Rune Staven

401    12014

Åndelig mat på veien.

Publisert: 28. jul 2012 / 564 visninger.

Hei

 

 

Åndelige mat på veien er svert viktig, hvordan fyller man opp sitt hjerte med mat som holder helt inn. Livets brød som er kilden til liv. en kilde som gir oss kraft til å stå løpet ut. er man forbredt på den kommende tid, forbredt på den ondskap som den lovløse vil forføre oss med. Jesus kom med denne lignelsen om de ti jomfruer. dette er en lignelse som viser oss hva som er viktig. hvilke mat man skal ta med på veien det løpet vi løper kan man ikke løpe alene, man bør ha med seg den sanne Åndelig niste, som man kan spise av.  i lignelsen sier Jesus Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke.3De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje.4Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene.5Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.

Her sier Jesus at de som var kloke tok med seg ekstra olje på veien. Ekstra åndelig mat som besto av Ånd, sannhet. En mat som skal holde løpet ut så lenge man tar til seg den rette næring på veien så holder man seg i Jesus sine fotspor. på veien så kan det vere farer og prøvelser, åndskamper og fristelser i det kødelige. mange skilt på veien som fører til fall og til fortapelse. De fem uforstandige som kun hadde olje på lampen ga opp på oppløpet gikk tom for olje de fem forstandige hadde ekstra olje slik at de hadde sikret seg de var godt rustet mot løgnen, de ikledde seg Guds sanne rustning. Vi ser flere pesoner i bibelen som forteller at det var en strevsom reise.

sitat fra evangelisk tro

Men Herrens engel kom igjen andre gang og rørte ved ham og sa: Stå opp og et! Ellers blir veien deg for lang. Da stod han opp og åt og drakk. Og styrket ved denne maten gikk han førti dager og førti netter, til han kom til Guds berg, Horeb. Der gikk han inn i hulen og ble der om natten.” 1Kong 19,7-9.

Dette er viktige ord, og en nødvendig påminnelse for alle troende. Det fortelles i 1. Kongebok om profeten Elias og livssituasjonen hans. Han levde samtidig med den onde kong Akab og dronning Jesabel.

Han ligger trett og motløs under en gyvelbusk. Til slutt sovner han av utmattelse. Det hadde gjennom lang tid skjedd mye i livet hans av forfølgelse og motgang. Han er faktisk i ferd med å gi opp. Livet er ikke lenger verdt å leve, synes han. Men her under gyvelbusken blir han vekket av en Herrens engel som sier: ”Stå opp og et!” Det var Gud som på denne måten rørte ved ham.Han fikk øye på et lite nybakt brød og en krukke vann. Han spiste og drakk, og styrket av måltidet gikk han videre i førti dager og førti netter, til han kom til Guds fjell, Horeb. Slik er Gud. Han kjenner oss og ser oss, og han har omsorg for alle. Elias fikk råd og hjelp til å holde seg på veien.Jeg tror at det er mange som er i samme situasjon som Elias. Livet kan bli så vanskelig at man ikke en gang orker å spise. Da er det fare på ferde. Å spise er helt nødvendig. Uten næring vil jo kroppen gradvis bli svekket.

Men vi trenger også det vi med rette kaller åndelig næring. Noen er mindre opptatt av det. Guds Ord er kilden til den åndelige næring. Mange forsømmer dessverre de regelmessige måltidene i den åndelige verden.

Vi registrerer også at det finnes mange som heller vil diskutere kristendom og som har sterke oppfatninger om hvordan man skal tolke og forstå Guds Ord, uten selv å ta det til seg. Gud vil at Ordet skal tas på alvor. Derfor: Spis! ”Jeg fant dine ord og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte,” sier profeten Jeremia 15,16.

Det er i dobbelt forstand viktig å ha god ”niste” med seg på veien gjennom livet. Dersom en overser og løper forbi ”matstasjonene”, vil en ikke ha nok krefter til å fullføre løpet og kan også stå i fare for å komme på avveie - åndelig talt. Paulus er svært opptatt av at de kristne må være godt og riktig rustet i troens strid. ”Stå da ombundet med sannheten som belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds Ord.” Ef 6,14-17.

Bibelen forkynner, og vi vet det også av erfaring, at det skjer noe med oss når vi leser og hører Guds Ord, for Ordet er en Guds kraft som alltid virker og skaper noe i et menneske. Det er derfor så viktig at Bibelen får veilede og være selve kraftkilden i hverdagen.Dette ble i hvert fall en ny påminnelse for meg: ”Stå opp og et! Ellers blir veien deg for lang.Bare hvis vårt blikk er rettet mot Jesus, får Guds Ord virke med hele sin kraft i oss. Da bærer, helliggjør og frigjør det oss under hele vårt virke.” O. Stockmayer.

noen sluttord

Vi må aldri glemme den åndelige dimensjon i hverdagen! vi må vere bevist på hvilke kilder vi drikker, og spiser av på veien. for det finnes mange slags fruktrer på veien som ligger åpent og klar til plukking om vi sakker ut fordi kildene viser oss feil rettning heller man sakker ut fordi man begynner å skikke seg lik verden. for det åndelige markedet for shopping har aldri vert større.  så drefor er viktig å gjøre som de kloke ta med riktig mat som gir deg livet.

TENKER MAN OVER HVILKE KILDER MAN FYLLER SEG MED ?

Tenker man over at man slipper inn løgn ?

For veien kan bli lang og man kan bli sliten og trøtt. men vit at vår kraft kommer fra Gud til å stå løpet helt ut ord til oppmuntring. spis sunt fra livets brød Jesus og ver alltid sulten på kilden som gir liv.

MVH

Rune

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

næring

Publisert over 5 år siden

Min mat er å gjøre Faderens vilje....bli i meg så blir jeg i dere....jeg er livets brød...Hemmeligheten er nok å være der Jesus forkynnes og i hans næret forvandles mer like hans bilde...min byrde er lett og mitt åk gavnlig...så er da alt av Ham ....han til ære oss til gavn  :)

Svar
Kommentar #2

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

Min mat er å gjøre Faderens vilje....bli i meg så blir jeg i dere....jeg er livets brød...Hemmeligheten er nok å være der Jesus forkynnes og i hans næret forvandles mer like hans bilde...min byrde er lett og mitt åk gavnlig...så er da alt av Ham ....han til ære oss til gavn

Hei Asbjørn

 

Ja det er viktig å gå i Jesus fotspor, la visdomen i fra Guds ord få fylle vårt hjerte. Lede oss på veien slik at vårt liv blir helligt igjennom den sannhet Jesu kom med, og den Nåde Han viste med sine Handlinger, må den mat Han ga vere vår mat også til andre slik vi kan være salt og lys, slik at ikke sannheten blir hindret.

 

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #3

Ronny Johansen

69 innlegg  231 kommentarer

Min mat er å gjøre Hans vilje som har sendt meg

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Her sier Jesus at de som var kloke tok med seg ekstra olje på veien. Ekstra åndelig mat som besto av Ånd, sannhet.

"Men han sa til dem: Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.Disiplene sa da til hverandre: Skulde nogen ha båret mat til ham? Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt mig, og å fullføre hans gjerning."   Johannes 4:32-34

Akkurat som Rune Staven peker på her, så ser vi at det ikke er noe annet enn Ånd og Sannhet som fører frem. Vi kan også si: Ikke med ord og tunge, men i gjerning og sannhet. Det går ut på et. Med andre ord ikke bare ord, følelser, visjoner, ekstaser, beskuelser, antakelser og en haug med opplevelser, men Ånd og Sannhet, i gjerning og sannhet.

Uten at troen på den sannhet jeg ser og som fyller meg med den ånd jeg er av, avføder at jeg gjør Guds vilje med mitt legeme og min munn, så er min sannhet et bedrag. Min ånd er da bedratt. Og jeg vil stå forlatt tilbake den dagen Jesus henter sin brud - De fem kloke jomfruene.

Med de kloke hadde det vært annerledes enn de dårlige og dumme. De kloke hadde, selv når nattens svarteste mørke forsøkte å kvele dem, man å ete som de andre ikke visste eksisterte. De hadde funnet frem til den skjulte manna og kunne styrke seg i sin Gud på en måte som gjorde at lyset deres ikke sluknet, uansett å mørkt det ble.

Livet er menneskenes lys, står det i Skriften. Deres liv sluknet ikke. De fortsatte å elske og dø for sine medmennesker. Selv når deres egne brødre og søstre dolket de i ryggen og baktalte og forfulgte dem, så fortsatte de å elske sine søsken. De fortsatte å dø for dem hver dag. I håp om at de måtte komme til sannhetes erkjennelse og se at de var fanget av løgnen.

Det var slik på Palus sin tid, og det er slik i dag. Det har alltid vært slik. Men helt i endens tid, helt på slutten, skal det være et helt spesielt mørke blant Guds folk. Ja, der, like over midnatt da natten er på sitt mørkeste.  Da skal det bli så mørkt at de fleste som hadde kjærlighet, mister den. Ja, det skal til slutt bli så ille at kjærligheten skal bli kald hos de fleste.

Det er blant Guds folk, først og fremst kampen på jorden står i dag. Blant de som kaller seg kristne. Det er et sammensurium av ord og begreper, teorier, opplevelser og erfaringer, manifestasjoner osv. osv at jeg ikke har sett maken tidligere.

La oss ikke bedra av fagre ord og løfter om frihet! Men som Rune her, søke dit hvor kilden er ren. Nemlig direkte til Kristus og søke ham åsyn til åsyn, han som er Gud over alle ting. Amen!

Svar
Kommentar #4

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

Men han sa til dem: Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.Disiplene sa da til hverandre: Skulde nogen ha båret mat til ham?

Hei Ronny

 

 

Du henter fram visdom fra de kilder du har gjemt i ditt hjerte, og bringer det fram rent og forstårligt slik alle kan se hva som står. Den som ser med de Åndelige øyne vil ta til seg hvert ord. den kilde du henter den visdom gir oss evigt liv, jeg er så glad at det finnes flere mennesker som gir av den visdom Gud har gitt dem. og du må virkelig komme fram i lyset Ronny. Gi av den visdom til menneskene rundt deg forkynne ordet i kraft og i tro. Det er Ånd, SANNHET og kraft i ditt budskap. Du nevner Paulus ja Han er et forbilde på det han måtte igjennom av prøvelser og fristelse, han lot seg vere svak blant de svake alt gjorde han for at de skulle bli frelst. Han viste at det kostet men han ga sitt hjerte til Gud fullt og helt. En sann og ivrig apostel SOM vi har mye å lære av, jeg ber om iver til å vere der ute blant ikke troende med den forkynnelse sOm er blitt gitt meg, men jeg kjenner at jeg er i en lærings proses no. men at min tjeneste er å forkynne for de troende .  Tror mange har mistet sin første kjærlighet, og at det heller er basert på føleser og opplevelser mange higer etter og det blir feil. for tro er uten å føle og se, for salige er den som tror men ikke har sett. om våre dager er forskjellige så er troen alltid i hjerte om man føler det sånn heller på en annen måte.

Stå på Ronny:) VI HAR ALLE VÅR TORN I KJØDET.

 

MVH

RUNE

Svar
Kommentar #5

Ronny Johansen

69 innlegg  231 kommentarer

Jesus, var troens opphavsmann

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Tror mange har mistet sin første kjærlighet, og at det heller er basert på føleser og opplevelser mange higer etter og det blir feil. for tro er uten å føle og se, for salige er den som tror men ikke har sett.

Når man leser i evangeliene og apostlenes brever, så får man et tydlig inntrykk av hva som gjelder. Det er i alle fall ikke mystikk, kraftige gjerninger, opplevelser, under og ekstaser.

Jeg er ikke en mann som har tro til å dømme en fremmed svenn. Han står eller faller for sin egen Herre. Dog, han skal bli stående, sier Paulus.

Troens vei er lydighetens vei. For troen uten gjerninger er død, sier Skriften. Å lyde når man forstår, er ros verdt. Men det å lyde blindt, når forstand og følelser protesterer og har en annen og "klokere" løsning enn Guds enkle ord, er kosteligere i Herrens øyne og kalles Kristi tro.

Når denne troen fødes i hjerte, må man regne med å bli forkastet av menneskene. Som stort sett syntes Gud er for drøy i både den ene og den andre retningen, når det virkelig gjelder.

Når vi leser Kristi lære  i evangeliene og apostlenes brever, så ser vi så tydelig hva de er opptatt av. De er ikke mye opptatt av under, opplevelser og ekstaser.

Paulus ser seg nødt til å vise frem noe av det han hadde av åndelige opplevelser, fordi det var så mange som sto frem med sine, og gjorde seg store på det. Korinterne hadde derfor latt seg dåre og fått en annen Jesus og en annen ånd.

Paulus sier derfor at også han vil tale i dårskap og vise seg stor som dem. Da ble de alle små. Det visste Paulus.Han hadde jo selv vært rykket like inn i himmelen og der hørt usigelige ord. Men dette ønsket han ikke å skrive eller prate om. Ja, han anså det som idel dårskap å holde på med den slags.

Han visste ikke råd med korintermenigheten som lot seg dåre av de som kom med det mystiske og storslåtte. Derfor skriver han:

"For vi tør ikke regne oss iblandt eller ligne oss med visse folk som gir sig selv skussmål; men når disse måler sig med sig selv og ligner sig med sig selv, så mangler de forstand;..."
2 Korintierne 10:12 

Og fra kap. 11 og 12.

"Gid dere vilde tåle litt dårskap av meg! Dog, dere skal tåle meg.For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet; jeg trolovet dere jo med én mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus; men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også deres tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus.

For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da vil dere gjerne tåle det!

For jeg mener at jeg ikke i noget stykke står tilbake for de såre store apostler; men er jeg enn ulærd i tale, så er jeg det dog ikke i kunnskap; tvert imot har vi alltid lagt den for dagen for dere i alle stykker.

men det jeg gjør, vil jeg og herefter gjøre for å avskjære dem leiligheten som søker en leilighet, forat de skal finnes like med oss i det som de roser sig av. For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus."  Les hele kap. 11 og 12 i 2. korinterne.

Vi ser i dette kapittelet hvordan Paulus måtte dra frem sine mystiske og storlslåtte opplevelser for i det hele tatt å bli hørt. Han ble tvunget til det: "Jeg er blitt en dåre; dere har tvunget mig til det", sier han.

Vi ser av dette at det å dra frem slike veldige opplevelser og servere det som en slags lære og vei, ikke er det Herren og apostlene ønsket.

Tvert imot ser vi hvor praktiske de er i sin forkynnelse og tro, og hvordan vi formanes til det som er viktig.

Og hva er det? Er det noen som har noen gode som kan virke oppglødene på oss i riktig retning?

 

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
14 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 211 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 2 timer siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1080 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1216 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1080 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 516 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere