Bjarne Løvnes

16    15

Morgendagens Gud

Publisert: 5. jul 2012 / 762 visninger.

                  Morgendagens Gud.

 

En rådsherre stilte følgende spørsmål til Jesus: "Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?"

 

Jesus svarte: "Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud." Jesu svar forundrer meg. Her sier jo Jesus rett ut at han selv ikke er god. 

 

Jeg har alltid lært at Jesus var fri for synd, og at han selvfølgelig var god. Men dette er ikke tilfelle, ifølge ham selv. Derimot sier Jesus at den eneste som er god, det er Gud.

 

Det faller naturlig for meg å tolke Jesu svar på følgende måte:

    1. Jesus mener at han selv ikke er god.

    2. Jesus mener at han ikke er Gud.

 

Dette er det jeg helt enkelt mener om Jesu svar til rådsherren. Men profesjonelle bibeltolkere mener noe annet.

 

I Studiebibelen heter det under forklaringen av Mark 10,18: "Når Jesus svarer mannen på denne måten, er det som han vil si: Hvis du var klar over hvem jeg var, ville du bli forbauset over at du brukte det rette uttrykket overfor meg. Jeg er Gud, kommet i kjød, og det er riktig å si om meg at jeg er god. Jesus benektet ikke at han var god eller guddommelig."

 

Her ser vi at det er konstruert et svar som slett ikke stemmer med det Jesus virkelig sa. Men det er kanskje vanlig at bibeltolkere gjør dette når de kommer over et ord i Bibelen som ikke stemmer med kristendommens vedtatte dogmer og læresetninger - at de griper til slike løsninger. Dette synes jeg er å forvrenge Bibelen.

 

Det ville være mere ærlig om de sa at dette utsagnet av Jesus forstår jeg ikke.

 

Derimot presiserer Jesus at Gud er god. Men når vi leser Bibelen, er det ikke alltid at vi får det inntrykket av Gud. Der står det at han er både vred og hevngjerrig. Han ble for eksempel så vred på menneskene at han jaget dem ut av Edens hage etter det såkalte syndefallet.

 

Men vi gjør klokt i å ha klart for oss at en del av stoffet i Det gamle testamente er hentet fra blant annet noen leirtavler fra Sumer - et land som lå der hvor vi i dag har det sørlige Irak. Disse tavlene er ca. tusen år eldre enn de eldste deler av Det gamle testamente.

 

Her finner vi den opprinnelige kilden for Bibelens fortelling om Edens hage og syndefallet. Beskrivelsen av Gud i Det gamle testamente er nok blitt påvirket av hvordan eldre religioner beskrev sine guder. Disse kunne nok være både vrede og hevngjerrige.

 

Men vi skal være klar over at disse gudene er konstruert av mennesker. Det er menneskenes fantasi som har laget disse gudene.

 

Den kristne guden ble derfor i GT noe fargelagt av de mytiske guder i oldtiden. Men den Gud Jesus tegner for oss, er ikke slik. Jesu Gud var betingelsesløs kjærlighet. Det vil i praksis si at Gud elsker absolutt alle mennesker akkurat slik som de er.

 

 

-2-

 

 

Derfor er det umulig at en god Gud kan sende mennesker til et hinsidig sted med evig pine. Derfor er såkalte helvetsprekener også et tilbakelagt stadium. Og det er positivt.

Jesus beskriver den virkelige Gud som en kontrast til de menneskeskapte gudene, som vi finner i de eldre religionene, og som en kontrast også til den Gud vi møter i Det gamle testamente. Vi kan derfor si at Jesus på en måte var det første nyreligiøse mennesket. For han åpenbarte Gud på en helt ny måte for oss - "Ingen er god uten én, det er Gud."

 

I to tusen år har Jesu ord om en god Gud vært oversett. I stedet har vi fått høre at hvis vi ikke sier at vi tror på Sønnen, skal vi få smake Guds vrede. Så galt og så vrangt kan denne saken framstilles. Det er Døperen Johannes som kommer med dette siste utsagnet.

 

Bibelen er på mange områder uryddig. Hvis jeg skal velge hvem som er mest troverdig av Jesus eller Døperen Johannes, så vil jeg holde meg til Jesus.

 

Derfor tror jeg at Gud er god, og at han bare vil oss det som er godt. Jeg skal slippe å engstes for en vred Gud, som Johannes truer med, og som dessverre også har blitt en del av den kristne lære.

 

Jeg velger å tro på Jesus. Jeg velger å tro at Gud sendte Jesus til jorden for å være vår læremester. Jesus kom nemlig til jorden for å lære oss kjærlighetsbudet. Det var det som var hans oppgave, ikke å frelse oss fra Guds vrede. For Guds vrede eksisterer jo ikke. Nei, Gud er god. Det har Jesus sagt. Gud elsker oss med en betingelsesløs kjærlighet.

 

Derfor har jeg vanskelig for å tro på læren om at Gud måtte drepe Jesus for å skaffe til veie et sonoffer. Jeg tror ikke Gud ser på oss som syndere som trenger en frelse som bygger på et drap. Og det til og med et drap begått av Gud.

 

Jeg tror Gud ser på oss som vidunderlige skapninger, som han skapte i sitt bilde. Gud ser på oss som skapninger som er underveis, og som har utviklingsmuligheter. Gud venter på at vi skal begynne å lytte mere til Jesus, han som forkynte kjærlighetsbudet for oss.

 

Dette er hva jeg så langt har kommet til når det gjelder Gud og Jesus. Dette har ikke vært noen lettvint konklusjon. Men jeg er sikker på at Gud lar meg konkludere med dette foreløpig.

 

Det kunne vært interessant å høre hva andre har kommet til når det gjelder dette emnet. Kunne du ikke prøve å sette deg ned og skrive ned hva du har kommet til?

 

Husk at Gud tillater oss å ha våre egne meninger. Han kommer ikke til å straffe oss for det. Men jeg tror Gud vil sette pris på at vi er ærlige, og at vi lytter til vår indre stemme.

 

 

 

2. juli 2012.

Bjarne

 

 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Randi TunIi

10 innlegg  3755 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei!

Jeg syns du skriver mye bra. Jeg er ikke enig i alt, men så trenger ikke det for den ssagt skyld å være jeg som har rett.  For vi står bare stykkevis sier Paulus. En gang skal vi forstå fullt ut.

Jeg syns det er viktig det du skriver om her .Gud venter på at vi skal begynne å lytte mere til Jesus, han som forkynte kjærlighetsbudet for oss for jeg tror Jesus er en person vi kan få kontakt med i bønn.

Nå syns jeg mennesker er vakre fine skapninger. Men vi gjør gale ting. Noen gjør veldig galt, mens de fleste av oss gjør mindre gale ting. Allikevel tror jeg Gud elsker oss alle.

Jeg tror Gud er et digert lys sterkere enn sola. I det lyset så ser vi all skitt vi selv har gjort.

Joh.1: 9

Det sanne lys,
som lyser for hvert menneske,
kom nå til verden.

10 Han var i verden,
og verden er blitt til ved ham,
men verden kjente ham ikke.

11 Han kom til sitt eget,
og hans egne tok ikke imot ham

Joh. 3 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde.20For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt.21Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

Jeg tror at når vi kommer til den andre siden, etter vår død, så vil vi se ett stort lys vi kan velge å gå inn i eller ikke. Det lyset er Gud. Og der blir vi renset. Hvis vi har gjort mye ondt så vil vi ikke komme til lyset. Men om vi da tror på Jesus så kan vi frimodig komme fra som vi er selv om vi har gjort masse galt.

Det var jo ikke Gud som drepte Jesus. Det var det mennesker som gjorde, og slik som det står i bibelverset jeg skrev så tok ikke hans egne imot han.

Det visste Gud om på forhånd, men allikevel så ga han Jesus til verden selv om Jesus ble drept av mennesker. Men der viser han sin store nåde som er så stor at vi mennesker har vanskelig for å forstå det. Han ikke bare gir seg selv, men han viser ved å "vende det andre skinn til" at han også tilgir all verdens skyld. Ikke bare tilgir han de som tar livet av han, men han tilgir alle for all ondskap vi måtte gjøre.

Det var ikke Gud som drepte Jesus, men det gjorde mennesker.

Derfor kan alle selv om de føler seg skyldige få være sammen med Gud, fordi Gud viste så tydelig at han tilgir oss da han led på korset.

Jeg tror Jesus er Gud som selv dro til jorden for å vise hvem han er. For han var i begynneslen hos Gud og var Gud står det i johannes evangelium.. Joh. 1:1, 14

Men jeg tror som deg at alle vil bli frelst til slutt.

1. Kor 15 21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.

21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.22For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.

 

Svar
Kommentar #2

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjarne Løvnes. Gå til den siterte teksten.

Jesus svarte: "Hvorfor kaller du meg god?

Jesus vår Herre og Gud tok på seg ett menneskes skikkelse og ble som oss, prøvd som oss. Svært mange "kristne" benekter disse realiteter og sier at Jesus var Gud og derfor ikke syndet men det blir å ikke tro Hans offer.

Det betyr at Han i seg selv, i vårt syndige kjøds lignelse/ likhet ikke var god i seg selv. Han sier rett ut at Han ikke gjorde noe uten at Gud ga Ham å gjøre det og det. Derfor er du i deg selv ikke god uten Gud og du kan gå i tro den veien Jesus gikk og med det bli ledet av Gud på den gode vei i Guddommelig natur for den blir da gitt deg.

Svar
Kommentar #3

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

For vi står bare stykkevis sier Paulus

Fint utgangspunkt.

Godt å lese både innlegg og kommentarer.

PS; en digresjon, men jeg har sendt en meldig på VD til deg, Randi Tunli.

Svar
Kommentar #4

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Smiger.

Publisert over 5 år siden
Bjarne Løvnes. Gå til den siterte teksten.

Jesus svarte: "Hvorfor kaller du meg god?

Jesus vil lære oss med dette at vi ikke skal la oss fange av smiger. Han leser rådsherrens motiver. Hl. Teresa av Avila sier: "Vær på vakt mot smiger." 

Svar
Kommentar #5

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjarne Løvnes. Gå til den siterte teksten.

Jesus svarte: "Hvorfor kaller du meg god?

Hei Bjarne

 

 

Noe å grunde på det du tar opp i dette emnet. Jesus sier at Han ikke er god uten en det er Gud, ja Gud virket i Jesus uten GUD ER INGEN GOD. Jesus sier også til sine disipler har dere sett meg har dere sett FADEREN. FOR ALT DET JESUS GJORDE VAR I FADERENS VILJE. i oss selv er vi ikke god, for naturen i oss alle mennesker vil Det onde men Guds Ånd i oss vil det gode. og det er en kamp til vi møter Jesus i skyen, da vil den ondes drakt bli avkledd fra vår ånd. slik blir vi fullkommende . Når vi får den Hellige ånd i vårt hjerte så begynner vi å forvandles begynner å bli mer lik Jesus uten Guds Ånd i oss hadde dette vert umuligt. mange vil si at det finnes mange kjærlige ikke troende der ute, ja det er det. men de strever i egen kraft uten Den Hellige Ånd i sitt hjerte. delte noen tanker om dette emnet.

 

 

Guds fred

 

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #6

Torill Born

295 innlegg  1322 kommentarer

Ja, men hva da med...

Publisert over 5 år siden

"Ikke en spurv faller til jorden - uten Gud det vil" og sammenlign det med Holocoust. Hvordan kunne Gud se på at dette skjedde uten å gripe inn. Eller andre dramatiske hendelser i verdens-historien. Her er like mye spørsmål som trenger svar....

 

 

Svar
Kommentar #7

Randi TunIi

10 innlegg  3755 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Ikke en spurv faller til jorden - uten Gud det vil"

Er det ikke "uten at Gud er der" Det blir vel mer likt "spor i sanden" At Gud er med oss uansett hva som hender. Også "Eg ser" av Bjørn Eidsvåg sier det så bra.

Av hva som skjer ytre sett så er det vel ingen statestikk som sier at kristne er mer heldige enn andre på noen områder. Det virker som det er tilfeldighetene som råder. Jeg tror heller ikke Gud står bak sykdom, død, fattigdom, naturkatastrofer eller terrorisme, forfølgelse og krig eller annen grusomhet.  Det er det nok menneskene som gjør. Men Gud er med oss, uansett hva vi måtte erfare. Og det kan føles godt.

Svar
Kommentar #8

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

"Ikke en spurv faller til jorden - uten Gud det vil" og sammenlign det med Holocoust. Hvordan kunne Gud se på at dette skjedde uten å gripe inn. Eller andre dramatiske hendelser i verdens-historien. Her er like mye spørsmål som trenger svar....

Det vi må erkjenne er at om Gud er til så er også faktisk Satan, og Satan er denne jords Herre. Da Job levde vet vi at det var han som sendte ild fra himmelen og det var han som sendte ulykker. Mennesket derimot reagerte med at det var Gud som gjorde det og var ansvarlig, hvorfor reagerer mennesker slik? Jeg mener det er mangel på tro og med det lar man seg lure til å anklage Gud for at Han gjorde et eller ikke gjorde noe for å gripe inn. Man i begge tilfeller peker på Gud istedet for å se det at det er den onde som gjør det for å få oss til å anklage Gud.

Job så ulykken komme over hans familie og seg selv men han trodde på Gud, han forstod et ike men han viste et at tiden på denne jord ikke er det reelle liv. Det fikk han senere og det med hele sin familie men han viste også et at om han anklagde Gud så var hans tro forgjeves og nytteløs.

Du bør lese "Den store strid" av Ellen G. White.

http://www.mothistoriensklimaks.no/

Morgendagens Gud er den samme som var i går og alle som ikke vil gå Hans vei unnskylder seg med at vi kan ikke forstå uansett, derfor kan vo tro det vi vil. Desverre og det ser vi eksmepler på i denne tråd. .

Svar
Kommentar #9

Ragnhild Elise Anmarkrud

16 innlegg  24 kommentarer

Kjærlighet, JA !!!!!!!! og hemmelige jordbærsted.......

Publisert over 5 år siden

Du er en klok, god mann som har fått lykke og tid til å åpne sansene dine!

Du har lyttet!

Du har sett, følt og er sikkert også istand til å smake forskjellen på gode og vonde jordbær..............

Gled deg videre, du Bjarne,

men vær forsikktig med hvem du deler gledene dine med!

Ikke alle fortjener det.

Men det vet du nok.

Det tenker jeg Gud har hvisket deg et og annet i øret om................

I dag siler regnet ned her, men når sola igjen skinner, skulle vi funnet et" strå å træ dom på......."

Jordbæra altså.

Vennlig hilsen Elise.

Svar
Kommentar #10

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ragnhild Elise Anmarkrud. Gå til den siterte teksten.

men vær forsikktig med hvem du deler gledene dine med!

Ikke alle fortjener det.

Ja, gjem dine goder for bare du og noen andre noen fortjener de. Skjul og dekk over, ikke fortell noen om godene for da må du dele og det er jo dumt.

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 920 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 129 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 920 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 129 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
27 minutter siden / 137 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
29 minutter siden / 1267 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
36 minutter siden / 1267 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1267 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1267 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1267 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1267 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1267 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1267 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1267 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 88 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1267 visninger
Les flere