Helge Simonnes

924    59

Tilbakestående

Det er noe tilbakestående ved et land som straffer folk med døden.

Publisert: 8. aug 2012 / 4922 visninger.

I natt ble 54-åringen Marvin Wilson henrettet i Texas. Hans forsvarer hevdet at IQ-tester tyder på at han var mentalt tilbakestående. Likevel valgte texanske myndigheter å gi ham en giftsprøyte etter lang tids juridisk tautrekking.
USAs høyesterett kunne ha grepet inn mot henrettelsen, men valgte å la den gå sin gang til tross for at høyesterett tidligere har fastslått at tilbakestående ikke skal henrettes.
Wilson ble i 1994 dømt for å ha drept en person som hadde gitt informasjon til politiet. Det tok nesten 20 år før dødsdommen ble fullbyrdet.
Dødsstraff er på retur i USA, men fortsatt har 34 delstater beholdt prinsippet om at forbrytelser kan straffes  med døden. Det er særlig i sydstatene at dødsstraff praktiseres. I 2011 ble 43 mennesker henrettet i 13 stater. Mesteparten av disse skjedde i sørstater. Texas er verstingen med 13 henrettelser.
Ifølge Amnesty er USA det eneste landet på det amerikanske kontinentet som gjennomførte henrettelser i 2011.
Det er et stort paradoks at et av verdens mest utviklede land fortsatt holder seg med slike bestialske straffeformer. Å straffe folk med døden er å ta den siste rest av menneskeverd fra dem. En stat som sterkt vektlegger kristne holdninger og verdier, burde ha løftet blikket og sett at slike cowboymetoder ikke hører hjemme i en moderne stat. Det er noe tilbakestående ved et land som gjør slikt.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Dødsstraff og samfunn

Publisert over 5 år siden

I min barndom kom jeg over ukeblader som beskrev sak: Chessman.  Noen ble drept - en dom var falt og en dom ventet.  Husker jeg kjente veldig på dette å vite at ... på torsdag kl. 06.00 kommer de for å hente - levde meg inn i - "meg" - levde meg inn i disse siste timene og minuttene - og senere i livet har jeg sett mange filmer som nettopp har dvelt ved dette.

Jeg husker og at jeg hadde interesse av å studere hvilke stater som hadde dødsstraff - kjente mer trygghet for - selv om jeg bare var et barn - for stater uten dødsstraff - og hvilke stater som hadde hvilken metode for å avlive den kriminelle - og kriminelle mordere er jo utelukkende onde tenkte jeg, som barn.  

Noe senere - i ungdommen - leste jeg i Kriminaljournalen om saker fra Frankrike der det på den tid var dødsstraff, men ikke hvis det  var et mord utført med betegnelsen - jeg tror det var "passionate" - og gjengangeren var en mann som drepte sin kone fordi hun var utro - det førte til en lengre fengselsstraff i steden.

I hvilke samfunn og - når i prosessen - skulle det i så fall være behov for å både ha dødsstraff og til å gjennomføre straffen mer effektivt enn i det tilfellet Simonnes refererer?

Hvis vi går tilbake til Texas så skriver Simonnes at i 2011 ble 13 personer henrettet.  Virket da dødsstraff inn som preventivt redskap, slik at antall personer som ender opp med denne straffen avtar?  At innbyggerne er så engstelig, som jeg var som barn, for å ende opp i en situasjon der jeg skyldig eller ikke skulle avlives på et klokkeslett en gang i  fremtiden - at de valgte andre måter å løse uoverensstemmelser på eller holde seg i skinnet på?

Ser ikke slik ut - legger inn en oversikt over de som sitter på Death row i Texas og den listen er rimelig lang ....

http://www.tdcj.state.tx.us/stat/dr_offenders_on_dr.html'   

Oversikten gir omfattende informasjon om den enkelte inkludert rase.  Eldste forhold er tilbake i 1975.

Skal flesteparten av disse avlives, så vil statistikken for Texas være svært høy også for de kommende år - det virker som om tilgangen på nye innflytter på Death row er upåklagelig åkkesom.

I muslimske land har jeg inntrykk av at det hersker andre forhold - der er det svært kort tid mellom avsagt dom og gjennomføring - og jeg har inntrykk av at det offentlige aspektet ved selve henrettelsen virker preventivt selv om lovgrunnlaget er groteskt.

Og så har vi dette multikulturelle aspektet - mange som kommer f.eks. til Norge har med seg et annet strafferegime i ryggmargen og vil utvilsomt oppfatt oss som godhjerta inntil det dumsnille og naive.  Sånn sett, så vil det ikke ha den preventive virkningen (har våre strafferammer i det hele tatt noen ... preventive virkninger??) være til sted og våre fengsler er jo å betrakte som gjennomsnittshotell uten frigang (men dog permisjoner etter rimelig kort soning).  Samfunnsøkonomisk er jo fulle fengsler en dyr affære.

Tilbake til Texas - her følger listen over de som er blitt henrettet - og også den er lang som juling, så de fleste ender nok opp på denne listen før eller senere...

http://www.tdcj.state.tx.us/stat/dr_executed_offenders.html

Antall kvinner på Death row er heldigvis ikke likestilt

http://www.tdcj.state.tx.us/stat/dr_women_on_dr.html

Og - det nærmeste dødsstraff har med troende skulle jeg mene er "det siste måltid", men nå har Texas fjernet det gode

http://www.youtube.com/watch?v=qXvKQFj1gKA

Her er menyen som toppet over og fjernet det gode da bestiller ikke spiste noe av maten...

Svar
Kommentar #52

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Likhet for loven åkkesom

Publisert over 5 år siden

Noen saker fra USA har nok utfordret innlevelsen mer enn andre.  

Karla Faye Tucker er et slikt menneske.  Hun ble henrettet i 1998.  Hennes sak ble annerledes både fordi hun var kvinne og fordi hun ble omtalt som en troende.

Hun vokste opp under vanskelige hjemlige forhold og droppet ut av skolen i en alder av 14.  Hun endte opp som en groupi ( en form for prostitusjon i rockemiljø) og begynte å reise med gruppene The Allman Brothers band, Marshall Tucker band og The Eagles.

Gift som 16-åring, men sammen med en annen mann utførte hun mord under et innbrudd i en alder av 24.

Legger inn et intervju med Karla der hun forteller om tilgivelse og tro - og slik gjorde inntrykk verden over på en situasjon der et menneske som tilsynelatende er rehabilitert til det gode skal avlives åkkesom

http://www.youtube.com/watch?v=Ff3m5ZRykyU

Hennes siste ord var som følger

Yes sir, I would like to say to all of you — the Thornton family and Jerry Dean’s family — that I am so sorry. I hope God will give you peace with this.(She looked at her husband) Baby, I love you. (She looked at Ronald Carlson) Ron, give Peggy a hug for me. (She looked at all present weeping and smiling) Everybody has been so good to me. I love all of you very much. I am going to be face to face with Jesus now. Warden Baggett, thank all of you so much. You have been so good to me. I love all of you very much. I will see you all when you get there. I will wait for you.

De siste minuttene hun levde - fra sprøytene ble satt - så priste hun Jesus.

Svar
Kommentar #53

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Det viktigste

Publisert over 5 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

Det er noe tilbakestående ved et land som straffer folk med døden.

Det viktigste er ikke hvordan man straffer. Det er primært noe voldsmenn og overgripere skal tenke igjennom før de finner på ondskapen sin. Det er primært DERES ansvar.

Det viktigste er:

1. At land beskytter befolkningen mot alskens vold og tvang.

2. At man har reelle beviser i rettsaker, slik at man unngår justismord.

3. At ikke offentlig sektor er overgripere mot rettskafne mennesker.

Norge bryter systematisk disse punktene mens media snur ryggen til. Og tro ikke jeg sikter til kun barnevern. Media er opptatt av hva de offentlig ansatte mener. Politiloggen selger. Men hva om heller ikke politilogger kan opphøyes til genuin sannhet? Hvem går det ut over? Barnevernets dramatisering selger.

Mobbing selger også, og det er for lengst dokumentert at i prinsipp hver skole av en viss størrelse har mobbeproblemer. Men der er heller ikke media. Media spør nemlig den offentlige parten som ikke makter stoppe mobbingen - lærerne - om hvordan saker er.

Det er altså noe tilbakestående med Norge. Ikke minst med norsk media. Det kan skjules om man peker mye på de andre og sier "Fy".

Å ta livet av mennesker er en uting. Det gjelder også i USA. Men her på berget driver både ekspropriering, såkalt barnevern, justismord, etc, mennesker inn i dypeste fortvilelse og noen ganger selvmord.

Svar
Kommentar #54

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det som var saken der i fjor sommer,var at jeg støttet Herland da hun sa at det hadde vært bra om politiet hadde stoppet idioten før han fikk drept flere.

Det er en helt naturlig reaksjon for de fleste oppegående personer å forsøke å uskadeliggjøre noen som er i ferd med å skade eller drepe noen.
Hvis ikke,tyder det på underkastelse under urettferdighetens tyrrani.

Dummeste jeg har lest hittil på VD

Svar
Kommentar #55

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.

Dummeste jeg har lest hittil på VD

Går ut fra at dette er noe du føler sterkt, siden jeg ikke finner noen måte å forstå dette rasjonelt.

Svar
Kommentar #56

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Under utvikling.

Publisert over 5 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

Det er et stort paradoks at et av verdens mest utviklede land fortsatt holder seg med slike bestialske straffeformer. Å straffe folk med døden er å ta den siste rest av menneskeverd fra dem. En stat som sterkt vektlegger kristne holdninger og verdier, burde ha løftet blikket og sett at slike cowboymetoder ikke hører hjemme i en moderne stat. Det er noe tilbakestående ved et land som gjør slikt.

Alle religioner er like ved at de er intolerante overfor alle som fornekter dem. Tross alt er religion grunnlagt på historier og tolkninger om ting som vanlige folk aldri har sett og derfor må tro på. Og troen er egentlig ikke i Gud, men i de menneskene som forteller dem om Ham, i måten de beskriver ham på og de konklusjonene de gjør. Dette er hvordan alle religioner oppstår. Derfor, hvis vi lar religion være vår autoritet, vil vi ende opp med lover tilsvarende de som vedtar dødsdommer.

 Religioner vil gjerne diktere sine regler for samfunnet til alle tider, og den eneste grunnen til vi ser en ende på dette er at egoismen utviklet oss og vi fikk en ny, vitenskapelig utdanning. Som et resultat er dagens religioner og deres regler der for å supplere lovene i stat og samfunn, de er ikke enerådende lengre.

 Grunnen til at religioner mister grepet på folk er fordi vi mottar stadig mer informsajon om virkeligheten, dens bestanddeler, funksjon ved balanse og dens opphav, det etterlater ikke rom for religiøse spekulasjoner om en guddommelig belønning og straff for menneskenes handlinger, som er gjort for å skremme massene og presse ting fra dem.

 Imidlertid er religion fortsatt en virksom kraft noen steder i verden, og der kan vi se den sanne essensen i religion, med bla hat, krig og dødsstaff som resultat.

Svar
Kommentar #57

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Jeg er ikke alltid lett å forstå.

Publisert over 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Går ut fra at dette er noe du føler sterkt,

Som frittstående kommentar er min kommentar helt høl i hue.

Men, dersom du følger "sitert tekst" til bake et par ledd, håper jeg du forstår.

Hvis ikke så kan jeg godt forsøke å forlklare utblåsningen:)

Svar
Kommentar #58

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Det er alltid

Publisert over 5 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.

Som frittstående kommentar er min kommentar helt høl i hue.

Men, dersom du følger "sitert tekst" til bake et par ledd, håper jeg du forstår.

Hvis ikke så kan jeg godt forsøke å forlklare utblåsningen:)

En kjempestor fordel å forklare hva du mener med et utsagn istedenfor å slenge ut en teit kommentar.
Hvis du ikke forstår hva jeg mener med å stoppe et overgrep,bør du gå et par runder med deg sjøl så kanskje det går opp et lys. 
Det behøver IKKE å bety å ta livet av noen,men å stoppe en idiot i å utføre en fatal handling.

I ABB sitt tilfelle var det helt annerledes.Der var det åpenbart for alle hva som måtte til hvis han ikke hadde overgitt seg. 

Svar
Kommentar #59

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Vårt elskede Amerika

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

For det er faktisk en god beskrivelse av landet hvis man isolert ser på deres straffemetoder, men også deres våpenlover.

Enig. Men du glemte tre andre vesentlige momenter i tilbakeståendetesten, Leif.

1) Den etter europeiske mål vanvittige helsepolitikken og den frenestiske motstanden mot den nye MediCare-loven fra stort sett alle samfunnslag (ja, bortsett da fra de 40 millionene som ellers ikke ville fått de mest selvfølgelige helsetjenester – fortsatt etter våre mål). Dette sett opp mot rettspraksis for erstatninger der den minste ting eller det mest absurde kan ende opp med erstatninger i mange millionersklassen, gjør at amerikanerne fremstår som noen pussige skruer – i hvert fall sett fra bergsprekken vår. Akkurat her jeg bor er det egentlig melkerampene som ruver høyest i terrenget. Men det er jo også et godt utsiktspunkt når en skal betrakte verden utenfor.

2) I tillegg kommer gigantomaniet. Det mest typiske her er de enorme middagsporsjonene. Restaurantene overgår hverandre i å servere de største middagshaugene. Til gjengjeld kan det du ikke orker å spise (som er mesteparten) bæres hjem i spesielle poser som restaurantene selv deler ut. Ok, dette var ment som et banalt eksempel. Men akkurat dette med gigantomani, les avsindig sløsing er en annen side ved amerikansk kultur som er vanskelig å forstå for de fleste av de øvrige 6,5 milliarder menneskene på kloden.

3) Sist, men ikke minst, kommer den politiske oppnevningen av høyesterettsdommere. Det hadde for så vidt vært greit nok, hadde det ikke vært for at det faktisk er forventet at de også skal utøve embetet sitt politisk. Hva er da poenget med å en høyeste rett som skal overprøve og slik passe på at de lavere rettsinstansene følger lovens bokstav?

Men ellers synger jeg gjerne med i sagen til Odd Børretzen der ei av strofene er "Vi som elsker Amerika". For det er naturligvis ellers svært mye bra å si om USA og amerikanere. Svært mye, egentlig... Men da trenger vi en helt ny tråd eller flere. :)

 

Svar
Kommentar #60

Elisabeth Tveito Johnsen

10 innlegg  11 kommentarer

Tilbakestående?

Publisert over 5 år siden

Jeg er enig i at det er paradoksalt at USA praktiserer dødstraff, både av hensyn til deres forankring i kristen tradisjon og i forhold til menneskerettighetene. Men, jeg synes det er svært underlig at du velger å benytte begrepet "tilbakestående" om et land. I den generelle tale er det ikke lenger god språklig kutyme å betegne personer som tilbakestående. Når du bruker tilbakestående om et land referer dette tilbake til bruken av ordet om personer. Hva med usivilisert? Ukultivert? Uetisk? Iallefall ikke tilbakestående. 

Svar
Kommentar #61

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Sist, men ikke minst, kommer den politiske oppnevningen av høyesterettsdommere.

Og hvem utnevner dommerne i Arbeiderpartidomstolen (Høyesterett) i Norge?

Svar
Kommentar #62

Are Karlsen

9 innlegg  3891 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

1) Den etter europeiske mål vanvittige helsepolitikken og den frenestiske motstanden mot den nye MediCare-loven fra stort sett alle samfunnslag (ja, bortsett da fra de 40 millionene som ellers ikke ville fått de mest selvfølgelige helsetjenester – fortsatt etter våre mål).

På nyhetene i går, et menneske som ble sittende på legevakten i 7 timer i akutte smerter. Samt gammelt nytt, de skammelige køene til livsviktig behandling, som reduserer muligheten for overlevelse. Pluss nivelleringen av helsekronene, som betyr at dersom behandlingen er for dyr, blir du nektet å få den.

Når amerikanerne hører om disse tilstandene, slår de seg for pannen og lurer på hvilke idioter vi er som finner oss i et slikt helsevesen.

Joda, jeg mener likevel at vårt system er best. Men kanskje vi er litt indoktrinert, vi også? "Det er typisk norsk å være god".

Svar
Kommentar #63

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

et menneske som ble sittende på legevakten i 7 timer i akutte smerter. Samt gammelt nytt, de skammelige køene til livsviktig behandling

Finnes omtrent ikke i Singapore. Kaller ikke også dem seg sosialdemokratiske?

Svar
Kommentar #64

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

1. Jo, Bibelen er defintivt en eventyrbok, og hvis den ble lest som det, altså som litteratur, så hadde det ikke vært noe problem.

2. Mulig dette ble skrevet eksplisitt for jødene og i en spesiell kontekst, men det er nok av eksempler på at folk i dag tar GT på ramme alvor. De finnes også her i tråden.

1. Det finnes nok av profetier i GT som har gått i oppfyllelse hundrevis av år etter de ble uttalt. Bemerkelsesverdige eventyr.

2. Derfor må man ha et minimum av bakgrunnskunnskap, noe du viser at du ikke har, for i det hele tatt å kunne gjøre seg opp slike bastante meninger som du gjør.

GT er full av historiske begivenheter som øvrig historie og arkeologer dokumenterer daglig.

GT inneholder profetier om bl.a. Jesu korsfestelse, gitt hundrevis av år før det skjedde, som gikk i oppfyllelse til punkt og prikke.

GT inneholder ikke dokumenterbare historier som skapelsesberettningen, men å sette denne til side for å tro på en teori om at alt ble til av ingen ting krever større blind tro enn det jeg har som tror skapelsesberettningen.

GT inneholder en helt sett av lover gitt til jødefolket som mistet sin virkning i og med Jesus døde på korset.

... og mye mye mer...

Svar
Kommentar #65

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

fordi

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

GT inneholder profetier om bl.a. Jesu korsfestelse, gitt hundrevis av år før det skjedde, som gikk i oppfyllelse til punkt og prikke.

nt ble tilempet slik at det stemmer.det måtte jo det.......

Svar
Kommentar #66

Helge Simonnes

924 innlegg  59 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Tveito Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Men, jeg synes det er svært underlig at du velger å benytte begrepet "tilbakestående" om et land.

Jeg er enig med Elisabeth Tveito Johnsen at det kan være underlig å bruke begrepet "tilbakestående" om et land, men dette må sees opp mot konteksten. Wilson, som ble henrettet for to dager siden, ble hevdet å være mentalt "tilbakestående".  

Svar
Kommentar #67

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

kina dreper

Publisert over 5 år siden

med vår hjelp.saudi arabia og.iran er vel ikke så viktig for oss økonomisk,så de kan angripes

Svar
Kommentar #68

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

1. Det finnes nok av profetier i GT som har gått i oppfyllelse hundrevis av år etter de ble uttalt. Bemerkelsesverdige eventyr.

2. Derfor må man ha et minimum av bakgrunnskunnskap, noe du viser at du ikke har,

1. Tull & tøys. Som Robert påpeker: Å påstå at såkalte profetier er bevist oppfyllt, når de skrifter som bekrefter dem, ble skrevet med full tilgang til de skrifter der profetiene finnes, er jo en fullstendig latterlig påstand.

2. Du svarer ikke på min forrige kommentar: At all den umoral som finnes i GT ble skrevet med jødene i tankene betyr fint lite, så lenge det finnes millioner av mennesker over hele verden som fortsatt tar disse fullstendig avskyelige tekstene på alvor.

Et grellt eksempel er familien Phelps i USA, men de er definitivt ikke enestående.

Svar
Kommentar #69

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Mistolkning

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Men ellers synger jeg gjerne med i sagen til Odd Børretzen der ei av strofene er "Vi som elsker Amerika". For det er naturligvis ellers svært mye bra å si om USA og amerikanere. Svært mye, egentlig... Men da trenger vi en helt ny tråd eller flere. :)

Hvis det er Børretzens låt "Vi drømte om Amerika" du her henviser til, så mistolker/misforstår du teksten totalt.

Hans poeng er nemlig at "Vi drømte om Amerika" så lenge mytene om landet var levende. Når kunnskapen om forholdene i landet ble kjent for oss, begynte vi, sitat Børretzen, "å hate Amerika". Hans poeng er altså ikke at det "ellers svært mye bra å si om USA", det er det motsatte.

Uten dermed å ha sagt at jeg er enig med ham...

Svar
Kommentar #70

Arnt Thyve

17 innlegg  1330 kommentarer

Alltid sjarmerende

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

2. Du svarer ikke på min forrige kommentar: At all den umoral som finnes i GT ble skrevet med jødene i tankene betyr fint lite, så lenge det finnes millioner av mennesker over hele verden som fortsatt tar disse fullstendig avskyelige tekstene på alvor.

Du er nå alltid så sjarmerende i språket når du skriver om kristne...

Du har forstått veldig lite av de kristnes tilnærming til GT. Ja, det står mye fælt i GT, og ja det er mye umoral der. Men har du lest noe eldre historie utover GT? De blodige beskrivelsene i GT skiller seg lite fra resten av verden på samme tid. Leser du litt om konger og herskere (det er som regel dem vi vet noe om) i landene rundt Israel på den samme tiden finner du folk som dreper sine søsken, gifter seg med sine søsken, slakter ned hele byer osv. For kristne (og jøder) er GT i stor grad en historiebok som omhandler jødenes eldre historie. Men i tillegg lærer vi mye om Gud i GT, og det er mye som peker fram mot Jesus. GT er også nyttig for å kunne forstå en del dypere meninger i NT. 

Hvis man leser litt ser man fort at hverken jøder eller andre i boken alltid gjør det som Gud vil. Da lærer man altså hva man ikke skal gjøre også. At det ikke er en glansbilde-bok viser oss at vi har med vanlige ekte mennesker å gjøre. Vi kan f.eks. lese om de umoralske tingene kong David gjorde, og GT er veldig tydelig på at det var galt. 

Du vil alltid finne noen få "kristne" som er galninger, men også ateister og andre som er tullinger. Det betyr ikke at alle er slik. I vår tid er det ikke noe problem å finne tullinger på youtube. Men å bruke en ekstrem person i USA som bevis på at kristne i Norge er likedan blir mildt sagt latterlig. Holdningene til Phelps er mildt sagt ukristelige og usmakelige. Når Bibelen sier "For så høyt har Gud elsket verden..." gjelder dette både homofile og alle andre.

Svar
Kommentar #71

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

vi som elsket

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Hvis det er Børretzens låt "Vi drømte om Amerika" du her henviser til, så mistolker/misforstår du teksten totalt

amerika.er og en bok av bjørneboe.det er mye ved deres frihetsidealer og liberalisme som er bra.dette har gitt oss bra musikk,og kristne gærninger fra wacko texas.mormonere som puler barn,og janis joplin.en blanding altså

Svar
Kommentar #72

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Og Bush

Publisert over 5 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

amerika.er og en bok av bjørneboe.det er mye ved deres frihetsidealer og liberalisme som er bra.dette har gitt oss bra musikk,og kristne gærninger fra wacko texas.mormonere som puler barn,og janis joplin.en blanding altså

USA har det beste av det beste, og det verste av det verste.

På vestkysten og østkysten hersker heldigvis liberalismen og toleransen for alt annet som ikke nødvendigvis er for en selv.

Altså mindre selviskhet.

Hvor forbød man dødsstraff? Hvor nektet man å avrette leger som ønsket å hjelpe kvinner til abort, kvinner som hadde blitt voldtatt, jentunger som hadde blitt voldtatt av sin far? Eller kanskje en annen slektning?

Mens man, jo lenger man kommer inn i Midt-Vesten og sørstatene, der hvor den brennende Bush holder til, ber til en gud som slaktet de førstefødte i Egypt. Det var visst helt greit med etnisk rensing.

Da får man sannelig skjerpe seg når man fordømmer drap av embryoer. De er ikke engang i stand til å kjenne smerte.

Svar
Kommentar #73

Leif GuIIberg

72 innlegg  6329 kommentarer

"Wanting to kill"

Publisert over 5 år siden

For de som leser litt engelsk anbefales en artikkel i New York Times av forfatter Matthew Parker (Larceny in My Blood) Wanting to kill.

Svar
Kommentar #74

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Du har så rett, Hans-Petter

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Hvis det er Børretzens låt "Vi drømte om Amerika" du her henviser til, så mistolker/misforstår du teksten totalt.

Da jeg siterte Børretzen var det ikke sitat den forstand, men en fornemmelse av at han hadde sagt noe slikt. Burde googlet, men tok en snarvei og satset på at heller ikke andre gikk inn i nettopp denne sangen – eller enda verre; kunne den fra før. Det var en høyst enfoldig tanke, og dermed lurte jeg meg selv. For meg var dette en knagg å henge kommentaren på og ikke noe mer. Men jeg burde jo funnet noe mer konkret og riktig, slik som f.eks. Bjørneboe som Robert nevner. Det hadde vært mer relevant forstår jeg. Beklager min "kunstneriske frihet" i denne kommentaren, men altså, mening er den samme.

Svar
Kommentar #75

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

@ Arne

Publisert over 5 år siden
Selvfølgelig helt greit at du mener det du mener; problemet var at du tok Børretzen til inntekt for ditt syn, i og med at hans tekst sier noe ganske annet. Fint derfor at du oppklarer! :o)
Svar
Kommentar #76

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Interessant tankevekker...

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

en artikkel i New York Times av forfatter Matthew Parker

... for meg / oss, men om mulig enda mer for amerikanere.

"It took that D.N.H., that rote product of penal bureaucracy, to teach me that I didn’t want to kill anybody, and from there it wasn’t much of a mental leap to conclude that I didn’t want the state do it for me, either."

Svar
Kommentar #77

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

It took that D.N.H., that rote product of penal bureaucracy

Skikkelig tanke vekker!

Tar meg den frihet å legge ved en link. http://www.nytimes.com/2012/08/05/opinion/sunday/wanting-to-kill.html?_r=1

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
16 minutter siden / 344 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
40 minutter siden / 344 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 344 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1616 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Robin Tande kommenterte på
Straff som fortjent
rundt 2 timer siden / 987 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 390 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 3 timer siden / 2064 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 344 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 390 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 344 visninger
Les flere