Bjarne Løvnes

16    15

Er Jesus misforstått?

Publisert: 1. aug 2012 / 838 visninger.

ER JESUS MISFORSTÅTT?

 Ja, jeg har en mistanke om at han er det. Den Jesus som forkynnes, er en frelser som skal hjelpe oss etter at vi er død. Så vi ikke skal gå fortapt. Han skal med andre ord redde oss inn i himmelen.

 Men la oss nå se litt nærmere på det siste Jesus sa før han forlot jorden. Vi må gå ut fra at han da ville samle sammen essensen i sitt budskap:   Den såkalte misjonsbefalingen. Det er der han lover å være med alle dager inntil verdens ende. Merk at han sier "inntil verdens ende". Altså å være med hver dag så lenge vi lever i denne fysiske verden.

 Hjelp til å komme inn i himmelen etter at vi er død, nevner han ikke. – Merkelig, for det er jo det forkynnelsen stort sett har gått ut på.

 Men la oss gå tilbake til misjonsbefalingen. Han sa også følgende: "Gå og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere." Ja, hva var det han befalte?  Jeg skal prøve å sitere noen av befalingene hans:

 

 ”Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen.

 Vær da fullkomne, liksom deres himmelske Far er fullkommen!

 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.

 Vær da helhjertet i godhet, slik deres Far i himmelen er det.

 Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre! - og gjør ikke det jeg sier?”

 

Dette var noe av det han befalte. Ting som har med vår hverdag her og nå å gjøre.

 Jeg har ofte undret meg over at han sa det som er sitert ovenfor (i misjonsbefalingen), dette med å lære dem å holde alt han befalte. Hvis vi ser på mye av det som forkynnes, både nå og i tidligere tider, ville det vært naturlig om det var følgende han hadde sagt:

 Nå har jeg levd livet slik dere skulle levd det og dødd for dere. Derfor trenger dere ikke gjøre noe selv. Jeg har tatt straffen dere skulle hatt. Den strenge Gud i himmelen er nå fornøyd. Det eneste som kreves, er at dere sier at dere tror på meg. Da er alt i orden fra Guds side. Da er dere sikret en plass i himmelen.”

Men det var altså ikke dette han sa. Nei, læremesteren Jesus sa: Gå og lær dem ----. Men så vidt jeg har forstått, går kirkas lære ut på at det finnes et fortapelsens sted. Videre sies det at alle mennesker har syndet. Og Gud er en vred Gud, som ikke tåler synd. Derfor skal alle mennesker i utgangspunktet kastes i helvete. Dette høres grufullt ut. Ja, egentlig helt utenkelig. Først skaper Gud mennesker, til og med i sitt bilde, for så siden å kaste dem i helvete. Her må det være noe som ikke stemmer. Kirkas løsning på dette problemet er at Gud blidgjøres av offer. Derfor ofret han sin egen sønn. Ved å tro på hans sønn, blir menneskene frelst, og slipper evig straff.

 Kirka har antakelig tenkt seg at Gud sa til seg selv: ”Nå er jeg fornøyd. Nå kan menneskene si at de tror på Jesus. Hvis de gjør det, vil jeg ikke straffe dem for deres synder. For jeg har ofret Jesus for deres skyld. Og det offeret godtar jeg. Jesus har tatt menneskenes synder på seg, og han har også fått den straffen som menneskene egentlig hadde fortjent. Så hvis menneskene sier at de tror på Jesus, blir de frelst og får komme til meg når de dør. I motsatt fall blir det fortapelsen som venter dem.”

 Det er vel dette som har vært læren til den kristne kirke, for å si det litt firkantet. Men var det egentlig slik Jesus mente at hans lære skulle utformes?

 Det er nå vi kommer tilbake til det jeg tror var Jesu egentlige oppgave her på jorda. Nemlig å lære oss hvordan vi skal leve sammen med hverandre. Som Guds barn. Som Guds sønner og døtre. Som en stor familie, som alle tar vare på hverandre. Alle land på planeten Jorden skulle være som en nasjon, hvor alle vil hverandre vel. Der kjærligheten får råde, og ikke egoismen og hatet.

 Det er altså her Jesus kommer inn som verdens frelser. Hvis vi lever etter hans befalinger, vil det ikke bli noe helvete på jorda. Snarere en himmel. Da vil Guds rike være inni oss, som Jesus sa. Det er på denne måten Jesus frelser oss inn i Guds rike. Han frelser oss ikke fra helvete, men inn i Guds Kjærlighetsrike her på jord.

 Før jeg slutter, vil jeg stille to spørsmål vedrørende Jesus. 1:Er han frelser? 2:Eller er han mester? La oss se på de to alternativene.

 1. Er Jesus en frelser som skal redde oss inn i himmelen når vi dør? Berge oss fra fortapelse?

 2.   Eller er Jesus en mester som skal lære oss hvordan vi skal leve her på jorda? Hvordan vi skal leve for ikke å ødelegge verken oss selv eller kloden vår. Skal vi ta på alvor det han sa om å gjøre alle folkeslag til disipler? Og at disiplene skal opplæres til å holde alt det Jesus befalte? Og essensen av det han befalte, er samlet i kjærlighetsbudet. Da vil Jesus bli den mesteren som frelser oss inn i Guds Kjærlighetsrike her på jord! Hvis vi følger Jesu befalinger, vil jorda virkelig bli et godt sted å bo på. Da får vi også fare herfra i fred når livet på jorda er slutt. Da får vi dra til det paradiset som røveren på korset ble lovet. Vi har ikke noe annet sted vi kan dra til. Jeg personlig er tvilende til at det finnes noe helvete. Så barbarisk kan jeg ikke få meg til å tro at Gud er.

 Jeg tror Gud vil vi skal leve her og nå, leve i nuet, i Guds kjærlighetsrike på jord. Når så dette livet er slutt, skal vi få møte den kjærlighet som Gud utstråler – i det kjærlighetsrike som kalles himmelen 

Det er interessant å se at i evangeliene omtales Jesus som frelser bare to ganger, mens han kalles mester hele tolv ganger. Om Jesus er frelser eller læremester, får hver enkelt av oss ta stilling til. Hva tror du?

 

 01.08.2012

Bjarne Løvnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jesus revolusjonerte den gammeljødiske troen

Publisert over 5 år siden

Jeg synes du svarer usedvanlig godt på ditt eget spørsmål. Veldig interessant og godt innlegg.

I mine øyne ønsket Jesus å gi menneskene tilbake den direkte kontakten til Gud, som var frastjålet dem av et maktfullt presteskap som hadde tilrevet seg monopol på all gudsdyrkelse gjennom streng lovgivning.

Jesu enkle budskap var: Gud elsker alle like høyt, ja, han nærer faktisk en ekstra omsorg for den utstøtte og usle, i forhold til de maktfulle og sterke, for de svake er de som trenger Guds omsorg sterkest.

Enhver har direkte kontakt til Gud gjennom bønnen, og trenger ikke gå omveien om et maktfullt presteskap eller andre frelsere.

Jesu' enkle lære om Guds altomfattende kjærlighet ble for drøy kost for presteskapet som så sin makt truet, og de fikk Jesus drept for å sikre sin posisjon og sin makt.

Etterpå bygde maktsyke troende opp en ny lære omkring Jesus, og utnyttet ham i skapelsen av en ny maktkirke, der folk ble tvunget til tro under trusselen om evig fortapelse om de ikke godtok Jesus som deres frelser.

For første gang i menneskets historie befinner vi oss i vårt samfunn i dag i en situasjon der troen helt har mistet grepet på folk. Folk lar seg ikke lengre true til tro.

Nå må menneskene velge troen på egen frivillig basis fordi de føler i sitt hjerte at Guds kjærlighet er reell. Kirken står overfor en utfordring de aldri har møtt før.

Hvordan takler de det?

Mvh Sverre

 

Svar
Kommentar #2

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Vandrer mot Lyset

Publisert over 5 år siden

Jeg ser forresten av dine tidligere innlegg at du er en ivrig leser av ulike typer alternativ religiøs litteratur.

I den forbindelse anbefaler jeg deg gjerne det danske verket "Vandrer mot Lyset", som jeg selv har studert i flere tiår. Ta gjerne en titt på www.vandrermotlyset.net

Mvh Sverre

Svar
Kommentar #3

Kjersti Melkersen

4 innlegg  96 kommentarer

Frelser og Mester

Publisert over 5 år siden

Joh. 1,29: Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!

Dette var døperen Johannes sine ord om Jesus. Vi har adgang til Far som Guds barn, på grunn av det Jesus gjorde. Han sonet vår synd på korset. Synden sto i veien og blokkerte et forhold vi skulle hatt til vår himmelske Far. Jesus fjernet synden og åpnet veien for oss. Vi kan velge å gå til Gud selv, Jesus kaller på oss. Ja, jeg tror at Jesus er en læremester for dette livet. Jeg tror også at han frelser oss inn i en evighet der Gud er nær oss og der vi kjenner og elsker Gud, og lever i en nær relasjon til Jesus. Dette er en virkelighet som alle Jesu venner er en del av allerede. Jesus sier at Guds rike er inni dere, altså de som tror på ham. Guds rike er nær, sier han også. Det evige livet er ikke bare etter døden, det er her og nå, og fortsetter på den andre siden!

Johannes 3,36:  Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham. Dette er Jesu egne ord.

Vi står vel alle i fare for å misforstå Jesus. Vi ser alle stykkevis og delt. La oss fortsette å søke Gud i Bibelen og bønnen, fellesskapet med andre kristne og natverden.

Johannes 14,6: Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. 

 

Svar
Kommentar #4

Terje Johs. Johansen

25 innlegg  1905 kommentarer

SV: Frelsen

Publisert over 5 år siden
Bjarne Løvnes. Gå til den siterte teksten.

Men det var altså ikke dette han sa. Nei, læremesteren Jesus sa: Gå og lær dem ----.

Jeg tror helt sikkert at mange misforstår Jesus og hans budskap til oss da det gjelder et helvete og et evig liv. Du sier at det må være noe galt her, men jeg kan berolige deg med at bibelen tar ikke feil i noe.

Vi mennesker er født under synden og hvert menneske har ikke muligheter til å tekkes Gud fordi vi i utgangspunktet er syndere som trenger frelse fra Gud. Det fikk vi gjennom Jesus på Golgata og den er til alle, helt uforskyldt av bare nåde. Men dessverre gjelder jo ikke frelsen hvis personen ikke tar i mot Jesus til frelse. Hvis alle på jorden hadde takket nei til frelsen som Jesus gjorde for oss, så ville alle mennesker gå til helvete. Hvorfor det? jo, fordi vi er av en syndig natur som ikke har adgang til himmelen uten å ta i mot frelsen. Det er vårt valg. Gud skapte oss med fri vilje slik at frelsen alene beror på din og min vilje. Derfor når et menneske dør uten å motta Jesus til frelse så vil dette menneske gå fortapt. Det er riktig at Jesus kom for å hjelpe oss unna denne dommen, men så lenge vi ikke tar i mot evangeliet om Jesus, må Gud handle på denne måten, nemlig tilslutt ved dommens dag å kaste de ufrelste i ildsjøen. Ingen kommer til himmelen uten å bli født på nytt, og det skjer kun gjennom Jesus. Så lenge vi er i Kristus har vi det evige liv hjemme hos Herren i himmelen og derfor behøver vi ikke å frykte noe.

Du kan sikkert lure på hvorfor Gud må gå så drastisk til verks ved dommen ved å kaste dem i helvete og samtidig være kjærlig og God. Men dette beror ikke på deg eller meg og hva vi mener. Gud hater synden og den kan ikke arve noe i himmelen. Derfor må den vekk. Gud gjorde dette mulig å få fjernet synden gjennom sønnen Jesus som ga sitt liv for oss. Gjennom dette blodet blir vi frelst, ren og rettferdig, himmelen verdi.Jesus seiret over synden som hadde plaget oss helt siden Adam og Eva. Vi har forsatt synd i oss, men så lenge vi er frelst blir vi ikke dømt av den. Vi er skjult i Kristus. Hans blod er over oss slik at Faderen ser ikke oss, men Sønnens blod over oss.

Svar
Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Den tredje parten.

Publisert over 5 år siden
Bjarne Løvnes. Gå til den siterte teksten.

Om Jesus er frelser eller læremester, får hver enkelt av oss ta stilling til.

Et menneske som har kommet seg ut av en del kniper og underveis i utgangen bitt seg merke i den metoden som effektivt fungerer som en løftearm, kan undervise andre om kraften i armen som utløses av den funksjonelle metoden, han kan veilede i den korrekte metoden som utløser kraften i armen.

Vi har da mesteren -han med erfaring, og vi har han som skal løftes ut av sin knipe -den uerfarne, og vi har den tredje -kraften som løfter.

Vi kan godt kalle mesteren for frelseren, men alle vil jo etter en del løft erfare og lære kraften å kjenne og hvordan aktivere den, uten at mesteren hver gang må trå til og repetere sine ord (er vel grenser for hvor tungnemme vi er?).

Etter å ha lært seg mesterens teknikk tror jeg vi kan kalle Kraften for Frelseren, slik at den gamle Mester får lov til å føle at noe av det han lærte ble hørt :-)

Svar
Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12636 kommentarer

Frelsen = sieren over døden

Publisert over 5 år siden
Bjarne Løvnes. Gå til den siterte teksten.

Det er interessant å se at i evangeliene omtales Jesus som frelser bare to ganger

At Jesus frelser er også nevnt i Heb.9.22-28:

Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse.De jordiske etterligningene av det som er i himmelen, må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske helligdommen må renses ved offer som er bedre enn disse.For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, og nå trer han fram for Guds ansikt for vår skyld.Han gikk heller ikke inn dit for å bære fram seg selv som offer flere ganger, slik øverstepresten år etter år trer inn i helligdommen med blod som ikke er hans eget.I så fall måtte han ha lidd mange ganger helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Men nå har han åpenbart seg én gang for alle ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer.Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen,slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

De som leser tekstene burde jo kunne se  rekkefølgen i saksbehandlingen? Først døden, så dommen så frelsen ved hans 2. komme.

Problemstillingen med døden og oppstandelsen er tatt for seg i 1.Kor.15.>>

For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp.17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.18 Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus.19 Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.
    20 Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. 21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham.28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Det er dette som menes med at Guds rike er inne i dere, først når alle hine riker er underlagt ham er Guds rike inntrådt.

Menneskene blir frelst ved at de utløses av dødsriket (Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse)

Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?»36 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør.37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag.38 Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.
 42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. 43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. 44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.
 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:
Døden er oppslukt, seieren vunnet.


Svar
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12636 kommentarer

1.Kor.15.20-23 Kristus er førstegrøden

Publisert over 5 år siden

Åp.14.3: Foran tronen, de fire skapningene og de eldste sang de en ny sang, en sang som ingen kunne lære unntatt de 144 000, de som er frikjøpt fra jorden.
     4 Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor han så går. Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en førstegrøde for Gud og Lammet.  5  I deres munn ble det ikke funnet løgn, de er uten feil.

Tre engler forkynner dommen(v6-13)

Åp.20.4:Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år.   6 Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år.

Det sier seg selv at dersom Kristus er førstegrøden av de døde og deretter det tusenårige riket, så er jo Jesus og bibeltekstene blitt misforstått, for det står ingen steder om at oppstandelsen var for 2000 år siden. Da hadde det tusenårige riket for lenst ha tatt slutt
og Satan nedkjempet, for han skulle bare få en kort tid på seg før han ble kastet i ildsjøen.

Svar
Kommentar #8

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Ikke det?

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

for det står ingen steder om at oppstandelsen var for 2000 år siden.

Sett deg ned og les på nytt Kjell....Dette blir for dumt.

Svar
Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12636 kommentarer

Hvor?

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Sett deg ned og les på nytt Kjell....Dette blir for dumt.

Du kommer bare med dumme kommentarer, vis hvor dette står?

Svar
Kommentar #10

Terje Johs. Johansen

25 innlegg  1905 kommentarer

Ikke tull da, Kjell

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Du kommer bare med dumme kommentarer, vis hvor dette står?

Dette står da så klart i Matt.28.1-9: Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.

Og se, det kom et stort jordskjelv, for Herrens engel fòr ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte seg på den.

Og han var som et lyn å se til, og hans kledning var hvit som sne; og av frykt for ham skalv de som holdt vakt, og de ble som døde.

Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene: Frykt ikke ! Jeg vet at dere søker efter Jesus, den korsfestede; Han er ikke her; han er oppstanden, som han sa; Kom å se stedet hvor han lå!

Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er oppstanden fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere det!

Og de gikk i hast bort fra graven med frykt og stor glede, og løp avsted for å fortelle hans disipler det.

Og se, Jesus møtte dem: Frykt ikke!.....

Svar
Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12636 kommentarer

Den første oppstandelse (Åp.20.4-5)

Publisert over 5 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Dette står da så klart i Matt.28.1-9: Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven

Godt at det er noen som ser årstallet for 2000 år siden i disse versene ! Jeg klarer det altså ikke, men jeg kan se at det er profetier som skal skje engang i fremtiden, slik som Predikeren sier om det som står i skriften, 1.9-11:

          Det som har skjedd, skal atter skje,
          og det som ble gjort, skal gjøres på nytt.
          Intet er nytt under solen.
          
    10 Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt»,
          har det likevel hendt i tidligere tider
          lenge før oss.
          
     11 Ingen minnes det som før har hendt.
          Og det som skal komme,
          vil heller ingen minnes
          i slektene som følger.

Allerede i Matt.28.2 sporer en helt av da det opplyses om at en Herrens engel steg ned fra himmelen for å åpne graven. Har du sett noe til disse englene siden? Ikke det? Nei, det kan nok stemme, for hvis vi undersøker tekster og forøvrig det som står skrevet skal skje, er det jammen mye en må sette strek over som egentlig skulle ha vært oppfylt for lenge siden. Jeg kan nevne oppstandelsen av de døde, tusenårsriket, oppstandelsen av de andre døde osv. Har du en forklaring på at alt dette er uteblitt? Se 1.Kor.15.20-23, Åp.14.3-5 og Åp.20.4.

Når det gjelder englebeskrivelsen i Bibelen står den forklart i Matt.13.39 under lignelsen om ugresset: Åkeren er verden. Det gode kornet er de som er rikets barn, ugresset er den ondes barn.39 Fienden som sådde ugresset, er djevelen. Høsten er verdens ende, de som høster inn, er englene.

Altså må vi vente til høsten før vi får noen som helst oppstandelse, forklart i 1.Kor.15.20:

Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn.21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter.25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham.28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Terje, hvis du legger merke til 1.Kor.15.23, og Åp.14.3-5 og sammenholder opplysningene om at Jesus ikke er en person, men en ætt av Abraham (Gal.3.16 og 29) og så ser på de som halshugges for Kristi vitnesbyrds skyld og ikke tok dyrets merke blev levende igjen og ble Guds og Kristi prester for tusen år, det er den første oppstandelse, den andre kommer etter de tusen år står det. Førstegrøden er Kristus, 144 000.

Det har ikke vært noen og blir ikke noen oppstandelse før dette har skjedd.


 

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
10 minutter siden / 474 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
14 minutter siden / 474 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
15 minutter siden / 437 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
20 minutter siden / 1669 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
37 minutter siden / 474 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1669 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 437 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 548 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 474 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1669 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 474 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 437 visninger
Les flere