Roy Vega

59    468

PLOs dronning på podiet - Olsok-kvelden på Stiklestad

I år er det Hanan Ashrawi, selve dronningen i den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO som holder hovedforedraget under Olsok på Stiklestad. Midtøsten og Jerusalem som er tema både i Trondheim og på Stiklestad. Ingen jøde eller israeler er med.

Publisert: 14. jul 2012 / 4685 visninger.

Hvorfor har vi fått en slik eiendommelig politisk tilstand i dette landet at en sentral utsending fra den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO i Midtøsten må gjøres til hovedgjest på Stiklestad midt under Olsok? I det som ikke fortoner seg som annet enn en stor politisk jippo for Arbeiderpartiet og dets tankefengsler forbundet med multikultur og dialoger med premisser slik Partiet til enhver tid ser verden. Og stakkars den som måtte stille kritiske spørsmål underveis. Han eller hun er kristenfundamentalist og ekstremist under definisjonsmaktens merke, der Arbeiderparti-symbolet er gjort langt sterkere enn korset og Olavssymbolet til sammen, og det er kanskje en vesentlig del av problemet, og utfordringen?

PLO-dronningen Hanan Ashrawi er en av dagens ledere i den palestinske frigjøringsorganisasjonen, I år er Ashrawi hovedforedragsholder under Olsokkvelden på Stiklestad, med megetsigende budskap til alle som vil høre på, og med en tilkalt lojalitetsrekke med journalister, som har fått behørig forhåndsvarsel om å innfinne seg.

Ingen israeler og ingen jøde er invitert til Olavsfestdagene i Trondheim eller til Olsok på Stikelstad, selv om temaet er Midtøsten og Jerusalem, og selv om PLOs dronning har en meget sentral rolle. I Trondheim har NRKs tidligere Midtøsten-korrespondent, Sidsel Wold, en behørig profilert rolle under Olavsfestdagene. NRK fremstår stadig mer som en egen politisk aktør som støtteapparat til makthaverne.

Dette er en foruroligende og illevarslende utvikling, i forhold til en politisk prosess som må finne sin avslutning gjennom neste års stortingsvalg. Skal det bli mulig må folk se å våkne, og ikke minst kristenfolket. Dette handler om å forspille verdier og ødelegge en kulturarv som fortsatt utgjør et meget viktig limstopp i landet vårt. Her nytter det ikke lenger bare å avsynge et par lovsanger foran Powerpoint-presentasjoner opp etter veggene, spise et par vaffelplater, se på klokka og gå hjem.  Lær av Hans Nielsen Hauge og bondehøvdinger som Ole Gabriel Ueland!

Lojale, enøyde medier gir en forsterkning

Vi har fått en type medier og journalistikk som ikke begynner å bli usedvanlig politisk enøyde, men også lojale i forhold til den nye politiske korrektheten som stadig manifesterer seg under det statsbærende partiet -og den tilhørende politiske eliten som nå også sitter tungt i embedsverk og offentlig byråkrati. Dette, under en ny ånd, der den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO nå bare representerer alt som er godt; faktisk så godt at en av dens ledere må hentes helt til Stiklestad – av alle steder – på Olsok-kvelden for å holde hovedforedraget. Altså til det som vel er det sterkeste kulturhistoriske fotavtrykket forbundet med kristningen av Norge. Slike fotavtrykk har det statsbærende partiet i dette landet gjennom mange år lagt mye inn på å redusere, da det strider mot ideologiske føringer i forlengelsen av usedvanlig mange mislykkede prosjekter på kloden – under de røde faner. Nå har multikultur-doktrinen kommet inn som en egnet retorisk brekkstang og så er det bare å kjøre på? Nei, jeg tror det politiske oppløpet på Stiklestad slår kraftig tilbake på Arbeiderpartiet, som nå overspiller og der ambisjonsnivået nok er for stort i forhold til en kulturarv som kan vise seg gjenstridig om den blir utfordret som på Stiklestad. 

Forsøk på å forene himmel og helvete?

Her skal det åpenbart i et utgangspunkt statueres eksempel på hvor godt det statsbærende partiet, først og fremst, forstår verdens ulykksalige utfordringer i et uavkortet forsøk på å forene himmel og helvete under dialogens forgjettede og etter hvert noe forslitte symbolikk – der vi stadig aner konturene av blafrende røde faner. Selv nærhistorikk viser at sosialismen som fenomen betraktet rett og slett ikke lar seg omsette i praktisk politikk, ut fra sine papirknitrende modeller om sentralisert statsmakt. Det kommer nemlig et betydelige innslag av maskerader der dette skal omformes i reell samfunnsendring, altså i praktisk politikk. De sosiale og økonomiske eksperimentene har en sterk tendens til å stivne og bli for oppstyltet.  Og i alle de land der fenomenet har fått vokse seg stort og svultig, blir den ukritiske statsforherligelsen, kontrollapparatene, det vilvoksende byråkratiet og den tilhørende elitedyrkelsen uspiselig. I så henseende er det snart ikke langt fra den russiske nomenklatura (eliten) til dette sjiktet av norske partipamper, LO-pamper, medie-oligarker og sterkt økende doser av politisk kampanje-journalistikk vi nå opplever i vårt avlange, ruglete land. Skremmende nok synes selv liberalkonservative å miste fotfeste, fordi de tror at den Sosialistiske Internasjonale plutsetlig har kastet seg på globalismen og kapitalismen og lagt all sin ideologiske historikk bak seg. Tilsvarende sitter Kristin Clemet i Cevita-stiftelsen nokså febrilsk å forsøker å overbevise om at multikulturalismen egentlig er arbeidsinnvandring som vi må ha for å overleve. Om land etter land og statsleder etter statsleder nå peker på multikultur-doktrinen som en flopp. Men, hver man sin gud er omkvedet på mer liberalt hold. Og det lyder da unektelig musikalsk under universelle menneskerettigheter? Men man glemmer at  definisjonsverden nå ofte er i hendene på maktkonstellasjoner som er alt annet enn demokratisk fundert. EU er i ferd med å vokse seg akkurat så stort, fælt og byråkratisk som kritikerne hevdet, og vi ser FN og et mylder av NGO-organer gstadig oftere settes inn mot demokratiene. Det er bare å se på FNs menneskerettighetsorgan for å ane uråd. Men naiviteten og kunnskapsløseheten er fortsatt meget stor i landet vårt. Jeg frykter at også dette er politisk styrt, der man ønsker å skape "det nye mennesket" gjennom alternativ identitetsoppbygging, matchet mot en stadig mer forslitt og utpint Atbeiderparti-ideologi, med Senterpartiet som statist og SV i en skrangelte sidevogn påmalt kledelig slagord om miljø og solidaritet.

Doktrinær, forhåndsdefinert dialog

Det dreier seg om en dialog Arbeiderpartiet selv har forhåndsdefinert, med en kjede av låneord fra den Sosialistiske Internasjonale og Labour-partiet i England; stadig i et ferdigpakkede opplegg presset inn gjennom et stort byråkrati – der ingen frie tenkere og kritikere her hjemme er i nærheten av å få være med på resonnmentene. Det er direktoratene og avdelingsdirektørene som sammen med sterkt sekulariserte biskoper kjører kampanjene, nært opp til et eksisterende teologisk begrepsapparat.

Slik er det hele anti-intellektuelt, ekskluderende og med et stadig sterkere preg av en politisk elite som trolig bare kan opprettholde tempoet fordi det ligger et alt for lojalt medieapparat klart til å kommunisere deres budskap ut til et folk som langt på vei er parkerte i møte med alle spørsmål forbundet med multikultur-doktrinen. Du må inneha en nesegrus lojalitet til de sittende makthaverne for virkelig å tro at denne ideologisk ladede kampanjene som følger på virkelig lar seg gjennomføre, nå allerede på bekostning av de mest tydelige kulturhistoriske fortavtrykk vi har i dette landet. Nå er det en av PLOs mest profilerte talsmenn og ledere som har hovedforedraget på Stiklestad Olsok-kvelden. Jeg kan spørre: Hva i all verden har PLO der å gjøre midt under Olsok?

Kritikere blir stigmatiserte

Vi øyner kanskje her den største svakheten i multikultur-doktrinen: Kritikerne stenges konsekvent ute og blir forsøkt isolerte gjennom eiendommelige politiske mediekulturer. De blir forsøkt dumme og "uvitenskapelige", under henvisning til den rådende politiske korrekthet som Arbeiderpartiet for tiden administrerer med hard hånd, godt hjulpet av lojalitetsrekkene i våre medier, med NRK som fyrtårn. Så kan det faktisk gå som med John F, Kennedy i Grisebukta i 1971, da han arvet og realiserte sin forgjengers ambisjoner om å invadere Kuba – mens alle rådgivere satt som nikkedukker uten å reise ett kritisk spørsmål, selv om prosjektet bar i seg flere synlige svakheter.

Nei, forsøk bare ikke å kritisere oppløpet til Arbeiderpartiets multikulturdoktrine og tilhørende ”dialog”-metaforer! Da er du nemlig ikke bare dum, men en ekstremist, minst, og mediene synes å stadig bli en mer integrert del av tangefengslene. Alle sentrale medier vinkler og skriver ut sine politiske saker helt likt, over hele linjen. Tema-utvalget er nesten også det samme, som om vi skulle leve i et Sovjet. Kanskje skyldes fenomenet noe for svulstige statssubsidier, og en ditto statskringkasting som i sin gigantiske form egentlig har gått ut på dato – om ikke teknisk så ideologisk – som intet mindre enn landets fremste opinionspåvirkende organ? 3500 statsansatte kringkastingsmedarbeidere er da unektelig mye i et lite land der pluralistiske og uavhengige medier burde vært en selvfølge for lengst. Nå setter fellesordninger som ”Norgespakken” eksklusive økonomiske rammer rundt NRK og TV2, samtidig som A-pressen har kjøpt opp det som er av regionaaviser av betydning i de tettest befolkede områdene av Kongeriket. Og sannelig har det ikke kommet en solid Arbeiderparti-mann på toppen av TV-2 også, trolig som en funksjon av at LO har eid halvparten av TV-stasjonen. Vi er i ferd med å få et land som minner mer og mer om det embedsstyret Hans Nielsen Hauge tok et kraftig oppgjør med, på ideologisk grunnlag, i det han pekte på verdigrunnlag og behov for reelt folkestyret.

NTNU-ansatt som koordinator

En sentralt ansatt ved universitetet i Trondheim, NTNU, står oppført som fast kontakt for PLOs Olsok-utsending, Hanan Ashrawi. Også dette er et tegn i tiden. Hvor står akademia i møte med Midtøstens komplekse problemer og utfordringer? Er det igjen noen der inne som ser noe positivt med jøder og Israel? I så fall, hvor er den kritiske tenkningen, diskusjonene og dialogen som er helt avgjørende for et levende universitet. I 2009 gikk NTNU inn for en meget fordummende akademisk boikott av Israel, i et oppløp som ble parkert i siste liten. Dette, isolert sett, et skremmende eksempel på universiteter som synes å være fanget i tankefengsler under den politiske eliten, som ikke bare ligger i Arbeiderpartiet, men som nå er rislet ut over i embedsverket på flere plan, og i administrative organer forbundet med utdanning. Å rydde opp i dette vil ta mange år. Men det får vel være en trøst at 68-generasjonen er i ferd med å falle av for alderen.

 I dag er det nettopp Ashrawi som oftest utaler seg internasjonalt, gjerne på den amerikanske TV-stasjonen CNN og i arabiske Al Jaazera, i saker som angår PLO og det vi så pent kaller den palestinske administrasjonen. Kritisk sett - en mer eller mindre selvbestaltet, militant sak, med kokett distanse til demokratiet både i sitt charter og i anvendt politikk for øvrig; men med langt kortere distanse til eksplosiver og håndvåpen når det måtte passe. Oppe i dette har vi i flere år vært vitne til dobbeltsnakk, hvor en ting sies i den arabiske verden og noe helt annet i vår del av verden. Siden Norge vel snart er det mest venstrevridde, naive (og historieløse?) landet i Europa, vil vi vel få flere verskapsfunksjoner der ulike frigjøringsorganisasjoner og interessegrupper vil fronte sine saker. Hjulpet av en NAV-kultur og oljepenger har vi fått store flatskjermer opp på stueveggene, i en kultur der kunnskapsløshet og likegyldighet kan være i ferd med å bli til en farlig coctail. Totalitære krefter av alle avskygninger danser snart på bordene, og rekrutterer nye, sarte sjeler, der identifiseringen peker alle andre veier enn til vår egen kulturarv.

Dialogen må gjelde for alle,også i forhold til egen befolkning

Forstå meg rett, jeg sier ikke at vi ikke skal ha dialog med PLO og araberne for øvrig, jeg hevder at det hele begynner å bli alt for masete og ureflektert. Stadig under en politisk elite som fratar oss muligheten til å sette kritisk spørsmål underveis, i det som faktisk hører med i en normal demokratisk prosess. Vi opplever at det demokratiske underskuddet krympes under en definisjonsmakt som på sin side snart har lykkes i å disiplinere mediene over en smertegrense. Den øredøvende tausheten som omgir PLO-dronning Hanan Ashrawis besøk på Stiklestad er et slående eksempel på dette. Her har norske journalister løpt etter PLO i snart 40 år, uten egentlig å stille ett kritisk spørsmål. Så kommer en PLO-dronning til Stiklestad, og ingen av våre sentrale medier legger ut forhåndsomtale. Selv om Ashrawi nå figurerer med sin hovedtale på Olsokkvelden i alle offisielle programmet. Jeg kan ikke se andre grunner til fortielsen enn at man skal høyne aktualitetsnivået, og gi PLO-dronningen et optimalt politisk ladet utgangspunkt 29. juni, og jeg er violig til å vedde på at vi kommer til å se et politisk utspill i sakens anledning. Som om det trekker saken noe nærmere det Stiklestad representerer. Igjen: Hvorfor på Stiklestad?

Ingen kritiske spørsmål

Kan noen huske å ha sett kritiske spørsmål i media rettet mot avdøde Arafat, Ashrawi eller PLO? Kan noen huske å ha sett eller hørt NRK vinkle ett kritisk spørsmål i retning av PLO – nå etter mer enn førti års mer eller mindre sammenhengende blossprut fra Midtøsten? Er man nå så sikker på at Israel og jødene har all skyld for elendigheten?

Odd Karsten Tveit er ett av de fremste eksempler  på en type politisk enøyd kampanje-journalistikk som vi i dag finner på flere områder og i flere medier. NRK er med sine 3500 statsansatte holdt oppe av en tvungen, individuell er kringkastingslisens, og i ferd med å  bli så tett bundet opp mot den politiske eliten at det forlengst har passert en smertegrense i demokratisk perspektiv: Det lille Norge må ha medier som fungerer mer i takt med folks følelser og liv forøvrig. NRK opptrer stadig mer doktrinært og enøyd, rett og slett fordi man ikke lenger tar  kritikk seriøst. Særlig om kritikken vurderes som "politisk ukorrekt" i forhold til en ikke uttalt ideologisk ballast. NRKs Sidsel Wold er en profilert foredragsholder under Olavsfestdagene i Trondheim, der temaet er Midtøsten og Jerusalem.

Kan noen huske NRKs Odd Karsten Tveit eller Sidsel Wold kjøre en eneste kritisk reportasje forbundet med PLOs systematiske voldsbruk – som nesten uten unntak har vært rettet mot sivile mål, i og utenfor Israel? Hvem har bestemt at det er greit å bygge opp hele politiske konsepter for systematiske angrep på sivile mål, og mest bare det? Her går man nemlig Breivik en høy gang; han blir knapt for en parantes å regne, bare sett i forhold til de store terroraksjonene mot diskoteker, busser, markedsplasser og kjøpesentra i Israel etter tusenårsskiftet. Der den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO i aller høyeste grad bærer på et tyngende ansvar, med en voldsforherligende politisk kultur som årets Olsok-utsending er en del av.

Israel kritiseres hver dag i media

Vi får kritiske spørsmål og reportasjer så og si hver eneste dag (!) om og fra Israel, og i norske medier er det generelt nesten ikke et positivt bilde av jøder lenger. Vi ser dem i aksjon som “okkupanter» i områder der det praktisk talt sammenhengende har bodd jøder i flere tusen år, og der landområdet selv har nevn etter jødene – Judea. Også dette er nå ”okkupert”. Nå er den journalistiske retorikken i dette landet slik at jødisk nærvær i Israel er i ferd med å bli helt illegitimt. Hva er det som skjer? Finnes det da ingen grenser hvor langt en kan gå i direkte og indirekte jødehat og Israel-hat i dette landet, mens det palestinske prosjektet unndras alle kritiske vinklinger og spørsmål i det som er av sentrale medier. Og nå skal man sannelig gjøre Yassir Arafat til ny helgen på Stiklestad! Intet mindre Hans dronning, Hanan Ashrawi skal stå på podiet på Olsok-kvelden og fortelle om sin sak. Hennes nærvær er faktisk så selvfølgelig at ikke en eneste avis utenom lokalavisen «Verdalingen» har nevnt at en av PLO-lederne er hovedgjest på Stiklestad under Olsok! For gjett om presskorpset kommer, og gjett om samtlige kritiske spørsmål unngås! Hvorfor har det blitt en slik merkelig enøyd politisk atomofære i dette landet. La meg forsøke en refleksjon og et tilbakeblikk.

Største politiske jippo etter Vidkun Quisling

Årets Olsok på Stiklestad er den største politiske jippoen på Stiklestad siden Vidkun Quisling gjorde stedet til sin lekegrind under krigen. Arbeiderpartiet bærer på et tyngende ansvar i sakens anledning: Stiklestad er som kjent blinket ut som internasjonal, multikulturell arena, og behørig fanget inn av Arbeiderpartiets dialog-metaforer på flere plan, sentralt og regionalt, der definisjonsmakten og tilhørende tankefengsler nå er så ettertrykkelig manifestert at enhver som måtte utfordre opplegget risikerer å bli kalt ekstremist, assosiert med en massemorder som nylig stod for retten i Oslo - og Vidkun Quisling. Vi lever i paradoksenes tid. Om Arbeiderpartiet ikke besørger slik stemling direkte, så sitter de eiendommelige lojalitetsrekkene i mediene klare med sine psykologiske assosiasjonsteknikker. Fenomenet har blitt forsterket etter 22. juli-tragedien i fjor. Kynikere forsøker nå åpenbart å utnytte denne tragedien for å kneble de mer ideologisk bevisste deler av politisk opposisjon, i en ikke helt vellykket maskert forsøk på å redusere ytringsfriheten og styrke det allerede eksisterende demokratiske underskuddet i landet.

Vidkun Quisling forsøkte også å gjøre Stiklestad til en stor politisk lekegrind for doktrinære og rasistiske, anti-semittiske konsepter og elitekulturer - der toleransen for annerledes tenkende var like minimal som den statsforherligende arrogansen var optimal. Jødehatet, antisemittismen var også en fast komponent av Quislings ideverden, slik fenomenet finnes i alle variabler av den totalitære familien, uten brune, røde og svarte faner. Hvem som i forlengelsen av dette måtte ligne mest på Qusling kan diskuteres, men la det være sagt og skrevet: Det politiske teatret man har lagt opp til på Stiklestad, selv midt under Olsok, er og blir tapsbringende for alle. Det er klart det største rå, politiske stuntet siden Quisling og nazihirden befant seg på samme arena.

Arbeiderpartiets multikultur-doktrine og tilhørende maskerte, ideologiske resirkulasjon bidrar allerede til å sende partiet nedover på meningsmålingene; konseptforandringen som nå finner sted på Stiklestad strider rett og slett mot folks oppfatning av hva stedet tross alt representerer i norsk kultur. Denne betydningen blir forsterket i det sterke politiske krefter utfordrer den store verdiforankringen som stadig er forbundet med Stiklestad som kulturhistorisk fotavtrykk og som symbol for kristningen av Norge.

Trubaduren Bjørn Alfzelius bommet også på publikum

Da den svenske entertaineren Bjørn Alfzelius skulle holde konsert på Stiklestad for noen år siden, innledet han med sarkastiske bemerkninger om Olav den Hellige. Der hadde svensken forregnet seg i forhold til et ellers så blassert og tilsynelatende holdningsløst publikum. Men nå ble de utfordret i amfiet, og en buing begynte umiddelbart og fortsatte gjennom og mellom konsertinnslagene. Om han i et utgangspunkt ville fornærme Olav den Hellige ble det heller Alfzelius som ble så fornærmet at han like gjerne kortet ned hele konserten. Slik går det når verdier utfordres for voldsomt og svulstig. Da kommer reaksjonene.

Arbeiderpartiet har introdusert og operasjonalisert en multikultur-doktrine som under generalsekretær Raymond Johansen er slik pakket sammen at man konsekvent omgår folkevalgte organer, samtidig som ordspill om toleranse, mangfold og respekt for andre kulturer og religioner vris slik retorisk – sinnrikt tilpasset ulike målgrupper - at det hele praktisk talt på autopilot skal limes sammen med det bærende ideologiske og kulturhistoriske limstoffet i vårt eget samfunn. Kristendommen gikk som kjent inn i den samfunnbyggende prosessen i Norge etter kirkemøtet på Moster i 1024, og har siden vært den ideologiske og kulturhistoriske ryggnerven i landet, som de fleste lover av betydning faktisk er tuftet på.

Arbeiderpartiets metode har blant annet bestått i å slynge inn dette nye multikultur-budskapet som en resirkulerte ideologisk ladet pakke, i kvasi-teologiske sammenhenger og så langt mulig gjennom kirkens organer. Dette handler nemlig om ideologiske føringer, og ved å spille på lag med kirkens organer kan en nøytralisere mye ideologisk motstand. Det kan virke som mye retorikk også er hentet fra frigjøringsteologiske konsepter som ble kjørt ut fra Kuba, i forsøk på å tilegne seg kristne grupper i et marxistisk oppløp i Latin-Amerika gjennom 1970- og 1980-årene.

Det er selvsagt ikke tilfeldig at Sturla Stålsett (Sønn av Gunnar Stålsett) sitter i regjeringens Religionsutvalg. Han er meget godt skolert i nettopp de deler av kulturmarxismen som legger opp et pragmatisk og retorisk løp med mange låneord fra teologiens verden, hvor hensikten rett og slett er å gjøre kirkerommene til rene politiske arenaer. Dette er egentlig arvegods fra Berge Furre som har brukt mye av sitt liv på å trekke kirken inn i slike politiske spill, men stadig med eurokommunismen og kulturmarxismen som rammeverk. Den tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett har stort sett spilt på samme strenger, med nå med enda mer tilsløring av rene ideologiske, sekulariserte og politiske føringer.

I sin konsekvens fortoner Arbeiderpartiets råkjør mot Stiklestad seg som en fatalt mislykket politisk maskerade for endelig å få røsket opp kristne stabbesteiner, veimerker og fotavtrykk forøvrig – nå med multikulturen som alibi og retorisk brekkstang. Men inne i innpakningen er det åpenbart intet annet enn gammelt og forslitt tankegods, der en ut fra ideologiske motiver og rammeverk tegnet av parti-ideologer som Edvard Bull d.e og senere forsøkt oppgradert både av Halvdan Koht og Einar Førde (sistnevnte i prinsipprogrammet ved inngangen til 1980-årene), der ideologien nå mer konkret skulle pakkes inn i vatt og maskeres under markedsteknokratisk image, der sosialisme blir maskert som «ressurs»,«omlegging», «modernisering» og annet.

I dag dreier mye seg om multikultur-prosjekter, men jeg er blant dem som slett ikke er sikker på om hensynet til andre kulturer og våre nye landsmenn veier tyngst. Det kan like gjerne dreie seg om en forholdsvis kynisk maktspill, der Arbeiderpartiet bare kjører på gjennom embedsverk og det som er av statlige og offentlige organer, så langt og så lenge det er mulig, hjulpet av mye tvisyn, kunnskapsløshet, naivitet og historieløshet i utsatte nedslagsfelt. Vi har rett og slett gått tom for åpne prinsippdebatter i dette landet, og våre stekt statssubsiderte medier fremstår i dag mer som beskyttere av den politiske eliten enn som kritikere av den. Mediesituasjonen er rett ut sagt eiendommelig, men dette er en annen diskusjon, dog en funksjon av et maktspill som stadig skaper større demokratisk underskudd. Og stakkars den som måtte mene at Arbeiderpartiets multikultur-doktrine kanskje er like naiv og svermerisk som det ideologiske møtet med Stalin og Hitler. I 1940 hadde vi en utnriksminister ved navn Halvdan Koht. I dag heter utenriksministeren Jonas Gahr Støre, og jeg er slett ikke sikker på om den politiske arrogansen er noe mindre i dag.

I Arbeiderpartiets prinsipprogram fra 1949 heter det innledningsvis: «Det norsk Arbeiderparti vil at Norge skal bygges som et sosialistisk samfunn.». I 1969 er ordlyden nesten den samme: «Det norske Arbeiderpartis mål er et sosialistisk samfunn”. Men etter at Einar Førde hadde ledet arbeidet med det nye prinsipprogrammet fra mars 1978 til oktober 1980, het det så: “Det norske Arbeiderpartiet bygger på den demokratiske sosialismens prinsipper». På en pressekonferanse 21. oktober 1980 begrunner Einar Førde ordvalget:

«I dette programmet har vi tatt skrittet fullt ut, og beskrevet sosialismen som en arbeidsmåte, en prosess, og ikke et mål i seg sjølv.» Sitatet er gjengitt i Hans Rossaviks lojale Førde-biografi. Jeg vil hevde at denne prosessen pågår under den politiske overflaten, og at multikultur-doktrinen, slik den operasjonaliseres med hard hånd i landet vårt, har blitt belelig som retorisk metode og maskerade - helt inn på Stiklestadtunet. Derfor fortrenges nå den jødisk-kristne hjørnesteinen i den vestlige verden generelt og spesielt, fordi vi angivelig skal ha respekt for alle andre kulturer og religioner, og ta det som en selvfølge at alle land og kulturer skal få dyrke sin religion og kultur i fred. Men når det så gjelder vår egen kultur og vår egen kulturarv, da skal vi slett ikke ha noen respekt eller integritet. Derfor blir Jerusalem noe som kun angår arabere under det nye palestinske prosjektet, derfor blir Stiklestad omgjort til en ren politisk lekegrind der PLOs dronning kommer for å holde hovedforedraget på Olsok-kvelden. Men nettopp derfor må den politiske utviklingen, som egentlig er en innvikling, snus. Jeg er skuffet over de kristne i landet vårt. Det har blitt for mange vaffelkristen som egentlig bare er redusert til rollespillere under seremonimestere som åpenbart mener seg løsrevet fra alt samfunnsansvar.Ikke minst i forhold til den økende anti-semittismen er dette tydelig. Og den er en funksjon av den samme prosessen som den jeg peker på i dette innlegget, og som har ført PLOs dronning til podiet på Stiklestad midt under Olsok i 2012.

Vi må få en reell politisk endring i dette landet før naiviteten, kunnskapsløsheten, historieløsheten og likegyldigheten tar helt knekken på oss. Javisst, vi skal være tolerante, vi skal ikke nekte muslimer adgang til Stiklestad, men vi har fortsatt rett til å hevde at vi har en kultur, en kulturarv og tilhørende symboler igjen i dette landet. Dette handler om integritet og identitet helt samtidig. Å vri om på slike realiteter og samtidig hindre en åpen diskusjon er oppskrift på konfliktskaping. Det naive prosjektet som nå kaster lamge skygger inn på Stiklestad kan utløse betydelige spenninger og konflikter. En tramper på folks følelser, og kaller disse følelsene "ekstremisme" i forsøk på å kue dem. Arbeiderpartiet sitter på et tapsprosjekt, men nekter å erkjenne det. PLOs dronning kan neppe bidra til å hjelpe partiet noe videre, hverken på Stiklestad eller i norsk politikk. Jeg tror løpet er kjørt for dette partiets hegemoni i norsk politikk, selv om lojalitetsrekkene i mediene måtte tre støttende til i vlagkampen, som åpenbart allerede er i gang fra Arbeiderpartiets side.    

14. juli 2012

Roy Vega

roynorvega@gmail.com

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6164 kommentarer

Er den norske frie presse utradert?

Publisert over 5 år siden

Ikke i en eneste avis har jeg lest om dette.  Ikke en gang Vårt Land har fortalt leserne sine om denne galskapen.

Det er vel ikke lenge før PLO holder hovedsgudstjenesten i Nidaros under Olsok.

Stålsett hadde en langsiktig hemmelig plan.  Ikke pent når skjulte agendar kommer frem i lyset.

 

Svar
Kommentar #2

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Dette er så alvorlig

Publisert over 5 år siden

at jeg tror det kommer til å hende noe dramatisk, også denne gangen.

Lurer på om folk flest er klar over hvilke krefter en tukler med ??

Arbeiderpartiet etter 22/7 snakker mye om å "ta tilbake". Hvis en har til hensikt å "ta tilbake" Stiklestad og kanskje etter nazistenes herjinger der oppe under siste krig og at de nå benytter seg av terrorister i så henseende da må jeg si det begynner å skjelve hos meg...

Svar
Kommentar #3

Knut Nygaard

487 innlegg  6959 kommentarer

Takk til Vega

Publisert over 5 år siden

Vi lever - etter min mening - i en tid da mange tog har gått og at vi nå sitter på expressen mot en kommende tidsalder der det å undergrave den kristne tro og den kristne kulturarv er av stor viktighet for å nå "friheten" i det multikulturelle verdenssamfunn.

Kirken - den politiske kirken - som Gunnar Stålsett var så tydelig at forkledningen ikke var til mye hjelp er noe Ap har brukt og misbrukt i alle etterkrigsårene.  

Vi nærmer oss trolig det punktet der Ap ikke kan bruke kirken til stor mer og da er det slutt på statskirken - og sånn sett - bra er vel det.

Se for øvrig tråden under - "The Plan" og punktene 8,9, og 10.

Det er vel lite trolig at vi får noen kristen utlegning fra HA, men mer i retning av denne snutten der hun ca. 5 min. tar til orde for de palestinske grunner til å få eierskap til Israel...

http://www.youtube.com/watch?v=2JHUQA5H_gQ

og vi, som ikke er enige, er å anse som fundamentalister .....

Du stiller helt riktig det grunnleggende åpenbare spørsmålet - hva gjør denne kvinnen til hovedtaler på Stiklestad?  

Det er vel flere enn meg som har skjønt at Ap anser de palestinske områder nærmest som et norsk lydrike - eller det 22 fylke (hvis Svalbard skulle regnes som eget fylke), men vi har ingen kulturarv med egyptere eller arabere meg bekjent......

Svar
Kommentar #4

Terje Johs. Johansen

25 innlegg  1905 kommentarer

Skremmende!

Publisert over 5 år siden

Ja, dette er skremmende. Det beviser at Stoltenberg&co har sittet for lenge å regjert. Jeg håper arbeiderpartiet får sin siste dolkestikk på Stiklestad. Norge er i samme bås som Iran, Syria og palestinere. Denne regjeringen i Norge anerkjenner palestinerne som det rettmessige landet og at Israel bør pakke i sammen.TRAGISK!  Jeg håper Norge nå får en ny regjering, for vi kan ikke vente til høsten 13. med det, ellers får vi problemer av ymse slag i dette landet. Det norske folk må da nå begynne å få øyne opp for hva slags partier som styrer dette landet. Å la en palestinsk "dronning " få stå på podiet å tale, blir helt på trynet for meg. Palestina er ikke et offiselt land men bare et landområde. Hvorfor støtter ikke Stoltenberg opp om et demokratisk land som Israel? Hvorfor blir ikke Israel innvitert? Bra knappen er aktivert, Roy!

Svar
Kommentar #5

Kjell Tveter

9 innlegg  28 kommentarer

PLOs dronning på piodiet.

Publisert over 5 år siden

Mange takk, Roy Vega.

Jeg føler behov for å takke deg for mange  uredde, informerende og særs aktuelle innlegg fra deg her på Verdidebatt. Håper du fortsetter med å informere oss ut fra ditt ståsted,med din kompetanse. Dine to siste innlegg om Stiklestad burde hele Norge bli informert om. Jeg har problemer med å finne det rette adjektivet for å karakterisere det som skjer - det er ufattelig trist, og  et fullstendig brudd med en lang tradisjon i landet vårt som nå tilskitnes av det politisk korrekte. 

Personlig laster jeg ned dine innlegg for å  ta varfe på dem. Mange takk.

Svar
Kommentar #6

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

som ventet

Publisert over 5 år siden
Kjell Tveter. Gå til den siterte teksten.

Jeg har problemer med å finne det rette adjektivet for å karakterisere det som skjer - det er ufattelig trist, og

støtten fra tilhengerne av olav blodøks her

Svar
Kommentar #7

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Som ventet

Publisert over 5 år siden

dukker Robert opp med sine sedvanlige kommentarer.

Dette temaet burde du bare holde deg unna for dette har du faktisk ikke noe greie på.

Svar
Kommentar #8

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Som ventet

Publisert over 5 år siden

dukker Robert opp med sine sedvanlige kommentarer.

Dette temaet burde du bare holde deg unna for dette har du faktisk ikke noe greie på.

Svar
Kommentar #9

Rune Holt

8 innlegg  10564 kommentarer

Du mener altså

Publisert over 5 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

støtten fra tilhengerne av olav blodøks her

At DAGENS kristne er verre enn terrororganisasjonen PLO.....Hva ellers får deg til å drive med hakk i plata greia si HVER gang en kristen åpner kjeften..?

Roy Vega har en suveren oversikt OG innsikt i dette emnet....Dette innlegget burde stå i alle landets aviser.OG hva med LESETIPSET...Morken..?

Svar
Kommentar #10

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

Hva med en pipekonsert?

Publisert over 5 år siden

Det oppfordres heved til å møte opp og få til en alle tiders pipekonsert når terroristenes representant skal tale. Hadde jeg ikke bodd så langt unna, ville jeg ha møtt opp selv og deltatt med stor iver.

Svar
Kommentar #11

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Pipekonsert er ikke det verste

Publisert over 5 år siden

Slik atmosfæren nå er like under overflaten i Trønderriket med omland kan mye skje på Stiklestad. Faren for at rivaliserende klaner og fraksjoner rundt PLOs Hanan Ashrawi også kan slå til er reell nok: I vakuumet etter Yassir Arafat pågår en rå maktkamp, som også er preget av at bakmenn i Egypt og Syria er ute av kurs. Hamas og Hezbollah ligger tett innpå min sin politiske agenda - og så symbolsk som Stiklestad er, kan stedet være meget utsatt i det Hanan Ashrawi kommer skridende inn på podiene. Det dreier seg nemlig om en meget høyeksplosiv multikulturell variabel, der menneskeliv ikke betyr så mye.  Husk, det palestinske prosjektet under PLO har med meget få unntak selv rettet sine politiske uttrykk mot sivile mål, og mest bare det. Hva betyr et menneskeliv oppe i dette, i det rivaliserende klaner og fraksjoner barker sammen, eksempelvis på Stikelstad? Arbeiderpartiets nye multikulturelle lekegrind, der kulturminister Anniken Huitfeldt åpner showet i år. I fjor var det utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Husk, Arbeiderpartiets multikultur-doktrine lar seg ikke diskutere i det åpne rom uten at noen hopper innpå og kaller deg og meg rasister, ekstremister og kristenfundamentalister. Dette er en sikker resept på konfliktopptrapping i og rundt det sterkeste kulturhistoriske fotavtrykket og symbolet vi har i landet, forbundet med kristningsprosessen - i rett linje gjennom tusen år. Det dreier seg om symboler, veimerker, og verdigrunnlag Arbeiderpartiet har jaktet på siden 1920-årene, fordi de står som beremseklosser i deres ideologiske prosess. En ny anledning bød seg da Einar Førde i sin tid la siste hånd på verket for å maskere ideologien, og prosessorientere det hele under et markedsteknokratisk image. En ny redningsplanke for en meget sliten ideologi kom med multikultur-doktrinen, som egentlig bare er et metodisk redskap for en videreføring av Arbeiderparti-politikk - for mer sentralisering av statsmakt, mer kontroll, mer byråkrati, mer ensretting av medier, mer skvising av kristne verdigrunnlag som limstoff i flimmersamfunnet. Det Norge behøver nå er mindre statsmakt, desentraliserte strukturer, utvidet folkestyre og sterke regioner; kort sagt omtrent det Hans Nielsen Hauge gikk inn for.

Guds fred i stuene.

Roy V

Svar
Kommentar #12

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

En liten rettelse

Publisert over 5 år siden

Jeg skrev "min sin" istedet for "med sin" og da ble meningsinnholder rart. Her er det jeg mente å skrive:

I vakuumet etter Yassir Arafat pågår en rå maktkamp, som også er preget av at bakmenn i Egypt og Syria er ute av kurs. Hamas og Hezbollah ligger tett innpå med sin politiske agenda - og så symbolsk som Stiklestad er, kan stedet være meget utsatt i det Hanan Ashrawi kommer skridende inn på podiene.

Roy

Svar
Kommentar #13

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Akk ja, Vega igjen !

Publisert over 5 år siden

"Historikeren" Vega driver knapt med saklig historisk fremstilling, men med politiske proklamasjoner iblandet en slags historisk konktekst. Det gaar i de gamle konspirasjonene om AP og multikulturaslisme, ibandet hva som tenderer mot klassisk "Norronanasjonalisme". Tror du virkelig paa de propagandisktiske banalitetene du selv kolporterer Vega ? Problemet med kulturmotsetninger er ikke noe ser-norsk fenomen, i Australia trues landet av regjeringskrise paa grunn av saakalte baatflyktninger, der er det de liberale som ikke vil stramme inn, ikke landets sosialdemokrater. Er det liberale partiet i Australia ogsaa en del av konspirasjonen Vega, sammen med sosialdemokrater og konservative europeiske partier, men bare du og dine tilhengere "har vsett lyset" og resten av mennekeheten er ignoranter? Men du mener altsaa at tilnermet alle verdens regjeringer er delaktige i den samme multikulturelle konspirasjonen? Ja, ja, du og dine stottespillere om det, resten av oss rister paa hodet av at en historiker i den grad kan kaste empirien og sakligheten over bord til fordel for rene speukulasjoner og konspirasjonsteorier.

Svar
Kommentar #14

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du burde begynne i underholdningsbransjen !

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

At DAGENS kristne er verre enn terrororganisasjonen PLO.....Hva ellers får deg til å drive med hakk i plata greia si HVER gang en kristen åpner kjeften..?

Roy Vega har en suveren oversikt OG innsikt i dette emnet....Dette innlegget burde stå i alle landets aviser.OG hva med LESETIPSET...Morken..?

Du burde starte i underholdningsbransjen Holt ! Hvilke forutsetninger har du, rent akademisk, for aa vurdere kvaliteten paa det Vega skriver ?

Svar
Kommentar #15

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

passer bra

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Historikeren" Vega driver knapt med saklig historisk fremstilling, men med politiske proklamasjoner iblandet en slags historisk konktekst. Det gaar i de gamle konspirasjonene om AP og multikulturaslisme, ibandet hva som tenderer mot klassisk "Norronanasjonalisme

med quislings dyrking av olav blodøks.og hvem gryntekoret er er ingen bombe

Svar
Kommentar #16

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Hva ligger bak?

Publisert over 5 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

I vakuumet etter Yassir Arafat pågår en rå maktkamp, som også er preget av at bakmenn i Egypt og Syria er ute av kurs. Hamas og Hezbollah ligger tett innpå med sin politiske agenda - og så symbolsk som Stiklestad er, kan stedet være meget utsatt i det Hanan Ashrawi kommer skridende inn på podiene.

I denne saken er det en underliggende faktor som jeg ikke helt klarer å sette ord på, men som jeg håper at noen kan hjelpe meg med.

Jeg tenker her på at Olsok, eller Olavsdagen, var en katolsk høytidsdag senere ble innlemmet i den norske luthersk-evangeliske statskirke.

Videre er vi i den situasjon at statskirkens øverste leder hverken er Gud, Jesus eller en biskop, men en politiker – i dette tilfelle Arbeiderpartipolitikeren Rigmor Aasrud, og det i kraft av sin stilling somsjef for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 

Hovedgjesten ved Olsok arrangementet i år, Hanan Ashrawi, er ikke bare politiker, hun er også en kristen. Riktig nok sies det at hun er en ikke-praktiserende anglikansk kristen, men likefullt kristen.

En annen som også var kristen, var hennes far. Og han skal ha vært en av stifterne av PLO - Den palestinske frigjøringsorganisasjonen; en organisasjon som ble dannet av Den arabiske liga i 1964, og det med 2 formål for øyet: Utslettelsen av Israels eksistens slik at landområdet kunne innlemmes i " the greater Arab homeland" og da med Palestina som landets navn. (Ref.: http://en.wikipedia.org/wiki/Hanan_Ashrawi  og http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/ )

I denne forbindelse er det interessant å legge merke til at staten Palestina eksisterer allerede i arabernes bevissthet som en islamsk stat; en stat som ble medlem av Samarbeidsorganisasjonen av islamske stater, OIC, i 1969. (Ref.: http://www.oic-oci.org/member_states.asp )

Det eneste som fortsatt gjenstår er utslettelsen av Israel.

Og det er dette som Hanan Ashrawi, godt hjulpet av andre kristne, arbeider hardt og intenst med for å få oppslutning om, og nå i forbindelse med Olsokfeiringen på Stiklestad i år.

Spørsmålet som jeg sitter igjen med er dette: Hva er det som gjør at folk som kaller seg kristne, (enten de er praktiserende eller ei), er med på å støtte et opplegg som fra arabisk hold innebærer at Israel skal utslettes, og det til fordel for en islamsk stat, slik det faktisk fremgår av Palestinas medlemskap i Samarbeidsorganisasjonen av islamske stater?

Svar
Kommentar #17

Rune Holt

8 innlegg  10564 kommentarer

At aarsund

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Du burde starte i underholdningsbransjen Holt ! Hvilke forutsetninger har du, rent akademisk, for aa vurdere kvaliteten paa det Vega skriver ?

Bruker sine skitne hersketeknikker for å om mulig stoppe kjeften på alt og alle som står for noe på Israels side....ja det er vi vant til...for fra han kommer det kun det sedvanlige ..:"Hvilke forutsetninger har DU for å skrive det du skriver.." ?
Hvordan i all verden kan du sitte og vurdere hvilke forutsetninger jeg har for å si det jeg sier..????
Akademiske forutsetninger...???? Har du ikke noe bedre Aarsund..?

Svar
Kommentar #18

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Fred- og terrormarkering

Publisert over 5 år siden

I og med at Hanan Ashrawi først  er i Norge, ville det ikke være helt naturlig å invitere henne som gjest ved minnesamlingene på Utøya ? ( For alt jeg vet, kan det gjerne være tilfelle )

Svar
Kommentar #19

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Hanan Ashrawi kan dukke opp på Utøya

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

I og med at Hanan Ashrawi først

Det som skjedde på Utøya er avgjort helt i tråd med PLOs politiske uttrykk gjennom 40 år, og helt siden 1971 - støttet av AUF og noe senere Arbeiderpartiet. Utøya blir med andre ord litt av en nøtt om Ashrawi dukker opp med lommetørkle. Ekkoet fra barns og undommers dødsskrik ligger ennå igjen fra busser, markedsplasser, diskotek og kjøpesentra i Israel - også flere ganger etter årtusensskiftet. Arbeiderpartiet har aldri samlet seg om en fodømmelse av denne terrorismen, og vi må  formode det er fordi partiet har støttet PLO meget konkret de siste 25 årene?

Selv om de aldrende haukene i organisasjonen nå legger bånd på seg, står det ikke til å nekte at det er "væpnet frigjøring" som ligger i bunnen for hele PLOs Charter. Dette prinsippet er ikke forlatt.

Etter det jeg forstår har PLOs utsending Hanan Ashrawi flere politiske samtaler i Oslo, og det er Norges rolle som leder for den internasjonale giverlandsgruppen som er det sentrale poenget: PLO vil ha mye mer penger. Oppe i dette roterer både Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen (!), statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre; engasjerte i ad hoc-møter for de spesielt innvidde.Og ikke EN kritisk jounralist vil stikke mikrofonen opp under nesen på Støre eller Stoltenberg. Slik er norsk journalistikk i 2012. Også her må det komme en endring.

Problemet for Arbeiderpartiet nå er at de neppe sitter ved makten i en ny stortingsperiode, og da vil selv arabiske forbindelser streve mer med langsiktighet og forutsigbarhet i de norske forbindelsene.Det vil komme mange endringer i en ny norsk regjering, sammensatt av de borgerlige partiene. 

Roy V

Svar
Kommentar #20

Steinar Steinkopf Sund

11 innlegg  19 kommentarer

Svik av pressen

Publisert over 5 år siden

Hele den norske pressen med den kristne dagsavisen Vårt Land i spissen har sveket denne saken. Saken er fortiet, dysset ned, leserbrev tas ikke inn og i det hele tatt, det er ikke, så vidt jeg har sett, skrevet et eneste ord om at en terroristorganisasjon har fått slippe til på selveste olsokdagen for å tale om fred- hvilket grenseløst hykleri - samtidig som terrorbombene hagler over israelske skoler og barnehager.

Denne saken har opprørt meg grenseløst - ikke bare fordi palestinakomiteen har greid å kuppe denne dagen som markerer kristendommens innførelse i Norge, men mest av alt fordi pressen tier saken i hjel. Den som tier, samtykker, heter det. Samtykker alle disse virkelig til at terror er et greit kampmiddel bare målet er hellig nok? Det er virkelig talende bare ett år siden terroren rammet oss selv.

Svar
Kommentar #21

Knut Nygaard

487 innlegg  6959 kommentarer

Ashrawi - full av løgnpropaganda

Publisert over 5 år siden

Har nå tatt meg tid til å se på snutten jeg la inn i kommentar 3 der Ashrawi i samtale med Zola kommer med de beste argumentene for å "kjøpe" palestinsk propaganda og sympati - for så å bli kommentert punkt for punkt av to beleste arabisk-kristne om SANNHETEN i det som Ashrawi fremlegger som "sannhet" - som mang en annen budbærer for den palestinske saken, så er hun full av løgner og smiger for at du og jeg skal falle til ro og "kjøpe" budskapet - falle til ro - eller aller helst bli aktiv i propagandaen på hennes side.

Tenker at det å se denne snutten er en god begynnelse til forståelse av sviket i det å plassere Ashrawi på talerstolen på Stiklestad - et svik imot Stiklestad og den norske kulturarv - et svik i mot den kristne tro ved å sette en talsmann full av løgner og propaganda på talerstolen - et svik mot den andre siden i en konflikt der Norge skulle ha mer en nok med å trå varsomt etter å ha vært aktiv i den såkalte Osloprosessen - følgelig et svik mot staten Israel på en arena som er alt annet enn Utøya - Stiklestad er ikke lekegrinda til Ap - det er en av våre historisk store skueplasser...

Svar
Kommentar #22

Arne Husveg

7 innlegg  26 kommentarer

Anbefalt fra Vårt Land

Publisert over 5 år siden

Takk for et innlegg i klassen mesterverk! Ingen kan tilbakevise sannheten, og du er en mester til å formidle den.

Til min store forundring er ikke ditt innlegg anbefalt av redaksjonen?????

Svar
Kommentar #23

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

mindretall

Publisert over 5 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Problemet for Arbeiderpartiet nå er at de neppe sitter ved makten i en ny stortingsperiode, og da vil selv arabiske forbindelser streve mer med langsiktighet og forutsigbarhet i de norske forbindelsene.Det vil komme mange endringer i en ny norsk regjering, sammensatt av de borgerlige partiene

nytter ikke for de marginelle.et fascistisk statskupp da?

Svar
Kommentar #24

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

endelig!

Publisert over 5 år siden
Nå har jeg sittet og ventet på et nytt stjerneinnlegg av Robert Ommundsen. Og endelig kom det!
Svar
Kommentar #25

Arnhild Gjendem

27 innlegg  188 kommentarer

Takk Roy Vega!

Publisert over 5 år siden

Igjen må jeg bare få takke deg Roy Vega for ditt mot og din nyttige informasjon, og for din store innsikt!

Situasjonen i Norge er skremmende, NRK visste var Islams/ palestins talerør, men tragisk for de som tror det de hører og får et hat til Israel og til jødene!

Svar
Kommentar #26

Johannes Morken

404 innlegg  908 kommentarer

Vårt Land

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Ikke i en eneste avis har jeg lest om dette.

kjem sjølvsagt til å skrive om det som skal skje på Stiklestad og i Trondheim før vi kjem til Olsok. Kva karakteristikkar andre nyttar, får vere opp til dei.

Svar
Kommentar #27

Johannes Morken

404 innlegg  908 kommentarer

Vårt Land 2

Publisert over 5 år siden
Steinar Steinkopf Sund. Gå til den siterte teksten.

Hele den norske pressen med den kristne dagsavisen Vårt Land i spissen har sveket denne saken. Saken er fortiet, dysset ned, leserbrev tas ikke inn og i det hele tatt,

Vårt Land kjem sjølvsagt til å skrive. At vi ikkje har teke inn lesarinnlegg som har kome, skuldast at skribentane ikkje bryr seg med å sjekke eller dokumentere fakta, men spreier lause påstandar om Hanan Ashrawi. Stiklestad fortener debatt. Men viktige debattar krev også fakta. Les elles min kommentar i ein annan tråd.

Svar
Kommentar #28

Chris Svendsen

11 innlegg  726 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Stiklestad fortener debatt. Men viktige debattar krev også fakta.

Er dette en henvisning til at det som Roy Vega skriver om her ikke er fakta? Isåfall hadde jeg forventet at du poengterte hva som er usannheter. Du linker til en annen tråd hvor du kommenterer mer detaljert, mens det i denne tråden kun hintes.

Ja, han skriver "juni" når han klart mener "juli", og jeg tar det for gitt at han også er klar over at årstallet 1971 i forbindelse med JFK egentlig skulle vært 1961, med tanke på at han ble drept i slutten av '63. Diverse andre skrivefeil forekommer også, men det er vanlig i så godt som alle debatter.

Svar
Kommentar #29

Johannes Morken

404 innlegg  908 kommentarer

Min kommentar gjaldt

Publisert over 5 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.

Er dette en henvisning til at det som Roy Vega skriver om her ikke er fakta? Isåfall

det eg har sitert frå Steinar Sund. Sjå kommentaren.

Svar
Kommentar #30

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Angrepet på Jerusalem og Stiklestad - to sider av samme sak

Publisert over 5 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

En annen som også var kristen, var hennes far. Og han skal ha vært en av stifterne av PLO - Den palestinske frigjøringsorganisasjonen; en organisasjon som ble dannet av Den arabiske liga i 1964, og det med 2 formål for øyet: Utslettelsen av Israels eksistens slik at landområdet kunne innlemmes i " the greater Arab homeland" og da med Palestina som landets navn. (Ref.: http://en.wikipedia.org/wiki/Hanan_Ashrawi

Per F. Wisned har mange fine poenger over her!

Jeg tror det systematiske ordspillet som nå går på å skvise Jerusalem og delegitimere alt som er av jødiske og israelske rettigheter over en hjørnestein for den vestlige sivilisasjon, og det minst like anmasende retoriske oppløpet og forsøket på å omstøte Stiklestad til internasjonalt, multikulturelt senter er to sider av samme sak:

Det er sterkt ideologisk motivert, ut fra de samme oppskrifter som har ligget inn Arbeiderpartiet siden 1920-årene. Kristendommen er en eneste stor bremsekloss i denne prosessen, der demokratiet ikke er entydig sikret som tilstand - etter hvert som sentralisert statsmakt nå også skaper eiendommelige lydighetsrekker i våre medier. Det demokratiske underskuddet er til å ta å føle på.

Roy Vega

Svar
Kommentar #31

Johannes Morken

404 innlegg  908 kommentarer

Eit spørsmål om klargjering

Publisert over 5 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Nå har multikultur-doktrinen kommet inn som en egnet retorisk brekkstang og så er det bare å kjøre på?

Som debattleiar ser eg gjerne at Vega klargjer kva som er det multikulturelt farlege i at Hanan Ashrawi og den lutherske biskopen Younan kjem til Stiklestad. Ho har anglikansk kristen bakgrunn (og er ikkje muslim, slik somme trur). Dei er på to ulike måtar representatar for den kristne minoriteten som blir mindre og mindre i Det heilage landet (der Olavsikonet heng på ei søyle i Fødelskyrkja).

Vårt Land har på kommentarplass i dag tydeleg kritisert at arrangørane berre slepp til den eine parten i den israelsk-palestinske konflikten i eit seminar om verdiar på liv og død - og rettferd. Men vi meiner kritikken ikkje kan byggje på feilaktige framstellingar av Ashrawi.

Svar
Kommentar #32

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12807 kommentarer

Viktig poeng

Publisert over 5 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Vårt Land har på kommentarplass i dag tydeleg kritisert at arrangørane berre slepp til den eine parten i den israelsk-palestinske konflikten i eit seminar om verdiar på liv og død - og rettferd. Men vi meiner kritikken ikkje kan byggje på feilaktige framstellingar av Ashrawi.

En takk til Johannes Morken (både i denne og andre tråder) for en saklig tilnærming til denne tematikken.

Svar
Kommentar #33

Lars Gule

85 innlegg  3845 kommentarer

Vegas tirader

Publisert over 5 år siden

Å lese gjennom Vegas tirader er ikke bryet verdt.

Men det kan være grunn til å peke på at en mann som også titulerer seg historiker uten å ha publisert noe som helst av historiefaglig betydning, og som ojer seg så mye over manglende balanse, kunnskaper og fakta hos andre - ikke minst i NRK -, selv er så til de grader ubalansert og uetterrettelig, har et forklaringsproblem.

At det i dag skulle finnes en ubalanse, mener Vega er et problem. Det ville han ha hatt rett i, om det var tilfellet. Men det er det altså ikke. Verre er det at han som selvbestaltet historiker, ikke ser den vanvittige ubalansen i framstillingen av Palestina-konflikten som rådde grunnen i norske medier og opinion til sånn ca. 1980. Gjennom mer enn 30 år ble historien om Israel som mirakel kolportert til norsk (og europeisk og amerikansk) opinion. Uten innsigelser - eller balanse. Ikke mye ble fortalt om palestinernes skjebne. Og da de begynte sin kamp for uavhengighet, ble de raskt stemplet som BARE terrorister.

Dette bekymrer ikke Vega, for han har alltid vært på den reaksjonære siden, på maktens side, for undertrykkelse og mot frigjøring. Ikke rart han blir alterert når det protesteres, når maktbalansen skifter og andre toner høres.

Nei, jeg er i grunnen ikke interessert i å høre Vegas forklaring på hans ensidighet heller. Ytterligere vulgærpopaganda fra den kanten er ganske uinteressant.

Lars Gule

Svar
Kommentar #34

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

"Multikulturelt farlige" - hvem har påstått det?

Publisert over 5 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Som debattleiar ser eg gjerne at Vega klargjer kva som er det multikulturelt farlege i at Hanan Ashrawi og den lutherske biskopen Younan kjem til Stiklestad. Ho har anglikansk kristen bakgrunn (og er ikkje muslim, slik somme trur). Dei er på to ulike måtar representatar for den kristne minoriteten som blir mindre og mindre i Det heilage landet

Først, utgangspunktet for Stiklestad-saken er at det tidlig i juli i fjor sommer ble presentert meget konkrete opplegg for å gjøre Stiklestad til et internasjonalt, multikulturelt senter for "dialog". Ingen ville klargjøre hva som lå i dette, men det var etter hvert tydelig for alle som kunne se og lese at det ble lagt inn både makt og prestisje for å realisere planene. Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt lange politiske messer tvers gjennom Olsok som direkte og indirekte pekte på nevnte behov for dialoger, og det lå etter hvert nokså klart mellom linjene at Midtøsten og islam nå ville stå sentralt i det videre tematiske og retoriske feltet.

Jeg har ikke møtt en person i Trønderriket som støtter ideen om Stiklestad som internasjonal, multikulturell arena. Og jeg møter mange, blant annet som guide og foredragsholder rundt om regionen.

Jeg har aldri ment eller hevdet at det er "multikulturelt farlig" at PLOs representant kommer til Stiklestad, så jeg begriper ikke hvorfor Johannes Morken tillegger mer slike uttrykk eller meninger. Det jeg imidlertid hevder er at et sted som Stiklestad klarer seg utmerket godt uten propagandafremstøt fra organer som den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO; i dette tilfellet i egenskap av hovedforedraget på Olsokkvelden. Hva i all verden skulle tilsi at dette podiet skal tilkjennes PLO midt under Olsok - og av alle steder - på Stiklestad? Dette er tullball, på godt norsk.

I debatt med Gunnar Stålsett på NRKs "Her og Nå" har jeg foreslått Umeå, Piteå, Hammerfest og Malmø som alternative arenaer, eller dette fredssentret i Oslo som jo i sitt mandat eksplisitt nettopp har skrevet inn "interreligiøs dialog" som en av sine mest sentrale aktiviteter. Der sitter endatil Kjell Magne Bondebvik klar hvilken dag som helst. Så, hvorfor Stiklestad, og så under Olsok? Makan til mas og maktpolitisk overspill!

Jeg har hevdet i andre innlegg her at multikultur-doktrinen ikke synes å være annet enn et substitutt for et Arbeiderparti som nå virkelig sliter med å fornye seg og sin ideologi. Slik at vi i realiteten står overfor en ren politisk maskerade, der omsuten for våre nye landsmenn kanskje ikke er så sterk som en skulle tro gjennom hardkjøret i en integreringspolitikk som virker alt annet enn overbevisende. Også her synes det å være overspill og mye naivitet ute og går.

Altså: Jeg mener at muslimer, hinduer, maorier og hedninger utmerket godt kan komme til Stiklestad, hvilken som helst tid på døgnet, men det å institusjonalisere dette stedet som en multikulturell lekegrind for det som i realiteten er ren Arbeiderparti-politikk er og blir veldig umusikalsk. Og der har jeg ikke bare et klart flertall av trøndere i ryggen. Det dreier seg om en doktrine, fordi man helt konsekvent omgår folkevalgte organer og avviser all kritikk med sarkasme, påstander om "konspirasjonsteorier", "kristenfundamentalisme", "ekstremisme" og mye mer. 

Jeg kan forsikre at den "dialogen" maktfyrster har regisert på Stiklestad, bl.a. 10. og 11. januar i år, nå med "Den arabiske våren" som tema, har vært umulig å diskutere med regisørene. De avviser alt og er overhodet ikke interessert i noen som helst diskusjon i egen bakgård. Til det er prestisjen åpenbart alt for stor. En vil så gjerne inn på Stiklestad og sole seg i glansen av denne merkevaren i norsk kulturlandskap, og jeg har merket meg at Arbeiderpartiet utvetydig pusher på like bak kulissene i det som ikke er i ferd med å bli til et eneste stort politisk teater, men til en farse; eller egentlig en propaganda-jippo som vel er det største siden Vidkun Quisling inntok denne arenaen under krigen.

Det er faktisk legitimt å hevde at Olsok ikke er tiden for PLO som hovedforedragsholder, og så definitivt ikke på Stiklestad. Men vi forutså denne utviklingen allerede i fjor sommer, så det kommer ikke som en overraskelse.

Nei, Johannes Morken tar feil når han hevder at Hanan Ashrawi representerer den "kristne minoriteten som blir mindre og mindre i Det heilage landet". Hun representerer kun den palestinske frigjøringsorganisasjonen, og biskopen som følger med opptrer mer som statist og propagandist, i det han bl.a. hevder på  sine turneer at de kristne forlater "det hellige landet" (sitat:) "-på grunn av den israelske okkupasjonen". Dette er arabisk propaganda, som inngår i "pakken" under den turneen som PLO nå er ute på.

Jeg tror at Hanan Ashrawi ikke kunne opptrådt på et såvidt stort arrangement i mer sentrale strøk i Norge, så intens som den indre rivaliseringen mellom ulike arabiske fraksjoner i og rundt PLO nå er, etter omleggingen i 2010, der selv sikkerhetssjefen ble sparket. Det er sterke rivninger mellom klanfamilier bosatt i og rundt Ramallah, andre steder i Judea og Samaria - og ikke minst i Gaza. Som kjent utgjør mer enn halvparten av den palestinske administrasjonen Hamas-islamister. Nå er ryggdekningen i Damaskus og Kairo borte, og nye rivaliseringer oppstår i maktvakuumet. Det er minst 10 fraksjoner som teoretisk sett kan vær ute etter Hanan Ashrawis hode. Hun representerer PLO, klanene rundt PLO-lederen, samt Salam Khaled Abdullah Fayyal. Biskopen som følger med Ashrawi er bare med for å supplere mest på det politiske feltet, og for at man skal kunne komme nærmere inn på kristne miljø, som igjen kan påvirke den økonomiske uttellingen til PLO gjennom den improviserte Giverlandsgruppen som Norge fortsatt leder. Her er det snakk om meget store beløp, og det er i høyeste grad verd turen, sett fra PLOs side. Dessuten har organisasjonen sterkt behov for å komme ut av skyggen, etter all fokus på begivenhetene i land som Egypt og Damaskus.

Hanan Ashrawi er en av to kristne i en PLO-ledelse på 12, hvorav de andre 10 er muslimer. Dersom en kjenner noe til muslimsk kultur i dette området av verden, er det ikke grunnlag for å hevde at Ashrawi representerer den kristne minoriteten. I Norge forutsetter man gjerne at denne minoriteten støtter PLO. Mest fordi ikke en eneste norsk journalist har intervjuet noen fra den reelle politiske opposisjonen i de arabiske territoriene.

Altså mener jeg ikke at det er "multikulturelt farlig" at PLO kommer for å holde hovedforedrag på Stikelstad, midt under Olsok. Jeg mener det er utslag av rent maktpolitisk tullball, og at denne floppen kan adresseres til Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen, statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Jonas Gahr Støre og hans assistenter i utenriksdepartementet. Dette er politisk svermeri, som tøyes ekstra langt fordi Arbeiderpartiet strever for å komplettere en "Oslo-avtale" som også viste seg for naiv i form og innhold.

Ellers vil jeg for ordens skyld nevnte at hovedinnlegget i denne strengen gikk inn som en uredigert tekst, fordi datamaskinen/nettet falt ut under gjennomgang og redigering. 

Roy V

Svar
Kommentar #35

Gunnar Søyland

18 innlegg  2443 kommentarer

Gule er ikke interessert i å lese hva Vega skriver

Publisert over 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Nei, jeg er i grunnen ikke interessert i å høre Vegas forklaring på hans ensidighet heller. Ytterligere vulgærpopaganda fra den kanten er ganske uinteressant.

men likevel må han liksom kommentere det?


For meg virker det som om Lars Gule ikke er i stand til å imøtegå det Roy Vega skriver, men han føler seg likevel provosert av det, kanskje fordi han bevisst eller ubevisst oppfatter det som en trussel mot sine egne livsløgner?

For øvrig har det i grunnen slått meg at Lars Gule vel i grunnen liker aller best å lytte til den stemmen han kjenner best - sin egen...

Svar
Kommentar #36

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Jeg har merket meg

Publisert over 5 år siden

at når barn og voksne for all del, hisser seg opp og går til angrep så er det fordi de ikke helt tåler å bli avslørt eller farer med  usannheter. eller har gjort noe galt.

Merkelig at det alltid er dette fenomenet jeg tenker på hver gang Gule dukker opp

Svar
Kommentar #37

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

ikke gule,men gud i gt

Publisert over 5 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.

at når barn og voksne for all del, hisser seg opp og går til angrep så er det fordi de ikke helt tåler å bli avslørt eller farer med

er det jeg tenker på med avslørte barn

Svar
Kommentar #38

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Huff, Lars Gule - ta ferie!

Publisert over 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Nei, jeg er i grunnen ikke interessert i å høre Vegas forklaring på hans ensidighet heller. Ytterligere vulgærpopaganda fra den kanten er ganske uinteressant.

Lars Gule

NRKs profilerte ekspert på nettdiskusjoner og ekstremisme, Lars Gule, blir stadig den mest usaklige i sine personangrep på dette forumet. Jeg avstår fra ytterligere kommentarer i den retningen, men konstaterer at Gule skriver "-jeg er i grunnen ikke interessert i å høre Vegas forklaring på hans ensidighet heller".

Da er det godt vi har flersidige som kan balansere dette på saklig måte, og akkurat der syns jeg ikke den samme Lars Gule overbeviser. Jeg anbefaler følgelig Lars Gule en solid ferie. Pust ut, senk skuldrene, og øv deg på mye mer saklighet i nettdiskusjoner. 

Roy Vega

Svar
Kommentar #39

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Hvorfor?

Publisert over 5 år siden

Det er riktig som Johannes Morken skriver i sin kommentar #31 at Hanan Ashrawi " har anglikansk kristen bakgrunn (og er ikkje muslim, slik somme trur).

Likevel, slik jeg skrev i min kommentar #16,så har jeg et problem med å forstå at en person som kaller seg kristen kan arbeide aktivt for å utslette Israel som en selvstendig stat.

Videre skrev jeg at det er interessant å legge merke til at staten Palestina allerede eksisterer i arabernes bevissthet som en islamsk stat; en stat som ble medlem av Samarbeidsorganisasjonen av islamske stater, OIC, i 1969. (Ref.: http://www.oic-oci.org/member_states.asp )

Spørsmålet som jeg fortsatt sitter igjen med er dette: Hva er det som gjør at folk som kaller seg kristne, (enten de er praktiserende eller ei), er med på å støtte et opplegg som fra et islamsk/muslimsk arabisk hold innebærer at Israel skal utslettes, og det til fordel for en ny islamsk stat?

Hvorfor gjør de det?

Svar
Kommentar #40

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Argumentasjon ut fra følelser er ikke seriøs debatt Holt

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Bruker sine skitne hersketeknikker for å om mulig stoppe kjeften på alt og alle som står for noe på Israels side....ja det er vi vant til...for fra han kommer det kun det sedvanlige ..:

Skal jeg le eller gråte ? Ganske så patetisk at du forsøker å gjøre undertegnede til en fiende av Israel, da er "du ute på viddene" min gode mann, men det viser vel at deler av høyresiden argumenterer ut fra synsing, ikke fakta. Forøvrig er det helt andre momenter som opptar meg med Vegas skriverier enn midtøstendebatten, nemlig hans" svart-hvitt" tenkning, hans propagandistiske stil, konspirasjonsteoriene, og hans ekstreme nasjonalisme. Midtøsten aspektet har mindre betydning i debatten rundt Vega og hans tilhengere.

Svar
Kommentar #41

Gunnar Søyland

18 innlegg  2443 kommentarer

Ja, hvorfor gjør de det?

Publisert over 5 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet som jeg fortsatt sitter igjen med er dette: Hva er det som gjør at folk som kaller seg kristne, (enten de er praktiserende eller ei), er med på å støtte et opplegg som fra et islamsk/muslimsk arabisk hold innebærer at Israel skal utslettes, og det til fordel for en ny islamsk stat?

Hvorfor gjør de det?

Hvis det er palestinske kristne du snakker om, er den mest sannsynlige forklaringen at de har forstått at muslimene mener det bokstavelig når de truer med å utrydde jødene. De har sett med egne øyne eller endog følt på kroppen hva de mest fanatiske blant muslimene er i stand til, og frykter å lide samme skjebne selv om de skulle komme i vegen for muslimenes jødehat. 

Derfor prøver de å kjøpe seg fri  ved å overgå muslimene i jødehat-retorikk.

Hvorfor støtter så norske kristne  et opplegg som innebærer at Israel skal utslettes til fordel for en ny islamsk stat?

Mest sannsynlig på grunn av at de rett og slett ikke har bedre vett, spør du meg... 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
7 minutter siden / 1891 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
11 minutter siden / 2313 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
11 minutter siden / 1891 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
18 minutter siden / 1807 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
19 minutter siden / 2313 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
19 minutter siden / 1891 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
22 minutter siden / 1891 visninger
Ellen Lykke Trier kommenterte på
Eutanasi krever kloke avveininger
rundt 1 time siden / 778 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1891 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1807 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1891 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 305 visninger
Les flere