Morten Christiansen

18

Buddhisme

Life is suffering : the origin of suffering is attatchment

Publisert: 1. aug 2012

De fire edle sannheter i Buddhismen er Buddhas fire læresetninger om årsakene til lidelsen i tilværelsen og hvordan denne lidelsen kan fjernes. Det fysiske liv ses på som en lidelse, hvor man er bundet i livshjulet – Samsara inntil man når fullstendig oppvåkning.

  1. Sannheten om utilfredsheten: er en konstatering av at, «Det fins lidelse/smerte». Her definerer Buddha hva lidelsen er. Livet er den lidelse som er i fødsel, alderdom, sykdom, død, å være forenet med hva som er ukjærlig og å være skilt fra hva man har kjært.
  2. Sannheten om utilfredshetens opphav: er sannheten om lidelsens opprinnelse eller årsak. Lidelsen har en årsak som bunner i årsakskjeden. De tre rot-årsakene som fører til lidelse/smerte er uvitenhet, hat og begjær.
  3. Sannheten om utilfredshetens opphør: er sannheten om lidelsens opphør. Buddha påviser at selv lidelse/smerte kun er midlertidig.
  4. Sannheten om den åttedelte vei: er sannheten om veien som fører til lidelsens opphør. For å komme ut av lidelsen krever det at mennesket fullstendig oppgir, undertrykker og tilintetgjør de 12 ledd i årsakskjeden. Dette oppnås ved å følge den edle åtteleddede vei og denne fører deg til fullkommen erkjennelse og nirvana, som er den opplyste tilstand i sinnet. Det er altså den åttefoldige vei som kan føre mennesket ut av livshjulet og lidelsen.

Med andre ord så handler de to første om hvordan buddhismen oppfatter virkeligheten og de to andre om hvordan frelsen forstås.

http://no.wikipedia.org/wiki/De_fire_edle_sannheter

Når man leser om religion eller filosofi så kan man gjøre det på ulike måter. Man kan forsøke og finne den sanne mening bak ordene, man kan forsøke og finne ut av hva forfatteren tenkte på, eller man kan bruke teksten som inspirasjon til å fremme egne tanker.

Buddhisme har alltid vært tiltalende for meg som en tekst som i seg selv resonerer med egne tanker, men som antagelig ikke har noe med hva teksten er ment til å formidle. Jeg har av ulike grunner lest på de fire edle sannheter i det siste, og da med hovedvekt på de to første. Oppfattelsen av virkeligheten. Jeg tror ikke at det er en vei til frelse, jeg har ikke som mål og bli frelst.

Livet er lidelse. Jeg tror man kommer lengst med å erkjenne virkeligheten i så stor grad som mulig. Livet vil uunngåelig bestå av en god del lidelse, og det er ingen og ingenting som kan forhindre dette. Det er ingen som skylder deg ett godt liv.

Ett godt eksempel finner man i teksten til Dry your eyes av The streets:

Dry your eyes mate
I know it's hard to take but her mind has been made up
There's plenty more fish in the sea
Dry your eyes mate
I know you want to make her see how much this pain hurts
But you've got to walk away now
It's over

Nei, det hjelper ikke å vise egen lidelse. Lidelse er, og ingen skylder deg å gi opp eget liv for at du skal kunne leve uten smerte. De fleste viser litt omtanke, men der stopper det.


Når man forholder seg til en slik virkelighet så klarer man også på en bedre måte og forholde seg til lidelse er min erfaring. Når noen sier at Gud gir trøst, Gud fjerner smerte, så sier jeg at jeg har ett alternativ som fungerer for meg.

Videre står det at lidelse kan komme av at man har noe man ikke ønsker, lidelse/smerte osv, eller fravær av noe en ønsker. Løsningen, som dessverre Buddhismen sier noe om, er å ikke knytte seg til noe som en kan miste eller å ikke ønske noe man ikke har. Fjerne seg fra higen. Jeg knytter ikke personlig higen etter rikdom eller berømmelse, men jeg har absolutt mennesker i livet som jeg vil at skal bety mye, og med en påfølgende større lidelse hvis noe skulle skje med dem eller ett savn når de ikke er der. Det er en del av pakken.

Kanskje buddhismen snakker om en balanse, kanskje jeg ikke har lest nok. Uansett. Livet er uunngåelig lidelse, og om vi vil eller ikke må vi forholde oss til det. Som en ateist så hjelper tankene rundt de fire edle sannheter som en ikke religiøs livsanskuelse meg til å kunne forholde meg til denne lidelsen, og forhåpentligvis til å verdsette det gode i livet når det først er der.

Kristendommen har ikke noe å tilby meg med sin lovnad om evig liv i godhet. En slik tanke gir meg ikke noe jeg ikke har fra før.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Har du sett foredragene til Mattieu Ricard og arbeidet som gjøres hos Mind Life Institute? Jeg tenker på dette som går på sammenhenger mellom omtanke og livsglede, meditasjon og indre ro?

Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Morten

 

 

Livet er ikke alltid lett å forstå, mange leter etter et svar og man leter og leter og prøver det meste av åndelige opplevesler, heller andre opplevelser som gir næring til hjertet.  Hva er det   menneskene søker etter ? hva hungrer man etter,? en stille tørst som ikke blir mettet, med  vanelig vann heller mat. man  leter etter en kilde som gir liv som gir fred  som gir svar på den man er. hvorfor er jeg her hvorfor ble jeg født finnes det en dypere mening med mitt liv ? MANGE FINNER SJELEFRED I ANDRE TING EN KRISTENDOMMEN.

Mennesken velger selv hva man ønsker å tro på. Du også morten. selv om du ikke tror på noe,så stikker det dypere en som så. den ubeviste tanken som gnager i det indre, sjelen som ikke blir tilfred, men vårt kjød blir tilfred av å ikke leve med Jesus. håper du en dag kan se det som en kristen tror på, Når den Hellige Ånd får fylle ditt liv blir du aldri dn samme. Det virke umuligt for deg no. men ting forandre seg fort .

 

Ha en fin aften

 

 

MVH

Rune

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

en stille tørst som ikke blir mettet, med

Jeg tror heller det handler om å lære seg og leve med livet som det er, heller enn å hungre etter hva livet ikke er.

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Har du sett foredragene til Mattieu Ricard og arbeidet som gjøres hos Mind Life Institute? Jeg tenker på dette som går på sammenhenger mellom omtanke og livsglede, meditasjon og indre ro?

Nei, men jeg leser en del mindfulness bøker, hvor former for meditasjon er en del.

Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Balansen.

Publisert nesten 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Kanskje buddhismen snakker om en balanse, kanskje jeg ikke har lest nok. Uansett. Livet er uunngåelig lidelse, og om vi vil eller ikke må vi forholde oss til det. Som en ateist så hjelper tankene rundt de fire edle sannheter som en ikke religiøs livsanskuelse meg til å kunne forholde meg til denne lidelsen, og forhåpentligvis til å verdsette det gode i livet når det først er der.

Kristendommen har ikke noe å tilby meg med sin lovnad om evig liv i godhet. En slik tanke gir meg ikke noe jeg ikke har fra før.

Kristensdom er som alle andre religioner, et forsøk på å flykte ut av lidelsen, teologien går ut på å danne seg et bilde av en frelser der bildet blir så stort at det fanger -tar oppmerksomheten bort fra virkeligheten, troen tror at når det fysiske livet er slutt så får en komme inn i et uten lidelse. Denne illusjonen blir så sterk at den fungerer som dop på tilbederne av bildet.

De som er sanne mot seg selv (edruelige) vil i sannhets øyeblikk erfare at livet er en lidelse uansett forsøk på å komme ut av det, slike vil bli tvunget til å finne balansen. Det blir som ute på storhavet, bølgene består av opp og gjerne nedturer som oppleves større enn forrige opptur, den som finner en funksjonell metode for å leve i balanse, tross bølgene, har funnet Livet.

Slike kan stille hvilken storm det enn skulle være, har man først lært seg å takle småbølger kan man håndtere de store også, bølger er bølger uansett størrelse, å holde balansen er et spørsmål om styrketrening og erfaring.

Om du har lest nok el ikke Morten kan ikke jeg si, men dine ord sier at du balanserer det livet du har :-)

Bibelen som er en vitenskapelig undersøkelse av hvordan balansere -og metoden beskrevet, så den med behov kan få det til å fungere- er ganske så misforstått og mistolket av de som ikke våger å sette føttene utenfor sin lille båt :-))

Kommentar #6

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Nye tankespor

Publisert nesten 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Når man forholder seg til en slik virkelighet så klarer man også på en bedre måte og forholde seg til lidelse er min erfaring. Når noen sier at Gud gir trøst, Gud fjerner smerte, så sier jeg at jeg har ett alternativ som fungerer for meg

Du har skrevet en fin tråd, og jeg trykket BRA.Og ikke tror jeg det eksisterer ulik visdom om det å være menneske, bare ulike tradisjoner som har presentert det med ulike ord. (Pred.1) Ord vi mennesker forvrenger og bruker ordene til å heve oss over hverandre på en fariseerisk måte, selv om det burde være innlysende at vi i utgangspunktet har et likeverd som mennesker. - "Veien" har vel alltid vært presentert trinnvis også innen våre tradisjoner etter Abraham, jmfr. Jacobsstigen? Og det er langt fra lett å bedømme alle andre og deres ståsted på stigen. Det er da en blir fariseersk.

Det er viktig og nødvendig å sette lys på lidelsene i livene våre. De er der, og hadde vi kunnet se inn i fremtiden, ville vi antagelig kunne skuet noen av de gaver de faktisk har med seg i det skjulte.- Men det gjør vi ikke, så alt avhenger av hvordan vi møter smerten. Den møter vi alene, men vi kan prøve å gi våre medmennesker vår støtte og ikke fordømme hverandre.

Krisetegnet på kinesisk er to-delt og satt sammen av ordene "Fare" og "Mulighet". I krisen ligger en ny mulighet om en velger å møte den med alt en kan. Jeg har opplevd den styrke det gir å gjenta ferdigskrevede bønner med et innhold som styrker meg. Slike bønner under prøvelser og vanskeligheter kan du finne her om du ønsker. - Det handler mye om "nye tankespor", under stadig nye prøvelser. For en som er så uintelligent som meg må lære løsrivelse av smertelige erfaringer. - Og ønsker derfor at alle "tros-veiene" er åpne.

I dag opplever jeg dessuten det like viktig å ha et fokus for "den kollektive lidelse" som rammer mennesker på denne vår jord, både om de lever i stor fattigdom og stor rikdom faktisk. Det materielle kan ikke erstatte den indre ro og ballanse. - For disse lidelsene vil, slik jeg nå forstår denne vår verden, bare øke fremover. Inntil vi erkjenner at vi utgjør deler av det samme hele, og at ingen får det bedre før vi også anerkjenner denne "menneskehetens enhet", og hvor inderlig vi alle er forbundet med hverandre.

Så her møter du meg og mine tanker. I det kollektive aner jeg også "Jesu gjenkomst" her på jord.

:-) mette

Kommentar #7

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Hei Morten forstår din tankegang. men hvorfor er de.fleste ikke tilfreds med livet ? meditasjon er en søken. hva tenker du om det Mvh Rune

Publisert nesten 8 år siden
Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

De som er sanne mot seg selv (edruelige) vil i sannhets øyeblikk erfare at livet er en lidelse uansett forsøk på å komme ut av det

For mange vil ett forsøk på å komme ut av lidelsen føre til større lidelse. Fokuset blir det negative og en frykt for smerten, noe som holder den unødvendig i fokus. Det man gir næring vokser.

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Så her møter du meg og mine tanker. I det kollektive aner jeg også "Jesu gjenkomst" her på jord.

:-) mette

Jeg har som ateist blitt utfordet på å komme med noe, ikke bare reagere imot noe. Det er hyggelig at når jeg først skriver om mine tanker om livet så resonerer de over trosgrenser, og hvorfor skulle de ikke det? Vi er som du sier alle mennesker.

Du kommer også inn på ett annet emne som er interessant. Det handler ikke bare om å utholde lidelse, men å gi fokus til noe annet som gir deg noe. Verdier er noe som gjør at en er villig til å tåle mye. Noe som gjør prisen verdt å betale. Det får kanskje bli en tråd i seg selv. En verditråd kunne vel passe på verdidebatt :)

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

@Rune. Går ikke å sitere deg.

Det er mange grunner til at mange ikke er tilfedse med (alt i) livet, men jeg har en følelse av at det ikke er hva du egentlig ønsker svar på. Jeg vil stille deg ett motspørsmål. Hva mener du det betyr at mange ikke er tilfreds med livet? Hva er bakgrunnen for spørsmålet?

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2965 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1576 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1110 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 642 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere