Gunn Pound

127    63

Diskriminering av bipolare

Er det slik at samfunnet tolererer diskriminering av mennesker med bipolar lidelse ?

Publisert: 19. jul 2012 / 3081 visninger.

MELLOMMENNESKELIG NÆRHET – VIKTIGERE ENN DIAGNOSEN

Vi har en overdreven tro til at når spesialister utreder og setter diagnoser, så kommer rettighetene og behandling nærmest av seg selv. Vi ønsker ikke å ta innover oss at vi er underlagt et system som sorterer hvem som kan komme tilbake til arbeid og hvem som får trygd. Når det samme systemet kun ser diagnosen som viktig, mens det menneskelige blir satt til side, er det et overtramp mot menneskeverdet. Jeg falt ut av arbeidslivet da diagnosen ble forklaringen på alt som ikke fungerte.

2008 – Faller ut av arbeidslivet – Hva gjør BHT (Bedriftshelsetjenesten) ?

Jeg ble sykemeldt p.g.a. en depresjon som ble utløst av stress, vantrivsel og dårlig kommunikasjon i Arkivseksjonen. Av arbeidsgiver ble jeg tilbudt samtaler og oppfølging hos BHT og takket ja i den tro at de ville se mine muligheter og ressurser, samt ivareta mine interesser. Jeg var åpen om min diagnose Bipolar lidelse og tydelig på at jeg ikke taklet stresset i Arkivet og at den beste løsningen for å unngå utstøting fra arbeidslivet var omplassering til annet arbeid med mindre stress og mer forutsigbarhet. BHT og Etaten (tidligere arbeidsgiver) konkluderte med at omplassering ikke ble aktuelt da arbeid i en ny enhet ikke ville endre problemene. Derfor måtte jeg fortsatt være sykemeldt og kom aldri tilbake. Diagnosen ble forklaringen på alt som ikke fungerte.

BHT satte aldri i gang en arbeidsmiljøundersøkelse som kunne avslørt uheldige faktorer i arbeidsmiljøet, og de skjønte heller ikke at dårlig personkjemi kunne vært en mulig årsak. Diagnosen ble svaret.

BHT `s hovedmålsetting er å forebygge psykiske og fysiske helseskader i arbeidsmiljøet, sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. I den sammenheng skal BHT opptre som nøytral sakkyndig overfor arbeidsgiver. Med dagens bemanningssituasjon makter ikke BHT å ivareta behovene til de mange som rammes av den store uhelsebølgen psykiske helseplager. En annen viktig barriere mot å forebygge utstøting fra arbeidslivet er fordommer og stigmatiserende holdninger i mange fagmiljøer inkludert BHT. Mange helsearbeidere er opplært til å fokusere på sykdom og begrensninger og ikke på menneskets ressurser og muligheter. Det er fremdeles en lang vei å gå for og anerkjenne psykisk helsesvikt på linje med somatisk helsesvikt.

2010 – Klager til LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet)

Da jeg hadde en godt dokumentert diskrimineringssak, sendte jeg inn klagen og begrunnet den med at jeg til forskjell fra andre medarbeidere i Etaten ikke fikk muligheten til å prøve annet arbeid. Jeg viste også til at mange medarbeidere gjennom årenes løp av ulike grunner ble tilbudt omplassert til andre avdelinger. Mange av disse har langt mindre utdanning enn

meg. Jeg fikk aldri den muligheten og anser derfor dette som usaklig forskjellsbehandling.

Etter å ha innhentet Etatens versjon konkluderte LDO med at arbeidsgiver ikke hadde brutt arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven da BHT synes å ha frarådet omplassering/tilrettelegging. Til klagen la jeg ved psykiaters uttalelse som anbefalte omplassering til annet arbeid med mindre stress og mer stabilitet. Ombudet tok ikke hensyn til psykiaterens vurderinger og min versjon ble heller ikke hørt.

Ombudet la til grunn at arbeidsgiver ikke kunne klandres for ikke å ta opp spørsmålet om tilrettelegging og oppfølging da bedriftslegen synes å ha frarådet dette.

Hvorfor lyttet ikke LDO til psykiateren som er fageksperten på psykiske lidelser og til meg som er ekspert på mitt liv ? Jeg klaget på Ombudets avgjørelse og sendte saken med nye opplysninger til Likestillings- og diskrimineringsnemnda som uten å ha vurdert saken på nytt

støttet LDO `s uttalelse.

Mangler LDO og Nemnda kompetanse om psykiske funksjonshindringer ?

En av LDO `s mange oppgaver er å håndheve arbeidsmiljøloven og loven om forbud mot diskriminering av funksjonshemmede som begge er gode papirbestemmelser. Spørsmålet er

: Hvilke kunnskaper og holdninger til psykiske helseutfordringer finner vi hos dem som forvalter disse lovene ? Møter vi fordommer og stigmatiserende holdninger blant disse ? På tross av gode lover ligger Norge på Europatoppen i antall uføretrygdede og bak hver tredje uførepensjonering er en psykisk lidelse.

Kompetanseheving og holdningsendringer må til om LDO skal makte å møte oss med respekt og forståelse. I diskrimineringssaker med psykiske lidelser bør LDO leie inn fagfolk med spisskompetanse i psykiatri som kan bistå juristene , og de bør også lytte til den som saken omhandler.

Mer raushet – Diagnosen må brukes som verktøy

Tenk om alle kunne vært litt rausere med hverandre så kanskje flere kunnet kommet raskere tilbake i full jobb. Hvis diagnosen kun blir en rettighet man har for å få sykepenger, og ikke et verktøy for veiledning og tilrettelegging, starter man i feil ende. I dag har vi et rigid system som ikke tar høyde for skjønn i vesentlig grad selv om intensjonen for nettopp det å utvise skjønn skal være bærende i all oppfølging av sykemeldte.

Mange beskriver opplevelsen av avmakt, jeg vil si at det nærmest er en forakt for svakthet i vårt velferdssamfunn. En utstøting av de med alvorlig psykisk lidelse. En psykiatridiagnose

de aller fleste helst vil slippe å forholde seg til.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Diagnoser til besvær

Publisert over 5 år siden

Diagnose betyr gjennom kunnskap. Hva vi gjør med kunnskapen, er av uendelig stor verdi for den som får innsikt i den spesielt fra innsiden.

Diagnose som samlebetegnelse for å forklare et menneskes reaksjon på krevende omgivelser alene, kan være veldig reduksjonistisk og av og til et alvorlig bomskudd. Det er forståelig at det livsrommet man da får tildelt blir trangt og kan oppleves krenkende.

Med diagnoser kan det også gå troll i ord, og derfør bør de behandles med varsomhet så de ikke ødelegger den som blir bærere av dem.

Kanskje burde diagnoser i psykisk helsearbeid blitt fjernet. Kanskje de slett ikke passer inn i et så sammensatt menneskeliv som de skal dekke.

 

Svar
Kommentar #2

Gunn Pound

127 innlegg  63 kommentarer

Diagnoser kan misbrukes

Publisert over 5 år siden

Takk for godt svar. Dessverre er det slik at diagnoser blir brukt mot folk og det skjer ofte blant helsepersonell. Det viktigste med en diagnose er at problemet får et navn og kan fungere som et verktøy og  som en rettledning for hvordan takle dette på en best mulig måte. Det verste er at man tar alle i en gruppe under en kam, og da blir diagnosen viktigere enn mennesket. Man ser seg blind på diagnosen og ser ikke menneskets ressurser og muligheter bak diagnosen.

Svar
Kommentar #3

Guri Kristiane Bækholt

0 innlegg  3 kommentarer

Når familien snur ryggen til

Publisert nesten 5 år siden

Hva gjør man når man er bipolar og familien snur ryggen til?  Har lest mange gode innlegg her og vet det finnes steder å henvende seg, men jeg har blitt svært skeptisk til mennesker jeg ikke kjenner, spesielt etter at mine såkalt nærmeste som går for å være en ildsjel i kampen om likeverd har gjort alt hun kan for å dytte meg lenger ned i hullet.  Jeg har flotte venner, men orker ikke å belaste dem, har såpass selvinnsikt at jeg ikke gidder å kværne runft på den samme leksa, ellers er jeg en morsom og tilsynelatende sterk og glad person som lever i helvete.  I perioder har jeg tydd til de fleste former for smertestillende, men skulle så gjerne leve uten.  Noen som kan gi meg et godt råd?

Svar
Kommentar #4

Guri Kristiane Bækholt

0 innlegg  3 kommentarer

Når familien snur ryggen til

Publisert nesten 5 år siden
Svar
Kommentar #5

Gunn Pound

127 innlegg  63 kommentarer

Når familien snur ryggen til

Publisert nesten 4 år siden

Det gjorde dypt inntrykk på meg å lese innlegget ditt. Familien skal jo være den som beskytter og støtter når livet blir vanskelig. Du skriver at du har en bipolar lidelse. Faktisk har jeg det samme selv og forstår hva du sliter med. Ille var det å lese at et familiemedlem er ildsjel for likeverd. Det blir så dobbelt. Den som har hjulpet meg mest er min beste venn Jesus. Til han kan vi gå med alt og han finner nye veier for oss. Er det ektefellen, barn el. foreldre som behandler deg så dårlig ?

Vil gjerne hjelpe deg og jeg skal ta deg med i aftenbønnen. Mitt råd er : åpne ditt hjerte for Jesus og bli venn med han. Du kan kontakte et trossamfunn som du har tillit til. F. eks. Frelsesarmeen er en veldig fin og seriøs organisasjon. Håper dette kan være til hjelp. Du kan også ringe Mental Helses hjelpetelefon nr. 116 123. Lykke til og Gud velsigne deg.

Svar
Kommentar #6

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3175 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gunn Pound. Gå til den siterte teksten.
: Hvilke kunnskaper og holdninger til psykiske helseutfordringer finner vi hos dem som forvalter disse lovene ? Møter vi fordommer og stigmatiserende holdninger blant disse ? På tross av gode lover ligger Norge på Europatoppen i antall uføretrygdede og bak hver tredje uførepensjonering er en psykisk lidelse.

Kompetanseheving og holdningsendringer må til om LDO skal makte å møte oss med respekt og forståelse. I diskrimineringssaker med psykiske lidelser bør LDO leie inn fagfolk med spisskompetanse i psykiatri som kan bistå juristene , og de bør også lytte til den som saken omhandler.

Mer raushet – Diagnosen må brukes som verktøy

Tenk om alle kunne vært litt rausere med hverandre så kanskje flere kunnet kommet raskere tilbake i full jobb. Hvis diagnosen kun blir en rettighet man har for å få sykepenger, og ikke et verktøy for veiledning og tilrettelegging, starter man i feil ende. I dag har vi et rigid system som ikke tar høyde for skjønn i vesentlig grad selv om intensjonen for nettopp det å utvise skjønn skal være bærende i all oppfølging av sykemeldte.

Mange beskriver opplevelsen av avmakt, jeg vil si at det nærmest er en forakt for svakthet i vårt velferdssamfunn. En utstøting av de med alvorlig psykisk lidelse. En psykiatridiagnose

de aller fleste helst vil slippe å forholde seg til.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

tror det viktigste her er igrunnen holdninger, ikke bare holdninger til den med psykisk lidelse, men holdninger til hvilke rolle de forskjellige har (fx en psykiatrisk sykepleier, og en psykolog er ikke helt det samme), og holdning til informasjon (selv om en person har en diagnose, og ikke er enig i det jeg mener, betyr det ikke at det personen med diagnose sier er feil)

mye bør vel også gjøres med dette med å få folk i jobb, men jeg ser ikke helt det store håpet, jeg tror det kreves både pisk og gullrot, og sikkert noe pålegg om å ha stillinger for folk som ellers stiller svakt.

Svar
Kommentar #7

Guri Kristiane Bækholt

0 innlegg  3 kommentarer

Når familien snur ryggen til

Publisert over 3 år siden

Kjære Gunn,

Vet det har gått lang tid siden innlegget, men min ustabilitet forfølger meg hvorenn jeg går, i alle mine kroker og kriker. Ville bare takke deg for at du tok deg tid til å svare og også be for meg.  Jeg er selv en åndelig person, men kanskje ikke kristen så det er vanskelig for meg å be til Jesus, men jeg ber og ber. Gi meg styrke, gi meg klarhet og gi meg mot.  Jeg håper det kommer (tilbake), for nå er jeg så sliten at jeg begynner å tvile på om jeg noen gang vil greie å komme meg på bena igjen.  I en alder av 45 er jeg så sliten at jeg faktisk har lyst til å slukke det lille lyset jeg har igjen.  Derfor er det så viktig at noen tar seg tid til å lytte og vise at de bryr seg.

Takk 

Mayzi

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 915 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 129 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 133 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 915 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 129 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 133 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
22 minutter siden / 136 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
24 minutter siden / 1266 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
31 minutter siden / 1266 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
44 minutter siden / 1266 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1266 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1266 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1266 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1266 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1266 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1266 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 88 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1266 visninger
Les flere