Tor Martinsen

44

Har Gud forandret seg?

Guds befaling: #2. Mos. 12,22 Så skal dere ta en isopkvast, dyppe den i blodet i skålen og stryke noe av blodet fra skålen på bjelken over døren og på de to dørstolpene. Ingen av dere må gå ut gjennom døren til huset sitt før om morgenen.#

Publisert: 1. aug 2012

Konsekvensene: #2. Mos. 12,23For Herren skal dra gjennom landet for å slå egypterne. Og når han ser blodet på bjelken og de to dørstolpene, skal han gå forbi døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i huset for å slå dere.#

Da Gud skulle frelse Israel ut fra Egypternes slaveri ba han dem om å slakte et lam og stryke blodet på dørstolpene. Guds påbud ga ikke rom for egne fortolkninger – lammets blod skulle strykes på dørstolpene – punktum. Gud tvang ingen til å gjøre dette, alle og enhver måtte gjøre dette av egen fri vilje. Alle hjem som ikke hadde strøketlammetsblod på dørstolpene, eller som hadde gått ut gjennom døren til huset sitt før om morgenen mistet sin førstefødte sønn. Dødsengelen ville derimot gå forbi alle hus hvor lammets blod var strøket på dørstolpene. Betingelsen for å bli frelst (ut av Egypt) var altså å følge Guds bud til punkt og prikke og stryke lammets blod på dørstolpene. Å ignorere Herrens befaling ville gitt alvorlige konsekvenser. Bibelen er full av eksempler på at frelsen er betinget. De israelittene som gjorde som Herren sa ble frelst ut av Egypt, de som valgte å overse Guds bud, eller løse problemet på sin egen måte, ble straffet.

Det er mye som tyder på at det er mange i våre dager som har en tro som tilsier at Gud har forandret seg. Det finnes mange som ser ut til å tro at det er det samme hva man tror bare man tror. Noen sier det rett ut at ”jeg tror slik” eller ”jeg tolker det slik” fordi det passer meg og mitt syn ”å tro dette”, selv om det helt åpenbart strider mot Guds ord. Jeg kan ikke se noen grunn til å tro at det er greit å gjøre som vi vil.

Dette reiser en del spørsmål, og her følger noen av dem. 1) Har vi noen indikasjoner på at Gud har forandret seg? 2) Har Gud slakket på kravene slik at det ikke er så nøye med å oppfylle hans krav lenger? 3) Har Gud overlatt til menneskene å finne sin egen vei til frelsen i våre dager? 4) Ville Gud gjort det annerledes i dag om han skulle ha ført oss ut fra ”vårt Egypt”? 5) Ville han ha sagt at vi kunne finne en vei som passet for den enkelte av oss? 6) Eller ville han også i dag bedt oss om å gå den veien han har valgt og som er best for oss, selv om det medfører en lang ”ørkenvandring” og at vi må oppgi våre egne verdier og våre egne måter å søke Herren på?

Hva sier Bibelen om dette?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

1) Har vi noen indikasjoner på at Gud har forandret seg?

Ingen i det hele tatt men bare bekreftelser om at evangeliet i GT er fullkomment ved Jesus Kristus.

 

2) Har Gud slakket på kravene slik at det ikke er så nøye med å oppfylle hans krav lenger? 3) Har Gud overlatt til menneskene å finne sin egen vei til frelsen i våre dager? 4) Ville Gud gjort det annerledes i dag om han skulle ha ført oss ut fra ”vårt Egypt”? 5) Ville han ha sagt at vi kunne finne en vei som passet for den enkelte av oss? 6) Eller ville han også i dag bedt oss om å gå den veien han har valgt og som er best for oss, selv om det medfører en lang ”ørkenvandring”og at vi må oppgi våre egne verdier og våre egne måter å søke Herren på?

 

2) Syndens lønn er døden, da som nå.

3) Nådens vei til Guds trone er den samme da som nå.

4) Det er nøyaktig den samme metode  i dag som da men denne gang reellt og ikke billedlig.

5) Alle som gikk/ går sin egen vei, døde/ dør.

6) Ingen tvil om at dette er den eneste veien som frigjør oss som stolte treller.

 

Synes et er merkelig Guds ord ikke har fått flere BRA knapp aktiviseringer. Takk for det bevistgjørende innnlegget Tor!

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Gud kan forandre ved å gjøre noe nytt

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Ingen i det hele tatt men bare bekreftelser om at evangeliet i GT

Jes.43.16:

          Så sier Herren,
          han som gjorde vei gjennom sjøen,
          en sti i det veldige vannet,
          
    17 som førte vogner og hester,
          hær og høvdinger uti.
          Der ble de liggende og reiste seg aldri,
          de sluknet som når en veke slukkes.
          
    18 Dere skal ikke minnes de første ting,
          ikke tenke på det som hendte før.
          
    19 Se, jeg gjør noe nytt.
          Nå spirer det fram.
          Merker dere det ikke?
          Ja, jeg legger vei i ørkenen,
          elver i ødemarken.
          
   
20 Ville dyr skal ære meg,
          sjakaler og strutser.
          For jeg gir vann i ørkenen
          og elver i ødemarken
          så mitt utvalgte folk kan få drikke.
          
    21 Mitt folk, som jeg har formet,
          skal forkynne min pris.
          
    22 Men meg har du ikke påkalt, Jakob,
          du har ikke slitt deg ut for meg, Israel.
          
    23 Du kom ikke til meg med brennofferlam
          og æret meg ikke med slaktoffer.
          Jeg plaget deg ikke med grødeoffer
          og slet deg ikke ut med røkelse.
          
    24 Du kjøpte ikke krydder til meg for sølv
          og mettet meg ikke med offerfett.
          Du plaget meg bare med dine synder,
          og slet meg ut med dine ugjerninger.
          
    25 Jeg, jeg er den som utsletter
          dine lovbrudd for min skyld,
          og dine synder minnes jeg ikke.
          
    26 Minn meg på det,
          la oss gå til domstolen sammen!
          Tal din sak så du kan få rett!
          
    27 Din stamfar syndet,
          dine talsmenn satte seg opp mot meg.
          
    28 Derfor vanhelliget jeg
          fyrstene for helligdommen,
          jeg overga Jakob til bann
          og Israel til hån

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Derfor er fyrstene borte til fordel for Fyrsten Jesus Kristus som er i Helligdommen i dag, hvor vi er Tempelet.

Fyrstene i den gamle pakt smeltet ikke sine hjerter og så aldri Jesus i Helligdommen, vel når de så Ham fornektet de Ham fordi de skjønte at Ham, mennesket var Gud. Slik fornekter man også i dag.

Hebr 4,1-2 La oss derfor ta oss i vare for at nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennu er forhånden. 2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6-7 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld, 7 så fastsetter han atter en dag: idag, idet han sier ved David så lang tid efter, således som før er sagt: Idag, om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter.

Hebr 4,11 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro.

Hebr 4,14-16 Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. 15 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Kommentar #4

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Kan du forklare hva du mener med dette?

Kommentar #5

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Ingen i det hele tatt men bare bekreftelser om at evangeliet i GT

Jeg synes du oppsummerer det fint Leif. Det var de samme tankene som streifet meg da jeg skrev innlegget.

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Du glemte? Heb.4 v8-10

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro.

For hvis Josva hadde ført dem til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag. 9 Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk.  

V8 viser til 5.Mos.31.7:Så kalte Moses Josva til seg mens alle israelittene så på, og sa til ham: Vær modig og sterk! For du skal føre folket inn i det landet som Herren med ed lovet å gi deres fedre, og du skal la dem få det til eiendom.

Og til Josva 22.4:Siden Herren deres Gud nå har gitt brødrene deres hvile, slik han lovet dem, kan dere også dra til hjemstedene deres og til landet som er deres eiendom, som Moses, Herrens tjener, ga dere på den andre siden av Jordan.

Kommentar #7

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Har ikke glemt noen ting Kjell, dialogen jeg inviterte deg inn til er om Jesus som Kristus. Alt annet er uinteressant.

Kommentar #8

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Eller ville han også i dag bedt oss om å gå den veien han har valgt og som er best for oss, selv om det medfører en lang ”ørkenvandring” og at vi må oppgi våre egne verdier og våre egne måter å søke Herren på?

Hei. Fint innlegg. Bibelens Ord er tilpasset menneskets natur. Hverken tiden, kunnskapen eller denne verdens tanke vil kunne endre på dette, vil i så måte være som dårskap og regne.

Lydhør for lydighet i hengiven kjærlighet til det Skapte frir oss bort fra endeløse ørkenvandringer.

Jeg liker DGT. Vi ser her hvordan -det gamle- forsterker forståelsen av -det nye-.

Disse versene fra 2.mosebok er livet, Guds visdom er vår glede. Jeg trykte på bra knappen, alle som tar imot Jesus som sin Herre og Frelser vil glede seg over denne store skatt i Guds Ord.

Bare noen tanker.

lise

 

 

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Ørkenvandringen

Publisert nesten 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Kan du forklare hva du mener med dette?

Visste du ikke dette? Du kjenner da vel meg, jeg mener ikke så mye utenom skriften, den forklarer deg alt.

Jes.40.3 forklarer


Gledesbud til Jerusalem

 
          Trøst,trøst mitt folk,
          sier deres Gud.
          
       2 Tal til Jerusalems hjerte
          og rop til henne
          at hennes strid er fullført,
          at hennes skyld er betalt,
          at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd
          for alle sine synder.
          
       3 En røst roper:
          Rydd Herrens vei i ørkenen,
          jevn ut en vei i ødemarken
          for vår Gud!
          
   
   4 Hver dal skal heves,
          hvert fjell og hver haug
          skal senkes.
          Bakket land skal bli til slette
          og kollene til flat mark.
          
       5 Herrens herlighet
          skal åpenbare seg,
          alle mennesker skal sammen se det.
          For Herrens munn har talt.
          
       6 En røst sier: «Rop ut!»
          Jeg svarer: «Hva skal jeg rope?»
          «Alle mennesker er gress,
          all deres troskap
          er som blomsten på marken.
          
       7 Gresset tørker bort, blomsten visner
          når Herrens ånde blåser på den.
          Sannelig, folket er gress.
          
      8 Gresset tørker bort, blomsten visner,
          men ordet fra vår Gud står fast for evig.»
          
       9 Gå opp på et høyt fjell,
          du Sions gledesbud!
          Løft din røst med kraft,
          Jerusalems gledesbud!
          Løft din røst, vær ikke redd!
          Si til byene i Juda:
          «Se, deres Gud!»
          
     10 Se, Herren Gud
          kommer med styrke,
          han hersker med sin arm.
          Se, hans lønn er med ham,
          de han vant, er foran ham.
          
    11 Han gjeter sin flokk
          som en gjeter.
          Han samler lammene med armen,
          løfter dem opp i fanget,
          leder søyene.

Også Jes.41,17-20 kan fortelle:

          De hjelpeløse og fattige
          leter forgjeves etter vann,
          tungen tørker ut av tørst.
          Jeg er Herren, jeg skal svare dem,
          jeg er Israels Gud, jeg skal ikke forlate dem.
          
     18 Jeg åpner elver på snaue høyder
          og kilder midt i dalene.
          Jeg gjør ørken til innsjø
          og tørt land til oppkomme.
          
   
  19 Jeg planter sedrer i ørkenen,
          akasie, myrt og oliventrær.
          Jeg setter sypress i ødemarken
          sammen med gran og buksbom
          
     20 så de kan se og vite,
          legge merke til og sammen forstå
          at Herrens hånd har gjort det,
          og at Israels Hellige har skapt det.

Og fra Jes.32.

Før frelsestiden kommer

 
       9 Sorgløse kvinner, stå opp, hør min røst!
          Trygge døtre, lytt til mitt ord!
          
     10 I dager og år skal dere skjelve, dere trygge.
          For vinhøsten slår feil,
          frukthøsten kommer ikke.
          
     11 Skjelv, dere sorgløse,
          skjelv, dere trygge!
          Kle dere nakne,
          bind sekkestrie om hoftene!
          
    12 De klager over brystene,
          over de herlige åkrene,
          over de fruktbare vinstokkene,
          
    13 over mitt folks jord,
          der torn og tistel skyter opp,
          ja, over hvert lykkelig hus
          i den jublende byen.
          
     14 For borgen er oppgitt
          og den larmende byen forlatt.
          Haug og vakttårn er for alltid
          blitt gjemmesteder
          der villesler gleder seg
          og buskaper beiter,
          
     15 helt til Ånd blir øst ut over oss
          fra det høye.
          Da skal ørkenen bli til en frukthage,
          og en frukthage skal regnes som skog.
          
     16 I ørkenen skal retten slå seg ned,
          i frukthagen skal rettferdighet bo.
          
     17 Da skal rettferds verk være fred,
          rettferds gjerning trygghet og ro
          til evig tid.
          
     18 Mitt folk skal bo på en fredelig boplass,
          i trygge hjem og på sikre hvilesteder.
          
     19 Skogen skal felles og falle,
          byen skal synke i dypet.
          
     20 Salige er dere
          som sår ved alle vann,
          og som lar okse og esel
          gå fritt omkring

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Noe overser du

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Har ikke glemt noen ting Kjell, dialogen jeg inviterte deg inn til er om Jesus som Kristus. Alt annet er uinteressant.

Joh 5,46:Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om.47 Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?»

Kommentar #11

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Jeg liker DGT. Vi ser her hvordan -det gamle- forsterker forståelsen av -det nye-.

Takk for en hyggelig kommentar.

Godt å se at noen liker et gamle testamentet, det finnes jo nok av dem som har et anstrengt forhold til GT. Det er jo kun vi mennesker som har laget et skille i Bibelen, for det er jo det samme det handler om i både GT og i NT; Jesus Krsitus og frelsen. Og som du så riktig poengterer, GT forsterker forståelsen av NT, og jeg vil legge til at NT er med på å åpne GT og gjøre denne delen lettere å forstå.

Kommentar #12

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Visste du ikke dette? Du kjenner da vel meg, jeg mener ikke så mye utenom skriften, den forklarer deg alt.

Jeg kjenner deg, og derfor er det tvingende nødvendig for meg å be deg utdype hva du mener, og hvordan dette forholder seg til mine spørsmål.

Kommentar #13

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Dobbelt postet innlegg...

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

En ryddet vei før evangeliet om Kristus

Publisert nesten 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Kan du forklare hva du mener med dette?

Jeg kan jo gjøre et forsøk, men du tror meg vel uansett ikke, selv om jeg tar det frem fra grunntekstene? Du åpner en tråd om Gud har forandret seg. Det har han jo ikke, han er den samme, men han forandrer på sine egne villkår, og det er noe helt annet. Han ber oss om å glemme tiden som var og se på det nye som kommer.

Jeg viser til at Gud gjør noe nytt, og da endrer han vilkårene som tidligere var satt. Jeg vil med dette vise til at Herrens veier ikke alltid er rette.

Fork 7,13 : Se på det som Gud har gjort. Hvem kan rette opp det han har gjort kroket?
Fork 1,15 : Det som er kroket, kan ingen rette opp. Det som mangler, kan ingen telle.
Salm.146.9: Herren verner innflyttere. Han holder enker og farløse oppe, men gjør veien kroket for dem som gjør urett.
Mika 3.9:

          Hør dette, dere høvdinger i Jakobs hus,
          dere ledere i Israels hus,
          dere som avskyr rettferd
          og gjør det rette kroket,
          
   
  10 som bygger Sion med blod
          og Jerusalem med urett!

Men Herrens veier skal ikke for all tid være kroket, han endrer villkårene: Mark 1,3 :

Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.


     2 Hos profeten Jesaja står det skrevet:
           Se, jeg sender min budbærer foran deg,
           han skal rydde veien for deg.
          
     3  En røst roper i ødemarken:
           Rydd Herrens vei,
           gjør hans stier rette!

Kommentar #15

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Progressive åpenbaring

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Men Herrens veier skal ikke for all tid være kroket, han endrer villkårene:

Det er godt for meg å lese, hvordan du stadig, med dine grundige selvstendige studier av skriften, stadig kommer opp med noe som må være av det helt sentrale?

Jeg tenker her på, at Gud selv er den samme til evig tid, men Han følger med oss, sin menneskehet, og sender oss nye profeter og sendebud ettersom vi står overfor nye utfordringer. - Denne progressive åpenbaringen kan vi lese om i bibelens egne bøker, her i henhold til Wikipedia -

Jeg har funnet disse interessante tankene innenfor bahai, "Progressive revelation"

Slik sett blir det en unaturlig tanke, at det ikke finnes ny åpenbaring for nettopp den tiden vi lever i, som gir oss bedre veiledning i møtet med tidens problemer. Slik har verdens profeter og religionsskapere tatt verden med i en stadig fremadskridende sivilisasjon. På denne måten viser alle tidens profeter til den "Enhet i Gud" som hersker mellom alle de sanne profeter. - De vil alltid gi sin fulle anerkjennelse til de som har gått forut.

Det sørgelige er tilhengerne, som i sin egosentriskhet ikke erkjenner denne enheten mellom dem, men velger å strides innbyrdes.

Ulydighet eller ignorering av slike nye åpenbaringer, kan bare medføre stor smerte for vår menneskehet. - Noe vi også ser i dag.

mvh  mette

Kommentar #16

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Men Herrens veier skal ikke for all tid være kroket, han endrer villkårene

Herrens veier er ikke krikete, men rette. At han gjør veiene til de ugudelige krokete er en annen ting, og det diskuterer vi vel ikke her. Du blander litt sånn hummer og kanari, for å si det pent.

Ellers er jeg glad du ser at Gud er den samme og ikke endrer seg.

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Beklager men

Publisert nesten 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Du blander litt sånn hummer og kanari, for å si det pent.

her regner det, og når jeg stirrer opp mot himmelen ser jeg ingen regnbue i dag, selv om Gud lovet å sette den der som en pakt mellom ham og jorden. 1 Mos 9,13  Men i Åp.4.2 etter at ånden kom over meg så jeg at han som satt på tronen der var omgitt av en regnbue som så ut som smaragd, så skriften er visst sånn kanari den også vil jeg nå si. :-))

Kommentar #18

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

her regner det, og når jeg stirrer opp mot himmelen ser jeg ingen regnbue i dag, selv

Skriften blir det du gjør den til.

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Javisst

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Jeg tenker her på, at Gud selv er den samme til evig tid, men Han følger med oss, sin menneskehet, og sender oss nye profeter og sendebud ettersom vi står overfor nye utfordringer. - Denne progressive åpenbaringen kan vi lese om i bibelens egne bøker,

Hei Mette!

Vi kommer til å forstå mer og mer av bibelen etter som tiden går og oppfyllelsene for det som står skrevet nærmer seg, og Gud følger med i tiden og gjør oss oppmerksomme, han har lagt sin plan, og ingen kan endre den, bare ham selv. Da forandres betingelsene også for Gud når han foretar slike endringer, som når Herren angrer at han er i stand til å sette ut onde handlinger. 1.Krøn.21.15:Gud sendte en engel til Jerusalem for å ødelegge byen. Men da han skulle til å ødelegge den, så Herren det, og han angret det onde. Han sa til engelen som herjet: «Det er nok! Trekk nå hånden tilbake!» Herrens engel sto da på treskeplassen til jebusitten Ornan.

En kan tydelig se at Gud forandrer vilkårene for menneskene, både for hva han er sagt og hva som kommer til å skje, slik at en aldri kan være sikker.

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Det erfares

Publisert nesten 8 år siden

fra flere enn deg. En ting er å følge en rød tråd, noe annet er å slite den av og flette inn noe annet som ikke hører til den røde tråden.

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Det spørs jo

Publisert nesten 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Herrens veier er ikke krikete, men rette

hva du legger i dette med Herrens veier?

1.Kor.8.5:Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer. - Klag.1.5:

          Motstanderne er blitt herrer,
          fienden lever trygt.
           Herren har latt henne lide
          for hennes mange synder.
          Fienden drev småbarna
          foran seg som fanger.

          

Kommentar #22

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

fra flere enn deg. En ting er å følge en rød tråd, noe annet er å slite den av og flette inn noe annet som ikke hører til den røde tråden.

Når jeg sier du blander hummer og kanari er det på bakgrunn av hva du skriver og ikke noe annet. Du trekker fram Jes. 43,16-28 i kommentar #2. Her tar du å limer inn halvparten av et avsnitt og hele det andre avsnittet. Det første avsnittet, Jes. 43,1-21, kalles ”Herren elsker og frelser, og det andre avsnittet, Jes. 43,22-28, kalles ”Herren både straffer og tilgir. Du uthever vers 19 og bruker et som belegg for at Gud forandrer seg(?). Da jeg ber deg om å forklare hva du mener limer du inn fra Jes. 40, og markerer vers 3. Dette verset kan ikke settes sammen med Jes. 43,19 da dette verst handler om deg, meg og alle menneskers mulighet til å fornye sine liv i Herren. Jes. 40,3 derimot handler om noe helt annet. Hører du ikke ekkoet fra døperen Johannes: Joh. 1,23: #Han sa: "Jeg er røsten av en som roper i ødemarken: Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt.# Dette verset forklarer Jesus selv i Matt. 3,3: #For dette er han det er talt om ved profeten Jesaja: "Røsten av en som roper i ødemarken:* Forbered Herrens vei. Gjør Hans stier rette.# For ordens skyld, Jes. 40,3 lyder slik: #Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken: Rydd Herrens vei! Gjør hovedveien for vår Gud jevn gjennom ørkenen.#

Derfor sier jeg du blander sammen hummer og kanari, noe du sikkert er dypt uenig i. Det må du bare være, men det endrer ikke på det faktum at disse to versene som du har markert i hhv kommentar 2 og 9. Så er det noen i det hele tatt som sliter av tråden er det du...

Kommentar #23

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Slik sett blir det en unaturlig tanke, at det ikke finnes ny åpenbaring for nettopp den tiden vi lever i, som gir oss bedre veiledning i møtet med tidens problemer.

Du er jo Bahá'í, og ikke kristen. Da er det vel ikke annet å forvente at du ikke finner profetier for vår tid. Det som skjer i våre dager er beskrevet både i Daniels bok og Johannes Åpenbaring, Jesus nevnte hva som skal skje i våre dager, Esekiel forteller det, flere av skribentene i det nye testamentet er inne på det.

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Ekko fra Johannesdåpen? Fikentreet uten frukt? (Matt.21.18-27)

Publisert nesten 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

fra Jes. 40, og markerer vers 3. Dette verset kan ikke settes sammen med Jes. 43,19 da dette verst handler om deg, meg og alle menneskers mulighet til å fornye sine liv i Herren. Jes. 40,3 derimot handler om noe helt annet. Hører du ikke ekkoet fra døperen Johannes:

 Alle versene henger sammen, hva er egentlig forskjellen på

Jes.40.3: En røst roper:
          Rydd Herrens vei i ørkenen,
          jevn ut en vei i ødemarken
          for vår Gud!

Og Jes.43.19: Se, jeg gjør noe nytt.
          Nå spirer det fram.
          Merker dere det ikke?
          Ja, jeg legger vei i ørkenen,
          elver i ødemarken.

Kanskje skal det legges to veier i ødemarken?

At du fant ut at det er døperen Johannes er vel ikke så rart, du finner ham også igjen på Herens dag i Åp.1.9-10, kanskje vil du påstå at Herrens dag alt har vært siden du mener at Johannes og Jesus levde smukt for 2000 år siden? Var dette jokeren din?

Vel, jeg kan fortelle at ødemarken og ørkenen er beskrevet hos Jes.6.10-11, Jer.12.7-13 og i Luk.21.20-24, sammen med Åp.12.3

Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor, ildrød drage med sju hoder og ti horn. På hodene hadde den sju kroner. 4 Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født. 5 Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. 6 Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i stand, og der skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte.

Hvem skal styre hedningene med jernstav? 

Kommentar #25

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Sammensurium

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Kanskje skal det legges to veier i ødemarken?

At du fant ut at det er døperen Johannes er vel ikke så rart, du finner ham også igjen på Herens dag i Åp.1.9-10,

Det er en åpenbar forskjell på Jes. 40 og Jes. 43. Jes. 40 forteller om den gjerning døperen Johannes skal gjøre før Jesu komme. At du ikke forstår dette er leit.

Det er ikke døperen Johannes som er den som har skrevet åpenbaringsboken. For det første så ble han drept før Jesus ble hengt på korset, altså før år 31. For det andre så var han aldri på øya Patmos hvor denne boken ble skrevet, for det tredje så ble Åpenbaringsboken skrevet helt mot slutten av det første århundre og av disippelen Johannes.

 

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Åpenbaring?

Publisert nesten 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke døperen Johannes som er den som har skrevet åpenbaringsboken. For det første så ble han drept før Jesus ble hengt på korset,

Jeg skal ikke gå inn på hvem som har skrevet hva, de har jeg ingen forutsetninger for å mene noe om. Luk.1.1ff forteller at skriften er overleveringer fra øynvitnene som var tjenere for ordet, altså "seerne", de som senere ble kalt Gud, eh.. profeter i 1.Sam.9.9. Men hvor finner vi at Jesus ble hengt på korset for 2000 år siden? Jeg finner det ikke, så her tror jeg at det er du som surrer. Og hvordan kan du bevise noe som helst om hva som har funnet sted om det som er beskrevet i bibeltekstene? Du vil jo måtte kunne fortelle hva dette med å trenge seg inn i himmelen med makt betyr? Altså fra døperen Johannes dager? (Matt.11.12) Og hva slags vei i ørkenen var det han gjorde hvis han levde i de dager som du påstår? Jeg hevder at alt sammen som står i Bibelen er fjerne hendelser fra en verden som var til før, og som gjentar seg. Grunngitt hos Pred.1.9-11 og 3.15. Det vises også til Noahs dager i Matt.24.37 - var de også for 2000 år siden eller skal vi hoppe over disse?

 

Kommentar #27

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: Åpenbaring.

Publisert nesten 8 år siden

Det er helt tydelig at du ikke har fått noen åpenbaring. Du er så langt ute på viddene at jeg gir opp å diskutere mer med deg. Jeg gjorde et forsøk, men du er deg selv lik.

Kommentar #28

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

vassviss

Publisert nesten 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

for det tredje så ble Åpenbaringsboken skrevet helt mot slutten av det første århundre og av disippelen Johannes

selv ikke johannes evangeliet ble skrevet av disippelen johannes.langt mindre åpenbaringen.men de ble jo haugamle på den tiden,fordi de drakk så mye ormeyngelsaft

Kommentar #29

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

selv ikke johannes evangeliet ble skrevet av disippelen johannes.langt mindre åpenbaringen.men de ble jo haugamle på den tiden,fordi de drakk så mye ormeyngelsaft

WOW...jeg fatter ikke hvor du har all den kunnskapen din fra, den kunnskapen som kommer til syne i dine glimrende innlegg... wow

Kommentar #30

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Opplagt

Publisert nesten 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det er helt tydelig at du ikke har fått noen åpenbaring

har jeg ikke fått noen åpenbaring fra deg, hva jeg ellers har fått via mine studier av bibeltekster er du uvitende om, og kan bare snakke på vegne av deg selv og din egen opplysthet. Du har etterlatt meg mange ubesvarte spørsmål, og de får få lov til å være ubesvarte så lenge du ikke har kapasitet. Takk i alle fall for at du gjorde et tappert forsøk!

Mvh

Kommentar #31

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Avsluttningsvis: En interessant observasjon.

Publisert nesten 8 år siden

De som på en eller annen måte alltid hevder at Gud har forandret seg og / eller at Gud har forandret sitt Ord har fullstendig uteblitt i denne tråden. Det er pussig, for ellers er de jo mer hissige enn en bisverm når det gjelder å nevne at både Gud og Guds Ord har blitt forandret, spesielt når det er snakk om visse ting.

Det er jo bare å legge seg dette på minnet…

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1500 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1335 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 997 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 466 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere