Ragnhild Elise Anmarkrud

16

Jeg tror på tvilen.........

Igjen og igjen blir jeg motløs av å lese, eller debattere, med skråsikre troende som gir meg følelsen av uærlig å bruke bibelord som feige våpen.

Publisert: 7. jul 2012

Når jeg skriver om storheten i det å føle meg innkludert i et LYS gjennom meditasjon, er det først og fremst et uttrykk for at jeg trenger så sårt et sted å hente inspirasjon til stunder som oppleves som meningsfylte i et liv som så ofte føles for mye, for et støvkorn av et menneske.

En lengsel et etter å kunne be et " Fader vår ", når det røyner på.

En trang til å juble et " Takk, Gud ", når jeg tolker et lite tegn i hverdagen som et signal om at jeg blir SETT og passet på fordi det er så mye å være redd for.

Men mest rår tvilen.

Nei, dette er ikke et ønske om å debattere med deg som eier alle svarene om den " sanne tro".

Dette er ment som et ærlig hjertesukk til dere som tør fortelle om denne tvilen over bibelen som en bok ment som Guds direkte tale til de mennesker han skapte.........

For det er ikke harmoni i det.

Hvis Gud skapte meg i kjærlighet og visdom, må han erkjenne og elske ALT som er meg!!!!!!

Ikke holde meg nede i synd og skam hver gang jeg lever ut sider ved meg som kristenfolk tolker og definerer med bibelord som lar meg forbli i ensom undring og skyld over at jeg er skrudd så annerledes og " galt " sammen!

Hvis Gud, eller dette levende LYS, som er blitt mitt håp og min redning, virkelig er stråler fra en kilde hinsides all min forståelse, men med en mulighet til å få tak i, gjennom ærlig tvil og evig leting etter mening, ment for å hjelpe meg ut av motløshet over egen rundgang i forvirret hode, vingeskutt sinn og likefullt ønske om å LEVE ut alt det som er akkurat MEG!!!!

Eller akkurat DEG!!!!!

Ja da nærmer jeg meg en FRIHET som burde forene oss i glede og godhet for hverandre, og ikke minst

RAUSHET over forskjelligheten vi alle bærer!

I steden for å gi etter trangen til å bruke Gud som et maktmiddel, i et behov for kontroll. En redsel for at Guds ord skal miste makten over det liv som for meg, bare er fritt når jeg erkjenner at tvilen har vist meg veien til den jeg virkelig er.

Det er ikke bare behagelig å SE.

Det er ikke lykke annet enn i disse små velsignende stunder av det nærværet av LYS og inspirasjon som i øyeblikk gir meg HÅP til å vandre videre.

Men disse strålene gir meg det eneste som til syvende og sist er nok for et lite menneske, som får en underlig fornemmelse av trygghet når jeg i glimt ser hvor jeg skal sette foten ned for å gå mitt neste ustøe skritt.

Jeg kjenner meg i slekt med alle dere som også LETER etter veier der det er mening i å være.

Jeg kjenner at jeg er glad i alle dere som tør være ærlige uten å sitere bibelvers som står i veien for en naken og ærlig erkjennelse.

Vi kan, tviler jeg, håpe på en tid der vi kan nærme oss hverandre i en individuell sannhet,

fordi, hvis denne Gud finnes, skapte han oss så vidunderlig HELE og FORSKJELLIGE!!!

Vil du kommentere dette jeg har skrevet til deg som også ser litt av universets altfor store rekkevidde for støvpartikler som oss, men som likevel lengter etter å VÆRE FRI I EGET UNIVERS?

Jeg håper det.

For jeg samler på møter med frie sjeler!

Jeg har ikke tid til å lytte til flere løgner som hviler på annet enn den oppriktige visdommen som er lagt ned i hver og en av oss!

Som lever i takt med vår avslørende hjerterytme.

Mvh.Ragnhild Elise.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Mye fint du skriver. Jeg tror Gud bare er Kjærlighet og at vi må ha det som grunn i alt vi toker fra bibelen. For det står i bibelen at Gud er kjærlighet og størst av alt er kjærligheten. Så er det ord Jesus sa til helt andre enn oss, og viss han skjente på noen fordi de hadde harde hjerter så er det ikke sikkert de ordene passer for oss og er oppbyggende for oss. Og hvorfor Jesus kunne skjenne på de harde herremenn var sikkert fordi det var den riktige måten å få de på rett vei, men det betyr ikke at de ordene får oss på rett vei. De kan få motsatt effekt på oss. Derfor tror jeg det er viktig å se helheten i Jesus og han var en stor velsignelse mot mennesker og gjorde mye godt.

Jeg ser du er på vandring. Det er vi vel alle om vi ikke er helt bundet av læren fra vår menighet. Jeg syns du er en frisk pust. Fortsett på din vandring. Å tvile er ikke så rart. Det er godt å grunne på om hva som er sannheten og om vi vandrer på rett vei. Og om hvor mye jeg får ut av det hele. Vi er alle forskjellige og om vi søker Gud så møter han oss der vi er og elsker oss som vi er.

Jeg ønsker deg lykke til videre mot lyset! 

Kommentar #2

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

Håpet er bedre

Publisert over 8 år siden

Tvil er neppe noe mål, men ei tru som aldri har stilt spørsmål ved sitt eget grunnlag, er nok heller overbevisning enn tru. Det er ei tid for alt, sies det. Ærlighet er òg noe Bibelen anbefaler, både mot seg sjøl, Gud og andre.  Men jeg er glad for at Bibelen så godt beskriver menneskenes mer tvilsomme tilbøyeligheter, og ser på det som ondt. Det styrker trua på Bibelen at det ofte framstilles levende og truverdig,men samtidig med håp om at dette vil endre seg. Jeg syns det er verre med en del skremmende ord og variasjoner. Et sted er det ingen ting som kan skille oss fra Kristus, et annet sted er det bare med nød og neppe om en blir frelst. Jeg satser på Håpet, og at Gud har mer peiling enn meg på detaljene rundt hva som er godt og ondt.

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei

 

 

Om man tviler til tider, hvem gjør ikke det,det er en ærlig sak. men troen er som regel ankret i hjerte. Men om man leter og søker etter andre lyskilder så får det være opp til den som søker. men tror man på  Jesus, og samtidlig drikker av andre lyskilder, så mener jeg det er på sin plass og advare disse mot de falske lyskilder som finnes i dette åndelige markedet i dag. for falske lyskilder finnes det i hopetall av, men disse kildene gir ikke fred og slukker ikke tørsten, Jesus sier drikker du av min kilde vil du aldri tørste. så den sunne og rene kilden som Jesus tilbyr oss gir oss håpet troen og freden i vårt liv, man trenger ikke å være avhenige av andre kilder. Har man troeen på Guds sønn så er det en kilde som er sannhet. og man skal tilbe Gud i Ånd og sannhet for Gud er Ånd. For sanne tilbedere vil Gud ha. man kan ikke leke, heller spise av andre kilder, man skal holde seg til den sanne kilde som gir liv. Jesus er den neste veien inn til Gud ingen andre veier finnes. Tror man på Jesus, og Guds ord, i Bibelen så står det skrevet hvilken vei man må søke for å få det evige liv. For morgen dagen vet ingen. lever man ved andre kilder enn dette så lever man i synd. Er det jeg som sier dette heller er det Guds ord ? Guds ord sier dette. la ikke noe falsk lys få lure noen. For lysets engel har mange triks på lager. Å bli fanget av det falske lyset da henger man i garnet. La sannheten få frigjøe den som er fanget i det falske  lys. For sannheten setter oss virkelig fri. man må respektere verandres tanker og meninger, og samstemmer det ikke med Guds ord det jeg kommer med så setter jeg stor pris på å bli irettesatt.

 

Guds fred.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #4

Ragnhild Elise Anmarkrud

16 innlegg  24 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Neimen Rune, fant du ikke fram til jordbærstedet jeg skrev om?

Du skjønner at Jesus viste meg det en gang.

Også den kilden og  vannet som renner så kaldt og klart forbi bæra, og gir dem liv og drikke så de kan vokse seg sterke, røde og utørste.......

Han pekte også på sola og de varme strålene som velsigner vekstene med sødme.......

Og vet du, Han sa at dette stedet kunne være min kirke på denne jorda.

Der kunne jeg få sitte i fred å fylle meg med LYS, nok til å varme kalde sjeler etter jeg gikk derifra,

og der kunne jeg drikke meg utørst av Hans kilde!

Du prøver vel ikke å ymte frampå at Han viste meg feil vei?

Eller at Han tok feil av det LYSET Han selv er?

Nei, det er nok heller det at du ikke makter se ut av det rommet du befinner deg i,

i redsel for å oppdage at livet er mer og større enn du tror du kan holde ut å ta imot......

Og det skal ikke jeg bebreide deg for.

Du har sikkert din kirke.

Men bekymre deg ikke forat jeg er på fortapelsens vei.

Spør deg selv heller om du tør kjenne på både troa og tvilen som gir en ubehagelig uro som vi trenger for å vokse i det ansvaret vi har.

Først da kan du glede deg over å drikke av det deilige kildevannet, sammen med meg, det som renner rett inn i kirka mi og som har plass til en masse andre vandrere!

Lykke på reisa til deg, Rune, og oss alle merkelige utgaver av homo sapiens........

Mvh Ragnhild Elise.

Kommentar #5

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Jeg tror ikke på tvilen!

Publisert over 8 år siden

Går det virkelig an å være helt sikker på at man er frelst og på vei til himmelen? Svaret er ja. Fordi bibelen sier tydelig at vi skal vite at vi er Guds barn.

for vi har fått del med Kristus, såfremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden, (Heb 3,14)

så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen…(Heb 10,22)

tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees, (Heb 11,1)

Her ser vi altså at det går an å ha full visshet allerede fra starten av kristenlivet. Jesus har gjort alt for at vi skal kunne leve i full visshet om at hans frelsesverk var nok og at himmelen er åpen for oss.

Ifølge den apostoliske forkynnelse er frelsesvisshet enhver kristens normale erfaring, 1.Joh 5,13.

Luther sa engang dette om troens visshet "Tro er en levende, dristig tillit til Guds nåde, så sikker at man kunne dø tusen ganger på det". Er det da så at den som tror, aldri tviler? Selvfølgelig ikke. Jesus gjør det samme i dag som han gjorde med Peter. Peter hadde blikket festet på Jesus og begynte å gå mot han på vannet. Men da Peter tok blikket vekk fra Jesus å så på bølgene og stormen, ble han redd og begynte å synke. Men Jesus rakte ut hånden og hjalp han (Matt 14, 28-31). Det samme gjør Jesus i dag med de som tviler og påkaller hans navn. Han griper tak i dem. Det gjør han gjennom sitt ord og ved sin Ånd.

«Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» (Rom 10:17)

Vissheten skapes av Den Hellige Ånd. Og det skjer ved at vi i Ordet blir overbevist om at «Jesus gjelder i vårt sted». Utgangspunktet er altså Guds eget ord.

Det er mulig å komme til full visshet. Paulus sier slik i Rom. 8:38: «For jeg er fullt viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre

Vi ser altså at det er fullt mulig å oppnå frelsesvisshet. Og at det er Den Hellige Ånd som skaper slik visshet. Det skjer ved at Jesus blir åpenbar for vårt hjerte. Dette er en visshet i Ordet. Jeg tror også at denne fredstilstand er den normale situasjon for et Guds barn. Vissheten om frelse grunner seg på Jesus, og ikke på noe som helst i oss selv.

Så hvorfor er det noen som ikke får frelsesvisshet? Det kan være flere grunner for det. En grunn kan være at personen rett og slett ikke er frelst. Eller det kan være at en har kommet på avstand fra Gud. Begynt å leve som verden. Det kan være vanskelig å få frelsesvisshet hvis en lever i bevist synd. Det kan å være at en er sulteforet på åndelig mat. Med det mener jeg at en ikke tar til seg Guds ord, leser i bibelen. Som jo er mat for ånden. En kan også være så opptatt med arbeid, samle seg penger, bekymringer osv, at en rett og slett ikke har tid til å holde på med åndelige ting. Men det har en seg selv å takke for. Det er et valg som en selv har tatt. Poenget er at det behøver ikke være sånn. En må prioritere rett.

Vi kan ha frelsesvisshet. Vi kan si det samme som Job sa på tross av all ulykka som hadde rammet han: Jeg vet at min gjenløser lever. Eller som Paulus sa: Jeg vet på hvem jeg tror!

Det er troens sann visshet. Visshet om veien får du ved å gå der informasjonen er å finne. Og det er i bibelen. Det spiller ingen rolle om vi føler noe eller ikke. Det er ikke der det ligger. Vi eier visshet fordi vi har det skriftlig i Guds ord. Vi kan trygt stole på Guds ord.

Det er viktig at troende har frelsesvisshet, fordi det frigjør mennesket, skjenker det fred og glede i Den Hellige Ånd og gir det lyst og kraft til å tjene og vitne om Herren.

Jeg stoler fullt på  Bibelens egen fremstilling av seg selv. Der får vi høre at Guds ord er troverdige. Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største, 1.Tim 1,15.

Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst, Rom 10, 8-10.

 

Kommentar #6

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Lyset

Publisert over 8 år siden

Jeg ser at det skrives endel om lyset her inne. Vil nevne litt om han som er det evige lys.

Jesus er lyset i himmelen. Himmelen er lysets rike. Jesus har en slik herlighet at det lyser. Og han er også verdens lys. Jesus sa: «Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Joh 8,12). Er du lei av å vandre i mørket? Kom til Jesus, han som er lyset. La Jesus lyse opp veien for livet ditt. Ta imot det evige lys.

Når du vandrer i lyset fra Jesus, så vil det skinne på alt som du møter i livet. Jesus sa: «Jeg er kommet som lys til verden, for at den som tror på meg, ikke skal bli i mørket.» (Johannes 12,46).

Han er den klare morgenstjerne. Mannen som opplyser hvert menneskes hjerte. Når du åpner ditt hjerte for Jesus, så kommer det lys på innersiden av deg. Når du åpner deg for Jesus, får du frelserens lys i ditt indre.

Hos Jesus er det lys nok for dem som ønsker å se, og det er mørke nok for dem som har motsatt innstilling. Etthvert menneske som åpner seg for Jesus vil få se lys som stråler fram av det dypeste mørke.

”Det folk som satt i mørke, Har sett er stort lys Over dem som bor i Dødens land og skygge, har lyset gått opp!” (Matteus. 4.16)

 

Kommentar #7

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ragnhild Elise Anmarkrud. Gå til den siterte teksten.

Hvis Gud skapte meg i kjærlighet og visdom, må han erkjenne og elske ALT som er meg!!!!!!

Det er vel slik at Gud skapte deg til Kjærlighet og mulighet til visdom. Naken skapte Han deg til dette men du må selv velge Ham og Hans kjærlighet, da må ditt Jeg vike.

Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ragnhild Elise Anmarkrud. Gå til den siterte teksten.

Neimen Rune, fant du ikke fram til jordbærstedet jeg skrev om?

Du skjønner at Jesus viste meg det en gang.

Også den kilden og

Hei Ragnhild

 

 

Ingen ting er bedre en det, å kunne drikke av den kilden som er sann og ren, beklager at jeg misforstod deg jeg trodde at du var på leting i urene kilder, samtidlig som du hadde Jesus i ditt hjerte, for det er noe som ikke kan gå i sammen. men siden du sier du har Jesus som din Herre i ditt liv og at din kilde er kun Jesus så er jeg veldig glad for det. For mange drikker av andre kilder en Jesus og det taler Guds ord om at det er synd. men det jeg ønsker med det jeg skriver er alt godt til det menneske, ikke å fordømme noen, VIKTIG Å ADVARE MOT DET FALSKE LYS. om noen har en annen lære så er det læren jeg går på og ikke menneske. hvis det skulle være noe tvil. men jeg er glad for at det er opplart :)  Da er vi samme legemet i Jesus HVIS DU ALENE HAR KRISTUS I I DITT HJERTE.

 

 

 

MVH

Rune

Kommentar #9

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.

Publisert over 8 år siden
Ragnhild Elise Anmarkrud. Gå til den siterte teksten.

Vi kan, tviler jeg, håpe på en tid der vi kan nærme oss hverandre i en individuell sannhet

Du har beskrevet det essensielle, og du er dyktig til å sette ord på det

En stor takk til deg

:-)  mette

Kommentar #10

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Går det virkelig an å være helt sikker på at man er frelst og på vei til himmelen? Svaret er ja. Fordi bibelen sier tydelig at vi skal vite at vi er Guds barn.

Helt enig!

Kommentar #11

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

det eneste sikkert

Publisert over 8 år siden

Finnes noe sikrere en tvilen?

Det skrives så fine komentarer, om hva hvor mye en tror.

Skalkesjulet er "ordet", og dets mange smutthull for en troende.

Den som har smakt på tvilen, kan hende finner trøst i den.

Den som har full visshet, trenger ikke tvilen. Den personen er allerede i himmelen.

Det å gi noen ett smutthul, en tjangse, et håp om noe bakenfor tvilen, er ikke en troendes oppgave. Den/deres oppgave er å opprettholde med alle midler, den dyrekjøpte visshet han/henne har opparbeidet seg.

Å stille spørsmål, sette i tvil, undre, søke, lete, banke på i denne sammenheng, er et angrep mot dette endelige ståsted, veien, sanheten og livet. 

Det vil bli sett på som å spise jordbær, da du skulle spist fortvilelse, fornedrelse, fortapelse. Din lefling med dette fantastiske friske rennende vann, er vold mot deres rene kilde.

At det er samme kilde, går ikke for en "troende" å prøve smake se, om det kan være det samme. Han har allerede bestemt, at det er forbudt, avik, falskt, enda frukten kan sier noe annet.

Det klare friske rennende vann, gir frihet til å prøve, smake på alle de hærlige retter, frukter som finnes. Og det er kan hende første skritt ut i den store floden. Gående oppå, eller flytende i.

Kos deg med jordbærene i dag, de er på sitt beste nå. I allefal de i min åker.:)

Kommentar #12

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Den som har full visshet, trenger ikke tvilen. Den personen er allerede i himmelen.

Det å gi noen ett smutthul, en tjangse, et håp om noe bakenfor tvilen, er ikke en troendes oppgave. Den/deres oppgave er å opprettholde med alle midler, den dyrekjøpte visshet han/henne har opparbeidet seg.

Å stille spørsmål, sette i tvil, undre, søke, lete, banke på i denne sammenheng, er et angrep mot dette endelige ståsted, veien, sanheten og livet.

Kloke ord, det er vel derfor Kristus også sier at Guds rike er her, for noen er ikke i tvil og de har begynt sitt evige liv. De er åndelig sett allerede i himmelen men har sin arbeidsplass på denne jord som ambassadører.

Og alle som har fått troen har målt troen opp imot det som er her og da i dette utgangspunkt er det tvil, enten den ene eller den andre veien. Det er både sunt og nødvendig å sjekke ut troen. Jeg for min del tvilte på Gud før jeg begynte å tro, ja tvilte er ett mildt ord i denne sammenheng. Jeg viste at Han ikke var for et var jo bare tullete alt sammen. Jeg tok feil, som egentlig alltid når jeg tror noe selv, ut ifra meg selv.

Kommentar #13

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Tvilen og troen

Publisert over 8 år siden

Hei

Jeg leser mange fine kommentarer, og opplever at det er to svært ulike tilnærminger til tvil?

Den ene er å ha troen. Den gir meg ikke tvil i seg selv, for den gir glede og liv. Dette består blant annet også i, at troen lar meg gradvis se inn i stadig fler sammenhenger og skue inn i nye oppdagelser.

Tvilen går på "den rette tolkningen  av Ordet". "Skråsikkerheten" fremkommer i fortolkningen av dette. Der opplever jeg at  "skråsikkerhet" låser døren for  nyskjerrighet og vitebegjær som nettopp ble en del av troens glede for meg selv? - Det er i møte med andre at de mer sanne svarene blir tydeligere for meg, og lar meg forstå at jeg alltid bare vil være underveis.

vennlig hilsen mette

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere