A F

1

Likestilling?

Før den feministiske bevegelsen vokste frem for alvor og fikk innflytelse i samfunnet, var det mye som var annerledes med tanke på familieliv og forholdet mellom mann og kvinne.

Publisert: 8. jul 2012

Mannen hadde primært sin rolle som forsørger av familien, og kvinnene tok seg av de små barna og hadde sitt arbeid og sine oppgaver i hjemmet. Vi kvinner ble verdsatt for dette og var helt nødvendig og uerstattelig her. Vi ser noe om dette i Bibelen.

I Tit 2:3-5 står det: ”Likeså skal eldre kvinner i sin ferd opptre slik som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder, heller ikke må de være henfalne til drikk, men de må være lærere i det gode, slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn, til å være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet.”

At det sies til oss kvinner at vi skal elske våre barn og være huslige, viser at Bibelen gir oss en særlig oppgave og et kall til å ta oss av barn og hus. Disse oppgavene tas i dag fra oss, og vi presses ut i arbeidslivet.

Det at vi kvinner har et kall til å være huslige, tilsier at det er best at vi er hjemme og tar oss av barna, gjør husvask, matlaging ol., så lenge vi har helse og overskudd til det. Da kan hele familiensamles ved middagsbordet når far kommer hjem, ha god tid under måltidet, og etter maten kan alle være sammen som familie. Faren kan også få et godt forhold til barna ved å lese for dem, gå på tur med dem, leke med dem mm.

Mannen og kvinnen er utrolig viselig skapt av Gud, med forskjellige anlegg og oppgaver, for å utfylle hverandre og sammen utgjøre en helhet. I 1Mos 1:27 står det egentlig på grunnteksten at Gud skapte oss mannlig og kvinnelig. Selv om vi er skapt med likeverd overfor Gud og hverandre, er det allikevel forskjell på mann og kvinne, og vi er skapt til ulike oppgaver. Vi kvinner ble skapt til å bære frem, føde, amme og ta oss av barna og huset. Alt dette viser at vi er ment til å ha en spesiell nærhet og omsorg for barnet fra fødselen.

At Gud har skapt mann og kvinne forskjellig med ulike anlegg og interesser ser vi helt fra barna er små. Er det ikke ofte slik at små gutter interesserer seg for lekebiler og snekkerutstyr, mens jenter ofte liker dukker og lekestuer? Og vi ser det på valg av yrker. Det er flest kvinner som jobber som hjelpepleiere, sykepleiere, jordmødre, barnepleiere, barn og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere osv.  Statistikken på www.samordnaopptak.no viser at det er ca 80% kvinner som har ulike helsefag som sitt førstevalg, når de søker på studie til høsten 2012. Det er en grunn til dette. Her har vi kvinner evner og anlegg som menn ikke har. Kan en kvinne snekre eller skru like godt som en mann? Nei, som oftest ikke. Og menn er skapt større og sterkere rent fysiologisk av en grunn, nemlig for å kunne jobbe så de forsørger familien. Dette kan ikke fornektes.

På den store norske hjemmesiden om barn og barnestell, ”Foreldre & barn”, kan man lese ”Far kan gjøre alt som har med barnet å gjøre, utenom selve ammingen.” Dette blir nybakte foreldre også innprentet på barselavdelinger, svangerskapskurs ol. Budskapet er klart: Mor er ikke uerstattelig for det nyfødte barnet. Far kan like godt gjøre det som tradisjonelt har vært mors oppgaver. Det blir rådet til at far skal ta det første badet, skifte den første bleien og gi barnet flaske hvis det ikke ammes.Hva har skjedd?

Intensjonen er sikkert god, og det er virkelig ikke galt at far bruker tid med barna helt fra begynnelsen. Men bak dette ligger likestillingstanken. Far kan like godt være hjemme med barna som mor, og mor kan like godt være ute i arbeid som far. Men som vi har sett, sier Bibelen noe annet.

Det gjør meg vondt å høre at vi kvinner har blitt så ubetydelige og unødvendige at ingen lenger er avhengige av oss. Det er jo veldig godt å føle at noen trenger en, og setter pris på det en gjør og er. Men hvis menn kan gjøre alt vi var ment til å gjøre i huset, er vi vel ikke lenger så nødvendige og viktige? Kanskje det også er derfor politikerne presser oss ut i arbeidslivet, for at vi skal gjøre de oppgaver mannen var ment til å gjøre?

Et annet forhold som viser hvor langt likestillingen har kommet, er pappapermisjonen etter fødsel, eller fedrekvoten som det nå kalles. Den blir lenger og lenger, og er nå på minimum tolv uker. I permisjonsukene til far er det meningen at mor skal gå ut i arbeid, og far være hjemme med barna. Det er kun et krav om at mor skal være hjemme de første seks ukene med barnet, av medisinske grunner i følge NAV, og etter dette kan far være hjemme. Trenger ikke et seks uker gammelt barn sin mor? Det er som sagt tolv uker som er forbeholdt far, men bare ni uker som er forbeholdt mor. Hvor logisk er dette? Mor kan heller ikke overta de tolv ukene til far, så hvis far ikke vil eller kan ta dem ut, faller de bort. Dette er helt tydelig et produkt av dagens holdning til likestilling.

Mor og barn har et spesielt forhold både fysisk og psykisk, siden mor har båret frem og født barnet. Da tror jeg, så sant det er mulig, det er best for barnet å tilbringe sine første måneder sammen med mor.

Etter at permisjonsperioden er over, har samfunnet lagt opp til at barnet skal settes i barnehage, slik at begge foreldrene kan være ute i arbeid. Høyt prisnivå og reduserte støtteordninger (f. eks. kontantstøtten) gjør at kvinnen presses ut i arbeid for at økonomien skal være bæredyktig. Tiden hjemme med barna blir redusert til et minimum, og foreldrene får ikke gitt barna den nødvendige oppfølgingen menneskelig og åndelig.

Jeg tror det beste for hele familien er at vi mødre er hjemme med barna, og at far jobber og forsørger familien. Da vil alle yte for fellesskapet, og til sammen vil det utgjøre et trygt og godt hjem for barn og foreldre. Man slipper også å være uenige om hvem sin tur det er til å gjøre de ulike oppgavene, og man får en mindre hektisk hverdag. Det kan så klart være situasjoner der en mor ikke har helse eller krefter til å ta seg av oppgaver i hjemmet, og da stiller saken seg i et annet lys. Vi skal uansett hjelpe hverandre når vi trenger det. Det er jo noe alle burde gjøre, i alle sammenhenger og i alle situasjoner i livet.

I dag brytes kvinnens verd ned, ved at vi ikke lenger får være, og virkeliggjøre det vi var skapt til av Gud. Slik rokkes Guds skaperordninger, og hele samfunnet kommer i ubalanse. Vil vi virkelig la oss prege av dagens holdninger, og la oss smitte av verdens levemåte?

Anette Fjell, 25 år, husmor og mamma

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Den som ikke ser

Publisert over 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Dette er rent ut sludder og pølsevev. Oppgulp av kvasiforskning på forskjeller mellom kjønnene som ikke har rot i virkeligheten.

At det er vesensforskjeller på mann og kvinne i sin natur er ikke villig til å se.

Det blir veldig spesiellt å se at kvinner blir sinte når kvinnen blir skrytt av som omsorgspersoner....
Hva er problemet med at menn og kvinner har forskjellige måter å være på .?

Dette er naturgitt og Gudegitt.Å nekte å se dette er bare ren stahet og fornektelse av fakta.

Kommentar #152

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

:-)

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Kvinnens evne til empati er sterkere enn mannens og den forsterkes ytterligere når hun får egne barn.

Ja men min erfaring er at det så absolutt ikke er tilfelle alltid. Det er faktisk motsatt i et generelt perspektiv. Min erfaring er at det finnes ikke mere egoistiske og uempatiske enn mødre. Det har kanskje noe med det psykiske ego å gjøre men jeg kan være enig i det du sier at evnene er sterkere men ikke at empatievnene blir brukt rett.

Leser vi Guds ord kan vi se at med kristendommen vel Johannes skulle også mennenes hjerte vendes til barna. Leser vi om fallet fra Guddommelig natur handler det om ett liv i stolthet og egoisme som bygger på en løgn. Tenker vi da etter at om en livsløgn er vårt fundament for vårt ego blir det ikke særlig dype empatiske handlinger og meninger.

På den måten er de kvinner som virkelig elsker Kristus de beste mødre som finnes men bare så det er sagt, Guds Ånd og visdom virker også direkte i mennesket hvor ordet om Jesus Kristus ikke når frem i kulturer.  

Kommentar #153

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Ikke nektet for at det er forskjeller

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

At det er vesensforskjeller på mann og kvinne i sin natur er ikke villig til å se.

Det blir veldig spesiellt å se at kvinner blir sinte når kvinnen blir skrytt av som omsorgspersoner....
Hva er problemet med at menn og kvinner har forskjellige måter å være på .?

Dette er naturgitt og Gudegitt.Å nekte å se dette er bare ren stahet og fornektelse av fakta.

Det er når folk serverer den ene flosklen etter den andre hentet ut fra bibelen og pupularisert forskning ting blir veldig feil.

Smiger er og blir smiger, ikke realiteter.

Det er ikke forskjellige væremåter fra naturen side jeg reagerer på, det er når man oppkonstruerer et ideal basert på det man mener er det naturlige og gudegitte, for så å kritisere folk for å ikke være slik blir det svært så synlig at det ikke er så naturlig likevel;-) Jeg er gammel nok til å ha sett ille konsekvenser både av menn og kvinner som har strevd og strevd med å prøve å være "naturlige" uten å lykkes.

La alle menesker få strekke seg etter sitt potensiale uten å fortelle dem hva som er "naturlig". Å fortelle folk hva de skal føle, ønske og drømme om er galt. Punktum.

Grunnen til at jeg blir provosert av at kvinner skriver slik som enkelte gjør i denne tråden er at de vedlikeholder en kultur som er menneskefientlig. Den er uheldig for begge kjønn og har ført til mye lidelse. Ikke minst for de som blir stemplet som "unaturlige".

Kommentar #154

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Personlig ser jeg ikke ukritisk opp på noen.

Du skriver at da har vi forskjellig syn på pidestaller. Nå må du ikke være så ekstremt kritisk, fordi du da kaster bort barnet med badevannet. Jeg opphøyer ikke mannen over kvinnen eller kvinnen over mannen, jeg ser dem likestilt, ved siden av hverandre, oppreist, ikke konkurrerende om overste og beste plassen.

Kommentar #155

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Arbeidet med små barn hjemme er også en jobb.

Det er det virkelig Arja, men de blir jo ikke sett. Og jeg har hørt mødre si at de gleder seg til å gå ut i jobb å få barna i barnehage, forde det er så slitsomt å jobbe hjemme med husarbeid og barn, og da ser de og sin mulighet til å mere få far til å ta halvparten av husarbeidet siden dem begge jobber. (selv om en ser at det ofte blir kvinner som står med det uansett) og ergo sliter seg ut og går fra gubben som også krever sin omsorg. 

Men kvinner som går ut i jobb og får gjerne en noe mindre fysisk krevende jobb enn husmoryrket savner ofte sine barn alikevell. Og sitter på jobb og tenker på dem. Har jeg hørt og lest. Små barn trenger mye omsorg men større barn og så og husarbeidet tar ikke slutt når barna går i skole. Samt at det blir mye styr og mas rundt skolen. har en flere barn så har en snart konferanse timer og tannlege timer og legetimer året rundt med barna. Mye styr. Samt titusen andre ting som de må ha hjelp til selv om de går i skole. 

og fri får en ikke når en blir pensjonert heller heheheh da er det vell flom av barnebarn og oldebarn. Så skal en ha fri må en dra på fjellet i telt med gubben nårr en blir pensjonert og fortere sliten vil jeg tro, har ikke vært der enda.

ungdommer krever også sitt. Det er mye styr med barn i alle aldre. ikke bare småbarn. 

Kommentar #156

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 8 år siden

I kommentar 143 siterer Kjersti meg: "Arbeidet med små barn hjemme er også en jobb." Kjersti konstaterer: "Men ikke inntektsgivende arbeid."

Du henviser til en link, der jeg fant en setning:

"Det er fortsatt en matematisk uoppklart gåte hvorfor husmoras oppgaver blir regnet som arbeid, først når andre gjør det."

Kommentar #157

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Du kan faktisk ha rett i dette. Kvinner har mer empati for EGNE barn og ofrer seg instinktivt mer for dem, på gruppenivå. MEN IKKE FOR MENN OG ANDRE KVINNER. Der er det min subjektive erfaring at de er fordømt kyniske. Det er bare å ta en titt på såkalt barnevern, hvor "kvinneyrker" driver opp andre kvinners selvmord kanskje mer enn noe. Det kan dokumenteres med statistikk over selvmord, barnevernsforskning og kvinneandel i barnevernet.

Kvinner i barnevernyrket er utrolig kyniske og kvinner som står for store deler av barnevernsmeldinger er svært løgnaktige og kyniske. Kalde og driter i andre, men en ser også at menn er uten å bry seg i barnevernsaker, hvor de ikke støtter opp å hjelper til mot et barnevern som smadrer familier. Selv deres egne barn kan de rømme fra ansvaret om, menn har også gått veien og kynsik dretet i kvinnen og fått parti med barnevernet og stukket av med barna. Dette er svært skadelig for barna og ikke fint gjort men psykopatisk mot kona. 

Vell man ser alles feil og mangler de finnes nok hos både menn og kvinner. Jeg tror så absolutt av kvinner har som du skriver mere empati for egne barn, de gjør vell mest alt for dem. (som kjent på gruppenivå som du nevner på)

Men har en og sett i enkelte yrker hvor de later til å ha mye mere medfølelse med andre enn en har støtt på blant kvinner. Leger kan godt være mye mere behjelpelig overfor en kvinnelig pasient enn hva en kvinnelig lege kan være, siden jeg har hatt flere fødsler så har jeg støtt på fødselsleger som har vært mye mye mere hjelpsomme og var mannlige, enn hva jeg har støtt på av kvinnelige leger i samme yrke som bare var kjølige og lite hjelpsomme. Og rett og slett ikke hjelpte.

men har også hørt om menn som har omtalt at de liker å ha en kvinnelig lege forde de hører mere på dem og da oppfattes som om de bryr seg mere om dem. Og viser mere følelser overfor de som mannlig pasient enn hva en mannlig lege har vist dem. Så jeg vet ikke, det er vell hips om haps med slikt alt ettersom om hvem som er pasient. Mens samme lege godt kan være kynsnisk og kald mot sine kvinnelige pasienter og ikke prøver og forstå, slik de gjerne vil forstå mannen. Tror ofte en kvinne føler seg viktig om hun opplever at hun forstår en mann. 

og det kan vell slå ut i andre yrker også. har faktisk merket det i andre yrker også! 

Kommentar #158

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

t. Jeg opphøyer ikke mannen over kvinnen eller kvinnen over mannen, jeg ser dem likestilt, ved siden av hverandre, oppreist, ikke konkurrerende om overste og beste plassen.

Slik jeg ser dem, er dem like gode skapninger men skapt ulikt og har ulike oppgaver her på jord, sånn på stort sett. 

Å konkurere er veldig dumt, de har jo bare ulike oppgaver, å sammen utfyller de hverandre. Og begge trengs. 

Kommentar #159

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

"Det er fortsatt en matematisk uoppklart gåte hvorfor husmoras oppgaver blir regnet som arbeid, først når andre gjør det."

Har vell noe med penger å gjøre. Når mamma gjør jobben tjener hun ingenting på det. Når ei husmorvikar gjør jobben tjener hun på det. Og samme med barnehage tanter og onkler de tjener på å passe barn og ta seg av barn. 

Kommentar #160

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Du kan faktisk ha rett i dette. Kvinner har mer empati for EGNE barn og ofrer seg instinktivt mer for dem, på gruppenivå

Ja mange menn stikker jo og av når det blir barnevernsbråk. Da er dem borte vekke. Ikke er de der og hjelper til. 

det burde vell vært kamp plass nummer en for en mann å beskytte sin familie mot intrengere. Så det er merkelig hensynsløst og lite man bryr seg om egne barn og familied da. Men en har jo sett at de kan kjempe å stå på når de kan stå på MOT kona for å få ha barna (felles barn) for seg selv, da kan de virkelig stå på. Så noen egoister blant menn i flneg også. Og jeg kan understreker at en også finner slike kvinner som nekter far å ha med barna å gjøre og får barnevernet med på det. Og det er så rått og kjølig gjort mot særlig barna som lider mest under slikt. Og også mot faren. 

Kommentar #161

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Imponerende!

Publisert over 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Mens sann vitenskap driver med falsifikasjon - altså utfordrer idéene (tesene og teoriene) - så samler folk på argumenter for sine idéer. På den måten forblir man i et kunnskapsløs mørke ved hjelp av kunnskap. For man samler den kunnskapen som forsvarer idéen, og nekter seg selv derved å oppdage det store bildet, eller den kunnskapen som fornekter idéen. Den menneskelige selektivitet bedrar mennesket.

Dette er jo i prinsippet faktisk helt korrekt, Arild!

Sett dette prinsippet inn i en religiøs kontekst, så skal jeg garantere deg at du hører det knake i sammenføyningene.

Kom deg ut før hele byggverket styrter sammen!

Kommentar #162

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

empatiforskjeller et skudd for baugen

Ser det er litt misvisende bruk av begreper.

Kan hende man skal skille ut sympati fra empati og få et klarere bilde av det hele? Hvor empati handler om psykologisk intelligens og sympati om medfølelse.

En annen sak er at det finnes hvor mye kunnskap som helst om antropologi og menneskers levesett og mye mindre kunnskap om nevrologi og om hvordan man skal tolke nevrologisk forskning. Mens antropologien er en gammel vitenskap som man arbeidet mye med alt på 18-hundretallet, så kom gjennombruddet i hjerneforskning på 90-tallet. Før det hadde man ikke brukbare målemetoder.

Siden 90-tallet er det kommet mye forskning som skal tolkes og forstås og som forskjellige ideologier og trender kaster seg over for  å "bevise" sin overbevisning.

Ta det med en god klype salt til det er en mer moden vitenskap.

Kommentar #163

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Sett dette prinsippet inn i en religiøs kontekst

Du har helt rett i at mange religiøse forestillinger faller under falsifikasjon. Det finnes imidlertid en kjerne i religion som ikke kan nåes med bevis/motbevis fordi man kan ikke vite noe empirisk om det.

Om denne kjernen sier jeg: Antropologien og historien viser at mennesket på gruppenivå er religiøse. De må bare være det, så lenge de ikke fornekter empirien og derved gjør seg til løgnere. DA blir nemlig religionen amoralsk.

Empirien sier imidlertid at mennesket er religiøst på gruppenivå. DET burde en del ateister lære å forholde seg rasjonelt til. Mange ateister forholder seg rasjonelt til dette, mens en del andre reagerer med forakt på dette menneskelige. Forakt mot det menneskelige er antihumanistisk. (Selv om noen i Humanetisk forbund måtte mene noe annet...)

Kommentar #164

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Uansett hvor langt du går tilbake i tid, har kvinnen måtte gjort noe annet enn å dulle med ungene. Selv på 50-tallet der idealet om den gode husmoren hadde sin glanstid, var ikke livet rosenrødt... Sanking av mat i steinalderen, melking av kuer på bondegårer, kvinner har måttet jobbe for maten i stort sett all tid.

Tror aldri Arja mente det slik heller at kvinnen bare dullet med ungene. Husarbeide er det jo veldig mye som blir som følge av barn. Selv om ting er moderinsert i dag og en ikke trenger å dra ned til beken med klesvasken, og en kan gå på butikken og slite hjem tunge mega tunge bæreposer istedenfor å sanke mat som på steinaldertiden. 

Kommentar #165

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Forøvrig oppfordrer jeg til å ikke fornærme halvparten av verdens befolkning ytterligere uten å ha belegg for det.

De blir sjeldent fornærmet, og er oftest enige i at kvinner er bedre omsorgspersoner. Det er en tankefeil - logisk feil - å generalisere slik du gjorde. I tillegg er det også en annen tankefeil: Såkalt appell til majoritet (eller mengde, i dette tilfelle.)

Kommentar #166

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Dette er det ikke tvil om...

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Det er fortsatt en matematisk uoppklart gåte hvorfor husmoras oppgaver blir regnet som arbeid, først når andre gjør det."

Men sannheten er at i realiteten må et meneske ta vare på seg selv og barna sine, skaffe mat etc, slik er det og slik har det alltid vært. Det må alle. Selv insekter sanker mat til seg og sine. Er man så heldig at man har en å dele byrdene med bestemmer familien selv om en av dem skal gjøre mesteparten av ikke-inntektsgivende arbeid og ikke tjene penger, og at den andre da er ansvarlig forsørger, eller om begge skal tjene penger og dele på "gratisarbeidet".

Om du vil komme hjem til meg å vaske gratis, for all del. Jeg har hybelkaniner og fuglefrø under sofa;) men jeg antar at du selvfølgeligvis syns jeg skal vaske etter fuglene mine?

Jeg beskylder ikke husmødre for å ikke gjøre noe nyttig, jeg sier stikk fingeren i jorda. Hver et ansvarlig menneske og ikke tro at andre har den gudegitte forpliktelsen til å forsørge deg! I tillegg forvent ikke at andre skal være enige i at det er kjønnsbestemt at man skal gjøre ulønnet arbeide og bli forsørget når de ikke føler det slik!

Patriarkatet har satt kvinner i en umyndig og håpløs situasjon, men selv fengsler har sine fordeler. Gratis tak over hode og mat. Kvinner fortjener mer enn å være umyndige husslaver.

Om mødre synes det er vanskelig å sitte fast i tidsklemma og ikke føle at de strekker til noen av veiene, kan jeg trøste med at det var ikke enklere før... i tillegg kan jeg påpeke at det er valgfritt å få barn.

Norge har aldri vært rikere, folk har mye penger de bruker på all slags dupeditter og konkurerer med naboen om å ha finest bil. Familien kan velge dette bort å klare seg på en lønn.

 

Kommentar #167

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

kvinner har måttet jobbe for maten i stort sett all tid.

Ja, og i hovedsak med barna sammen med seg og arbeidstype og -tempo tilpasset barn som trengte sitt.

Kommentar #168

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Nei, aldeles ikke

Publisert over 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Ja, og i hovedsak med barna sammen med seg og arbeidstype og -tempo tilpasset barn som trengte sitt.

Tidligere slet mødrene helsa av seg og døde tidlig i barsel. Verden har gått fremover, det er bare at enkelte her ikke har fått det med seg!!!

Kommentar #169

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Patriarkatet har satt kvinner i en umyndig og håpløs situasjon

Stort sett alle samfunn i historien har vert mannsdominerte. LIKEVEL har kvinnene stort sett vert lyklige. Når kvinner flest ikke så på det som en håpløs situasjon, så var det vel fordi de ikke mente seg leve uten håp om lykke?

Helt til guttejentene og mennene definerte det å dra bort fra sin familie som det eneste riktige og meningsfulle for kvinner. De hadde den ekstremt store velferdsstatens pengebok til opplæring av folket og til lovendringer som alltid er tvang.

Siden da har man skapt en horde av frustrerte kvinnfolk.

Nå vokser det opp en horde med frustrerte mannfolk som ikke finner seg tilrette i dameskolen og damesamfunnet, OG som ikke finner seg i at kvinnfolka stikker av med barna de har blitt opplært til å være damer for. Nå krever de likestilling og rett til barna, gjennom alskens kontroll- og maktmetoder.

Kort sagt: Det er NÅ kjønnskampen begynner. Man har virkelig lyktes i å sette kjønnene opp mot hverandre som aldri før i historien.

Kommentar #170

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Tidligere slet mødrene helsa av seg

Dette er jo ikke en motsetning til at kvinnene hadde barna.

La meg presisere: I den grad de hadde mulighet, så tilpasset de seg til barna. Når de i steinalderen hadde barna på ryggen eller magen, og småttinger ved sin side, så senket dette arbeidstempoet.

Vi er da helt enige om at kvinner ikke skal arbeide seg til døde.

Hvordan kombinere kvinnens sterke instinkt for barna med alt kvinner ellers vil? Det er min problemstilling.

Det nytter ikke å gjøre menn til damer på gruppenivå. Man får det ikke til. Det skaper bare nye konflikter.

Kommentar #171

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Dette her har du ikke belegg for

Publisert over 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Stort sett alle samfunn i historien har vert mannsdominerte. LIKEVEL har kvinnene stort sett vert lyklige.

Overhode.

Det er få samfunn som har vært så ille som når de monoteistiske patriarkatene vilte tungt over folk. I Norge kan vi f.eks se på vikingetiden, da hadde kvinnene en mye friere og bedre situasjon enn da kristendommen overtok.

Om du går enda lengre tilbake hadde man en gudinnetro der kvinnen nok hadde en helt annen plass i samfunnet.

At patriarkatet er det naturligste og det som "alltid har vært" er i beste fall en tvilsom sannhet.

Kommentar #172

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Du overdriver fælt

Publisert over 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Det er få samfunn som har vært så ille som når de monoteistiske patriarkatene vilte tungt over folk.

Norske kvinner var omtrent like lyklige på 50-tallet som etter den såkalte likestillingen fra 70-tallet og utover.

Dra til hvilken som helst kultur og du vil finne en mann som høvding, konge, fører etc. (99,...% av tilfellene?).

Drar man tilbake til jungelen for noen tusen år siden, så finner man mannlig høvding, menn i hengekøya og kvinner på leting etter mat mens de bærer på barna. Selvsagt satt på spissen nå...

Det som ødela lykken mest noen hundre år tilbake var ikke kjønnsskiller men føydalsamfunnet. Deretter kom det en slags kapitalisme hvor folk ikke hadde noe å falle tilbake på (føydalsamfunnet gav ikke eiendomsrett for de mange med mulighet for å skape mat). Dermed var man enten i føydalherrenes vold, bedrifteiernes vold eller i ordensmaktens vold. Kjønnsforskjellene hadde underordnet betydning for den totale levestander og lykke.

Kommentar #173

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg beskylder ikke husmødre for å ikke gjøre noe nyttig, jeg sier stikk fingeren i jorda. Hver et ansvarlig menneske og ikke tro at andre har den gudegitte forpliktelsen til å forsørge deg!

Så har man dette systemet igjen da! Hvor enkelt er det å for eksempel passe andres barn mot betaling hjemme blant dine egne barn? det er omtrent håpløst, da støter man på et helt hav av regler og lover som rett og slett tar helt motet fra en og atpåtil umuligjør ideen for noen. 

Skulle man bare kunne gå ut i sin hage og dyrke tomater og gå på dørene og selge dem, så møter man med sannsynlighet på onkel politi som vil stanse deg. Forde det er et hav og lovert og regler du vil støte på som hindrer deg i å bare enkelt og greit forsørge deg selv. Man kunne laget tulipaner roser annet og solgt på dørene om der var like lett som i en del andre land. Men nei slikt går ikke. 

På den måten om det var mulig kunne kvinner vært hjemme med sine barn og laget det dem kunne og solgt til livets opphold, enten det var mat kunst eller annet. For å leie lokalet til å selge er jo og en hel formue. Dørsalg er kanskje ikke så lett mye arbeide men en start om det hadde vært lov. 

pass av barn i eget hjem fører og til lovkaos som umuligjør saken. Det er et håpløst land og enkelt få til ting. Og mest natulig ville slikt vært også at en hadde jobben sin i form av ting en kunne orden via hjemmet. Boller å selge hva som helst,men i dette land, nei umulig . 

Kommentar #174

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Norge har aldri vært rikere, folk har mye penger de bruker på all slags dupeditter og konkurerer med naboen om å ha finest bil. Familien kan velge dette bort å klare seg på en lønn.

Det kan man, ikke trenger man hytte og to biler i allefall. Og i værste fall kan man leve uten bil også. Må man ha bil en gang så finnes taxi. Men en kan jo ikke bruke den ofte da om en skal leve på en lønn. Det er også et annet problem her i landet og det er at det er jo ikke lov å være fattig. Soiale myndigheter vil blande seg inn å i værste fall ta barna om en ikke har råd til alt som kreves i dagens sammfunn. Om en har kjennskap til systemet så er de tikke småtteri dem ser etter om hva barn skal ha. 

Det var jo ei tid det bare hette at barna skulle ha ski, enten de brukte ski eller ikke. Skolensystemet krever allskjens dippedutter av ekstra ting dem må ha. Ordner dem ikke dette så kommer barnevernet en dag. 

Hadde enda folk kunne fått levd å styrt livet sitt selv, de som var fattige måtte få lov å være det uten å risikere å bli fratatt barna. Det er jo lov å være lutfattig i andre land.

Der er mye større fattigdom ingen barnevern kommer og tar barna fra dem fordet. Slik dem gjør i Norge. At Norkse kvinner kan mota sosiale stødnader til sitt livsopphold er nødvendig for at hun skal beholde barna på grunn av bv. Det er rett og slett ikke et enketl land å snu seg i. Og låst for å finne på nye ideer om en skulle ha. Det er e et lov kaos uten like. Folk tvinges av systemet til å la seg forsørge av sosiale myndigheter. Om de ingen annen utvei har. 

Kommentar #175

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Pakk kvinnfolkan inn i husan igjen med ungan, å øk lønna til mannen til det dobbelte. Så får de det i allafall til økonomisk. Å slutt å syt.

Kommentar #176

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hehe nei kvinnfolkan må nå bare gjøre som de vil. Pakk ungene sine i barnehage og realiser sine egne drømmer om det er annet enn å være hjemme med barn dem vil.Folk må bare leve liven sine som de selv vil. Og hvordan folk ordner seg blir nå deres sak. 

Det er jo også slik at noen menne ønsker at kona også skal jobbe for å ta sine del av det økonomiske ansvaret slik at de kan kjøpe alt dem vil. Så noen går også ut i jobb forde at mannen mer eller mindre krever det. Og da underordner jo kona seg mannen selv om hun ikke er hjemme med barna. Om mannen vil at han skal være hjemme med barna og kona jobbe, så underordner jo kona seg mannen om det er mest hans vilje. 

Om mannen vil at kona skal være den som bestemmer mest i hjememt overfor barna over annet, ja og hun gjøør det, ja så underordner jo kona seg mannen. En anne ting er at mye taler for at vibelen også taler til mannen om å ta sitt ansvar for familien,være hodet. Men sannheten er at mange menn syntes det er slitsomt og vil mye heller ha et mye enklere liv og ser helst at kona ordner opp så slipper dem. For slike mennkan det virke som om kona er blitt en erstatning for mamma. Man skal ikke dømme ut i fra hva man ser folk gjør i sitt familieliv. For man vet ikke hva som skjer. 

Man vet ikke hvem som ønsker hva man vet så lite om andre men er så flinke å komme med finger å fortelle åssen det skla være!!!Noen ganger er det ikke bare slik som folk tror, selv om de hevder at de ser det, kanskje de ser noe ja men så aldeles ikke alt. 

og jeg tror da ikke at den gode gud jeg tror på er så veldig nøje på hvordan folk ordner seg i sitt ekteskap og familieliv. han kjenner vær eneklt sjel og vet hva som fungere mest bra for nettopp dem. han har da tross alt skapt dem. 

Kommentar #177

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det var et forsøk på å være morsom, en spøk.

Jeg har ikke kalt noen for dum. Jeg har sagt at utsagn er dumme. Alle sier dumme ting fra tid til annen. Av og til er det greit å si i fra. 

Kommentar #178

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Kort sagt: Det er NÅ kjønnskampen begynner. Man har virkelig lyktes i å sette kjønnene opp mot hverandre som aldri før i historien.

Ja det er blitt helt sprøtt. Det er mildt sagt blitt helt klikkings alt sammen. 

Ikke trenger den ene bestemme ikke trenger den andre bestemme man finner hverandrte og blir kjent med hverandre og tilpasser seg hverandre, er tolerange overfor den andre så langt en klarer å strekke seg. 

Man kjemper ikke mot den andre, men lever for å gjøre livet fint for den andre parten begge to. Men nå var jeg i snakk om et forholdekteskap da.

Og sant nok er det menn som har oppfunnet saker og ting i denne verden. Intressen har vært mere barn hos kvinner og det er trolig enda det største en kvinne kan oppleve å bli mamma. 

En gammel kvinne jeg fikk høre om, fikk oppleve alt her på jorden, hadde masse penger kariere alt, men som gammel dame var det en ting hun i livet ikke fikk og som kjenntes sårt og vanskelig og tenke på og var et savn,. Og det var så klart å bli mamma! Det fikk hun aldri oppleve. 

Ulik i kropp og sinn er menn og kvinner enten man liker det eller ikke. 

Kommentar #179

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

"Det er fortsatt en matematisk uoppklart gåte hvorfor husmoras oppgaver blir regnet som arbeid, først når andre gjør det."

Man ser jo slik som fosterforeldre som får  godt betalt for å ha barna boende hos seg. Og ikke få ganger er økonomisk fattigdom årsaken til at barnevernet tar barna ut i fra hjemmet. 

Da hadde det vært best heller for barna om barnevernet heller gav tilsvarende sum til biologiske foreldre. Men det hender ikke. 

Kommentar #180

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Livet handler vell ikke mest om hvem som skal gjøre hva, eller hva en ikke skal gjøre. En finner ut av det selv. Og mest av alt er det aller viktigs å være veldig snild og god. Bry seg om andre da blir livet mere verdt å leve. En blir glad av å gjøre andre glad. En blir glad av å se sin mann fornøyd. 

En blir glad av å glede barna en blir glad av å være til for andre. Og beste medisin om en sliter med seg selv på noen måte, er kanskje netopp å begynne å tenke mye mere på andre. En blir aldri fornøyd med seg selv alikevell.

Vær snuld og god ...mye bedre enn alskens tanker rundt hvem som skal gjøre hva. Er ting gjort i kjærlighet er viktig å tenke over. 

Man er ulik og kommer ikke fra det. Og sant nok kan det være mange ting i et hjem en mann vet mye bedre om, det trenger jo ikke å bety at han har intresser for å gjøre tingene, men at han kan ha et godt råd som han kan formidle kjerringa på en kjærlig og fin måte uten å hakke på det slik hun har gjort det før. 

menn vet som regel råd med en del defekte hjemmeutstyr slik at den tingsten holder en smule til. for mulig en ikke har råd og skffe nytt på stedet. Og da vet en og har i bakhodet at snart ryker dingsten (dingsten er hva som helst a utstyr)og kan bedre planlegge. 

Kvinner er natulig utstyrt med alt et nyfødt trenger med det samme!!! Uten klær da og vaskevann men det er nå rundt en i dag da. Ellers kunne vell saktens mannnen godt etter vann i bekken den første tiden etter fødsel.

Vist noen vil ha sine barn i barnehage og synes at akkurat deres familieliv fungere bedre slik, så må de nå bare det. Beste sort er om en holder sammen som fam i allefall. Får man det bare til er vell alt bra. 

Om hjemmet er best for barna stort sett. Så er en vell der i blant lell

Kommentar #181

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Man ser jo slik som fosterforeldre som får

Paradoksalt nok er det viktig at fosterforeldern (eldrene) er hjemme.

Kommentar #182

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Visdomsord

Publisert over 8 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Livet handler vell ikke mest om hvem som skal gjøre hva, eller hva en ikke skal gjøre. En finner ut av det selv. Og mest av alt er det aller viktigs å være veldig snild og god. Bry seg om andre da blir livet mere verdt å leve. En blir glad av å gjøre andre glad. En blir glad av å se sin mann fornøyd.

Enkle og praktiske visdomsord. Godt å bli påmint.

Kommentar #183

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Paradoksalt nok er det viktig at fosterforeldern (eldrene) er hjemme.

Det setter av og til barnevernet et krav om. Og de sier også at de kan kjøpe folk fri fra sin stilling så og så lenge for at de skal kunne ha et av fosterforeldrene hjemme med barnet. Det er noen barn de krever det for. 

Kommentar #184

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

En blir glad av å glede barna en blir glad av å være til for andre. Og beste medisin om en sliter med seg selv på noen måte, er kanskje netopp å begynne å tenke mye mere på andre. En blir aldri fornøyd med seg selv alikevell.

Mange fine tanker du har!

Syns veldig synd på foreldrene til barn som blir tatt av barnevernet. Jeg skjønner ikke hvorfor de blir tatt de som blir tatt ofte. Så er det der barnevernet ikke gjør jobben sin som i Alvdalssaken og lar en gal mor mm. ødelegge barna sine, og da lurer jeg på hvorfor ikke banrevernet gjør noe.

 Om det gjelder økonomiske saker så er det ille at fosterforeldre skal få så bra betalt, når pengene heller kunne hjulpet familien til å være sammen.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere