Rune Staven

401    12014

De som taler heller skriver i Guds ord må selv leve i ransakelse

Publisert: 21. jul 2012 / 2898 visninger.

Hei

 

 

Hvor viktig er det at man forkynner sannheten? er den viktigere en alt annet ? Ja heller nei, Bryr vi oss om sannheten, og da mener jeg hele sannheten ? både ja og nei, Det spørs hvem du spør. Her inne på Vd er det delte meninger om dette. Hva man skal forkynne og hva som passer og hva er det  som støter andre. Ja og gjerne fordømmer andre, hvlilke hensyn skal vi ta. Det er mange skjøre sjeler som leser det man skriver, hva skal man passe på. Hva er det som er viktigst?. Å skrive sannheten heller å ikke såre noen eller skremme noen. med det budskapet man kommer med. ? Dett er ofte vanskelig, speseilt når man har forskjellige lesere på Vd. Men jeg mener at Guds sanne or som samstemmer med det som er innblåst av ånden er det som er viktig å forkynne til alle, uansett om man tåler det heller ikke liker det. Tar Sannheten hensyn til hva vi mener heller tror ? Nei sannheten tar ikke hensyn til noen for det er lyset som skinner i mørket slik at mørket blir lyst. ingen slipper unna lyset ingen kan gjemme seg unna lyset, men man må være villig til å slippe inn lyset i sitt liv, hvis løgnen skal avsløres. For lever man i løgn så er det viktig med en selvransaklese. omvendelse fra synden. Nåden blodet er det vi kan støtte oss til i vanskelige  stunder, der man er virkelig svake og skrøpelige, uansett hvilken tilstand man er i så kan man vende om slik som den tapte sønnen gjorde for  vår Far står alltid der med åpne armer, men er vi villige til å ta de første stegene, Det er det store spørsmålet, Det er ikke opp til Gud men opp til oss å se hvilken tilstand tilstand vi er i. Slik sønnens tilstand var så kom han til seg selv han våknet opp i fra søvne, nøden tok tak i hans liv og førte han hjem til en tilgivende Far . Slik er vår Far i Himmelen Han står alltid der og venter på oss. det er aldri for sent å snu. for Det er avgjørende at en forkynner eller en som formidler ordet, heller svarer lever i ransakelse innfor Gud. Er det noen som går fortapt under vårt svar heller innlegg, fordi jeg forkynner uklart om frelse og fortapelse? Et slikt spørsmål bør følge den som fomidler  som en skygge!

sitat fra bibelsk tro av Thorleif odden

Former tilhørerne

Forkynnelse er det viktigste vi driver med, for den former våre tilhørere på godt og vondt. Derfor vil vi være på banen med et klart budskap om synd og nåde. Det er bare dette som kan frelse mennesker også i vår tid.

Thorleif Odden peker på at det bibelske budskapet består av lov og evangelium – hva Gud krever om et menneske skal bli frelst ved egne gjerninger – og hva Jesus har gjort i stedet for oss for at vi skal komme inn i himmelen. – Guds hellige lov er plogspiss i forkynnelsen, og evangeliet er sæden. Folk trenger å høre at de er syndere i møte med den hellige Gud. Dersom dette blir avslørt for dem, har de bruk for en Frelser. Da trenger de virkelig å høre om Jesu verk for at syndere skal ha håp om en evig frelse.”Se der Guds Lam som bærer verdens synd”, sa Johannes om Jesus. Han tok all vår synd og skam bort fra Guds åsyn for alltid.

Selvransakelse for forkynneren

Hvorfor er selvransakelse så viktig også i en forkynners liv? –Fordi han er av samme stoff som tilhøreren! I Salme 139,23-24 står det så alvorlig: ”Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!” Dette gjelder alle kristne – også forkynnere. En stor fare for den som preker Guds ord, er at han kan alt så godt i teorien. Men det må bli avgjørende for predikanten at budskapet han bringer fram, har vært innom i hans eget hjerte før det flyr ut gjennom munnen! Derfor skal en forkynner stille spørsmålet i fullt alvor: Er jeg selv frelst? Hva er det egentlig jeg bygger min frelse på? Måtte vår frelsesvisshet bare være tuftet på det som Jesus gjorde da han ordnet opp i vårt forhold til Gud. Hans verk skal føre oss helt frem til himmelen, understreker Odden.

 

Noen sluttord

Syntes at dette er veldig viktig å formidle, Hva er det som står i evangeliet. hvordan formidle vi budskapet. hvem tar i mot, hvem fordømmer det man forkynner ? Og i hvilken rett og i hvilken myndighet gjør de det ? Evangelet handler om JESUS SOM FRELSER OSS FRA SYNDEN. SÅ SYND ER ET VESENTLIG TEMA I BIBELEN PÅ GODT OG VONDT. Nåden og blodet er sentrumet for vår forkynnelse omvendelsen er der det hele starter i det nye livet i Kristus.

For mange vil ikke erkjenne at man lever i løgnen i falsk lære i villfarelse i synd. ja dette er viktig at man forstår derfor skal man ransake seg selv og se hva som står i forhold til HVORDAN MAN GODTAR SYND OG HVORDAN MAN LEVER.man kan ikke både elske Gud og mamon.

Hva er synd for hver enkelt. Det ser ut som det er forskjellige meninger om dette, men Bibelen er veldig klar på hva synd er. man prøver stadig vekk å finne unskyldninger for seg selv for å slippe å tro at man lever i synd. vi må være klare på dette punktet dette er svært viktig for hver enkelt som lever som tronde.

bryr vi oss om hvordan vi lever, og på hvordan vi godtar synden?  er det så nøye heller er det viktigere en noen sinne ? en selvransaklese er veldig viktig ikke bare en gang men ofte Om vi skulle antyde et bilde av den åndelige situasjon i folket vårt i dag, virker det som om nattemørket er på sig innover oss. Vi kjenner det iblant som om vi skulle stå på randen av et stup. For søvn innebærer at vi blir påvirket av denne verdens ånd. Der gudslivet ikke blir fornyet, blir vi lik denne verden. Levestandard og velferd kan komme til å knekke oss åndelig.”Fordi deres beite var godt, ble de mette, og da de ble mette, opphøyet de seg i sitt hjerte, og så glemte de meg”(Hos 13,6). Vi står her ved en lov i åndens verden. Folk kan blendes av mørket. Den som lefler med synden og verdens vesen, forblindes. Den moderne bibelkritikk nedbryter tilliten til Guds ord. Hvor lenge skal det åndelige fangenskap vare?

En stor del av kristenheten i dag er død for Guds ord. Vår største åndelige fare er den moderne teologis syn på synden og på Jesus (Ludvig Hope).

Vår generasjon har mistet festet i Guds ord. Derfor blir vi rike på synspunkter, - men fattige på standpunkter.

 

 

MVH

Rune

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg går ikke fast i noen forsamling. Den kontakten jeg har med kristne er stort sett

det er som å lese min bakgrunn ronny, men det er åpenbart at du har fått av samme ånd som jeg henter kraft og læring fra..

Jeg har riktignok vært medlem i flere menigheter slik som pinsemenigheter, luthersk frikirke, men mitt hjerte har aldri vært der, jeg har aldri fått mat i noen av menightene , den mat jeg har fått har jeg alltid fått i min daglige vandring med herren..

Svar
Kommentar #52

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er født og oppvokst i "verden" som de troende kaller det. Jeg hadde i min

Hei Ronny

 

 

Herlig og en sann omvendelse ikledd den nye drakt ble en nyskapning. vendt om fra sitt gamle jeg. Ja hver av oss har en historie, på godt og vondt. Det er ikke alltid man passer inn i menighets kulturen heller, og der blir man gjerne lett påvirket slik at man kan lett falle i søvn. Det spørs hva slags forkynnelse forstanderen kommer med. men jeg ser at du har fått den rette visdom fra Ånden, bruk dette og del med deg. Din frimodighet vil vokse, ta de stegene som fører deg til det som er Guds vilje. Alle har vi fått talenter.  MANGE HUNGRIGE SJELER DER UTE:)

Koseligt å bli kjent med deg:)

 

Mvh

Rune

Svar
Kommentar #53

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden

hvilken utrolig kraft i dine ord, vit dette at herren har behag i ditt hjerte, det er sannferdig, det kjenner jeg at den hellige ånd vil oppmuntre deg med..

Det er aldri den som er noe i denne verden herren bruker, men den som ikke noe... blir foraktet og sett ned på..du er i godt selskap der, de fleste som jeg kjenner med ett oppriktig hjerte har en slik hverdag..

og om en skal tro skriften så er det dette som er normalt for en sann troende..

hebr.11 er ett bevis på akkurat dette, troen er der for å lutre oss slik at vi kan stå i prøvelser..

noe også peter sier..

1.pet.1.6Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser.  7 Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Lukas F. Olsnes-Lea kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
5 minutter siden / 416 visninger
Robin Tande kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
rundt 1 time siden / 416 visninger
Torunn Arntsen Sajjad kommenterte på
Politikk og søskenbarnekteskap
rundt 1 time siden / 80 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 3577 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Mirakler som skjer i dag. De skal forkynnes
rundt 2 timer siden / 83 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Glimt fra den sosialetiske vekkelsen
rundt 2 timer siden / 141 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Glad i seg selv som lesbisk, på kristen folkehøgskole
rundt 2 timer siden / 392 visninger
Les flere