Helge Evjen

241    1913

Er det så vanskelig å være medmenneske?

Ja, for enkelte nordmenn og nordkvinner er det visst svært så vanskelig å være medmenneske – når det gjelder romfolket. For romfolket skal plasseres i bås og holdes langt unna – for all del. Dette er inntrykket en sitter igjen med etter diverse uttalelser gjennom mediene våre og etter den behandlingen romfolket har fått på enkelte steder i landet vårt.

Publisert: 25. jul 2012 / 1250 visninger.

Også romfolket er våre medmennesker – som trenger oppmuntring og hyggelige ord i stedet for stempling og avvisning. Har vi glemt det? Skulle det være så forferdelig vanskelig å vise ei inkluderende holdning overfor disse? 

I Trondheim blir romfolket møtt på en bedre måte enn flere andre steder i vårt samfunn. Der er det ordnet med provisoriske toalettforhold – og kommunen har i samarbeid med Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen blant annet gitt dem anledning til å dusje m.m. Dette er en måte å vise omsorg for de som er her – og ikke bare jage dem fra sted til sted.

Også romfolket er åpne for å bistå med tjenester for oss. Og det burde være oppgaver nok til noen få dagers engasjement på denne tida av året – offentlig så vel som privat. I min kommune f.eks. er flere lekeplasser for barn helt tilgrodde av gress og annet – slik at barna vanskelig kan leke der. Men i stedet for å gi romfolket tilbud om 2-3 dagers arbeid for å rydde og sette lekeplassene i stand, blir disse medmenneskene forsøkt frosset ut. Det er kommunens politiske ledelse som står for denne iskalde holdningen. Og den samme kalde holdningen til romfolket kommer fra flere kommuner.

Og hvis en så ikke bare skyver ansvaret over på det offentlige – hva da?  Er ikke romfolket like verdige som andre til å bli innbudt på kaffe og kaker? Gjør vi det, og inkluderer dem, så viser vi at også romfolket er våre medmennesker.  Og også i privat regi burde det heller ikke være så vanskelig å gi disse småjobber som gressklipping, rydding, litt malearbeid etc. slik at de slipper å sitte ute på gata med en nesten tom kurv foran seg.

Vi har alle ansvar for å skape et bedre samfunn, et inkluderende samfunn og en bedre verden – til beste for oss alle og for våre etterkommere. Men det fordrer at hver og en av oss ser ansvaret vi har overfor våre medmennesker – og handler deretter – i stedet for å kritisere. 

Richard Dehmel sa det slik:  «Litt godhet fra menneske til menneske er bedre enn all kjærlighet til menneskeheten.»   Og her er en ved selve poenget. Skal verden bli bedre, så må det begynne med hver enkelt av oss. Og da må også romfolket inkluderes. Først da er vi medmennesker.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ja, og kanskje palestinerne også fortjener dette ..... men ?

Svar
Kommentar #2

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ja,Morten, palestinerne har vært, og fortsatt er, kynisk utnyttet av arabiske samfunn i den hensikt å få Israel utslettet av kartet. Men denne debatten hører til en egen tråd. Så du får starte den tråden, så kan jeg heller komme tilbake der.

Svar
Kommentar #3

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Har ikke inntrykk av at  nordmenn synes det er vanskelig å være medmenneske - selv om det har vært noen sleivspark.

Svar
Kommentar #4

Randi TunIi

10 innlegg  3757 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Du skriver: Er det så vanskelig å være medmennske. Jeg tenker på hva et helgen gjorde. En tigger var på døren og spurte etter almisser. Da hun gikk for å hente penger så hadde tiggeren forsvunnet da hun kom tilbake. Hun løpte for å lete etter tiggeren for hun tenkte på hva Jesus hadde sagt. At om man gir noe til en av de fattige så gir man til Han. Og om hun ikke fikk gitt til tiggeren så fikk hun ikke gitt til Mesteren selv. 

Det er et ord jeg tenker på og vil lære av. Og se Jesus i hver av rom folket. Når de spiller trekkspill eller bare holder en kopp fram for at de trenger penger. At det egentlig er Jesus som står der framfor oss. 

Ja, la Norge hjelpe de utstøtte. Det har vi råd til. 

Svar
Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Ja,Morten, palestinerne har vært, og fortsatt er, kynisk utnyttet av arabiske samfunn i den hensikt å få Israel utslettet av kartet.

Jeg kan med det konkludere at det er en rekke ting som gjør at vi ikke er i stand til å være medmennesker. Svaret på spørsmålet ditt er Ja, det er så vanskelig. Du har ihvertfall litt omtanke for romfolket, for andre så er det romfolket som man rasjonaliserer bort omtanken for.

Svar
Kommentar #6

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Romfolket står klar til å hjelpe deg !

Publisert over 5 år siden

«Romfolket tok jobben» står det over førstesida på Avisa Nordland i dag. I dette tilfellet var det å hjelpe hytteeiere med å skifte ut møblene i hytta. De gir da også klart uttrykk overfor avisa at de ønsker seg flere småjobber – slik at de kan tjene litt penger for å sende heim til sine familier.

Romfolket i Tromsø, som får bo under tromsøbrua, gir uttrykk for det samme, at de ønsker å hjelpe til slik at de kan tjene noen kroner.  Til avisa Nordlys gir de uttrykk for dette slik:  « - Vi er her for å tjene penger på en redelig måte.  Vi er snille og ønsker ikke å være til sjenanse for noen.»   http://www.nordlys.no/nyheter/article6162904.ece

Er vi medmennesker i ordets rette forstand, så skyver vi ikke romfolket fra oss, men tar imot den hjelp de vil gi oss. For også romfolket er vår neste.

Svar
Kommentar #7

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Til Kersti-Cornelia

Publisert over 5 år siden

Du skriver i kommentar 3:  «Har ikke inntrykk av at nordmenn synes det er vanskelig å være medmenneske - selv om det har vært noen sleivspark.»

Vel, vel, Kersti-Cornelia – vi har ei historie der deler av den norske befolkningen ikke har vært helt greie mot jødene. Noe av den samme negative holdningen har også vist seg overfor romfolket.   Når en så registrerer diverse kommentarer både i avisene og på nettet – ja, så kan en lure . . . .

Svar
Kommentar #8

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Til Randi

Publisert over 5 år siden

I kommentar 4 skriver du bl.a.: « En tigger var på døren og spurte etter almisser. Da hun gikk for å hente penger så hadde tiggeren forsvunnet da hun kom tilbake. Hun løpte for å lete etter tiggeren for hun tenkte på hva Jesus hadde sagt. At om man gir noe til en av de fattige så gir man til Han. Det er et ord jeg tenker på og vil lære av. Og se Jesus i hver av rom folket. Når de spiller trekkspill eller bare holder en kopp fram for at de trenger penger. At det egentlig er Jesus som står der framfor oss.»

-----------------------------------------------------------------

Kommentar:

Ja, Randi - Mannen fra Nasaret understreket nødvendigheten av å gi kjærlighet til vår neste. Hvis alle hadde fulgt dette rådet, hadde verden vært en annen – og mye, mye bedre i dag.

Svar
Kommentar #9

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Til Morten

Publisert over 5 år siden

Du skriver bl.a. i kommentar 5:    «Jeg kan med det konkludere at det er en rekke ting som gjør at vi ikke er i stand til å være medmennesker. Svaret på spørsmålet ditt er Ja, det er så vanskelig."

------------------------------------------------------------------

Svar:

Egentlig burde det ikke være vanskelig å være medmenneske i den forstand at en ser positivt på andre. Vi er alle forskjellige. Men vi er også like. Og dette gjelder uansett nasjonalitet, hvilken hudfarge en har, hvilken kultur en kommer fra, hvilken oppfatning en har.

Det normale er at mennesket har behov for kontakt med andre. Kanskje bare et vennlig blikk, et smil, en liten hilsen. Det blir helt galt å sette noen i bås, for så å fryse de ut.

Et vennlig blikk, en vennlig hilsen. Dette er kanskje nok til å hjelpe noen som er i vanskeligheter.

To formuleringer her som er viktige.  Den ener fra Håvamål:  «Kjenner du din venns sorg, så regn den for din egen.»    Og fra Samuel Pepys:  «Det finnes ingen fremmede, bare venner vi ikke kjenner.»

 

 

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
4 minutter siden / 478 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
5 minutter siden / 478 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
15 minutter siden / 478 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
19 minutter siden / 478 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
20 minutter siden / 437 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
25 minutter siden / 1670 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
42 minutter siden / 478 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1670 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 437 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 551 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 478 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1670 visninger
Les flere