Kjersti Toppe

16

Er helse kun en privatsak?

Folkehelse er politikk, ikke kun en privatsak. En målrettet folkehelsepolitikk gir frihet for dem som trenger det mest.

Publisert: 16. jul 2012

Høyres Bent Høie går til angrep på det han kaller rødgrønn formynderstat. Valgforsker Frank Aarebrot følger opp med å si at regjeringen må slutte å plage folk. Begge kritiserer regjeringen for å vise forbudsiver på sentrale folkehelseområder. Spørsmålet er om kritikerne mener vi skal ha, eller ikke ha, en offentlig folkehelsepolitikk i Norge.

Sosiale helseforskjeller er Norges største helseutfordring. God helse er knyttet til grupper med høy utdanning og inntekt.  Helse er et klassespørsmål. Senterpartiets svar er en folkehelsepolitikk som innebærer myndiggjøring av mennesker, forebygging og solidariske felleskapsløsninger. Også internasjonalt omfatter folkehelsepolitikken allmenne forebyggende tiltak og reguleringer.

Alkohol. Det har i flere år blåst en liberaliseringsbølge for alkohol. Likevel ønsket et flertall i befolkningen å redusere skjenketiden med en time. Regjeringen foreslo dette i et høringsforslag. Men Arbeiderpartiets stortingsgruppe snudde etter sterkt lobbypress. Pappvinforbud er aldri fremmet som forslag. Det ble til en sak etter at jeg ikke ville avvise en debatt om ulike tiltak mot at vinomsetningen er doblet på 20 år. Dette er en villet politikk. Men Høyre og Aarebrot mener at det økende alkoholforbruket er en privatsak.

Føflekkreft. 18-års aldersgrense på solarium får også kritikk. Norge er på verdenstoppen i føflekkskreft. Verdens helseorganisasjon plasserer solarium i samme kreftfarekategori som røyk og asbest. I følge internasjonal forskning øker kreftrisikoen med 75 prosent når solariebruken starter før 30 år. Land som Frankrike, Australia, Skottland, Island, England og Tyskland har allerede innført aldersgrense. I en undersøkelse gjort for Kreftforeningen svarte over 70 prosent at de var for å innføre aldersgrense og betjeningskrav.

Høyre og FrP er blant dem som kjemper for at det offentlige må tilby de nyeste kreftmedisinene for føflekkskreft. Det er forståelig. Men at Høyre, FrP og Aarebrot ikke stiller seg bak tiltak som sikrer at færre får føflekkskreft, er kritikkverdig og uansvarlig.

Tobakk. Norge har stolte tradisjoner for å drive en ansvarlig folkehelsepolitikk. Gjennom 45 år med tobakksforebyggende arbeid har Norge vært et forbilde. Som ett av de første landene vedtok vi en omfattende tobakksskadelov. Det ga gode resultater. Men nå blir Norge kritisert av Verdens Helseorganisasjon (WHO) for manglende gjennomføring av Tobakkskonvensjonen. WHO arbeider også for å redusere reklamen for usunne produkter rettet mot barn og unge. Det er gledelig at regjeringen i sitt folkehelsearbeid har sluttet seg til dette.

Vi opplever lite støy om regulerende tiltak slik som fartsgrenser og bilbelte. Her ser alle raskt sammenhengene og de negative konsekvensene. Regulerende helsetiltak er derimot politisk kontroversielt, på tross av store sosiale helseforskjeller. Her lider de med lav inntekt og utdanning mest. Høyre og Aarebrot overser dette. Folkehelse er politikk, ikke kun en privatsak. En målrettet folkehelsepolitikk gir frihet for dem som trenger det mest.

FØRST PUBLISERT SOM DEBATTINNLEGG I VÅRT LAND 16.07.2012

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Veldig bra Kjersti Toppe

Publisert over 8 år siden

Jeg setter stor pris på ditt engasjement som stortingspolitiker på disse viktige områdene, og støtter deg i at Folkehelse ikke er en privatsak, men i høyeste grad praktisk politik. Stå på!

Kommentar #2

Asle Eikeland

0 innlegg  4 kommentarer

Villedende fakta om solarium

Publisert over 8 år siden

Det er altfor lettvint å vrenge på fakta og dermed villede befolkningen. WHO satte solarium i samme faregruppe som solen ute, kaffe, salt fisk, rødvin, asbest og sigaretter. Altså overdreven solarium er like skadelig som overdreven soling ute, men gir også de samme positive sidene. Kjersti Toppe bør holde seg for god til å sammenligne kun med røyk og asbest. Spesielt når Toppe beviselig har fått slik dokumentasjoni blant annet i møte med undertegnede.

Bedriftsforbundet er enig med bransjen og synes det er tragisk at store deler av en norsk bransje utraderes, og at nordmenn spesielt i distrikts-Norge mister muligheten til å ta solarium, som følge av at den rødgrønne regjeringen presser igjennom et vedtak som ledende forskere på Radiumhospitalet, bransjen, samt Næringsdepartementet og Fornyingsdepartementet har advart mot. I motsetning til de fleste andre land har allerede norske solarier lavest tillatt effekt, som EU-normen klassifiserer som ”passende for privatbruk og ufaglært personell”.

Vi håper at politikerne tenker seg om igjen og reverserer denne unødvendige forskriften før 2014. De borgerlige ungdomspartiene gleder seg til å fremme denne saken på skolevalgene, ogAUF-leder Eskil Pedersen skrev i VG den 3. juli, etter at aldersgrensen ble innført, at han frykter at ”alle forbudene gjør at AP taper kampen om frihetsbegrepet – og da taper vi valget”.

Det finnes ingen belegg for å påstå, at solarium skulle være mer skadelig enn sollys – snarere tvert imot hvis man henviser til det ustabile ozonlaget. Øking av tilfeller føflekkkreft begyndte flere årtier før åpningen av det første solsenter, og har avtatt i yngre aldersgrupper siden 1990 (tall hentet fra Kreftregisteret.no). Når kreftforeningen påstår at bare et besøk i solarium om måneden øker risikoen for å få hudkreft med to til tre ganger, er det helt uten vitenskapelig belegg.

En norsk-svensk undersøkelse fra 2003 er utlagt som et sannhetsbevis, og er en av grunnpilarene i WHO sine råd om solarium.
Hele undersøkelsen tilbakevises av den danske dermatolog og professor Hans Chr. Wulff, som i en kommentar til Berlingske Tidende den 22. oktober 2003 uttaler: “Den norsk-svenske undersøkelsen beviser ikke en direkte sammenheng mellom solarier og føflekkkreft”.
Dette bekreftes av Institutt for Kreftforskning ved Radiumhospitalet i Oslo i vedlagte lenke til høringsuttalelse til Helsedepartementet. ”Alle som inngår i studien var 18 år eller yngre på et tidspunkt da det ikke fantes solarier i Norge. De var faktisk 18 år mellom 1957 og 1977. Vi kan derfor ikke konkludere med at deres melanomer skyldes solariebruk før eller ved 18-årsalderen”.

UV-lys som mye annet kan være helseskadelig ved overdrevet bruk (solbrenthet). Dette er imidlertid ikke annerledes enn situationen for en lang rekke alminnelige nærings- og nytelsesmidler. Måtehold. Sist uke døde en person i Sverige av vannforgiftning – 6 liter vann på en dag ble for mye (!) 

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hva er frihet

Publisert over 8 år siden
Kjersti Toppe. Gå til den siterte teksten.

En målrettet folkehelsepolitikk gir frihet for dem som trenger det mest.

For friheten man her snakker om er gitt ut fra et grunnsyn om at sykdomsfri normalitet er målet og det beste for individet. Den dagen individet blir fratatt sin helse grunnet samfunnets eller flertallets syn på hva helse er og skal være mister man individets frihet.

Jeg kan kjøpe "plag ikke andre med din last" men å gå derfra til å si at din last må forbys fordi den skader deg selv er et langt steg å ta. Vi hadde vel før i tiden staff for mislykkede selvmord, det kan virke som om mange ønsker seg tilbake dit.

Enn så lenge kan individet ha et snev av følelse for frihet. Men vi går mot en holdning hvor individet er et mål for samfunnet og ikke egentlig noe gode for seg selv. Det er et samfunn jeg ikke tror er noe godt samfunn å leve i. Men jeg ser jo at mange ønsker seg et slikt samfunn og mener at folks helse ikke bør innbefatte folks egne valg rundt dette.

Kommentar #4

Kjersti Toppe

16 innlegg  3 kommentarer

solarium

Publisert over 8 år siden
Takk for kommentarer. Til Asle Eikeland : dette er ikke å vrenge på fakta eller å villede. Verdens Helseorganisasjon har frarådet bruk av solarium pga kreftfaren. Jeg er selvsagt kjent med at enkelte fagpersoner/fagmiljø mener verdens helseorganisasjon tar feil. Men jeg mener vi må stole på helse- anbefalingene, se på hva andre land gjør, og ikke minst legge vekt på føre - var prinsippet . Dessuten det ikke snakk om å forby solarium ,men sette en 18 års aldersgrense! Voksne kan ta solarium så mye de vil. Både Legeforeningen, Kreftforeningen og Statens Strålevern har anbefalt regjeringen å innføre 18 års aldersgrensen. Jeg mener det hadde vært kritikkverdig om ikke regjeringen fulgte opp disse klare anbefalingene. Vi vet at 1 av tre krefttilfeller kan forebygges. Dette vil være et tiltak.
Kommentar #5

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Målrettet veiledning ikke generelle forbud

Publisert over 8 år siden
Kjersti Toppe. Gå til den siterte teksten.

Begge kritiserer regjeringen for å vise forbudsiver på sentrale folkehelseområder. Spørsmålet er om kritikerne mener vi skal ha, eller ikke ha, en offentlig folkehelsepolitikk i Norge.

Vi må kunne spørre oss om det har effekt på folkehelsen om restaurantene tillates å servere det fåtallet som orker å være oppe så lenge, drinker etter kl 3 om natten.  Har du hørt om å skyte spurv med kanoner?  Har du hørt om effektive virkemidler i forhold til de mål de er satt til å ivareta?  En betydelig del av beskyttelses/forbudspolitkken er dessverre svært gode eksempler på kanonskudd skutt inn i tåka på jakt etter veldig små mål.  De treffer ganske enkelt ikke, men dessverre treffer de mye annet.   Og alt det andre er friheten til helt alminnelige mennesker som gjerne forholder seg til avgiftsfri pappvin solgt i butikker på søndager eller drinker servert i restauranter langt ut på morgenkvisten.

Jeg tror vi må gå helt andre veier i folkehelsepolitkken hva gjelder livsstilssykdommer.  Vi må finne de personene som er utsatt, kommunisere primært med dem, plukke ut primært de som er motivert til å forholde seg til et opplegg for å endre livsstil.  I Sverige har de utviklet et opplegg som brukes i utstrakt grad i arbeidslivet.  Ansatte på diverse store bedrifter har blitt spurt om vaner m.h.p. røyking, alkohol, fedme m.m.  De har plukket ut personer i risikosonen og tilbudt dem deltakelse i veiledningsgrupper.  Det har visstnok gitt betydelig effekt.

Jeg tror vi burde fokusere på almenlegesystemet i Norge.  Fastlegenes arbeidssituasjon bør endres slik at de har ressurser til å gjennomføre tilsvarende spørreundersøkelser om levevaner, og de bør kunne tilby personer i ulike risikosoner ulike former for veiledning, kurs, treningsopplegg m.m.

Toppes retorikk om at folkehelsepolitikken kun må inneholde en samling forbud blir for banal. Også folk med respekt for andre menneskers frihet til å nyte alkohol m.m. kan selvsagt ha en oppfatning om folkehelsepolitikk.  Det finnes selvsagt andre virkemidler enn bare tafatte generelle forbud.  Jeg har mer tro på målrettet veiledning av personer i ulike risikosoner.   

Kommentar #6

Asle Eikeland

0 innlegg  4 kommentarer

Maktpersoners rett til å villede

Publisert over 8 år siden

JO - KJERSTI TOPPE! Det er villedning fra maktpersoner i samfunnet å fortelle media, leger, og befolkning at solarium er i samme kategori som asbest og røyk, når man selv vet at WHO klassifiserte solarium i samme fareklasse som solen ute, - men som også inneholdt sukker, rødvin, salt fisk (og asbest og røyk). Når du og Kreftforeningen forteller det på en slik måte blir selvfølgelig alle redde, og media, leger og befolkning blir lurt.

Hva andre land gjør? Ja, forbudet er vedtatt i en del andre land hvor de fleste tidligere har tillatt solarier med opp til 10 ganger høyere effekt enn i Norge, og i tillegg har mye og sterkere sol på sommeren. Du og HOD var også bevist på å ikke følge EU-normen som klassifiserer solarium i Norge som ”passende for privatbruk og ufaglært personell”. Kreftforeningen sa at de ikke hadde lest denne EU-normen.

For de som tror at man får for mye sol i Norge, er det bare å kikke ut vinduet og gjøre opp sin egen mening. Statistisk er 40 % av Norges befolkning innom solarium i løpet av året og tanker opp D-vitamin og velvære.

Du vet også at det ikke er aldersgrensen som raserer solariumbransjen, det er kravet til konstant betjening, som gjør at det kun blir noen få store solsentre igjen i Norge etter 2014.

Ikke spill uvitende til dette. Du var med i diskusjonen om å kunne godta teknologiske løsninger i stedet fort betjening, men din regjering valgte betjeningsløsningen og bemerket selv i høringen at det ville sannsynligvis medføre at store deler av bransjen forsvinner.

Sanneheten vil som regel komme frem. Det er uklokt av en politiker å gjemme den!

Kommentar #7

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Synes

Publisert over 8 år siden

det høres fornuftig og bra ut med betjente solarier. Studenter og andre kan få jobb, og fristelsen til bruke solariet til rus og prostitusjon reduseres kraftig. Bra!

De solariene som ikke er etterspurt vil selvfølgelig få problemer økonomisk - men det er jo markedet.

Kommentar #8

Kjersti Toppe

16 innlegg  3 kommentarer

Kommentar til kommentarene

Publisert over 8 år siden
Solariumsbransjen i Norge har ikke vært så uskyldig som det kan se ut til av innlegg her, sjekk Statens stråleverns sider om faktiske undersøkelser av bransjen: www.nrpa.no FLertall av solsenger overskred de norske kravene til UV stråling, stor mangel på informasjon om risiko og det at bruk under 18 år er frarådet. Altså gode grunner for å innta en føre-var holdning og skjerpe reglene, for å beskytte barn og unge. Til Bade: folkehelsepolitikk er ikke en samling påbud, selvsagt har vi ansvar for egen helse, men samfunnet må også gjøre en innsats. Undersøkelser viser at det er 17 prosent økt vold med en time lengre skjenketider. Da er det lettere å innskrenke skjenketidene enn å bruke ressurser på å prøve å finne " risikopersonene " for vold. Men ellers er jeg enig i at vi må vi ha begge deler, både tiltak mot risikogrupper , og generelle befolkningsrettede tiltak.
Kommentar #10

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Politiske brikker

Publisert over 8 år siden

Noen ganger kan vi nok som individer føle at vi bare er politiske brikker som flyttes rundt i et stor spill om en helhet vi kaller samfunnet. Målet helliger ofte middelet i slikt spill. Som det blir sagt er det enklere å innskrenke skjenketiden enn å løpe rundt å finne disse politiske enkeltbrikkene som strør sand i maskineriet.

Midlene man bruker er også på kanten av hva som er redelig når man først har bestemt seg for at man skal male med bred pensel. Hvor mange røkere går rundt med en kjeft som vist på tobakkspakkene? Hadde det vært reklame og ikke folkehelsekampanjer man bedrev hadde man blitt dømt for villedning i mange tilfeller. Men som sagt målet helliger middelet i så måte.

Det er også alltid en balansegang mellom hva man politisk tør og ikke tør. For i spillet ligger det også en drivkraft hvor spillerne ikke ønsker å bli satt ut av spillet. Derfor ha vi advarsler på røkepakker men ikke tilsvarende på vinflasker og ølflasker. Førstnevte er allmen akseptert sistnevte vil kunne opprøre langt fler og det tør man ikke.

Nå tror jeg ikke at ønsket om kontroll er noe minder eller større på noen av sidene inne norsk politikk. Jeg tror det er ganske likt over hele fjelen for når man sitter i maktposisjoner er det lett å ta de enkle grepene og håpe at de også får virkning der hvor det egentlig er påkrevet med langt mer hardt arbeide for å få jobben gjort.

Hadde vi hatt langt flere narkomane kunne det hende at politikerne hadde jobbet mer med denne problematikken. For her snakker man om nettopp indivder som trenger masse hjelp. Men i og med at det ikke er noen størrelse over antallet faller de utenfor folkehelseproblematikk og de enkle løsninger. Da blir de feiet under teppet og glemt for de er jo heller ikke store nok velgergrupper så de utgjør jo heller ikke noen politisk trussel.

Sosiale helseforskjeller er muligens Norges største helseutfordring men det er neppe individets største helseutfordring. For det individet som har helseutfordringer ser ikke helt behovet for noen større enhet enn at de selv sliter. Mulig man kan finne noe trøst i at man ikke er alene om smerten og sykdommen men det er nok en veldig mager trøst.

I følge Wikipedia ble det i 2004 diagnostisert litt over 1000 nye tilfeller av føflekkreft. Spørsmålet er om dette er nok til å gjøre det til et folkehelseproblem?

Kommentar #11

Asle Eikeland

0 innlegg  4 kommentarer

Vrenging på fakta villeder befolkningen

Publisert over 8 år siden

Du henviser til en Europeisk undersøkelse som Norge også har deltatt i, og hvor mange av feilene ikke skyltes solstudioeierne. Ref. Statens strålevern: "Flere solarierør har over tid blitt sterkere. Dette kan skyldes at produsentene har gått over til mer miljøvennlig produksjon, noe som kan endre strålingsnivået på rørene. Rør som har blitt for sterke er dermed hovedårsaken til at 77 % av solariene i 2008 hadde for høy stråling. En del av de for sterke rørtypene er nå tatt bort fra Strålevernets solarieoversikt.”

Solariebransjen er som andre bransjer ikke feilfri. Norsk Solarieforening har derfor fremmet forslag om å innføre krav om autorisasjonsordning i solariebransjen og oppslag om registrerings- og organisasjonsnummer. Dette innføres fra høsten 2012.

Å lage forskrifter som raserer den kontrollerbare bransjen løser ikke et folkehelseproblem så lenge det finnes barbiedop og mer enn 40.000 solarium i private hjem og hybler, uten hverken veiledning eller kontroll.

Toppe – det jeg etterlyser er at du og andre troverdige maktpersoner ikke fortsetter å villede media, leger, og befolkningen. Media bruker ofte fengende og villedende overskrifter, men som politiker bør du holde deg for god for å gjøre det samme. Hadde du lest høringsuttalelsene fra NSF eller Radiumhospitalet så hadde du fått en mer balansert informasjon: www.regjeringen.no/pages/15313673/Norsk_Solarieforening.pdf og http://www.regjeringen.no/pages/15313673/Radiumhospitalet.pdf
Det samme gjelder den rapporten du nå så lettvint henviser til.

I en verdidebatt etterlyser jeg faglig diskusjon, ikke villedende eller usaklige argumenter. Da en av statssekretærene fortalte oss at hun ønsket aldersgrense på solarium fordi hun ikke likte brune 16-åringer på Karl Johan som oppfordret til voldtekt (!) Ja, da ser man på hvilket nivå din forbudsregjeringen har lagt seg på. Det blir ikke enkelt for de rødgrønne å forsvare frihetsprinsippet ved kommende valg.

Kommentar #12

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

for mye styr

Publisert over 8 år siden

Nei, helse er ikke bare en privatsak, og noen reguleringer er kanskje av det gode. Men den norske velferdsstaten blander seg for mye inn ved at økonomiske ytelser og helse er for nært knytta sammen. Det fører til at fødsler skjer ut fra trygdemessige strategier. Det fører til at doktorer får masse å gjøre med folk som heller trenger tid til å bli bedre, enn konsultasjon. Staten subsidierer også i for stor grad skolemedisinen som helsefilosofi, det er ikke alltid dens løsninger funker best. I Norge er det ikke helsevesenet som må stå til rette for pasientene, men pasientene som må stå til rette for helsevesenet. For hvis ikke pasienten blir bedre, eller om en ikke finner problemet, er det pasienten som får skylda og økonomiske problemer på kjøpet. Stadig treffer en folk som sukker oppgitt over systemet.

Lik lønn for likt ærbe. Et svangerskap er et svangerskap. En sjukedag er en sjukedag. Ytelsene burde reduseres til en fast sats i nærheten av uføretrygd. Hvorfor skal en ha mer pr. dag om en er forkjøla 2 dager enn om en er ufør? 

Arbeidsgiverperioden burde endres til "egenmeldingsperiode", bestående av et visst antall dager pr. år., f.eks. 17. Sjukepengene kan en spare til sjøl via lønnstrekk. Så kan heller staten komme inn i bildet om det blir for lang sjukdom. Dette ville gjøre det lettere for folk med dårlig helse å komme inn i arbeidslivet.

Næringsdrivende får bare 65 % sjukepenger. Andre burde få det samme, men det kan være en minimumssats. Folk kan få større ansvar og frihet mot å betale mindre skatt.

Norsk helsestell dreier seg for mye om økonomiske ytelser og jus, og for lite om at folk skal bli bedre.

Staten burde redusere rolla si som formynder. Ikke fordi tanken er dårlig, men fordi det fungerer for dårlig og for urettferdig. 

Kan forøvrig hilse Kjersti og si takk for god innsats i politikken, fortsett gjerne med det.

Hilsen partifelle

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere