke Jesus

Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?  Eller hvordan kan du si til din bror: 'La meg ta flisen ut av øyet ditt', når det er en bjelke i ditt eget øye?  Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av din brors øye.

Jeg mente heller bedømme, enn dømme. Mange synes nemlig å bruke kristnes atferd som grunn til å ikke tro. 

Du har for øvrig god grunn til å undres. Det er mye inkonsistens i kirken og kristne generelt. Men det er også mye godt.

Bibelen er forøvrig klar på menneskenes ufulkommenhet. Like klar som den er på Guds fullkommenhet.

Har du kommet noe nærmere noe svar på hva Gud skal med deg?

Kommentar #20

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Far og barn

Publisert nesten 11 år siden

Jeg kan tenke meg å illustrere Guds hensikt med mennesket med følgende lille selvopplevde historie.

Jeg er far til 3 jenter, og morfar (mossa) til 5 jenter.

En dag i høst gikk jeg og min kone en liten tur med vårt barnebarn på 3 ned til vår lille sjøbu. Vi gikk og leide med henne mellom oss alle tre. Vi koseprata en del mens vi gikk.

Plutselig stopper den lille på og sier

momo og mossa - jeg elsker dere!

Jeg kan ikke tenke meg noe bedre opplevelse, og jeg tror at også vårt lille barnebarn opplevde lykke i denne stunden.

Slik tror jeg det er for Gud, vi er hans barn, og han lengter etter samfunn og nærhet med oss.

Dette tror jeg det er Gud vil med deg også Lars, hverken mer eller mindre.

Men han tvinger ingen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere