Kjersti Aspheim

63    894

En blodtørstig gud?

Er bibelens gud en blodtørstig gud? Ofring til gud var en selvfølge i GT. Dengangen var den mye ofring av dyr, og til og med menneskeofring til gud ble vurdert. Menneskeofring av den uskyldige Jesus står sentralt i kristen tro. Er ikke dette problematisk?

Publisert: 18. jul 2012 / 2777 visninger.

Ofring er noe jeg har tenkt mye på i det siste. I mine øyne er ofring til en gud høyst problematisk. Dette av flere grunner.

For det første gir det presteskapet/de som arrangerer ofringen en urimelig makt, men for meg er det også selve ideen som skurrer. Det er noe primitivt over en gud som må ofres til for å blidgjøres.

Ideen om den blodofferkrevende gud, passer ikke med min tanke om gud som kjærlighet.

Jeg er klar over at ved å ta opp dette tema stiller man spørsmålet, tror man på bibelens gud overhode. For meg er det gudsbildet som blir gitt i bibelen ingen fasit. Det viser bare hvem forfatterne mente gud var på den tiden bibelen ble skrevet. Guds sanne vesen er relativt uavhengig av den.

Om noen talte med gud på den måten GT beskriver samtaler med gud ville vi vel se på vedkomne som gal? La meg ta et eksempel tredje mosebok «Herren sa til Moses: Si til Aron og sønnene hans at de skal være varsomme med de hellige gavene som israelittene vier til meg, så de ikke vanhelliger mitt hellige navn.» Det er skrevet som en samtale mellom Moses og gud, og veldig mye handler om gaver og forskjellige typer offer.

Hvordan ser du på ofring?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Hvordan kan det være enighet om det?

Publisert over 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Det er bred enighet blant forskere idag om at Jesus anså seg selv som en apokalyptisk profet som profeterte forløsning for (jøde)folket allerede i sin egen levetid.

Når spørsmålet etter hvem Jesus som historisk person var har opptatt forskere i 200 år, og enda er det ingen enighet om svaret?

Svar
Kommentar #52

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Ja, det har du helt rett i

Publisert over 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Jeg leser at du har vanskelig for å se disse egenskapene som et uttrykk for fullkommen renhet -

For meg er de uttrykk for en duealisme.

Svar
Kommentar #53

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Når spørsmålet etter hvem Jesus som historisk person

Min kilde er Bart Ehrman: "The new testament - A historical introduction"

en bok som står på pensumlister over hele kloden.  Denne måten å se Jesus på er vanlig hos historikere som ser Bibelen gjennom historikeres briller.  Det er naturligvis mange andre måter å se Bibelen på.  Men det finnes også historikere som mener Jesus aldri har eksistert, iallefall ikke en Jesus som er i nærheten av de fortellinger Bibelen kommer med og at alt som er skrevet og sagt om ham er myter og oppspinn.

Svar
Kommentar #54

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Daniel Ålien. Gå til den siterte teksten.

Men den kostet ikke alt! Jesus ble jo ikke ofret!
Jesus "steg ned fra sin himmelske trone" og fiksa ting, før han steg opp igjen og han lever vistnok ennå i beste velgående.

Et offer innebærer at man gir avkall på noe for å oppnå noe annet. Det er ikke et offer om ingenting går tapt. Det er dette jeg vil frem til.

Ville det ikke heller vært et offer om Jesus faktisk måtte ta en straff tilsvarende vår egen (altså til evig tid)? Først da mener jeg det er snakk om å "ta straffen vår på seg".

Vel, Daniel. Her ligger nøkkelen til sannheten om hvem Jesus Kristus er og nøkkelen til dødsriket.

Hele Kirken, altså Den Romerske Katolske Kirke og hennes barn (de som følger hennes ti bud) tror nettopp det du her peker på men de forstår det ikke selv. Vel, de forsøker å skjule det.  

Sannheten er at da Jesus steg ned tok Han på seg vår syndige natur for evig og alltid. For evig og alltid forlot Han Sin posisjon som Skaper og Gud, for å bli som oss. Da Han døde i vår syndige natur fikk Han herlighetslegemet, som vi også skal få og Han for evig og alltid skal vandre som oss, iblant oss på den nye jord. Selvsagt gjorde Han ikke synd i syndig natur.

Kirken imidlertid tror ikke Jesus kunne komme i syndig natur lignelse fir de tror det er synd bare å være/ ekistere i syndig natur. Altså er man syndig uten å gjøre synd, de sier man er en synder fra unnfangelsen. Ja, det kan virke som DRKK sier at selve unnfangelsen i seg selv også er synd. Er det rart man har homofili i DRKK? Trelldom?

Jesus kom for å fri oss fra trelldom og Han sier at vi blir unnfanget og født som vi skal være men at vi fødes inn i en fallen syndig natir og påvirkes/ skades av denne.

Derfor er sannheten at Peter ser på sin bror og menneske som står ved hans side, i lidelser og sier at dette menneske er hans bror men også Gud. Tror man det er man fri.

Matt 16,15-20 Han sa til dem: Men I, hvem sier I at jeg er? 16 Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. 17 Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen. 18 Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen. 20 Da bød han sine disipler at de ikke skulde si til nogen at han var Messias.

 

 

 

 

 

Svar
Kommentar #55

Magnus Husøy

19 innlegg  4126 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

For meg er de uttrykk for en duealisme.

Hei. Kan du forklare og eksemplifisere litt nærmere hva du legger i dette i denne sammenhengen?

Svar
Kommentar #56

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2387 kommentarer

Bibelen.

Publisert over 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Men det finnes også historikere som mener Jesus aldri har eksistert, iallefall ikke en Jesus som er i nærheten av de fortellinger

Hei Frode! Hyggelig å se at det fortsatt er liv i din nysgjerrighet på det åndelige.

Det er selvfølgelig interessant å se på bibelen som en lærebok i historiefaget og gå den etter i sømmene. Men jeg vil mene at uansett hva man måtte finne av evidens i den ene eller andre retningen så har det relativt ubetydelig interesse for ihvertfall meg som kristent gudsøkende menneske.

I denne sammenhengen kan jeg velge å tenke at alt jeg finner der står der fordi den Allmektige Gud ville ha det nettopp slik. Hvordan han rent praktisk har ordnet det med mennesker og materie får nå være hans sak og for meg gjerne et mysterium jeg kan leve med.

Dessuten ser jeg heller på bibelen mer som et verktøy enn en bok og i særdeleshet en historiebok. Et verktøy for meg til å finne den Gud  jeg søker, og et verktøy for Gud til å lede meg til seg. Og jeg har registrert i mitt indre at den gjør nytten sin. Det er nok for meg. Jeg slutter ikke å anvende multiplikasjonstabellen om historikere finner ut at den har en helt annen opprindelse og oppstått annerledes enn man tidligere mente. Det berører ikke dens hensiktsmessighet om du forstår.

Det finnes selvfølgelig drøssevis av argumenter mot mitt syn, men dette er den måten jeg så langt velger å tenke på fordi jeg anser den hensiktsmessig for meg.

Svar
Kommentar #57

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Et lite innblikk i verktøyboksen

Publisert over 5 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Dessuten ser jeg heller på bibelen mer som et verktøy enn en bok og i særdeleshet en historiebok.

Et viktig utgangspunkt Mons Henrik å bruke Bibelen som verktøy, det er det jeg også bruker den til. Som historiebok kan den også betraktes, men aldri i samsvar med den nære historien eller innenfor de siste 5-6000 årene. Det finner du ut ved å lese i Forkynneren 1.9-11 - v11 opplyser oss om at ingen husker tiden som var og som skal gjenta seg, slik at ingen kan minnes tidligere slekter eller tider(eller om vi eventuellt har levd før i en tidligere verdenssyklus lik den vi  lever i nå).

Vi kan med andre ord betrakte Bibelen som en overlevering (Luk.1.1ff) av en veldig fjern fortid som i fremtid vil gjenta seg, derfor kan en lese bibeltekster som meget sannsynlige profetier for en tid som kommer - fortalt i en vansklig bildelignende form (lignelser og gåter) Det finnes ingen årstallsammenheng som viser til hvilken tid skriften er skrevet i, annet enn at Gud opplyser om at hans ord er en fortelling som bare gjelder endetiden fra begynnelse til slutt (Jes.46.10) og dermed kan vi når vi leser fra Guds ord, forstå at alt dreier seg om noe som skal skje i de aller siste dager, men fortalt i et noe gåtefull språk som gjør at forståelsen av teksten er, slik som det står skrevet om i Dan.12.9 forseglet inntil endens tid - først da skal tekstene oppklares og forståes rekkevidden av. Og da blir det slik Jes.29.11 beskriver: For dere har hvert syn blitt som ord i en forseglet bok. Om en gir den til en som forstår skrift, og sier: «Les dette!» så svarer han: «Jeg kan ikke, den er forseglet.» 12 Om en gir boken til en som ikke forstår skrift, og sier: «Les dette!» så svarer han: «Jeg forstår ikke skrift.»

Det er først når lammet åpner opp for grunntekstene at alle får innblikk i sannheten (Åp.5.5)

Svar

Siste innlegg

Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 13 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 14 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 1759 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 105 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
2 dager siden / 711 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 6 timer siden / 223 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 6 timer siden / 223 visninger
Stefan Hallman kommenterte på
Hit, men ikke lengre
rundt 6 timer siden / 868 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 7 timer siden / 3351 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 7 timer siden / 1583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 7 timer siden / 2135 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Les flere