Torill Born

295    1323

Liberale kristne vs Bibel-kristne

Det er absolutt forskjell på oss som kaller oss kristne. Bare tenk hvor mange forskjellige menigheter det er rundt om. Bare for å nevne baptister, metodister, adventister, pinsevenner, mormonere, osv osv

Publisert: 2. jul 2012 / 1230 visninger.

Men det som iallefall er felles for den delen av kristenheten som kaller seg liberale - så inngår godkjenning av mye av det Bibelen taler imot. Vi som følger Bibelens fulle og hele skrift, kan ikke verken dømme eller heve oss over andre. Men vi må få påpeke forskjellene.
Jeg vil jo synes det er vanskelig hvis jeg skulle høre en homofil prest forkynne og vite at han/hun ikke tror på Bibelens ord om "Mann og kvinne skapte Gud dem, og de to skal være ett." Hvodan kan jeg da stole på at denne presten taler sannhet etter Bibelen. Det kan jo være andre ting som utelates eller ordene endres og blir fremmed for det man kjenner fra før. Det ER forskjeller som det ikke går an å bygge bro over.

JEG og mange med meg holder oss fast til det skrevne ord. Jeg må jo erkjenne at en nyutgitt Bibel som  f eks nevner Jomfru Maria kun som unge pike, og IKKE jomfru, ønsker ikke jeg å ha. Det ER nemlig forskjell på en ung pike og en ung jomfru. Det som er spesielt med jomfru er at hun aldri har hatt seksuell kontakt med en mann. I dagens moderne samfunn er det mer regel enn unntak at unge piker debuterer tidlig på det seksuelle området og mange unge piker tenker kanskje at slik var det også på Jesu tid. Men jomfru gjelder både i navn og mening det samme som for flere tusen år siden som det gjør idag. En ung jomfru er en pike som aldri har hatt omgang med en mann.

Det er så mange ting vi må være oppmerksomme på for å prøve å leve oppriktig etter Bibelen. Mange forkynnere holder seg til Bibelen fra 1930, da var Norge ennå under de kristne normer som man kunne stole på.

Det kan ikke være lett for unge mennesker å orientere seg i dagens brokete landskap. Men det jeg kan oppfordre unge til er å søke ånds-kristne mennesker som har vært igjennom både liberal kristentro. Erstatnings-teologi, og de som er på Evangeliesentrene rundt om i Norge - som har kommet seg opp og frem ved en omvendelse til Jesus Kristus. Mennesker som har opplevet livets nakenhet og kledd seg i Jesu Kristi rustning - for å si det litt høytidelig etter Bibelen. Jeg må jo erkjenne at liberal kristentro både anerkjenner homofili, at homofile par kan gifte seg etter et bestemt rituale (omsnu Bibelens ord....?) og andre former for seksualitet som avviker fra Bibelens ord. Den liberale kristentro anerkjenner også den såkalte Erstatnings-teologi. At kristenheten IKKE har sin arv fra jøde-dommen. Enda det står flere ganger at Gud har stiftet en EVIG pakt med sitt folk, jødene og at frelsen kommer fra jødene.

Jeg kan ikke annet enn holde fokuset fast til Jesus Kristus og be om at de som skal forkynne ordet gjør det så oppriktig etter hjertet som de kan. Det er viktig å ha et hjerte etter Jesu Kristi ånd og at hva vi enn opplever at vi beholder hjertet så oppriktig og ærlig som mulig. Som det står: "Bevar ditt hjerte fremover alt du bevarer - for livet går ut fra det".

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

og hva

Publisert over 5 år siden

skal monologen din debattere?

Svar
Kommentar #2

Torill Born

295 innlegg  1323 kommentarer

Du er ALTFOR kortfattet i debattene

Publisert over 5 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

skal monologen din debattere?

Så det blir ikke mye fremskritt - for å si det slik. OG slett ikke Fremskrittspartiet for deg - antar jeg.

Svar
Kommentar #3

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

svar du

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Så det blir ikke mye fremskritt - for å si det slik. OG slett ikke Fremskrittspartiet for deg - antar jeg

hva vil du debattere?for du vet du er på et debattforum??

Svar
Kommentar #4

Randi TunIi

10 innlegg  3758 kommentarer

Liberale kristne

Publisert over 5 år siden

kan vel også være bibelkristne. Man tror allikevel på det som man syns er sentralt i bibelen akkurat som konservative kristne. Man bare vektlegger andre bibelvers høyere enn hva konserfative kristne gjør, som vektlegger andre bibelvers høyere enn liberale.

Og det fins utrolig mange ulike tolkninger av bibelen. Så hvordan kan noen da hevde at de har den rette tolkningen? Kanskje Smiths venner gjør det. De er tross alt mer bokstavkristen enn hva de fleste andre som kaller seg bibelkristne. De (har ihvertfall gjort) fulgt bibelen i hvordan man skal kle seg. At kvinner går i skjørt og langt hår og slør på hodet, mens mennene har kort hår. Det står vel omrent like mye om hvor viktig det er som det med homofili. Men hvor ser man at det blir fulgt om man ikke går til sektene? Man må nok gå helt til sektene for å bli riktig bibeltroende.

Men hva jeg syns kjennetegner en konservativ kristen er at den er fordømmende, og for meg er det noe jeg ikke syns er "bibelsk". De forendrer seg etter samfunnet de også, slik de har gjort med kvinneoppfattelsen, men de bruker mye lengre tid på å forandre mening.

For kvinnesynet har forendret seg for de konservative kristne bort fra bibelen, og jeg syns det bare skulle mangle for NT er nærmere 2000 år gammel og det hadde vært rart om samfunnet ikke skulle forandre seg. Og heldigvis har det forandret seg til det bedre. Ihvertfall i Norge. 

Det må da være bedre å bo i et liberalt land enn i et konservativt land?  

Svar
Kommentar #5

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

JEG og mange med meg holder oss fast til det skrevne ord. Jeg må jo erkjenne at en nyutgitt Bibel som

Hehe, ja det var det du.

Du påstår du vi "holde fast til det skrevne ord", samtidig som du ikke anerkjenner den nyeste bibelutgaven og du refererer til "spådommen" i Jesaja.  Vel Torill, hvis du er kvinne for dine ord, så er det nettopp ung pike som er det skrevne ord.  Det er nemlig dette ordet som brukes i de eldste tekstene.   Oversettelsen "jomfru" er nemlig basert på yngre skrifter og følgelig mindre pålitelig.

Så hvis du ikke ønsker å ha en Bibel som er mest mulig tro mot originaltekstene - vel det er din sak.

Svar
Kommentar #6

Tove S. J Magnussen

487 innlegg  1985 kommentarer

Lae, Schøll, Foss og Preus

Publisert over 5 år siden

Det er så lite utviklende å høre homodebatter om sex. Det blir så farlig og smittsomt.

Lae, Foss, Schøll og Preus er gode forbilder på mennesker med lesbisk/homofil legning.

Alle er perfekte i Gud sine øyne.

Menneskelig sett har vi alle en skavank eller to. Noen er hørselshemmet, døvblind eller funksjonshemmet. Andre har diabetes.

Det er vanskelig å innse at man ikke strekker til i egne øyne.

Mobbing er et alvorlig tema som alle må ta på alvor.

Vå må allikevel tåle og diskutere konsekvensene av dogging når vi ikke liker og se romfolket urinere.

Mennesker har forskjellige behov. Det ene har ikke forrang for det andre.  

Svar
Kommentar #7

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

ET

Publisert over 5 år siden

det er alltid fælt å se ET tisse.

Svar
Kommentar #8

Knut Nygaard

488 innlegg  6956 kommentarer

Øret

Publisert over 5 år siden

Vi mennesker er skapt i Guds bilde - vi har to ører - allikevel er bibelen full av "en-øret kommunikasjon".  Min hypotese er:  Det ene øret er for et menneske som har en kanal til Gud - det andre øret er for et menneske en her i dette liv.  Det menneske som ikke er eller har en åpen kanal til Gud har begge sine ører i en her og nå funksjon.

For mennesket er det midt i mellom ørene filteret for hva som videre kanaliseres inn i mennesket som sant og verdifullt.

En troende som har satt seg det mål å være en åpen kanal for Gud er etter denne hypotese i behov av å være bevisst og våken på hva en åpner opp for - hva en filtrerer - og hva en forkaster - i en gjerne travel og mangekommuniserende hverdag.

Troende avsondrer seg gjerne ikke i kloster eller grotter - de har gjerne like mange kanalvalg på mediefronten som naboen - de har gjerne flere bøker å ta av enn de som ivaretar den guddommelige kanal - de har gjerne en omgangskrets i hverdagen eller på nett som forfekter et helt annet trossyn o.s.v.

Mange av debattene her på vd i det siste har hatt det med seg at kristne som ikke er åpen for ditt eller datt er å anse som baktstreversk og som en bremsekloss på den såkalte friheten i samfunnet (men, hvor finnes det et samfunn som har levd etter frihetsprinsipper uten forankring i Gud og det guddommelige, som har en standard som er verd å gjenoppta og etterstrebe - her er det røster bl.a. i USA som om mulig vil tilbake til en liberty som var fundert på de kristne og bibelske grunnsannheter) - at vi som tror skal åpne opp det andre øret - her og nå øret - fjerne filteret - og bli som de - i kun en her og nå hverdag.

I 2. Tim. 4 fra v. 3 står det:  " 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret.  4 De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter.  

Det ene øret vendes bort fra sannheten og den guddommelige kommunikasjon - det andre øret øker volumet og filteret settes under press - de som ikke er grunnfestet i Ordet og troen vil falle fra ved at de åpener seg for åndelig grums - og er det noe bibelen viser oss, så er det at Gud har liten eller ingen toleranse for ismett av åndelig grums.

Svar
Kommentar #9

Knut Nygaard

488 innlegg  6956 kommentarer

Frode

Publisert over 5 år siden

Selvsagt er og Ordet ikke avsondret fra liberalisering.  Derfor er det for noen helt naturlig å gå noen bibelutgaver tilbake der ivaretagelsen i språkbruken er lik den en selv har kanalisert inn.

Her - fra det eksemplet som Torill viser til:

" de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.  6 Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. 7 Men de var barnløse, for Elisabet kunne ikke få barn, og begge var nå langt oppe i årene.
     8 En dag gjorde Sakarja tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift.  9 De kastet lodd, som skikken var blant prestene, og det falt på ham å gå inn i Herrens tempel for å ofre røkelse. 10 Mens ofringen fant sted, sto hele folkemengden utenfor og ba. 11 Da viste en Herrens engel seg for ham på høyre side av røkelsesalteret. 12 Sakarja ble slått av redsel da han så dette. 13 Men engelen sa til ham:
          «Frykt ikke, Sakarja!
          Din bønn er blitt hørt.
          Din kone Elisabet skal føde deg en sønn,
          og du skal gi ham navnet Johannes.
          
    14 Han skal bli til glede og fryd for deg,
          og mange skal glede seg over at han er født,
          
    15 for han skal være stor i Herrens øyne.
           Han skal ikke drikke vin og sterk drikk,
          og helt fra mors liv skal han være fylt av Den hellige ånd.
          
    16 Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren, deres Gud.
          
    17 Han skal gå i forveien for Herren
          med samme ånd og kraft som Elia,
          for å vende fedrenes hjerter til barna
          og gi ulydige det sinn som rettferdige har,
          for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk.»
18 Sakarja sa til engelen: «Hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo gammel, og min kone er også langt oppe i årene.» 19 Da svarte engelen: «Jeg er Gabriel, som står for Guds ansikt. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. 20 Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.»
    21 Imens ventet folket på Sakarja. De undret seg over at han ble så lenge inne i tempelet. 22 Da han kom ut, kunne han ikke tale med dem, og de forsto at han hadde hatt et syn der inne. Han kunne bare gi tegn til dem; han var og ble stum.
    23 Da tjenestetiden var slutt, vendte han hjem. 24 En tid etter ble hans kone Elisabet med barn, og hun holdt seg borte fra folk i fem måneder. 25 «Dette har Herren gjort for meg», sa hun. «Nå har han sett til meg og tatt bort min vanære blant folk.»
Budskapet til Maria
26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30 Men engelen sa til henne:
          «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
          
    31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
          og du skal gi ham navnet Jesus.
          
    32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
          og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
          
    33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
          det skal ikke være ende på hans kongedømme.»
34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35 Engelen svarte:
          «Den hellige ånd skal komme over deg,
          og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
          Derfor skal barnet som blir født,
          være hellig og kalles Guds Sønn.
36 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37 For ingen ting er umulig for Gud.» 38 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.
Maria og Elisabet
39 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda 40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd 42 og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. 43 Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? 44 For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. 45 Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.» 46 Da sa Maria:
Marias lovsang
          «Min sjel opphøyer Herren,
          
    47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
          
    48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
          Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
          
    49 for store ting har han gjort mot meg,
          han, den mektige; hellig er hans navn.
          
    50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn
          over dem som frykter ham.
          
    51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;
          han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
          
    52 Han støtte herskere ned fra tronen
          og løftet opp de lave.
          
    53 Han mettet de sultne med gode gaver,
          men sendte de rike tomhendte fra seg.
          
    54 Han tok seg av Israel, sin tjener,
          og husket på sin miskunn
          
    55 slik han lovet våre fedre,
          Abraham og hans ætt, til evig tid.»
        
56 Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
7 minutter siden / 1709 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
15 minutter siden / 1820 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
25 minutter siden / 1254 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
Giske Rev vs Grandis - "Shetoo"
rundt 1 time siden / 65 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1820 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1254 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1254 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1254 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1254 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1333 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 757 visninger
Les flere