Bernt Torvild Oftestad

76    140

Krf i går og i dag

Kristelig Folkepartis historie kan kaste lys over dagens situasjon og befordre refleksjon. Men løsning av partiets nåværende problemer ligger ikke i å se tilbake, men å tenke nytt - gjerne med historisk visdom som ballast.

Publisert: 19. jul 2012 / 3374 visninger.

Velgergrunnlaget for Krf har langt opp mot vår tid vært det lavkirkelige lekfolk i Den norske kirke, som var tilnyttet de store frivillige misjonsorganisasjoner, og store deler av den protestantisk frikirkelighet. Disse grupperinger kunne stå sammen, fordi de tihørte den samme protestantiske vekkelseskulturen som vokste frem under siste del av 1800-tallet. Men noe skilte. Her var ulike syn på den evangelisk-luthersk konfesjonsstaten. Kirkens lekfolk var på sine premisser opptatt av at den skulle sikres. Den gav rettsgrunnlag for rekristianisering. Protestantisk frikirkelighet var av naturlige grunner negative til konfesjonsstaten. Sett i et kirkesosiologisk perspektiv har velgerunderlaget fore Krf smuldret hen. I dag spiller ikke de frivillige organisasjoner innen Den norske kirke noen avgjørende rolle. Oppslutningen om dem er sterkt svekket. Den organisatoriske kraften er ikke lenger som den var. Frikirkelighet har heller vokst i en slik grad at den kunne ha utjevnet denne svekkelsen. Frikirkeligheten synes å være politisk splittet. Kristne som støtter FRP har ofte sin bakgrunn i de frikirkelige bevegelser. Når Krf i dag er et 5%-parti er det ganske enkelt et uttrykk for den kirkelige og religiøse utvikling.

Det er ikke lett for Krf å komme ut av den situasjon partiet nå er i. Den kirkelige og religiøse situasjon kan ikke bringes i revers. Det å utvikle og skaffe seg et nytt og bredere velgerunderlag vil lett innby til pragmatisk tilpassing til "tiden" - politisk og ideologisk. Men da står man i fare for å bli til forveksling lik andre partier og partiet mister sin eksistensberettigelse. Krf er heller ikke et parti for bestemte sosiale grupper og deres  økonomiske interesser. Partiets berettigelse hviler ene og alene i dets ideologi og dermed evnen og viljen til å omsette denne ideologien i praktisk politiske visjoner. Da står man tilbake med det grunnleggende spørsmål: Hva er det "kristelige" i Krf? Her nytter det ikke å begrense seg til proklamasjoner om Bibelens autoritet eller det flertydige begrepet:  "kristne grunnverdier". Det er viktig med "hjertesaker" og "kampsaker", men selvsagt ikke tiltrekkelig. For en tid siden arbeidet jeg med de viktigste politisk-ideologiske dokumenter som Krf hadde produsert de siste tiår. Jeg spurte meg hvilken prinsipiell tenkning om det moderne samfunn, det liberale demokrati etc. og om det "kristelige" som lå under.  Jeg er redd man ikke hadde funnet det nødvendig å gå ned på grunnlagsnivået. Derfor, trekk lærdom av fortiden, men tenk nytt og dypere. 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Oftestad har muligens rett

Publisert over 5 år siden

Ordet "muligens" i headingen er ikke for å antyde at Oftestad har urett. Utfordringen er at jeg ikke helt forstår konklusjonen. Oftestad presenterer en interessant analyse, som også jeg forstår – og som jeg tror er riktig, men det er dette med konklusjonen.

Oftestad peker, som fler av oss, på behovet for å rette blikket framover. Men jeg synes å ane en tilbakeskuelse i Oftestad sin analyse som mest sannsynelig ikke er bærekraftig – i følge Oftestad selv. Velgergrunnlaget for det "gamle" KrF eksisterer ikke lenger.

Det som har ført til det vedvarende lave nivået for KrF, er, slik jeg ser det – og åpenbart også Oftestad, forestillingen om og frykten for å støte grunnfjellet. Men, slik jeg også oppfatter Oftestad, så finnes ikke dette lenger som en politisk kraft. KrF sine strateger har muligens i lengre tid forholdt seg til et grunnfjell som ikke finnes. Det har hemmet utvikling og påkrevet modernisering.

”Den kristne kulturarven og -tradisjonen”blir i stadig større grad et allment akseptert og gangbart begrep. Dersom KrF følger opp egen tafatthet de senere årene, overlater de, ja, overrekker de også dette til Frp – helt gratis. Vær så god, feel free, help yourself. Og dermed sitter KrF der med kontantstøtten sin. Ja, og så det ikke-eksisterende grunnefjellet.

”Den kristne kulturarven” synes i stadig større grad å bli et begrep blant nordmenn flest. Det har absolutt intet med mannen med gjødselbomben og hans forskrudde ideer å gjøre. Enten vi aksepterer det eller ikke, så begynner stadig flere nordmenn å føle at sin egen kultur og sitt nedarvede levesett i stadig større grad er truet. Det er vanskelig å sette ord på hva dette egentlig dreier seg om. ”Den kristne kulturarven” er imidlertid for mange blitt et samlebegrep for det som er verd å kjempe for. Det er gått noen tiår siden nordmenn flest torde å ta ordet ”kristen” i sin munn. Nå er nettopp dette begrepet blitt det som samler svært mange.

For de av oss som er troende, innholder begrepet viktige begreper som ”kristne grunnverdier”, ”kristen tradisjon og praksis” og ikke minst ”kristen tro.” Det ligner veldig på ”grunnfjellet” sine verdioppfatninger, og dermed KrF sine egne grunnverdier. Det er jo ikke lite.

Dersom ikke KrF skulle være den fremste talsmannen for, og forkjemperen for ”den kristne kulturarven”, hvem skulle da være fanebærer for dette dyrebare? Frp står parat til å overta ethvert verdifullt verdibegrep. De har forstått verdien av og viktigheten av slikt, om de ikke har forstått innholdet i det. Men who cares? KrF burde ”care”.

Det blir spennende om de faktisk gjør det, eller om de velger å ta en Tor B. Jørgensen. Biskopen i nord har i dag vist hvordan ting kan forkludres bare en i tilstrekkelig grad sludrer i veg med hevet pekefinger (kritikk) og framfører tilstrekkelig med intetsigende god jul og godt nytt år (gode ønsker) i enhver ”god” sak. Han kritisert alt Bodø kommune gjorde i forbindelse med to sigøynerfamilier som drev villcamping på de kanter. En luring i kommunestyret mente at dersom biskopen ikke hadde andre og bedre løsninger å tilby, så burde han kunne ta imot sigøynerne i egen hage. Bordet fanger, og dermed endte biskopen på Dagsrevyen i en flau og patetisk forestilling der han måtte spille rollen som barmhjertig campingplassvert.

Slik kan det gå når teorier og løse tanker og ønsket om klapp på skuldra fra ”grunnfjellet” er viktigere en realpolitiske og mer fornuftige tilnærmninger. Det er opp til KrF selv å velge. Men ”Den kristne kulturarven” ligger der å venter. Det vil ikke bli noen dans på roser, men det vil samsvare med KrF sine grunnideer og ikke minst med det mange vil forvente av partiet. Kanskje til og med det gamle grunnfjellet ville kunne vekkes til live?

Som den romerske senatoren, som alltid avsluttet sine taler med at; ”For øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges,” må jeg framføre mitt eget mantra. KrF bør også finne seg en viktig ”timelig” sak som folk flest kan kjenne seg igjen i, verdsette og engasjere seg i og eventuelt også stemme på. En slik sak kan være arbeid og verdiskapning i Hans Nielsen Hauges ånd. Arbeid og verdiskapning er noe av det aller viktigste for enhver familie, og det er det absolutt viktigste for velferdsstatens videre utvikling og eksistens. Flere viktige og godt synlige fluer i en smekk.

Men dessverre. Ingen tok notis av senatorens innstedige og visjonære råd. Kartagerne kom. Roma ble inntatt og ødelagt.

Det hele er opp til andre enn meg – og Oftestad, for den del.

Svar
Kommentar #2

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Dette høres veldig riktig ut.

Publisert over 5 år siden
Bernt Torvild Oftestad. Gå til den siterte teksten.

Men da står man i fare for å bli til forveksling

Det var egentlig bare det jeg ville si.

Svar
Kommentar #3

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Dette høres veldig riktig ut.

Publisert over 5 år siden
Bernt Torvild Oftestad. Gå til den siterte teksten.

Men da står man i fare for å bli til forveksling

Jeg skulle nok ønske at Krf ble mer kristelig i sin forankring. Mer tydelig og modig kristen over hele linja.

Jeg vil bare anta at de har mistet veldig mye velgere fordi de er så utydelige i det spesifikt kristelige i sitt program. Det er tross alt her kjernevelgerne befinner seg.

Et "nytt og moderne og mer populært Krf, nå med enda mindre kristendom til samme pris" vil ikke akkurat trekke nye velgere fra kristenfolket. De vil, som alle andre velgere, se forandring inn i mot det de brenner for.  

Svar
Kommentar #4

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Dette er jeg også enig i,...

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

KrF bør også finne seg en viktig ”timelig” sak som folk flest kan kjenne seg igjen i, verdsette og engasjere seg i og

...og den saken burde være en tydelig plan for økonomisk vekst gjennom at private initiativer burde lønne seg, og at det statelige holder seg til det statelige.

For alle kristne er frie til å gi av sin overflod. Men for å kunne gi, må de kunne tjene. Om staten skal bli en ett-nasjons bedrift, så blir det lite å hente av nyvinniger i det hele tatt.

Når det er sagt, så tror jeg også Krf har skremt bort mange velgere, ved å vingle mellom høyre og venstre. Uansett hva de måtte begrunne det med, er det så lite tillittsvekkende for velgerne, som ønsker en viss form for klarhet.

Krf har også rimelig mye å hente på kommunikasjonsdelen, der de alt for lite frempå i media.

De blir borte i tåkeprat, der alle de andre partiene egentlig hevder seg bedre og kraftigere.

Derfor trengs også (i tillegg til allmenne fellessaker), at de tørr (!) å stå sin grunn på det kristne verdigrunnlag. Her kan de hente mye fra "den kristne kulturarv".

Etter min mening: vage meninger med smil og nikking vil ikke ro dette i land.

Det trengs ryggrad, og klarhet, ikke unnvikenhet og vingling.

Jeg ønsker meg ikke et potet-Krf, men et solid kristent parti bygget opp på solide kristne prinsipper og med en gjennomtenkt og standhaftig og tydelig media-opptreden.

(Alt dette savner jeg per dags dato. Synd å måtte si det)  

Svar
Kommentar #5

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Er ikke enig med deg.

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

. En slik sak kan være arbeid og verdiskapning i Hans Nielsen Hauges ånd.

Jeg har respekt for deg som debattant Danielsen, men her går du i den samme fellen som artikkelforfatteren, du forherliger det pietistiske svineriet ! Den kristene kulturarven har ingen fremtid i det norske samfunnet, eller norsk samfunnsdebatt, så lenge den i realiteten forvaltes av legmannsbevegelse og pietister, det gjelder også deres parti Krf, som knapt er et Kristelig demokratisk parti, men tvert om den pietistiske motkulturens politiske talerør, slik sett kan man trekke sammeligninger til det muslimske broskap. Før denne uapetittelig motkulturen som har tyrrannissert norske bygdesamfunn i generasjoner har blitt hevist til den historiske søppeldyngen der den vitterlig hører hjemme så har det ikke relevans å snakke om den kristene kulturarven, nettopp for de denne subkulturen har "stjålet begrepet" slik den frekt og freidig har stjålet begrepet verdikonservatisme (som egentlig er det å forhold seg til den gresk-romerske kulturtradisjonen, ikke forstokket bedemannskultur). At disse gruppene nå går i stadig mer ekstrem retning vies vel tydelig med den presten oppe i trøndelag som vil ha frem de postive sidene ved NS som han sier, nettopp i konstellasjonen Stiklestad. Hva er det jeg har advart mot i mine innlegg i månedsvis vedrørende dette temaet, og blitt latterliggjort og kommuniststemplet for av de såkalt konservative religiøse ? Man skal være kritisk i sin analyse av de kristenkonservative i vår tid, det viser desverre empirien.

Svar
Kommentar #6

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Kunnskap gjør debattene bedre

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

du forherliger det pietistiske svineriet

Du verden, Aarsund. Foreslår at du leser deg opp på Hans Nielsen Hauge og hans uvurderlige innsats og arbeid med å skape materiell utvikling i en rekke lokalsamfunn i en tid da svært mange levde i fattigdom. HNH burde være et forbilde for alle partier sin arbeids- og næringsutviklingspolitikk. Ettersom KrF nettopp er KrF, har de en gylden mulighet til nettopp å følge opp dette. Det ville vært bra for partiet - og for landet (hvis de da får gjennomslag for en slik politikk).

Svar
Kommentar #7

Rune Tveit

40 innlegg  4039 kommentarer

HNH

Publisert over 5 år siden
Hans ånd og hans holdning bør vi lære av. Men det er nok ikke bare å reise rundt i bygdenorge å starte nye sagbruk i våre dager. Men at det er hardt arbeid som gir frukt i det lange løp, det vet jeg. Jeg har prøvd den metoden og den virker.
Svar
Kommentar #8

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du tar feil

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Du verden, Aarsund. Foreslår at du leser deg opp på Hans Nielsen Hauge og hans uvurderlige innsats og

Jeg kan ikke si meg enig med deg. Haugianismen forfektet en purisme som i likhet med resten av lekmannsbevegelsen må anses som en heller sykelig kristendomsform. Det hele blir ikke bedre med at de via sitt parti Krf forsøker å prakke denne syklige forstokketheten på resten av samfunnet. Denne purismen og ønsket om å overføre sin livsstil på resten av befolkningen må anses som anti-liberal, uforenlig med verdiene i et liberalt demokrati. Lite skiller derfor slik jeg ser det lekmannsbevegelsen fra den syklige purismen som man finner i islamistiske bevegelser som på samme måte ønsker å gjøre sine samfunn til religiøs-puristiske helveter. På samme måte som man anser det adekvat å bekjempe den radikale islamisen ut fra demokratiske og liberale prinsipper på samme måte må disse "kristne" subkulturene bekjempes.

Svar
Kommentar #9

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Rune

Publisert over 5 år siden

Er jo aldeles enig. Jeg tenke kanskje at det implesitt i min henvsing til HNH ikke ligger et forslag om å reise rundt, det vil vel mest sannsynlig bety å gå til fots, å etablere sagbruk.

Poenget er, som du skriver, mannens eksempel, hans holdninger og for så vidt hans metode, som langt senere er uttrykt på en utmerket måte av Vømmel: De e itjnå som kjæm ta sæ sjøl.

Kjell: Frykt ikke. Pietismens tid i Norge er forbi. Det er intet som tyder på noe annet. Tvert imot.

Svar
Kommentar #10

Rune Holt

8 innlegg  10547 kommentarer

Mye

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Lite skiller derfor slik jeg ser det lekmannsbevegelsen fra den syklige purismen som man finner i islamistiske bevegelser som på samme måte ønsker å gjøre sine samfunn til religiøs-puristiske helveter.

Tyder på at Aarsund trenger å sette seg inn i saker han skriver om.

Lite tyder på at han har forstått et kvidder av hvilke holdninger som har bygget vårt bygdesamfunn.
Nemlig tæring ETTER næring.....nøysomhet foran grådighet....ytelse foran nytelse....

DET var Hauges holdning....Noe alle og enhver trenger å lære.

Svar
Kommentar #11

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Neida jeg frykter dem knapt

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Kjell: Frykt ikke. Pietismens tid i Norge er forbi. Det er intet som tyder på noe annet. Tvert imot.

Jeg frykter ikke for at pietismen skal få noen renessanse, men jeg reagerer på at deres ledere glorifiseres, mørkemenn som Hauge og Lestadius fortjener knapt det. Og jeg må si at det knapt er med sorg at man ser at deres parti Krf går undergangen i møte. Det vil nok kansje i fremtiden være et behov for et kristlig demokratisk parti i Norge, men da et parti av en kontinental-europeisk type, ikke et parti av Krfs type som aldri har vært er parti for kristendom generelt, men tvert om et parti for heller snevre religiøse grupperinger. Grupperinger som med sine verdier i realiteten står langt fra idealene i et liberalt demokrati. Disse grupperingene gir meg faktisk assosiasjoner til kristen-konservative miljøer i USA, og deres forsøk, ved hjelp av taktikk og aliansser, på å påføre sine holdninger og sin moral, sine "blue laws", på majoriteten av befolkningen i det landet.

Svar
Kommentar #12

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Jeg har kunnskaper nok

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Tyder på at Aarsund trenger å sette seg inn i saker han skriver om.

Lite tyder på at han har forstått et kvidder av hvilke holdninger som har bygget vårt bygdesamfunn.
Nemlig tæring ETTER næring.....nøysomhet foran grådighet....ytelse foran nytelse....

DET var Hauges holdning....Noe alle og enhver trenger å lære.

Tror nok jeg vet hva jeg snakker om. Norsk lavkirkelighet kan karakterieseres som et eneste stort flaggelantertog, en åndelig og kulturell elendighetsdyrking på linje med hva man finner hos fundamentalistiske muslimer (som dere merkelig nok er så redde for samtidig som dere har en vesenslikhet med dem).

Svar
Kommentar #13

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Krf og Calvin

Publisert over 5 år siden

Jeg har lest et sted at den Calvinistiske moral -" Be og jobb" er en del av årsaken til at  Nord-Europa og kanskje helst Nord-Amerika ligger langt foran de sydligere egne i utvikling, herunder økonomi og menneskerettigheter.   Med fare for å  bli nedsablet av bedrevitende våger jeg likevel å anføre dette.  La meg komme alle USA og Canadahatere i forkjøpet, så langt i fra alt er godt der, selv om alle vil inn i disse forgjettede land.   Men sør for Rio Grande er det mindre trivelig. For de som er uenige - og de er sikkert mange, så ser jeg med spenning fram til deres forklaring på forskjellene. For menneskematerialet er jo angivelig det samme,  ressursene stort sett likeså.

Svar
Kommentar #14

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Overskrift: Å tenke nytt og dypere – med historisk visdom.

Publisert over 5 år siden

Sitat (boldet) fra Oftestads innlegg som jeg ønsker å kommentere (sitatknappen virker ikke):

…… Men løsning av partiets nåværende problemer ligger ikke i å se tilbake, men å tenke nytt - gjerne med historisk visdom som ballast.

……Det er ikke lett for Krf å komme ut av den situasjon partiet nå er i.

……Da står man tilbakemed det grunnleggende spørsmål: Hva er det "kristelige" i Krf? Her nytter det ikke å begrense seg til proklamasjoner om Bibelens autoritet eller det flertydige begrepet: "kristne grunnverdier".

…… trekk lærdom av fortiden, men tenk nytt og dypere.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ovennevnte sitat fra Oftestads innlegg må jeg si meg helt enig i. Det ga meg lyst til å reflektere omkring det han skriver:

Om å tenke nytt – med historisk visdom som ballast:

Når verdensomspennende forskning har vist oss at kjønnsdifferensieringen blant mennesker er langt mer mangfoldig enn vi tidligere trodde, må dette få konsekvenser for hvordan vi anvender Bibelens budskap i vår tid. Jfr. Historisk visdom/ballast: Det var helt menneskelig og forståelig at de kristne vegret segfor å tro/godta at jorden var rund, – siden den i Bibelen var beskrevet med fire verdenshjørner. Etter hvert som uomtvistelige fakta ble kjent, lot både kristne og andre seg overbevise (om at jorden er rund). Om noen i Flat Earth Society i London fortsatt tror at jorden er flat, må de selvsagt få lov til det. Men samfunnet (og politikerne) bør hindre dem i å skade andre, – t.eks. med fordømmelser og trusler om evig pine.

 

Så til nåtid:

Det er et uomtvistelig fakta at noen er født tvekjønnet.

Trond Diseth (barnepsykiater på Rikshospitalet) har opplyst at det årlig fødes 100 barn i Norge med "uklare kjønnsorgan" - som oftest betyr en eller annen form for intersex. På verdensbasis er det begynnende aksept for godta kjønnsmangfoldet i det offentlige rom: I Nepal brukes tre forskjellige identifikasjoner: Kvinne, mann og 3. kjønn. Pakistan jobber med samme mål for øyet – så også India. Australia åpnet i år for muligheten til å bli identifisert som tredje kjønn.

 

Noen vil sannsynligvis innvende at det er så få tvekjønnede, og derfor må det ikke komplisere dialogen om samlivsetikken. Men Jesus fokuserte jo nettopp på enkeltmennesket. Jfr. hyrden og det ene lammet. Noen vil kanskje se på tvekjønnede som så "unormale" at det er noe legene bør ta seg av, og evt. gjøre korrigerende kirurgi, slik at de i sitt ytre tilpasser seg samfunnets konformitetspress om at en skal være enten mann eller kvinne. Men kanskje bør vi også stille spørsmål ved om det er etisk riktig å gjøre en form for kjønnslemlestelse før barnet er gammelt nok til å bestemme selv. Hvis vi fullt ut godtok mangfoldet blant oss, kunne slike operasjoner være unødvendige.

Jeg har en drøm om at de kristne skal gå foran i å akseptere likeverdighet for alle mennesker. Det mener jeg vi bør gjøre hvis vi vil følge i Jesu fotspor.

Hvis Krf skal beholde sin troverdighet m.h.t. å være "kristelig", bør partiet ikke forskjellsbehandle folk etter hvordan de er skapt i sine indre og ytre organer.

Ad indre organer: De som ikke kjenner til nyere forskning om hjernens form og funksjon i relasjon til kjønnsdifferensieringen, kan t.eks. se resultater fra en svensk hjerneforsker, Ivanka Savic, se Google.

Det er bra at KrF fokuserer på verdien av fellesskap i en familie. Det er også bra at de verdsetter at mennesker lever i juridisk forpliktende monogame livslange samliv. Men det blir en inkonsekvens hvis partiet fronter at et slikt gode skal forbeholdes de som er i A4-format i sin kropp og funksjon, samtidig som de påberoper seg å kjempe mot et sorteringssamfunn.

Oftestad forslag om å "tenke dypere" utfordrer oss. For å berettige å kalle partiet "kristelig", burde vi vel søke å formidle mest mulig av Jesu sinnelag. Jesu "oppskrift" på hvordan vi skulle følge ham, oppleves helt umulig å gjennomføre for de fleste av oss: "selg det du eier, og gi alt til de fattige….Kom så å følg meg" Men etter mitt syn kunne vi som ønsker å følge i Jesu fotspor, være mye flinkere til å "dele med vår neste". Vårt enorme materielle overforbruk synes jeg er "ukristelig". Det gjør at mange dør ute i verden, og det skader kloden vår. Hvordan kan vi tillate oss å stjele kloden fra våre etterkommere?

Ønsket om å få essensen i Jesu tanker om medmenneskelighet og nestekjærlighet implementert i KrF`s program, kan synes som en umulighet. At så mange på "grunnfjellet" sympatiserer med FrP, er vel tegn på at dyrking av mammon/dansen rundt gullkalven er populær blant KrF-velgere. Kanskje er det grunn til å frykte at en slik dreining i programmet vil svekke velgertallet ytterligere. Samtidig er det viktig at KrF ikke "mister sin sjel".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar
Kommentar #15

Kjellrun Marie Sonefeldt

177 innlegg  1377 kommentarer

KrF har ikke støttet profetiske gnister

Publisert over 5 år siden

i samfunnet. Det er mange av dem. Vil her nevne den profetiske gnisten som ble tent av bla. dr. Leif Ims,som våget å gå i mot APs linje vedrørende å kneble saklig fundert alternativ medisin. Norske leger utdannet i Europa fikk undervisning i biologisk medsin i studiet,og tok det med seg inn i praksisen da de kom tilbake til Norge. Men det ble ikke godkjent i Helsedirektoratet.  Jeg husker en debatt i NRKradio mellom helsedirektør Thorbjørn Mork og dr. Leif Ims under fødselsveene for akupunktur. Dr. Ims trosset helsedirektørens linje og praktiserte både akupunktur og opprettet skoler for biologisk medisin hvor helsepersonell ble elever.  Slik har biologisk medisin spredt seg over hele landet i sentre hvor både leger og alternativterapeuter jobber sammen. Jeg er ikke utdannet på området;jeg er bare en takknemlig bruker.

Svar
Kommentar #16

Kjellrun Marie Sonefeldt

177 innlegg  1377 kommentarer

Undertrykt profetisk gnist.

Publisert over 5 år siden

Jeg tillater meg å nevne enda en undertrykt profetisk gnist.  For 26 år siden fremmet Blå Kors og Det Hvite Bånd et forslag til Norske Kvinners Najonalråd,en paraplyorganisasjon for kvinneorganisasjoner. Det handlet om å ta i bruk TV i kampen mot rusgiftmisbruk. Resolusjonen ble en henstilling om, at kortfilmer om farene ved å begynne med narkotika må bli like vanlig som kortfilmer om fjell-og sjøvettregler. Det ble sendt til kringkastingssjefen,helsedirektøren,alle poltiske partier osv.osv. osv. Det dovnet hen,som vi vet. Særlig risikogruppene ville hatt stort utbytte av slik kortfilm som forfilm på kino. Jeg var avløsersykepleier på Blå Kors,men hadde ikke noe med kontakten med NKS å gjøre,men kontaktet KrF i øst og vest for å få Partiet til å følge opp resolusjonen.

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 72 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 75 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 268 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 72 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 75 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 268 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
13 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 211 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 2 timer siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1080 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1216 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1080 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 515 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere