Petter Kvinlaug

190    5346

Hvordan kan noen tro at Gud's løfter til Israel gjelder ikke lenger.

Det står veldig mange profetier i GT om Israel. Disse kan ikke bare oververføres til de kristne ved den nye pakt.

Publisert: 19. jul 2012 / 1778 visninger.

Hei

Hvordan kan alle disse profetiene for Israel stemme på de kristne? Det går ikke. Hvordan skal de få landet sitt tilbake igjen? Hvordan skal de ti stammer forenes? Hvordan skal det komme fisk i dødehavet? Hvorfor skal Jerusalem bli en løftesten? Hvorfor skal alle Jøder hates?

Dette innlegget var for å overføre denne type diskusjon fra tråden:

Gjenopprettelsen av staten Israel i 1948 var en katastofe, mener biskop Munib Younan som kommer til Stiklestad sammen med Hanan Ashrawi fra terrororganisasjonen PLO.

Hold den teologiske diskusjonen her, så fortsetter vi men Stiklestad på den andre tråden

At ting foregår egentlig i himmelen hører hjemme her. Kjør debatt!.

Mvh Petter

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Hei Petter!

Publisert over 5 år siden

ser ut som det er lite aktivitet her, så jeg får prøve....

Jeg er ingen teolog, men må spørre følgende:

1. Hva har lutheraneren Munib Younan sett, som ikke norske lutheranere har sett?

2. Hva er det med adventistene og deres nesten anti-Israel retorikk?

3. HVA er forskjellen på den gamle og nye pakt, med hensyn til adventistene og futuristene(?)?

 

Vi får se om vi får noen svar.

Svar
Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Hei Petter!

Publisert over 5 år siden

Eg ser du viser til innhaldet i Bibelen, men kor mykje av Mosebøkene er eventyr og dikt og kor mykje er sanning?

Det er vel slik at shiradomstolar nytter religiøse skrifter som juridiske retningslinjer. Slik var det også i Norge frå reformasjonen og lang tid utover. Sjøl vår grunnlov har spor etter den tid då Moselovene var juridisk bindande i Norge.

Men i dag , Petter, kor mange domstolar i den vestlege verda nyttar religiøse påbud som retningslinjer for rett og gale? Du trur at innhaldet i Mosebøkene er sanning, men lever ikkje etter Moselovene. Sjølv ortodokse jødar legg ikkje brett på meir enn omlag 50% av dei 514 som Moses skal ha fått på fjellet.

Skal ein ta notis av påstandane om at Gud lova ein del av Abraham sine etterkomarar Palestina til odel og eige, då må ein fyrst bevise at Abraham ikkje er ein oppdikta skikkelse, deretter at han har møtt Gud, og til sist men ikkje minst, at Gud gav dagens jødar Palestina til odel og eige.

Eg trur ikkje du kjem langt.

Har du det greitt i Afrika? fortel litt om dagleglivet der, gjerne på ein anna streng.

Svar
Kommentar #3

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Skal ein ta notis av påstandane om at Gud lova ein del av Abraham sine etterkomarar Palestina til odel og eige, då må ein fyrst bevise at Abraham ikkje er ein oppdikta skikkelse, deretter at han har møtt Gud, og til sist men ikkje minst, at Gud gav dagens jødar Palestina til odel og eige.

1 Mos 13,14-18  Etter at Lot hadde skilt lag med ham, sa Herren til Abram: "Løft nå blikket og se fra det stedet du er, nordover, sørover, østover og vestover. 15 For hele det landet du ser, gir Jeg deg og din ætt* til evig tid.
16 Og Jeg skal gjøre din ætt lik støvet på jorden. Om en mann kunne telle støvkornene på jorden, da skulle også din ætt kunne telles. 17 Stå opp og dra gjennom landet på langs og på tvers, for Jeg gir det til deg." 18 Da flyttet Abram teltet sitt, og han drog av sted og slo seg ned ved terebinte-trærne i Mamre,* i Hebron. Der bygget han et alter for Herren.


Svar
Kommentar #4

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Dette er dikt og eventyr

Publisert over 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Der bygget han et alter for Herren.

Å tru at desse forteljingane/vandrehistoriene er skreve/diktert av ein allmektig, sanningssøkjande og allvitande guddom, er verken meir eller mindre enn ei vrangforestilling.

Når du slår rundt deg med bibelsitat som ferre og ferre trur på, også kristne, så gjer det også inntrykk på ferre og ferre. Det er greitt nok at du trur eventyr er sanning, men du kan ikkje nytte det til å bevise noko som helst.

Men om Gud meiner alvor, så let handeg nok bevise det ved å la deg gå berrføtt på vatnet.

Svar
Kommentar #5

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Held Israel klausulane til lovnaden om landet?

Publisert over 5 år siden

På nytt etterlyser eg svar på spørsmålet om Israel er friteke frå

dei strenge og tydelege krav som finst 

hjå Moses og profetane for at dei skal få ha landet?

Gjeld ikkje Guds krav lenger??

Er dei utdaterte eller avlyste?

Svar
Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12805 kommentarer

?

Publisert over 5 år siden

Debatt?  Med hvem?  Kristensionister er vel ikke særlig mottakelige for motforestillinger, eller hva?

Svar
Kommentar #7

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Å tru at desse forteljingane/vandrehistoriene er skreve/diktert av ein allmektig, sanningssøkjande og allvitande guddom, er verken meir eller mindre enn ei vrangforestilling.

Når du slår rundt deg med bibelsitat som ferre og ferre trur på, også kristne, så gjer det også inntrykk på ferre og ferre. Det er greitt nok at du trur eventyr er sanning, men du kan ikkje nytte det til å bevise noko som helst.

Men om Gud meiner alvor, så let handeg nok bevise det ved å la deg gå berrføtt på vatnet.

 

Før jødene fikk det lovende land i eie, så måtte dette folket som bodde i landet oppfulle syndemål.

Slik skal det også skje i denne tid, når syndemålet er fult, kommer dommen over denne verden.

Når gud fader har gitt satan muligheten til å kunne styre land og folk som han ikke har vært i stand til, kommer dommen over den onde åndsmakter.

Så der ser du nok rett det er mindre og mindre som tar Gud ord i bibelen på alvor.

De spotter den levende Gud og dommen er nødd til og komme når synden er fullmoden!

I Matt 25 står det om hvordan Gud skal dømme nasjonene for dere behandling av hans folk jødene.

Svar
Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

I mine auge

Publisert over 5 år siden

nytter du eventyr og vandrehistorier som juridiske bevis. Det er tøv og tull!

Men gå berrføtt på vatnet. Då skal eg tru deg. Om ikkje du kan gi eit slikt teikn, så ser eg på deg som ein falsk profet. Og det fortener du etter mitt skjøn.

Svar
Kommentar #9

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

At ting foregår egentlig i himmelen hører hjemme her.

Det går en rød tråd gjennom hele NT at Guds Israel ikke er de som er kjødelig avstammer fra Abraham, men de som tro tilhører Jesus, det være seg jøde eller greker (hedning). Paulus tar opp dette flere ganger, bl.a. her i Rom 9: «1 Det jeg nå sier, er sannhet; jeg lyver ikke! For jeg taler i troen på Kristus, og min egen samvittighet bekrefter det i Den Hellige Ånd. 2 Jeg har en stor sorg i hjertet, noe som alltid piner meg. 3 Jeg skulle selv gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn. 4 De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret, Guds herlighet og paktene, deres er loven, tempeltjenesten og løftene, 5 dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er Gud over alle ting, lovet i all evighet. Amen.6 Med dette vil jeg ikke ha sagt at Guds ord har slått feil. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, 7 og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo: Gjennom Isak skal du få en ætt som kalles din. 8 Dette betyr at den naturlige avstamning ikke gjør noen til Guds barn. Det er de som er barn i kraft av løftet, som skal regnes som Abrahams ætt.» Se også Rom. 2,28-29. Det kommer vel fram av Bielen at alle løftene til det kjødelige Israel er overført til det åndelige Israel.

Så kan man spørre om hvorfor det ble gjort. Israel som nasjon har ikke klart å oppfylle det Gud satte dem til side for å gjøre. Gud utvalgte seg jo et folk som skulle bringe evangeliet, frelsen, ut til hele verden. Dette gjorde de ikke. Derimot så holdt de sannheten for seg selv i hundrevis av år, samtidig som de fjernet seg lenger og lenger vekk fra Gud. Så ble Israel som nasjon tatt til fange av Nebukadnesar og var i fangenskap i Babylon, på grunn av sitt frafall. Her fikk nasjonen en mulighet til å omvende seg, og de vendt tilbake til sitt hjemland, men her fortsatte de frafallet som kulminerte med korsfestelsen av Kristus. Joh. 19,15: #Men de ropte: «Bort med ham, bort med ham! Korsfest ham!» «Skal jeg korsfeste deres konge?» spurte Pilatus. «Vi har ingen annen konge enn keiseren,» sa overprestene.#  Her frasier i virkeligheten jødenes ledere seg sitt privilegium som Guds utvalgte. Fra om med Jesu død ble evangeliet spredt til hele verden.

Jesus talt om at Jerusalem og tempelet skulle ødelegges og at folket skulle bli spredt for alle vinder. Det sammen var tilfellet før det babylonske fangenskapet, men den gangen var det gitt et løfte om å vende tilbake til sitt land. Et slikt løfte ligger ikke i Jesu profeti om ødeleggelsen av templet og byen og Israels landflyktighet.

Vi vet at det jordiske tempelet var et skyggebilde av det himmelske tempelet, og at prestetjenesten var et skyggebilde av den tjenesten Jesus utfører gjennom sin død og det han gjør i himmelen etter sin oppstandelse. Videre vet vi at tempeltjenesten opphørte i det øyeblikket Jesus døde på korset. Det blir da noe underlig å si at tempelet skal gjenoppbygges. For når tempeltjenesten og prestetjenesten ikke lenger har noen funksjon, i og med Jesu død og oppstandelse og tjeneste i den himmelske helligdom som vår øversteprest, trenger vi ikke det jordiske tempelet. For hva skal et jordisk tempel brukes til når Jesus brakte det ultimate offer, det eneste offer som kan frelse? Hva er da hensikten med tempelet?

Svar
Kommentar #10

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

nytter du eventyr og vandrehistorier som juridiske bevis. Det er tøv og tull!

Men gå berrføtt på vatnet. Då skal eg tru deg. Om ikkje du kan gi eit slikt teikn, så ser eg på deg som ein falsk profet. Og det fortener du etter mitt skjøn.

 

Og den allmektige Gud har gjennomskuet din hovmodighet og sier at det er du som holder deg til eventyr.

 

2 Pet1,16 {Det pålitelige profetiske ord}

For det var ikke smart oppdiktede eventyr* vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi var øyenvitner til Hans majestet.

Svar
Kommentar #11

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Det står mange krav og åtvaringar i GT!

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Det står veldig mange profetier i GT om Israel. Disse kan ikke bare oververføres til de kristne ved den nye pakt.

Omatt att spør eg:

Kvifor nektar Israel-talsmennene å ta opp

dei mange krav og åtvaringar i GT?

Det er til Guds folk lovnadane er gjevne!

Er Israel idag verkeleg Guds folk i bibelsk meining?

Kva vilde Jeremia og Amos forkynt for Israel idag?

Svar
Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Heilt rett

Publisert over 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

For det var ikke smart oppdiktede eventyr*

Dei er ikkje smarte i det heile tatt. Beretningane er fulle av feil og manglar og avspeglar vankunne og at forteljaren har eit verdsleg mål med sin aktivitet.

Svar
Kommentar #13

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Stemmer

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Dei er ikkje smarte i det heile tatt. Beretningane er fulle av feil og manglar og avspeglar vankunne og at forteljaren har eit verdsleg mål med sin aktivitet.

 

Stemmer, det var det faktiske forhold mellom Gud den allmektige og mennesket!

Det er dette vi lære ut fra bibelen det er å kjenne den allmektige Gud Fader og hans Sønn Jesus og hvordan mennesket er skapt av bare noe støv tatt av denne jord og skal tilbake til denne jord som det er tatt av.

Svar
Kommentar #14

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Omatt att spør eg:

Kvifor nektar Israel-talsmennene å ta opp

dei

Hvordan Gud handler med sitt utvalgte folk i dag er det bare han selv som vet noe om, men det vet vel du like godt som meg at gud er ikke avhengig av hva jeg vil eller ikke vil.

Legg merke hva han sa om Farao.

 Rom9,17 For Skriften sier til Farao: "Nettopp til dette har Jeg reist deg opp, at Jeg kan få vise Min kraft på deg, og for at Mitt navn skal bli forkynt over hele jorden."*

Så kan du ta deg en titt igjen på det som står i alle disse tre kapitlene i romerbrevet 9-10-11 de omhandler jødene så ganske inngående.

At gud har forkastet dem er jo en stor løyn som mange her inne på forumet mener!

Svar
Kommentar #15

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Er Moses og profetane utdaterte?

Publisert over 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Hvordan Gud handler med sitt utvalgte folk i dag er det bare han selv som vet noe om

Er Moses og profetane utdaterte?

Framleis er vel GT jødane sin Bibel, det kan vel ikkje løynast?

Kven er redaktøren av den nye, moderniserte GT-utgåva??

Svar
Kommentar #16

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Kven er redaktøren av den nye, moderniserte GT-utgåva??

Har du så lest hva sies om Gud mål og mening med jødene i den nye pakt som jeg henviste deg til.

Som vi vel alle er enige i så er det mye av det som var i den gamle pakt oppfylt og skal ikke utføres lenger.

Men dette gjelder ikke landløftene, de står ved lag inntid den tid kommer da de igjen skal innta landet, og det er nettopp det de har gjort i dag.

Hvorfor som sagt, er kampen for å tilintetgjøre jødene og dere land så intens for denne verdens gud Djevelen og hans allierte tror du?

Svar
Kommentar #17

Terje Johs. Johansen

25 innlegg  1905 kommentarer

Sv:

Publisert over 5 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Er Israel idag verkeleg Guds folk i bibelsk meining?

Kva vilde Jeremia og Amos forkynt for Israel idag?

Israel er Guds folk gjennom Abrahams pakten Gud ga  ham ved å kalle han ut fra Ur i Kaldea. Navnet Israel  kom som sagt senere gjennom Jakob, hans sønnesønn. Der fikk han , Abraham løfter om land og at han skulle bli stamfar til mange, ja som havets sand. Denne ætten som Gud talte om var ikke bare jødene men senere også hedningene som fikk del i samme løftene gjennom Jesus Kristus. I utgangspunktet er det ingen forskjell mellom jøder og hedninger i dag. Vi er alle forent med Kristus på Golgata da han nedrev gjerdes skillevegg, fiendenskapen, og gjorde disse to folkeslag til ett. Ef.2 Han nedrev gjerdes skillevegg sier Paulus. Her mener han loven og lovgjerningene som skilte jødene fra hedningene ble tatt bort som frelsesgrunn. Vi hedninger vi sto utenfor denne pakten og hadde ingen del i den. Men når Jesus ble lovens ende, fikk vi også adgang til frelsen. Da Jesus kom, kom han egentlig først til sine egne, jødene for å forkynne om riket, det 1000 årige riket som skal opprettes. Men jødene forkastet budskapet han kom med, og tilslutt ble han korsfestet. Uansett om jødene dengang hadde tatt i mot frelsen, så måtte Jesus uansett til korset, for jødene var ikke syndfrie selv om de var en utvalgt folkeslag. Men da jødene forkastet dette ble frelsen gitt også til hedningene. Derfor dro han alle til seg på korset, sier skriften.

Når det gjelder for Israel i dag er loven oppfylt i Jesus Kristus på lik linje som hedningene. Paulus sier at det ligger et dekke over deres øyne til d.d. Dette dekket er det samme dekke som Moses hadde over sitt ansikt da han gikk ned av fjellet etter at han hadde fått lovens tavle. Folket ville ikke tåle å se det lyset Moses hadde over sitt ansikt ved nærkontakt med Faderen selv. Dette dekket ligger over Israels folk i dag, men Paulus sier at den dag Herren kommer igjen vil dette dekke fjernes, og da skal de gjennkjenne Messias og gråte sårt over ham som de hadde gjennomboret. Dette blir kollektiv frelse for Israel, men selvfølgelig er det mange jøder i dag som har tatt i mot Jesus. Jødene er den enste nasjon som har løfte om å bli frelst, nettopp fordi de er Guds utvalgte folk.

 

Jerimas hadde i dag forkynt at Jesus som døde for oss hadde innført en ny pakt gjennom sitt blod. Han ville fortelle spesielt jødene at den gamle pakt var forbi og at en ny pakt hadde blitt født gjennom Jesu død på korset. Dette er nådepakten alle mennesker har del i. Alle kan bli frelst gjennom Jesu blod som renser oss fra all synd. Jerm.31,31-34.

Amos hadde advart jødene at de måtte søke Jesus før den store trengsel og dom kom over jorden. Amos forteller om den dom som skal ramme hans folk i endenstid, men om Amos hadde levd i dag hadde han opplevd ham som han skrev om som den store dommer.

 

 

Svar
Kommentar #18

Helge Skår

44 innlegg  330 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Trur nok Bibelen inneholder profetier og løfter som gjelder jødene i større grad enn "Gud sitt folk" generelt. Men jeg ser det som Gud si oppgave å skjønne detaljene i løftene, og å oppfylle dem. Jeg vil ikke være til hinder, men heller ikke manipulere fram oppfyllelse av mi eller andres tolkning av løftene. Jeg vet lite om når de evt. skal oppfylles. Og det vil være feil å behandle jøder annerledes enn andre folk

Svar
Kommentar #19

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.

Trur nok Bibelen inneholder profetier og løfter som gjelder jødene i større grad enn "Gud sitt folk" generelt. Men jeg ser det som Gud si oppgave å skjønne detaljene i løftene, og å oppfylle dem. Jeg vil ikke være til hinder, men heller ikke manipulere fram oppfyllelse av mi eller andres tolkning av løftene. Jeg vet lite om når de evt. skal oppfylles. Og det vil være feil å behandle jøder annerledes enn andre folk

Jødene flest vil vist være som andre folk men det er det nok ikke, de er guds utvalgte folk om de vil det eller ei, og det gjelder oven for kristne og ikke kristne i denne verden.

Dette er noe av det samme som vi kristne også må forholde oss til at vi er utskilt eller utkalt fra denne veden for å høre Jesus til.

Det står i bibelen at først jøde så hedning, det vil si at dette gjelder alt i denne tidsalder både det gode og det onde!

Tro det eller ei Gud evige plan skal gjennomføres om du eller meg vil det eller ikke, dette gjelder alle mennesker.

At vi står så ganske nære han gjenkomst er tydelig når vi se på utviklingen i denne verden i dag.

Svar
Kommentar #20

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Hei Elias Per!

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Skal ein ta notis av påstandane om at Gud lova ein del av Abraham sine etterkomarar Palestina til odel og eige, då må ein fyrst bevise at Abraham ikkje er ein oppdikta skikkelse, deretter at han har møtt Gud, og til sist men ikkje minst, at Gud gav dagens jødar Palestina til odel og eige.

Hei

Jeg reiser mye for tiden. Innlegget var skrevet fra loungen på flyplassen i Brussel, på vei hjem fra Afrika. På mandag reiser jeg til Korea. Jeg må ta litt selvkritikk. Jeg skriver en del innlegg som jeg ikke har anledning til å følge opp. Derfor skal jeg , fra nå av, skrive færre innlegg og følge dem opp!

Jeg tror på Bibelen. Du tror det er en eventyrbok. Det er greit nok. Du har reist mye i ditt liv og sett mye og det har jeg veldig respekt for. Jeg reiser mye nå og ser mye.  Selv om vi er enige om mangt og meget blir nok aldi enige når det gjelder bibelen. Jeg kan ikke bevise noe men jeg forundrer meg når ting som står i , en flere tusen år gammel bok, oppfylles i disse dager. Er ikke det et tankekors?

Jeg vil gjerne fortelle om dagliglivet i Afrika! Jeg oppretter en egen streng for det. Jeg skal holde meg til den tråden å samle alle reiseskildringer der slik at det ikke blir rotete. Det er altfor mange tråder her om samme tema. Se feks om omskjøring av gutter. De som vil lese om det kan velge denne tråden. De som ikke vil kan la vær.

Jeg leser forresten dine reiseskildringer med interesse:)

Ellers kommer veden i morgen. Den må jeg få i hus. Du husker sikkert hvordan jeg henviste til den kjente tyske filosofen Alfred Von Bechkenspyler i en annen tråd her:)

Mvh Petter

Svar
Kommentar #21

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Hei Sten

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

3. HVA er forskjellen på den gamle og nye pakt, med hensyn til adventistene og futuristene(?)?

Hei

Takk for å holde igang debatten. Du klarte det!

Adventistene er veldig opptatt av å holde den gamle pakt. Det gjelder budene sabatten og spisereglene. Hvorfor driver de ikke med omskjæring? Jeg synes ikke dette virker konsekvent.

Mvh Petter

Svar
Kommentar #22

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Hei Oddbjørn

Publisert over 5 år siden

Mange er ikke særlig mottagelige for motforestillinger. Noen er det. Det gjelder begge sider.

Grunnen til dette innlegget var at jeg følte at vi hadde to debatter i en. Det ser du i innlegget. Jeg ønsket at vi skulle ha den parallelle debatten i en annen tråd. Derfor skrev jeg Kjør Debatt. Skjønner?

Mvh Petter

Svar
Kommentar #23

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Å ha reist mykje

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Du har reist mye i ditt liv og sett mye og det har jeg veldig respekt for

det er relativt, men eg reiser vel kanhende på ein annan måte enn dei fleste. Mellom anna skaffa eg med ein sykkel om bord i båtane eg var. Det gav meg mange opplevingar som eg minnes med glede. ein syklar ikkje langt frå hamna før ein er i ei anna verd.

Frå Afrika minnes eg med glede negerkongen med 4 koner og mykje avkom, som eg fekk ein flott samtale med. "Kongedømet" hans minka etterkvart som ungdommen tok utdanning og drog til byen. Derfor var han sterk motstandar av at ungdommen i hans stamme tok utdanning. Og konene hans oppvarta meg med å ta meg med rundt i hagen. Høgdepunktet var at dei grov opp  peanøtt til meg. Eg fekk dei levert rett frå åkeren. Tørka vekk det meste av molda, åpna peanetene og åt omlag slik eg et gulerøttene heime. For eg var då vaksinert mot alle skitsjukdommar, trudde eg. Det gjekk bra. Eg kan ikkje skryte av så mange store middagar og kulinariske opplevingar, men nokre få er det. Men desse peanetene ruvar i mitt kulinariske landskap, skitne eller ikkje, fordi dei var meg så vel undt!

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 922 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 130 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 922 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 130 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
28 minutter siden / 137 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
31 minutter siden / 1268 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
38 minutter siden / 1268 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1268 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1268 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1268 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1268 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1268 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1268 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1268 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 88 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1268 visninger
Les flere