Per Sundby

4    3

Blind på høyre øye

Unge Venstres politiske skylapp er at de overser at velferdsstaten ikke kan råde bot på de problemer deres nyoppfunne frihetsidealer fører med seg.

Publisert: 10. jul 2012 / 823 visninger.

Innleggene om Unge Venstres motvilje mot forbudsmoralismen viser at Unge Venstre og KrF er uenige om hvorvidt moralske dilemmaer bør styres av offentlige forordninger og formaninger. Slike debatter virker på meg snevert begrensede til temaer som er gjenstand for avisenes kollektive oppmerksomhet. De underliggende premisser for uenighetene blir som regel forbigått i taushet.

Et hederlig unntak var å lese i Vårt Land 2. juli, en kronikk om «det hellige» og helsevesenet. Her skrives at den private uansvarlighet forutsetter en blind tro på at politi og helsevesen skal råde bot på de ubehagelige følgene av menneskelig lettsindighet.

Moraliseringens kirkelige mørkemenn er i vår tid fordrevet av verdipluralismens riddere som mener at det finnes terapi for alt. De har gjort helsevesenet til en ny folkekirke. I politikken er det samfunnets ansvar at sosiale problemer ikke oppstår, og politikkens forsømmelser at de ikke rådes bot på. Den private ansvarlighet ansees å være utenfor politikkens domene.

Unge Venstre-lederens «ekstreme liberalisme» er politisk blind på det ene (høyre) øye. Unge Venstre-lederen overser at de liberalismens frihetsidealer fører til at offentlige vesener som politi og helsetjeneste må gripe til moralske pekefingre for å motvirke de private lettsindigheters sosiale ubehag. En kan ikke ville avvikle den offentlige moralisme uten samtidig å ville skjerpe den private. Unge Venstres politiske skylapp er at de overser at velferdsstaten ikke kan råde bot på de problemer deres nyoppfunne frihetsidealer fører med seg.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Glansbilder foran begge øynene.

Publisert over 5 år siden

Jeg tror mange av de mennesker som er liberalt anlagt (i stedet for konservativt pålagt), er liberale fordi det er et resultat av en intellektuelt ærlig avveining. Mange ganger fremstilles liberale som ansvarsløse hedonister som, fordi de har puter sydd inn i hjernen som følge av et litt for godt liv, ikke er modne nok til å byrde det ansvar som trengs i en hard og kald verden. De vil gjerne ha risengrynsgrøt med masse sukker og kanel (selv om det ikke er helt bra), i stedet for den konservative ekvivalenten; havregrøt. 

Når, for eksempel, UV kommer med liberale poenger som får konservative til å springe skrikende ut i skogen, er det faktisk ikke nødvendigvis slik at det er et resultat av "skylapper" og filosofiske umuligheter. Jeg tror de fleste oppegående mennesker i Norge konvergerer relativt sett om de fleste hovedpoenger som vårt samfunn består av. Men, den liberale smaken, som ligger et godt sted mellom pistasj og sjokolade, er fundamentert i en forståelse av hva et samfunn er (rettigheter og plikter), satt over hva et perfekt samfunn SKAL være, kose hva det koste vil. Et samfunn, i alle fall et demokratisk ett, er ofte bygget på premissene om at alle mennesker er like mye verdt (med mindre du bor i Finmark og dermed teller mer) og da blir det vanskelig å forsvare hvordan man skal komme seg frem til et samfunn hvor noens meninger / preferanser skal telle mer enn andres (som jo er selve fundamentet i moralismen) fordi de mener det er 'objektivt' (i virkeligheten subjektivt) sett bedre på et vis.  

Samfunnet har ingen autonom identitet, det er samlingen av alle våres politiske intensjoner (i tillegg til korrumpering fra tradisjoner o.l) og dens instrumenter har innebygde begrensninger for å beskytte sine borgere, fra seg selv (politi og rett og stat). Når man sier at f.eks. legalisering av cannabis bør skje, er det ikke nødvendigvis fordi man mener at det er til det beste for samfunnet, som i en slags pervers kostand / nyttefunksjon der dens innbyggere er nummer, men at samfunnet ikke kan nekte en person å gjøre det han vil, så lenge han ikke utøver sin frihet på bekostning av en annens (i hovedtrekk). Vi har ingen rett til å nekte noen å spise epler, selv om vi rent prakisk kan gjøre det. Retten kommer gjennom makt / mandat, som blir gitt av folket. Vi kan heller ikke dømme noen for mord fordi vi kjeder oss. Hvis man da, ser at man ikke kan nekte noen å gjøre noe, selv om det er idiotisk, så er man ansvarlig når man ikke velger å misbruke sin posisjon til å fremme sine synspunkter med fysisk makt (som staten i praksis til slutt representerer). 

Mitt poeng er da altså, liberale har ikke skylapper, de mener ikke nødvendigvis det er "bra" at noe blir f.eks. lovlig, eller at det er viktig å trumpfe frem ville ideer for å slå politisk mynt, men heller at man ikke bare kan ta å leke konge fordi man har en viss inklinasjon (f.eks. vannscooter-saken i media). Selv om det er en veldig sterk overbevisning (som i at f.eks. cannabis er medisinsk lite gunstig for mange). Hovedpoenget er at andre kan ha en helt annen virkelighetsoppfatning, og dette står over det meste av romantiske forestillinger om optimalisering. Dessverre så blir blandingen av frihet og kognitiv dissnans (og andre ulumskheter) en dålig blanding.  

Svar
Kommentar #2

Per Sundby

4 innlegg  3 kommentarer

Glansbilder foran begge øyne

Publisert over 5 år siden

Jeg er uenig med noe av det Vegard Moe skriver, og vil utdype mine oppfatninger noe. Politiske liberalere er neppe mer intellektuelt ærlige enn andre folk. Personlig moral  har ikke noe med intelektuelle evner å gjøre, den holdninger kan hverken  begrunnes logisk eller forståes såkalt vitenskapelig. Snarere tvert imot. De både trives best og undergraves oftest på folkedypet,og styres av de tilfeldige  holdninger som for tiden dominerer i kulturen eller på folkedypet. Forsåvidt er den vel en slags udefinerbar ideologi som politiske ideologer søker å påvirke etter egne motiver, Ikke alltid med resultater som gagner folk flest

Det er vel den individuelle moralske vandel som skaper mest iøynefallende besvær blandt folk flest, men dens kjerneområder har offentlige autoriteter hittil gått utenom som katten rundt grauten under henvisning til privatlivets fred og ukrenkelighet. Sånn sett har det liberale gemytt ikke noe å besvære seg over, de personlige valg har aldri nytt bedre offentlig beskyttelse enn i vår tid.

Jeg er også skeptisk til sider ved den politiske moral, kanskje mest fordi den virker hyklerisk med sin betoning av likhetsideologier som den hverken kan eller vil omsette i praksis. Når nå også politikere omsider forstår at deres velferdsretorikk ikke kan realiseres med politiske virkemidler alene, så er det i mine øyne uttrykk for en slags moderne politisk vekkelse de ikke tør bekjenne seg offentlig til. De har smertelig erkjent at velferden ikke kan sikres uten tiltak mot privatlivets ufred og utskeielser. Selv om jeg har begrenset tro på slike tiltaks effektivitet, hilser jeg dem velkommen (etter). Som en gamme (og mobbet) nymoralist har jeg alltid ment at folks velferd like mye beror på deres egne holdniger som på velferdspolitikkens nådegaver. Det er også derfor jeg gratulerer Staten med dens nye bidrag til folks egenmoralske oppdragelse.  

  

 

Svar
Kommentar #3

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Spøkelser ved høylys dag

Publisert over 5 år siden
Per Sundby. Gå til den siterte teksten.

Unge Venstres politiske skylapp er at de overser at velferdsstaten ikke kan råde bot på de problemer deres nyoppfunne frihetsidealer fører med seg.

Vi snakker egentlig ikke om noen nyoppfunne frihetsidaler.  Problemstillinger rundt individets handlefrihet i forhold til det fellesskapet vi alle er en del av har blitt håndtert så lenge det har vært mennesker på jorden.  Etter 2. verdenskrig ble ulike menneskerettserklæringer formulert der retten til individuell handlefrihet og beskyttelse mot urettferdig behandling var hovedpoengene.  Allerede lenge før det hadde ulike filosofer og økonomer skrevet om frihet i ulike settinger bl.a. Adam Smiths legendariske verk om "The Wealth of Nations"

I hvor stor grad bidrar Vinmonopolet og alkoholavgiftene til å dempe alkoholisme i Norge? Vil vårt samfunn bryte totalt sammen om vi tillater restaurantene å servere drinker etter kl 3 om natta eller om butikker selger endog avgiftsfri pappvin på søndager?  Krfs Erik Lunde argumenterer i et innlegg for at det er en kjempesammenheng her, og implisitt forhøyer han seg selv til den edle beskytter av titusener av barn som iflg. Lunde unngår deres egne foreldres alkoholisme og skilsmisse. Lunde hevder endog at Rotevatn er en politiker uten grenser.  Men er dette tilfelle?  Eller er det bare sludder og vås?

Jeg heller til det siste: det er bare sludder og vås!  Lunde bare maner frem evt. hallusinerer spøkelser ved høylys dag. Om vi tillater oss å fjerne noen forbud, går vi absolutt ikke til grunne.

Men 21 punkts listen Rotevatn har satt opp omfatter langt mer omfattende temaer enn bare helse.  Det er klart at et standpunkt om aktiv dødshjelp overfor f. eks. en kreftsyk kvinne som vet at hun i løpet av et par måneder uansett vil dø, og hun vil leve med voldsomme smerter, volder etiske problemer.  Også her kommer det individuelle frihetsidealet tungt inn: respekten for hennes uttrykte ønske om å slippe smerten og heller dø umiddelbart.  Og det ligger endog et nestekjærlighetselement i det å respektere hennes egen vurdering av sin situasjon.

Tilsvarende kan vi spørre oss om hvilken hensikt narkotikapolitikken med alle forbud den innebærer i grunnen har.  Etterspørselen etter narkotiske stoffer er åpenbart meget stor noe som også må tolkes som at mange faktisk ønsker å bruke stoffer vi alle vet at fører til avhengighet og personlig ødeleggelse.  Men i hvilken grad bidrar massive forbud til å bedre situasjonen? 

Sexkjøpsforbudet kopler hensynene til frihet og rettferdighet inn på en interessant måte.  Når Aps Marit Nybakk hevder at prostitusjon er overgrep mot kvinnen, lyver hun og hun fratar den prostituerte kvinnen retten til å definere sin egen frihet.  Nybakk hevder endog at kvinnen er tvunget ut i prostitusjon av menneskehandlere.  Da er menneskehandleren overgriperen og ikke horekunden.  Det er kort og godt ikke rettferdig å straffe horekunden slik sexkjøpsforbudet legger opp til.

Når Sundby bekymrer seg for at velferdsstaten skal beskytte innbyggerne mot sine egne valg ("alle disse nyoppfunne frihetsidealene"),  så blander han egentlig inn en totalitær statsform og forveksler denne med uttrykksformen velferdsstat.  Han vil jo ikke gi velferd til de menneskene han mener ikke har godt av det iflg. hans egne svært paternalistiske  idealer. 

Svar

Siste innlegg

Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 13 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 14 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 1759 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 105 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
2 dager siden / 711 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Stefan Hallman kommenterte på
Hit, men ikke lengre
rundt 6 timer siden / 868 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 7 timer siden / 3351 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 7 timer siden / 1583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 7 timer siden / 2135 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Les flere