Rune Staven

401    12014

gradevis sovner vi fra Guds sanne ord.

Publisert: 1. aug 2012 / 401 visninger.

Hei

 

matteus 24 v 37

 

Jeg hentet deler av dette fra en tale Emanuel minos hadde  for noen år siden

 

En historie som en av verden største kjente tv kommentoterer, han ble kalt for tv komentatorene fedre.  Han begynte å kommentere nyheter, Han var som en slags far for alt som heter tv komentatorer, Han døde for noen år siden, og han døde som en pesonelig kristen, og like før han døde fortalte han om en hendelse som går noen år tilbake. en merkelig historie engelske forskere ville forke på miljø forandring, de tok ern stor gryte, en veldig stor gryte og den gryten fylte de med sand, jord vann og sump osv og så satte de gryten over et svak blusss av gass veldig svakt, som tilsvarte en vanlig tempratur i england, og så tok de frosker og pyttet i gryten, og satte på gassen som tilsvarte den tempratur som froskene var vant i naturen, og så satte de opp temraturen bitte bitte litt det de ventet på at de skulle reagere, for froskene er de som er mest følsomme av alle dyr vi har, ved minste forandring av forandring av temratur så merker de det. og begynner å bevege seg bort i fra denne forandringen så tok forskere temraturen litt og litt opp og ventet at froskene skulle hoppe ut men ingen ting skjedde de fortsatte med stadig høyere og høyere temratur uten at noe skjedde de tok veldig små endringer på å å ta opp temraturen, til slutt satte de det på det høyeste og det begynte og koke, og froksene døde og så sier tv komentatoren grunnen til at froskene ikke hoppet ut før, var at temraturen var gradevis satt slik opp at froskene ikke merket forandringen, temraturen kom gradevis og da tenkte han at slik vil det ver i den tiden vi lever i at  det skjer gradevis blant de troende , vi lever i en tid vi blir hjernevasket nå taler jeg til de troende ,  hvorfor blir man hjernevasket jo fordi skjer gradevis vi lever i en tid vi blir avstumpet, det skjer på det kulturelle området det skjer på det moralske omådet på det åndelige området, dette skjer gradevis og gradevis blir man mer og mer avstumpet og det skjer på en måte man ikke reager, og dette skjer gradevis slik at mange troende ikke merker dette i sitt live, og hadde det kommet voldsomt over oss så hadde men merket dette, men det skjer gradevis inntil fortapelsen død, fordi vi sovner åndeligt og da begynner man å leve i synd. slik var det med de ti jomfruer også det skjedde gradevis med de uforstandige jomfruene de merket ikke at de sovnet på veien.

Vi er i endetiden man ser det samme skjer som på Nohas tid. Forandringen fra syndefallest skjedde også gradevis fra Adams tid til Noha. Det ble en gradevis forvillese fra Guds ord. Det begynte allerede da man dro Guds ord i tvil Da slangen sådde inn ordet. har Gud virkelig sagt det. man dro Guds ord i tvil, syndefallet begynte ikke som et moralsk forfall, men det begynte da man sådde tvil om Guds ord, derfor er det så viktig å stå på Guds ord, uansett hvor mye det koster å stå i dette. Uansett hva andre sier om Guds ord, som er feil så skal man svar med det står skrevet slik Jesu forsvarte Guds ord, det er det vi må holde fast. man stiller ikke spårsmål om Guds ord og tviler på Ordets kraft, for tiden forandrer seg ikke , himmel og ord skal forgå men Guds ord skal stå. Det er mange forandringer det begynner med å ikke stole på Guds ord, og det andre begynner med ansvar og neste kjærlighet. Troskap mot Guds ord og kjærlighet mot vår neste, er  vesentlig i en troendes liv, det å bry seg om sine søsken i troen Hjelpe verandre  til å fortå sannheten i Guds ord. for kjæeligheten blir kald uten ¨å forstå sannhetens kraft i Guds kjærlighet. om man har nådekraft og opplevelser men ikke tro mot Guds ord hva hjelper det . Jesus sier kjenner jeg dere,  selv om man levde nær Gud og hadde nådegaver men ikke sto på Guds ord. hva hjelper kjærligheten da ? For sannheten i Guds ord må lyse i vårt liv det må vere baciken i vårt liv.

Vi lever i en kristendom light. sann og levende kristendom vil aldri verden elske, men går man på den brede veien så vil man bli populær, men går man på den smale veien så vil man ikke bli så elsket og bli så populær, for tiden er her når man ikke tåler å høre sannheten, den lovløse er midt i blant oss

Nåden som Kristus planter i mennesket, skaper fiendskap mot Satan. Uten denne nåde som omvender og fornyer, ville mennesket fortsatt vært Satans fange, en tjener som alltid ville vært parat til å etterkomme hans ordre. Dette nye prinsippet skaper strid der det før var fred. Kraften som Jesus gir, gjør det mulig for mennesket å motstå tyrannen og maktraneren. Enhver som avskyr synden i stedet for å nyte den, som motstår og overvinner de lidenskaper som har hatt herredømmet, viser virkningen av et prinsipp som bare kan stamme fra Gud.

 

Kristi tilhengere møter det samme fiendskap som deres Herre. Alle som avskyr synden og i Guds kraft står imot fristelsen, vil uten tvil vekke vrede hos Satan og dem han har innflytelse over. Hat mot sannhetens rene prinsipper, og hån og forfølgelse mot dem som forkynner dem, vil fortsette så lenge det finnes synd og syndere. Kristi tilhengere og Satans tjenere kan ikke enes. Korset vekker ennå anstøt. «Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt.» (2. Tim 3.12).

Under Satans ledelse arbeider hans redskaper hele tiden for å stadfeste hans myndighet og bygge opp hans rike i motsetning til Guds herredømme. Derfor prøver de å villede Kristi tilhengere og få dem til å oppgi troskapen mot Gud. For å oppnå dette mistolker og forvrenger de Skriften, som deres leder gjorde.

Likesom Satan anklaget Gud, prøver hans redskaper å sverte hans folk. Den ånd som drev Kristus i døden, driver de ugudelige til å ødelegge hans etterfølgere. Alt dette er forutsagt i den første profetien: «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ætt.»

Satan mobiliserer alle sine styrker og setter alt han rår over inn i kampen. Hvorfor møter han ikke større motstand? Hvorfor er Kristi stridsmenn så søvnige og likegyldige? Fordi de har så liten virkelig kontakt med Kristus, og nesten fullstendig mangler hans Ånd. Synden er ikke så frastøtende og avskyelig for dem som den var for deres Herre. De møter den ikke med fast og besluttsom motstand, som Kristus gjorde. De skjønner ikke hvor heslig og grufull synden er, og de er blinde for djevelens natur og for hans makt. Fordi det hersker så stor uvitenhet om Satans makt og ondskap, og om omfanget av hans kamp mot Kristus og hans menighet, er det ingen større motstand mot ham og hans onde verk.

Her blir mange villedet. De vet ikke at fienden er en mektig hærfører som kontrollerer de onde englenes tankeliv, og at han fører krig mot Kristus etter nøye gjennomtenkte planer og dyktige manøvrer for å hindre at mennesker blir frelst. Blant folk som kaller seg kristne, ja til og med slike som forkynner evangeliet, hører man sjelden tale om Satan, unntagen en tilfeldig bemerkning fra prekestolen. De overser bevisene på hans stadige aktivitet og fremgang. De enser ikke de mange advarsler om hans list, og tilsynelatende ignorerer de hans eksistens.

Selv om folk ikke kjenner til de knep denne våkne fienden benytter, er han hele tiden i hælene på dem. Han trenger seg inn på hvert område i samfunnslivet. Han er på ferde overalt i byene våre, i menighetene, i lovgivende forsamlinger og i rettssalene. Han forvirrer, bedrar, forfører og ødelegger barn og voksne både fysisk og mentalt. Han splitter familier og egger til hat, rivalisering, strid, provokasjon og drap. Og kristenheten later til å mene at dette er noe som Gud anerkjenner, og at det derfor er nødt til å være slik.

 

Er vi bevist på at man ikke sellv har gått bort i fra Guds sanne ord. hvordan vet man at ma ikke har forandrert seg godt bort fra den sannheten i Guds ord. jo man sjekker om det samstemmer i Guds ord for å sjekke selv det man står for. og om det tår slik sannheten åpenbares i vårt hjerte, blir man prøvet kan man si slik Jesu gjord da Han ble fristet det står skrevet. sannheten må alltid være først slik kan man være tro mot Guds ord uten sannheten kan man ikke være tro mot Guds ord.

 

Vend om for tiden er knapp demn som godtar synden lever i fortapelse, men husk på den fortapte sønnen Og han på korset det er aldri for sent å snu.

 

MVH

Rune

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

hvorfor blir man hjernevasket jo fordi skjer gradevis vi lever i en tid vi blir avstumpet, det skjer på det kulturelle området det skjer på det moralske omådet på det åndelige området, dette skjer gradevis og gradevis blir man mer og mer avstumpet og det skjer på en måte man ikke reager, og dette skjer gradevis slik at mange troende ikke merker dette i sitt live,

Her har du fått med mange sannheter Rune.

Jeg har vært kristen så lenge at jeg fikk med meg skiftet for den nye tidsalder..jeg husker at Å.Åleskjær sa på slutten av 80-tallet at nå var det nok prediking om synd, nå var det kjærlighet det skulle fokuseres på..

Når ble det å predike om syndens konsekenser manglende kjærlighet?

Uansett det har blitt slik Å. Åleskjær sa.. ett usunt fokus på kjærlighet, og en åpenlys forkastelse av det å predike om syndens konsekvenser..

Derfor finner man i dag mennesker som snakker om kjærlighet bak etthvert hjørne, men de vil ikke høre om at det å elske Gud fader er å etterleve hans bud, ei heller vil de høre at syndens lønn er døden..

For i kjærlighetens navn er alt lov, også det å bryte Guds bud..vel..det er profetert av Jesus at endetiden skal bli slik..

matt.24.11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 

og hva kjærligheten er også deffinert i Guds ord..

1.joh.5.3Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge. 

Svar
Kommentar #2

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Hei Geir Rune. Ja Det ble en del tiår med forkynnelse med lykke og nåde kristendom den ble oppstarten til at man begynte å ta for lett på Guds ord .gradvis forsvant lydigheten hos de mange troende. Takk for innspill broder Gud velsigne deg

Publisert over 5 år siden
Svar
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Da hadde nok

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

jeg fikk med meg skiftet for den nye tidsalder..jeg husker at Å.Åleskjær sa på slutten av 80-tallet at nå var det nok prediking om synd, nå var det kjærlighet det skulle fokuseres på..

den godeste Å.Åleskjær oversett Matt 24,12 , men et er jo klart at det er bedre å forkynne den nye tidsalderen, for den følger det visst visse betingelser med?

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
14 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 211 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 2 timer siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1080 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1216 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1080 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 516 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere