Svein Harberg

Stortingsrepresentant (H)
2    2

Flere trossamfunn under samme tak!

Jeg mener det er på tide at tros- og livssynssamfunn sammen tar initiativ for å se hvordan de i langt større grad kan ha felles møteplasser og bli en møteplass for lokalsamfunnet. Vi trenger gode, lokale løsninger, og det finnes gode eksempler.

Publisert: 6. jul 2012 / 3821 visninger.

Kulturelt og religiøst mangfold, integrering, å skape forståelse, respekt og trygghet for egen identitet og tro er tema som stadig diskuteres. Det er bra. Høyre ønsker å skape et samfunn der alle har rett til og gode vilkår for å utøve sin tro. Vi ønsker å skape et samfunn der alle kan gjøre dette uten innblanding fra staten. Vil vil imidlertid være aktive på å tilrettelegge for virksomheten gjennom finansiering og tilskudd til forsamlingslokaler.

LES OGSÅ SAK OM DETTE I VÅRT LANDS NETTUTGAVE

I dag opplever jeg at det drives godt i mange menigheter og trossamfunn. Det er likevel trist å se hvordan de i stor grad sitter på hver sin tue og kjemper med de daglige utfordringene. Å finne felles møteplasser der det også er mye felles grunnlag kan etter min mening ikke være annet enn til det beste for alle parter. Gjennom å ha fellesforsamlingslokaler og møtes i forbindelse med det vil en etter min mening kunne oppnå langt større forståelse, respekt og støtte til hverandres arbeid. Et sterkere fellesskap vil vise også utad. Det måtte være flott å skape aktive møteplasser i lokalsamfunnet rundt forsamlingslokalene, ja rett og slett få på plass igjen den gamle "kirkebakken" og dens funksjoner.

I det siste har jeg sett flere eksempler på hvordan den norske kirke og den katolske kirke benytter de samme lokaler til sine gudstjenester. Det synes jeg er flott, og det har inspirert meg til å utfordre alle trossamfunn til å starte en dialog for å se hvordan en kan få til slikt samarbeid. Den norske kirke er de som sitter med flest forsamlingslokaler i dag, og jeg synes det hadde vært fint om de oppfordret sine bispedømme- og menighetsråd til å starte en slik dialog med andre trossamfunn. Tenk så flott om lokalene kunne fylles flere ganger i uken, ja til og med flere ganger om dagen, med det samme formål!

Kommuner og menigheter opplever stadig en kamp for å greie å holde drift i sine lokaler, og vi ser hver vinter oppslag om kirker som må stenges fordi det koster for mye å holde dem igang. Dersom flere var brukere, og en kunne samle ressursene, ville en kanskje slippe dette. Det ville også gjøre at flere forsamlinger med kummerlige forhold kunne oppleve gode rammer rundt sine samlinger. Et større samarbeid vil etter min mening kunne være et pluss for alle involverte.

Kan så alle typer samles under samme tak. I prinsippet mener jeg at det er mulig, men først og fremst mener jeg de med felles trosgrunnlag må finne sammen, og ved nybygg må dette være regelen og ikke unntaket!

Min utfordring går til lederne i trossamfunnene, og jeg håper de vil ta ballen. Vi skal på ingen måte styre en slik proses, men jeg forventer at de seriøst griper fatt i tanken, og jeg lover å fortsette det politiske arbeidet for gode støtteordninger slik at dette blir spennende.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Nils-Petter Enstad

65 innlegg  131 kommentarer

Useriøst...

Publisert over 5 år siden

Jeg har store problemer med å oppfatte dette innspillet seriøst. Dette er agurktid de luxe. En kirke, et bedehus eller et frelsesarmelokale er ikke som en hvilken som helst foredragssal eller konsertlokale, selv om de kan brukes til dette også. Men det er ikke, og skal ikke være, deres primære formål. Jeg vet ikke hvor fortrolig Høyres livssynspolitiske talsmann er med kirker og bedehus, men han skal ikke behøve å gjøre mye research for å forstå at det å gjøre et kirkerom med alter og alterring om til et Frelsesarmelokale med flagg, plattform og botsbenk, er ikke noe man gjør med et pas tastetrykk. Bare for å ta ett eksempel. Eller å gjøre en pinsekirke med dåpsgrav om til en moske eller synagoge ved noen nye tastetrykk.
Overskriften på innlegget er "Flere trossamfunn under samme tak"  - i virkeligheten er det snakk om flere religioner under samme tak. Skulle et slikt forslag bli realisert, vil det ikke være uttrykk verken for pluralisme eller mangfold, men for det totale virrvarr. 
Kirkelederne oppfordres til å "ta ballen" - jeg tror de skjønner at dette er en ball det ikke er verd å sparke andre steder enn der den hører hjemme: Langt ut over sidelinja.

Svar
Kommentar #2

Svein Harberg

2 innlegg  2 kommentarer

Useriøst?

Publisert over 5 år siden

Jo, Nils-Petter Enstad, jeg er meget godt kjent med kirker og bedehus både fra bakerste benk, som aktiv menighetsdeltager og fra prekestolen. Nettopp erfaringen med mangel på samvær med andre troende med annen vektlegging og tolking, er en av grunnene til at jeg tror at større fellesskap vil være til det beste for alle parter.

Ellers er det helt ok for meg dersom du, og noen andre vil spille ballen ut over sidelinjen. Jeg gleder meg mere til å følge dem som ønsker en god spilleomgang, fair play og et godt resultat.

mvh

Svar
Kommentar #3

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

SJELEGLAD

Publisert over 5 år siden

for at jeg aldri har gitt Høyre MIN stemme, selv om jeg vurderte det sist....

Tror at verken kristne ELLER muslimer er interessert, i å dele sitt gudshus med hverandre..ihvertfall ikke kristne....

Muslimer hadde kanskje godtatt det i Norge, men ikke i muslimske land....paradoks?

At trossamfunn med felles trosgrunnlag kan dele, det kan jeg til nød tro på......

Nei, nå begynner Høyre å ligne Venstre i håpløse forslag og synsinger...dessverre.

Hvor ble det av det gode gamle Høyre, med Stang-karene, Jens Bratlie, Bahr Halvorsen, Lykke, og co?  Hvis noen overhodet i dagens Norge husker disse, så er det en liten seier for folkeminnet.....dengang Høyre var konservativ, og ikke Venstre light.....

 

Svar
Kommentar #4

Nils-Petter Enstad

65 innlegg  131 kommentarer

Fellesskap

Publisert over 5 år siden

Dette innspillet handler ikke om at kristne skal kunne ha fellesskap med hverandre eller om man kan feire gudstjeneste i et felles, vigslet rom. Her foregår det mye god økumenikk allerede - jeg skal selve tale på et slikt møte om en drøy uke. At det er en genrell trend at kristne mennesker ikke har fellesskap med hverandre utover organisasjons- og kirkesamfunnsgrensene er en beskrivelse jeg for min del ikke kjenner meg igjen i. Likevel tror at selv der vil ideen om et felles gudshus støte på praktiske problemer. De aller fleste kristne forsamlinger jeg kjenner til har gudstjeneste hver søndag, året gjennom. Hvordan skal det ordnes praktisk i et slikt allemannstempel? Forventer man at baptister og pinsevenner skal delta i gudstjenester der barn blir døpt? Eller at alle skal følge en katolsk messe? Eller at alle skal føle seg komfortable med et heidundrende frelsesarmemøte (for å bruke Sigrid Undsets formulering i boka "Elleve år")?
Jeg setter pris på mangfoldet i den kristne kirke både lokalt, nasjonalt og globalt. Jeg setter så stor pris på at jeg ikke vil se det bli gjort om til en slags lapskaus; det være seg en rent kristen lapskaus eller med innslag fra andre religioner også.

Svar
Kommentar #5

Randi TunIi

10 innlegg  3759 kommentarer

Dette var en god ide :)

Publisert over 5 år siden

Kanskje kristne kan komme nærmere hverandre også! Selv om det har blitt større rom for økumenisk arbeid. Høres bra ut.

Joh. 17: 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.

Svar
Kommentar #6

Robin Tande

13 innlegg  3462 kommentarer

Dette må avklares

Publisert over 5 år siden

Ved de siste stortingsvalgene har kun to partier vært aktuelle: Arbeiderpartiet eller Høyre, som de mest seriøse - eller skal vi si konsekvente. Men forskjellene har avtatt.

Er det nå slik at Høyre vil bli en videreføring av speiderbevegelsen, hva livssyn og gudstro angår - en utestegning og stigmatisering av de som ikke har en gudstro?

På vegne av svært mange tillater jeg meg å be om en skikkelig redegjørelse.

Vi trenger så visst samhørighet og felles møtesteder/lokaler i lokalsamfunnet og ellers. Men hva tenker du om de trosløse Svein Harberg?

Svar
Kommentar #7

Rune Holt

8 innlegg  10562 kommentarer

I Vårt Lands artikkel om dette

Publisert over 5 år siden
Svein Harberg. Gå til den siterte teksten.

Kan så alle typer samles under samme tak. I prinsippet mener jeg at det er mulig, men først og fremst mener jeg de med felles trosgrunnlag må finne sammen, og ved nybygg må dette være regelen og ikke unntaket!

Står det at tanken bak er at til og med muslimer måtte kunne dele på det samme gudshuset....

DET tyder på fravær av reell kunnskap om hva islam er.Kristendom og islam kan ikke under noen omstendighet forenes i noe felles lokale.Det blir som å blande ild og vann.

Men hvis dette handler om kristne menigheter syns jeg det ville være positivt.

Svar
Kommentar #8

Leif Kåre Lende

0 innlegg  1 kommentarer

En missvisende overskrift

Publisert over 5 år siden

Da jeg så overskriften for dette innslaget i Vårt Land, stusset jeg veldig. Men etter å ha lest hva Harberg faktisk sier, er jeg helt enig med ham. Jeg kommer selv fra en liten bygd der "kapellet" var felles samlingssted for alt fra kirkefolk til tilhengere av Vestlandske Indremisjon. Noen gikk på alle sin samlinger, noen på noen få oragnisasjoner sine møter og noen få bare på en bestenmt organisasjon sine møter. Men at de var felles om bygget gjorde at en liten bygd kunne ha, og også i dag har, et flott lokale å samles i, som alle er glad i. Og ikke minst, da kapellet brant, gikk alle sammen om dugnadsarbeid for å få opp et nytt flott bygg. Se http://no.wikipedia.org/wiki/Undheim_kapell

Hvor langt slikt samarbeid kan strekke seg, vil nok variere fra plass til plass, men at det kan bli langt mer av det enn det er i dag, det er jeg helt overbevist om. Og jeg er overbevist om at det vil styrke både det lokale arbeidet og det kristne vedigrunnlagets plass i vårt samfunn.

mvh Leif Kåre

Svar
Kommentar #9

Nils-Petter Enstad

65 innlegg  131 kommentarer

En presisering

Publisert over 5 år siden

Jeg tror det er behov for en presisering ifht Leif Kåre Lende sitt innlegg: Utspillet handler ikke om et felles gudshus for alle kristne, men for alle religioner. Det er faktisk noe annet. Jeg tror heller ikke at erfaringene fra en liten bygd er overførbart til verken større bygder, små byer eller storbyer.

Svar
Kommentar #10

Elisabeth Løland

23 innlegg  31 kommentarer

Høyre på religionspolitisk jorde igjen

Publisert over 5 år siden

Akkurat nå som Høyre hadde hentet seg inn etter Bent Høyes ført med den franske og den britiske modellen for religionspolitikk, så kommer dette. 

Hvis trossamfunn ser fordeler av å dele lokaler og gjerne vil gjøre det, så må det selvfølgelig være åpent for det, men dette er ikke noe som politikere skal presse frem!

Harberg sier mange fine ting om samarbeid i innlegget. Jeg tror det er få som ikke er enige i at det er flott når man kan samarbeide og bidra til å løse hverandres utfordringer. Problemet er at når støttesystemene innrettes på den måtens om Harberg ønsker så betyr det i praksis at staten bruker penger til å få trossamfunnene til å velge noe de ellers kansje ikke ville gjort. 

Vi har lang tradisjon for økonomisk støtte til frivillige organisasjoner og trossamfunn i Norge. Det er en god tradisjon som gjør det mulig å drive mye godt arbeid. Spesielt utenfor de store byene der en ikke er så mange til å dele på utgiftene alltid, er den støtten viktig. KrF har lenge kjempet sammen med høyre for at slike økonomiske tilskudd ikke skal brukes til å overstyre trossamfunnene, men kun være en understøtting av det arbeidet som gjøres. Det er trist hvis Høyre velger en ny profil i slike spørsmål nå.  

Svar
Kommentar #11

einar østby

0 innlegg  58 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det er enten et useriøst forslag eller nok et bevis på manglende kompetanse om religion og kultur i høyre.

Eller for å svare på en måte du kanskje kan forstå: det foregår ting i gudshusene noe oftere enn en gang i uken. Ekteskap og begravelser er to eksempler, konflikt om tilgang fredag og lørdag kveld et annet. Og hvem skal prioriteres ved konflikt? Dette er _før_ de religiøse konfliktene kommer inn, som f.eks islams forhold til jøder som stadig vekk demonstreres selv her i norge.

Så ja, useriøst, uvitende og ugjennomtenkt. Gå vekk.

Om det er for få kristne/muslimer/jøder/hinduer/sikher osv i et område til å rettferdiggjøre et gudshus kan man gå for husmøter.

Svar
Kommentar #12

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Bare et eksempel

Publisert over 5 år siden

på hvor lett dette lar seg gjøre.

I heimbygda mi leide kommunen et pinselokale til ett av sine møter. Bygdas fineste førøvrig.

Men møtet ble boikottet at to "venstrevridde" da de ikke kunne være i et lokale hvor det hang et Israelsk flagg.

Svar
Kommentar #13

Fred Søndby

53 innlegg  72 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg kjenner ikke Svein Harberg, og vet følgelig heller ingen ting om hans kirketilhørighet eller generelle holdning til religion. Men meningene han her gjør seg til talsmann for, vitner om at fokuset ensidig blir satt på økonomi og rent praktiske løsninger. Annen form for innlevelse vektlegges i liten grad.

Innen alle religioner, ikke bare vår kristne - finnes det et utall mennesker som har sterke og dype minner fra forkynnelse, ritualer og handlinger, begravelser og andre skjellsettende begivenheter. Disse minnene relaterer seg da også til den kirken eller det gudshuset der dette skjedde. Det er ikke bare å trykke på en knapp og svitsje over fra en kirke til en moske - en slik praksis vil kunne oppleves som en nedvurdering og mangel på respekt for alle involverte parter.

Jeg har selv vært ansatt i Den norske kirke i mange år, og jeg vet om mange som har kommet tilbake til den kirken de ble viet i, kanskje for 50 år siden, og opplever hvor sterkt det er å komme inn i dette rommet på ny. Eller å kunne vite at det var i denne kirken og i dette rommet en av deres nærmeste slektninger ble bisatt. Vi skal ikke undervurdere hvor viktig dette er for mange. En slik opplevelse vil man ikke kunne få i et religionsnøytralt rom som veksler om fra kirke til moske etc. mange ganger i uken.

Religion er en dypt personlig sak for mange av oss, og en gudstjeneste eller annen rituell handling kan ikke sidestilles med en kinoforestilling eller et annet kulturtilbud - selv om disse også i mange tilfeller kan berøre vårt sjelsliv.

Jeg vet altså iikke noe annet om Svein Harberg enn at han er høyrepolitiker, men kunne vært fristet til å spørre han om han ville synes det var greit å ha et felles samlingssted for alle politiske partier - bare trykke på en knapp slik at "arbeiderpartirosen" ble byttet om til et blått høyremerke, for neste dag å bli byttet om til "Sigd og hammer. ? Nei - det tror jeg hadde fungert dårlig.

Dette forslaget tror jeg vil høste liten entusiasme blant troens folk i Norge uansett kirketilhørighet.

Svar
Kommentar #14

Svein Harberg

2 innlegg  2 kommentarer

Takk, og noen svar

Publisert over 5 år siden

Takk for kommentarer. En slik debatt er vanskelig å kommentere, for den drar i flere retninger. Det er naturlig, for vi har forskjellige erfaringer og tilknytninger. Sånn skal det være. Jeg vi likevel svare noen konkret:

Nils-Petter Enstad vil tviholde på at jeg snakker om muslimer og kristne under samme tak. Alle som leser mitt innlegg ser at det er ikke det jeg sier. Jeg er tydelig på at dette først og fremst må gjelde de med samme trosgrunnlag! I noen tilfeller tror jeg også de med forskjellige religioner kan finne nytte i samarbeid, og da er det flott!

Robin Tande spør hva jeg mener om de trosløse? Jeg kan ikke se at dette påvirker dem på noen måte. Høyre har i utviklingen av sin livssynspolitikk påpekt nettopp det at det også er en menneskerett å være trosløs, eller å ikke tilhøre et trossamfunn eller livssynssamfunn. Det er en privatsak, og den enkelte skal kunne bestemme det. Forøvrig opplever jeg at de trosløse også er hjertelig velkommen i mange trossamfunn, men det må den enkelte finne ut av.

Elisabeth Løland, jeg har ikke foreslått en ny finasieringsordning, så her er vi helt på linje!

Fred Søndby, det var to ting jeg presiserte overfor journalisten som viktige punkter, men som ikke kom så tydelig fram. Det ene var at dette må gjøres i prosesser lokalt med løsninger de lokalt ønsker. Det andre var at det selvsagt må vises stor respekt for den historien som knytter seg til de kirkebygg som har vært der over tid. Forøvrig, siden du spør, kan jeg si at det er helt normalt at de politiske partier bruke de samme rommene til sine aktiviteter. Det skjer rundt i hele landet på rådhus og skoler, det skjer på Stortinget og det skjer på andre naturlige arenaer for store forsamlinger. Det er jo også noe helt annet, og går på ingen måte på de samme følelser som tro og livssyn!

Til flere av dere - jeg bare gjentar at jeg mener dette absolutt bør vurderes av de med samme religion som utgangspunkt. Lokalt vil en i de forskjellige trossamfunn rundt i landet finne også andre varianter, og det er fint!

Svar
Kommentar #15

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Agurktid....

Svar
Kommentar #16

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Hvordan ville

Publisert over 5 år siden

foreksempel et muslimsk selskap utarte seg om det hadde vært et selskap  kvelden før med pølsefest. En høyaktuell problemstilling spør du meg...

Svar
Kommentar #17

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Religionssynkretisme kontra pluralisme

Publisert over 5 år siden

Jeg ønsker et pluralistisk samfunn der religionene står side om side, og ikke et samfunn av religionssynkretisme der alt røres sammen til en usalig blanding.

Et slikt forslag mangler fullstendig forståelse for hva religion er og betyr for troende mennesker. Et samfunnshus kan være et sosialt møtested med rom for eksistensielle samtaler og medmenneskelig samhold. Det hadde jeg ønsket velkommen.

Et sted for bønn og gudstjenestefeiring er en helt annen arena.

For meg har dette forslaget omtrent like stor relevans som å foreslå bigami som et alternativ til et monogamt samliv. Jeg har et sosialt og hyggelig forhold til mange ulike mennesker, men det er totalt utenkelig for meg å dele seng med noen annen enn ektefellen min.

Det handler om sjelen, dette med tro.

Svar
Kommentar #18

Nils-Petter Enstad

65 innlegg  131 kommentarer

"Samme trosgrunnlag"

Publisert over 5 år siden

Svein Harberg gjør det litt for lett for seg selv når han ikke har annet svar på mine motforestillinger enn at utspillet hans kun gjelder grupper med det samme trosgrunnlaget, det vil si det kristne. Jeg har argumentert mot dette også. Av de 18 linjene som mitt innlegg nr 2 utgjør, handler 14 om de ulike kristne retningene. Jeg kan gjengi dem her: At det er en genrell trend at kristne mennesker ikke har fellesskap med hverandre utover organisasjons- og kirkesamfunnsgrensene er en beskrivelse jeg for min del ikke kjenner meg igjen i. Likevel tror at selv der vil ideen om et felles gudshus støte på praktiske problemer. De aller fleste kristne forsamlinger jeg kjenner til har gudstjeneste hver søndag, året gjennom. Hvordan skal det ordnes praktisk i et slikt allemannstempel? Forventer man at baptister og pinsevenner skal delta i gudstjenester der barn blir døpt? Eller at alle skal følge en katolsk messe? Eller at alle skal føle seg komfortable med et heidundrende frelsesarmemøte (for å bruke Sigrid Undsets formulering i boka "Elleve år")?
Jeg setter pris på mangfoldet i den kristne kirke både lokalt, nasjonalt og globalt. Jeg setter så stor pris på at jeg ikke vil se det bli gjort om til en slags lapskaus;

Når Harberg sier jeg "tviholder" på at utspillet hans også gjelder andre religioner, går han inn i den lite gloriøse debattradisjon som heter "Svakt argument - hev stemmen". Og jeg kommenterte ikke bare ut fra innlegget hans, men også intervjuet, der han sier at i prinsippet bør også de av andre religioner kunne bruke et slikt samvirkelagstempel.

Svar
Kommentar #19

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Sharing is caring...

Svar
Kommentar #20

Njål Kristiansen

142 innlegg  19029 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg klarer ikke å tro på denne ideen. Det kan se så greit og praktisk ut på papiret, men jeg tror det er meget vanskelig å gjennomføre i praksis. Hvis vi snakker om et katolsk kirkerom har vi alltid et tabernakel til stede. Det er markert med et ventelys. Vi bøyer oss mot tabernaklet når vi trer inn i rommet. Hvis det skulle være et markant innslag av mennesker som ikke viser den samme respekt for alteret og tabernaklet vil det oppleves som støtende av katolikker.

Vi opplever slett ingen grunnleggende aksept for vår tro som sier at vi er mer velkomne enn andre. For svært mange i den lutherske kretsen representerer vi et fremmedelement som helst ikke skulle være der. Gamle stridigheter sitter fortsatt i. Ja, noen sier at Trondheim som kirkehovedstad er en umulighet fordi nasjonalhelligdommen inneholder en katolsk helgengrav. Selv om han er opphøyet til Norges Evige Konge forblir han katolsk helgen, og dette skal være en grunn til at den ledende biskopen ikke direkte slår seg til ro i Trondheim som forutsatt.

En annen sak er om ulike samfunn klarer å finne sammen til felles løsninger. Tanken er interessant nok, men det må nok svelges kameler både her og der om det skal være gjennomførbart. De som føler seg kallet må gjerne forsøke å finne ut hva som er mulig.

Svar
Kommentar #21

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Harberg. Gå til den siterte teksten.

Den norske kirke er de som sitter med flest forsamlingslokaler i dag, og jeg synes det hadde vært fint om de oppfordret sine bispedømme- og menighetsråd til å starte en slik dialog med andre trossamfunn. Tenk så flott om lokalene kunne fylles flere ganger i uken, ja til og med flere ganger om dagen, med det samme formål!

Dette fikk meg til å tenke på Egypts president og Nobelprisvinner, Anwar El-Sadat, som i 1979, fikk det for seg at det skulle bygges et multi-religiøst kapell ved foten av Sinai fjellet i ærbødighet for de 3 monoteistiske religionene islam, kristendom og judaisme.

Ideen ikke ble spesielt godt mottatt innen de respektive religiøse kretser. Arbeidet ble likevel startet da Sadat mente at kapellet ville være et bevis på menneskehetens vilje til samhold og toleranse. To år senere, i 1981, ble Sadat myrdet av sine egne og byggearbeidet stoppet opp.

Hvis jeg nå ser bort fra det religiøse aspektet, som er alvorlig nok i seg selv, men bare konsentrerer meg om logistikken, (den ukentligekoordineringen av religiøse enheter som skal flyttes og lagres for å gi plass til andre ritualer og enheter; enheter som igjen skal pakkes bort og lagres), da er jeg redd at dette er et ganske håpløst prosjekt, og det på mer enn ett vis.

Svar
Kommentar #22

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Harberg. Gå til den siterte teksten.

Høyre ønsker å skape et samfunn der alle har rett til og gode vilkår for å utøve sin tro. Vi ønsker å skape et samfunn der alle kan gjøre dette uten innblanding fra staten. Vil vil imidlertid være aktive på å tilrettelegge for virksomheten gjennom finansiering og tilskudd til forsamlingslokaler.

Dette er jo bra og veldig hyggelig at du bryr deg men vil Høyre det om noen IKKE vil blande seg med Den Romerske Katolske Kirke? La oss si at 90% vil blande seg og demokratisk stemmer disse 90% de andre som kjettere, ekstreme mørkemenn eller sektmedlemmer. Hva vil politikerne gjøre da, spesielt om disse 90% ønsker lover som utelukker de andre fra samfunnets fellesskap? Jeg spør slik fordi det har skjedd før.

 

Sitat:

"I det siste har jeg sett flere eksempler på hvordan den norske kirke og den katolske kirke benytter de samme lokaler til sine gudstjenester. Det synes jeg er flott, og det har inspirert meg til å utfordre alle trossamfunn til å starte en dialog for å se hvordan en kan få til slikt samarbeid"

 

Kjenner du verdens historie om hvorfor protestantisme oppstod og hva man egentlig tror som protestant Svein Harberg? Merk at du er ikke alene om du ikke kjenner verdens historie, skolevesenet undergraver jo sannheten for at folket ikke skal skjønne noe.

Jeg skjønner forøvrig at dette er logisk for en som ikke tror men om man tror Gud vil man ved ett slikt arbeid arbeide for en annen enn Jesus Kristus. En arbeider da for en som står Ham imot (antikrist) og religiøse bruker da disse ikke-troende embedsmenn i samfunnet til å fremme religiøse lover, basert på følelser som stenger ute de som virkelig tror Gud er Skaperen. Dette er dagens økumenkk som er en realitet og denne økumenikk er istedet for tro på Gud og Hans ord.

Jeg vlile bare si dette så du vet det for nettopp dette det endelige endetidstegn som viser at når det skjer så har verdens "kristenhet" gitt opp Gud, Hans ord og søkt kraft i demokrati og denne verdens egne krefter inn til himmelen. Man rekker hånden over til hedenskapens veier (Rom) og blir enige med disse religiøse. Med andre ord, "Game over" men leser man bibelen er jo dette ventet, sprøsmåler er når det du forslår virkelig skjer for alvor. Da håper jeg du med flere gjennomskuer/ ser de, og velger rett side.

Svar
Kommentar #23

einar østby

0 innlegg  58 kommentarer

Gå vekk.

Publisert over 5 år siden

"Til flere av dere - jeg bare gjentar at jeg mener dette absolutt bør vurderes av de med samme religion som utgangspunkt. Lokalt vil en i de forskjellige trossamfunn rundt i landet finne også andre varianter, og det er fint!"

Hvilket allerede forekommer, så du trenger ikke å gjøre noe. Om motivet er å spare penger så dropp tilskudd til bygg og gi passe mengde per medlem (med tunge bøter ved fusk) så skjer ting av seg selv ved lokale vedtak. All annen påvirkning er uønsket, som f.eks bonus for flere under samme tak. Ja, det er hensiktsmessig at de som kan dele deler der det er fornuftig, men vi blir bekymret når politikere prøver å blande seg borti ting. Dere skal røre minst mulig. Stikkordet er "omvendt midas".

 

Et problem er at kirkedeling bare funker steder med adekvat tetthet av kristne som også er fordelt over passende undergrupperinger.

 

Så var det det med hva du skriver. " først og fremst må gjelde", "andre varianter". Begge disse impliserer at det du skriver rett ut ikke er den fulle og hele sannheten.

 

Gå vekk.

Svar
Kommentar #24

Robin Tande

13 innlegg  3462 kommentarer

Kommentar #14

Publisert over 5 år siden

Her bekrefter trådstarter at han ikke synes å ha noen interesse av de ikke troende, med hensyn til deres behov for møteplasser, seremonilokaler etc. Og han går enda lenger, i å antyde en ekskluderende tankegang, og trospreferanse? Eller?

Men selv om han er stortingsrepresentant for Høyre må vel dette ses som et sært soloutspill, som Høyre kunne ha vært foruten? Når jeg forhører meg blant kjenninger i Høyre, får jeg min oppfatning bekreftet.

Svar
Kommentar #25

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Den som ikke vil dele med seg, burde ikke få selv heller

Publisert over 5 år siden

Jeg synes dette var en veldig god ide :)

Det er rett og slett en ekstrem sløsing med ressurser når man ser hvordan feks kirkebygg blir brukt så lite som de gjør. Hvorfor ikke fylle både dem og andre tilsvarende "samlingslokaler" flere ganger om dagen når man først har brukt masse penger på vedlikehold. For ikke å snakke om hva det koster å "fyre" dem varme om vinteren.

Men jeg regner jo med at mange vil sette seg på sin kjepphest og ri den for alt den er verdt. Fordi man i religionens navn ikke kan og/eller vil dele noe som helst med vantro (alle andre som ikke tilhører den spesifikke religionen).

Egoistisk mener jeg at den tankegangen er, og svært lite kristelig.
Kan man ikke dele takhøyde og husrom med sin annerledes neste når det kommer til rene materielle goder som man selv stort sett har gratis tilgang til, så burde man selv heller ikke ta seg den frihet og gi seg selv den goden.

Og det gjelder enten man er muslim, kristen eller noe "annet". Og jeg håper ikke kristne nå "gjemmer" seg bak den  "unnskyldningen" at "jo, men muslimer kommer aldri til å godta noe slikt, så da er det jo umulig".

Man må alltid begynne med seg selv ;)
Gå foran som et godt eksempel, samt prøve å påvirke i ens egne kretser først ;)

It takes until  ;)

Svar
Kommentar #26

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Egoistisk mener jeg at den tankegangen er, og svært lite kristelig.

At noen tror og virkelig er Kristne er fordi man har valgt veren bort og søkt beskyttelse fra ondt og denne verdens problemer. Da inviterer man ikke verdslighet inn til seg så den kan blandes inn er man har søkt tilflukt.

Å være kristen betyr å skjerme seg fra å være endel av denne verden men å vise verden at det finnes noe annet. Skal verden inn så må den endre seg. En troende er en ambassadør for ett annet rike/ verden og da sier det seg selv at denne egosenteriske selviske verden kanskje bør åpne sine øyne og se litt mere enn bare seg selv. 

En hedensk trosretning, gjerne humanisme, DNK men også katolskromersk tro favner verden og tar den inn til seg men det er fordi hedenskap er av denne verden. Det er noe annet.

Svar
Kommentar #27

Nils-Petter Enstad

65 innlegg  131 kommentarer

Lite brukt?

Publisert over 5 år siden

Sølvi Steen kaster fram en påstand det knapt kan gis belegg for, nemlig at "kirkebygg blir brukt så lite som de gjør". Det finnes mange idrettsanlegg rundt om kring som brukes vesentlig mindre enn tilfellet er for kirkebygg og/eller menigheter/forsamlingslokaler.
Resten av innlegget er slikt at man fristes til å si at bedre argumenter mot Harbergs forslag enn disse fra en som synes "det er en veldig god idé", kan man knapt finne. Her reduseres alle motforestillinger til "kjepphester" og "egoistisk tankegang".
At Harberg selv tydeligvis har meldt seg ut av sin egen debatt, er også en observasjon man gjør med en viss interesse....

Svar
Kommentar #28

Nils-Petter Enstad

65 innlegg  131 kommentarer

Tastefeil...

Publisert over 5 år siden

Ser jeg i farten har kalt Sølvi Sveen for Sølvi Steen. Tastefeil - beklager...

Svar
Kommentar #29

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.

Det finnes mange idrettsanlegg rundt om kring som brukes vesentlig mindre enn tilfellet er for kirkebygg og/eller menigheter/forsamlingslokaler.

"Det er mange som snyter langt mer på skatten enn det jeg gjør"

Veldig bra argument for å skyve fokus over på andre som er "verre"  ;)

Svar
Kommentar #30

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.

Resten av innlegget er slikt at man fristes til å si at bedre argumenter mot Harbergs forslag enn disse fra en som synes "det er en veldig god idé", kan man knapt finne.

Hva med argumenter mot mine meninger istedet for en lettvint "dra alt over en kam" og avblåse det som "luft"?


Svar

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 19 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2033 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 109 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 716 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 19 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2033 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 109 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 716 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 2218 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1703 visninger
Roald Øye kommenterte på
Modige politikere, fins de?
rundt 1 time siden / 120 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 2218 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1663 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 2218 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 4 timer siden / 1703 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 5 timer siden / 2218 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1703 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1703 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Les flere