Steinar Reiten

18    16

"De kristne" sprer glørne

Den 6. juli i år meldte NRK at et nytt parti har dannet fylkeslag i Møre og Romsdal. Partiet "De kristne" vil være et alternativ til KrF, og tar nå sikte på å stille lister over hele landet ved neste års stortingsvalg.

Publisert: 6. jul 2012 / 1914 visninger.

For oss som ønsker å løfte fram kristne verdier som et fundament for politisk arbeid og samfunnsengasjement, er det viktig at vi står sammen og ikke "sprer glørne". Som verdikonservativ KrF-politiker opplever jeg det derfor som fortvilende at "De kristne" nå framstår som enda en politisk gruppering som vil konkurrere om velgere med et klart kristenkonservativt ståsted. Dette vil bare føre til følgende uunngåelige resultater:

1. Vi vil få en ytterligere fragmentering av den delen av velgermassen som ønsker en tydelig politikk tuftet på kristne verdier. Resultatet vil fort kunne bli at verken KrF eller "De kristne" blir representert på Stortinget.

2. Den konservative delen av velgermassen og tillitsmannsapparatet til KrF vil bli svekket, med de konsekvenser det vil få for utforming av partiets politikk og valg av samarbeidspartnere.

Jeg har i utgangspunktet stor respekt for grunnleggerne av "De kristne". Dette er mennesker som ønsker å legge de tidløse verdiene i kristen tro og etikk til grunn for arbeidet med å bygge et godt samfunn. Det er også utgangspunktet for mitt politiske engasjement. Men i motsetning til grunnleggerne av "De kristne" ønsker jeg å kanalisere dette engasjementet gjennom Kristelig Folkeparti.

Jeg er ikke nødvendigvis enig i alt som står i programmet til KrF. Det er nok noe som gjelder for de fleste politikere også i andre partier når de studerer sine respektive programmer i detalj. Men i respekt for demokratisk fattede vedtak i min egen partiorganisasjon slutter jeg likevel lojalt opp om det programmet som KrF har gått til valg på. Utbryterne fra KrF som dannet "De kristne" hadde en annen tilnærming: Fordi de ikke fikk fullt gjennomslag for sine synspunkter i ett og alt, valgte de å etablere et nytt parti i konkurranse med KrF.

Dette er et skoleeksempel på hvordan man bidrar til stadig fragmentering av velgergrunnlaget, og dermed mindre innflytelse. Hvis alle i KrF som er misfornøyd med et vedtatt program skal bryte ut og danne egne partier, blir resultatet med lovmessig forutsigbarhet det motsatte av det man ønsket å oppnå. I Møre og Romsdal kan resultatet bli at verken KrF eller "De kristne" får stortingsmandat etter valget neste år. For tre år siden var det svært små marginer da KrF fikk ett mandat i vårt fylke. "De kristne" vil neppe oppnå noe annet enn å få dette mandatet til å ryke med å stille liste i Møre og Romsdal. De vil ikke være i nærheten av å sanke nok stemmer til å ta dette mandatet verken fra KrF eller andre partier.

Min oppfordring til alle kristenkonservative velgere i Møre og Romsdal er å støtte opp om KrF i kommende valg, slik at vi fortsatt kan være en stemme som blir hørt i norsk politikk. La vår dyktige og engasjerte stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide få en ny periode på Stortinget! Da trengs hver eneste stemme til KrF.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

trodde frp kristne

Publisert over 5 år siden
Steinar Reiten. Gå til den siterte teksten.

Min oppfordring til alle kristenkonservative velgere i Møre og Romsdal er

gjorde jobben.kull på grillen etc

Svar
Kommentar #2

Bjarne Bjelland

76 innlegg  51 kommentarer

"De Kristne" sprer glørne?

Publisert over 5 år siden

Fylkesleder i KrF Møre og Romsdal Steinar Reiten er fortvilet over at et nytt kristent parti har sett dagens lys og reagerer nå fordi at partiet nå har fått et eget fylkeslag i Møre og Romsdal. Reiten karakteriserer seg selv som verdikonservativ Krf politiker og mener at alle verdikonservative bør samle seg i KrF.  

 KrF har idag desverre startet opp en glideflukt fra sitt eget ståsted bygd på Bibelens tidløse budskap. Partiets forskjellige budskap den siste tiden har mer vært et forsøk på å tilfredstille mange ulike områder og ikke en kamp for at kongeriket skal preges av det kristne fundament. Fortvilelsen til Reiten bør heller gå på eget parti sin nye kompasskurs enn at et nytt kristent parti er startet.

Partiet «De Kristne» er startet opp av en grunn, nemlig at KrF ønsker å fjerne bekjennelsesparagrafen for de tillitsvalgte. Den vil med stor sannsynlighet bli fjernet ved neste landsmøte. Det vil da bli et nytt KrF som bygger sin politikk på et humanistisk grunnlag med kristendommen som en parentes i eget program.

Jeg oppfordrer Steinar Reiten og hans verdikonservative partifeller til å innse virkeligheten i KrF og ikke bruke tid og krefter på å kjempe en håpløs kamp i eget parti ,men melde overgang til "De Kristne" som er kristenfolket i Norge sin fremtid.  

Svar
Kommentar #3

Odvar Omland

351 innlegg  550 kommentarer

Bortkastet

Publisert over 5 år siden

Jeg håper kristenfolket ved valget i 2013 vil innse at dersom  man fortsatt ønsker  et kristent  parti på Stortinget, stemmer man KrF.  Stemmer på de minikristne partiene vil vel neppe gi noen representasjon. Altså bare resultere i bortkastede stemmer, og svekkelse av det partiet som har betydd så mye i norsk politikk siden starten i 1933, og fortsatt arbeider etter et verdifullt program.Et kristen politisk parti (ingen  menighet) som kan møte dagens og fremtidens utfordringer

Derfor slutter jeg helt opp om Steinar Reitens realistiske og gode innlegg.

Svar
Kommentar #4

Terje Bertelsen

0 innlegg  32 kommentarer

Hva er en bortkastet stemme?

Publisert over 5 år siden

I mine øyne er det å stemme på noe en faktisk ikke er enig med. Det å bestemme seg for såkalt taktisk stemmegivning kan meget vel vise seg å være bortkastet for stemmegiveren. Stemmegiveren får da ikke stemt på det partiet han/hun er mest enig med uansett. Uansett hvilket farge et parti måtte ha, så skal det argumentere for sitt program. Hvis det dukker opp et parti som anses som en konkurrent til et spesielt parti, da kan det jo være selve programmet som ikke er tiltrekkende nok? Uansett, å snakke om bortkastede stemmer er en avsporing bort fra politikkens innhold.

Svar
Kommentar #5

Torill Born

295 innlegg  1322 kommentarer

Synes det demokratisk med FLERE kristne partier

Publisert over 5 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.

og hans verdikonservative partifeller

Ikke bare ett. OG partiet "De kristne" har jeg forstått er Bibel-troende kristne og DE heier iallefall JEG på. Enten er jeg HELT for en ting - og ikke stykkevis og delt. Det sistnevnte synes jeg har preget Krf i sin nåværende form. JEG må ha TYDELIGHET - enten jeg liker det eller ikke. DA vet jeg hva jeg har å forholde meg til.

Svar
Kommentar #6

Odvar Omland

351 innlegg  550 kommentarer

Innhold

Publisert over 5 år siden
Terje Bertelsen. Gå til den siterte teksten.

Uansett, å snakke om bortkastede stemmer er en avsporing bort fra politikkens innhold.

Selvsagt bør det være politikens innhold som avgjør stemmegivningen. Men dersom det parti man  er mest enig med, neppe blir representert,  da skulle man tro det var hensiktsmessig  å avgi stemmen til "det nest beste", som har representantmulighet. I dette tilfelle KrF.

Svar
Kommentar #7

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Hvorfor “De Kristne” er et godt og nødvendig alternativ for KrF

Publisert over 5 år siden

Vi verdikonservative bør samle oss om KrF skriver Steinar Reiten.

 Ja bør vi det? For selv om KrF - enn så lenge - fremdeles er det partiet på Stortinget i dag som kanskje fremdeles fronter de beste verdikonservative sakene, hva har de bidratt med de siste 7 årene i opposisjon? Har de ført velgere bak lyset ved ikke å søke regjeringsmakt for å få gjennomslag, men heller lar de rødgrønne regjere? Her har KrF bommet grovt. Først var det Bondevik, så Høybråten som satt med nøkkelen til et regjeringsskifte, men begge sviktet. Høybråten fikk svi og kommenterte selv valgresultatet som “en katastrofe”. Etter mitt skjønn var det han selv og hans taktiske mannøver som var selve katastrofen. Sponheim ble ikke valgt inn av samme grunn. Begge måtte ta sin hatt og gå.

 Så setter de ned en kommisjon som skal finne ut av hva som gikk galt. Og kommer frem til at: “Bekjennelseparagrafen var problemet. Skal vi lykkes så må vi fjerne bekjennelseparagrafen.” Du snakker om mangel på selverkjennelse og om å skyte seg selv i foten!

 På ett punkt er jeg enig med Reitan: At å fordele stemmene på flere småpartier er dårlig taktisk manøver blant kristne velgere. Derfor bør nå utbryterne fra Kristen Samlingsparti ikke finne på å danne enda ett nytt parti men gå til “De Kristne”.

 For det fins mange gode grunner for at det nye partiet “De kristne” denne gang bør velges fremfor KrF blant verdikonservative. Og som vi allerede har vært inne på: ironisk nok er det KrFs egen manglende evne og vilje til å velge riktig og troverdig taktikk som rammer dem selv - ikke taktikken til velgerne som nå går over fra KrF til De Kristne.

 For KrFs fatale taktiske/strategiske manøver har helt siden Kjell Magne Bondeviks avgang vært valget å la de rødgrønne få styre og avkristne landet fremfor å legge til rette for et bredest mulig borgerlig regjeringssamarbeid. I snart 8 år nå har det vært viktigere for KrF å holde FrP fra taburettene (inklusive stortingspresident embete den gang FrP og Carl I Hagen var selve grunnlaget for Bondevik-regjeringen) enn å få gjennomslag for egen politikk. De har valgt skyggenes dal med fri utfoldelse av sosialistisk avkristningspolitikk fremfor en posisjon med innflytelse i et samarbeid med FrP og Høyre. Dette er en stor skam Bondevik og Høybråten må bære hovedansvaret for. Og sannsynligvis vil Hareide gå i samme spor.

Dette er den viktigste grunnen for verdikonservative kristne ikke å velge KrF ved neste stortingsvalg. Hvorfor skal vi satse på et parti som så til de grader har spilt seg selv utover sidelinjen rent taktisk og som derved har bidradd til at vi nå i to stortingsperioder har hatt en sosialistisk flertallsregjering som har kunnet gjøre som den vil?

Svar
Kommentar #8

Odvar Omland

351 innlegg  550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.

Dette er den viktigste grunnen for verdikonservative kristne ikke å velge KrF ved neste stortingsvalg. Hvorfor skal vi satse på et parti som så til de grader har spilt seg selv utover sidelinjen rent taktisk og som derved har bidradd til at vi nå i to stortingsperioder har hatt en sosialistisk flertallsregjering som har kunnet gjøre som den vil?

Dette er vel en overdrivelse. 

Svar
Kommentar #9

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Ingen overdrivelse

Publisert over 5 år siden
Odvar Omland. Gå til den siterte teksten.

Dette er vel en overdrivelse.

Vel,

Hvis KrF hadde gått inn for et bredest mulig borgerlig samarbeide i 2005 og/eller 2009 slik de gjorde det på Sosialistisk side begge gangene, så hadde vi i dag neppe sett tilbake på snart 8 år med sosialistisk flertalls "tyranni".

Minner om at det var KrF som satt med nøkkelen til å få til dette begge gangene.

Overdrivelse? Neppe.

Svar
Kommentar #10

Odvar Omland

351 innlegg  550 kommentarer

For vidtrekkende slutning

Publisert over 5 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.

Hvis KrF hadde gått inn for et bredest mulig borgerlig samarbeide i 2005 og/eller 2009

Jeg innrømmer at det anstrengte forholdet til FrP har vært uheldig. Ved mange anledninger har jeg fremholdt at FrP må inn i varmen. Tonene fra ledelsen i KrF i den senere tid lyder dog  lifligere, og jeg håper vi i løpet av høsten får klar beskjed..Bedre sent enn aldri. Jeg tror faktisk at det fortsatt er "von i hangande snøre."

For øvrig er det vel gå litt langt i din argumentasjonen , Leif Lohne å la hele  skylden falle på KrF for "strandet" borgelig samarbeid mellom de fire partiene.

Svar
Kommentar #11

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

KrF satt med nøkkelen ...

Publisert over 5 år siden
Odvar Omland. Gå til den siterte teksten.

For øvrig er det vel gå litt langt i din argumentasjonen , Leif Lohne å la hele

... til å etablere et tilsvarende bredt borgerlig samarbeid på ikke sosialistisk side som det sosialistene fikk til. Ikke bare en gang men to ganger. Etter de første fire år var det KrF sine kristne hjertesaker som fikk lide mest med en sosialistisk flertallsregjering.

At det da likevel ikke ringte noen bjeller hos Høybråten sombidro til at fikk øynene opp for en annen strategi ved neste stortingsvalg er for meg en gåte og bidrog helt sikkert til at mange frustrerte verdikonservative velgere forlot KtF og gikk til FrP i steden.

KrFs dogmatiske syn på FrP har kostet både partiet og landet dyrt. Og velgerne er ikke dumme. De skjønner hva som er årsaken til fadesene selv om dette er tabu for de innerste kretsene i KrFs Strategiutvalg og i ledelsen å belyse.

Når man da angriper bekjennelsesparagrafen for å avvikle denne blir det for dumt. Skivebom.

Svar
Kommentar #12

Odvar Omland

351 innlegg  550 kommentarer

Får være uenig

Publisert over 5 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.

KrFs dogmatiske syn på FrP har kostet både partiet og landet dyrt. Og velgerne er ikke dumme. De skjønner hva som er årsaken til fadesene selv om

Uansett om jeg som velger skulle bli karakterisert som dum, vil jeg ikke svikte KrF.  Jeg er heller ikke enig i alle partiets  avgjørelser, men i dagens situasjon det sikreste og beste alternativ. Siden jeg ble medlem i 1950 har det "gitt meg så mye", og jeg  har troen på dets framtid.

Vi får leve med uenigheten Lohne.

Svar
Kommentar #13

Terje Bertelsen

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Odvar Omland. Gå til den siterte teksten.

Selvsagt bør det være politikens innhold som avgjør stemmegivningen. Men dersom det parti man

Hvis mange nok TROR at "det parti man er mest enig med, neppe blir representert" og stemmer på det nest beste mot sin egentlige mening, så er dette å tenke feil. Hvis de mange som tenker slik, heller stemmer etter sin innerste overbevisning så er sjansene for representasjon likevel større enn en kanskje aner. Nå er tiden inne for å tenke offensivt, ikke defensivt. Når jeg stemmer, så stemmer jeg på politikk, ikke på "representasjonsmuligheter".

Svar
Kommentar #14

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

Dette er fakta

Publisert over 5 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.

I snart 8 år nå har det vært viktigere for KrF å holde FrP fra taburettene (inklusive stortingspresident embete den gang FrP og Carl I Hagen var selve grunnlaget for Bondevik-regjeringen) enn å få gjennomslag for egen politikk. De har valgt skyggenes dal med fri utfoldelse av sosialistisk avkristningspolitikk fremfor en posisjon med innflytelse i et samarbeid med FrP og Høyre. Dette er en stor skam Bondevik og Høybråten må bære hovedansvaret for. Og sannsynligvis vil Hareide gå i samme spor.

Det er ingen tvil om at lederne i Krf kan takke seg sjøl for situasjonen de har kommet i.Ved å se på Frp som spedalske har de satt seg sjøl utenfor makten i norsk politikk.

Når vi nå ser hva framtias venstrepolitikere ønsker av politikk,er det merkelig at Krf ikke forstår at Frp er en forsikring for at den kristne kultur fortsatt skal finnes i Norge i framtia...

Hvis noen tror at løsningen er å danne stadig nye micropartier,viser det at de ikke har forstått hvordan politikk virker.
INGEN slike småpartier får makt...De kan mene hva de vil til krampa tar dem...de kan likegodt bare kaste stemmesedler ut av vinduet...Det vil gjøre samme virkning på norsk politikk.

Svar
Kommentar #15

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Steinar Reiten. Gå til den siterte teksten.

enda en politisk gruppering som vil konkurrere om velgere med et klart kristenkonservativt ståsted

Problemet er at KrF mindre og mindre ønsker være et tilbud til disse. Det holder jo ikke å tilby liberal kristensosialisme til kristenkonservative.

De tradisjonelle konservative og liberalistiske kreftene slipper ikke til i KrF. Konsekvensen av dette er at man forsøker med nye partidannelser.

Dette kan over tid tvinge KrF inn i allianser med andre kristne parti, for at de i det hele tatt skal kunne nå Stortinget. Da får man den bredden som KrF tidligere hadde, før de fortrengte sin verdikonservative høyreside og de liberalistiske. Jeg er redd dette kan ta mange år.

Kristne i KrF kan jo syte over konsekvensene av partiets holdninger til sin verdikonservative høyreside og de liberalistiske. Men de har selv lagt opp til den hestekuren som er nødvendig for atter igjen få politisk bredde blandt kristne rikspolitikere.

Svar
Kommentar #16

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Odvar Omland. Gå til den siterte teksten.

vil jeg ikke svikte KrF

Det slår meg ofte at kristne i større grad finner tilhørighet i organisasjoner og menighetstradisjoner enn hengivenhet til Kristus.

Svar
Kommentar #17

Øyvind Årdal

10 innlegg  8 kommentarer

Kven vil starte eit miniparti?

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hvis noen tror at løsningen er å danne stadig nye micropartier,viser det at de ikke har forstått hvordan politikk virker.
INGEN slike småpartier får makt...De kan mene hva de vil til krampa tar dem...de kan likegodt bare kaste stemmesedler ut av vinduet...Det vil gjøre samme virkning på norsk politikk.

Alle store parti har vore små ein gong. Det seier seg sjølv at ein treng ein startfase til å bygge seg opp. Difor er det tull å kome drassande med pratet om miniparti når det gjeld eit parti som er heilt nystarta. Tenk om alle som har starta nye parti her i landet skulle lytte til slike dumme argument. Då hadde vi hatt ein eittpartistat med Venstre i alle kanalar, og Lars Sponheim hadde sloppe å ta den tunge vegen tilbake over langfjella. Nei, vi skal takke Gud for demokratiet og retten vi alle har til å starte nye parti og til å få våre talsmenn inn på tinget. Og vi er mange som har entusiasme og stor tru på at dette partiet har framtida føre seg. Så får tida vise kven som hadde rett.

Noko anna er det når eit parti etter mange års arbeid ikkje har makta å få tilslutning til så mykje som ein prosent av veljarane.Då hadde eg funne meg noko anna å bruke tida på, og argumentet med bortkasta stemmer kan kanskje ha ein viss rett. Difor har også grunnleggjarane av partiet "De Kristne" sagt tydeleg frå om at dersom folket ikkje gir dei tillit som gir seg utslag i representanrar på stortinget ved neste val, så vil partiet bli lagt ned. Men så pass mykje tid som vel eit år synes eg de skal gi oss - Roma vart ikkje bygd på ein dag.

Svar
Kommentar #18

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hvis noen tror at løsningen er å danne stadig nye micropartier,viser det at de ikke har forstått hvordan politikk virker.

Alle partier er ved etablering et “mikroparti”. Er du motstander av at det etableres nye partier, Rune Holt?

Jeg mener at de burde vært kun ett kristen parti som utfordret KrF. At det i dag fins 2, kanskje 3 er meningsløst.

For øvrig er jeg enig med det du skriver om KrF vs. FRP.

Svar
Kommentar #19

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Mikropartier er demokratiets svøpe.

Der det politiske landskap preges av to store blokker - som i Norge, kan de få en stor, ubertiget politisk makt i vippeposisjon. Alt de trenger er å legge frem et populistisk program og komme seg over sperregrensen.

Som en vestre politiker sa:" Nå kan det se ut som om vi klarer å holde oss over sperregrensen og komme på vippen. Da skal det bli mye venstrepolitikk da!!" (fritt gjengitt etter hukommelsen)

Jeg håper at riktig mange kristne stemmer på "De kristne".

Svar
Kommentar #20

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

God konklusjon

Publisert over 5 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor skal vi satse på et parti som så til de grader har spilt seg selv utover sidelinjen rent taktisk og som derved har bidradd til at vi nå i to stortingsperioder har hatt en sosialistisk flertallsregjering som har kunnet gjøre som den vil?

KrF velger kun toppledere de tror er på venstresiden. Venstresiden har kuppet partiet. De er ikke lengre et tverrpolitisk verdiparti men et venstredominert parti som setter sosialistiske verdier høyere enn de kristne. DET er en av årsakene til at de hater FrP - som andre sosialister.

Prøv å sette opp KrF på The Political Compass. Noen blir nok overrasket når KrF havner midt mellom sentrum og kommunisme. Altså omtrent der hvor folk trodde SV lå.

Merk: Når Inger Lise Hansen hansen demonstrerte at hun var hvor liberal som helst, så var det ok. Men når hun avslørte at hun var klart til høyre i politikken, så var det UT!

Svar
Kommentar #21

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Krf og Venstre velger sosialistisk ...

Publisert over 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

KrF velger kun toppledere de tror er på venstresiden. Venstresiden har kuppet partiet. De er ikke lengre et tverrpolitisk verdiparti men et venstredominert parti som setter sosialistiske verdier høyere enn de kristne. DET er en av årsakene til at de hater FrP - som andre sosialister.

.. også ved neste stortingsvalg.

"Venstre og Kristelig Folkeparti avviser å gå i regjering sammen med et Høyre og Frp". Dette melder NTB / Dagen i dag.

Ja det er på tide at KrF også spiller med åpne kort denne gang i god tid før valget og slutter med å føre de kristne verdikonservative velgerne bak lyset.

Partiledelsen i KrF er i ferd med å gi det nye Verdipartiet De Kristne en gavepakke :)

 

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
21 minutter siden / 29 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1118 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 139 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
21 minutter siden / 29 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1118 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 139 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
14 minutter siden / 199 visninger
Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
16 minutter siden / 1823 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
19 minutter siden / 199 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
26 minutter siden / 199 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
34 minutter siden / 1384 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
40 minutter siden / 217 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1384 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 199 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 199 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1384 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 199 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 414 visninger
Les flere