Jahn Magnus Eriksson

9    86

Nynazistene bygger norsk "Islamkritikk"

Publisert: 28. jul 2012 / 9860 visninger.
Antiislamistene forsøker å gjøre et stort nummer av at de motsetter seg Islam på grunn av ideologiens totalitære trekk. De samme grupperingene setter likhetstegn mellom nazisme og Islam, og setter seg selv gjerne i en posisjon hvor de ønsker å forsvare Israel og det jødiske folk. Samtidig vet vi at nettopp nynazistene fungjerer som premissleverandører for disse grupperingene. Tidligere har vi sett hvor mange av de verste brittiske nynazistene har vært innom organisasjoner som EDL, noe som har avskrevets av organisasjonen som "infiltrasjon". I Norge har vi tilsyneslatende knapt hatt noen nynazistiske organisasjoner de siste 15 årene. Men Sverige har hatt et relativt stort miljø.

Det vi ser er hvordan norske "Islamkritikere" nokså ukritisk linker til nettsteder som realisten.se, fyret.nu, swedenconfidential, nordisk.nu, nationell.nu, folkets info og lignende sider. Alle disse sidene har klare nazistiske trekk. Realisten.se hyller Hitler i et av sine nummer, og gis ut av det nazistiske Svenskarnas Parti. Fyret.nu er en norsk internettavis hvor de legger ut "artikler" om forbrytelser begått av innvandrere i Norge. Denne avisen gis ut av nynazister i miljøet rundt Torgrim Bredesen (tidligere Vigrid) og er klart inspirert av Mikael Skillts (tidligere Svenske Motståndsrörelsen) Stoppa pedofilerna.

Alle disse nettsidene har det linkets hyppig til på SIANs, NFPs og NDLs facebookgrupper. Det er klart at disse sidene har bidratt til å forme disse grupperingenes ideologiske fundament. Men de har også blitt lagt ut fordi de deler såpass mange likhetstrekk. Og det har også blitt tydelig at fler og fler av folkene fra disse "Islamkritiske" grupperingene alt oftere står frem som rasister.

Når disse populistiske grupperingene trekker inspirasjon, og bygger sin ideologi på nynazistisk materiale. Er der vel liten grunn å kalle dem noe annet enn hva de er? Det er i de samme gruppene vi har sett grov folkemordsretorikk rettet mot romfolk og lignende de siste ukene. Finnes det egentlig da noen annen grunn enn å kalle en spade for en spade.

Still deg gjerne dette spørsmålet: Ville ikke en organisasjone som hevder at man kan trekke likhetstegn mellom nazismen og Islam også hatt en "kritisk" innstilling til nazister? Når vi stadig ser beviser på det motsatte. At medlemmer fra SIAN, NDL, NFP og deres likesinnede handler det omvendte av hva som er forventet, hva er det et uttrykk for da? Hvor dypt stikker egentlig denne "sympatien" til det jødiske folk hos disse grupperingene? Liker de Israel bare fordi at i deres hoder er Israel en front mot muslimer?

Å tro at nazisme er en fullstendig ideologi er feilaktig. Det er et uttrykk for 20-tallspopulisme, hvor jødene ble gitt skylda for all verdens elende. Det er egentlig ikke noen radikale forskjeller mellom dagens "Islamkritikere" og nazistene i fra et ideologisk perspektiv. Øvrige politiske "standpunkter" er i begge tilfeller fullstendig tilfeldig, og ikke minst underordnet. Det overordnete aspektet i begge "ideologiene" er ikke annet enn hat. Og de to trekker helt tydelig på hverandre.
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Jeg trodde premisleverandørene

Selvfølgelig har du rett i at disse personene er premissleverandører. Likevel er det også slik at flere av de nynazistiske sidene blir linket til, og brukt som kildegrunnlag osv. Og hvorfor er det slik blir da spørsmålet? Er det fordi det helt enkelt ikke er mulig å skille "Islamkritikk" fra rasisme? Jeg mener at det er fullstendig naivt å tro at dette materialet ikke er med til å bidra til utforming og bygging av ideologi. Det er en grunnleggende ukritisk omgang med kilder, og man ser ut til å lete etter det som tilsyneslatende styrker ens sak. Hva blir det for kritikk av slikt? Poenget mitt er at disse antiislamistiske grupperingene, som kaller seg "Islamkritiske" har fint lite med kritikk å gjøre.

Hva jeg mener at man skal gjøre? Nei, jeg mener at man skal være kritisk innstilt til alt kildemateriale, og ikke bare bruke dem fordi man mener at det styrker ens sak. Ellers er det bare ren propaganda.

Ellers så må disse grupperingene begynne å bli ærlige med seg selv og andre og komme frem som rasister, istedet for å skjule seg bak begreper som "kritikk". Det er i det minste ærlig.

Jeg tror ikke nødvendigvis at disse grupperingene oppfatter seg selv som "nazister". Poenget mitt er at det ikke er en radikal annerledeshet. Forskjellene ligger i detaljene ikke dets vesen. At de så ønsker å peke på holdninger til Israel o.l. er bare å betrakte som vikarierende argument. Det er et forsøk på å gjøre seg immune mot nazistanklager, samt en karikatur av deres verdensbilde hvor Israel er en "front" mot den islamske verden. Dette faller jo selvsagt bort i en så lettvint omgang med kilder, hvor de bruker både nynazistisk og antisemittisk materiale. Videre peker de også på politisk-økonomiske forskjeller mellom dem og NS-bevegelsene, men dette er selvfølgelig et meget underordnet aspekt. Både nazismen og antiislamismen er sterkt populistiske bevegelser i sin tid.

Svar
Kommentar #102

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Hva sier du til at

Publisert over 5 år siden
Jahn Magnus Eriksson. Gå til den siterte teksten.

Er det fordi det helt enkelt ikke er mulig å skille "Islamkritikk" fra rasisme?

Venstresiden og særlig Sv stadig driver med oppfordring til Israelboikott,og at media og journalister stadig farger sine rapporter med israelfiendtlige holdninger.?

Blir ikke det eksakt det samme når disse holdningene i høy grad kan påvirke til antisemittisme?

Og har det seg ikke sånn at islam har et stort antall følgere som utøver uakseptable handlinger mot mennesker.? Også mot sine egne.....

På den annen side går det ikke an å sammenligne dette heller.Islamkritikk går på religionskritikk og motstand mot en undertrykkende ideologi mot mennesker.

Israel er et land som bare prøver å overleve med truende nasjoner på alle kanter.

Islamkritikk er IKKE rasisme.!! Det ligger i selve betydningen av ordet. 

Svar
Kommentar #103

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Ytterste høyre vs ytterste venstre

Publisert over 5 år siden

Er disse ytterflankene som smaker av totalitærstaten uunngåelige i et demokratisk samfunn der ytringsfriheten rager høyt?

Ytterste venstre sitter med sitt verdensbilde; sitt ideologiske grunnfjell og sine kampsaker - likeså ytterste høyre. 

Et demokrati kan tåle disse yttergrupper i små og håndterlige doser.  København kommune har utarbeidet en innføring om de trender og den blanding som nå er en del av bysamfunnet - de høyreradikalisering omtales på denne måten:

HøjreradikaliseringDet voldelige højreradikale miljø i Danmark er opdelt i to hovedretninger, der kan karakteriseres som henholdsvis "nationalsocialister" og "nationalliberalister". 

Nationalsocialisterne ser sig selv som nazismens arvtagere og bruger blandt andet hagekorset som deres samlende symbol på flyveblade, ved demonstrationer og lignende. Denne gruppe har gennem 10 år rekrutteret aktivt blandt unge på skoler og institutioner med afholdelse af info-møder, uddeling af flyveblade, politisk propaganda i lokal radiostationer og lignende. Deres ideologi er, i lighed med den klassiske nazisme, bygget op om et had mod jøder og en idealisering af den ariske arbejder og småborgerlige værdier. 

Nationalliberalisterne er i højere grad optaget af islam og indvandrere fra ikke-vestlige lande, som de opfatter som kulturelt degenererede, kriminelle og skadelige for Danmark. De er stærkt patriotiske og dyrker den nordiske arv. Der opstår ofte konflikt mellem de to grupper af højreradikalister blandt andet i forhold til brugen af hagekorset hos nationalsocialisterne og en idealisering af de danske frihedskæmpere hos nationalliberalisterne. 


Begge grupper idealiserer den militaristiske kultur og benytter ofte en hård kompromisløs retorik om fjendens udslettelse. De voldelige handlinger legitimeres med kampen for et bedre Danmark gennem udryddelse af islam, kulturradikalisme, homoseksualitet, feminisme eller andet der, i deres øjne er med til at degenerere det danske folk og det danske samfund."

Denne innføringen gir kunnskap om hvorfor noen kan avbildes mer i nazipositur, mens andre ikke følger opp på samme måte - og NB! - dette er de høyreradikale - og ikke den av oss som ønsker - om mulig - en samfunnsbygging der vi bygger landet sten for sten vel vitende om at den bygget står selv med den neste stenens byrde!

De venstreradikale har en lettere oppgave - de vokter på de høyreradikale og skaper en motaksjon så fort det går rykte om at det skal foregå et eller annet på den høyreradikale siden gjerne i samarbeid med våre nye landsmenn.  Kobenhavn kommune beskriver de venstreradikaliseringen på denne måten:

 

VenstreradikaliseringMilitant venstreradikalisering opstår som en reaktion på forudgående eller igangværende nationale eller internationale hændelser med ligestilling, lige adgang til ressourcer, lige adgang til beslutningsprocesser, selvbestemmelse, adgang til frirum og modstand mod ejendomsret som udgangspunkt. 

Militante handlinger opfattes som en måde at tilegne sig direkte indflydelse uden om det parlamentariske system, der opfattes som konservativt, reaktionært og fjendtligt – derfor betegnelsen "direkte aktion". Deltagerne i en involveret gruppering skaber over tid deres egen modkultur, der hos nogle kan udvikle et stærkt polariseret verdenssyn opdelt i klare grænser mellem venner og fjender. 

Det polariserede verdenssyn og idealiserede forestillinger om direkte aktion som metode kan komme til udtryk i voldelige handlinger mod repræsentanter for fjenden i form af politiske modstandere, politi, symboler eller virksomheder. Voldelige handlinger legitimeres med henvisning til realiseringen af kampens – i deltagernes øjne – moralsk retfærdige mål."

Slike kamper har vi hatt lite av, men det vil komme mer av dette etter hvert som gruppens tar seg opp i størrelse og ytringsfrimodighet.  Nå er de venstreradikale pågående for at det finnes ytringer på nett og ikke i det åpne landskap der de høyreradikale og ytringene kunne angripes.

Hvordan dempe og bekjempe dette må bl.a. skje gjennom lovgivning og tung bøtlegging både av enkeltindivider og organisasjoner i det en konforntasjon fører til stor bruk av et politi som har andre viktigere oppgaver enn å passe på lekegrinda til yttergruppene - i tillegg utøves stor skade på de bymiljø som blir arena og hatet mellom de to gruppene får ytterligere næring....

Legger inn en link til København kommune - som også tar for seg islamistisk radikalisering

http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/Vink/SubsiteFrontpage/BaggrundenForVINK/HvordanForstaarVINKRadikalisering/IslamistiskRadikalisering.aspx

Svar
Kommentar #104

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Magnus

Publisert over 5 år siden

Islamkritikk er det samme som religionskritikk. Vi har lang tradisjon for slikt. Særlig har svovelpredikanter og andre dommedagsprofeter som sverger til GT fått gjennomgå i det siste. Det har vel aldri vært på tale å karakterisere kristendomskritikk som en fobi, rasisme eller nynazistisk? Det er 1.7 milliarder muslimer i verden. De kommer fra alle samfunnslag og etniske grupperinger. Religionskritikk kan aldri bli rasistisk. Skjønner ikke helt logikken her. Islam kritikk er legitimt og riktig.

Det er først og fremst erfaringen folk gjør seg på grasrota som blir premissleverandør for holdninger og selvfølgelig fordommer og fremmedfrykt. Skal du løse et problem må du se etter årsakene. Hva skyldes det at så mange helt vanlige folk i Norge, ja faktisk i hele Europa er kritisk til Islam? Først da kan du ta tak i problemet.  Du finner ikke svaret i obskure nazi miljøer på nett.

Hanni

Svar
Kommentar #105

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Fordommer ?

Publisert over 5 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Når jeg leser dine innlegg må jeg ærlig talt spørre meg selv om hva som feiler deg? Hvorfor spyr du ut ugjennomtenkt hat og fordommer igjen og igjen?

Når det gjelder kampen mot alkohol, så er ikke det noe som bare kristne har drevet med. Også fagbevegelsen var aktiv på det planet tidlig i forrige århundre

Det feiler meg knapt annet enn at jeg ønsker et fritt og liberalt demokrati, et samfunn preget av pluralisme og toleranse. Like lite som radikale islamister representerer verdiene i et slikt samfunn, like lite representerer legmansbevegelsen dem. Vi snakker med andre ord om retninger, som ikke bare vil innføre sin politikk av økonomisk og annen karakter, men også påtvinge befolkningen i sin privatsfære også et spesiellt levesett, som radikale grupperinger ut fra hva de betrakter som guddommelige formaninger, opphøyer seg til å forvalte. Slikt er ikke liberalt eller demokratisk, men tvert i mot autoritært. I dette ligger den nevnte vesenslikheten, en manglende respekt for individet og individets frie valg.

 

 

Svar
Kommentar #106

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Islamkritikk er det samme som religionskritikk. Vi har lang tradisjon for slikt. Særlig har svovelpredikanter og andre dommedagsprofeter som sverger til GT fått gjennomgå i det siste. Det har vel aldri vært på tale å karakterisere kristendomskritikk som en

Først må jeg bare bemerke at jeg konsekvent har satt "Islamkritikk" innenfor hermetegn. Jeg er ikke enig i at dette "Islamkritikk" er det samme som religionskritikk. At kritikk av Islam er en del av religionskritikk er helt korrekt, og jeg er enig i at det er riktig. Men det er også noe helt annet enn hva disse menneskene bedriver. Kritikk vil aldri være innsamling av data for å styrke sine påstander. Da får du slike absurditeter som nazistiske kilder o.l. Det er en agenda bak "Islamkritikk", det samme er ikke tilfelle i religionskritikk. 

Svar
Kommentar #107

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Du finner ikke svaret i obskure nazi miljøer på net

Og likevel brukes de. Hvorfor det?

Svar
Kommentar #108

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Magnus - hvorfor brukes de?

Publisert over 5 år siden

Det skulle vel være besvart - bl.a. har jeg prøvd i kommentar 31, 65 og 100....

Svar
Kommentar #109

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Det skulle vel være besvart - bl.a. har jeg prøvd i kommentar 31, 65 og 100....

Ja, hva har du for tanker selv om det?

Svar
Kommentar #110

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Tanker, Magnus

Publisert over 5 år siden

Det har jeg formidlet i de kommentarene som jeg listet opp ovenfor - vanskeligere er det ikke.

Det som kunne ha vært et mer fyldig tema ville være fokus på radikalisering - hva bidrar til individuell radikalisering og hvor mye radikalisering tåler et demokrati?

Svar
Kommentar #111

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Kritikk hvis man er engasjert nok

Publisert over 5 år siden

 `og man ser ut til å lete etter det som tilsyneslatende styrker ens sak.` (Eriksson)

Dette argumentet, alene, det passer vel også for en del andre grupper av `kritikere`også? En ting er forskningsinstitusjoner (grunnforskning - ikke praktisk forskning), men de er det vel litt få av, ja? De fleste har vel et eller annet engasjement for i det hele tatt å `gidde` å kritisere. Men når man går så langt på f.eks. Folkets info at de mer eller mindre (jeg underdriver her el) slår fast at alle mainstream media er korrupte så blir jo det unyansert. Man bør komme med konkrete eksempler her ihvertfall.

Religion handler ikke bare om verdier. For diskuterer man lenge nok kan endestasjonen bli; Gud har sagt. På den måte kommer `fakta` eller `sannhet` inn - men den kan ikke bevises på linje med slik vitenskap(smodeller) kan det. Men hvis så den - en gitt religion - skal bli politisk gjeldende så tror jeg at det kan åpne opp for uheldig utvikling på den måte at `tro` og `vitenskap` blir sammenblandet i folks liv til å være like mye `sannhet`. I slike tilfeller mener jeg at troen som videreformidles må være positiv - ikke bestå av detaljert regelsett som begrenser eller diskriminerer noen grupper av mennesker.

Jeg er glad for den statskirke vi har hatt. Jeg tror den har hatt mye å si for utviklingen av kristendommen i Norge, fordi regjeringen fikk en plikt til å ivareta alle mennesker i Norge samtidig med at den var kristen - det var vi heldige med her i Norge (sett i lys av vår historie, homogenitet etc. etc.)   

Svar
Kommentar #112

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Ytterste høyre vs ytterste venstre

Publisert over 5 år siden

i en setning kan gjerne formuleres i samme ånd som det Nurnberg-oversetteren Richard Sonnenfeld uttrykte da han i 2002 igjen var i krigsoppgjørsbyen:

"Jeg tilbyr min hånd til alle som ønsker å ta del i det menneskelige fellesskap med like rettigheter for alle, i et samfunn, en nasjon og en verden som ekskluderer bare dem som ønsker å eksekludere seg selv."

Svar
Kommentar #113

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Hva er islamkritikk da (til Eriksson)?

Publisert over 5 år siden

Jeg vet ikke hvorfor det er så vanskelig for Eriksson å forklare oss hva som er forskjellen mellom "islamkritikk" som ifølge han dissse gruppene/individene driver på med og hva (genuin) islamkritikk er?

Ferling kommer med en noenlunde god kommentar og avviser fullstendig argumentene til Expo. Legg merke for øvrig merke til det snev av (islamsk) apologetisme i Erikssons kommentar når han linker ukritisk til organisasjonen Expos nettside for å forklare det islamske konseptet om dhimmi (en andrerangsborger - noen ganger til og med tredjerangsborger.). Men jeg ville ikke gått til Bat Ye`Or for å forklare dette her som Ferling gjorde - det holder med å gå til Koranen (for.eks vers 9:29), hadithlitteraturen, en sentral fiqh-håndbok fra Shafi-lovskolen fra 1300-tallet og fiqh-bok fra Maliki-lovskolen (hvis jeg ikke husker feil). Det kan ikke bli mer islamsk enn disse skriftene. Og dhimmi-konseptet er ikke fullstendig vekk slik som Eriksson (som lenker til Expo) skriver. Både Eriksson og Expo hevder dette forsvant i 1850-tallet. Noe som er tull og tøys. Det blir som å si vers 9:29 i Koranen ble fjernet i 1850-tallet. Dagens situasjon for mange religiøse minoriteter (særlig kristne som blir ansett for å være dhimmi) i den muslimske verden er til og med verre enn dhimmi-status. En ny rapport viser for eksempel hvordan koptiske jenter og kvinner blir kidnappet, tvangsgiftet (til muslimske menn) og tvangskonverterte til islam i Egypt. Noe lignende skjer også med hindu-kvinner i Pakistan. Det har også kommet fram at rundt 100 000 koptere (kristne) har forlatt Egypt siden januar 2011. De er vel "antiislamister" som vet ikke sitt beste? Eller kanskje de gjør det - det finnes ikke noe fremtid for kristne i en nasjon styrt av islamister (Det Muslimske Brorskapet). Og slik kan vi fortsette i nesten hver eneste nasjon på vår klode (til og med i Norge) og vise at islamismen er tilstedeværende over alt og den største totalitære trusselen i vår tid.

Det er en grunn til at jeg sa Erikssons kritikk av nynazister blant islamkritikere (fordi de eksisterer - jeg har ikke benektet for det) og hans kildekritikk av dem er positivt (og det skulle bare mangle). Men det er noe Eriksson og hans likesinnede må være klar over. Slik som de selv bedriver på med til tider (som eksempelet ovenfor hans islamsk apologetisme selv om han ikke er en muslim) er å gjøre muslimer en gedigen bjørnetjeneste og de facto blokkere for at muslimer skal ha en kritisk tilnærming til deres egen religion (både religiøs praksis og teologien) - jamfør islamkritikk.  Det blir å fortelle muslimer: "Disse eksterne kritikere er en gjeng antiislamister, islamofobe og rasister...!". Virkeligheten er annerledes - både den interne og eksterne islamkritikken er viktig. Å forkaste alt det SIAN eller NDL sier er idiotisk (jeg spurte Eriksson om han gjorde det- men han har ikke svart?). SIAN har til tider rasistiske tendenser.  NDLs forhold til høyreekstremistene i EDL er også problematisk. Men hvis en SIAN-medlem kommer til deg og siterer 9:29 i en diskusjon om noe så problematisk som dhimmi-konseptet bør du ikke være altfor rask med å avfeie det. Du bør også spørre deg selv om du prøver å blokkere (og til og med sensurere) islamkritikk eller om din kritikk av noen islamkritikere er et forsvar for menneskeverd (dette tilfelle muslimers). Hvis det er det siste er vi fullstendig enig. Men hvis du prøver bevisst å blokkere for kritikk av en verdensreligion (og ideologi) - da er du en del av utfordringen - og ikke en del av løsningen.

Svar
Kommentar #114

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

ad venstre og høyre

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

som ekskluderer bare dem som ønsker å eksekludere seg selv

Ad ytterste venstre/høyre. Vet ikke helt hvorfor jeg til stadig blir plassert i dette ytterste venstre. Selv oppfatter jeg meg nok mest som en litt rød sosialdemokrat. Likevel har jeg sansen for mange liberale tenkere og er nok langt mer påvirket av disse rent filosofisk.

Dette får meg til å lure. Er det virkelig slik at antirasistiske holdninger er forbeholdt venstresida? Jeg tror ikke jeg har nevnt klasse eller noe annet som tradisjonelt ville plassert meg der, hvorfor skjer det likevel? Det er riktignok en avsporing, samtidig som dette med å plassere på en venstre-høyre-akse ser ut til å være en strategi. Er det slik at en person som befinner seg på den ene siden av aksen tror at han/hun ikke kan ha noe å lære av den andre? 

Svar
Kommentar #115

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

jeg fremfører kritikk, så får man holde opp med denne uvanen å ville sette politiske merkelapper på personer bare de har en mening om samfunnsspørsmål.

Du fremfører en kritikk, det er riktig, og essensen i den kritikken forteller noe om hva du mener og tror på, og summen av det, selv om du påstår det er liberalisme, er en totalitær holdning til det du ikke liker. Altså relativt langt fra de demokratiske, frie verdier et samfunn bør bygges utfra.

Videre har du ikke anført et eneste argument, i en vitenskapelig kontekst, for din sammenligning mellom legmannsorganisasjonene og islamismen, av den enkle grunn, at den sammenhengen du mener å se der, er ikke-eksisterende. Derimot blander du politikk, organisasjonsarbeid etc etc i en stor smørje for å forkynne ditt svovelbudskap på verdidebatt i tråd etter tråd, dog med mindre grunnlag enn de du kritiserer.

Deretter antar du automatisk at Krf er "vårt"parti. Det er ialle fall ikke mitt parti, og det faktum at du trekker slike automatiske likhetstegn mellom legmannsorganisasjonene og partiet, viser at du har forstått lite av hva både partiet bedriver, og ikke minst organisasjonene.

Og det siste du anfører er at du forstår lite av hvordan demokratiet fungerer i praksis, særlig det representative demokratiet vi har i Norge. Krf har tredd svært lite ned over hodet på nordmenn, av den enkle grunn at de gjennom tidene har hatt svært liten politisk makt. Så har de, i en kort periode sittet i en posisjon der de har hatt relativt stor makt, på bakgrunn av sin vippeposisjon, til å få fremmet enkelte saker de var opptatt av, kontra andre saker. Helt i tråd med det representative demokratiet. Det var dog ikke slik at Krf kunne ta fram en lang smørbrødliste å få alt. Røykeloven er et av disse tiltakene, en lov mange var i mot, men som mange nå er glad for kom, ikke minst ansatte på utesteder, og som også blir eksportert til mange andre land. Jeg antar dette er en av de formynderlovene du hentyder til. 

Så er det engang slik Aursund at av og til må politikere ta upopulære valg, for det felles beste. Det er altså snakk om å veie fordeler opp mot ulemper. I alkoholpolitikken har Krf valgt å vektlegge enkelte av ulempene mer enn fordelene. Feks i et forsøk på å begrense alkoholisme, med følgeskader for de det gjelder, og i ekstreme tilfeller også fysisk og psykiske overgrep mot barn, for å begrense ruspåvirket kjøring etc. Argumentet er primært ikke motstand mot alkohol som sådan, men argumentasjonen er bygd opp rundt et ønske om å beskytte grupper i samfunnet som ellers ville vært mer utsatt. Andre velger å vektlegge disse forholdene annerledes, og det er også greit i et demokratisk system, men slik det framkommer av dine innlegg, er dette ikke like greit. Med andre ord står du for en mer totalitær linje enn KrF. Organisasjoner på sin side er i dag i all hovedsak i tråd med bibelens ord, men de tar også med bibelordet om at ikke alt gavner. Du plukker bruddstykker fra en tekst uten å se på helheten, og dermed blir påstandene du kommer med feil.

Jeg minner om at det muslimske brorskap står for noe helt annet, og når du brakte ordet terror inn i debatten, får du motbør, og det bør du få motbør for, for en slik ordbruk hører ingensteds hjemme i en slik debatt, og du plasserer deg i selv i en uheldig bås, med å bruke nettopp ytterlighetens begreper. Totalitære holdninger, totalitære meninger og totalitære utrykksformer. Trenger vi mer Aarsund?

Svar
Kommentar #116

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jahn Magnus Eriksson. Gå til den siterte teksten.

Er det virkelig slik at antirasistiske holdninger er forbeholdt venstresida?

Sikkert ikke - men godt spørsmål synes jeg.

En rasist er en som setter sin etnisitet (`rase`) over en annen etnisitet (eller `rase`) og forskjellsbehandler andre så på en negativ måte. Ulike rettigheter for ulike folk. Ja?

Huff, ser man til Bibel eller til Koran så legges det til rette for at enkelte type mennesker ikke skal behandles likt som andre type mennesker. Jamfør homofile. Har det vært et radikalt miljø blant konservative for å øke rettighetene til homofile? Svaret er vel nei hvis vi sammenligner med `venstresiden`. Sammenligningen gjør jeg for prinsippet er det samme...at man ikke kan noe for en legning eller etnisitet skal bestemme hvilke rettigheter man skal ha..

I tillegg kommer jo det med kjønn. Gud er mannens `hode`, mannen er `kvinnens` hode..osv. Det legger vel ogdå noen føringer på forskjellsbehandling for årsaker man ikke kan noe for.

Det var bare noen tanker...

 

Svar
Kommentar #117

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Bare tull Mohamed. Jeg har gjentatte ganger forklart for deg, men det virker være noe du helt enkelt ikke forstår, at dette ikke er en artikkel om hvor vidt kritikk av Islam er legitimt eller ikke. Jeg oppfordrer deg til å skrive en egen artikkel om dette hvis det er det du ønsker å diskutere. Jeg har selv sagt at det er fullstendig legitimt, men at dette faktisk ikke er tematikk for tråden. Tematikken er dårlig kildekritikk hos de grupperingene som omtaler seg selve som "Islamkritikere". Jeg skjønner at dette er vanskelig for deg og dine likesinnede å ta innover dere, men hvis dere ønsker et saklig utgangspunkt for kritikk så har dere en ryddejobb forran dere, så enkelt er det.Jeg reposter mitt innlegg med noen kommentarer slik at du får det inn med teskje!

"Antiislamistene forsøker å gjøre et stort nummer av at de motsetter seg Islam på grunn av ideologiens totalitære trekk. De samme grupperingene setter likhetstegn mellom nazisme og Islam, og setter seg selv gjerne i en posisjon hvor de ønsker å forsvare Israel og det jødiske folk."

- Antiislamister, dette har jeg allerede gjort klart for deg hva det betyr. Det er helt enkelt ikke det samme som å være mot Islam eller islamisering. Det er ikke slik at folk som ikke er antiislamister er likegyldige til islamisering, det er rent tull og oppspinn. Antiislamisme er tvertimot en IDEOLOGI, ikke helt ulik antisemittisme i et strukturelt perspektiv. Jeg har sett at du selv mener at Islamofobi er en dårlig betegnelse, jeg er enig. Men jeg er enig av en helt annen grunn. Antiislamisme er også islamofobisk, irrasjonell frykt er en av dets beståndsdeler, men det er ikke det hele. Det samme ser vi i antisemittisme (for mer om dette henviser jeg til andre ting jeg har skrevet her, eller på nye meninger), frykt er en av kjernebestandsdelene. Men det er også mer. Antiislamisme er grunnleggende konspiratorisk, eksakt som antisemittisme. STRUKTURELT sett er de to like, og mener du noe annet da tar du faktisk feil. Det er ikke en frykt for ekstremister, men en frykt for at alle muslimer er potensielle ekstremister (feks at det ikke finnes noe slikt som moderate muslimer). Det er en frykt for en konspirasjon eller en iboende drivkraft om herredømme (feks Bat Yeor, Eurabia etc). Dette gjør man slik som du gjør ved å peke til utdrag fra Koranen, og eksakt det samme ble gjort mot jødene. Immanuel Kant mente feks at jødene ikke var istand til å leve et liv etter en morallov siden de fulgte en ekstern lovgivning gitt gjennom Mose ti bud. Det er fra dette myten om jødenes grådighet kommer. At jødene er strategisk rasjonelle og kun kan forholde seg til en middel-mål-tenking og ikke se andre som et mål i seg selv (jf Kants kategoriske imperativer). Bibelen, Torah/Talmud og Koranen er alle bøker som er styrendes for utøverens liv, men mennesker er ikke maskiner som blir programmert. I så fall må du også medgi at Kant hadde rett, og da er du også antisemitt. Skal du være konsekvent, da må du være konsekvent hele veien.

- Men dette er IKKE det samme som at man ikke kan være kritisk til Islam! Pronto? Du kan helt fint være, og jeg mener at det bør man også være, kritisk. Men antiislamisme er IKKE kritisk, det er konspiratoriske og en absurd vektlegging av et visst materiale.

- Det er disse antiislamistene som ofte kaller seg "Islamkritikere" som omtales i denne tekst. Hvis du mener at antiislamisme er noe annet, da er det fordi det du kaller antiislamisme er noe annet. Dette er ikke et innhold du står fritt til å fylle som du vil, da hengir du deg til et privatspråk.Hvis du snakker om noe annet, da snakker vi ikke om samme sak! Skjønner du?

- Det er disse som omtales her, som jeg i resten av teksten omtaler som "Islamkritikere" i det at jeg hevder at de ikke er kritikere på noen som helst måte. De er konspiratorikere, og det er noe ganske helt annerledes. Det er nettopp denne konspiratoriske tankemåte som gjør at de tillater seg en slik kildebruk. Alt som viser deres sak riktig er også riktig. Det er dette jeg mener når jeg snakker om å samle beviser for ens sak. Samme "bevis" kan også gjenbrukes og multipliseres i det at flere nettsteder kopierer det første "beviset" og at man så linker til det. Et eksempel er en artikkel om en Blitzjente som ble ranet av tre rumenere. Artikkelen blir først lagt ut i fyret.nu, kopiert av Nationell.nu og slutligen av Sweden Confidential. Alle tre brukes for å underbygge sanningen i fortellingen (som f.ø. ikke er helt sann). Dette er to eksempler på dårlig kildebruk. 1. Utroverdig kilde 2. Referere til flere andre kilder som er en reproduksjon av den første. Det er ikke  slik at den blir mer sann fordi det gjentaes flere ganger (f.ø. en anbealning av Hitler til hvordan propaganda bør utformes).

- Linken mellom antiislamistiske/"Islamkritiske" miljøer til Israel begrunnes ut fra to ting.

1. Israel oppfattes som en front mot Islam i midtøsten, og som slik også en slags bundsforvant. Dette er en ren karikatur av Israel.

b) Linken til Israel og angivlig motstand mot antisemittisme er også et vikarierende argument for hat mot muslimer.

2. At det lages "Jewish divisions" i de ulike DL-bevegelsene er ENE OG ALENE for å lage en beskyttelsesmur mot nazismeanklager. Disse DL-divisjonene er jo for faen helt tomme! Det er knapt jøder med i dem. Hvorfor skal de da ha egne lokallag? Jo, dette henger sammen med de videoene jeg la ut i et tidligere klipp.

Samtidig vet vi at nettopp nynazistene fungjerer som premissleverandører for disse grupperingene. Tidligere har vi sett hvor mange av de verste brittiske nynazistene har vært innom organisasjoner som EDL, noe som har avskrevets av organisasjonen som "infiltrasjon". I Norge har vi tilsyneslatende knapt hatt noen nynazistiske organisasjoner de siste 15 årene. Men Sverige har hatt et relativt stort miljø.

- Se punkt 2. over og sjekk ut videoklippene.

- I Norge er det fremst svenske nynazistiske kilder som har blitt brukt. Realisten er vel kanskje det mest hyppige eksempelet.

Det vi ser er hvordan norske "Islamkritikere" nokså ukritisk linker til nettsteder som realisten.se, fyret.nu, swedenconfidential, nordisk.nu, nationell.nu, folkets info og lignende sider. Alle disse sidene har klare nazistiske trekk. Realisten.se hyller Hitler i et av sine nummer, og gis ut av det nazistiske Svenskarnas Parti. Fyret.nu er en norsk internettavis hvor de legger ut "artikler" om forbrytelser begått av innvandrere i Norge. Denne avisen gis ut av nynazister i miljøet rundt Torgrim Bredesen (tidligere Vigrid) og er klart inspirert av Mikael Skillts (tidligere Svenske Motståndsrörelsen) Stoppa pedofilerna."

- dette har vi vært igjennom mange ganger. Men det er altså dette som er tematikken her, og ikke hvor vidt kritikk av Islam er legitimt. Skjønner du?

"Alle disse nettsidene har det linkets hyppig til på SIANs, NFPs og NDLs facebookgrupper. Det er klart at disse sidene har bidratt til å forme disse grupperingenes ideologiske fundament. Men de har også blitt lagt ut fordi de deler såpass mange likhetstrekk. Og det har også blitt tydelig at fler og fler av folkene fra disse "Islamkritiske" grupperingene alt oftere står frem som rasister."

- Her blir tre organisasjoner eksemplifisert, det er disse slags organisasjonene jeg omtaler når jeg setter "Islamkritikk" innenfor hermetegn.

"Når disse populistiske grupperingene trekker inspirasjon, og bygger sin ideologi på nynazistisk materiale. Er der vel liten grunn å kalle dem noe annet enn hva de er? Det er i de samme gruppene vi har sett grov folkemordsretorikk rettet mot romfolk og lignende de siste ukene. Finnes det egentlig da noen annen grunn enn å kalle en spade for en spade."

- Hvis du er uenig i dette så kan du kanskje forklare hvorfor disse ikke møter motstand når de blir lagt ut på disse forumene? Er dette kompatibelt med første del av artikkelen? Kan man være både nazist og pro-israelsk? Jeg finner det absurd. Men denne absurditeten er helt klart et trekk ved disse bevegelsene. Det er disse tingene jeg finner interessant og merkelig.

"Still deg gjerne dette spørsmålet: Ville ikke en organisasjone som hevder at man kan trekke likhetstegn mellom nazismen og Islam også hatt en "kritisk" innstilling til nazister? Når vi stadig ser beviser på det motsatte. At medlemmer fra SIAN, NDL, NFP og deres likesinnede handler det omvendte av hva som er forventet, hva er det et uttrykk for da? Hvor dypt stikker egentlig denne "sympatien" til det jødiske folk hos disse grupperingene? Liker de Israel bare fordi at i deres hoder er Israel en front mot muslimer?"

- Ja, har du selv noen svar på dette?

"Å tro at nazisme er en fullstendig ideologi er feilaktig. Det er et uttrykk for 20-tallspopulisme, hvor jødene ble gitt skylda for all verdens elende. Det er egentlig ikke noen radikale forskjeller mellom dagens "Islamkritikere" og nazistene i fra et ideologisk perspektiv. Øvrige politiske "standpunkter" er i begge tilfeller fullstendig tilfeldig, og ikke minst underordnet. Det overordnete aspektet i begge "ideologiene" er ikke annet enn hat. Og de to trekker helt tydelig på hverandre."

- Har vært igjennom dette tidligere i tråden

Svar
Kommentar #118

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Har det vært et radikalt miljø blant konservative for å øke rettighetene til homofile?

Flere av disse kristne antiislamistene later nå til det. Og de omtaler seg gjerne som "verdikonservative". Atter et eksempel på vikarierende argument?

Svar
Kommentar #119

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

De religiøse formyndere

Publisert over 5 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Så er det engang slik Aursund at av og til må politikere ta upopulære valg, for det felles beste

Her siver den autoritære parternalismen igjennom. Du kan belje til et visst sted fryser til is, men jeg står ved mitt utsagn; det er en vesenslikhet mellom islamister(ikke voldelige i første rekke, selv om også de voldelige deler har samme mentalitet, nemlig å påføre et samfunn sin purisme) og lekmannsbevegelsen.

Svar
Kommentar #120

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Det autoritære

Publisert over 5 år siden
Jahn Magnus Eriksson. Gå til den siterte teksten.

Flere av disse kristne antiislamistene later nå til det. Og de omtaler seg gjerne som "verdikonservative". Atter et eksempel på vikarierende argument?

Ser nå på tråden" Integralisme i Norge" her på VD at enkelte som kaller seg religiøse søker til fascismen for å få hva de anser som en kristen politikk. Joda, kristen-Norge, særlig det lavkirkelige, har autoritære trekk. Det har også islamismen.Og når en slik likhet eksisterer hvorfor frykter da de såkalte konservative kristene sine vesensfeller hos islamistene. De burde jo heller danne partiet "Puristene" sammen.

Hva angår verdikonservativisme, dette er et begrep som kristen - konservative kretser frekt har stjålet. Den egentlige verdikonservatismen er hegningen om de borgerlige dannelsesidealer og den gresk-romerske kulturtradisjonen. En tradisjon de kristen-konservative står uendelig langt fra!

Svar
Kommentar #121

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jahn Magnus Eriksson. Gå til den siterte teksten.

Atter et eksempel på vikarierende argument?

Nå er det mange baller i luften her og kanskje jeg misforstår noe, men er det ikke slik noen ganger at `verdikonservative` som selv kanskje har stått for konservative holdninger spiller på f.eks.; `på venstresiden ser det ut til at `dere` er så positive til alle minoriteter og til islam (apologetisk) - dere som tidligere gikk sterkt imot sider ved kristendom i Norge`. Så går man igang med å være `pro-homofile` når det gjelder Islam og `glemmer` holdninger man selv har stått for når det gjelder homofile i kristendom..Dessuten så finner man mange argumenter som appellerer til `venstresiden` - med rette på en måte, men ja, vikarierende argumenter.

Jeg oppfatter også at antiislamisme og islamofobi betyr det samme, men at antiislamisme er et mye, mye bedre begrep.  

Svar
Kommentar #122

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Jeg oppfatter også at antiislamisme og islamofobi

Ja, det stemmer. Islamofobi er en del av antiislamismen, men ikke hele.

Svar
Kommentar #123

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Det er ikke verdikonservatisme

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Nå er det mange baller i luften her og kanskje jeg misforstår noe, men er det ikke slik noen ganger at `verdikonservative` som selv kanskje har stått for konservative holdninger spiller på f.eks.; `på venstresiden ser det ut til at `dere` er så positive til alle minoriteter og til islam (apologetisk) - dere som tidligere gikk sterkt imot sider ved kristendom i Norge`. Så går man igang med å være `pro-homofile` når det gjelder Islam og `glemmer` holdninger man selv har stått for når det gjelder homofile i kristendom..Dessuten så finner man mange argumenter som appellerer til `venstresiden` - med rette på en måte, men ja, vikarierende argumenter.

Ikke bare sto for, de står for mye av det samme ennå, men de sier det ikke, i alle fall ikke i konteksten islam, for da blir de plutselig  de rene liberalere. En av verdens eldste og mest banale debatt taktikker. Men de kristen - konservative er ikke, har aldri vært, verdikonservative i begrepets klassiske betydning. Den klassiske verdikonservatismen bygger på antikk tradisjon, blandt annet med streke innslag av stoisk tankegods, en slik verdi-konservativisme kan faktisk i rene form være innkluderende, så den debatten koker ned til det å stjele begreper og gi dem et nytt meningsinnhold.

Svar
Kommentar #124

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Eriksson; det er en stund siden jeg diskuterte islamofobi, men mener å huske at antiislamisme kom som en alternativ term til islamofobi. Det var jo p.g.a. det uheldige lånte `fobi` - som man endret meningsinnholdet i. Om frykt spiller en like stor rolle i det nye/andre begrepet er jeg usikker på. På det individulle plan - eller på regjeringsplan - så kan - imidlertid EN TING/EN SAK være nok til å ta en beslutning om at man er `anti` (man vil ekskludere noe). Hvis ens datter begynner å henge sammen med folk som stjeler, f.eks. så sier ikke mor og far at vær mer med disse for deres andre sider oppveier deres stjeling...da sier man; du får ikke lov til å være med dem..for man er redd for påvirkning..eller? Nå var dette et grelt eksempel, men du skjønner hva jeg mener håper jeg.

Aarsund; takk for innspill.

Svar
Kommentar #125

Søren Ferling

0 innlegg  4559 kommentarer

Publisert over 5 år siden

@ Knut Ny gaard - Kommentar #103

Den forklaring fra Københavns Kommune er blevet kritiseret voldsomt og med rette vil jeg mene.

Den er så tydeligt skrevet af en særdeles venstreorienteret kommune.

Et enkelt eksempel, på at den er det, kan være at Thorkild Lauesen fra Blekingegadebanden, straks han kom ud fra sin lange fængselsstraf, fik fast job i kommunen, hvor han siden har arbejdet med styring af arbejde med unge - hvor der er gode muligheder for at påvirke dem politisk.

Man kunne måske også nævne at de autonome blev belønnet med at få overtage vores nybyggede kvartercenter i Kbh. Nord Vest (en slags udvidet borgercenter - et udvidet moderne forsamlinghus) efter at have ødelagt for 150 mill. i gaderne. Kvarterets beboere blev flyttet til mindre, ældre og dårligere lånte lokaler. Som 'tak' begyndte de at tagge med 'Racisterne ud af NV' - det er os, der altid har boet her...

Især deres omtale af 'nationalliberale' er helt urealistisk - den gruppe arbejder fortrinsvis intellektuelt.

Og de mangler helt at omtale nationalkonservative, som er den mest betegnende og muligvis den største gruppe i den indvandringsskeptiske lejr.

Hele teksten, opstilling, retorik, ordvalg, undladelser, er dæmoniserende og propagandistisk og kan ikke betegnes som 'oplysning'.

Jeg forventer ikke at du står inde for Københavns Kommunes tekster og vil forsvare dem, men ville bare lige bidrage med at oplyse om at det må betragtes som et partsindlæg i kulturkampen, herunder indvandringsdebatten.

Svar
Kommentar #126

Søren Ferling

0 innlegg  4559 kommentarer

Publisert over 5 år siden

@ Jahn Magnus Eriksson - Kommentar #106

Kritikk vil aldri være innsamling av data for å styrke sine påstander.

What !!!

Svar
Kommentar #127

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Det ser ut til

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

kristen-Norge, særlig det lavkirkelige, har autoritære trekk.

At folkeopplysning er et område som er forsømt i Norge når en som Aarsund kan fable som han gjør.
Men jeg tror nok det heller bunner i rent hat for hans del.Han er dermed skyldig i ren løgnpropaganda og bevisst sverting av en stor del av norges befolkning.

Følgene av dette må bli at det trengs mer informasjon fra de som faktisk VET noe om det de sprer på forskjellige forum. 

Svar
Kommentar #128

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hva er dine beveggrunner?

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

At folkeopplysning er et område som er forsømt i Norge når en som Aarsund kan fable som han gjør.
Men jeg tror nok det heller bunner i rent hat for hans del.Han er dermed skyldig i ren løgnpropaganda og bevisst sverting av en stor del av norges befolkning.

Følgene av dette må bli at det trengs mer informasjon fra de som faktisk VET noe om det de sprer på forskjellige forum.

En hver ærlig og objektiv debattant vi kunne fastslå at der foreligger en vesenslikhet mellom de to retningene, deres form og dynamikk er sammenfallende, kun en del av det teologiske  innholdet er forskjellig. Vi snakker om det autoritære, om ønsket om dominans over individer, deres livsførsel og livsinnhold. Vi snakker om retninger som hver for seg mener seg å besitte de eneste sannheten, og som demed tiltar seg retten til å bestemme over andres liv. Men hva er dine foutsetninger for å mene det du gjør Holt ? Tro og synsing ?

Dere ønsker religionskritikk, nå får dere religionskritikk og komparative sammeligninger. Men så er også det galt ? Kansje like greit å gå tilbake til fobiene da ? For det er jo til sist det som ligger under mye av anti-islamismen. Men som sagt islamisme og legmannsbevegelse har en vesenslikhet.

Svar
Kommentar #129

Martin F. Larsen

0 innlegg  12 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Vet ikke om dette er lov, men jeg har skrevet et multisvar fordi debatten raser, og det er mange ting jeg ønsker å kommentere. Har forsøkt å presentere svarene i et oversiktelig format.

Thomas Haugen skriver: Det er en skikkelig styggedom og direkte feigt å skulle anklage/insinuere/trekke opp mot o.l, direkte eller indirekte, med noen av de mest negativ ladede merkelapper (feks rasist, nynazist) som er gjeldende idag, ved slike og lignende anledninger. Venter på motsvar fra de nevnte herrer, det burde være det minste de kan komme opp med ved så alvorlige anklager.

Mitt svar: Jeg er enig med deg. Som nybakt pappa, og familiemann i etableringsfasen mener jeg det er viktig å slå ned på slike karakteristikker. Spesielt når avisene skriver om grupperinger som er villige til å bruke grov vold mot nettopp den typen ideologier som Eriksson og Færseth forsøker å stemple Folkets Info, og dermed meg, med.

Som du ser har jeg gått systematisk til verks, og punktvis besvart anklagene og de påståtte faktafeilene. Jeg mener det er den beste måten å gjøre det på. Av de nevnte herrers svar kan du se at de selv ikke følger en like omstendig fremgangsmåte i sine besvarelser. Jeg tilgir dem, selv om jeg er ganske sikker på at de vet hva de driver med. Færseth får jo til og med betalt for dette....!

I Kommentar #98 ser du da også at Jahn Magnus Eriksson igjen nevner Folkets Info og gjør en ny innsats for å knytte nettstedet opp mot EDL, nazisme og annet. Er mannen blodtørstig?

Forøvrig er jeg sterk motstander av både EDL og NDL. Jeg ser på organisasjonene som et forsøk på å destabilisere England, Norge og Europa. De er startet av uredelige mennesker som ønsker borgerkrigstilstander i Europa og Norge. Ingen god nordmann vil støtte opp om noe slikt!

Så da har Eriksson bare en ting å gjøre - ignorere motsvaret mitt, og alle poengene han ikke kan motbevise, for deretter å falle tilbake til å gnåle om den ENE artikkelen han har klart å finne på Folkets Info, som ikke oppfyller de sannhetskravene han har oppstilt. At ytringsfrihet skal gjelde også for Holocaust-benektere, er vi tydeligvis ikke helt enige om. Artikkelen er altså innsendt, og står for innsenders regning. Pluss jeg har invitert kompetente Holocaust-forfektere til å debunke hele artikkelen. Noe man altså velger å møte med sverting og rop om korsfestelse. Ut ifra denne ene innsendte artikkelen forsøker han så å latterliggjøre og ufarliggjøre alle avsløringene om partipolitikeres svik mot det norske folk, og medienes løgner i forbindelse med krigsforbrytelser. Og denne mannen har arbeidet i Amnesty og "sendt brev til folk" for å forhindre forbrytelser? Vi har sannelig falt langt siden vi fikk æren av å dele ut Nobels Fredspris for godt over 100 år siden!

Hanni Afsar skriver: Jeg trodde premisleverandørene for antiislamistenene i Norge først og fremst var Fjordman, Gates of Vienne, Brussels Journal, Jihad Watch, Lennon, Wilders, Gravers Pedersen, Lars Hedegaard, Ann Machini, Pamela Gellar, Robert Spencer, Brigitte Gabriel, Christine Brim, David Yerashalmi og David Horowitz. Eller?

Mitt svar: Dette stemmer godt med virkeligheten. Det ubehagelige med denne faktapåpekningen er jo at det stort sett er sionistiske jøder som står bak counter-jihad-bevegelsen. Disse har etablert seg i etterkant av 11. September og benyttet tragedien i New York for 11 år siden for å promotere sitt eget fanatiske hat mot muslimer generelt. Eriksson ønsker naturligvis ikke at dette belyses. Han har jo allerede forbarmet seg over at jeg har påpekt Breivik's åpenbare sionisme i hans terrorist-manifest "2083". Mer om det her: http://www.folkets.info/component/content/article/12982-breivik-ideologisk-schizo

Elisabeth Hoen skriver: ....når man går så langt på f.eks. Folkets info at de mer eller mindre (jeg underdriver her el) slår fast at alle mainstream media er korrupte så blir jo det unyansert. Man bør komme med konkrete eksempler her ihvertfall.

Mitt svar: Når det gjelder ensidig krigshissende propaganda for å skape støtte i befolkningen til å gjennomføre angrepskriger ved hjelp av Norges militære styrker, kan jo det være et godt eksempel på at "alle mainstream media" er korrupte. Alle journalister er ikke korrupte, men det er helt åpenlyst at landets nyhetsredaksjoner har en temmelig ensidig pro-angrepskrigsinnstilling når de velger å promotere udokumenterbar krigspropaganda for å forme opinionen (Afghanistan, Irak, Libya og nå Syria). Det er hovedsakelig i de store internasjonale nyhetssakene at massemediene fungerer som et talerør for det rådende globale maktapparatet. Mediene har promotert og forsvart krigsforbrytelser og brudd på folkeretten en gang for mye, i mine øyne. "Alle kriger er borgerkriger, for alle mennesker er brødre."

Mohamed Abdishazan skriver: Legg merke for øvrig merke til det snev av (islamsk) apologetisme i Erikssons kommentar når han linker ukritisk til organisasjonen Expos nettside....

Mitt svar: Expo er en del av angrepsjournalist-nettverket som John Færseth og Vepsen.org også tilhører. De har en klar og åpenlys agenda, men gjør alt de kan for å skjule den. Den som har øyne til å se og ører til å høre med, vil se agendaen deres.

Elisabeth Hoen skriver: En rasist er en som setter sin etnisitet (`rase`) over en annen etnisitet (eller `rase`) og forskjellsbehandler andre så på en negativ måte. Ulike rettigheter for ulike folk.

Mitt svar: Bravo! Dette er den korrekte definisjonen av en rasist. Man er aldri rasist om man kritiserer et annet menneskes verdisyn, holdninger, religiøse skrifter eller verdenssyn, uansett hvor ofte folk som Eriksson måtte forsøke å skape en slik falsk forbindelse. Mitt menneskekjære hjerte varmes av slike presise definisjoner :) I tillegg, hvem utnevnte egentlig Eriksson til definisjonsmaktens yppersteprest? Han uttaler seg jo så autorativt at man skulle tro han mente seg bevilget en gudegitt rett til å diktere hva vi andre skal mene om saker og ting.

Eriksson skriver: Det er dette jeg mener når jeg snakker om å samle beviser for ens sak. Samme "bevis" kan også gjenbrukes og multipliseres i det at flere nettsteder kopierer det første "beviset" og at man så linker til det.

Mitt svar: Du mener slik som Vepsen.org, Expo, Fritanke, Ingen liker å bli lurt, og andre fronter som benyttes av dine kamerater på akkurat måte som du henviser til over?

Eriksson skriver:  Artikkelen blir først lagt ut i fyret.nu, kopiert av Nationell.nu og slutligen av Sweden Confidential. Alle tre brukes for å underbygge sanningen i fortellingen (som f.ø. ikke er helt sann). Dette er to eksempler på dårlig kildebruk. 1. Utroverdig kilde 2. Referere til flere andre kilder som er en reproduksjon av den første. Det er ikke  slik at den blir mer sann fordi det gjentaes flere ganger (f.ø. en anbealning av Hitler til hvordan propaganda bør utformes).

Mitt svar: Et annet eksempel er det forferdelig anti-journalistiske "arbeidet" som ble gjort med Vepsen.org's såkalte Hatrapport 2011, hvor man hevdet å ha gjort etterettelig arbeid, for så å publisere en rekke feilaktige opplysninger om Folkets Info, hvor så VG plukket opp "Hatrapporten" og viderepubliserte denne ukritisk uten å sjekke om Vepsen.org's påstander var korrekte! Forskjellen på ditt eksempel og mitt eksempel er at mitt eksempel ble gjengitt i en av landets største aviser, og dermed fikk et langt større nedslagsfelt - selv om informasjonen som fremkom var og er beviselig feilaktig. I den forbindelsen anbefaler jeg mine 12 spørsmål til Vepsen.org/Færseth: http://www.folkets.info/component/content/article/12980-12-sporsmal-fra-oss-til-vepsenorg Spørsmålene er forøvrig overlevert både Vepsen.org og Færseth, uten at det har kommet noen tilsvar av den grunn. Forstå det den som kan!

Eriksson gjengir i kommentar #117 igjen sine injurierende påstander på nytt: Det vi ser er hvordan norske "Islamkritikere" nokså ukritisk linker til nettsteder som realisten.se, fyret.nu, swedenconfidential, nordisk.nu, nationell.nu, folkets info og lignende sider. Alle disse sidene har klare nazistiske trekk. (!)

Mitt svar: Vennligst ta deg sammen, be om unnskyldning for dine injurierende anklager, og hold Folkets Info utenfor dine innlegg i fremtiden dersom du ikke har tenkt å forholde deg til mine tilsvar!

Eriksson skriver: Kan man være både nazist og pro-israelsk?

Mitt svar: I og med at det finnes jødiske nazister i Israel, må man nesten regne med det? http://www.youtube.com/watch?v=ezXm9jkukBo

"Look at the ocean an not at the wave; see no diference between ant and angel. Every worm is the brother of the Nazarene. How can you say one is greater and one less great? Each is great in his own place." - Hindufilosofen Vivekananda

PS. Dersom noen måtte ha spørsmål om Folkets Info eller uttalelser fra meg er de hjertelig velkommen til å sende meg disse. Jeg besvarer alle henvendelser. Jeg er også tilgjengelig for debatt på skype, med brukernavn 'folkets.info' dersom noen ønsker å "stille meg til veggs".

Med vennlig hilsen,
Martin

Svar
Kommentar #130

Søren Ferling

0 innlegg  4559 kommentarer

Publisert over 5 år siden

@ Jahn Magnus Eriksson - Kommentar #114

Vet ikke helt hvorfor jeg til stadig blir plassert i dette ytterste venstre. Selv oppfatter jeg meg nok mest som en litt rød sosialdemokrat.

Lyder som om du har overset et par årtiers udvikling i det politiske liv.

Du er som socialliberal omkring centrum på den gamle økonomiske højre-venstre skala, men på den nu mest betydningsfulde værdipolitiske skala er du helt ude på kanten sammen med leninister, stalinister, maoister o.l.

Den økonomiske skala er langt hen ad vejen irrelevant idag, fordi liberalister og socialister har slået pjalterne sammen i noget, der delvist kan beskrives som kulturel marxisme.

Jeres danske søsterparti viser det tydeligere i deres navn, 'Det Radikale Venstre'.

Likevel har jeg sansen for mange liberale tenkere og er nok langt mer påvirket av disse rent filosofisk

Ja, socialliberalister vil have det bedste fra både kapitalisme og kommunisme på samme tid - og fatter ikke at det selvsagt er umuligt - og heller ikke at forsøg herpå vil tendere til at give det værste fra begge ideologier. De/I deler også med den yderste venstrefløj troen op at var alle mennesker bare som jer, så ville verden være et pragtfuldt sted.

Er det virkelig slik at antirasistiske holdninger er forbeholdt venstresida?

Ja, racisme er overvejende et venstrefløjsfænomen - konceptet med at dele mennesker op i grupper og så male nogle af dem op som fjendebilleder og så oppiske had, ofte til det overgår til vold og fysisk eliminering af 'de onde'.

Den socialistiske retning, som hærgede syd for Danmark for et halvt århundrede siden, focuserede kraftigt på biologiske grupperinger, mens dem længere øst over totalt fornægtede biologisk arv (lamarckisme, lysenkoisme) og focuserede på andre gruppeegenskaber man kunne slå ihjel efter.

Det er derfor ikke 'racismen', der er problemet - det er 'socialismen'.

Og socialister bruger ofte anklager om racisme for at fremme deres egen menneskefjendske politik - således mente Stalin at balterne var racister, fordi de ikke ønskede at blive oversvømmet med russiske indvandrere - noget Stalin gjorde for at fortynde balterne i deres egne lande, så de ikke ville kunne forsvare sig imod overgrebene fra centralmagten - samme taktik EU idag bruger.

Antiracister er racister - de bekæmper ikke 'racisme', men 'racister' - og de har i deres visdom fundet ud af at racisterne, det er 'de hvide'.

Så antiracisme i en specifikt anti-hvid form for racisme.

Kommer vi helt ud til gadekrigerne på din fløj, er der tale om specifikt anti-hvide nazister - og de er analogt ikke 'antinazister', men 'anti-hvide nazister'.

Er det slik at en person som befinner seg på den ene siden av aksen tror at han/hun ikke kan ha noe å lære av den andre?

Socialliberalisme er en fundamentalistisk og fanatisk rationalistisk sekulær religion, så den hverken kan eller vil lære noget af nogen eller noget - den ved allered alt, der er værd at vide.

'Fornuftens Jordiske Redskab' er det danske parti sarkastisk blevet kaldt.

Svar
Kommentar #131

Søren Ferling

0 innlegg  4559 kommentarer

Publisert over 5 år siden

@ Jahn Magnus Eriksson - Kommentar #117

Antiislamisme er også islamofobisk, irrasjonell frykt er en av dets beståndsdeler, men det er ikke det hele.

Her tager du fejl - det er særdeles rationelt at frygte islam.

Antiislamisme er grunnleggende konspiratorisk, eksakt som antisemittisme.

Islam er en konspiration med verdensherredømme og alle andres undertrykkelse som mål, så det er rationelt at tænke konspiratorisk om den. Du synes helt at mangle konkret viden om islam...

Det er ikke en frykt for ekstremister, men en frykt for at alle muslimer er potensielle ekstremister (feks at det ikke finnes noe slikt som moderate muslimer).

Det er snarere sådan at mange siger at moderate muslimer er irrelevante, fordi sådan er det generelt i supremacistiske voldelige totalitære massebevægelser.

Hvor er f.eks. betydningen af moderate muslimer i det venstrefløjen kalder 'det arabiske forår' ?

Eller i Syrien lige nu - regimet er relativt moderat, men det er oprørerne ikke.

Det er en frykt for en konspirasjon eller en iboende drivkraft om herredømme (feks Bat Yeor, Eurabia etc).

Følger du overhovedet ikke med i verdens gang ? Islam ekspanderer overalt med vold og trusler på alle andres bekostning.

Det nyeste sted er Assam, men muslimerne har længe arbejdet på at få magten i det nordlige Indien (i første omgang, senere skal hele 'Hindustan' indlemmes i islams domæne), der forbinder Pakistan (Landet for 'De Rene') med Banghladesh - og så ellers en tyve tredive andre steder på Jorden - foruden på meget lavt niveau i de lande, de er indvandrede i i Vesten og også begyndende i Latinamerika.

Dette gjør man slik som du gjør ved å peke til utdrag fra Koranen, og eksakt det samme ble gjort mot jødene.

Du overser lige at det er muslimers handlinger, der er udgangspunktet - senere søger man så at forstå denne adfærd ved at læse osv.

Mange i de generationer, der startede islamkritikken, har flirtet med hinduisme og dens trancendental meditation i deres ungdom og syntes at det lød helt fint med elementer af sådan en sydlig farverig religion i landet - for at blive noget overraskede som tiden gik.

- Det er disse antiislamistene som ofte kaller seg "Islamkritikere" som omtales i denne tekst. Hvis du mener at antiislamisme er noe annet, da er det fordi det du kaller antiislamisme er noe annet. Dette er ikke et innhold du står fritt til å fylle som du vil, da hengir du deg til et privatspråk.Hvis du snakker om noe annet, da snakker vi ikke om samme sak! Skjønner du?

Det er altså lidt patetisk at venstrefløjen opretholder sin forestilling om at have definitionsretten ved at råbe højt og ikke forstår at saglighed og definitioner ikke opnås med magt, men med intellekt.

Bettina Meinhof har skrevet at hendes forældre kaldte brosten for argumenter...

Det er venstrefløjens kerneproblem - at man tror at det er magten, der definerer sandheden. Også derfor venstreorienterede regimer altid er fascistiske.

Dette er to eksempler på dårlig kildebruk. 1. Utroverdig kilde 2. Referere til flere andre kilder som er en reproduksjon av den første. Det er ikke  slik at den blir mer sann fordi det gjentaes flere ganger...

Hvis det er den slags du kritiserer, kan der vel ikke blive meget debat. Ingen vil vel forsvare det og det er vel heller ikke så interessant at man i meget små medier koger lidt rigeligt suppe på tingene. Det er meget værre, når MSM gør det samme og det gør de i stor stil.

Samtidig vet vi at nettopp nynazistene fungjerer som premissleverandører for disse grupperingene.

Dér tager du fejl - eller du må have en meget snæver og privat forståelse af 'islamkritikere'.

Det generelle i det miljø er at man betragter alle socialismerne som lige farlige og forkerte og uenighederne går mest på om liberalismen kan forsvare vores frihed og holde sammen på vores samfund - det mener konservative som mig ikke. Vi mener at der må samles noget mere om kultur, herunder solidaritet af en ikke-ideologisk art.

Alle disse sidene har klare nazistiske trekk.

Ja, og hvad så - MSM og endnu mere venstreorienterede netsteder er fulde af klare kommunistiske træk og det er trods alt langt den farligste ideologi - og folk kan vel tænke selv. Det er såmænd bare et par dage siden at regeringens støtteparti her i landet meddelte at de skam stadig regner med en kommunistisk revolution om få år.

Nazisme er definitivt ikke en fare i Europa idag, men hvis EU holder på med sin stalinistiske indvandringpolitik, og -politik i det hele taget, så kan fremtiden blive mere dyster. Men det er udenfor enhver tvivl en fascistisk/komunistisk opbygning af EU, der idag er den største fare for europæerne.

Vores tids problem nr. 1 er så ganske bestemt kommunismen og ikke nazismen. Jo også derfor SOS-Racisme opbyggede NDL - de manglede fjender og så måtte de være fødselshjælpere.

Nazismen ligger idag i respirator og venstrefløjen holder den igang - det er et spil de er vant til og er gode til og de gyser ved tanken om nazismens død.

Faren for venstrefløjen kommer fra den fremvoksende konservatisme, som vil lukke luften ud af liberalisme og socialisme ved at analysere og afsløre dem som de narcisitiske fejltænkninger de er - og her vil nazismen som en facistisk og racistisk socialisme ryge med i købet. Men det er vigtigt at forstå at der intet er i nazismen, som gør den værre end de andre socialismer i den mere fascistiske ende - og at når nazister og anarkister/kommunister slås, så er det en intern fløjkamp på venstrefløjen. Husk f.eks. på at Stalin fik 'fascisten' Trotsky myrdet.

Ville ikke en organisasjone som hevder at man kan trekke likhetstegn mellom nazismen og Islam også hatt en "kritisk" innstilling til nazister?

Det almindelige den slags steder er at man afviser kommunisme, nazisme og islam.

Svar
Kommentar #132

Søren Ferling

0 innlegg  4559 kommentarer

Publisert over 5 år siden

@ Kjell Aarsund

Joda, kristen-Norge, særlig det lavkirkelige, har autoritære trekk. Det har også islamismen.Og når en slik likhet eksisterer hvorfor frykter da de såkalte konservative kristene sine vesensfeller hos islamistene.

Dette er oplysningsideologisk blindhed - du må da kunne forstå at konservative verden over er uenige, mens liberalister og socialister er enige, fordi deres ideologier er universalistiske - konservative er partikulære.

Hva angår verdikonservativisme, dette er et begrep som kristen - konservative kretser frekt har stjålet. Den egentlige verdikonservatismen er hegningen om de borgerlige dannelsesidealer og den gresk-romerske kulturtradisjonen. En tradisjon de kristen-konservative står uendelig langt fra!

Det er ideologerne, der gør det - kommunister, nazister, fascister, islamister, socialister, liberalister - ideologier er i sagens natur kulturfjendtlige og -ødelæggende, idet de i sig selv er en kunstigt udtænkt kultur og i vidt omfang kvasireligioner eller religionserstatninger.

Vores kultur er ikke 'græsk-romersk', den er 'jødisk-græsk-romersk-kristen' - det andet er oplysningsideologisk fejltagelse og fascistisk, antisemitisk EU-retorik.

Svar
Kommentar #133

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Expo blir brukt av svenska Säkerhetspolisen (SÄPO) som kilde til høyreekstreme miljøer. At høyreekstremistene ikke liker Expo er ikke så merklig, men de har faktisk en viss autoritet. For det første har de eksistert en god stund nå, og i Sverige har vi en helt annen erfaring med høyreekstreme miljøer enn Norge.

Svar
Kommentar #134

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Stakkars mann

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Her siver den autoritære parternalismen igjennom.

Du har en lang vei å gå før du forstår hvordan et demokrati fungerer Aarsund.

Mitt utsagn har ingenting med det du så fint kaller autoritær paternalisme å gjøre, men med at anarki som styringsform for et samfunn i både teori og praksis viser seg å fungere dårlig. I Norge betaler vi skatt for å finanisere trygdesystemet, bygge veier, skoler, opprettholde sykehjemsplasser etc. Vi har også enkelte mindre populære skatteordninger som lisensavgiften mange misliker, formueskatten som andre reagerer på etc etc. Likefullt er et samfunn avhengig av av at vi har ordninger for å finansiere samfunnets utgiftsposter, og det var det jeg hentydet til i kommentaren om upopulære valg fra politikernes side til samfunnets beste.

For å snu det spørsmålet på hodet: Hvordan tror du det norske samfunnet hadde sett ut om alle politiske vedtak til en hver tid hadde fulgt opinionens strømninger, og vi ikke hadde hatt politikere med evne til prinsippiell tenking?

Nei Aarsund, du har fortsatt lite å komme med. Både dine eksempler og dine forsøk på å skape sammenhenger ut av det blå, er fortsatt nettopp det - luftige ideer uten særlig realistisk rot i virkeligheten.

Svar
Kommentar #135

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Mer

Publisert over 5 år siden
Jahn Magnus Eriksson. Gå til den siterte teksten.

Expo blir brukt av svenska Säkerhetspolisen (SÄPO) som kilde til høyreekstreme miljøer. At høyreekstremistene ikke liker Expo er ikke så merklig, men de har faktisk en viss autoritet. For det første har de eksistert en god stund nå, og i Sverige har vi en helt annen erfaring med høyreekstreme miljøer enn Norge.

Jo men det er kansje enklere i Sverige, ekstremistene proklamerer mer åpent hva de virkelig står for, i motsetning til her i landet der de ofte prøver å skjule sitt ståsted og sin egentlige agenda. Men jeg vet ikke, det er bare et inntrykk. Tenk bare på hvordan Høyre på begynnelsen av syttitallet, og Frp senere, slet med disse elementene som ville inn i partiene. Heldigvis klarte de å kvitte seg med dem.

Svar
Kommentar #136

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Du har en lang vei å gå før du forstår hvordan et demokrati fungerer Aarsund.

Mitt utsagn har ingenting med det du så fint kaller autoritær paternalisme å gjøre, men med at anarki som styringsform for et samfunn i både teori og praksis viser seg å fungere dårlig. I Norge betaler vi skatt for å finanisere trygdesystemet, bygge veier, skoler, opprettholde sykehjemsplasser etc. Vi har også enkelte mindre populære skatteordninger som lisensavgiften mange misliker, formueskatten som andre reagerer på etc etc. Likefullt er et samfunn avhengig av av at vi har ordninger for å finansiere samfunnets utgiftsposter, og det var det jeg hentydet til i kommentaren om upopulære valg fra politikernes side til samfunnets beste.

For å snu det spørsmålet på hodet: Hvordan tror du det norske samfunnet hadde sett ut om alle politiske vedtak til en hver tid hadde fulgt opinionens strømninger, og vi ikke hadde hatt politikere med evne til prinsippiell tenking?

Nei Aarsund, du har fortsatt lite å komme med. Både dine eksempler og dine forsøk på å skape sammenhenger ut av det blå, er fortsatt nettopp det - luftige ideer uten særlig realistisk rot i virkeligheten.

Med en bakgrunn både fra ide-historie, religionsvitenskap, statsvitenskap og filosofi, her innkludert moderne politiske teori, så er jeg knapt ignorant. At du ikke makter å forstå mitt argument dreier seg tvert i mot om en evne til ikke å ville se, en vilje til å mistolke. Hvem snakker om anarki ? Har jeg argumentert for det statsløse samfunn ? Forstår du i det hele tatt hva som ligger i begrepet anarki, eller er det et begrep du bruker uten å forså dets innhold ? Hvem snakker om motstand mot skatter ? Hva vi snakker om er verdispørsmål (som i utgangspunktet er private) som gjøres politiske, det at enkelte grupperinger ved hjelp av politikk, og politiske allianser, ønsker å påføre majoritetsbefolkningen disse verdiene. Her ligger i sannhet det autoritære elementet, og det har lite med både skattlegging og samfunnsplanlegging å gjøre.

Legmannsbevegelsens fortsatte eksistens i vår tid, men etter måten stor oppslutning i visse geografiske områder , viser våre politikerse falitt, at selve moderniseringsprosjektet på dette området har vært mislykket !

Svar
Kommentar #137

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Stakkars deg Aarsund

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Legmannsbevegelsens fortsatte eksistens i vår tid, men etter måten stor oppslutning i visse geografiske områder , viser våre politikerse falitt, at selve moderniseringsprosjektet på dette området har vært mislykket !

Mer er det egentlig ikke å tilføye.

Svar
Kommentar #138

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Med en bakgrunn både fra ide-historie, religionsvitenskap,

Men da skulle du jo ha all verdens muligheter til å faktisk foreta en komparativ analyse slik at du selv faktisk oppdager hvor teorien din svikter.

Du forsøker jo i siste innlegg å definere dette til å gjelde verdispørsmål, som du mener i utgangspunktet skal være private. Men da åpner du igjen for spørsmålet om hvilke verdispørsmål du regner inn under dette, og hvilke du ser på som allmenne, for der vil ulike mennesker med ulik bakgrunn ha ulike meninger.

Du får bruke fagkunnskapen du så fint lister opp, foreta en grundig og faglig gjennomgang av din egen hypotese, og slutte med flåsete onelinere, når du tydeligvis besitter rikelig kunnskap til å nærme deg materien på slik måte at du kan tas seriøst..

Svar
Kommentar #139

Søren Ferling

0 innlegg  4559 kommentarer

Publisert over 5 år siden

@ Jahn Magnus Eriksson - Kommentar #117

Jeg går ud fra at det er rigtigt at de bruges af Säpo. Spørgsmålet er så, hvad der ligger i 'bruges som kilde'.

Det ville da være dumt af Säpo, hvis de ikke kiggede på, hvad et centralt venstreekstermistisk netsted skriver om i forbindelse også med højreekstremisme. Selv stærkt urealistiske fremstillinger kan jo have spor i sig, som kan hjælpe en efterretningstjeneste.

At højreekstremister ikke kan lide Expo er ikke et argument for stedets kvalitet.

Ja, de har eksisteret i lang tid, fordi staten understøtter dem - og det mener jeg belaster Sverige - at de finansierer en stærkt antiracistisk organisation uden også at støtte andre som ville holde øje med venstreekstremister. Ikke mindst i lyset af at venstrefløjen står for den helt overvejende del af den politiske vold i Europa og også i Sverige.

Jeg kan ikke forestille mig at stedet har autoritet for andre end tilsvarende ekstremister. De skævvrider og er urealistiske og vi så jo med deres forklaring på 'dhimmi' at den var helt utilstrækkelig og den smule, der var, var endda idylliseret og indeholdt faktuelle fejl.

Jeg mener at den svenske stat, Expo og antiracisme er langt ude, når der gives statstilskud til en organisation med medarbejdere, der udtaler sig som følger:

Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin! - Källa: Creol, nr. 1/1996.

http://sv.wikiquote.org/wiki/Tobias_H%C3%BCbinette

Du kritiserer dele af højrefløjen for at henvise til netsteder, der bl.a. indeholder ting, som du mener grænser til nazisme, men Expo eller i hvert fald Thomas Hübinette er da full-fledged nazister.

Hvad angår det politiske klima i Sverige og dermed den troværdighed, man kan tillægge, hvad der kommer derfra og kvaliteten af f.eks. Säpos vurderinger, kan man som eksempel se på denne artikel:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forskare-anklagas-for-omvand-rasism_431209.svd

Forskare anklagas för omvänd rasism

En strid om vad som räknas som rasism pågår vid Stockholms universitet. Tobias Hübinette, doktorand i koreanska, granskas för sina texter om vita män. Starka påtryckningar utifrån fick hans chefer att agera.  -  17 juni 2005 kl 00:10, uppdaterad: 12 oktober 2007 kl 03:11

Læg mærke til det racistiske/multikulti-begreb 'omvendt racisme'...

Den aktuelle professor er også godt indsyltet i den især i Sverige allestedsnærværende multikulti-racisme:

Skulle det vara möjligt att uttrycka sig så om andra etniska grupper?

– Nej, jag tror inte att det hade gått, svarar Hans Aili. Då hade det blivit bråk. Men vi är normen och majoriteten och måste finna oss i att bli kritiserade på ett annat vis än andra grupper.

Multikulturens raceideologi: På det globale plan skal hvide indrette sig efter farvede, fordi de er flertallet - i de farvedes lande skal hvide indrette sig efter de farvede, fordi det er deres lande og fordi det ellers ville være racistisk - i de hvides lande skal de hvide indrette sig efter de farvede eller i det mindste give dem privilegier, fordi ellers er det racistisk.

Det er ikke svært at se hvilken race, der ligger i bunden i multikulturalisters og antiracisters racehieraki.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
1 minutt siden / 322 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
6 minutter siden / 488 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
8 minutter siden / 488 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
18 minutter siden / 488 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
22 minutter siden / 488 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
23 minutter siden / 438 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
28 minutter siden / 1671 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 488 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1671 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 438 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 552 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 488 visninger
Les flere