Rune Staven

401    12014

Våkne opp fra søvnen. for tiden holder på å renne ut.

Publisert: 30. jul 2012 / 2236 visninger.

Hei

 

 

Ville dele dette budskapet med dere søsken, Vi er midt inn i en storm der det er så lett å bli bedradd av løgner og falske profeter, For den den åndelige søvnen er midt i blant oss. man merker det ikke en gang.  Jesus kommer veldig snart og man har ingen tid å miste.  denne kvinnen fra valdres så i et syn Herrens hjenkomst der sier hun 1. Likefør Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge, og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, - og ifra helt uventet hold.

2.Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat

Det er denne tiden vi er inne i no se på iran og israel. hvem er der nede det har aldri vert større rasling med sablene blant stormaktene, bjørnen har sovet lenge nok no. bjørnen har reist seg og står på to bein og brøler.  bjørnen er russland. er vi virkelig klar til å møte Herren han kommer plutselig?

 

sitat luther

Denne prediken har Herren holdt mot slutten av sin lange berg-tale, som Matteus beskriver i 5., 6.og 7. kapitel. For Han vet vel at der vår Herre bygger en kirke, der bygger djevelen et vertshus ved siden av. Da det ikke kan unngåes, så lenge vi er her på jorden, at vi må være under djevelen, som har verden under seg, og alltid sår sitt ukrutt blant hveten, så advarer Herren,våre sjelers trofaste lærer og hyrde oss i dette evangelium at vi skal vokte oss for falske profeter.Likesom Han ville si: Jeg har gitt dere mitt ord, og med troskap lært dere hva dere skal gjøre, hvordan dere skal forstå de ti bud rett, tro på Gud, påkalle Ham og gjøre rette, gode gjerninger. Jeg advarer dere,så dere kan altså ikke unnskylde dere. For jeg sender dere ikke blant engler, men blant ulver. Jeg sår dere ikke blant hvete, men midt blant ukrutt. Se dere derfor vel for,så dere ikke forføres fra denne lære.Herren vil da at vi skal holde oss til ordet, og ikke Ja oss lokke fra det

Men den som er imot ordet, skal vi hate som om det var djevelen selv. Ingen må derfor være sikker;ingen må sove. For det slår ikke feil at der hvor ordet er rett og rent, der kommer også ulvene. Det kan en se både i kirken og i det verdslige regimentet. Ulven sniker seg inn over alt for å rive oss fra ordet og gjøre oss skade.Den kristne kirke har Guds rene ord. Men djevelen vil ikke la oss beholde det og derfor søker han å sende alle slags svermere der inn. De lærer noe nytt om dåpen, om nattverden, ja om Kristus selv, for ved dette å villede og forføre menneskene. Ditsikternå denne advarselisær. De falske profeter uteblir ikke,men de kommertildere,ogharet så blendende skinn at dere skulletenke at dere aldri har hørtenslikherlig preken. Men dereviltilsistfalleav som markstukne,umodnefrukter,når vinden blåser på dem.

men dere som hører ordet og har det, dere må bære skylden selv, fordi dere ikke vil bli ved mitt ord. Grunnen til at djevelen holder seg til oss og fører oss inn i grove villfarelser, er det at vi så ugjerne hører Guds ord, og derfor har tomme hjerter som ikke holder seg til ordet. Herren vil gjerne advare oss for å beholde denne tomhet i hjertet, men Han vil at vi skal få lyst til å forstå Guds ord rett. For Han sender oss ikke blant engler, men blant ulver. Det er derfor høyst nødvendig for oss å passe på. Den som nå vil være sikker i sin sak og ikke fare vill, han må holde seg til mitt ord, sier Kristus. Det er det rette lys som jeg har tent for dere. Det er den rustning som dere kan forsvare dere med mot djevelen og unngå ham, selv om han kommer til dere i fåreklær. Det er skrekkelig og meget farlig også at djevelen, når han kommer til oss, ikke kommer som en djevel,men smykker seg som om han var Gud selv. Slik kom han til vår Herre Kristus og sa: Dersom du vil tilbe meg, da vil jeg gi deg alle verdens riker. Det var ikke ord somdjevelenskulletale; forsliktaletilkommer alene den høyeste Majestet,den evigeGud selv.Ham alene skal man tilbe.

 Han alene er Herre over alle riker, og kan gi dem til hvem Han vil. Derfor straffer også Kristus fristeren og sier: Vik bort,Satan! Deter som omHan villesi:Du gadeg

Noen slutt ord

jeg vil nevne noe ting Når de fem uforstandige jomfruene kom for sent og banket på himmeldøren og ville inn så sa Jesus Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’
13Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.

Jeg kjenner dere ikke men de kjente godt Jesus og det er det som er så merkeligt, de kjente Jesus og de måtte ha levd som kristne men ikke i sannheten  for derfor kunne ikke Jesus kjenne igjen dem. for uten å leve i sannheten så blir ikke man kjent igjen. derfor sier jesu våk . kan man ta feil vei uten å vite om det ?

MVH

Rune

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Ole J Steffensen

0 innlegg  175 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Heia Kjell.

Meningen var ikke å gi en fyldig redegjørelse. Det var et lite forsøk på å lage en spinkel liten ramme rundt det som er diskutert, med utgangspunkt i åpenbaringsboken, siden den var henvist til av flere. Åpenbaringsboken har jeg hatt problemer med, det var før jeg fant rammene. Ellers er jeg enig i at rammer kan være en uting, men akkurat for åpenbaringsboken fant jeg det nyttig.

Åpenbaringsboken er en fantastisk bok, og har et gledelig budskap om en ser de store linjene, noe jeg prøvde å peke litt på – rettferdigheten kommer. Det urettferdige skal få sin dom. Om vi ser oss rundt omkring er det ikke mye rettferdighet å finne i verden. Det er mye forferdelig og urettferdig som skjer, men det skal ta en slutt. Det er noe å glede seg til og over.

Boken nevner at Jesus skal komme snart. Det er hovedtemaet og passer til temaet i tråden, og jeg prøver å vise litt til hvordan en kan forstå dette at Jesus kommer snart. 

Det skal være velsignelse knyttet til å lese og ta vare på det som er skrevet i Åpenbaringsboken, og jeg prøvde å vise til hva det kunne være. Hva jeg tror det hovedsakelig er. Det er knyttet til det profetiske ord om at Jesus kommer snart. Og jeg pekte litt forsiktig på dette, med mer. Jeg syntes det passet ganske bra til debatten, for det er til hjelp for å holde seg "våken".

Ellers er jeg enig i at det ble spinkelt:) Lange innlegg blir ofte hoppet bukk over. 

 Lukas 1.1-4 er riktignok en forsikring til Teofilus om at Lukas skriver ned i sammenheng det som er overlevert og det som har skjedd ifm Jesus 1.komme. De første og siste kapitler er i alle fall noenlunde kronologiske.

Det profetiske prinsipp er å finne i Joh 14,29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Og det er dette bla Johannes skriver om i apokalypsen det som skal skje - Jesus 2.komme.

Som du sier er det sparsomt med informasjon om Pontius Pilatus, i alle fall tiden før og etter hendelsene i evangeliene. Men betyr det noe hva en vet om PP før og etter? PP er beskrevet i evangeliene. Evangeliene er en av hovedkildene til informasjon. Flere kirkefedre nevner PP. Josefus er en rik kilde. Andre historiske kilder er Tacitus og Filon av Alexandria. Disse kildene har jo blitt betvilt helt til 1961, da fant man ”pilatus steinen” i Caesarea Maritima. Etter 1961 har i alle fall negative røster til PP eksistens blitt forstummet. Dette er kanskje stadfestelse nok? 

 AdMatt 16.21. Allerede før dette hadde Jesus ved flere anledninger ymtet frempå at Han skulle bli tatt ifra dem, og risset, og forsiktig skisserte hvordan utgangen på hans jordiske liv skulle være - for så å stå opp 3. dagen. Det var slik at Jesus ikke fortalte alt på en gang, men forklarte og utbroderte mer til disiplene ettersom de var klare til å bære budskapet. Utover i evangeliene i Matteus presiserer Han mer om sin død og oppstandelse. En ser i evangeliene at disiplene har vanskelig for å forstå. Evangeliet måtte inn i små hyppige porsjoner. Det er ikke før de får den Hellige Ånd at de virkelig ser klart. 

Joh 16,12-13 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme.

Så den fulle sannhet er hele bibelen med brev og åpenbaring, det blir et hele. (selv om mye av NT finnes spredt rundt i GT) 

Ellers spørs det om Matt 16.21 kanskje heller burde oversettes drept, i stedet for å bli slått i hjel? apokteinō som er det greske ordet her, oversettes nok kanskje riktigere "det å bli drept"

Til avslutningen det med at trea jubler. Så leser jeg det slik (for en ser flere plasser at Gud snakker direkte til den skapte verden). Det står himmelen, glede sig, og jorden fryde sig, havet bruse og alt som fyller det. Marken fryde seg og ALT det som er på den. Da jubler alle trær i skogen …” for Herren skal dømme jorderike i rettferdighet”. Trær lignes som folk, folkeslag, nasjoner også, enkelte steder, men akkurat her synes det som det er også gjelder naturen sin glede – for den ble dratt med når mennesket falt. Og den fulle oppfyllelse av ”naturens glede” kommer ved Jesus 2.komme. 

 Det imellom kan jeg kanskje kommentere senere? Om ikke annet enn for å få brynet meg litt? Jeg har begynt på nybegynnerkurs i hebraisk – så litt av kveldene og resten av denne går med til det. Guds fred. mvh Ole

 

Svar
Kommentar #52

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Ole Johnny Steffensen

Publisert over 5 år siden

Hei igjen Ole!

Du skriver mye bra og har en fin forståelse av ordet! Jeg er stort sett enig i det som du skriver. Bibelen er bare profetord vi har på hva som skal komme, eller slik om du siterer fra Joh.14.29: Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer - veldig bra. Jeg mener hele Bibelen er knyttet opp mot Åp. boken, eller hver bok handler om det samme på litt forskjellige måter som utfyller hverandre. I Jes.46.10 sier Gud at han fra begynnelsen forkynner slutten. - Det er bare å ta det med, da handler evangeliene også om slutten. For Bibelen er bare en repetisjon av ting som har hendt før i en tidligere jordsyklus. (Pred.1.9.11 og 3.15) Jeg tror det kommer an på at Gud holder det han har lovet - det å flytte tiden bakover (en reise med effekten tilbake til fremtiden) i Jes.38.8, 2.Kong.20.9-11.

Jeg ser på Pilatus som på alle andre navn i Bibelen som lignelser, fordi skriften er lagt opp som bildespråk og gåter og sammenligninger. Som eksempel kan jeg nevne slik Noahs dager var slik skal det være i Menneskesønnens dager. Jeg kan se av bibeltekstene at alt er fremtid som har vært fortid for mye lengre tilbake enn menneskene kan erindre (Pred.1.11)

Åp.boken er en spennende bok, lærer man seg teknikken hvordan man finner vers som er knyttet opp mot hverandre finner en ut mye mer; eksempelvis finner man da ut at skapelsen er en lignelse for Guds tilblivelse og ikke jorden som sådan. Jorden var slett ikke så øde og tom slik det står i 1.Mos.1.2, leser man fortsettelsen i Jer.4. ser vi fra v23 og videre at jorden var bebodd før den ble øde og tom. Bibelen oppklarer seg selv.

På hvilken måte Jesus døde på er egentlig uinteressant, om han ble korsfestet, slått i hjel eller slaktet som et påskelam, i alle fall led han døden. Han er for så vid beskrevet som en ætt i Gal.3.16, 28 og i Åp.22.16 hvor han også er knyttet opp mot Lucifer (Morgenstjernen i Jes.14.12)

Ut over kommentaren om trærne og skaperverket så har du rett i dette for hos Job 11.6 kan vi lese at visdommens hemmeligheter har en dobbel innsikt. Altså alt har doble betydninger. Skaperverket er en del, men den delen er også brukt om menneskene, som for eks i Ordsp.30.25 er Mauren ikke noe sterkt folk, enda legger de seg opp føde om sommeren.

Skal en se på utsagnet om at Jesus kommer snart, må vi også se på alle lignelsene som er forklart, de som ikke er forklart må en finne ut av selv. Jesus talte bare i lignelser til folket, det var bare til sine disipler han la ut om Guds rikes hemmeligheter. Det er vel forståelig nok at en hemmelighet skal holdes hemmelig? Bibelen bruker et forhold til tiden på at en Guds dag er tusen år for menneskene. Herrens dag er en slik dag, den begynner med såkorn (vår), sommer, høst og vinter. Å rive ned tempelet og bygge dette opp igjen på 3 dager dreier seg om 3000 år fra den 6.dag, da mennesket (menneskesønnen) ble skapt. Vi er bare i slutten av den 5.dag.

Angående Luk.1.1 ff. så var det tjenerne for ordet som skrev ned det som skjedde (i den forrig jordsyklusen) de var øyenvitner og skriftene er gamle overleveringer står det. Kronologi han du bare glemme, øyenvitnene som skrev ned det de så blr før i tiden kalt ”seere” - logisk da de var øyenvitner! I 1,Sam.9.9 står det at før i tiden sa de i Israel når noen gikk for å søke råd hos Gud: «Kom, la oss gå til seeren!» Det de nå kaller profet, kalte de før i tiden seer.

Dessuten er vi at det er Esra som er Teofilos og som får oppgaven å skrive ned Bibelen på nytt i 4.Esra 14.37-47:

Da tok jeg med meg de fem mennene, slik jeg hadde fått beskjed om, drog ut til engen og ble der. 38 Dagen etter kalte en stemme på meg og sa: «Esra, lukk opp din munn, og drikk det jeg gir deg.» 39 Da åpnet jeg munnen, og et drikkebeger ble gitt meg. Det var fylt til randen med noe som lignet vann, men hadde farge som ild. 40 Jeg tok det og drakk. Og da jeg hadde drukket, strømmet mitt hjerte over av forstand, og i mitt bryst vokste visdommen, for min hukommelse var styrket. 41 Min munn ble åpnet, og jeg talte uten stans.
42 Den Høyeste gav de fem mennene forstand, og i tur og orden skrev de ned alt som ble sagt, med tegn som de ikke forstod. De satt der i førti dager. Om dagen skrev de, 43 og om natten spiste de sitt brød. Selv dikterte jeg om dagen og tiet heller ikke om natten. 44 På førti dager ble det skrevet nittifire bøker. 45 Da de førti dagene var til ende, talte Den Høyeste og sa: «Du skal gjøre kjent de bøkene du skrev først, så både verdige og uverdige kan lese dem. 46 Men de sytti siste skal du ta vare på for å gi dem videre til de vise i folket. 47 For disse bøkene rommer en strøm av forstand, en kilde til visdom og en elv til kunnskap.» Og slik gjorde jeg.

Du må bare komme igjen senere med det du har på hjertet! ;-) Er det mer utover trådens hovedtema, kan du jo eventuelt bruk pm.

 

 

Svar

Siste innlegg

Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 13 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 14 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 1759 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 105 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
2 dager siden / 711 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Stefan Hallman kommenterte på
Hit, men ikke lengre
rundt 6 timer siden / 868 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 7 timer siden / 3351 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 7 timer siden / 1583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 7 timer siden / 2135 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Les flere