Eivind Lundager

24

Spar Stiklestad - men Arbeiderpartiet må forandres!

Arbeiderpartiet er godt inne i en ideologisk krise, i en faneflukt bort fra miljøkampanjer til multikulturplakater for å kompensere for oppflisede bannere fra tiden med arbeidere i bevegelse. Arbeiderpartiet må forandres, ikke Stiklestad!

Publisert: 6. aug 2012

Støvet har enda ikke lagt seg helt etter årets Olsok. Lørdag 5. september var selv direktøren for Olavsfestdagene,Randi Wenche Haugen,i Trondheim ute i avisen Dagen og kritiserte Stiklestad Nasjonale Kultursenter for å ha kjørt opp en sentral utsending fra den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO som hovedforedragsholder på selveste Olsokaften. 

Siden nevnte Randi Wenche Hagen har lang fartstid som NRK-medarbeider, med Midtøsten-korrespondent Sidsel Wold som en profilert foredragsholder på Olavsfestdagene, føler jeg meg umiddelbart ikke helt trygg på kritikken mot Stiklestad fra den kanten. Heller ikke i Trondheim var det nemlig anstrøk av israelske utsendinger tilstede, der Midtøsten og Jerusalem var tema for refleksjon og dialog som på Stiklestad. Når det er nevnt, Olsokprogrammet i Trondheim var langt mer profiesjonelt enn på det gjennompolitiserte Stiklestad, som svever i lufta sammen med Arbeiderpartiet og åndene fra Yassir Arafat for tiden. Og mest bare det.

Arbeiderpartiet i ideologisk krise

Arbeiderpartiet basker fælt med å få stablet på plass en oppgradert ideologi bak sine multikultur-plakater, som med ett virker veldig rare i det de skyves inn på Stiklestad, hulpet av lojale journalister og medier. Med en strøm av låneord fra teologiens verden og iherdig forutgående  omskriving og intellektualisering av Olavsarven som isolert sett synes å sveve fritt i et univers av guder. Legemliggjort i form av en gråstein som like gjerne er kilt inn under alteret i Stiklestad kirke, og som har blitt hellig fordi det kan være en av de tre til seks steinene Olav Haraldsson kunne ha utåndet over. Slik har man nå også fått en renessane for steintilbedere på Stiklestad, inn bak alteret i kirken! Nå kneler besøkende foran steinen og kysser den.

Her er faktisk et eksempel som blir til kimen i en aktuell problemstilling i et formidlingsperspektiv: Et alt blir til en ingenting. Over en ordstrøm om all verdens religioner og kulturer, gjerne kalt mangfold, forventes det av oss at vi skal ha den aller største respekt og forståelse, for hele globusen, hele veien inn på Stiklestad en Olsokkveld. Men når det gjelder vår egen kultur møtes vi av et fenomen som ligner mer og mer på en ideologisk motivert selvforakt? Hvem snakker om toleranse, nestekjærlighet og dialog med oss som mener PLO er en funksjon av en veldig trist ideologisk nyorientering i møte med Stiklestad som fortsatt er og skal være et kulturelt gravitasjonsfelt i dette landet?Er det nå med ett illegitimt å vise til Stiklestad som det fremste symbolet for kristningen av dette landet, så kan det si noe om den rådende politiske kulturen i vår samtid.

Stigmatisering satt i system

Bare det å minne om hvorfor Stiklestad Nasjonale Kulturhus ligger der det ligger utløser ekstremist-stempler fra kyniske politiske nettverk som synes å ha foruroligende og uforholdsmessig godt fotfeste i media. Her har noen helt klart utnyttet 22. juli-tragedien. Dette er krefter som også er vanskelige å spore i åpent landskap, da det samtidig dreier seg om en politisk undergrunn med regional base i Trondheim under aldrende AKP-celler, der PLO nå har en ad hoc-base for sine egne propagandafremstøt. AKP må vike for PLO i dette perspektivet, og jeg frykter Arbeiderpartiet kommer på hæla også. Midt oppe i dette er det altså muligheter for reelle inngrep i forhold til sentrale norske myndigheter som slett ikke bare behøver å bli problemfritt i årene som kommer. Det kan i det ytre fortone seg som utslag av generøs idealisme og overført revolusjonsromantikk. Men det dreier seg helt samtidig om nokså steinharde ekstremistmiljø som for ikke så lenge siden ikke nølte med å skaffe seg våpentrening i lukkede PLO-leire, samt drive aktiv kurervirksomhet for terrorister i og utenfor Midtøsten.

PLO er en paraplyorganisasjon som favner flere ytterligående terrorgrupper, som slett ikke har forlatt sine metoder i det vi skriver året 2012. Oppe i dette er det samkjøring med miltante islamistiske grupper og fraksjoner i Hamas, etter påtrykk fra Det muslimske brorskap i Egypt. Å trekke dette til Stiklestad en Olsok-kveld gir nødvendigvis ingen begeistring blant Arbeiderpartiets velgere heller. Selv om det er mange lojalitetskjeder i media å støtte seg på om og når det kniper.

Giverlandsgruppen med pengesekkene til PLO

Nå sitter Norge fortsatt i den internasjonale Giverlandsgruppen (Ad Hoc-enhet) som sikrer PLO vanvittige pengebeløp med ujevne mellomrom. Og som på sin side ikke er overbevisende kvalitetssikret med tanke på stor korrupsjon og annet. Nå har nettopp PLO fått nye økonomiske problemer. Flere fraksjoner jakter desperat på mer penger for å posisonere seg oppe i den pågående rivaliseringen.

Det er ingen overdrivelse at PLO nå vakler i betydelige indre stridigheter, på flere nivå i den ikke helt troverdige palestinske administrasjonen (PA), som for tiden har et betent forhold også til klanhøvdinger lenger oppe i PLO-hierarkiet.

Klanfamilier og fraksjoner vil tørne sammen i løpet av året. Langt de fleste fraksjonene er allerede representerte i Oslo, delvis også i Trondheim de siste årene. Dette gjelder også tre, fire Hamas-medlemmer. Hvordan vil dette fortone seg og utarte seg  når frustrasjonene og de indr ekonfliktene øker? Det dreier seg slett ikke om noe organ som er i nærheten av å virke overbevisende som statsbærende forum for et nytt arabisk Palestina innekilt i Israel. Så blir også dette til en gigantisk politisk maskerade for et Arbeiderparti som snart står med begge bena inne i en heksegryte de rett og slett kan få problemer med å komme seg ut av i tide. For mange bevigede ord er avgitt, nå senest på Stiklestad av ekspedisjonssjef Mona Juul i utenriksdepartementet. Hun svingte seg inn utenom programmet med et voldsomt støtteinnlegg til Ashrawi, og vi som måtte befinne oss blant publikum fikk ikke ett sekund avgitt til spørsmål eller kommentarer. Dette showet forplikter. Arbeiderpartiet vil snart ha problemer med å følge dette opp, i praktisk politikk og i kroner og øre, rett og slett fordi dem de kommuniserer med er i ferd med å løse seg opp i sine enkelte faktorer, snarere enn å vise evne til statsbærende oppdrift. Men penger vil de kreve, ut fra de løfter som er gitt direkte og indirekte, uformelt.

Fra boikott til Gaza-flåte og Stiklestad

 I 2009 dreide det seg om kulturelle og akademiske boikottforsøk mot Israel i Trondheim, konsentrert om NTNU der nettverkene har godt fotfeste nesten helt til topps. Altså, boikott mot denne ene knøttlille jødiske staten av alle land i hele verden, i et flerleddet propaganda-opplegg som har store internasjonale forgreninger i ekstremistmiljø over hele Europa, Austeralia, New Zealand og Russland. (Sjekk Den trorskistiske internasjonale og annet på nett). Deretter er det «Gaza-flotillaen» som er en kampanje for primært å bryte havneblokkaden av militante Hamas-islamister, som for tiden strever fælt med sine våpenforsyninger. Igjen kan nevnte internasjonale nettverk spores, og igjen er det et bestemt, lukket miljø i Trondheim som bruker mye tid og krefter på samkjøring av opplegg, også over landegrensene. I imponerende tempo, og med opp til flere sceneskifter i løpet av ett eneste år. Nå med Arbeiderparti-representanter i biroller. Blant dem er Trondheimsordfører Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet.

Sporene til og fra Trondheim 

Når vi så ble vitne til PLOs inntok på Olsok-kvelden på Stiklestad, var det med ett mulig å følge kommunikasjonsveien fram og tilbake fra Trondheim, til nøyaktig samme lille miljø som for boikottforsøket på NTNU i 2009, og til gjentatte kampanjer i forsøk på å hindre sikkerhetsblokkering av Hamas i Gaza. Som andre har vært inne på: Etter Arbeiderpartiets årsmøte i Trondheim i 2009 ser vi nevnte miljø stadig i samkjøring med partiet, og vedkommende som var en av de to hovedansvarlige for boikott-kampanjen på NTNU fikk like gjerne årets kulturpris i Trondheim i 2010, etter sin innsats. Jeg er blant dem som frykter at PLO etter hvert får bygd opp en såvidt sterk cellestruktur i Trondheim at man vil se direkte politisk press mot norske myndigheter, utenom de formelle kampanjene, der flere fraksjoner plutselig tyr til de samme metodene som de bruker mot jøder og sine egne i Midtøsten. Å vikle seg inn i for naive "dialoger" oppe i dette høyeksplosive landskapet kan ha sin pris.

Hvor kommer ressursene fra?

Hvor får de så alle sine penger og ressurser fra? Dette koster nemlig tid, og det koster penger, over en periode da tilveksten på norsk side slett ikke er spesielt imponerende i yngre rekker. Det erfarte vi i auditoriet på Stiklestad Olsokkvelden.

I møte både med de religiøse og politiske sider av islam har det kommet betydelige utfordringer inn i flere lukkede AKP-miljø, i Oslo, Trondheim og Tromsø. Flere i viktige kommunikasjonsledd har helsebakgrunn, fortsatt med sine kontorer og møterom på regionale sykehus. Det har kommet til fraksjonsdannelser også i Norge. To sentrale personer i Trondheim er siden 2008 ekskludert på grunn av for ekstreme rasistiske føringer rettet mot jøder. De ble for synlige på utsiden. Antisemittismen i disse lukkede kulturene er godt kjent og til dels selvgenererende, og vil lett øke på med årene, da kulten det er snakk om ikke har tradisjoner for å tillate motforestillinger. Like lite her som under Stalin, Mao, Pol Pot og Arafat forøvrig. Dette er doktrinære og totalitære miljø. Hva holder de på med, på sine møter i dette AKP, RV og Rødt!, der forkortelser, fronter og iltre slagord går om hverandre, over en hard kjerne som sjelden smiler.

Vi så de sentrale aktørene ankomme i flotte kjøretøy på Stiklestad, og gi blomster og pene ord til hverandre.Ekspedisjonssjef Mona Juul i utenriksdepartementet var på pletten utenom det oppsatte programmet, også hun med mange rosende ord. Hun gav PLOs utsending sin uforbeholdne støtte, både for modighet og saklighet. Det kunne lett fortone seg som et overspill i denne konteksten. 

Ekspedisjonssjef Mona Juul (bildet) fra utenriksdepartementet kom inn utenom programmet etter PLOs utsending Hanan Ashrawi på Stiklestad. Hennes sterke støtte-erklæring til Ashrawi virket som et dobbelt overspill fra Arbeiderpartiet denne Olsokkvelden, som vitner om et Arbeiderparti i ideologisk krise.

Om hele seansen på Stiklestad i sin helhet kunne karakteriseres som en gjennomgående patetisk tirade av svulstig demagogi, rettet mot Israel, i en atmosfære av stadige ovasjoner og antisemittisme, så står det ikke til å nekte at det fra PLOs side, og kanskje fra noen naive sjeler på toppen av Arbeiderpartiet, fortonte seg som en gigantisk propagandaseier? Igjen: Naiviteten har vokst seg alt for stor inne i dette Arbeiderpartiet!

Stadig uten at en eneste politiker regionalt eller sentralt har satt spørsmålstegn. Siden alt av pamper på og rundt Stiklestad, og på toppen av Arbeiderpartiet, har kommentert Stiklestadaksjonen uten å berøre en eneste reell problemstilling, langt mindre berøre hvorfor aksjonen faktisk eksisterer og nå stadig øker i omfang og intensitet, så gir denne sære arrogansen selvfølgelig næring til alle oss som mener at de høye politiske kneløftene på Stiklestad i bunn og brunn er utslag av Arbeiderpartiets svanesang: Dette partiet har stjålet metaforer og begreper på løpende bånd fra teologiens og Kristenrettens verden, i et alt annet enn vellykket forsøk på å revitalisere sin egen kvasi-ideologi fra den religiøse marxismens verden med kirkerommene som mellomstasjoner. Nå bærer det utfor og nedover, etter flere tiår med hegemoni.

Einar Førde la egget og Thorbjørn Jagland fortsatte

Einar Førde kjørte i sin tid opp dette maskineriet som kirke- og kulturminister. Og ikke minst som redaktør bak revidering av Arbeiderpartiets prinsipprogram i perioden 1978 og 1980. (Se Roy Vegas artikler om dette her på Verdidebatt). Det dreier seg om en svært omfattende prosess som Førde pløyde gjennom sammen med Arne Treholt på den ene siden og Gro Harlem Brundtland på den andre siden. Brundtland synes å ha blitt løftet fremover av trekløveret Førde, Treholt og Evensen, først som miljøvernminister.

Resultatet ble i Arbeiderpartiet som i Moskva: Ideologien skulle pakkes inn i nye bevingede begreper og metaforer, maskeres, prosessorienteres og effektueres bak markedsteknokratiske fasader. Siden miljøsaken ikke solgte tilstrekkelig ble det så ny faneflukt til multikultur-plakater, der en sterkt oppfliset ideologi igjen ble relansert under begrep «mangfold», «internasjonalisering» og «globalisme». Oppe i dette identifiserer vi mye av den samme naiviteten som rådet i Arbeiderpartiet i siste halvdel av 1930-årene, og umiddelbart før krigsutbruddet. Den samme naiviteten synes å gjøre seg gjeldende i møte med terrorismen og den militante islamismen, som jo bare er nok et totalitært uttrykk, i en tidslinje der Stalin og Hitler avløste hverandre i paroler, overskrifter og folkemord. Arafat som fredspartner gav heller ingen oppdrift.

Arbeiderpartiet har kjørt hardt på gjennom byråkratiet, for å låse fast sine politiske prosesser i direktiver og lovverk, ofte hjulpet av EU og NGO-nettverk. Samtidig ser vi stadig sterkere lydrekker i våre medier. Noe vi helt konkret har erfart gjennom Stiklestadaksjonen, der journalister og redaktører tilsynelatende bruker samme politiske retorikk og kyniske assosiasjonsteknikk, som vi ikke har demokratisk underskudd nok i dette landet. Vi er ogs skuffet over kristne og kristne organisasjoner, som stilltiende synes det er greit med PLO som hovedforedragsholder på en Olsok-kveld på Stiklestad. Deres passivitet og likegyldighet gir betydelig næring til de maktpolitiske interessene som nå kjører på for fullt etter grunnlovsendringene som kom 21. mai i år. Vel, mange slumrer. Det vil ikke jeg være med på. Og jeg håper flere vet å engasjere seg fra nå av. 

Ap-ordfører kommenterte feil tekst til Facebook-bilde     

På Facebook-siden hadde en fotograf fra Stiklestadaksjonen i all glamour og virak forvekslet verdalsordfører Bjørn Iversen med Terje Rød Larsen på Kulturhuset Olsok-natta. Noe som raskt førte til en kommentar fra Arbeiderparti-ordføreren til lokalavisen Verdalingen, der han mente bildeforvekslingen vitner om mangel på seriøsitet fra aksjonistenes side. Mer skulle det altså ikke til for å trekke en slik slutning, fra et eneste Facebook-bilde, og ellers intet saklig sett. Nå har Arbeiderpartiet åpenbart begynt å stresse. Generalsekretær Raymond Johansen har tidligere vært frempå med syrlige kommentarer. Han glemmer at det knapt finnes en trønder igjen som syns det er hyggelig med PLO som hovedforedragsholder på en Olsokaften på Stiklestad. Dette viser jo en utvikling som Stiklestadaksjonen nettopp har advart mot. Altså et Stiklestad som en eneste stor politisk lekegrind for partipamper i Arbeiderpartiet.

Gjennom 40 til 70 fæle år forsøkte diktaturene i Øst-Europa å bryte ned kirkene, og massiv kristenforfølgelse tok til. Millioner av dem mistet livet i konsentrasjonsleire kjent som GULAG. Det nyttet ikke. Ideologien var ikke sterk nok. I hele sitt programoppsett, gjennom en tidslinje på 90 år er det i Arbeiderpartiet mulig å identifisere ideologisk motiverte forsøket på å redusere kirkens og kristendommens rolle som limstoff og kulturell ramme i dette landet. Rett og slett fordi en klamrer seg til autoritære ideologier som kritisk sett hører hjemme på den historiske skraphaugen, og som må maskeres under miljø-begreper og multikultur-doktriner for å overleve møtet med nye velgergrupper. Det er tid for indre forandring i Arbeiderpartiet. Ikke på Stiklestad!

Eivind Lundager

6. august 2012

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Stein, glass mm

Publisert over 7 år siden

Da bør vel Aarsund, som også har en forkjærlighet for å flashe sine fantastiske akademiske bragder være forpliktet på samme vis? Men noen trives kanskje bedre enn andre med å laste stein i glasshus?

Kommentar #52

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Er det ikke et underlig misforhold

Publisert over 7 år siden

mellom den skyhøye posisjon herr Aarsund setter seg i når han gang på gang sabler ned Roy Vegas akademiske kvalifikasjoner og den påfallende beskjedenhet han oppviser når det gjelder å dokumentere sine egne akademiske kvalifikasjoner?

Hans profilbilde er også påfallende anonymt.Jeg mener, alle vet jo hvem Lars Gule er og hvordan han ser ut, men denne herr Aarsund er det visst ingen som har sett?

Men her på Verdidebatt eksisterer han visst til og med i 2 forskjellige utgaver:

1)

K1je1ll E.v1en A1ar-su1n3d

 , 1år

2)

Kjell Aarsund, 49 år


Neste spørsmål til moderator blir da:
Er det lov å registrere seg med 2 forskjellige profiler på Verdi-debatt?
 

Kommentar #53

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Har Aarsund noen tittel selv

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

men du har debattert med akademisk tittel og som faghistoriker. En hver vil se at slikt faktisk forplikter.

siden han går så høyt på banen selv for å forsvare den akademiske ære og verdighet i sin alminnelighet?

Når han later som om han har så veldig god greie på slikt, så burde han i anstendighetens navn være i stand til å legge fram en kortversjon av sin egen akademiske løpebane?
Kommentar #54

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Jeg har ingen forpliktelse til å oppgi mine akdademiske kvalifikasjoner til herr Søyland.

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

siden han går så høyt på banen selv for å forsvare den akademiske ære og verdighet i sin alminnelighet?

Når han later som om han har så veldig god greie på slikt, så burde han i anstendighetens navn være i stand til å legge fram en kortversjon av sin egen akademiske løpebane?

Unnskyld at jeg sier det, men du agerer som en "klovn" Søyland. Jeg er godt nok kvalifisert til å bedømme det Vega skriver. Mer akter jeg ikke å si om den saken. Det er Vega som høyt har "flagget" sine akademiske kvalifikasjoner, ikke undertegnede.

Kommentar #55

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

MANGE nordmenn føler seg fremmed

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Nå må du bestemme deg for hva du vil Lundager. Vil du kritiserer APs holdning verdørende Stiklestad ? Partiets ideologiske krise ? Norsk Midtøstenpolitikk ? Gamle AKP miljøer ? Hva vil du ? Du presterer jo en sammenblanding og et temamessig kaos

blant dagens regjerende myndigheter. Men vi har ingen stor presse eller store og altomfattende medier som NRK, TV2 & Co. Så derfor må vi rope desto høyere.

At deres egne skryte-arenaer innen presse og medier med SÅ stor påvirkning fra AP&CO ikke får større gjennomslagskraft - tyder på KRAFTIG slitasjone for de rødgrønne. FOLK VIL NOE ANNET, forstå det. Mange er LUTA LEI. La oss iallefall få en pause på fire år - UNN OSS DET, vi som ikke tenker i SYSTEMETS baner. Å Herre Gud hjelp oss i Jesu navn - sier JEG.

Det blir et større og større GAP mellom blant annet AP&CO og kristen-folket. Gå litt i dybden og undersøk. Kart og terreng stemmer ikke lenger overens i regjeringens bilde. FOLKET vil noe annet. Men hvis dere ikke vekkes får dere jo fortsatt trave på den samme banen og holde på. Og hvem kan nekte dere det. Jeg sier bare: Gud takk og lov for kristne medier - som lar oss andre få beholde vett og forstand og i tillegg VEDERKVEGES av NYTTIG TALE, ikke bare politisk korrekt VÅS. Takk til Gud i Jesu navn - sukker jeg.

Kommentar #56

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Korttidsminnet svikter?

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Det er Vega som høyt har "flagget" sine akademiske kvalifikasjoner, ikke undertegnede.

Sitat Aarsund fra en annen tråd:

Med en bakgrunn både fra ide-historie, religionsvitenskap, statsvitenskap og filosofi, her innkludert moderne politiske teori...

Sitat Aarsund fra denne tråden:

 og ja, jeg er faglig kvalifisert til å konkludere.

Jeg vil vel langt på vei sidestille Aarsund og Vega når det gjelder å bruke faglighet som et argument, bortsett fra at Vega i dette henseende er en ærligere sjel enn Aarsund, som står for det han tidligere har skrevet. Evt falsk beskjedenhet?

En annen debatt er hvorvidt en evner å anvende den kunnskap en påstår å besitte, men det er som sagt en annen debatt.

Kommentar #57

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Helt greit synest jeg

Publisert over 7 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

blant dagens regjerende myndigheter. Men vi har ingen stor presse eller store og altomfattende medier som NRK, TV2 & Co. Så derfor må vi rope desto høyere.

At deres egne skryte-arenaer innen presse og medier med SÅ stor påvirkning fra AP&CO ikke får større gjennomslagskraft - tyder på KRAFTIG slitasjone for de rødgrønne. FOLK VIL NOE ANNET, forstå det. Mange er LUTA LEI. La oss iallefall få en pause på fire år - UNN OSS DET, vi som ikke tenker i SYSTEMETS baner. Å Herre Gud hjelp oss i Jesu navn - sier JEG.

Det blir et større og større GAP mellom blant annet AP&CO og kristen-folket. Gå litt i dybden og undersøk. Kart og terreng stemmer ikke lenger overens i regjeringens bilde. FOLKET vil noe annet. Men hvis dere ikke vekkes får dere jo fortsatt trave på den samme banen og holde på. Og hvem kan nekte dere det. Jeg sier bare: Gud takk og lov for kristne medier - som lar oss andre få beholde vett og forstand og i tillegg VEDERKVEGES av NYTTIG TALE, ikke bare politisk korrekt VÅS. Takk til Gud i Jesu navn - sukker jeg.

Jeg anser det du skriver som et full forståelig innlegg i samfunnsdebatten. Du påpeker at det er en verdikamp og en politisk kamp, interesser står mot hverandre. Det er fritt for det konspiratoriske våset andre har lirt av seg. Politikk er til sist kampen og maktkampen mellom interesser, men politikk i et demokratisk samfunn betår ikke av konspirasjoner på alle bauger og kanter slik en del her inne vil ha det til.

Kommentar #58

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Så redd for seg selv?

Publisert over 7 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil vel langt på vei sidestille

Aarsund er tydeligvis en feiging.  Han gjemmer seg.  Kan jo ikke stole på en som holder på i skjul.  Hvorfor er du så feig Aarsund?  Hva er du redd for?

 

Kommentar #59

Eivind Lundager

24 innlegg  62 kommentarer

Aasund og Gule i tankefengsel

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Unnskyld at jeg sier det, men du

Ser debattantene Kjell Aarsund og Lars Gule hvor tullete en slik argumentasjon er? Her skal Roy Vega tas personlig, med stygg sjikane nesten døgnet rundt som en hovedregel. Det hogges løs på hans universitetsgrad, praktisk talt hans blotte eksistes. Han er jøden blant oss. Den debattformen jeg har vært vitne til gjennom Gule og Aarsund på Verdidebatt er det styggeste jeg har sett i noen nettdiskusjoner.

Når utgangspunktet er en solid dokumentasjon forbundet med forbrødring mellom norske kommunister og tyske nynazister i PLO-leire, og Vegas fartstid fra ulike arkiver i Øst-Europa begynner denne verbale panikken fra Gule og Aarsund å bli stadig mer merkelig. Skulle dette ha noen som helst substans burde de to selv holde seg til den "vitenskapelighet" de etterlyser! Men nei. Nå eksponeres de som to sure gammelkommunister som har stivnet helt i folden, og som ikke viser evne til å fornye seg. De gjentatte kampanjene mot Vega som pågår under den politiske overflaten skyldes først og fremst at han er en av dem som konfronterer noen av dem som har størst hastighet i denne undergrunnen. Og nå er det åpenbart noen som stresser fælt der nede. Aarsund og Gule vet at Vega ikke er alene, og så øker stresset hos de to.

Nå er det altså Gunnar Søyland som øyeblikkelig blir til klovn i Kjell Aarsunds øyne? Jeg undrer meg over det jeg er vitne til her. Lars Gule satt som generalsekretær i Human-Etisk Forbund da kristendomsfaget ble fjernet i det norske skoleverket, etter en velregissert kampanje. Når en del av aktørene får flomlyset på seg spretter det i været en god del aha-opplevelser for enhver som evner lese og tenke selvstendig.

Jeg er også blant dem som blir urolig over det spesielle, lukkede, ekstremistmiljøet i Trondheim, knyttet til PLO-fraksjoner i Ramallah, som nå tydeligvis har fått inngrep mot Arbeiderpartiet i byen. Bare ved å peke på dem ser vi allerede tilløp til stress. Hva er det de egentlig steller med bak de politiske kulissene?

Eivind Lundager

Kommentar #60

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Tullebukker

Publisert over 7 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Sitat Aarsund fra en annen tråd:

Med en bakgrunn både fra ide-historie, religionsvitenskap, statsvitenskap og filosofi, her innkludert moderne politiske teori...

Sitat Aarsund fra denne tråden:

Hvorfor skal jeg oppgi mine akademiske kvalifikasjonen til en flokk hvis"fører" knapt ser ut til å vite forskjellen på en hypotese og et empirisk bevis ? Hvis eneste svar som gies når han presses til å innrømme at han ikke har empiri for sine påstander er at dette ikke er noe vitenskapelig forum. Betyr det at det er fritt frem med bakgrunn i en akademisk tittel å fremme en hvilken som helst påstand innen for det fagområdet han hevder å ha sine kvalifikasjoner ? Tvert om, det vitner mer om at vedkommende knapt har innsett at de kvalifikasjonene han har faktisk forplikter.

Dere er meg en undelig forsamling.

Kommentar #61

Eivind Lundager

24 innlegg  62 kommentarer

Aarsund og Gule har gått ut på dato

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Betyr det at det er fritt frem med

Kjell Aarsund, det finnes ikke anstrøk av logisk substans i din og Gules argumentasjoner. Du og Gule er definitivt (uten sidestykke) de mest usaklige, vulgære mobberne på dette forumet. Om en er feier, lokomotivfører, historiker eller statsviter har alle rett til å diskutere på lik linje, og velger tema og problemstilling selv.

Bøller som Kjell Aarsund og Lars Gule har fraskrevet seg enhver seriøsitet i sine systematiske, usaklige personangrep. Jeg er ikke alene om å undre meg over denne systematisk, plumte og vonde mobbingen, og jeg undrer meg over at det tilsynelatende er fribrev til å drive slikt i dette forumet.

Eivind Lundager

Kommentar #62

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du har 100% rett

Publisert over 7 år siden
Eivind Lundager. Gå til den siterte teksten.

Om en er feier, lokomotivfører, historiker eller statsviter har alle rett til å diskutere på lik linje, og velger tema og problemstilling selv.

Noe sånt kan bare sies av en med sundt vett.

Det å breie seg med titler og utdannelse kan ikke legitimere det å oppføre seg som bøller. 

Kommentar #63

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

???????

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Noe sånt kan bare sies av en med sundt vett.

Det å breie seg med titler og utdannelse kan ikke legitimere det å oppføre seg som bøller.

Hvem har" breiet seg med titler" ? Det må jo i så fall være Vega, som i praksis viser at han knapt lever opp til de akademiske kvalifikasjonene han "breier seg med". Det er faktisk hva debatten dreier seg om, ikke norsk midtøstenpolitikk som sådan. Slik sett så blir han den useriøse aktøren all den tid han nå innrømmer at dette ikke er et viteskapelig forum, og da kan det virke som han ser seg fri til å gjøre hypoteser til fakta, henfalle til demagogisk argumentasjon, samtidig som han skjuler seg bak en akademisk bakgrunn. Det sier litt, og det sier litt om dere,"disiplene" som knapt ser ut til å fatte debattens substans.

Kommentar #64

Eivind Lundager

24 innlegg  62 kommentarer

Spar deg, les hva som står i innleggende over her!

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Hvem har" breiet seg med titler" ? Det må jo i så fall være Vega, som i praksis viser at han knapt lever opp til de akademiske kvalifikasjonene han

Roy Vega har overhodet ikke breiet seg med titler, du bløffer deg fram med vulgariteter og avsporinger, og har forlengst tapt denne diskusjonen også, så det suser. Igjen, ta deg tid til å lese det som står over her. Ta timeout. Du blir helt konsekvent for sur og usaklig og jeg kan ikke med min beste vilje se at du og Lars Gule har noe som helst å tilføre denne diskusjonen.

Kommentar #65

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Utrolig

Publisert over 7 år siden
Eivind Lundager. Gå til den siterte teksten.

Roy Vega har overhodet ikke breiet seg med titler, du bløffer deg fram med vulgariteter og avsporinger, og har forlengst tapt denne diskusjonen også, så det suser. Igjen, ta deg tid til å lese det som står over her. Ta timeout. Du blir helt konsekvent for sur og usaklig og jeg kan ikke med min beste vilje se at du og Lars Gule har noe som helst å tilføre denne diskusjonen.

Du er dirkete latterlig. Her er Vegas vita fra VD :

Om Roy

Utdannet faghistoriker og pedagog ved Universitetet i Trondheim. På det historiske feltet er følgende områder i interessefeltet: Oldtidshistorie (antropologisk tilnærming til gml. kulturer), jødisk historie, kirkehistorie, middelalderhistorie, Midtøsten (Hovedfag om PLO og arabiske opprør), nyere historie, samt etterretningshistorie.
Fartidstid som offiser i forsvaret (jegerstyrker m.m.) i første del av voksenlivet, tidl. journalist og skribent i aviser og tisskrifter som bl.a. gode, gamle Farmand (akk, som jeg savner det magasinet!) og Morgenbladet.
Nå skribent - og blogger bl.a. Verdidebatt.no
Bosatt med kone og fire barn midt i Trønderriket.
Språk: Norsk, tysk, spansk, engelsk og russisk.

Nå har knapt undetegnede definert seg som noen fagperson her inne, det har derimot Vega. Og skal han være faghistoriker så får han skrive og argumentere som en. Men tvert om serverer han hypoteser som sannheter, serverer konspirasjonsteorier i bøtter og spann, kritiserer navngitte politikere, setter dem inn i en konspiratorisk kontekst listen er lang......Hvem mobber ? Skal han være faghistoriker så får han også agere som en. Jeg har ingen politisk interesse i noe Midtøstenkontekst til "å ta Vega". Kan han verifisere sine påstander så skal jeg akseptere dem, men det kan han ikke. Men han gjør tvert om hypoteser til sannheter, slik er faglig uerlig. Han ser faktisk ut til å glemme at en tittel forplikter!

Men dette fatter dere ikke ?

 

 

Kommentar #66

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er herr Aarsund som er så opptatt

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor skal jeg oppgi mine akademiske kvalifikasjonen til en flokk hvis"fører" knapt ser ut til å vite forskjellen på en hypotese og et empirisk bevis ?

av andres akademiske kvalifikasjoner, eller helst mangel på sådanne. Da er det minste vi kan forlange at han hoster opp noen empiriske data som kan underbygge den illusjonen han forsøker å skape om at han faktisk besitter formelle og faglige kvalifikasjoner til å bedømme andres faglige standard og kvalifikasjoner.

Man får inntrykk av at han er redd for å vise sitt virkelige ansikt,
og at han har noe å skjule.

Hva er det han er så redd for? 

Kommentar #67

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hvorfor ?

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

av andres akademiske kvalifikasjoner, eller helst mangel på sådanne. Da er det minste vi kan forlange at han hoster opp noen empiriske data som kan underbygge den illusjonen han forsøker å skape om at han faktisk besitter formelle og faglige kvalifikasjoner til å bedømme andres faglige standard og kvalifikasjoner.

Man får inntrykk av at han er redd for å vise sitt virkelige ansikt,
og at han har noe å skjule.

Hva er det han er så redd for?

Ser ingen grunn til å fremlegge mine eventuelle kvalifikasjoner for en " karakter "som deg. Nei du får heller spekulere.

Kommentar #68

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Nei, slike karakterer som meg er allerede blinket ut

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

ingen grunn til å fremlegge mine eventuelle kvalifikasjoner for en "

for den kvaifikasjonen som herr Aarsund til fulle har vist at han besitter i flere tråder på VD:

En ubendig vilje til karakterdrap...

Kommentar #69

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Å kaste stein når man sitter i glasshus

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

for den kvaifikasjonen som herr Aarsund til fulle har vist at han besitter i flere tråder på VD:

En ubendig vilje til karakterdrap...

Den viljen er det nok du som har Søyland, ditt modus operandi som debattant viser det. Sist i går da du kunne "avsløre min radikale fortid", både med link og innliming. Trodde du!. Du hadde knapt oppfattet at det er noe fleste kjente til, og som jeg selv hadde skrevet om på VD. Men du glemte så klart mitt oppgjør med deler av norsk venstreside, den limte jeg selv inn. Du hadde nok forventet at nå skulle du knuse undertegenede med beskyldninger om å støtte Stalin og Berlinmur, Nord-Korea og gud vite hva. Men den ble du blå for ? Karakterdrap sier du, det var hva du fåfangt prøved deg på, og du er attpå til så tjukk i hue at du knapt innser det. Jeg har kalt deg en "fjott" og du beviser med ditt siste innelegg at den påstanden nok var på sin plass!

Kommentar #70

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Vel, er det antropologer de kalles ?

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Nå har knapt undetegnede definert seg som noen fagperson her inne

Jeg synes jo det var litt morsomt da jeg og et par andre ble ansett som interessante studieobjekter da.   Falldybden for en uskolert kar er jo ikke høyere enn fra skrustikka og ned så det tåles fint ;-)

Kommentar #71

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Vi må tåle en del

Publisert over 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes jo det var litt morsomt da jeg og et par andre ble ansett som interessante studieobjekter da.

Neida tåler "spark" Nisi, det må man gjøre i debatter, også ironi. Men innlegget fra Søyland setter jeg i en noe annen kategori, og når vedkommende er så "tjukk i hue" at han skriver et innelgg der han mener seg utsatt for karakterdrap, som han selv  prøvd seg på, da vet jeg knapt om jeg skal le eller gråte. Jeg tror selv du ser ironien :):).

Kommentar #72

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Et gammelt ordtak sier at

Publisert over 7 år siden

Jo mer man slåss med feieren, jo svartere blir man.

Jeg tror det er på tide med en dusj nå...

:-) 

Kommentar #73

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Her er Vegas vita fra VD :

Jeg ville da bestemt mene at et sådant mikro-CV er et fremragende grundlag for at bedømme det en person skriver og mener. Man kan danne sig et omtrentligt og nogenlunde sandsynligt billede af ham ud fra almindelig livserfaring og menneskekundskab.

Det betyder da slet ikke at vedkommende så er en autoritet på de fagområder, han nu må have uddannelser på - der er jo netop tale om et debatforum, hvor man kan lufte betragtninger og hypoteser og udtrykke sine uforgribelige meninger.

Det betyder f.eks. at man kan lufte hypoteser, som ikke ville kunne publiceres som forskning - men det er da uanset interessant at vide at tankerne er tænkt med en fagmands faglige dannelse.

Historie er som bekendt ikke en eksakt videnskab og bl.a. derfor vil der altid kunne findes et antal andre historikere, som har andre vinkler og forståelser - et fag som dette vil f.eks. være et let bytte for en ideologiseret tilgang.

Til Gules gentagne påstande om at manglende publiseringsvirksonhed skulle være forbundet med lavt faglig stade, må jeg sige at det da er rent vrøvl - ihvertfald i sammenhænge som her.

Forskeren publicerer og arbejder som hovedregel snævert - andre kan bruge den samme uddannelse til at orientere sig på tværs og f.eks. formidle - og måske have et bedre overblik og bedre se sammenhænge - også mellem fagets studieområde og nutidens hverdag.

Kommentar #74

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Hvor mange mennesker har senator McCarthy drept?

Publisert over 7 år siden

.Her nytter det ikke bare med synsing og subjektive, personlige antipatier. Her trengs det dokumenterte fakta.

Sammenlignet med Josef Stalin og Mao Tse Tung er han rene engelen.

At stalinister og maoister demoniserer McCarthy, burde ikke forundre noen...

Kommentar #75

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ikke sagt noe som helst om at mengden publisering skulle være forbundet med lav faglig standard.

Er ikke mccarthyisme sådan omtrent, hvad venstrefløjen har drevet med de sidste fire-fem årtier...

Det mest af 'arbejdet' i det regi er jo statsfinansieret og de fundne 'skyldige' bliver ofte udsat for berufsverbot eller intimideret fysisk privat af fløjens sturmabteilung og er ofte også livsvarigt marginaliserede i samfundet som helhed.

Jo, sådan kan man også bruge begrebet 'historiker' - jeg finder det for snævert.

Hvor jeg kommer er det almindeligt f.eks. også at omtale gymnasielærere med cand.mag. eksamen som historikere.

Alternativt bruges begrebet 'faghistoriker' analogt med andre fag, hvor betydningen også er at man har en formel uddannelse.

Jeg ville mene at din brug af begrebet mere svarer til 'historisk forsker'.

Kommentar #76

Eivind Lundager

24 innlegg  62 kommentarer

Djevledans på tredemølle?

Publisert over 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

At Lundager ikke skjønner at mccarthyisme er noe av det styggeste som finnes, er hans problem. Men når han ikke skjønner mccarthyismens svineri, kan han selvsagt heller ikke se at det nettopp slik tilsvining Vega driver med - under dekke av å skrive faglig.

Jeg har ikke sagt noe som helst om at mengden publisering skulle være forbundet med lav faglig standard. Men det er Vega som insisterer på å kalle seg historiker. Historiker er to ting, nemlig en slags tittel man kan smykke seg med dersom man har et hovedfag i historie, men det vanligste er at man kaller seg historiker dersom man jobber som historiker.

Jeg må nesten klype meg i armen. Hva er det som gjør at Lars Gule og Kjell Aarsund går så helt fra konseptene, igjen og igjen i møte med samme problemstillinger. Ordet "personangrep" blir vel for svakt. De går løs på motdebattanter i en form og med så grove personangrep at det ville ført alle andre rett ut av Vedidebatt.no og alle andre diskusjoner på nettsteder med noe grad av seriøsitet.

Sjikanøse utbrudd, grov sarkasme, forsøk på karakterdrap og gjentatte tirader av vulgærargumentasjon fosser nesten frådende ut, i innlegg etter innlegg. Og nå sannelig i diskusjon etter diskusjon på Verdidebatt. Dette er intet mindre femte runde med Gule og co., i følge tilbakemeldinger jeg har fått! Jeg avleser deres bidrag som hat. Blindt hat. Men samtidig en erfaring å ta med seg videre. Det må likevel være noe i det Roy Vega og vi andre har pekt på i denne og andre artikler som gjør at Gule og Aarsund går så berserk. Tro meg: Noen ser det! De to våpenbrødrene trigges og stresses av helt bestemte og til dels avgrensede tema. Tema som ikke kommer til å bli forlatt med det første. Vi har lært noe, etter å ha gått gjennom oppbyggingen av slike artikler, og når de to kommer innpå.

Nå er jeg slett ikke alene om å identifisere hva som gjør de to personene, Lars Gule og Kjell Aarsund, så til de grader rasende. Jeg har vært vitne til det flere ganger. Roy Vega er deres hat-objekt nummer 1, og det er veldig mange som etter hvert har fått med seg hvilke tema som gjør Gule og Aarsund så til de grader rasende. Det er bare å rulle tilbake og se når de starter opp sin verbale djevledans, for så kverner videre helt i samme spor. Hvor hentes all den negative energien fra? Hvor er så deres egen toleranse for andres meninger er, hvor er deres egen "vitenskapelighet" og "empiri", se det får vi bare gjette oss til. Dette er direkte vondt å lese. Og lese, det har mange gjort i kveld og i løpet av denne dagen!

Vi har lært noe av dette. Gule og Aarsund har kanskje undervurdert sine politiske motstandere, kanskje for de de blir for blendet av sine egne usakligheter, som overgår alt hva jeg noen sinne har opplevd i en nettdebatt. Det er helt forferdelig.

Tro meg: Det sitter noen der ute og kopierer over hvert eneste ord. Vi skriver på en måte litt netthistorie her. Jeg tror faktisk at Lars Gule og Kjell Aarsund har skrevet seg ut av den, uten egentlig å ha skjønt det? Vel, de roter det mest til for seg selv, og folk sitter vel igjen med langt flere spørsmål enn svar. Vi har faktisk endel svar, men velger å posisjonere det ut. Følg med. Rundt meg er ingen spesielt skvetne, selv om mange føler på ubehaget med å konfrontere de spesielle politiske miljøene vi nå har foran oss.

Guds fred i stuen.

Eivind Lundager

 

Kommentar #77

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Hegemoniet, normaliteten og definisjonsmakten

Publisert over 7 år siden
Eivind Lundager. Gå til den siterte teksten.

Tro meg: Det sitter noen der ute og kopierer over hvert eneste ord. Vi skriver på en måte litt netthistorie her. Jeg tror faktisk at Lars Gule og Kjell Aarsund har skrevet seg ut av den, uten egentlig å ha skjønt det? Vel, de roter det mest til for seg selv, og folk sitter vel igjen med langt flere spørsmål enn svar. Vi har faktisk endel svar, men velger å posisjonere det ut. Følg med. Rundt meg er ingen spesielt skvetne, selv om mange føler på ubehaget med å konfrontere de spesielle politiske miljøene vi nå har foran oss.

Eneste grunnen til at Gule og Aarsund uforstyrret får holde på på denne måten, er at de representerer hegemoniet. Det vet de selv og det vet omgivelsene. Å late som om Gule/Aarsund er et randfenomen, er å gjøre seg selv en bjørnetjeneste.

Det er ikke det samme som at de ikke er ekstremister. Men det spiller ingen rolle. Siden de besitter hegemoniet, representerer de også normaliteten. Og definisjonsmakten. Og da er det deres motstandere som pr. definisjon er ekstremister. Altså Lundager/Vega.

Med det mener jeg ikke at man skal resignere. Vi skal kjempe for de verdiene vi tror på, det er det som gjør livet verdt å leve.

Kommentar #78

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Avmakten må ikke få råde!

Publisert over 7 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Eneste grunnen til at Gule og Aarsund uforstyrret får holde på på denne måten, er at de representerer hegemoniet. Det vet de selv og det vet omgivelsene. Å late som om Gule/Aarsund er et randfenomen, er å gjøre seg selv en bjørnetjeneste.

Det er ikke det samme som at de ikke er ekstremister. Men det spiller ingen rolle. Siden de besitter hegemoniet, representerer de også normaliteten. Og definisjonsmakten.

Jeg har i det siste fått mange henvendelser fra mer eller mindre fortvilte mennesker, som syns debattklimaet i landet generelt nå øker det demokratiske underskuddet, og samtidig viser en klar tendens. I den grad jeg kan se noe anstrøk av rasjonalitet i Gules og Aarsunds debattform på Verdidebatt, må det være at de nå øyner en mulighet for å skape en  atmosfære der folk kvier seg for å delta i diskusjonene og forlater Verdidebatt (og Vår Land). Samtidig som andre ideologiske kannestøpere kjenner sin besøkelsestid. (Se bare på de diskusjonene som pågår akkurat nå).

En ser også over tid hvilke temafelt som utløser person-sjikane, stadig på Verdidebatt. Dette er temafelt som normalt skulle tilhøre hovedfeltet i et forum som dette. Men jeg ser mange rett og slett dropper ut. Inn kommer personer fra ytterste venstre fløy i norsk politikk, som har danset på bordene etter 22. juli, i håp om å kunne utnytte tragedien for å kvitte seg med de mer ideologisk bevisste deler av befolkningen som peker på verdigrunnlaget, peker på røttene, peker på identitetsmerkene og det kulturelle limstoffet dette landet nå har hatt gjennom tusen år.

En må ikke under noen omstendighet resignere!

Da overlates arenaen - og hegemoniet - til krefter som selv nær historie viser oss har ført mennesker ut i store tragedier. Nå er mange så likegyldige, historieløse og til dels kunnskapsløse at flere hoder i den totalitære familien rører på seg. Kommunismen, fascismen, nazismen og islamismen styrker sin plattform. Det pågår stadig synlige maskerader, blant annet i den åpenbare hensikt å innsnevre åpne debattfora. En forsøker å gjøre Israels venner til fascister og nazister, og Israel blir til omtalt som apartheidstat for sikkerhets skyld. Det har også kommet mer penger inn i nevnte miljø de senere årene, og vi ser antisemittismen øker på, parallelt med systematisk mobbing av alle og enhver som måtte ta til motmæle.

Nå utfordres nevnte miljø direkte. Bare ved å avlese hvordan reaksjonene kommer kan en tenke seg hvilke krefter og verdipreferanser som ligger i bunnen, der andre går rundt med samme intoleranse for andres meninger. Og der antisemittismen er en del av hverdagen.

Nei, hegemoni har de ikke. Men de kan få det om folk ikke reiser seg nå. Demokratiet og folkestyret i dette landet må tas tilbake på samme måte som Hans Nielsen Hauge og bondehøvdinger Ole Gabriel Ueland reiste seg i første del av 1800-tallet. Statsmakten, sentraliseringen og den stivnede mediesituasjonen må løses opp.

Vi går mot et valgår. 24. september starter LO opp valgkampen for Arbeiderpartiet, med sitt formidable medienettverk, langt ut over det som ligger i A-pressen. 10 millioner kroner er offisielle tall som skal sprøytes inn i Arbeiderpartiet i startfasen, men da har man jo ikke tatt med LOs eget apparat. Regjeringen har bevilget seg selv 1 - en - milliard kroner til eget informasjonsarbeid i inneværende periode. Uten anstrøk av prinsippdebatt. Vi ser de fleste prinsippdebattene forvitre, og det betyr at det demokratiske underskuddet øker.

Noen har sagt og skrevet det før, men jeg gjentar det:

Våkn opp!

Roy V

Kommentar #79

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Er ikke dette

Publisert over 7 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Regjeringen har bevilget seg selv 1 - en - milliard kroner til eget informasjonsarbeid i inneværende periode. Uten anstrøk av prinsippdebatt. Vi ser de fleste prinsippdebattene forvitre, og det betyr at det demokratiske underskuddet øker.

Noe å forsøke å få fram i media og til opposisjonen i Stortinget? Er det greit at slikt skjer i vårt samfunn og at LO som har tusenvis av medlemmer på borgerlig side,bruker sin makt og sine penger på å fronte AP og de rødgrønne??
 

Kommentar #80

Verdidebatts Moderator

6 innlegg  23 kommentarer

Avsporing av debatt

Publisert over 7 år siden

Denne debatten har utviklet seg til å bli en rekke gjensidige personangrep. Tråden stenges derfor av moderator nå.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere