Eivind Lundager

24

Grov norsk medie-manipulasjon om PLO på Stiklestad

Om mange mener at norske medier er ensidige i sin Midtøsten-dekning, i favør av den arabiske siden, er vel resultatet som forventet, da man på maktens tinder fikk idéen om å invitere Midtøsten til Stiklestad: Nå overgår media sannelig seg selv.

Publisert: 18. jul 2012

Denne gangen er det ikke det som faktisk skrives og uttrykkes som er det verste. Det dreier seg nokså klart om en samkjørt stille kampanje der PLOs prominens, Hanan Ashrawi, ikke skal forhåndsomtales i mediene. Noen annen fornuftig forklaring finnes ikke. Ellers står store deler av det norske pressekorpset alltid parat og ringside når PLO og det faste kontaktnettet i utenriksdepartementet, og ikke minst rundt generalsekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet – når han har noen megetsigende politiske budskap som må ut i beste sendetid og i solide oppslag, stort sett alltid med god timing. 

Avdøde PLO-leder Yassir Arafat og nåværende generalsekretær i Arbeiderpartiet, Raymond Johansen, hadde fra år 2000 flere samtaler om videre felles strategier. Arbeiderpartiet gjemmer nå konsekvent sine ideologiske prosesser bak en multikulturdoktrine, der en samtidig henter inn arabisk symbolikk og retorikk fra Jerusalem og Betlehem.

Etter det vi forstår er det statskringkastingen NRK som også kjører løpet i forbindelse med PLOs propaganda-show på Stiklestad, Olsok-kvelden. Det hele skal være godt timet mot NRK Dagsrevyen kl. 19.00, altså 29. juli. Forbindelsene har så langt gått via en sentralt ansatt på NTNU i Trondheim, men det har stort sett dreid seg om praktiske opplysninger om ankomst til Stiklestad og skisser for tematikk. De spesielt utvalgte har imidlertid fått oppgitt et eget telefonnummer (mobilnummer) direkte til PLO-dronningen Hanan Ashrawis sekretær. Mon ikke NRK sitter på enda flere direkteforbindelser den veien?

Media i viktig støttefunksjon for PLO

Her er mitt stalltips: Etter NRK – som nok er tildelt en hovedfunksjon i propaganda-fremstøtet under Olsok, synes Aftenposten (redaktør Hilde Haugsgjerd) og TV2 og stå henholdsvis som nr. 2 og 3 i køen. Her blir det intervjuer både i Oslo og på Stiklestad, med korte sekvenser fra Hanan Ashrawis tale. Hva som skal kjøres er vel trolig avtalt.
Vi er i ferd med å få medier som blir mer og mer lik Sovjet-tidens Moskva. Det meste av årets politiske Olsok-teater dreier seg om å lage en pyntelig ramme om den ”kristne” PLO-representanten som riktignok styres av ti muslimer i en såkalt ”kriseregjering” etter 2010, i den hensikt å få en ny stor økonomisk tilførsel gjennom EU. Norge sitter som kjent som leder for den internasjonale Giverlandsgruppen, og har en betydelig støttefunksjon direkte i PLO-systemet, så ensidig, ustøtt og naivt at jeg i mitt stille sinn håper på en regjeringskrise så snart som mulig, slik at vi kan få endret den politiske kursen i dette landet. Svermeriet er farlig stort nå, og det har havnet helt inn på Stiklestad, midt i Olsok-feiringen! 

Men altså, de må alle ha fått meldinger om ikke å forhåndsomtale PLOs stunt på Olsok på Stiklestad. Slik melding kan også ha blitt gitt via utenriksminister Jonas Gahr Støres personlige sekretær, eller fra en kontaktperson på statsministerens kontor. Dette vet vi ikke sikkert, men poenget er at dette tilsynelatende grenseløse politiske teatret som nå fanger inn Stiklestad, synes samordnet med et innarbeidet medienettverk. Unnskyld meg, men hvor har det blitt av demokratiet og den frie pressen? Paradoksalt nok skal også den ikke så rent lite venstrevridde generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund også til Stiklestad for å holde foredrag under Olsok. Jeg tror intet blir bedre av det. Snarere tvert i mot.

Bare det at ikke en eneste journalist gjør anskrik er jo helt utrolig. Her dreier det som om noen som lykkes i å omgjøre Stiklestad til en ren politisk arena for særinteresser og politisk kampanje-journalistikk.

Stiklestadaksjonen er sterkt tilstede i år, men plutselig har mediene glemt at aksjonen eksisterer. Til nå er ikke aksjonen omtalt overhodet i forhold til alt som settes i sving under Olsok. Grunnen er nok først og fremst at talsmenn for aksjonen kan komme til å omtale PLOs celebritet, og da er hun jo forhåndsomtalt, altså i strid med de politiske premissene som synes å være lagt god tid i forveien, med rene medie-groupies på laget. Jeg syns dette er direkte ekkelt!

Folk ønsker ikke et slikt Stiklestad

Er det da slik at det forutsettes at folket mener det er helt greit at Stiklestad gjøres til en tumleplass for Arbeiderpartiets innfall – i forhold til den arabiske og muslimske siden av Midtøsten? Er det illegitimt å problematisere dette også?

Til tross for at det gikk meldinger ut i media om Hanan Ashrawis nærvær på Stiklestad allerede i mars i år, er det altså ikke ett eneste medieorgan i dette landet som har nevnt hennes nærvær. Altså ut over denne ene notisen i lokalavisen ”Verdalingen”, er én av de definitivt mest profilerte skikkelsene i den palestinske frigjøringsorganisasjonen ikke nevnt med ett ord i våre medier.
Heller ikke etter at det offisielle Stiklestad-programmet ble sendt ut med PLO-utsendingens navn på for et par uker siden, kom det til ett eneste oppslag i noen norske medier, sentralt eller regionalt. Dette minner sterkt om noe i retning av rene totalitære tilstander.

Nå er det riktignok Arbeiderpartiet som dominerer direkte og indirekte med sine betydelige eierskap, direkte og indirekte (A-pressen og LO-organer) i norske aviser og i medier for øvrig. Det bør likevel finnes en grense for hvor langt dette kan tøyes, der Arbeiderpartiets politiske kampanjer blir utfordret direkte? På Stiklestad har partiet møtt kraftig motbør, med fokus på reell ideologi bak multikulturdoktrinen og andre maskerader, der partiet nå rett og slett dropper ut av samfunnsdebatten og bare kjører på ut fra en maktbase hvor store deler av partiapparatet synes å ha overvurdert sine muligheter. Kanskje særlig etter 22.juli, som selvsagt kan brukes og misbrukes politisk for å ramme politiske motstandere som er oppegående og bevisste, også på det ideologiske feltet.

En god del vil møte fram på Stiklestad og vinke farvel til Arbeiderpartiets hegemoni i norsk politikk, men det er mulig at en samtidig bør vinke farvel til mediekulturer som ikke hører hjemme i noe demokrati. Den politiske kampanje-journalistikken er en klar forsterkning i forhold til det demokratiske underskuddet vi nå har i dette landet, og den må ikke bare analyseres i forhold til det som faktisk blir tatt med, men også i forhold til temavalg og ikke minst politisk timing, pluss det som konsekvent ikke blir tatt med. Dette siste er nemlig vanskelig å dokumentere.

Roy Vega som selv har vært med i ”Spelet” på Stiklestad i minst ti år og har journalistisk bakgrunn, har pekt på at det helt konsekvent unnlates å stille kritiske spørsmål til maktfyrstene som nå altså med suveren forakt for folkevalgte organer (det være seg Stortinget eller Nord-Trøndelag fylkeskommune) bare støter om konseptet på Stiklestad til et internasjonalt, multikulturelt senter. Det bare skjer – for så å kjøre på med Arbeiderparti-definerte ”dialoger” med arabere i Midtøsten. På selveste Olsok-kvelden kommer det altså et hovedforedrag i PLO-regi.
Er det noen som kan se for seg hvilke følelser dette utløser blant folk? Eller gir man bare blaffen i slike følelser nå, i det medie-nettverkene har vokst seg sterke nok? Som om det bare må være slik! Vi som har utfordret dialogen har av egen erfaring erfart at den kun er forbeholdt de spesielt innvidde. Vi som kritikere forties konsekvent, mobbes, og gjentatte ganger forsøkes kritikken mot denne utviklingen å gjøres illegitim i seg selv.

Aksjonister parkerer Arbeiderpartiets ambisjoner

Men jeg tror nok noen har undervurdert slitestyrken i Stiklestadaksjonen, som med en kjernestyrke på godt over 1000 aktivister kommer til å utfordre Arbeiderpartiet både på Stiklestad og tvers gjennom neste års valgkamp. Samtidig er vi meget betenkt over det fatale fraværet av profesjonalitet i media. Ikke en eneste journalist har stilt ett kritisk spørsmål til maktmenneskene som turer fram på Stiklestad for å bruke stedet i sin politiske propaganda. Nå er det multikultur-doktrinen som er spesielt trendy i Arbeiderpartiet, men vi tror det fortar seg i møte med folk, rett og slett. Det er nemlig mulig å gjennomskue mye av retorikken som jo maskerer Arbeiderpartiets ideologiske føringer, ofte ved å henge på kvasi-teologiske uttrykk og begreper i verdispørsmål.
Underhånden motarbeides kristendommens posisjon i norsk kulturhistorie. Vi ser hvor raskt oppløsningstendensene kommer i det denne merkevaren i vår kultur forsøkes eliminert inn i en sfære hvor det meste skal likestilles med islam, både som religion og ideologi. Altså i praksis med to parallelle lovsystemer i en nasjon. Slikt fungerer bare på Arbeiderpartiets tegnebrett, i møte med et Norge som er inkluderende, men som samtidig bærer i seg en kulturell integritet Arbeiderpartiet aldri vil lykkes i å fjerne.
Jeg tror faktisk det slaget allerede er tapt, på vei til Stiklestad. Dit kom de, dagens maktfyrster, men ikke lenger. Og nå bærer det sannelig utfor på meningsmålingene. Det er nok av dem som etter sigende skal sørge for at Nord-Trøndelag som Arbeiderpartiets klart sterkeste bastioner skal falle, og det gjennom hele valgkampen, skal vi tro aksjonistene.

Rungende taushet

Ingen skal fortelle meg at den rungende tausheten som omgir PLOs utsending på Stiklestad, som altså skal holde hovedforedraget Olsok-kvelden, ikke er samkjørt mellom våre hjemlige medier. Hvordan dette undergrunnsapparatet egentlig fungerer skal jeg ikke avsløre her, men vi kan vel nøye oss med å slå fast at noen bakspillere og mellommenn kanskje er mer gjennomsiktige enn de tror de er? Jeg håper og tror at investorer vet å kjenne sin besøkelsestid, og etablerer reelle uavhengige medier i dette landet som nå virkelig er ute og kjører når det gjelder kritisk journalistikk i forhold til det rådende maktapparatet. Dette med tanke på det statsbærende partiet og dets nettverk i byråkratiet, helt inn i politisk tematikk og dagsordenfunksjon ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter tvers gjennom Olsok. Dette er klamt, og det er tamt. Noen må ta konsekvensene av denne sære medie-situasjonen og sette på alarmklokkene foran det viktige stortingsvalget neste år:
Hvordan skal de borgerlige partiene kommunisere med et publikum i et land der kampanje-journalister og redaktører i innarbeidede nettverk bare sitter klare for å forsvare Arbeiderpartiet? Det vi er vitne til foran årets Olsok på Stiklestad er meget betenkelig. Det finnes altså politiske medie-nettverk som arbeider parallelt med maktapparatet, i støttefunksjoner. I Midtøsten er frontene klare nok, og da avslører journalistene seg over tid. Og hva skjer når Arbeiderpartiet trekker Midtøsten til Stiklestad? Jo, da ser vi sannelig den politiske ensidigheten manifesterer seg, allerede før hovedoppsettingen i dette nye politiske teatret for makthaverne.

Eivind Lundager

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Synes du har et bra innlegg -men savner Gunnar Stålset og de klerikales medvirkning i denne gjennomgangen.

 

Hadde ikke de stilt seg villig for maktapparatet, hadde dette vært adskillig vanskeligere å gjennomføre.

Kommentar #2

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

folk

Publisert over 7 år siden
Eivind Lundager. Gå til den siterte teksten.

Er det noen som kan se for seg hvilke følelser dette utløser blant folk?

jeg er også folk.feiringen av blodbadet på stiklestad gjør meg kvalm.

men ser ikke helt verdien av plo oppi det her heller

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Norsk utgave

Publisert over 7 år siden
Eivind Lundager. Gå til den siterte teksten.

Ingen skal fortelle meg at den rungende tausheten som omgir PLOs utsending på Stiklestad, som altså skal holde hovedforedraget Olsok-kvelden, ikke er samkjørt mellom våre hjemlige medier.

Det er vel akkurat slikt tankegods som gir opptakten til en god gammeldags norsk konspirasjonsteori..

Kommentar #4

Johannes Morken

438 innlegg  937 kommentarer

Islam på Stiklestad?

Publisert over 7 år siden
Eivind Lundager. Gå til den siterte teksten.

denne merkevaren i vår kultur forsøkes eliminert inn i en sfære hvor det meste skal likestilles med islam, både som religion og ideologi. Altså i praksis med to parallelle lovsystemer i en nasjon.

Det er litt av ein konspirasjon du lanserer. Det du skriv om islam i denne samanhengen reiser eit spørsmål: Veit du at Hanan Ashrawi har anglikansk, kristen bakgrunn, og at ho kjem til Stiklestad på seminar saman med ein biskop frå Jerusalem?

Vårt Land har skrive fyldig om Ashrawis gjesting på Stiklestad. Vi har kritisert mangelen på breidde på seminaret sidan inga israelsk stemme er invitert, og at skuggane frå NTNU-tilsettes krav om boikott av Israel fort blir eit bakteppe også for dette arrangementet. Men vi minner samtidig om at det i fleire land i Midtausten, i kristendommens vogge, står eit omvendt Stiklestad-slag: Kristendommen er på vikande front. Så kanskje aktivistane som lanserer dei villaste konspirasjonane skulle alliere seg med den vesle kristne minoriteten i Det heilage landet for å verne kristendommen i kristendommens eiga vogge?

Til orientering: Vårt Land har ikkje mottatt noko beskjed frå statsministerns kontor om å dysse ned Olsokseminaret. Det er ikkje slik det fungerer her i landet.

Kommentar #5

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Kanskje det - men slik det presenteres av deg, kan det kanskje også tjene som en avsporing?

Kommentar #6

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Fra programmet til årets Olsokseminar leser jeg følgende:

"Olsokseminaret er et samarbeid mellom biskopen i Nidaros, Stiklestad nasjonale kultursenter og Olavsfestdagene i Trondheim. Det vil i år ha rettferdighet som tematisk overskrift og vil ha et fokus på ulike sider ved situasjonen i Midtøsten, der uttrykket «over grenser» kan relateres til mange forhold både i egentlig forstand og i overført betydning. 

Dr. Hanan Ashrawi, kjent palestinsk akademiker og samfunnsaktør, refl ekterer over ytre og indre faktorer som påvirker spørsmålet om fred i Midtøsten.  Ashrawi fikk flere politiske posisjoner innen de palestinske selvstyremyndighetene som ble etablert i kjølvannet av Osloprosessen og etter til-delingen av Nobels fredspris til Rabin, Perez og Arafat i 1994.  Hun har vært sentral i det innledende arbeidet med å etablere en selvstendig palestinsk stat.

Biskopen i Nidaros og biskopen i Jerusalem (?), Jordan (?) og Det hellige land (?) medvirker under seminaret.  Olsokseminaret fortsetter i Trondheim.  (Så blir da kanskje det sentrale sprøsmål - hvorfor dra Hanan Ashrawi og hennes utlegning om "Verdier på liv og død.  "The prospects of peace in Palestine:  External contexts and internal dynamics" inn på Stiklestad? - i og med at det foregår noe i Trondheim som er lengre og bredere i konteksten en akkurat hennes utlegning?)

Har sett noen snutter og foredrag med HA og de er etter min mening rimelig kjedelige - det eneste som engasjerer er å sitte med avkryssning hver gang hun tar munnen for full og sender at gårde en ullen påstand som sannhet ........

Noe sier meg - rettferdig eller urettferdig - at denne damen enterer talerstolen på Stiklestad - hun kommer ikke hverken til å more eller underholde noen - det vil heller ikke komme noe nytt - og - kanskje er det akkurat aktivisme hun og media trenger denne dagen for i det hele tatt å ha noe å formidle?

Mitt tips etter å ha lest programmet:  La dama snakke uten å gi media drahjelp på selve Stiklestad, men bruk gjerne tiden i forkant til å undres over konseptet og urettferdigheten i å gi Olsok til PLO-dronningen mikrofonstativet - det hun imidlertid vil formidle vil pressen ha problmer med å skrive overskrifter av annet enn at hun har vært der....

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Nå må du gi deg, Lundager

Publisert over 7 år siden
Eivind Lundager. Gå til den siterte teksten.

Ingen skal fortelle meg at den rungende tausheten som omgir PLOs utsending på Stiklestad, som altså skal holde hovedforedraget Olsok-kvelden, ikke er samkjørt mellom våre hjemlige medier. Hvordan dette undergrunnsapparatet egentlig fungerer skal jeg ikke avsløre her, men vi kan vel nøye oss med å slå fast at noen bakspillere og mellommenn kanskje er mer gjennomsiktige enn de tror de er?

Jeg synes det er merkverdig at presumptivt oppegående mennesker, som lever i det samme samfunnet som jeg lever i, kan komme på slikt vrøvl.  Som Johannes Morken skriver i sin siste kommentar her:  "Det er ikkje slik det fungerer her i landet".

Nettopp!  Bildet av Arafat og Raymond Johansen likner for øvrig bilder vi for noen år siden kunne se av Arafat og Aril Edvardsen...

Kommentar #8

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

Det lukter svidd i lang vei

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes det er merkverdig at presumptivt oppegående mennesker, som lever i det samme samfunnet som jeg lever i, kan komme på slikt vrøvl.

Fra programmet på Stiklestad;

"Olsokseminaret er et samarbeid mellom biskopen i Nidaros, Stiklestad nasjonale kultursenter og Olavsfestdagene i Trondheim. Det vil i år ha rettferdighet som tematisk overskrift og vil ha et fokus på ulike sider ved situasjonen i Midtøsten, der uttrykket «over grenser» kan relateres til mange forhold både i egentlig forstand og i overført betydning. "

 

Det synes litt merkelig at man skal ha fokus på ulike sider ved situasjonen i Midtösten uten at en representant i fra Israel eller det Mossaiske trossamfund får väre tilstede. Er det slik det fungerer her i landet  ?

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Enig

Publisert over 7 år siden
Hallvard Klingenberg. Gå til den siterte teksten.

Det synes litt merkelig at man skal ha fokus på ulike sider ved situasjonen i Midtösten uten at en representant i fra Israel eller det Mossaiske trossamfund får väre tilstede.

Akkurat det er jeg enig med deg i - men det gir i seg selv ikke noe grunnlag for de ville konspirasjonsteoriene trådstarter (og enkelte andre) lanserer.

Kommentar #10

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Sakleg informasjon??

Publisert over 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Mitt tips etter å ha lest programmet:

Om Hanan Ashrawi står det m.a. på nettet. 

"As Ashrawi's prestige and influence grew, she became Palestinian Minister of Higher Education and Research, and for one year, Head of the Political Committee. In 1993, she was one of the founders of the Palestinian Independent Commission for Citizen's Rights and also is currently a member of the Palestinian Legislative Council for Jerusalem.

In 1998, however, Ashrawi resigned from the government in protest against political corruption, specifically Arafat's handling of peace talks. At the same time, she founded MIFTAH -- the Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy.

MIFTAH's mission is to "foster the principles of democracy

and effective dialogue based on the free and candid exchange of information and ideas".

Essentially, MIFTAH aims to promote the Palestinian cause by providing

"updated, accurate and reliable information and analyses

on all aspects of Palestinian reality"

as well as networking with like minded organizations,

regionally and globally.

The ultimate goal is a respect for human rights, democracy and peace.

MIFTAH reflects Dr. Ashrawi's drive to end to Israeli occupation

on humanitarian, rather than historical or ideological, grounds.

Read more about a documentaryfocusing on Dr. Ashrawi's life.

Whether she is fighting for the cause of her people,

or standing up to corruption and abuse of power by her own leaders,

Dr. Ashrawi has consistently set an example of courage and integrity.

She is undeniably an inspirational figure,

a powerful woman in a world of big boys and their guns

 and an articulate and outspoken activist

for democracy, human rights, and the Palestinian cause." 

Kommentar #11

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Lundager. Det er viktig at saken blir tatt opp, men det spørs om du ikke går vel langt i dine teorier her? Med tanke på at PLO offisielt ikke er islamistisk og at Ashrawi ikke en gang er muslim så blir det å gå for langt å koble dette opp mot islamisering i Norge..? Jeg håper at du tar tak i Morkens kommentarer!

Klingenberg og Johanessen. Jeg er enig med dere i at opplegget på Stiklestad burde ha hatt et bredere panel.

Kommentar #12

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Selvfølgelig vet han det

Publisert over 7 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Veit du at Hanan Ashrawi har anglikansk, kristen bakgrunn, og at ho kjem til Stiklestad på seminar saman med ein biskop frå Jerusalem?

du kan vel lese hva han selv skriver?

Vi er i ferd med å få medier som blir mer og mer lik Sovjet-tidens Moskva. Det meste av årets politiske Olsok-teater dreier seg om å lage en pyntelig ramme om den ”kristne” PLO-representanten som riktignok styres av ti muslimer i en såkalt ”kriseregjering” etter 2010, i den hensikt å få en ny stor økonomisk tilførsel gjennom EU. Norge sitter som kjent som leder for den internasjonale Giverlandsgruppen, og har en betydelig støttefunksjon direkte i PLO-systemet,  

Eller er  Johannes Morken så naiv som han later som han er når han tilsynelatende tror at Hanan Ashrawi kun representerer seg selv når hun kommer til Stiklestad? Ved å stemple dette som konspirasjonsteorier er Johannes Morken med på å forsterke inntrykket av det som er overskriften over Eivind Lundagers glimrende artikkel:

"Grov norsk medie-manipulasjon om PLO på Stiklestad" Og om noen fremdeles tviler på hvordan forholdet mellom den "frie" presse og makthaverne fungerer i dette landet, er det kanskje nødvendig å friske litt opp i hvor mye statsstøtte norske aviser mottar:

"Øverst troner adm.dir Helge Simonnes i Mentor Media, som i år kommer til å passere 100 millioner kroner i statsstøtte og momsfrittak til sine to hovedaviser – Vårt Land og Dagsavisen.

I 2006 mottok eierselskapet 37,1 millioner i offentlig tilskudd for Vårt Land.

Siden har de kjøpt opp Dagsavisen og andre mindre publikasjoner, og i 2010 lød sjekken fra staten på 82,3 millioner kroner. Null moms kommer i tillegg.

Med sitt sugerør i statskassen har Mentor Media bygget opp en bokført egenkapital på 190 millioner kroner."
http://stavrum.nettavisen.no/?p=4646

Slik er det nemlig det foregår her i landet...
 

Kommentar #13

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det var interessant å lese hele artikkelen til Stavrum.

Takk for lenken Søyland.

Kommentar #14

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

En utfordring til Vårt Land

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Med sitt sugerør i statskassen har Mentor Media bygget opp

Her var det gode poenger fra Stavrum som det hadde vært interessant om debattleder, eller kanskje aller helst Keiser Simonnes i Mentor Medier imperiet kunn svare på, hvis Simonnes for en gangs skyld skulle finne på å skrive en kommentar, ikke et eget innlegg på sin egen debattside....

Kommentar #15

Eivind Lundager

24 innlegg  62 kommentarer

Debattleder og ”konspirasjons”-stemplet

Publisert over 7 år siden

Debattleder i Vårt Land, Johannes Morken, har blant annet reagert og respondert på følgende setninger fra min side: ”..denne merkevaren i vår kultur forsøkes eliminert inn i en sfære hvor det meste skal likestilles med islam, både som religion og ideologi. Altså i praksis med to parallelle lovsystemer i en nasjon.

Dette skriver så Johannes Morken som kommentar:
Det er litt av ein konspirasjon du lanserer. Det du skriv om islam i denne samanhengen reiser eit spørsmål: Veit du at Hanan Ashrawi har anglikansk, kristen bakgrunn, og at ho kjem til Stiklestad på seminar saman med ein biskop frå Jerusalem?

Og her er mitt tilsvar til Morken:
Nå begynner jo den politisk ladede debattlederen i Vårt Land selv å bekrefte hovedpoenget i min artikkel. Her skriver han altså: ”Det er litt av ein konspirasjon du lanserer.
Konspirasjon? I fremmedordboka er definisjonen på en konspirasjon en sammensvergelse (Fremmedordboken til Kunnskapsforlaget, 4. opplag, 1993).

Nå hevder Morken, vel å merke som debattleder at jeg ikke bare legger fram en konspirasjon, men også med forsterkningen litt av en konspirasjon.

1.      Dersom debattlederen kunne unngå å stemple min påstand som ”konspirasjon” ville saken ha vært noe enklere å forholde seg til, saklig sett, all den tid det verken helt eller delvis dreier seg om en ”konspirasjon”, men en ren meningsytring. Kall det gjerne en ”slutning” eller for den del en ”feilslutning” – og så kunne vi ta diskusjonen ut fra det! Men noen konspirasjon er det ikke snakk om her, selv om begrepet stadig brukes og misbrukes for å stemple de mest offensive i den politiske opposisjonen i dette landet. Stiklestadaksjonen opplever at det først og fremst er journalister som kjører det politiske motstøtet, og som snart ikke gjør annet enn å forsvare den politiske makteliten som med høye kneløft så gjerne vil inn på Stiklestadtunet og holde frigjøringsorganisasjonen PLO i hånden, når det er som mest folk der.

 

2.      Fra andre land der statsledere nå i tur og orden har begynt å ta avstand fra multikulturen som konsept, vet vi at sharialover er institusjonalisert og har kommet til anvendelse i rettspraksis. Dette gjelder blant annet i England. Med hensyn til Islam dreier det seg om en religion og en ideologi i én og samme vending, mens her hjemme synes det å være naiviteten som vokser mest. Slik en nå gjennom grunnlovendringen av 21. mai skal understøtte andre religioner på lik linje med Islam, vil det i sin konsekvens faktisk bli en stor utfordring å unngå at sharialover kommer i bruk i distrikter der muslimer er i flertall. Med dette vil min påstand om parallelle lovsystemer rent teoretisk ha dekning, en slutning som definitivt ikke er ”litt av en konspirasjon”. Å hevde dette er tøv.

Når det gjelder den implisitte påstanden om at jeg betrakter Hanan Ashrawi som muslim, blir helt feilaktig, og klart i strid med det jeg faktisk har skrevet. Jeg syns Johannes Morken både som debattleder og journalist burde avholde seg fra slik hersketeknikk av debattanter i dette forum, selv om han åpenbart ikke liker oss. Det føyer jo seg inn i rekken av eksempler på journalistiske ukulturer knyttet til det jeg nettopp har tatt opp i denne strengen: Altså om en type politisk kampanje-journalistikk som siktes mot politiske ytringer der makthaverne blir utfordret fra ulike vinkler. Selv generalsekretær Raymond Johansen var ute i Trønder-Avisa og mente at Stiklestadaksjonens argumentasjon var ”konspirasjonsteorier.” De har det så greit, de med makt og definisjonsmakt. Slik kan de ture fram, helt inn til Stiklestad, midt under Olsok med sine politiske budskap. Men nå får de motbør. Og tro meg: Vi har så vidt begynt!

La meg igjen oppfordre til saklig debatt. Om en innerst inne faktisk måtte ha fått dilla på å kalle andres meninger og slutninger for ”konspirasjoner”, så gjelder det å holde seg til sak likevel. Å fortie oss nytter ikke, og nå har vel snart noen og enhver lært i og utenfor media at det ikke nytter å stemple oss som det ene og det andre. Ikke er vi ”kristenfundamentalister”, ikke er vi ”ekstremister” og ikke er vi ”konspiratorikere”.

PS! Ser at Roy Vegas kommentar til Karl Johan Hallaråkers streng under hans artikkel ”Slaget om Stiklestad” her på VD, er blitt presset nedover slik at den har fått 30 centimeter med luft vekk fra debattene, slik at kommentaren i praksis faller helt ut av diskusjonen. Dette burde da kunne rettes opp? De aller fleste vil jo bare lese de tre første innleggene i denne strengen.

Eivind Lundager
Stiklestadaksjonen

Kommentar #16

Johannes Morken

438 innlegg  937 kommentarer

Konspirasjon?

Publisert over 7 år siden

Eg vert kritisert for bruken av ordet konspirasjon, eg treng ikkje tvihalde på ordet, men la lesarane vurdere kva Lundager sjølv skriv: Og eg siterer litt frå hans innlegg (det e rmeir): «Ingen skal fortelle meg at den rungende tausheten som omgir PLOs utsending på Stiklestad, som altså skal holde hovedforedraget Olsok-kvelden, ikke er samkjørt mellom våre hjemlige medier. Hvordan dette undergrunnsapparatet egentlig fungerer skal jeg ikke avsløre her,..}

Eit undergrunnsapparat som samkøyrer, altså. Rett nok vil ikkje Lundager avsløre det. Men dersom han veit meir om dette påståtte undergrunnsapparatet - altså sit med faktisk kunnskap, ikkje teoriar – burde han avsløre det. Dersom det altså finst.

Han skriv også at melding om ikkje å omtale Ashrawis besøk «kan ha blitt» gitt frå utanriksminister Støre.

Eg kan opplyse At Vårt Land har omtalt Ashrawis gjesting - og ikkje fått noka melding frå Støre om å la vere. Heller ikkje har vi vore med på noko undergrunnsapparat som Lundager enno ikkje har vilja avsløre.

Eg meiner framleis det er mykje å diskutere rundt Olsokseminaret, både arrangørane sitt einsidige program og synspunkta til dei som kjem, eg har berre eit ønskje om at debattantane held seg til realitetar. Køyr debatt.

Kommentar #17

Johannes Morken

438 innlegg  937 kommentarer

Feil

Publisert over 7 år siden

Søyland skriv: «Eller er Johannes Morken så naiv som han later som han er når han tilsynelatende tror at Hanan Ashrawi kun representerer seg selv når hun kommer til Stiklestad? Ved å stemple dette som konspirasjonsteorier er Johannes Morken...»

Det er ikkje dette eg har brukt ordet konspirasjonsteori om, det eg har brukt det ordet om har eg gjort greie for i  kommentar 17: Om Lundagers påstand om at det fint eit undergrunnspapparatet som vi i media er ein del av der vi saman bestemmer oss for å dysse ned at Ashrawi kjem til Stiklestad og at Jonas Gahr Støre kan ha gitt beskjed til oss om at vi ikkje skal skrive eit ord.

Eg har aldri påstått at Ashrawi «kun representerer seg selv». Naiv? Ho er, som eg har gjort greie for, trass alt representant for det palestinske styresettet som Israel framleis har som samarbeidspartnar og motpart i forhandlingar om fred.

Eg har gjort merksam på den (nominelle) kristne bakgrunnen hennar og bede debattantane slutte å spreie falske påstandar om henne og heller diskutere sak. Og de må gjerne dele Vårt Lands synspunkt på at Stiklestad Nasjonale Kultursenter gjer uklokt i å ha eit seminar med einsidig panel, og eg har minna om at boikottropa mot Israel kjem frå akademikarar i Trondheim og at dette vil ligge som eit bakteppe over Olsokseminaret. Slike boikottrop tek vi her i avisa sterkt avstand frå. Difor er det svært uklokt av kultursenteret også å alliere seg med aktivistar med bakgrunn frå rørsler som vil boikotte Israel.

Men så har eg også tillete meg å minne om den kristne minoriteten som er under press i det heilage landet. Men den er det diverre mange i denne debatten som ikkje er så opptekne av, etter innlegga å dømme. Snart kan Jesu fødeland vere tomt for kristne. Og Olavsikonet heng i Fødselskyrkja, men kven skal forvalte kyrkja?

Slike perspektiv vil eg gjerne ha fram i debatten. Ashrawis og Younans synspunkt og handlingar kan og bør diskuterast. Som debattleiar har eg teke ordet ikkje for å gå god for Younan og Ashrawi, men for å få debatten ut av oppkonstruerte hjulspor om eit «undergrunnsapparat» der Ashrawi også er blitt utsett for falske skuldingar om å vere «Holocaust-fornektar».

Kommentar #18

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Økonomisk avhengighet er sterkt lojalitetsskapende i seg selv

Publisert over 7 år siden

Det er et faktum at norske aviser er sterkt avhengige av støtte fra staten. Og det er de såkalte "meningsbærende" avisene som mottar mest. Hvilke meninger da, om jeg tør spørre? Når undersøkelser har vist at 70-80% av norske journalister støtter venstresiden, skulle vel svaret gi seg selv.


Å tro at vi i en slik situasjon har en fri, uavhengig presse som fungerer som vaktbikkje mot makthaverne er en illusjon. Man biter ikke den hånden som gir en mat. I Norge har media tvert imot utviklet seg til i praksis å bli en vaktbikkje som knurrer og glefser mot opposisjonen på vegne av makthaverne.

Som lønn for det strevet blir de belønnet med rundhåndet økonomisk kompensasjon...
 

Kommentar #19

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Mye kunne sies om dette

Publisert over 7 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Men så har eg også tillete meg å minne om den kristne minoriteten som er under press i det heilage landet. Men den er det diverre mange i denne debatten som ikkje er så opptekne av, etter innlegga å dømme. Snart kan Jesu fødeland vere tomt for kristne. Og Olavsikonet heng i Fødselskyrkja, men kven skal forvalte kyrkja?

men jeg tviler på om det er mulig å si noe særlig uten å få både hylekoret og pekefingrene rettet mot seg av alle de politisk korrekte multikulturalistene:

ISLAMOFOBI!

Det er nemlig en nøye sammenheng mellom radikalisering av palestinske muslimer og flukten av palestinske kristne, selv om mange av de ovenfor nevnte politisk korrekte sannsynligvis vil skylde alt vondt  som skjer i fantasilandet "Palestina" på den såkalte israelske okkupasjonen...

Kommentar #20

Eivind Lundager

24 innlegg  62 kommentarer

Johannes Morken og undergrunnen

Publisert over 7 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Eg vert kritisert for bruken av ordet konspirasjon, eg treng ikkje tvihalde på ordet, men la lesarane vurdere kva Lundager sjølv skriv: Og eg siterer litt frå hans innlegg (det e rmeir): «Ingen skal fortelle meg at den rungende tausheten som omgir PLOs utsending på Stiklestad, som altså skal holde hovedforedraget Olsok-kvelden, ikke er samkjørt mellom våre hjemlige medier. Hvordan dette undergrunnsapparatet egentlig fungerer skal jeg ikke avsløre her,..}

Eit undergrunnsapparat som samkøyrer, altså. Rett nok vil ikkje Lundager avsløre det. Men dersom han veit meir om dette påståtte undergrunnsapparatet - altså sit med faktisk kunnskap, ikkje teoriar – burde han avsløre det. Dersom det altså finst.

Han skriv også at melding om ikkje å omtale Ashrawis besøk «kan ha blitt» gitt frå utanriksminister Støre.

Eg kan opplyse At Vårt Land har omtalt Ashrawis gjesting - og ikkje fått noka melding frå Støre om å la vere. Heller ikkje har vi vore med på noko undergrunnsapparat som Lundager enno ikkje har vilja avsløre.

Nå blir det vel mye polemikk og demagogikk her, også fra debattleders side, men jeg konstaterer at Johannes Morken er engasjert i saken, og det er bra. Mitt utgangspunkt for dette er at PLOs dronning kommer til Stiklestad, for å holde hovedforedrag på Olsok-kvelden. Dette har vært kjent i media siden i mars i år. Medier som stort sett hopper hver gang PLO sier "hopp", har forholdt seg helt tause, fram til nå, og det har ikke vært anstrøk til problematisering noe sted. Underforstått må vi tro at mediekonsumenter i dette landet betrakter det som helt greit at PLOs fremste talsmann kommer til Stiklestad og holder hovedforedraget Olsok-kvelden? Nei. Men siden hele saken er så ettertrykkelig underkommunisert i media, vet ikke folk om sakskomplekset i det hele tatt. Hvorfor har det blitt slik? Og når det først ble presset på gjennom Stiklestadaksjonen, burde det vel være en meget relevant journalistisk grep å ta kontakt med en av de fire talsmennene for Stiklestadaksjonen, som tar i mot henvendelser fra folk døgnet rundt snart? Men ikke en journalist har funnet det påkrevet.

Saken illustrerer mitt hovedpoeng: Det manipuleres i stor grad ut fra rene politiske føringer i redaksjonene, det etableres ensidige politiske kulturer som speiler en tilsvarende dekning av Midtøsten, der Israel skal kritiseres opp og i mente nesten til alle tider av døgnet. Den andre metoden er fortielse og bortvelgelse av stoff. I det som forlengst har passert en grense inn i antisemittismens verden i Norge. Jeg tror dette kan bli veldig kostbart for landet vårt. Vi dummer oss ut, og vi sliter med et pressekorps som mangler ryggrad og politisk troverdighet. Vi stiller ikke opp når det virkelig gjelder, likegyldigheten, kunnskapsløsheten og historieløsheten bryter dette landet ned. Alt for mange slumrer. Journalistene har et utvetydig ansvar i dette bildet, etter min mening.

Vårt Lands debattleder bruker energi på diskusjon med oss som har problematisert dette, og synes å tro at PLOs utsending representerer kristne arabere. Det er og blir en misforståelse. Flere arabere i PLO kommer fra "kristne" miljø opprinnelig, for såvidt som de ikke er muslimer. Slik PLO fungerer i dag er det meste i oppløsning, i det bakmenn i Syria og Egypt faller fra, samtidig som det har oppstått et vakuum etter at Arafat-generasjonen går av for alderen. Resultatet er at et titalls rivaliserende fraksjoner akkurat nå posisjonerer seg. Hanan Ashrawi tilhører selv haukene fra Arafats gamle team. Hennes fraksjon, som kalles "Den tredje vei" på arabisk, synes konstruert med tanke på en kanal til EU-systemet. Primært som buffer for pengeoverføringer. Denne gruppen til Ashrawi har bare to seter i PLO-ledelsen, av i alt 132, men fikk likevel "statsministeren" da nok en kriseledelse kom på plass i 2010. Slike begreper brukes for å unngå frie valg, der PLO og Hamas (Gaza) risikerer å miste sitt jerngrep på folk. Norske medier fortier at det eksisterer en betydelig undertrykket og forfulgt opposisjon i de palestina-arabiske områdene.

Johannes Morgen har i sine innspill gjort et stort poeng av at det er en arabisk biskop med Ashrawis trupp. Følgelig blir det to "kristne" i følge Morken. Vel, det er hans måte å se det på, helt i tråd med hvordan de øvrige 10 i ledelsen av PLO gjerne vil ha det. Og de er alle muslimer. Den medfølgende biskop har vært ute på politiske turneer mange ganger tidligere, der han sier til media at kristne flytter fra de "okkuperte områdene" på grunn av Israels politikk og opptreden. Dette er ikke noe annet en ren propaganda, og hører med i pakken som nå skal serveres på Olavsfestdagene i Trondheim og på Stiklestad. Det er et stort politisk møte foran Vestfronten på Nidarosdomen under Olavsfestdagene.

Jeg har veldig mange lesere av Vårt Land med meg på det synspunkt at nettopp Vårt Land burde være den første til å sette spørsmålstegn ved PLOs sterke nærvær på selveste Olsok-kvelden på Stiklestad, også ut over det faktum at ikke en eneste israelsk talsman eller jøde er invitert. Vårt Land burde jo i det minste kontakte ansvarlige regisører for dette arabiske propagandashowet, eller kontaktet israelske talsmenn som kanskje også kunne ha synspunkter? Det har ikke Vårt Land gjort, og det blir selvsagt lagt merke til. Nå kjenner jeg ikke Vårt Lands politiske ståsted, men jeg etterlyser mye mer kritisk journalistikk i retning av Arbeiderpartiets og maktelitens disposisjoner generelt, og spesielt nå i forbindelse med dette triste oppløpet for å vri Stiklestad om til en arena for politisk propaganda.

Nå har debattleder Johannes Morken selv antydet at de samme personene som stod bak det famøse boikott-forsøk mot Israel på universitetet i Trondheim, NTNU, i 2009, også har en finger med i spillet i PLOs inntok på Stiklestad. I følge Morgens eget resonnement er det Morken som "konspirerer", og han sitter slik til at han faktisk kan etterprøve hvem som faktisk står bak dette håpløst ensporede oppløpet på Stiklestad. 

Skal vi tro at utenriksminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen, samt en sekretær på statsministerens kontor ikke vet om at PLOs fremste talsmann kommer til Norge? Føler ikke Johannes Morken behov for å aktivisere seg som journalist og grave litt i dette landskapet? Han kan få flere telefonnumre av oss, helt til Gaza og Ramallah, dersom det er problemer med å ringe til rette vedkommende. 

Vi vet mye vi ikke har sluppet ut, men samler data og posisjonerer våre opplysninger i tråd med de intensjoner vi har - om å stanse Arbeiderpartiets forsøk på å gjøre Stiklestad til en hovedarena for sin ideologi og tilhørende multikultur-maskerade. Det siste fenomenet mener vi bare er en funksjon av at Arbeiderpartiet strever med å selge inn sin ideologi i et nytt årtusen.

Viser ellers til Facebooksiden: "Nei til Multikulturelt senter på Stiklestad".

Eivind Lundager

Stiklestadaksjonen

   

Kommentar #21

Johannes Morken

438 innlegg  937 kommentarer

Feil

Publisert over 7 år siden
Eivind Lundager. Gå til den siterte teksten.

Nå har debattleder Johannes Morken selv antydet at de samme personene som stod bak det famøse boikott-forsøket på universitetet i Trondheim, NTNU, i 2009, også har en finger med i spillet i PLOs inntok på Stiklestad. I følge Morgens eget resonnement er det Morken som

Eg skreiv eksplisitt at Kultursenteret ikkje har ansvar for NTNU-aksjonen for boikott av Israel. Eg skreiv derimot at boikottropa vil vere eit bakteppe i diskusjonen om eit einsidig program på Stiklestad. Lundager gjer vel i å lese. Eg har også påpeikt at kutursenteret sjølv har opplyst at senteret har samarbeidd med ein person med langvarig engasjement i ei rørsle som stør boikott av Israel. Og vi har spurt om ein aktivist frå ein Israel-solidarisk organisasjonen nokon gong ville kunne blitt brukt til samarbeidspartnar. Tvilar vel på det.

Vårt Land har altså tydeleg kritisert det einsidige programmet på Stiklestad. Men vi har avvist ein del av kritikarane sine framstellingar av ein av deltakarane, og eg har teke avstand frå Lundagers påstand om at det finst eit undergrunnsapparat i media der ministrar gir beskjed om kva som skal dyssast ned eller ikkje. Lundager hevdar at han veit mykje meir han ikkje vil fortelje. Vi ventar spent – på fakta, ikkje meir av ugrunna påstandar.

Eg har ikkje gått god for Ashrawi og Younan, og har mangt eg kunne skrive. Eg har i denne samanhengen berre minna om at dei trass alt er frå den kristne minoriteten. Det er påfallande kor lite interessert kritikarane er av den kristne minoriteten.

Kommentar #22

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Påfallende

Publisert over 7 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Det er påfallande kor lite interessert kritikarane er av den kristne minoriteten.

Ja, det er påfallende.

Ikke bare h.h.t. den kristne minoriteten på den okkuperte Vestbredden, men USAs kristne president George W. Bush overså deres forutsigbare skjebne i 2003 dersom Iraks Saddam Hussein ble styrtet. Nå står et par millioner av kristne syrere nord for Israel i fare for umenneskelig forfølgelse sammen med noen titusener av irakiske kristne flyktninger som søkte tilflukt i landet etter at Saddam Hussein ble styrtet.

Norske kristne synes imidlertid å ha mer enn nok med å nøre opp under angivelig unnfallenhet i media om at en PLO-representant kommer til Stiklestad.

Kommentar #23

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Dritten kommer til overflaten !

Publisert over 7 år siden

Ser nå at en prost oppe i trøndelag i forbindelse med Stiklestad debatten snakker om " NS positive sider" som han kaller det, og åpner for historierevisjonisme. Det viser, som jeg lenge har advart mot i denne debatten, hvilke aktører og holdninger som finnes under overflaten i denne saken. Mannen bør forøvrig med øyeblikkelig virkning fjernes fra sin stilling !!! Frem til så skjer bør anstendige mennesker boikotte hans gudstjenester slik det ble gjort under okkupasjonen !

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere