Åsta Årøen

14    24

Paternalistisk fosterdiagnostikk.

Mange meiner at svangerskap der fosteret har høg risiko for å døy, bør avsluttast så raskt og så tidleg som råd. Det er imidertid ikkje dokumentert at dette er best for barnet og familien.

Publisert: 1. aug 2012 / 1187 visninger.

Også eit kort liv kan vere verdifullt.

Veslemøy vart fødd 12.mai 2012, og ho gret ikkje når ho vart fødd. Ho var død, 28 veker ut i svangerskapet. Vi hadde lenge visst at ho kom til å dø, etter all sannsynlegheit. Vi elska ho mens ho levde, inni meg, og vi saknar vår dotter og søster no, kvar dag. Eg er likevel glad for at eg fekk sjansen til å vere Veslemøy sin mamma, den korte tida det stod på. Eg skulle sjølvsagt ønskt at livet til Veslemøy hadde vorte lenger, men slik vart det ikkje. Døden vart og er ein del av livet for oss no. 16.mai heldt vi ein fin begravelse for henne i St.Markus kirke på Gyldenpris i Bergen. Det var godt for oss som familie å føle at om Veslemøy ikkje fekk så mykje respekt av systemet mens ho levde, så fekk ho det iallfall etter ho var død. På sjukehuset og tida etterpå, heime, fekk vi holde ho, ta små fot – og handavtrykk, og ikkje minst kle ho fint og legge henne i kista, og gi hennar korte liv ein vakker og verdig seremoni.

 

Er det automatisk "rett" med svangerskapsavbrot når fosteret likevel kjem til å døy? 

I dag går det ein stor debatt om seleksjon og svangerskapsavbrot og det blir ofte hevda at debatten i hovudsak gjeld Downs og andre utviklingsavvik, avvik som det går an å leve med. Debatten gjeld likevel ikkje, visst nok, dei fostera som likevel kjem til å døy. Her er svangerskapsavbrot ”rett”. Somme barnelegar meiner faktisk at det mest kjærleiksfulle foreldre kan gjere, er å avslutte svangerskapet når barnet har skader. Eg er sterkt uenig i dette. Foreldre bør ikkje bli fratatt retten til å leve ut kjærleiken til barnet ved å hegne om livet til barnet. Det er ikkje dokumentert at det for foreldre eller barn er best å avslutte svangerskapet tidlig, i tilfelle der barnet har stor risiko for å dø før eller under fødsel.

Foreldre kan aldri garantere barnet eit godt liv.

 Som forelder kan du aldri garantere barnet ditt eit godt liv, men ingen bør kritisere foreldre som kjempar for at barnet sitt liv skal bli verdsatt og møtt med respekt, og ein bør iallfall ikkje forvente at foreldre skal avslutte eller samtykke til at barnet sitt liv skal avsluttast, før det har begynt. Å argumentere for dette når foreldra ønskjer å fortsette svangerskapet, er paternalisme av verste sort. Dessverre er slike haldningar utbreidd i stor deler av det moderne helsevesenet. Det er svært vanskeleg å spå korleis eit liv(kort eller langt) med utviklingsavvik vil bli. For eksempel kan trisomi(13 og 18)barn i ein del tilfelle leve etter fødsel, og også ha gode liv. I dag er dette ein tilstand der det automatisk blir argumentert for abort, frå fagpersonar i medisinske miljø, synspunkta blir formidla meir eller mindre ope.

 

Foreldre som ventar eit sjukt barn må få betre oppfølging.

Det gir håp, når personer som Siri Fuglem Berg, står fram og seier at dei små har verdi, seinast no i Aftenposten for nokre dagar sidan. Siri Fuglem Berg har over lang tid har dokumentert kva holdningar og fordommar som rår hos mange legar, overfor foster med utviklingsavvik. Dette er ei stor belastning for dei familiane det gjeld. Mitt håp er at personer som Siri Fuglem Berg lukkast i å legge til rette for ei tilnærming og oppfølging prega av dokumentasjon, kunnskap og brukerstyring, framfor fordommer og paternalisme.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Siri Fuglem Berg

11 innlegg  226 kommentarer

Tusen takk!

Publisert over 5 år siden

Tusen takk for en gripende beskrivelse av hvordan det er å bære fram et barn til sin grav. Du er en viktig stemme i kampen om retten til å verne om sitt barns liv, selv når livet forventes å bli svært kort!

Straks man tar opp dette som tema blir man beskyldt for å være en trussel mot retten til selvbestemt abort. Det som virkelig er truet i dagens helse-Norge er retten til å bære fram våre barn med avvik. Det må vi gjøre noe med.

Svar
Kommentar #2

Åsta Årøen

14 innlegg  24 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Takk for innsiktsfull kommentar.

Gravide blir i dag offer for eit dårlig tilbud når graviditeten ikkje går som den skal. Mange kvinner blir møtt med "Abort er best"- rådgivning, direkte eller indirekte. Helsevesenet sin praksis bør bygge på dokumentert kunnskap, og ikkje synsing. Kven har rett å fortelle kvinna at "abort er best"? Dagens prosedyrer, eller faktisk mangel på prosedyrer og oppfølging, rundt ultralyddiagnostikk , må kunne seiast å vere ein kritikkverdig situasjon. Det finnes ikkje klar evidens for den måte ting blir gjort på i dag. Dette kan vi gjøre noe med, vi kan kreve dokumentasjon for at konklusjonen "abort er best". Dei fleste gravide med påviste avvik hos foster, blir utsatt for slike "råd". Også gravide har krav på forskningsbasert praksis. Korleis kan ein elles ta eit kvalifisert valg?

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
1 minutt siden / 476 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
2 minutter siden / 476 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
13 minutter siden / 476 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
17 minutter siden / 476 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
18 minutter siden / 437 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
23 minutter siden / 1670 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
39 minutter siden / 476 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1670 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 437 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 549 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 476 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1670 visninger
Les flere