Bjarne Bjelland

71    51

Norge har fått økende grov kriminalitet. Kan vi gjøre noe med det?

Trygghet er en forutsetning for god livskvalitet. Flere undersøkelser viser at mange i dag ikke føler seg trygge i det offentlige rom grunnet redsel for å bli utsatt for kriminelle handlinger. Vaktsselskapene har de siste årene i økende grad overtatt leveransen av trygghet og sikkerhet i det offentlige rom. Trygghet skal være for alle, ikke bare de som har råd til å kjøpe seg trygghet fra fra privat næring

Publisert: 7. jul 2012 / 711 visninger.

 Kriminalitet er i dag en av våre største politiske utfordringer og krever en mye større innsats fra de folkevalgte på Stortinget enn det som er gjeldene i dag. Kriminalitet koster det norske samfunn minst 88 milliarder i året viser en studie politihøysskolen la frem i mars 2011. I tillegg kommer de menneskelige kostnader som ikke kan måles i penger.

Vi har fått et kriminalitetsbilde i dagens Norge som stiller nye utfordringer til både samfunn og politi. Politiet trenger i dag en styrking på mange områder, økt bemanning (idag er det 1,8 årsverk pr.1000 innbygger.), bedre materiell ,kunnskapog kompetanse slik at de kan takle de utfordringer som et nytt kriminalitetsbilde har gitt oss. Få land har så lav bemanning i politiet som i Norge.

Det skal ikke lønne seg å begå kriminalitet. Vi vil ha et samfunn hvor det faktisk skal være utrygt å begå kriminalitet og faren for å bli tatt er stor. Derfor er detet viktig grunnprinsipp at politet og lensmannsetaten må ha en lokal forankring. Politet har etter politireformen i år 2000 blitt mer sentralisert ,noe som har medført at det er vanskeligere å komme i kontakt medpolitiet for publikum. Økte ressurser er også nødvendlig for domstolene og fengsler slik at straffesakskjeden går raskere enn det som er tilfelle i dag. De siste årene er det blitt stadig flere henlagte anmeldelser med kjent gjerningsmann fordi politiet og lensmannsetaten ikke har kapasitet til å etterforske dem grunnet ressursmangel.

Resultatreformen legges frem for Stortinget høsten 2012. Dette er den nye politireformen for morgendagens Norge. Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med en omfattende melding til Stortinget om politiet. Meldingen vil behandle alle sider ved politiets virksomhet b.l.a styring og ledelse, oppgaver, teknologi og metode, kompetanse og læring. Også distriktstrukturen i etaten sentralt og lokalt vil bli gjennomgått med særlig vekt på politiets førstelinjetjeneste og forholdet til lokalsamfunnet og publikum.

Dette er en viktig melding fordi den legger føringer for hvordan vår hverdag i politi-Norge skal se ut i fremtiden. Meldingenbør behandles også på det lokale politiske plan da kriminaliteten skjer lokalt.

Økende internasjonalkriminell virksomhethar vært en stor utfordringi mange år. Politiet må gis mulighet til å etterforske bakmenn og personer som opererer i disse kriminelle gjengene. Politiet må derfor gis mulighet til å benytte etterforskingsmetoder som er virksomme og som gir resultater. Norge må ikke oppfattessom et eldorado for kriminell virksomhet blantinternasjonale kriminelle bander lenger.

Partiet « De Kristne»vil ta opp bekjempelse av kriminalitetsom en av våre aller viktigste saker.Vi ønsker ikke lenger å sitte og se på den utvikling vi når faktisk har fått i kongeriket gjennom alle typer kriminalitet. Hvis samfunnet ikke klarer å ivareta rettstaten ved hjelp av de virkemider en har nemlig politi og rettsapparatet vil Norge som land være i fare for å miste demokratiet.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

du fokuserer på vold

Publisert rundt 5 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.

De siste årene er det blitt stadig flere henlagte anmeldelser med kjent gjerningsmann fordi politiet og lensmannsetaten ikke har kapasitet til å etterforske dem grunnet ressursmangel.

og den slags kriminalitet.hva med all økonomisk snusk,der faktisk såkalte etniske hvite ødelegger livet til tusener.det fnyses ofte av.underslag og bedrifter som tappes-er ikke det like ille som vold?

Svar
Kommentar #2

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Vold, snusk og grov snusk

Publisert rundt 5 år siden

Prisen for fordelene med det multikulturelle og multietniske samfunnet. Nå er det mange som ikke kan se at de mulige fordeler, i hvertfall ikke at de  oppveier baksiden av medaljen.  Kanskje spesielt ikke politiet.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2002/04/17/325323.html

Når det så gjelder snusk av mindre eller større format har jeg vondt for a se at dette  ødelegger livene til tusener. Og heller ikke at etniske hvite skiller seg særlig ut.  Men det er neppe lov å føre statistikk på dette, eksempelvis fra NAV sine annaler.

Svar
Kommentar #3

Sten André Fagermo

57 innlegg  1300 kommentarer

Hva med taxi-snusket i Oslo

Publisert rundt 5 år siden

spør nå bare jeg......

Var det ikke flere millioner det var snakk om?

Jeg tror Nisi har ett poeng der.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Torry Unsgaard kommenterte på
Kampen om de kristne velgerne
7 minutter siden / 201 visninger
Siv Engebråten Bonde kommenterte på
Berøringens vendepunkt - oppstandelse og sårbarhet
8 minutter siden / 107 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
37 minutter siden / 1027 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 1 time siden / 250 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 1 time siden / 2878 visninger
Kjersti Aspheim kommenterte på
Kampen om de kristne velgerne
rundt 1 time siden / 201 visninger
Kjersti Aspheim kommenterte på
Enslige asylbarn må ikke sendes ut av Norge
rundt 1 time siden / 632 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap
rundt 3 timer siden / 1707 visninger
Johan Velten kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
rundt 3 timer siden / 1027 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2878 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2878 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Alt vi ikke vet: om Gud og kirkeretten…og om en dåres gudstro
rundt 3 timer siden / 731 visninger
Les flere