Svein Granerud

2    1

Løse kanoner – lite treffende om Normisjon

Løse kanoner er skumle saker, de kan gå av til feil tid og treffe feil mål.

Publisert: 18. jul 2012 / 2665 visninger.

Leder i Norges KFUK-KFUM, Øystein Magelssen, finner billedbruken «Løse kanoner» passende etter Normisjons generalforsamling. Det er et enkelttema fra strategisamtalen som gir ham behov for å gå kritisk ut mot Normisjon, slik han også gjorde det etter å ha deltatt i Norkirken Drammens jubileumsfeiring for få år siden.

Av Normisjons ca 1200 lokale voksenfellesskap regner 26 seg som forsamlinger, altså vel to prosent. I  8 – 10 av dem forrettes dåp. Langt de fleste døpes til medlemskap i Den norske Kirke, i samsvar med avtale om Dåp i bedehusforsamlinger, inngått 2011 mellom Den norske Kirke (v Bispemøtet) og NLM, ImF og Normisjon.

Framveksten av forsamlinger og menigheter innenfor de lutherske organisasjoner, gjenspeiler en tid hvor geografisk tilhørighet for mange betyr mindre enn før. Isteden søker en fellesskap hvor en deler teologisk profil, gudstjenesteform, utadvendt profil, har tilbud til barn og unge m.m. Noen steder møtes dette behovet av lokalmenigheten i DnK, andre steder er det kanskje en Normisjons-forsamling som møter behovet for fellesskaps-mangfold. Som Magelsen skriver, er Normisjonsfolk mange steder nøkkelpersoner i lokalmenighetens arbeid. Slik vil det fortsatt være. Men det er trist at han med sin fartstid i kirkelige lederoppgaver ikke ser behovet for å ha et bredere fellesskapstilbud i en tid hvor så mye er i endring. Og det undrer at han så selvsagt betrakter folkekirkens kontaktflate som totalt overlegen den som en kristen organisasjon kan ha.

Det er rett at folkekirkens berøringsflate er stor. Kontaktflatens verdi avleses likevel ikke i statistikk over berøringspunkter, men i hva en berøres av når kontakten er der. Den viktigste kontaktflate er hverdagens mange møteplasser hvor tro og Jesus-etterfølgelse er synlig og troverdig. Dette er et fokus i Normisjons forsamlinger, og vi ønsker flere av dem. Hvis vi sammen når flere, er ikke det noe å glede seg over? Og er det «svært problematisk ut fra kirkelæren» at sakramentene forvaltes i en slik forsamling? Normisjon har ingen ambisjoner om å etablere seg som eget kirkesamfunn, slik Øystein Magelsen skriver.

Men vi ser at mange unge kristne fort blir sakramentsløse, om vi ikke legger til rette for sakramentsforvaltning i nye forsamlinger. Forkynnelse og all nådemiddelforvaltning i Normisjon skjer under tilsyn fra organisasjonen. Dette tilsynet er forankret i vår forpliktelse på Guds ord og den Lutherske bekjennelse, slik den er basis for Den norske Kirke. Felles lære forener, ulike ordninger splitter ikke (jfr. Confessio Augustana art. 7). Med vår læreforpliktelse og vårt misjonsoppdrag er Normisjon festet i Kirkens basis og oppdrag. Bildet av den løse kanonen oppleves lite treffende. Men hvor festet i Skrift og Bekjennelse glipper, er sammenligningen i høy grad relevant. Med det for øyet undrer det oss at Magelsen velger Normisjon som angrepsmål.

PUBLISERT  PÅ VÅRT LANDS DEBATTSIDER 18. JULI SOM SVAR PÅ MAGELSSENS INNLEGG. DET LIGGER OGSÅ SOM KOMMENTAR I MAGELSSENS TRÅD. MEN REDAKSJONEN FANT AT DET OGSÅ BURDE VÆRE EGET INNLEGG

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
4 minutter siden / 53 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
33 minutter siden / 673 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 673 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Plast, et miljøproblem
rundt 1 time siden / 4832 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1071 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 673 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 673 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 673 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 10 timer siden / 10229 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 10 timer siden / 1071 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 11 timer siden / 1292 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 11 timer siden / 611 visninger
Les flere