Monica Farinetti

70    354

POLITIKERNE SVIKTER OSS ALLE I SAKEN OM ROMFOLKET !

POLITIKERNES FRAVÆR I MEDIENE.

Publisert: 13. jul 2012 / 1325 visninger.

Dersom Romfolket ikke har reelle rettigheter i sitt eget land.

Dersom de blir diskriminert i sitt eget land. Ikke får jobb, ikke får barna inn på skoler o.l.

Da MÅ verdenssammfunnet presse rumenske myndigheter. Hvorfor blir de ikke

konfrontert ?!

Hvorfor er ikke politikerene våre mere aktive ?! Alle i Oslo er berørt av problematikken.

Mange er utrygge i sine nabolag. Vi må kreve mye større aktivitet av politikerne, 

om hva de har tenkt til å gjøre, om de foretar seg noe i sakens anledning

vi må få det i nyhetene, vi har krav på det ! En hard linje mot

Romania, ikke la rumenske myndigheter skyve sine problemer/utfordringer/plikter over på

andre land i Europa ! Og politikerene skyver problemet videre over på oss !!! Når de er

så passive.

DETTE ER ANSVARSFRASKRIVELSE PÅ HØYESTE NIVÅ; OG AV VERSTE SLAG !!!

Monica

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Cara Monica

Publisert over 5 år siden

Romania gir seg blaffen, og det gjør også EU...

Hvorfor kan man spørre, men alle vet at Romania og Bulgaria er gjennomsyret av korrupsjon, og i tillegg har nok å brødfø sine egne....dermed ender naivitetens hjemland opp med problemene....

Jeg så nettopp forresten igår, at Norge tar imot flest lykkejegere per capita....

I Ungarn har de Jobbik og fru Krisztina Morvai, som nok er en liten pekepinn på hvordan det kan gå, når de kommunistiske liberale byråkratene fra Berlin, Madrid eller Paris presser på deres syn...også på øst-europeere..

Så ikke skyld bare på Romania, skylden ligger hos EU, og galskapen de luxe Schengen.

 

 

 

Svar
Kommentar #2

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Og

Publisert over 5 år siden

våre egne politikere gir blaffen i sin egen befolkning så lenge de kan tjene på det i de rette "korridorer" og overlate elendigheten til andre......

Svar
Kommentar #3

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Kersti-Cornelia

Publisert over 5 år siden

norske politikere er enten kyniske eller naive.....sannsynligvis begge deler.

Når tiggerne er kommet helt hit til Tromsø også, og ikke bare Oslo som Monica sier, ja så kan man begynne å lure på hvordan det hele er organisert....

Som jeg leste i lokalavisen Nordlys idag, HVORFOR BRUKER TIGGERNE TUSENER AV KRONER PÅ REISEUTGIFTER FOR Å KOMME TIL NORGE, NÅR ALT DE TJENER, ER NOEN KRONER HVER DAG?

Ett godt spørsmål, synes nå jeg.....ett ord som "comes to mind", er BAKTANKER.

 

 

Svar
Kommentar #4

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Romania lå bak jernteppet etter 2 verdenskrig

Publisert over 5 år siden
Monica Farinetti. Gå til den siterte teksten.

Da MÅ verdenssammfunnet presse rumenske myndigheter. Hvorfor blir de ikke

konfrontert ?!

Det var først ved Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 at Warzawa pakt landene deriblant Romania fikk mulighet til utvikle en markedsøkonomi etter vest europeisk mønster.  EU innlemmet som kjent 12 tidligere Warzawa pakt land i 2004 og 2007.  Romania og Bulgaria ble innlemmet i 2007.  Statistikk fra ECB viser at særlig Bulgaria men også Romania har ekstremt lave GDP pr. innbygger: Romania rundt 8 000 euro og Bulgaria under 5 000 euro.  EU gjennomførte dermed et enormt strategisk steg for å sikre fred og samarbeid i Europa.  Heldigvis spredte ikke Balkan krigen 1991 - 1999 seg til land utenfor den tidligere Juogoslaviske føderasjonen veldig mye takket være EUs målrettede innsats for å innlemme landene.  Vi bør notere oss at EU fortsatt jobber aktivt for å innlemme land som Serbia, Kosovo, Bosnia, Kroatia m.fl.  Kravet er at de utvikler demokratiske intitusjoner og rettsstatsprinsipper nedfelt i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon. 

Ettersom Romania og Bulgaria kvalifiserte for EU medlemskap i 2007 har de etablert tilfredstillende rettsstatsprinsipper.  Men det gjenstår selvsagt enormt mye hva gjelder økonomisk utvikling.  Romania overtok f. eks. rollen som Europas største leverandør av prostituerte til vest Europa i 2009.

Norge har hatt en litt heldigere historisk utvikling enn østblokklandene.  Vi slapp veldig billig unna 2. verdenskrig mens østblokken ble offer for et dobbelt felttog.  Først rykket tyske tropper frem i en meget brutal blitzkrig for deretter å bli drevet tilbake av russiske styrker i en enda mye mer brutal krig. Ødeleggelsene var enorme.  Etter krigen ble østblokklandene låst fast til Sovjetunionens kommunistiske system.  Økonomisk utvikling i disse landene ble ekstremt dårlig mens vest Europa blomstret i økonomisk vekst og velstand.  Norge mottok Marshallhjelp etter krigen og lykkes forøvrig godt med et sosialdemokratisk styre trygt forankret bl.a.i NATO samarbeidet.  Fra 1969 har Norge nytt godt av betydelige oljeinntekter, og vi vil fortsatt tjene gode penger på oljevirksomheten i mange år fremover.  GDP pr. innbygger i Norge ligger på vel 60 000 euro.  Vi har med andre ord et GDP pr. innbygger som er et sted mellom 7 og 15 ganger større enn Romania og Bulgaria. 

Trolig er det store økonomiske forskjeller mellom innbyggerne i disse to landene slik at vi må forvente at de fattigste blant de fattige der sikkert Rom folket er tungt representet, ligger langt under snittet i disse landene.  Det vil ta mange tiår å bygge opp økonomien.  Den pågående eurokrisen trekker beklageligvis all oppmerksomhet mot syd Europa.

Jeg bare lister ut disse punktene for å illustrere at problemstillingene EU står overfor er enorme, særdeles utfordrende og veldig interessante.  Jeg håper EU etterhvert vil få politisk overskudd til å legge utviklingsplaner for den fattigste del av unionen.  Forsåvidt ligger grunnprinsippet om borgernes frie bevegelighet urokkelig fast og det tilsier nok at vi som et ekstremt rikt land i EØS området må belage oss på en betydelig innvandring i kommende år.  Det er prisen vi alle må betale for å sikre fredelig sameksistens på europeisk område i kommende tiår.  Vi nok belage oss på å motta mange "rare" mennesker og triste skjebner. Samtidig håper jeg vi kan bidra posititivt i det samarbeidskonseptet EU innebærer. Sentraleuropa trenger en form for Marshallplan.  Samtidig mister vest Europa betydelig industrivirksomhet til Asia.  Det burde ligge an til å utvikle industriproduksjon og jordbruk i de nye EU landene kanskje ved hjelp av en omfattende europeisk samhandlingsplan.

Svar
Kommentar #5

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Jeg tror

Publisert over 5 år siden

at Øst-Europa ALDRI kommer til å føye seg for de vest-europeiske "halv-kommunistenes" forsøk på å "demokratisere" dem......

La meg bare nevne for eksempel at Hviterussland, Bulgaria, Ungarn (?), Latvia, Litauen, Moldova, Montenegro, Polen, Serbia og Ukraina har FORBUDT homo-ekteskap ved GRUNNLOVEN.

Det er ett godt eksempel på at mesteparten av Øst-Europa nok ALDRI, kommer til å bli som kulturmarxistene i vest. De har hatt sitt eksperiment med marxismen.

Når det gjelder 2. verdenskrig, så er min  mening at krigen her til lands, var en slags ferie sammenlignet med nettopp Øst-Europa......hvorfor?

Jo, pga barbaren Hitlers håndlangere, pluss Stalins blodtørstige tropper...

Ett godt eksempel er Polen, hvor først Tyskland smadret landet, før så russerne bokstavelig talt voldtok landet.....hvem gikk det utover først og fremt? JØDENE, og polakkene...selv om noen polakker var med på grusomhetene..

Derfor tror jeg, og håper jeg, EU snart er en saga blott....og hvert land kan styre seg selv.

 

 

 

 

Svar
Kommentar #6

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det er et håp vi deler Fagermo - jeg er sikker på at det er det eneste gangbare i fremtiden:).

 

Svar
Kommentar #7

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Krigsoppskrift!

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Derfor tror jeg, og håper jeg, EU snart er en saga blott....og hvert land kan styre seg selv.

Jeg synes det er helt utrolig hvor sjeløyde og kortsynte nordmenn egentlig er. Klarer du å se din egen nesetipp, Fagermo, eller bare skimter du den i tåka?  Europas åpenlyse erfaring fra en lang rekke med stadig mer ødeleggende kriger er nettopp at en verdensdel med såkalt frie nasjonalstater er ensbetydene med en verdensdel med stadige krigshandlinger.  EU har til nå oppnådd meget tilfredstillende resultater sett i relasjon til at vi ikke har hatt krigføring av betydning på EU område sålenge unionen har eksistert.  USA har oppnådd det samme i landets 200 årige historie med unntak av den amerikanske borgerkrigen.  Da meldte som kjent sørstatene seg ut av unionen noe nordstatene ikke aksepterte.

Da Hitler overtok makten i Tyskland i 1933 var han besatt av et ønske om å hevne utfallet av 1. verdenskrig og ikke minst konsekvensene av den nedfelt i den enorme erstatning tyskerne skulle betale iflg. Versailles avtalen av 1918.  Tyske demokratiske institusjoner ble satt ut av funksjon umiddelbart i 1933 og tyskerne brukte årene etter til systematisk rustning av det som etterhvert skulle materialsere seg som en særdeles effektiv og slagkraftig arme.  5 år etter testet tyskerne sine styrker i Tsjekkoslovavika.  Året etter - 1.sept.1939 - gikk tyskerne  løs på Polen etter 5 dager før å ha undertegnet von Ribbentropp Molotov avtalen.  Iflg. denne skulle Polen angripes fra øst og vest og deles mellom Tyskland og Russland.  Polen hadde ikke akkurat vennligsinnede naboer.

Opptakten til 2. verdenskrig følger et klassisk mønster i Europeisk historie.  Agressive land ruster seg militært fordi de har hatt god erfaring med at militær overlegenhet på slagmarken gir politiske og økonomiske resultater.  Det inngåes allianser mellom ulike land i forkant av og under krigshandlingene. Europas blodige historie er beklageligvis stappfull med konfliktperioder som følger dette mønsteret.  Hele EU er fullstendig klar over det og har tatt konsekvensen av det.  Du kan merke det på hvor heftige absolutt alle europeiske ledere blir dersom noen snakker om oppløsning av EU.  Det er bare nordmenn som vaser rundt i tåka og tror de er sikre med såkalt frie nasjonalstater.  Så har vi også en veldig enkel geografisk beliggenhet med i all hovedsak søta bror som nabo i øst og kun havområder (der bunnen endog er stappfull av olje) forøvrig.  Vi slapp også unna 2. verdenskrig ved å erklære oss nøytrale.  Gudene må vite hvordan verden hadde sett ut i dag om ikke andre land da tok ansvar og deltok i krigen.  Hvor hadde Hitler vært om f. eks. Russland og England hadde erklært seg nøytrale og tillatt tyske styrker å rulle inn på deres område?

En union - føderasjon eller konføderasjon - viser seg å være et egnet politisk instrument for å løse ulike konflikter innen unionen og utad ved forhandlingsbordet.  Det er hovedpoenget med EU og der har de hatt knallsuksess!

I tillegg har faktisk firkonkurransprinsippene i EU og USA et meget solidarisk element.  Når fattige rom folk ankommer Norge for å tigge, benytter de seg av en meget viktig og grunnleggende rett i EU. De kan reise hvor de vil innen unionen.  Det medfører at velfødde Oslo borgere blir tvunget til å beskue deres elendighet, og vi får problematikken rundt deres situasjon i grunnen ubehagelig nær innpå oss.  Debatten om doer og dusjer er allerede i gang i Oslo.

Ettersom romfolket har spredd seg til jeg tipper alle europeiske byer vil samme problemstilling bli diskutert lokalt ulike steder.  Men i tillegg åpner dette også for å diskutere Romanias situasjon i EU parlamentet, rådet og kommisjonen.  Hva de kommer frem til vil tiden vise.  Jeg virkelig gleder meg over at Europa har dannet institusjoner der vi kan ta felles ansvar for EUs befolkning.  Det ligger enorme utfordringer på vent i de tidligere østblokklandene.

 

 

 

Svar
Kommentar #8

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

POLITIKERNE SVIKTER OSS ALLE I SAKEN OM ROMFOLKET !

Publisert over 5 år siden

Takk for mange gode innspill !

Mange av gruppen av romfolk er italienske statsborgere bla.

men de er kastet ut pga kriminalitet.

En ting er den historiske bakgrunnen som godt er beskrevet her, men det skal

alikevel forventes aktivitet og initiativ fra politikernes side.

Stortingspolitkerne er bør være der de skal være, som en buffer mot andre land !

Politiet har hatt hjemmel til å sende flere hundre tilbake, fordi de er tatt for

kriminelle forhold. Hvorfor gjør de det ikke ?!

Synes dette kaoset er en uverdig en uverdig situasjon !

Noen må ta et grep og utvise kontroll !

Monica

 

Svar
Kommentar #9

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Publisert over 5 år siden

 

 

Svar
Kommentar #10

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Eivind Bade

Publisert over 5 år siden

jeg har fått med meg historien.....og er enig faktisk, med mye du sier her....

Men det jeg er imot er at EU skal tvinge alle europeere til å bli lik, eller ett...det ser jeg på ett overgrep mot etthverts folks nasjonalitet og suverenitet...

Spørsmålet er kanskje heller, hvor BLÅØYDE mange nordmenn er....

Nå er jeg ganske pessimistisk på dette landets vegne, og IHVERTFALL EUROPA (VEST), og ser meg snart kun på som norsk, i passet.....dessverre, siden jeg egentlig er ganske glad i landet.

Ett apropos forresten, så håper jeg Tyrkia IKKE blir medlem av EU...ikke fordi jeg er rasist eller islamofob som mange i maktens sentrum i Vest-Europa, men fordi jeg ikke vil Tyrkia så vondt.....nemlig at de skal miste sin kultur og egenart, og ikke minst sin muslimske identitet, som ett sekulært demokratisk samfunn, i ånden etter den store Ataturk.

Tilslutt, så vet jeg ikke om USA og Europa er verd en sammenligning, pga forskjellen mellom etnisitet i Europa........

 

 

Svar
Kommentar #11

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

EU er lyset i mørket?

Publisert over 5 år siden

Bade: Vi slapp ikke unna andre verdenskrig i tilfelle du forsatt tror det. Vi hadde vel noe sånt som 300.000 okkupanter her på det meste. Hvis AP derimot ikke hadde lagt landet åpent for invasjon ved å ha tilnærmet null forsvar og en enda dårligere mobiliseringsrutine, kunne et forberedt norsk forsvar lett ha nedkjempet tyskerne i det øyeblikk de gikk i land. For å sette soldater i land i Norge ville ha vært noe helt annet enn å gå i land på milelange strender i Nord-Frankrike. Men en hel rekke norske embetsmenn løp tyskernes ærend og da ble situasjonen for en annen. Dette kan du lese mer om i  Langelands to bøker: Dømmer ikke og For at I ikke skal dømmes.

tte bør du ta det tid til for jeg tror du har noe manelfulle kunnskaper om årsakene til krigsutbruddet i Norge.

Ellers kan det siviliserte vesten lett unngå væpna konflikter seg imellom med litt effektiv samtale. Man trenger ikke å bli et lydrike under EU for å hindre slike konflikter. Jeg er redd for at det ikke er lyset i enden i tunellen du ser, men det motgående toget.

Svar
Kommentar #12

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Tiltredes!

Svar
Kommentar #13

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Som jeg leste i lokalavisen Nordlys idag, HVORFOR BRUKER TIGGERNE TUSENER AV KRONER PÅ REISEUTGIFTER FOR Å KOMME TIL NORGE, NÅR ALT DE TJENER, ER NOEN KRONER HVER DAG?

Det er mystisk, man får en tanke rundt om det bare er romanifolkets sett å leve ut sin trang til å reise.forandring livstil.

Svar
Kommentar #14

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Dessuten blir det mer og mer vanlig at folk ikke har penger på seg.Man bruker kort ofte. 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Lukas F. Olsnes-Lea kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
8 minutter siden / 417 visninger
Robin Tande kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
rundt 1 time siden / 417 visninger
Torunn Arntsen Sajjad kommenterte på
Politikk og søskenbarnekteskap
rundt 1 time siden / 80 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Mirakler som skjer i dag. De skal forkynnes
rundt 2 timer siden / 83 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Glimt fra den sosialetiske vekkelsen
rundt 3 timer siden / 141 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Glad i seg selv som lesbisk, på kristen folkehøgskole
rundt 3 timer siden / 392 visninger
Les flere