Kristin Clemet

70

Tigging: Sosial dumping i stor skala

Er tilrettelegging for tigging virkelig en god og verdig måte å hjelpe medmennesker på?

Publisert: 18. jul 2012 / 3814 visninger.

Det er noe rart med debatten i Norge.

Hvis det kommer en ufaglært EØS-borger til Norge, tar en ledig jobb i byggebransjen, skaffer seg et bosted, tjener 120 kroner timen, betaler skatt og dermed får tilgang til basale velferdsordninger, kalles det sosial dumping.

Etter Regjeringens mening er det sosial dumping av utenlandske arbeidstakere både når det skjer brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard, og når lønn og andre ytelser er "uakseptabelt" lave sammenlignet med hva norske arbeidstakere normalt tjener, eller ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter der slike gjelder.

Det er sosial dumping også dersom den det gjelder, selv opplever en form for sosial jumping. Ifølge norske regler er det nemlig sosial dumping, selv om vedkommende tjener fem ganger mer enn han gjorde i hjemlandet, og selv om inntekten og levestandarden stiger raskt etter ankomst til Norge.

Sosial dumping er et sterkt negativt ladet uttrykk. Det likestilles med "utnytting" og "utbytting", og det betraktes som svært "nedverdigende" for dem det gjelder. Derfor er detforbudt..

Hvis det derimot kommer en ufaglært EØS-borger til Norge og tar jobb som tigger til 10 - 20 kroner dagen i et fullstendig "svart" og uregulert arbeidsmarked og uten å kunne skaffe seg et bosted eller forsørge seg selv, kalles det ikke sosial dumping, og det er ikke forbudt.

Det er ikke forbudt, selv om de det gjelder, aldri - ved hjelp av tigging - vil kunne ha håp om å oppleve noen form for sosial jumping.  Tigging bidrar ikke til sosial mobilitet, og det løser heller ikke noen grunnleggende problemer for dem som tigger.

De fleste som reiser mye i fattige land, vet dette: Man gir ikke til tiggere, selv om det skjer unntak, fordi det ofte er veldig vanskelig å la være. Grunnen til at man ikke gir, er ikke, som Dagsavisens redaktør Kaia Storvik skrev i går, at vi har begynt å "hate fattige" eller har sluttet å være solidariske. Vi gir ikke, fordi vi vet at det ikke løser noen problemer, men snarere forsterker dem.

Å tillate en utlending å jobbe hvitt for 120 kroner timen, er det samme som å gi han sjansen til en klassereise. Å gi penger til de utenlandske tiggerne i Norge, er det samme som å være med og skape en permanent underklasse.

Så hvorfor er det første forbudt - og det andre tillatt?

En kjettersk tanke kunne være denne: Det er ikke slik kommentatorer som Kaia Storvik tror; at vi ikke orker å se på eller hater de fattige. Kanskje er det tvert om; at vi så inderlig vel, tåler den urett som ikke rammer oss selv. Bygningsarbeideren som tjener 120 kroner timen, derimot, er, slik mange oppfatter det, en trussel mot vår egen rikdom. For som Regjeringen påpeker: Sosial dumping er forbudt også fordi det "er uheldig for andre arbeidstakere og virksomheter i Norge, fordi det kan føre til en urettferdig konkurransesituasjon med urimelig press på opparbeidede rettigheter" for norske arbeidstakere.

Sagt med andre ord: Bygningsarbeideren som tar til takke med litt lavere lønn enn tariffen i Norge, er en trussel for norske arbeidstakere. Tiggeren er det ikke.

En annen forklaring er at man ikke forutså denne utviklingen den gangen Bondevik II-regjeringen opphevet tiggerforbudet, slik også tidligere justisminister Odd-Einar Dørum nylig har uttalt. At tilstrømningen av tiggere til mange av Europas byer skulle ta form av en slags uformell arbeidsinnvandring, sto nok ikke klart for alle.

Så kan man spørre: Er tigging et arbeid?

Enkeltstående tilfeller av tigging er selvsagt ikke et arbeid - ei heller farlig for noen.

Systematisk tigging, derimot, slik det nå bedrives i Oslo og i andre byer i Europa, er et arbeid, som både er tidkrevende, strevsomt og antagelig også ganske kjedelig og - ja - tidvis nedverdigende. Problemet med dette arbeidet er imidlertid at det ikke er noen som har etterspurt det, at det er totalt uproduktivt, at det kaster svært lite av seg, og at det er helt uregulert. Her er det ingen myndigheter eller fagforeninger som passer på, hverken arbeidstid, arbeidsmiljø eller lønn - eller om det er noen "arbeidsgivere" som står bak, som grovt utnytter sine "ansatte".

Jeg har i utgangspunktet vært mot å forby tigging, ut fra den liberale grunnholdning at mennesker må få gjøre hva de vil, så lenge det er frivillig, og de ikke skader andre. Men jeg er blitt mer usikker. Jeg syns at motstanderne av forbud, som f.eks. Kaia Storvik, gjør det altfor lett for seg selv når de nøyer seg med å stemple sine meningsmotstandere som "farlige", "populistiske"  eller "usolidariske". De har muligens et poeng når de sier at et forbud i seg selv ikke vil løse noen grunnleggende problemer - men er det ikke også motsatt? Løser tigging noen grunnleggende problemer?

De gjør det også altfor lett for seg når de selektivt plukker forskning - ofte svært overfladisk forskning - for å "bevise" at det som foregår bak og rundt tiggerne, egentlig er nokså uskyldig. Det forundrer meg bl.a. at så få viser til denne grundige artikkelen, som sto iAftenposten for en tid tilbake. Etter min mening virker det godt dokumentert at det i det minste også forekommer menneskehandel, kriminalitet, grov utnyttelse av barn, seksuelle overgrep og bakmenn som ikke bare organiserer, men som også utnytter tiggerne på det groveste.

Romfolkets situasjon er tragisk. Heldigvis er både Europarådet, men særlig EU i stigende grad engasjert i å forsøke å gjøre noe med den. Det er et svært vanskelig arbeid. Men når norske politikere viser til at det er utfordringer som primært må løses på europeisk nivå, betyr det ikke at de fraskriver seg ansvar. Norge, og Oslo kommune, tar selvsagt del i dette arbeidet! Norge er en del av Europa - dets fortid og fremtid - og vi deltar heldigvis i alle slike programmer, selv om vi har valgt å stå utenfor EU. Norge er bl.a. blant de store bidragsyterne til arbeidet for romfolket i deres hjemland.

Spørsmålet som nå diskuteres i Norge, betyr antagelig lite i den store sammenhengen, men likevel: Vil et forbud mot tigging (i en eller annen form) gjøre situasjonen for romfolket bedre eller verre - eller spiller det ingen rolle?

Jeg tror ingen kan si noe sikkert om det. Jeg tror likevel at det å gjøre det vanskeligere å tigge, kan gjøre det lettere å hjelpe og motivere til å forsøke å finne andre og bedre måter å livnære seg på, slik man f.eks. har greid med dette pilotprosjektet. Samtidig vil det selvsagt kunne ramme kriminelle bakmenn og andre som profiterer på tiggerne. I tillegg er det en påminnelse til regjeringene i Europa om at EU-systemet ikke bare er et system for "fri flyt". Det er også et system som forplikter landene til å sørge for sine egne borgere. Fordi noen land i Europa er fattigere enn andre, mottar disse landene store overføringer fra EU-fellesskapet. Noe er direkte øremerket tiltak for bl.a. romfolket. Og adgangen til reell arbeidsinnvandring gjelder fortsatt alle borgere i EØS.

I parantes bemerket: Lederen for aksjonen "Folk er folk" sier til VG i dag at han vil forsøke å konstruere en type jobber som raskt skal gi romfolket adgang til en rekke norske velferdsytelser. Det gjenstår å se hvorvidt dette er mulig (det vil jo bl.a. antagelig være sosial dumping), men en ting er sikkert: Blir det mulig, vil det få innvandringsmotstanden i Norge til å eksplodere. Jeg tror det er viktig å innse at det er en potensiell konflikt mellom en sjenerøs velferdsstat og en liberal innvandringspolitikk. Jeg er blant dem som mener at denne konflkten kan løses, slik jeg mange ganger har skrevet om på bloggen min før. Men det kan ikke skje med aksjoner - kun med langsiktig arbeid og gjennomtenkt og fornuftig politikk.

Et argument, som av de fleste kommentatorer anses for illegitimt, er hensynet til andre som ferdes i byen. Jeg syns ikke dette er et helt illegitimt eller irrelevant moment.

Byrommet - vårt fellesrom - er for alle. På samme måte som vi bør begrense antall forbud mot handlinger som ikke plager andre enn en selv, må det være visse restriksjoner på hva vi kan gjøre i det rommet som vi skal være i sammen. Det må og skal tas hensyn i fellesrommet: Vi kan ikke forsøple, bygge, bråke eller ta oss til rette slik vi vil, der andre ferdes med like stor rett som oss selv. Det må være et mål at flest mulig kan trives og finne sin plass i det åpne fellesskapet som byen representerer.

Det er ingen selvfølge at byrommet er åpent for alle -  eller at alle vil ferdes i byen. Den som har reist litt rundt i verden, har sett utallige byer, der de mest velstående har trukket seg tilbake fra fellesrommet - inn i sine private hager og rom - i verste fall med skremmende vakthunder og piggtråd på gjerdene. Tilbake i byen er de fattige, farlige og forlatte.

Noe slikt vil ikke skje i Norge. Men det illustrerer betydningen av å ta vare på fellesrommet, og at alle vil ønske å ferdes der.

Romfolket og tiggerne utfordrer våre liberale holdninger.

Det sier noe om kvaliteten på samfunnet vårt hvordan vi håndterer dem som ikke passer inn i flertallets foretrukne samfunnsmodell.

Samtidig er det hjerteskjærende å se hvordan barn frarøves sine fremtidsmuligheter og dømmes til en evig tilværelse som tiggere.

Derfor må vi spørre: Er tilrettelegging for tigging virkelig en god og verdig måte å hjelpe medmennesker på?

Dette er et innlegg fra Kristin Clemets blogg, skrevet 14. juli.

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Ett godt poeng jeg ikke har tenkt på. Nå aner det meg at vi er uenig om det å gi snekkeren 120 kr timen, men jeg ser poenget ditt ovenfor tiggeren. Så skal det oppveies mot andre problemstillinger, men du har ett godt poeng i det du skriver.

Kommentar #2

Elisabeth Hoen

50 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kristin Clemet. Gå til den siterte teksten.

Å tillate en utlending å jobbe hvitt for 120 kroner timen, er det samme som å gi han sjansen til en klassereise. Å gi penger til de utenlandske tiggerne i Norge, er det samme som

God artikkel!

Jeg bare tenker at arbeidsgivere som drar nytte av arbeidskraft fra folk som kommer fra land hvor lønnsforventningene er lavere, og så tilbyr de lav lønn for arbeid i forhold til andre nordmenn - hvem tjener på det? Det blir jo så klart i bedrifters interesse å ansette folk utelukkende fordi man kan betale mindre slik at profitten kan gå opp for lederne i bedriften. Det er jo ikke slik at de ekstra pengene er øremerket også arbeiderne (derfor får de jo lav lønn). De er vel øremerket mer penger til lederne - slik at de kan forbruke mer og arbeideren forbruke mindre. Her går det nok opp i opp. Så tilbyr man enkle hurom i arbeidsperioden - så reiser arbeidstakeren hjem på besøk - så tilbake osv. Dette er vel EU`s økonomiske tanker med EU? Fattigdom er nasjonale problem mens arbeid er oversnasjonale problem. Hvis alle land bare hadde forbudt tigging så...ja, da hadde sikkert noen fått det som de vil; sosial dumping ville utgått og blitt erstattet med; KOM DERE VEKK HERFRA ELLER JOBB FOR SLAVELØNN! Mye bedre det, vel?  

Kommentar #3

Tor-Andre Kongelf

4 innlegg  400 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kristin Clemet. Gå til den siterte teksten.

Derfor må vi spørre: Er tilrettelegging for tigging virkelig en god og verdig måte å hjelpe medmennesker på?

Du har kommet med noen rare ufornuftige påstander i fortiden, men her er du inne på noe.

Det heg syns er rart er hvorfor i all verden holder man en helt annen standard for sigøynere enn med andre folkeslag?

Dersom de her som turister så kan de feriere på campingplasser som andre sigøynere og turister gjør.

Skal de være her permament for å skaffe penger så kan de gå på NAV og skaffe seg en jobb, lære seg språket.

Det bør bli en slutt på å behandle tiggere og sigøynere som små spedbarn som ikke kan værken lese eller skrive. Dersom det ikke er tilfelle da selvsagt.

 

Kommentar #4

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Hva kan romfolket lære oss i verdens rikeste land?

Publisert over 6 år siden

Det hadde vært interessant om vi fikk et intervju av noen av dem i beste sendetid. De er jo en motpol til vår livsstil.

Vi lever i et land som tar oss råd til å lønne kunstnere og vi betaler dyrt for å bli underholdt av krampaktig morsomme stand up komikere. Idrettsutøvere som heller ikke produserer noe annet enn underholdning verdsetter vi høyt. Idrettsskader har merkelig nok høy status, i forhold til andre livsstilsykdommer.

Vi utdanner til og med mange ungdommer til yrker som vi vet at det er svært vanskelig å brødfø seg på.

Samtidig finnes det mennesker som innrømmer at de er mammamobbere og misliker at unge mødre har det bedre idag enn de selv hadde det i sin tid.

Vi er et underlig folk som gir rom for mange rare valg, samtidig som vi er svært skeptiske til minoriteter som går sine egne veier.

Jeg undrer meg påmange ting, som hvorfor ikke kommunene kan tilby dagsarbeid til de fattige, slik som i andre land?

Og hvorfor kan det ikke lages herberger slik at folk kan få tak over hodet og en dusj.

Jeg opplever tigging som ubehagelig. Trolig fordi det gir meg dårlig samvittighet både å gi, og å la det være. Jeg liker ikke å se at folk fornedrer seg selv slik heller, og nettopp det gjør at det er fristende å snu seg bort fra dem.

Nå som de er her, skulle jeg ønske at de fikk en mulighet til å fortelle oss litt om hvorfor de lever som de gjør, slik at vi kan bli kjent med dem og få respekt for dem. Kanskje har de noe verdifullt å tilføre verdens rikeste land, som vi ikke bør være foruten.

Kanskje det ville vært verdt en studie?  

 

 

Kommentar #5

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hvorfor ikke tilby romani folket arbeid med vedlikehold av våre veier. Det er plenty å gjøre. de kunne sikkert bli ansatt i et romensk entreprenørfirma som kunne levere anbud på f eks å lage ny 4 felts     E 39 fra Kristiansand til Stavanger en av landets verste dødsveier.

Kommentar #6

Kjersti Aspheim

64 innlegg  895 kommentarer

Forbud mot å være fattig

Publisert over 6 år siden

Ola Nordmanns følelser omkring romfolket er talende. Aggresjon, sinne, hat-ytringer... Dette blir gjort på flere måter, fra den mest primitive agresjonen man ser hos narkomane tiggere til politikeres uttalelser i media. Det siste i bunn og grunn gjennomført av den samme holdningen som de førstnevnte. Og så er det alle gråtonene i mellom...

I bunn og grunn ønsker vi dem ikke-eksisterende. Det gjør "resten av europa" også. Vi hadde politiske ledere for en 60-70 år siden som hadde samme tanke. Og vi vet alle hva det endte i.

Roma, sigøynere, tatere etc etc. Ukjære barn har også mange navn. De er den mest diskriminerte gruppen i Europa.

Uten særlig muligheter blir de jaget fra sted til sted. Det er ikke noe nytt, det har skjedd i generasjoner.

Mange velger å tigge fremfor å stjele som den siste desperate løsning for å klare seg fra dag til dag, og kanskje klare å spare noen kroner til skolebøker og klær til barna. Skal man ta også denne muligheten bort er det rett og slett ikke lov å være fattig i Norge.

I mine øyne må vi ærkjenne virkeligheten, tåle å se, tåle å lukte, tåle å høre. Vi må stå oppreiste nok til å klare å se fattige i øynene. Erkjenne problemet, se det i hvitøye. For ellers fortsetter ikke VI å være mennesker. Vi blir brikker i matrialismens skremmende tannhjul som ikke ser andre verdier enn kroner og ører.

Om man ser historisk på det ligger ikke ansvaret i Romenia eller hvor de nå har statsborgerskap. Det ligger hos hvert eneste land i Europa. Vi har alle en ugrei historie i hvordan de er behandlet i generasjoner.

Nei, de er ikke delikate. Fattigdom stinker... den enkle løsningen er å ønske at de forsvinner. Vi burde vite hvor den veien går.

Kommentar #7

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Svært generaliserende.....

Kommentar #8

Kjersti Aspheim

64 innlegg  895 kommentarer

Det er jo nettopp poenget...

Publisert over 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.

Svært generaliserende.....

Når man bruker begrep som "Ola Nordmann" er det jo nettopp den generaliseringen man ønsker å benytte seg av. Jeg kunne sagt "gjennomsnittsmennesket i Norge, men da gir det et litt stivere inntrykk...

Om du ikke føler deg truffet er det flott!!!

Kommentar #9

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

TROVERDIGHET I GIVER-TJENESTEN

Publisert over 6 år siden

Enten jeg gir til kristne og humanitære organisasjoner så må jeg ha - jeg sier JEG - ha TROVERDIHET om at det jeg gir går til oppriktige og ærlige mennesker og organisasjoner. Hvordan kan vi vite om det vi gir til disse tigger-konene virkelig går til dem og deres familie og at det ikke står noen bakmenn bak som kanskje ikke har ærlige hensikter. Dette VET vi ikke noe om - MEN - dette har jeg hørt - og min mann observerte også en "kjekkas i flott dress og mobil" som så ut til å ta styringen over hvor tigger-kona skulle plassere seg - både blikk-kontakt og mobil-kontakt (tigger-kona tok en mobil fram fra skjørte-kanten med blikket mot mannen) var på plass. Hvordan i all verden skal jeg få tillit og troverdighet når jeg IKKE VET....

 

En organisasjon som Frelses-armeen har iallefall i ALLE ÅR - ord på seg og går for å være troverdig i sin sosiale og kristne tjeneste for mennesker. DA GIR JEG.

Men  hør på disse bedrevitende sosialistene som er så selvrettferdige at det er vondt - ja, unnskyld indignasjonen - men dette har jeg opplevet fra den kanten gang på gang. Og de er de FØRSTE til å anklage andre. ANDRE gjør da OGSÅ så godt de kan uten at de er sosialister av alle avskygninger. Men det virker som om de "rett-troende" sosialister har oppskriften på ALT, kan ALT, vet ALT, ja det er ikke måte på. Er det rart at andre steiler.

OG....vi på høyre-siden har INGEN - medier å uttrykke våre meninger i - på samme måte som venstre-pressen som nær sagt sitter på bukten og begge endene innen medie-verdenen. Å Herre Gud - du snakker om nyanse og balanse i nyhets-bildet og medie-verden...Det er jo latterlig...... Gang på gang trekkes venstre-sidens folk frem i venstre-mediene - (kanskje ikke så rart.....).

Du er jo også såpass toneangivende at du blir hørt og lest - i motsetning til en ubetydelig pensjonist - som ikke blir lagt merke til. (Iallefall virker det slik).Den ENESTE avis som taler MIN sak - er kristen-avisen Idag.

Jeg er den FØRSTE til å gi til nødlidende - men jeg som andre oppriktige mennesker må ha TROVERDIGHET. Tenk det Hedda...... Og det synes jeg faktisk ikke er for mye forlangt.

 

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77409 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43454 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34841 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27802 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22442 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22150 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20053 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19055 visninger

Lesetips

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
1 dag siden / 161 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
2 dager siden / 359 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
2 dager siden / 137 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
2 dager siden / 123 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 178 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
3 dager siden / 233 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
4 dager siden / 273 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
4 dager siden / 163 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
4 dager siden / 113 visninger
Les flere

Siste innlegg

Les flere